Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Bibeln

Andras frälsningsväg

2019-06-16 19:45 #0 av: Woodland

 Inlägget flyttat från denna tråd för vidare diskussion.

2019-06-16 08:49 

#29 av: Wonnalesan

Kan man inte älska Gud med hela sitt väsen och ha Jesus som frälsare, den Helige Ande som hjälpare, för att man respekterar andras tro, sätt att tyda Bibeln? Andras frälsningsväg? Jag tar mig aldrig friheter att påtala andras tro som fel utefter mitt sätt att tro.

Saker ändras hela tiden i Bibeln där det blir en helt annan andemening. Herdepsalmen är ett lysande exempel. -Tills jag ÅTER ska få bo i Herrens hus evinnerligen, lydde sista versen då. Vad betyder ÅTER om inte igen? Vi skulle alltså komma från Herrens hus för att återvända dit.

Hur de sedan mixtrade till texten minns jag ej. Jag är synskadad så det jag vet det har jag i huvudet. 

Det finns också en text som beskriver döden , minns inte var. Men texten löd ungefär-Till dödsriket dit du går, där kan man inte verka, tänka eller tala, där finns ingen vishet, eller visshet. Alltså är man död så är man död. Det krocka just med Herdepsalmens grundtext- tills jag åter ska få bo i Herrens hus evinnerligen!

Ett annat skriftställe som man diskuterar är Jesu ord på korset- Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig- Det vanligaste är att Gudomen i Jesus fick vika för att döden skulle vara en människas död  med lidande utan hjälp.

Men som vi vet så hänvisade Jesus ofta till skriftställen och i  Bibeln finns en vers som helt beskriver hans död.-Min Gud , min Gud jag brister ut i klagan. Där skrivs det om hur man drog lott om hans klädnad och annat som helt stämmer med Jesu död. Var det det han ville visa?-Se hur skriftstället går i uppfyllelse inför era ögon?

Inte ens idag kan någon med monopol tyda Bibelns texter. Gud talar till människa på olika sätt genom alla sekler, allt för sin tid. Den som är duktig att slå i Bibeln får gärna sätta in skriftställena i ett inlägg.

Man bör vara ömhjärtat för människors sökande efter Gud, sin egen frälsning. 

Jag har sett för mycket av dom och plåga över andra och deras sätt att tro. I vår Herres hus finns många boningar. Så jag lämnar allt det öppet till varje individ och är trygg i min frälsning. Mvh/WLBlomma

Anmäl (0)Hantera

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-16 19:45 #1 av: Woodland

Wonnalesan,

Dina frågor och kommentarer är i kursiv stil.  

Kan man inte älska Gud med hela sitt väsen och ha Jesus som frälsare, den Helige Ande som hjälpare, för att man respekterar andras tro, sätt att tyda Bibeln? Andras frälsningsväg? Jag tar mig aldrig friheter att påtala andras tro som fel utefter mitt sätt att tro.

Man skall givetvis respektera sina medmänniskor. Men det är skillnad mellan det och det trossystem dessa människor tror på. Genom hela bibeln är det endast en väg som gäller. Det som Gud har förmedlat går inte att ta miste på. 

Som jag skrev tidigare är kristendomen exklusiv. Bara för att belysa: Jag såg här om kvällen en dokumentär om StorBritanniens Prins Charles. Han har   uttalat sig att han anser sig ha en jämlik inställning till alla religioner. Som privatperson hade ingen reagerat på det men det kniviga är att han är Englands statskyrkas överhuvud/beskyddare. En sådan inställning kan inte tolereras. Han skulle inte kunna uppbära ämbetet som framtida kung med den inställningen. 

Jesus gjorde många uttalanden om sig själv som den enda vägen till Fadern. De är så pass många att man kan inte ignorera dem eller kringgå dem utan att förneka honom som Frälsare, Gud som Fader och den Helige Ande.

Saker ändras hela tiden i Bibeln där det blir en helt annan andemening. 

De akademiker som håller på med  olika bibelöversättningar skulle rygga inför det påståendet. De strävar efter att vara trogna grundtexten så nära som möjligt. Det kan hända att de försöker göra översättningen till ett mer vardagsnära språkval men deras strävan är alltid att återge andemeningen och vara trogna texten. De har ögonen på sig och skulle inte riskera sin akademiska integritet genom att göra stora förändringar som skulle ge en helt annan mening.  

Tills jag ÅTER ska få bo i Herrens hus evinnerligen, lydde sista versen då. Vad betyder ÅTER om inte igen? Vi skulle alltså komma från Herrens hus för att återvända dit. . . 

Alla återvänder till Gud vid döden. Men alla återvänder inte till salighet. Du citerade Psaltaren 23 och Predikaren 9:10. Det finns ingen motsättning i dessa texter.  

David skriver om sin Herde i Psalm 23.  Ordet "Åter" finns i 1917 översättning  men inte i de nya översättningarna. NUBibeln "och jag ska få bo i Herrens hus för alltid" (Ordagrant: till dagars längd, vilket betyder hela livet, ända fram till slutet.) Folkbiblen: "och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen. " och Folkbiblen 2015 "och jag ska bo i  Herrens hus  för alltid" ( vers 6 bo i - Annan översättning: "återvända till"). Detta är ingen förvanskning av texten.

Predikaren  9:10  "Allt som din hand kan göra ska du göra med kraft, för i graven dit du går finns varken gärning eller planer eller kunskap eller vishet."  Detta stämmer med jordiska gärningar, planer, kunskap och vishet. Det är temat för hela stycket.

Man måste ta hänsyn till bland annat sammanhanget när man tolkar skriften. Om man rycker ut verser hit och dit och sammanfogar dem kan man "få" bibeln att säga vad som helst. Det är inte trohet till Guds ord. Och man kommer att ställas till svars inför Herren för sättet hur vi handskas med hans ord. 

Ett annat skriftställe som man diskuterar är Jesu ord på korset- Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig- Det vanligaste är att Gudomen i Jesus fick vika för att döden skulle vara en människas död  med lidande utan hjälp.

Jesus som Gud och människa kan inte delas. Denna förening är ett mysterium eller något ofattbart för oss. Jesus ord på korset var en citering av Psaltaren 22 och också en hänvisning till honom som Messias. Jesus dog som människa och uppstod igen. 

Inte ens idag kan någon med monopol tyda Bibelns texter. Gud talar till människa på olika sätt genom alla sekler, allt för sin tid. Den som är duktig att slå i Bibeln får gärna sätta in skriftställena i ett inlägg.

Nu bör man kanske skilja på sakerna här. Som människor är vi felbara och endast Gud vet själv sitt eget ord tillfullo för det finns profetior som inte är uppfyllda ännu. Men att sedan göra gällande att det finns "många boningar" eller vägar till Gud utanför kristendom är inte kristendom. Det är New Age.  

Det är som om jag står på däcket på en stor båt mitt i Atlanten och ser min medmänniska i en läckande gummibåt. Jag vinkar glatt "Ingen fara!  Du har en båt!" och tröstar denne med att denne kommer att klara sig iland. Att inte vidhålla sanningen om Jesus Kristus som enda vägen till Gud och evigt liv är den största otjänst jag kan göra min medmänniska.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-16 19:49 #2 av: Woodland

FataMorgana

Men sen finns det förstås hierarkier  som säger hur man ska tolka den eller som tar sig rätten att hävda hur man ska tolka bibeln  - i det här fallet, på den här sajten är hierarkin den protestantiska  och inte t.e.x den katolska. Det står ju på sajtens beskrivning också "att forumets grundläggande värderingar är baserade på den klassiska kristna tron med protestantisk inriktning." Och då är det ju förstås den här inriktningen och den här tolkningen som sajtvärden håller sig till och predikar och vi som inte tolkar bibeln så är förstås enligt protestanterna inga riktiga protestanter. Enligt dem tolkar vi bibeln fel. Däremed säger jag inte att jag håller med, utan det är nu bara vad jag konstaterar. 

Naturligtvis  finns hierarki/rangordning.  Apostlarna var hierarkien after att Jesus återvände till himlen. De var de auktoritärer som Gud själv utsåg genom att Jesus kallade dem direkt. Kyrkoledarna därefter arbetade med att bevara den heliga tron som de hade ärvt från dem.  Vi har också apostlarnas lärjungars skrifter att tillgå. Men det finns en missuppfattning bland de som är aktiva inom ockultism och också hos skeptikerna om att bibeln har förvrängts med mera*. Och det är en lögn som har upprepats så många gånger att den antas som sann. Men den är inte historiskt korrekt. (*Här är en av artiklarna som behandlar detta ämne.)

 Meningen "att forumets grundläggande värderingar är baserade på den klassiska kristna tron med protestantisk inriktning." är en mer specifik beskrivning för de kristna som läser. Men oavsett om man är katolik, ortodox, eller protestant är den grundläggande läran om Gud och Jesus som exklusiv frälsare densamma ibland oss.  Bekänner du dig som   protestant?  

T.ex tycker jag det här är något av dom mest intressantaste texterna i bibeln och förstår inte varför så många kristna bortser från vad där faktiskt står, dvs att en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för ALLA människor och inte bara för dom som har "rätt tro". Citerar ur romarbrevet 5: 

"18 Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. 19 Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga.

De kristna har inte bortsett från denna vers. Det har skrivits volymer om den.  De verk som bibellärare har skrivit om Romarbrevet kan fylla bibliotek. Det är kanske den djupaste av bibelns böcker. Kommer du inte ihåg att vi diskuterade detta förut?  Det har funnits och finns de kristna som tror att alla som dör till slut kommer att bli räddade efter en tid i en reningseld. Men detta har förklarats som irrläror för att det strider mot resten av bibeln. Det finns de som förespråkar själens sömn efter döden. Dessa positioner är dock någonting som inte kan klassas avgörande för frälsning. Men att förespråka andra vägar till Gud är att kalla Jesus för lögnare."  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-17 12:30 #3 av: FataMorgana

#2 

Nej jag bekänner mig inte som protestant även om jag är det på papprena. Jag ser att jag uttryckte mig lite klumpigt. Men jag går en helt annan väg än den protestanska. Menade heller inte att starta en diskussion kring huruvida bibeln är förvräng eller inte, utan det handlande mer om själva tolkningen av bibeln.

Jag vet att vi har diskuterat romarbrevet 5 förr, men jag kan inte göra något åt att jag  tolkar texten som att precis som Adams överträdelse ledde till synd för alla ledde Jesus rättfärdighet till liv och frikännande för alla. Men jag förstår att andra tolkar det på andra sätt och att det finns folk som inte ser det så som jag ser det. Det är bara så som vi människor fungerar, att vi tolkar saker och ting indviduellt, genom egen uppfattningsförmåga,  genom egen syn på världen, genom egna erfarenheter och genom egna insikter man kommit till genom livet, genom språket vi talar och genom omvärlden vi vuxit upp i osv. För mig helt ok.  

Jag förstår också att du som en kristen troende människa inte accepterar andra vägar eftersom det skulle innebära slutet på din tro på Jesus som den enda vägen. Men själv anser jag inte att Jesus som den enda vägen  kommer så tydligt fram i bibeln som kristna människor påstår med tanke på att det inte var Gud själv som skrev bibeln utan människor med olika tolknings och uppfattningsförmågor och med olika grader av utveckling och insikter. Om man dessutom inte tar allt i bibeln ordagrannt utan ser somliga texter som metaforer skulle ju Adam kunna representera vårt kött och blod, alltså vår "syndiga natur" (våra begär t.e.x)  och Jesus den gudomliga anden inom oss (som agerar utifrån kärlek), i såfall skulle jag kunna hålla med om Jesus som vägen. Men inte att man behöver tro på honom på något sätt, utan bara genom hans existens. 

Anmäl
2019-06-17 15:50 #4 av: FataMorgana

Det här med vad Paulus skriver i Romarbreven om öveträdelser som leder till döden och rättfärdigheten som leder till frikännande och liv är faktiskt ganska intressant. Det måste ju inte  betyda att döden i bibeln alltid handlar om vår fysiska kropps död utan att det har en symboliks betydelse som beskriver en andlig process som kan ske här och nu.  T.ex står det skrivet: 

13Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. 

Men när budordet kom fick synden liv, 10och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. 11

Jag anser ju att meningen är att man ska vara god och leva så som det står i budorden pga andlig utveckling och mognad och inte för att man är rädd för guds straff. Om man t.ex inte ljuger, inte dräper, eller beter sig egoistiskt bara för att man ska slippa guds straff har ingenting ändrat sig i ens hjärta. Men om man handlar utifrån sitt hjärta pga andlig mognad behöver man inga budord för att man ändå lever så som det står i budorden. 

Det skulle ju kunna vara så att om man lever utifrån sitt hjärta, då är det heliga anden och ens sanna gudomliga natur som lever medan annars bara egot lever som egentligen är en illusion. Det sanna gudomliga naturen (den helige anden) kan inte uttrycka sig och därför är man död. 

Anmäl
2019-06-17 16:53 #5 av: Woodland

#3

Tack för förtydligandet. Det jag skriver i tråden är inte för att slå någon på fingrarna utan för att förklara orsakerna till varför vi tar den position vi tar. 

Men själv anser jag inte att Jesus som den enda vägen  kommer så tydligt fram i bibeln som kristna människor påstår med tanke på att det inte var Gud själv som skrev bibeln utan människor med olika tolknings och uppfattningsförmågor och med olika grader av utveckling och insikter. 

Det som du ser som grund för att avvisa den tolkning som vi  kristna har är precis en del av samma grund som vi anser bekräftar att Gud var bakom skriften.  Glad

 Det finns många som har missuppfattningen att bibeln är en produkt av   "automatisk  skrift".  Vi ser att bibelns böcker överensstämmer med sig själva fastän det var så många olika redskap som Gud använde för att skriva ner dem under så många hundra år. Dessutom finns det i dem   profetior som blev uppfyllda flera hundra år efter de hade givits detta bekräftar att den är av övernaturligt ursprung. Och att dessa böcker bevarades genom årtusenden är ett under.

Aposteln Petrus skrev så här,

 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. [ Gud lovade Adam och Eva denne frälsare redan i Edens lustgård]  

De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. [Som i Jesaja 52:13 - 53 skrivit 500 år innan Jesus föddes. Eller Kung Davids Psaltaren 22 som beskrev en som straffades genom korsfästning fastän denna bestraffningsmetod var inte ens uppfunnen vid tiden Psaltaren skrevs]

Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap[Här ges prov på att deras personligheter och egna sinnen och resoneringskapacitet var i full bruk och att de inte satt i trans. De själva resonerade över det de skrev] 

Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. [ "dem" Här är auktoriteten från Gud själv som Apostlarna hade fått]

 Och detta önskar änglarna att få blicka in i. [Dr. Martin Lloyd-Jones förklarar vad detta betyder här.]

Jar förstår inte din sista mening.  Men inte att man behöver tro på honom på något sätt, utan bara genom hans existens. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-17 16:53 #6 av: Woodland

#4

Det Paulus skrev i Romarbrevet om lagen ger människan en uppfattning av synd. Lagen gav inte liv utan död för den krävde lydnad som ingen människa kunde leva upp till.  Men lagen var god i sig själv. Ergo människan kunde inte lyda den. Endast Jesus levde det perfekta livet.

Om man bortser från resten av bibeln vilken belyser på alla sätt vår oförmåga att leva så goda som Gud vill,  och vilket han med all rätt kräver, det är att begränsa texten. Vi föds döda i synd och överträdelser med ett sinne som hatar Gud fastän vi är inte medvetna om det som barn. Bevis för detta visar sig desto längre vi lever. Vi är maktlösa att kunna befrias  från den. "Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att det onda finns hos mig.   I min inre människa gläder jag mig över Guds lag,  men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp." Paulus ser en godhet i lagen och han tycker att den är underbar men han kan inte lyda den fullt ut för syndens fördärv finns i kroppen och visar sig i dess lustar. 

Utifrån detta tillsynes hopplösa tillstånd ropar Paulus -" Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp?"

Och svaret är Jesus Kristus. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-17 18:38 #7 av: FataMorgana

#5 och #6  

Med den sista meningen menade jag, att om en enda människa kunde göra oss alla till syndare så kan också en enda människa göra oss alla till rättfärdiga SkämtarDet var alltså bara existensen av en som var rättfärdig som var det avgörande och inte tron på honom, precis som att existensen av en enda syndare gjorde alla till syndare. Man behövde ju heller inte tro på Adam för att bli till en syndare. 

Vad som gäller tolkningen så finns det i bibeln fortfarande alldeles för mycket som inte stämmer överens för att jag ska kunna dra slutsatsen att det endast var guds ord. Om det finns något som är guds ord så är det Jesus ord när helige anden talade igenom honom. Men inte allt som Jesus sa kom från den helige anden, utan en del saker kom från människan Jesus. T.e.x var det en mänsklig reaktion när han fick sitt raseriutrbott och kastade ut handlarna ur templet. 

Allt annat är skrifter som människor bestämde sig för att skulle hamna i bibeln och vilka skrifter som inte skulle hamna där. De som bestämde det var påvar, biskopar och kardinaler som inte hade visdomen att avgöra vad som är guds ord. För annars skulle de väl knappast ha bränt oskyldiga kvinnor på bål och de skulle heller inte tjäna pengar på avlatsbrev. De valde nog ut texterna efter det som passade in i trossystemet som de ville förmedla. Men det är min åsikt och jag vet du har en annan och att du inte skriver för att slå någon på fingrarna. Det gör inte jag heller Glad

Sen ser jag oss inte som maktlösa, utan att vi har all makt i världen, eller jag kallar det egentligen för förmåga och inte för makt,  dvs att upptäcka vår sanna gudomliga natur och att leva ett kärleksfullt liv utifrån den.  Något hat mot Gud känner jag inte. Och som barn när jag inte kände Gud kände jag heller inget hat. Något man inte känner kan man varken älska eller hata. Men om man lär känna Gud kan man bara älska Gud och alla andra levande varelser. Hat kommer från förståndet. Dvs förståndet bedömer om någonting är värt att älskas eller att hatas, men den gudomliga allomfattande kärleken bedömer inte, utan kan bara älska. Det finns inget allomfattande hat så som det finns guds allomfattande kärlek. För att förståndet ska bedöma måste det finnas någon sorts fakta. Vem som inte har lärt att känna Gud har ingen fakta och kan därför varken hata eller älska. Man kan heller inte älska på befäl någonting som man inte känner. 

Anmäl
2019-06-18 08:57 #8 av: Woodland

#7

Det är alltid roligt att diskutera med dig FataMorgana.

Du har helt rätt i din första mening. Jesus försoningsverk räcker inte bara till alla utan till universum på universum i all evighet. Kruxet är att dess meriter har Gud villkorat - det är endast genom tron man kan ta del av den. Som det står i en mycket gammal sång Kristus  “Gav sig själv åt alla, alla, som i tro sin hand honom räckt.”

Du har rätt igen i att man inte behöver tro på Adam för att bli en syndare.  Adam var skapad som god och utan synd. Men hans överträdelse tillräknas all hans avkomma. Jesus avlade inga barn så hans rättfärdighet kan inte tillräknas mänsklighet genom fysiskt arv. 

Skriv gärna och berätta det du anser inte överensstämmer i bibeln.  Jag är mycket intresserad av det.

Jesus fick inte ett okontrollerat raseriutbrott i templet. Han var templets Herre och såg hur de fattiga som kom för att offra lurades av en korrupt grupp bland ledningen. De sålde offerdjuren till de fattiga i templets egen valuta och gav de fattiga en väldig dålig kurs för deras romerska slantar. Enligt Matteusevangeliet 21: Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste!” Efter att  han drev ut dem botade han sjuka på samma plats för att visa templets sanna tanke. Det var inte av hat han reagerade men de som drev affärerna i templet  såg till att han röjdes ur vägen. Du kanske undrar varför jag kan skriva så? Därför att på korset bad han sin Fader att förlåta dem för de visste inte vad de gjorde.

I ditt tredje stycke ovan finns det fundamentala historiska missuppfattningar. Kyrkan hade/har bestämda kriterier om vad som gällde när en bok skulle godkännas för bibeln. Och det med all rätt. Det står även i Petrusbrevet att Paulus skrev Guds ord. Petrus jämställer   Paulus brev med GT.  Män som var upplärda av Apostlarna vidarebefordrade arvet genom att själva försvara de universellt accepterade brevens auktoritet. Det fanns inga påvar eller kardinaler vid den tiden. De kom långt därefter och fanns endast i Roms kyrka.

Biskopar (Pastorer) fanns under tiden för bibelns sammanställning och när de samlades till de stora mötena märkte man att de bar ärr av tortyr. Några hade förlorat kroppsdelar såsom ögon och händer. Och många församlingsmedlemmar led martyrdöden.  

Avlatsbreven kom långt därefter och fanns endast i den Romerska katolska kyrkan. Dessa var en stubin för Martin Luther. Hans reaktion ledde till Reformationen på 1500 talet så historiskt sett är det ett rätt stort hopp från kyrkomötena på 300-400 talet till Reformationen. Men Luther och de andra reformatorerna försvarade bibelns böcker och återgick till kyrkofädernas syn på dem. Genom att göra så skar de bort många fel som hade begåtts av kyrkan i väst.  

Häxbränningar var ett grymt straff för en person som anklagades för samröre med Satan och de allra allra flesta på tvivelaktiga grunder. Detta har en lång historia bakom sig i olika länder. Men det var inte bara häxor som brändes på bål, halshöggs eller hängdes: detta fick också kristna och judar genomlida. Det är värt att notera att under den begränsade tid det pågick i Sverige var det en präst i Stockholm, Eric Noraeus, som reagerade emot dessa okunnighetsgärningar här i Sverige och fick till slut stopp på det. Genom historien har många idéer motiverat folkmassorna till att acceptera mänskligt lidande som t.ex. Hitlers förföljelse av judar, romer osv. 

Men jag håller inte med dig om att hat kommer från förstånd. Jag drar slutsatsen att förstånd är ett verktyg för att uttrycka hat. Man planerar skada, mördar och krigar genom förstånd; ja, till och med genier används i fördärvets syften för att skapa vapen ( typ kärnvapen och biokemiska) Ja, fakta behövs för förståndet men likväl kan förståndet drivas av lögn och allt annat ont.  

Du har rätt i att man kan inte älska på befallning. Faktum är att Gud är omöjlig för oss att älska om inte han förändrar oss och ger oss ett nytt hjärta.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-18 09:56 #9 av: Wonnalesan

I amygdala i hjärnan finns detta centrum där hat, uppstår. Detta pga av rädsla för allt som är avvikande från oss själva och som formats under årtusenden då människor bodde i grottor och blev uppfyllda av revirtänkande och hat mot andra stammar, det lever kvar i oss, tydligt är det på näthatet att allt som inte liknar oss själva är hot. Allt enligt forskningen(som parentes bara) WL

Anmäl
2019-06-18 10:42 #10 av: FataMorgana

#8 

Nej det var inte av hat som Jesus drev ut handlarna ur templet, utan av ilska drev han ut dem. Ilska pga av dom sakerna som du just nämnde. En helt mänsklig reaktion. 

Det är just det som är poängen, att kyrkan har bestämda kriterier om vad som gällde när en bok skulle godkännas för bibeln. Kriterier gjorda av människor som själva inte var visa nog att bedöma vad som verkligen kommer från Gud. Själv behöver jag inga självutnämnda "gudsexperter" från kyrkan som talar om för mig vad som är guds ord eller inte, vad jag ska tro på eller inte och vilka delar jag ska läsa eller inte och hur jag ska tolka dem eller inte. I.o.m min egna andliga utvecklingen och för att jag själv lärt känna Gud kan jag själv bedöma vad som kommer från Gud och jag hade gärna läst precis allt som finns och inte bara vissa utvalda delar. 

Men jag förstår också att vem som ser Gud som separerad från människan, som en varelse som sitter där någonstans uppe i himlen och dömer människan efter sina handlingar, att en sådan människa läser bibeln med helt andra ögon än den som ser Gud i ett det egna inret, som ens sanna natur. För mig har ord som döden, korsfästelsen, frälsning och synder osv helt andra betydelser än vad dom har för människor som ser sig som separerade från Gud och som identifierar sig med sin köttsliga kropp.  Därför förstår jag också hur fruktlösa dessa diskussioner är, inget illa menat, men om man ser på världen och Gud med så olika ögon kan den ena omöjligtvis förstå den andra och tvärtom. 

Anmäl
2019-06-18 10:50 #11 av: Wonnalesan

Angående vrede så beskriver Bibeln många herrars vrede bla Johannes döparen!

Jesus sade väl ve er huggormsyngel till andra människor?

Jag skiljer på uppleva Gud och läsa Gud. Det gör jag med memoarer också, att lära känna en individ hans röst, iver, glädje och mest av allt Kärleken ger en annan upplevelse än att läsa.

Med det sagt inget fel på hur man skaffar sig erfarenheter.

Jag själv finner Gud i hjärtat men även i vissa texter som ger kraft! Mvh/WLBlomma

Anmäl
2019-06-18 13:18 #12 av: Condor

#8

Woodland, du är säkert medveten om att texterna i gamla testamentet först skrevs ner ungefär på tiden som Jesus levde och före detta har historierna bara berättats vidare från gereration till generation, dvs. det var bara myter.  Säkert förändrades saker genom generationerna, för att människorna är funtade på så vis att de uppfattar berättelser på olika sätt och sen berättar de historierna på ett annat sätt.

Som exempel kan jag ta ditt sista inlägg. Av ett raseriutbrott blev det ett okontrollerat raseriutbrott och hat. Man kan faktiskt bli arg på människor utan att hata dessa. Skulle den här texten ha berättats genom generationer, kanske det skulle ha blivit fler tillägg än bara "okontrollerat och hat". Och det skulle säkert ha fattats en hel del saker också.

Sen har människor som inte var visa bestämt vilka texter som ska tas bort och vilka som ska hamna i bibeln. De har bestämt hur de ska tolkas. Det finns olika översättningar av bibeln och på så vis står det ibland helt andra saker i t.ex. en tysk bibel än i en svensk.

Om det verkligen vore "guds ord" från första början kan man undra hur mycket det finns kvar av dessa ord.

Sen har vi en bibel där det står saker som religonsföreträdarna bestämmer att de ska ignoreras. T.ex. ignoreras det att Jesus sa att himmelsriket finns inom oss.  Religionsföreträdarna är inte tillräckligt kloka för att veta vad som är metaforer, vad som är myter och vad som är riktig historia.  Eftersom de inte levde på den tiden kan de heller inte veta allt, men eftersom det vanliga folket heller inte kan veta det, måste de tro allt. Det är en tro som aldrig kan vara sanning.

Anmäl
2019-06-18 17:06 #13 av: Woodland

#9

En självbevarande fruktan som har sitt fysiska center i amygdala är inte riktigt vad jag ville förklara. I och med att jag tror på en metafysisk värld är det själen, hjärtat, sinnet och/eller anden i en person som jag syftade på. Men ok jag förstår vad du menar Glad.

Ja, Jesus var ibland väldig sträng  i bibeln. Jag vet inte om du läste artikeln om Guds vrede i serien om Guds egenskaper men där visar författaren hur den hänger ihop med Guds andra attribut.

Vill du förklara lite mera ingående det du skrev: 

Jag skiljer på uppleva Gud och läsa Gud. Det gör jag med memoarer också, att lära känna en individ hans röst, iver, glädje och mest av allt Kärleken ger en annan upplevelse än att läsa. . .Med det sagt inget fel på hur man skaffar sig erfarenheter.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-18 17:06 #14 av: Woodland

# 10

Därför förstår jag också hur fruktlösa dessa diskussioner är, 

Du kan avbryta diskussionen precis när du känner för det; inget tvång, alltså. Skämtar När jag svarar dig skriver jag med de troende i tankarna -  det vill säga, de som läser.  Det verkar dock som om din ståndpunkt  bygger på en felaktig historisk uppfattning.  Du förklarar klart och tydligt för oss som läser att du är din egen frälsare och har "funnit" din egen gudsbild. Jag kan inte omvända dig men jag kan bemöta det du påstår.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-18 17:06 #15 av: Woodland

# 12

Woodland, du är säkert medveten om att texterna i gamla testamentet först skrevs ner ungefär på tiden som Jesus levde och före detta har historierna bara berättats vidare från gereration till generation, dvs. det var bara myter.

Ja, jag är medveten om denna felaktiga tidsuppfattning. Använder du ordet “myt” i en akademisk mening eller i en allmän mening? Myt i akademiska studier är en berättelse där gudar ingår och är inte en bedömning av sanningshalten, endast en klassifikation. 

Det finns de som anser att skrifterna bevarades genom tiderna. Det finns också de som anser att det är en muntlig överföring som präntades i skrift. Här är ditt tidsbegrepp fel för bland de som studerar och forskar i Gamla testamentet och håller sig till den sistnämnda positionen, började skriften ta form under Israels monarki när judarna ansåg att  den muntliga berättelsen skulle skrivas ner. Processen närmade sig sitt slut under den Grekiska perioden 332 f.Kr. och slutade runt 160  f.Kr. med mackabéerupproret.  Bland dessa akademiker anses det att Daniel och Psaltaren var de sista böckerna som nedtecknades. Så oavsett om man håller sig till den första eller den andra positionen stämmer inte din tidsuppfattning. Du kanske skall omvärdera dina källor.

Ditt tankeexperiment om mitt inlägg håller inte för flera orsaker. Min text har inte den vikt som en biblisk berättelse har i en grupp människor som har genomlidit och riskerat så mycket som judarna. De skulle vara mera måna om att bevara texten/berättelsen och det gjorde de. 

Det finns ingen skillnad i sak mellan den tyska bibeln och den svenska. Luther översatte bibeln till tyska och andra översatte bibeln till sina länders språk. Vi har flera kopior av tidiga skrifter idag än de hade då men meningen och innehållet är detsamma. Vi tolkar bibeln med bibeln.

Ingen har ignorerat att Jesus sade att himmelriket finns inom oss. (Men det betyder inte att man kan vara sin egen gud.) Alla hans ord har de kristna tagit tillvara. 

Din sista mening i ditt inlägg är en verklig sågning av mycket begåvade människor under antiken. Om jag tar ditt resonemang och applicerar det på dig - "Du kan endast anta det du skriver så din “tro” kan aldrig vara sanning!" Funderar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-18 19:18 #16 av: Wonnalesan

Jag förklarar gärna det jag skrev om att läsa eller känna igen, tex en människa.

Om jag läser om en person kan jag inte höra rösten, är det en sträng röst, mild och kärleksfull. Vad vill personen ge till mig för något. Om jag sedan träffar personen ser jag att det inte alls stämde överens till fulla med det jag läste om personen.

Han kan vara mörk i rösten ha eldrött hår, gnistrande tänder och ha en uppriktig glädje  att visa mig vem hen är. Orden gav lite hintar om personen, men inte hur hen såg ut, förde sig, talade i termer som var betydligt lättare att förstå.

Andemeningen är att  lära känna Jesus oftast inte liknar den övergripande kärlek som man får, som att drunkna i kärlek. Jesus sade själv-inte för alla orden-.

Angående Amygdala så finns alla centra i vår hjärna för alla våra intryck och känslor, skador som visar sig som ondska, psykopati, osv kan ses på magnetkamera röntgen bla.

Jag vet fromma människor och en del som fått stroke eller demens i frontalloben, som börjar svära, använda grovt sexuellt språk pga skador i hjärnan. Jag vet Kristen personal som inte vet detta och tror att patienten visar sin sanna natur.

Själv har jag en dator just nu som är helt opålitlig, det liknar en hjärna som har sina defekter.

Det är intressant med människor som är väldigt kunniga i Bibeln, det är underbart att höra människor vittna om sin tro, ja allt heligt...Mvh/WLBlomma

Anmäl
2019-06-18 19:43 #17 av: FataMorgana

#14 

Min ståndpunkt bygger på egna observationer, på att jag läst bibeln ett flertal gånger både på svenska och på tyska och egelska versioner har jag också kastat ett öga på och sen har jag sett en massa dokumentärer på tv om kristendomen genom åren. Det är alltså min egen uppfattning. 

Men mest av allt väger nog mina egna erfarenheter med Gud. När jag var ung mådde jag dåligt och bad Gud om att få dö och jag dog, men det var ingen fysisk död, utan jag fick erfara Gud och mitt gamla jag dog bort. Nu förstår jag vad Jesus menade när han sa: Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.  Och jag förstår vad  Buddha menade här han talade om pånyttfödelse. Det har t.o.m många buddhister missförstått och tror att det handlar om reinkarnation.  Och jag förstår vad  hinduisterna menar när dom talar om att komma till insikt om att Atman och Brahman är ett.  Det är samma essens, men den beskrivs på olika sätt i olika kulturer och i olika religioner och med olika språk. 

Jag kan inte kalla det för att vara sin egen frälsare och jag kan inte heller kalla det för att ha en egen gudsbild, för jag gjorde inget annat än att jag bad till Gud utan att jag hade en bild eller föreställning av Gud och Gud kom och frälste mig, för att använda mig av det kristna språket (själv uttrycker jag mig i vanliga fall på annat sätt, men jag försöker att ta seden dit jag kommer, så att man ska ha det lättare att förstå varandra). 

Men det är klart, att om man tror att man bara kan komma till Gud genom att tro på Jesus så må det gälla för den som tror det, för genom den tron begränsar man sig själv. Men den gränsen finns inte till för alla andra som inte har den tron. 

Anmäl
2019-06-19 10:22 #18 av: Woodland

# 16

Tack för förklaringen.

Jag vet fromma människor och en del som fått stroke eller demens i frontalloben, som börjar svära, använda grovt sexuellt språk pga skador i hjärnan. Jag vet Kristen personal som inte vet detta och tror att patienten visar sin sanna natur.

Ja, jag tror också att det inte är personens sanna natur. Bilden av sjukdom och dess efterföljder är olika i vissa kristna kretsar. Det finns i grupperingar som har inställningen att helande är en självklar rättighet för alla troende. Med det sagt så finns det de som faller från den yttre bekännelsen och aldrig återvänder.    Enligt det Jesus berättade  i liknelsen om lantbrukaren som sådde säd har de aldrig riktigt varit Herrens. 

Det är inte alla som har den kunskapen att  i den troendes "inre människa," vilket Aposteln Paulus skriver om, är deras ställning i Kristus orubblig oavsett hur sjukdomen härjar i den fysiska kroppen.  

" Därför böjer jag mina knän för Fadern,  han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,   och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.   Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet  och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet."   Efesierbrevet 3:14-19

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-19 10:48 #19 av: Condor

#15

Felaktig tidsuppfattning?  Jag citerar ur Wikipedia om Moses:

"Han beräknas ha levt på 1300- eller 1200-talet f.Kr.  "

Du skrev: "Processen närmade sig sitt slut under den Grekiska perioden 332 f.Kr. och slutade runt 160  f.Kr. "

Runt 1000 år var det muntliga berättelser, alltså myter. Det är just därför att myter inte är en bedömning av sanningshalten, som gör att de inte kan betraktas som sanning, utan som myt.

Sen finns det berättelser som går ännu längre tillbaka i bibeln, t.ex. Adam och Eva.

Möjligt att somliga saker stämmer, men säkert inte allt. Du vet, om jag jämför vad Jesus säger om fadern och himmelsriket med mina egna erfarenheter med gud, kan jag säga att Jesus pratar om den guden som jag känner. Men mina egna erfarenheter stämmer inte överens med guden som Moses beskriver.  Moses behövde väl en grym straffande gud för att det inte fanns polis när han förde folket genom öknen.

Det finns stora skillnader i översättningarna. Det har ju diskuterats förr här och ditt svar var icke tillfredsställande. I Korinthierbrevet t.ex. står det något om homosexualitet i den svenska bibeln, som har en annan översättning i den tyska bibeln. I den tyska bibeln står det i stället barnmissbrukare som ligger med småpojkar. Är det för dig ingen skillnad mellan 2 vuxna karlar som frivilligt ligger med varandra och mellan en vuxen karl som våldtar en liten pojke?

Att himelsriket och gud finns i oss betyder inte att vara sin egen gud. Det har ingen sagt. Det är bara du som tolkar det så för att du bara känner gud  utifrån en bok. Vårt jag är en illusion. Jaget kan aldrig vara gud. Snarare är det så att gud uttrycker sig själv i hela skapelsen och existerar i alla levande varelser.  

Anmäl
2019-06-19 11:18 #20 av: Wonnalesan

Condor!

Det har jag också läst och att det var de Romerska soldaterna som tog med sig småpojkar ut i fält för att förgripa sig på dom. Kanske fanns inget ord för pedofili då? Det är alla olika riktningar i vissa frågor inom olika Kristna sekter och trossamfund som skadar människor.

Inte bara trosrörelsen utan de som syndförklarar andra människor, fast vi inte ska döma. Helt kort här så ser jag de frågor där man har olika syn på.

Homosexualitet.

Kvinnans roll i församlingen.Kvinnliga präster.

Sex före äktenskapet.

Sex endast som fortplantning .

Alkohol.

Mat frosseri.

nöjen, TV mm.

Klädsel.

Ägande

Tiondet. osv...Mvh/WLBlomma

Anmäl
2019-06-19 13:31 #21 av: Woodland

 # 19 (och # 17)

Vi diskuterade inte Moses tid utan jag svarade dig angående när böckerna skrevs: 

Woodland, du är säkert medveten om att texterna i gamla testamentet först skrevs ner ungefär på tiden som Jesus levde och före detta har historierna bara berättats vidare från gereration till generation, dvs. det var bara myter.

Ja, felaktig tidsuppfattning. Men det är ok. Vi kan alla få saker och ting om bakfoten. Jag håller på att lära mig också. Berättelsen om Adam och Eva finns i början av Moseböckerna.

Din upplevelse av din “gud” är ingenting jag kan relatera till. Det finns i din (och FataMorganas) upplevelsebank. Jag kan inte övertyga dig om detta med berättelserna som myt. Det är så du/ni ser på saken.  

I serien om Guds egenskaper demonstreras ingen som helst skillnad mellan Guds karaktär i Gamla testamentet och Jesus som presenteras i Nya testament. För Jesus och de tidiga troende var skrifterna i Gamla testamentet Guds ord, så om det gällde för dem som Guds uppenbarelse gäller det för oss. Det är endast de som saxar ur bibeln och omformar Jesus till en mjäkig figur som har problem med Guds agerande i Gamla testamentet. Och detta har hittills fortgått rätt många år så ni är inte de enda som har denna åsikt.

[Jag vill inte gå in på homosexualitet här i denna tråd: det är Off Topic. Men när det gäller översättning av begreppet är detta också tydligt undersökt. Sök gärna på namnet Robert Gagnon här på sajten.  Båda gärningar som du skrev om är otukt i bibliskt mening.]

Nej, det finns inga stora skillnader i översättningar. Detta är en uppfattning från din sida. Inom de akademiska kretsarna och bland kristna förkunnare läses samma bibel. Som protestant kan jag läsa katolikernas bibel och finner att den är nästan exakt densamma. Det kan bli andra ordval i översättningarna från ett språk till ett annat men det vet alla översättare. När vi översätter artiklarna i serien om Guds egenskaper måste vi ändra fraser för att få det att stämma på svenska språket.    

Jag är inte det minsta förvånad över att du upplever mina svar som otillfredsställande. Förklaringarna jag skriver är inte utifrån min egen visdom eller kunskap utan jag öser ur den kristna trons rika arv och från de briljanta tjänare Gud har gett sitt folk genom tiderna. 

Så jag och mina trossyskon ställer oss en fråga: hur är det möjligt att jag/vi skulle avsäga mig/oss allt det för en gud du/ni har upplevt och definierat utifrån era totalt subjektiva upplevelser? Jag misstänker att er inställning blir klen när livet stormar och håller inte in till döden.

Att himelsriket och gud finns i oss betyder inte att vara sin egen gud. Det har ingen sagt. Det är bara du som tolkar det så för att du bara känner gud  utifrån en bok. Vårt jag är en illusion. Jaget kan aldrig vara gud. Snarare är det så att gud uttrycker sig själv i hela skapelsen och existerar i alla levande varelser.  

Naturligtvis påstår ni att ni är inte era egna gudar men det är precis vad slutsatsen blir. Tillåt mig att förklara: er världsbild utgår från er själva fastän era “jag” är en illusion. En annan skillnad i upplevelsen mellan oss är att medan du/ni ser “jaget” som en illusion är jag total medveten om mitt “jags” verklighet. Jag är dödsrädd för mitt eget “jag” och bekämpar ständigt dess fördärv. 

Jag känner ett stor sorg att både du och FataMorgana fortsätter i denna andliga illusion. Men för att lära känna Gud som han presenterar sig i bibeln krävs ödmjukhet inför dess sanningar. Den är en stängd bok för de högmodiga. Det kräver mycket för att djupdyka i den. Men den som gör det finner en ännu större kärlek till bibelns Gud och hans barn.

Bibelns Guds uttryck (evidens) finns i hela skapelsen. Så medan vetenskapsmän som studerar Big Bang anar en “first cause” eller en som orsakade skapelsen, ser ni själva det skapade som gud. Det är att byta ner sig rejält. 

Gud i bibeln upplevs och ger sig tillkänna för den troende. Om ni bara visste vad ni går miste om!   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-19 13:52 #22 av: Wonnalesan

Det känns som du beskriver en elitistisk grupp som bara de får uppleva Gud på rätt sätt?

Det känns bara sorgligt i mitt bröst för visst strävar vi alla efter att bli vårt bästa jag. Jag upplevde precis som Fata en total förändring av min person efter min NDU och förhoppningsvis formar Gud mig till det han vill att jag ska bli i honom. Detta genom att vara så nära det går hans väsen.

Jesus grät då han såg hur illa medfarna människorna var, det gör jag också. Både de djur, barn och gamla lider, hur vår vackra blå planet skövlas. Sådant var trams enligt en Kristen, varför slår de så hårt på de som har annan känslighet och som fått andra gåvor av Gud?

Det gör mig bara så sorgsen och ledsen...

Jag har hört minst 20 predikanter predika över kvinnan vid Sykars brunn, med djupaste förakt för henne som en hora, med hårda dömande röster, men också med oändlig kärlek där Pastorn talade om de tre männen som var gifta utnyttjade henne och Jesus röst var mild och full av kärlek.

Rädda hundar kryper för sin ägare, men kan vara lydiga med kadaverdisciplin. en hund som möter förståelse , kärlek, tillit lyder av glädje och av fri vilja.

Jag är fri, för den Jesus gjort fri är sannerligen fri...Mvh/WLBlomma de

Anmäl
2019-06-19 15:53 #23 av: Condor

#20

Ja, ibland är det bra att ha kunskap om historia för att veta hur någonting är menat .

Anmäl
2019-06-19 16:21 #24 av: Condor

#21

Woodland, hur du än vrider och vränger saken, så förblir det muntliga berättelser som först dokumenterades efter hundratals och tusentals år.  Ett innehåll förändras redan om en person berättar det för en annan. Men efter otaliga generationer är det ett helt annat innehåll.

Om du inte ser en skillnad mellan gamla och nya testamentets gud, kan det bara bero på att du inte är obljektiv pga din tro. Det går inte att vara objektiv samtidigt som man har en tro.  Om du själv skulle ha erfarit gud, skulle du förstå vad jag menar.

Trots allt finns det stora skillnader i översättningar. För mig är det en stor skillnad mellan "att ha sex"  och att missbruka barn.  Där har du skillnaden, oavsett vad du eller andra anser är otukt. I tyska bibeln står ingenting om homosexualitet.

Din slutsats gällande att "vara sin egen gud" är fel. Skulle jag säga att "jag är gud", skulle det betyda att ingen annan är gud.  Jag säger heller inte att vi alla är gud, utan jag säger att gud uttrycker sig i hela skapelsen och därför finns i alla levande varelser.

Jaget är ingenting som har substans. Det är ingen objektiv verklighet, utan bara en massa elektriska impulser i hjärnan, som skapar illusionen av ett jag.  Däremot är gud i oss en objektiv verklighet. Inget subjektivt som du anser. Du anser att det är subjektiv, för att du själv inte har erfarit gud.  Vi består av en kropp (det är också en objektiv verklighet) och i den kroppen finns guds livskraft.

Sen finns det olika åsikter om vad som är ödmjukhet. För mig är det ödmjukhet att inse att man själv (jaget) inte är någonting. För mig är det ödmjukhet att inse att förståndet aldrig kan begripa eller uppfatta vad gud är. Därför kan jag heller inte förklara det med ord till dig. Däremot är det högmod att tro att man kan få en sann gudbild med sitt förstånd, t.ex. genom att läsa en bok. Inte ens jag som har erfarit gud, kan med ord tala om för dig vad gud är. Skulle jag försöka det, skulle jag förminska gud på samma sätt som ni kristna gör när ni tror att ni hittar gud i en bok och att ni begriper vad gud är. Att få gud att framstå som den grymma Jahve är inte bara en förminskning av gud, utan det är en hädelse. Men det är ingen synd, utan ett resultat av att du inte känner gud. Precis som jag och alla andra, kommer du till slut att hamna hos gud.

Du kan t.ex. läsa i bibeln att Jesus sa att gud vet vad vi behöver utan att vi ens ber om det. Om du bara läser det, kan du tänka dig, jaha så är det. Men att själv erfara det genom guds kraft är en helt annan sak. Det är en erfarenhet som kan förändra dig och ditt sätt att se på världen.

Anmäl
2019-06-19 16:23 #25 av: FataMorgana

#21  

Nej det är inte min slutsats, att vi skulle vara våra egna gudar. För mig finns det bara en Gud, en Gud över alla människor och vars existens finns att hitta i djupet av varje levande varelse och ting  och även i tingen vi inte skådar finns Guds kraft allstädes närvarande. Det är inte det skapade som jag ser som Gud, utan jag ser det som Jesus att Guds rike finns inom oss, som det oförgängliga och inte att det är vår förgängliga kropp som är Gud. Det är snarare du som bryter ner det som vi skriver. 

Men hur som helst gör det mig också sorgsen att se hur dödsrädd du är för ditt eget "jag" och hur du ständigt bekämpar dess fördärv som du uttryckte dig. Det går åtminstone jag miste om, för jag är varken rädd för domar eller straff och inte är jag heller rädd för döden längre. Min inställning var klen en gång när det stormade, men är det inte längre. Som jag tidigare skrivit är jag trygg med min relation till Gud och fri. Det finns ingen fruktan i mig för Gud, utan endast kärlek. Jag önskar att du också skulle känna det så och tänker att det är du som inte vet vad du går miste om. Som du skrev tidigare kan du inte omvända mig och där har du helt rätt, för man kan inte omvända någon från Gud, utan man kan bara omvända folk från sin tro, men från Gud är det omöjligt. 

#22 

Den totala förändringen som både du och jag upplevt har igenom alla tider människor från olika länder och kulturer också upplevt, oavsett vilken religion eller icke religion människorna bekännt sig till, har människor gjort gudomliga erfarenheter som fått deras hjärtan att förändras. Somliga via NDU och andra i tider av sorg och smärta, vid bön, meditation eller mitt i det stressiga livet har Gud sträckt ut sin hjälpade hand och uppenbarat sin kärlek.  Att inte erkänna Gud som en Gud för alla, utan endast för dem med den "rätta tron" är att begränsa sig själv. Tänk så många fina omvändelsehistoier de går miste om och tänk hur många guldkorn från andra religioner de går miste om. 

Att du är har hittat Gud ser man på hur du skriver, så mycket kärlek för både människor och djur. Jag är helt säker på att Gud redan har format dig till den han vill att du ska vara. Det är det gudomliga inom dig som talar.  

Anmäl
2019-06-19 17:02 #26 av: Wonnalesan

Fata Morgana!

Jag reagerade också på de orden.

jag blev så ledsen då jag läste orden-jag önskar ni kunde få uppleva Gud-. Det slog min ande. Jag gick i bön och bad Gud visa mig att han fortfarande har mig kär, för jag blev sannerligen ledsen. Min historia är så lång. Men min familj blev utblottade på just människor som sade sig ha den sanna läran. Sedan blev vi mobbade trots fällande domar, jag var svag intill döden och jag tappade taget, för var inte de goda som sade sig vara Kristna vem skulle man då lita på.

Men så idag bad jag Gud, sällan jag ber för egen del, att ge mig ett litet tecken att du älskar mig. En liten vit fjäder som jag brukar få.

Men då kom en stormvind och grep tag i min markis med en hög smäll, så kom orden från en psalm som Ingemar Johansson skrivit-Gudsvinden- se hur Gudsvinden bär, se hur den vänder just här, du är älskad precis som du är- då kom friden tillbaka. Jag vill vara klar då jag ska lämna detta livet, inget ouppklarat, oförlåtet, ogjort med min nästa...Guds frid som övergår vårt förstånd ska bära ända hem...Mvh/WLBlomma

Anmäl
2019-06-19 17:22 #27 av: Woodland

# 22

Jag förtydligar så här: kriterier för att bedöma varje andlig upplevelse, varje lära  om Gud, riktigheten i det man tror på med mera finns i bibeln.  Syndare räddade av Guds godhet är inte en elit i sig själva men ändå arvingar till ett evigt rike. Allt finns i Jesus.

I och med att både Condor och FataMorganas gudsbild och upplevelser skiljer sig så grundligt från de som finns i bibeln kan jag inte acceptera dem. Lägg märke till att jag skriver inte att deras "gudsbild och upplevelser skiljer sig så grundligt från mina" utan från bibeln. FataMorgana har uppfattat att detta är min ståndpunkt för hon skrev så klart och tydligt här

Människor möter  Kristus figurer i NDU, drömmar, visioner med mera men för att avgöra äktheten i en sådan upplevelse är det nödvändigt för mig som bibeltroende att bedöma den efter det bibeln säger. För mig är det klockrent att det är bibeln som är den avgörande auktoriteten.  En NDU Jesus som motsäger bibelns Jesus är inte detsamma som Jesus Kristus i bibeln för Gud ändras inte.  Jag har använt dessa invändningar under vissa tider i mitt liv: påstått att alla kan inte veta allt och somliga tolkar saker si och somliga så.  Men efter mycket funderande förstod jag att det resonemanget håller inte för Gud har inte lämnat sin kyrka så illa utrustad,  flytande i ett hav av osäkerhet. 

Aposteln Johannes har gett en bra vägledning: Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.   Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus  som kommit i köttet, den är från Gud,  och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.

Så ett enkelt test är att fråga figuren som ger sig ut för att vara från Gud om "Jesus är Kristus som kommit i köttet". Folk har ställt den frågan till och med under seanser och fått uppleva klarhet direkt. Jag glömmer inte att Satan dyker upp rätt som det är som en ljusets budbärare. Det fick bland annat Martin Luther uppleva.    

Jag är också känslig för människor och djur som får lida men den känsligheten gör mig inte rätt inför Gud. Vi är alla olika. Vi hör predikningar (och läser inlägg) ofta utifrån våra förutfattade meningar. Som kristen så möter jag andra kristna som inte ser saker och ting som jag gör, precis som det är bland folk i övrigt. Ibland är det svårt att mötas men ändå är det ett övervägande av bibelns lära som avgör hur nära vi är sanningen. 

Jag hörde här om dagen att en "dogwhisperer" sade att disciplin från sin "flockledare" är som godis för en hund. Hundarna trivs bäst med disciplin och ledning. En kristen kan komma nära den Allsmäktige som ett litet barn genom Jesus nåd, men med vördnad.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-19 18:34 #28 av: Wonnalesan

Mitt sista korta inlägg är att mina hundar har bara fostrats med kärlek och gränser satta utifrån det. Likaså mina barn. Hundarna har av fri vilja gått fot lösa, barnen  4stycken ,formats till goda samhällsmedborgare utan både aga och hård disciplin. De har velat ändå. men barn som får hårda regler gör uppror och som pedagog och speclärare har jag sett det ofta hos barn som är skenheliga inför föräldrarna och lever ut i skolans värld. samma med hundar, de omplaceringar jag tagit har tagit tid att med kärlek och vänliga händer respektera mig. Men som med träd behöver ansas så behöver hundar och barn formas med kärlek.

Jag ser vad du säger och du har funnit din väg. Jag har träffat andra som tror precis som du och jag önskar dom allt gott, bara man inte i sin egen framfart gör andra illa. Man får låta andra söka sig fram på sina vägar.

Angående min NDU så ser jag att du inte ser att livet vände i en tremånader lång rannsakan, där jag fick se mig själv. Om jag inte trodde på allt jag var med om så hade inte detta gett det resultatet det gav. Men jag älskar människor och det svåra livet många går igenom bara för att sedan dömas är hårt, mycket hårt. Jag tror Guds kärlek är mycket större, den har inga gränser för mig.  Mvh/WLBlomma

Anmäl
2019-06-20 09:03 #29 av: Woodland

# 24/25

Jag svarar er båda i ett och samma inlägg i och med att ni skriver från samma utgångsläge. Glad

Condor, jag “vrider inte och vränger” på någonting. Så långt jag vet har jag inte diskuterat muntlig överföring eller muntlig tradition i tråden utan endast nämnt dessa i # 15 för att förklara två olika positioner. 

Dina slutsatser att innehållet är tvunget att ändras är ett antagande. Det är inte nödvändigtvis så.  I olika kulturer har den muntliga berättelsen förts vidare men kommentarer har lagts till separat. I detta fall är Moseböckerna (Torah) separata från de  judiska skrifterna som är dess tolkning. 

“I tyska bibeln står ingenting om homosexualitet.

För att vara snäll, du måste har skrivit detta i hast!!! Jag misstänker att du aldrig har läst din bibel. Det är omöjligt att den tyska bibeln inte har ett förbud mot livsstilen i både Gamla och Nya testamentet. Det är konstigt att du inte undersökt saken innan du kommer med ett sådant påstående. Jag har inte skrivit någonting om hur jag graderar gärningarna.  

Det "moderna" ordet “homosexuell” kanske inte finns i texten men livsstilen fördöms i alla dess former och klassas som otukt precis som sex innan och utanför äktenskap och sex mellan människor och djur. Jag kommer inte skriva mer om detta för det finns tillräckligt med diskussioner och utlägg över ämnet på sajten. Exempel här.

“Din slutsats gällande att "vara sin egen gud" är fel. Skulle jag säga att "jag är gud", skulle det betyda att ingen annan är gud.  Jag säger heller inte att vi alla är gud, utan jag säger att gud uttrycker sig i hela skapelsen och därför finns i alla levande varelser.

Ergo - vi är alla gudar eller del av gud, enligt dig. Som vid döden blir den lilla vattendroppen som faller i den stora oceanen och därmed försvinner i det stora Alltet. Har jag uppfattat er rätt?

Jag har aldrig påstått att “jaget” är en substans. Det är sant att elektriska impulser finns i hjärnan och nervsystemet men det gör inte en lampsladd till någonting andligt. Jag talar om en metafysisk värld.   

Att plocka en meningar ur bibeln hit och dit och använda dem för att rättfärdiga en livssyn som går stick i stäv med bibeln är inte ärligt mot texten. Jag hoppas att ni inte läser varningsord för råttgift som ni läser bibeln. Hela texten är viktig.

Du använder ordet “objektiv” och “subjektiv” lite löst i positionsjämförelsen oss emellan. Enligt dig kan jag inte vara objektiv för jag har en tro (andra stycket i ditt inlägg) och å andra sidan påstår du “Däremot är gud i oss en objektiv verklighet.”  Är inte det din tro?

Är du så okunnig om den judiska/kristna tron att du har för dig att vi anser vi kan förklara Gud fullt ut?!?!   

FataMorgana, jag hatar inte mig själv men jag är rädd för den fallna naturen som finns i alla som föds. Sedan har jag fått en ny natur och ett nytt hjärta när jag blev omvänd. Och de två naturerna strider mot varandra. Jag kan acceptera att detta är främmande för er.  

Alla löften som Jesus gav anknyts till hans person och den tradition som är i bibeln. Jag är inte heller rädd för Gud men det är endast på grund av Jesus försoning. Jag är “gömd” i honom som vi brukar säga. Men vi nalkas honom med vördnad. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-20 09:04 #30 av: Woodland

# 28

När du har skrivit förut har det varit lite svårt för mig att få grepp om var du egentligen står gällande den kristna tron. 

Du/ni hade fått utstå mycket dåliga erfarenheter av folk i en “kristen” gruppering. Jesus varnade för det. Du/ni är inte de enda som har upplevt det för den mänskliga naturen är sig lik. Ibland har det lett till döden för den ena parten.  

“Jag har träffat andra som tror precis som du och jag önskar dom allt gott, bara man inte i sin egen framfart gör andra illa. Man får låta andra söka sig fram på sina vägar.”

Med det kan jag endast dra slutsatsen att du har lämnat den rena kristna läran för en väg baserad på dina erfarenheter i en NDU och därefter självgranskning. 

Jag skriver ingenting i hårdhet. Jag har andlig omsorg om de som skriver och läser här i forumet. Guds sanning är som ett svärd enligt NT. Den skär och delar men fräslningsvåndan leder till frid och fred. 

Jag vidhåller att endast den Treeniga Gud kan frälsa och att proklamera evangelium kommer jag att fortsätta med.  Det går inte att hindra. Vi har olika synsätt på vad som skadar.

Som jag skrev i # 1 " Att inte vidhålla sanningen om Jesus Kristus som enda vägen till Gud och evigt liv är den största otjänst jag kan göra min medmänniska."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-20 09:36 #31 av: Wonnalesan

På dina antydningar om att lämna den rena läran, så har du mycket kvar att lära. Det finns bara en som avgör det, det är Jesus själv.

Som tur är har jag lärt mig skilja på Jesus och de Kristna, det var en väldig tur, annars vet ingen hur det hade gått. Jag kan se skillnad på de som ger ljus och de som ger mörker omkring sig. Må Gud förbarma sig över dem....WL

Anmäl
2019-06-20 11:10 #32 av: Condor

#29

Woodland, jag skrev inte att innehållet är "tvunget" att ändra sig, utan jag påpekade hur det är med historier som berättas från örat ill öra pga hur människor är funtade. Det går ju knappast att skriva ett inlägg i ett forum, utan att någonting uppfattas på ett annat sätt och inte bara i forum. Jag upplever det i vardagen varje dag. Jag skulle kunna ge dig en psykologisk förklaring om varför det är så, men då skulle inlägget bli för långt. I alla fall är det osannolikt att så många historier berättas vidare exakt som de är under så många generationer.

Jag har inte skrivit någonting i hast. Du kan ju gärna läsa själv i en tysk bibel:

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Korinther6%2C9

Som du ser, står det "knabenschänder".  Det spelar ingen roll om homosexualitet också betraktas som otukt av troende eller att försvara/rättfärdiga homosexualitet, utan det handlar bara om översättningen av en bibeltext, för att visa dig hur texter ändrar sig.

Du har uppfattat det rätt att vi alla är en del av gud, men allt annat (att vi är gudar och det där med vattendroppen) är fel. Det där är rationala resonemang, men gud är inte rational. Man kan bara berätta det i form av liknelser.

Liknelse: Om gud dansar, är det hela existensen som är dansen och vi är en del av den. Men ni troende som ser er separerade från gud ser det som att gud målar en bild och att vi är bilden. Skillnaden är att bilden är separerat från konstnären, medan dansen inte är separerad från dansaren. Som sagt, det här var en liknelse. Ta det inte ordagrant.

Det är klart att man som troende inte kan vara objektiv. Hur skulle det gå till om allt som man tar till sig måste passa in i tron för att betraktas som sanning?  Om en troende söker gud, söker han sin föreställning av gud. Han är inte så som barnen, som Jesus sa att man måste bli för att komma i himmelsriket. Barnet är öppet för sanningar, för att det inte har en tro.

Jag skrev inte att du skrev att jaget har substans, utan jag förklarade dig varför jaget är en illusion. Om du betraktar det som metafysik, ska du veta att metafysik också bara är filosofiska funderingar och psykiska innehåll som endast existerar i våra huvud.  Atomerna som våra kroppar består av är inte vår sanna natur. När vi dör finns de fortfarande kvar i all evighet, fast vi är döda.  Vi är heller inte de elektriska impulser vi har i huvdet. Vi är den livskraften/guds ande som gör att vi lever som är vår sanna natur. Det är inte min tro, som du verkar att tro, utan en objektiv verklighet som man kan erfara.

Sen skrev du ju själv att man behöver bibeln för att få en korrekt gudsbild.  En korrekt gudsbild skulle innebära att förklara gud fullt ut. I gamla testamentet degraderas gud till en ilsken psykopat som har alla mänskliga svagheter, alltså en rational och dualistisk varelse. Det är inte guden som jag känner. Guden som jag känner är ren kärlek, perfekt utan en enda svaghet. Gud är inte rational eller dualistisk och heller ingen varelse. Våra förstånd förstår inte ett skvatt vad gud är. Alla bilder som förståndet gör sig av gud är fel. Det är redan fel att beteckna gud som gud, men eftersom språket och förståndet är för begränsat och det inte finns ett korrekt uttryck, använder jag mig av ordet gud, men i fullt medvetande om begränsningarna.

Anmäl
2019-06-20 11:30 #33 av: Woodland

# 31

Ja, jag har alltid mer att lära. GladDet håller jag med dig om men inte på samma sätt som du menar. Jag antyder inget om den "rena läran" utan är rakt på sak. De kristnas fel och ofullkomligheter definierar inte tron.  Jesus sade att hans ord (bibeln) skall döma människor på den sista dagen.  Men mina farhågor om din position byggs delvis på det du själv skrev. Jag kan ha feltolkat dig.

Du skrev i #28:  Man får låta andra söka sig fram på sina vägar

Av nyfikenhet måste jag fråga dig för att få klarhet - Menar du att alla vägar är likvärdiga? - Anser du att till exempel Buddha eller Krishna är densamma som den du upplever som Jesus som kommer till dig?  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-20 11:40 #34 av: FataMorgana

#29  Woodland

Jag skrev inte att du hatar dig själv, utan hur sorgsen det gör mig att se hur dödsrädd du är för ditt eget "jag". Du ser, inte ens du tolkar mig rätt, så hur kan du tro att lärjungarna tolkade Jesus rätt och hur kan du tro att någon kan tolka biblen till fullo och förstå precis varje mening och andemening i den?

Som jag skrev, människor är på olika grader av sin utveckling, lever i olika kulturer, somliga går en andlig väg och andra inte, vi ser världen genom olika ögon och förstår saker och ting på olika sätt, ingen människa är den andra lik, så för mig är det helt självklart att vi tolkar bibeln på olika sätt och att människan kommer till Gud på många vägar.  

Själv tolkar jag bibeln idag inte på samma sätt som jag gjorde förr och inte bara bibeln, utan även texter från andra religioner ser jag med helt andra ögon.  

Och innan min frälsning (för att använda mig av kristna uttryck igen) var jag rädd för döden, var rädd för att jag inte var en god människa nog. Var rädd att om Gud finns, att jag skulle hamna till helvete. Var rädd för att om Gud inte finns, att allt bara skulle bli svart och att jag skulle försvinna för gott och aldrig mer existera.  Det fanns alltså många rädslor i mig på tiden innan min frälsning. Rädslor som försvann i samma ögonblick Gud uppenbarade sin härlighet för mig. Döden är alltså inte längre herre över mig, "Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. 6Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid."  Men jag kan förstå att allt detta är främmande för dig. 

Anmäl
2019-06-20 11:50 #35 av: Wonnalesan

Det är inte min sak att avgöra andras väg som rätt eller fel. Jag har haft min väg, min resa är min. Hade jag fötts i ett muslimskt land hade jag troligtvis kallat Islam min väg.

Kan säga det som sägs i sången. -Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn, så var det för mig att komma till Gud, jag kände att där hörde jag hemma-. jag talar aldrig i termer som att tro fel eller rätt, att satan gör sig till en ljusets ängel, det blir man fri ifrån då man blir fri. Många pysslar mer med satan än Gud. Rädslan blir drivet och kärleken drunknar i fel och rätt sätt att tro.

Så säker på att tro rätt som du gör är säkert bra för dig, men jag är mer säker på att jag bara har fragment av Gud. Jag kollade i en bok om fjärilar, den hade flera 1000sidor, mer än sidor i Bibeln, tänk då hur biblioteket skulle se ut om allt i Gud kunde skrivas ner, det står väl tex att om allt skrevs ner om vad Jesus gjorde så inte alla bibliotek  kunna rymma allt detta. Det var en man som skrev om tro att ritar man Sveriges kontur av vårt land, eller sätter ut de största städerna, eller alla vägar och älvar, eller fram till varje liten byhåla och mosse, så är det samma land som beskrivs.

Så ser jag på tro, konturerna är markeringen av landet som man bor i. WL

Anmäl
2019-06-20 12:25 #36 av: NiklasTyreso

Bibeln och alla religiösa texter innehåller material som inte går att bevisa vetenskapligt, men om man vill kan man välja att tro på det.

Om man inser att man tror utan att bevisbart kunna veta, då blir man ödmjuk.
Då respekterar man andras avvikande tro.

När ska man inte respektera andras tro? När företrädare för en tro medvetet skadar andra för att följa tron.

Synd mot det dubbla kärkeksbudet ska inte respekteras.

Om det ex är att kalla någon för "förstockad" (=dum i huvudet) som en pastor sa om mig, eller om det är att se till att kvinnor inte är fria att gå ut utan en manlig släkting vid sin sida, i religionens namn, så är det brott mot kärleksbudet att inte behandla andra som man själv vill bli behandlad. Förtryck av andra med ord eller handling är synd mot kärleksbudet.

Det är vad vi gör mot varandra som kan vara gott eller synd, men Bibelns gud straffar inte folk för att de inte bekänner sig till vissa trosdogmer.

Gud bedömmer människan efter om hon försöker älska sin nästa som sig själv, inte för vad den tror.

Anmäl
2019-06-20 13:15 #37 av: Condor

#36

"Om man inser att man tror utan att bevisbart kunna veta, då blir man ödmjuk.
Då respekterar man andras avvikande tro."

Där sa du det! SkämtarBra skrivit.

Anmäl
2019-06-20 14:11 #38 av: NiklasTyreso

Tack Condor!

Anmäl
2019-06-20 16:59 #39 av: Woodland

Hej Condor!

Ja, du har rätt att du skriv inte “tvunget”. Jag erkänner att det var mitt ord i sammanhanget. 

“I alla fall är det osannolikt att så många historier berättas vidare exakt som de är under så många generationer.”

För ett tag sen frågade jag dig i en diskussion vad du hade för utbildning för att lättare relatera till dig i diskussionen. Du blev mycket illa berörd. Så jag gör inte det i denna diskussion. Jag är tvungen (mitt ord) att ta   dina påståenden som ditt eget tycke i och med att du förmodligen inte har expertis i de gamla texterna, kan Hebreiska och/eller Grekiska, känner till forskningen om texternas överföring och bevarande med mera och har hittills inte refererat till någon källa. Du har helt rätt till dina egna slutsatser och jag antar att det är just dina egna slutsatser. Förhoppningsvis är du öppen för att åtminstone undersöka det som experter lägger fram.

Men i vilket fall vill jag gärna presentera Astrofysiker Hugo Ross och de andra väl meriterade vetenskapsmän och kvinnor i organisationen Reasons to Believe. De har genom att jämföra det som står i 1 Moseboken, Job och Psaltaren kunnat sammanlänka textens beskrivningar om skapelsen med dagens vetenskapliga upptäckter och fann att de överensstämmer. Och i många fall har bibelordet varit flera tusen år före den moderna upptäckten. De som är verksamma helt eller delvis i organisationen arbetar i sina fält och undervisar och forskar. Jag har funnit deras föreläsningar med mera mycket intressanta även om jag inte har en vetenskaplig bakgrund. 

Tack för länken till Elberfelder Bibel 1871. Jag har jag inte sett den utgåvan förut.  Från vad jag har läst mig till är den mest lästa bibeln på tyska idag idag den 1984 Lutherska Bibeln. En direkt översättning av knabenschänder till engelskan och franskan är sodomites, på svenska sodomiter,  Det vi idag använder är det ‘moderna’ ordet “homosexuell” underförstått som män. En mycket negativ text om utövat lesbisk sexualitet finns bland annat i Romarbrevet 1:26. Grundtexterna ändrar sig inte. Jag läser flera olika bibelöversättningar och finner nöje i det. Jag jämför en med en annan. Men texten i sig är inte ändrad på något viktig  punkt utan är ofta en anpassning till den tidens språk. Experterna har sagt att om man översätter den grekiska texten rakt av skulle man inte kunna förstå den.  Men om du vill propsa på att texten har ändrats, varsågod.

Beskrivningen av din gudsbild eller liknelsen är intressant. Nej, jag tar det inte ordagrant. 

“Sen skrev du ju själv att man behöver bibeln för att få en korrekt gudsbild.  En korrekt gudsbild skulle innebära att förklara gud fullt ut.

Din slutsats kan endast dras om du inte har läst eller är okunnig om vad den kristna tron lär ut om Gud.

Ja, man behöver bibelns riktlinjer. Annars hade man format en bild av Gud som inte stämmer och resultat blir en avgud. Avgudadyrkan  är förbjudet för den troende. 

Vad vi anser om Guds person finns i artikelserien jag länkade till #21. Om du tar dig tiden kan du stämma av din uppfattning av vår gudsbild och hur vi se på honom. I korthet Gud är inte avgränsad från någonting. Han är allestädes närvarande. Det finns inget/ingen som kan porta honom. Han är till och med i helvetet.

“I gamla testamentet degraderas gud till en ilsken psykopat som har alla mänskliga svagheter, alltså en rational och dualistisk varelse. Det är inte guden som jag känner.”

Din beskrivning av Gud är främmande för mig. Han är överlägsen oss och kan inte synda mot sig själv. Allt han gör är för hans ära. Det finns ingen dualism i det Gamla testamentet. Jag häpnar över att du inte vet detta. Var inte du uppfostrad som katolik?

“Det är klart att man som troende inte kan vara objektiv. Hur skulle det gå till om allt som man tar till sig måste passa in i tron för att betraktas som sanning?”

Men å andra sidan påstår du “Däremot är gud i oss en objektiv verklighet.”  Är inte det din tro = subjektiv?”

En fråga - Hur handskas denna “gud” du bekänner dig till (eller vad jag nu skall använda för ord för allt verkar väldigt diffust) inför människors överträdelse? Vad gör denna gud med låt oss säga Hitler, Stalin, Lenin, Pol Pot med mera? Finns det någon sorts rättskipande dom hos denne? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-20 17:04 #40 av: Woodland

# 35

Vill du inte svara på min fråga?

Av nyfikenhet måste jag fråga dig för att få klarhet - Menar du att alla vägar är likvärdiga? - Anser du att till exempel Buddha eller Krishna är densamma som den du upplever som Jesus som kommer till dig?  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-20 17:21 #41 av: Woodland

# 34

 Som jag skrev, människor är på olika grader av sin utveckling, lever i olika kulturer, somliga går en andlig väg och andra inte . . 

Det är därför de kristna evangeliserar.

Jag skrev inte att du hatar dig själv, utan hur sorgsen det gör mig att se hur dödsrädd du är för ditt eget "jag". 

Men jag skrev inte det utan - "FataMorgana, jag hatar inte mig själv men jag är rädd för den fallna naturen som finns i alla som föds. Sedan har jag fått en ny natur och ett nytt hjärta när jag blev omvänd. Och de två naturerna strider mot varandra. Jag kan acceptera att detta är främmande för er." 

Men jag kan förstå att allt detta är främmande för dig. 

Inte teoretisk sett för jag känner till Alice Bailey's tankar om att använda bland annat bibliska uttryck för att förändra kyrkan.  Men i och med att jag känner bibeln så väl ser jag en klar motsättning i det du påstår dig ha upplevt och det vi kristna tror på. Men i vilket fall du är ärlig med att du bekänner dig inte till den tron. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-20 18:49 #42 av: FataMorgana

#40 

Även i den tyska lutherska bibeln 1984 står det knabenschänder. Det betyder att folk som föds i Tyskland och som växer upp med denna bibel får en annan bild av synd än vad folk som växer upp i Sverige gör med den svenska bibeln. Och Knabenschänder översatt till svenska betyder äldre man som förgriper sig sexuellt på minderårig pojke. Ordet homosexuell finns faktiskt på tyska också, men ändå används det ordet inte i denna bibel. 

#41 

Men kristna människor är också på olika grader av utveckling, lever i olika kulturer, somliga går en andlig väg, andra tar ordet ordagrannt och går inte en andlig väg och därför ser även de kristna världen och det som står i bibeln med olika ögon och tolkar det på olika sätt. Det är bara ett konstaterande. Ingen kan säga, att så här eller så där ska man tolka bibeln och speciellt inte människor som inte är lika visa som Jesus. 

Sen vet jag fortfarande inte riktigt vem Bailey är? Jag citerade inte ur bibeln för att försöka ändra på kyrkan, utan för att beskriva mitt tillstånd. Det finns många fina guldkorn i bibeln, men också ur andra religoner brukar jag hitta guldkorn som jag gärna ofta citerar. Jag ser inget fel med det. 

Men i och med att jag känner bibeln så väl ser jag en klar motsättning i det du påstår dig ha upplevt och det vi kristna tror på. 

Vad är det då som jag påstår mig ha upplevt? Vad jag vet har jag bara sagt att Gud hörde mitt rop på hjälp, visade mig sin härlighet och fick mig att bli till en ny människa. Den nya människan är inte längre rädd för den fallna naturen, ty hon är inte slav under synden längre utan under anden Skämtar

Anmäl
2019-06-20 20:58 #43 av: Woodland

# 42

Står ordet Knabenschänder  i dessa tyska utgåvor av bibeln är det ingenting att diskutera och jag böjer mig för det. Ordet homosexuell är faktiskt av tyskt ursprung och användes först runt 1895* och kan vara en förklaring till varför det fattas i vissa bibelutgåvor. *Därför noterade jag att det är ett rätt så  modernt substantiv förknippat med en väldigt gammal skrift. 

Alice Bailey's "profetior" var skrivna under flera år i tidigt 1900-tal   och gäller bland annat  agendan för det österländska esoteriska begynnande inflytandet i väst som ofta kallas New Age lära. Det är inte alla som vet vem hon är men desto fler som främjar det hon stod för utan att veta det.  

Naturligtvis är du fri att citera vilket litterärt  verk som du vill!  Som jag uppfattar det verkar du tillsynes ha  upplevt en förvandling i ditt liv utan ett möte med Frälsaren och Gud Jesus Kristus. Men det har du redan berättat i andra inlägg. 

Som vi kristna ser det är den nya människan (som är född av Gud) inte längre rädd för synd utan det är den gamla människan som lever kvar och Satan som man bekämpar med sitt sinne och leverne. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-20 21:22 #44 av: Woodland

# 36

Om det ex är att kalla någon för "förstockad" (=dum i huvudet) som en pastor sa om mig . . 

Du är absolut inte korkad. Även om vi inte är överens har du alltid uppfört dig bra här på forumet och visat respekt för de som du har diskuterat med.  Jesus använde ordet “förstockad” eller närliggande uttryck när han talade till sina älskade lärjungar. De förstod inte vad han menade. Men han älskade dem och denne pastor kanske bryr sig mycket om dig också.

Petrus sade då till honom: "Förklara denna liknelse för oss."   Jesus sade: "Är ni också fortfarande lika oförståndiga? Matteus 15:15-16

Han sade till dem: "Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt." Lukas 24

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-21 07:33 #45 av: Wonnalesan

Glad midsommar!

#44

Att du har stor kunskap om Bibeln råder ingen tvekan om det är värt en eloge.

Russeljanerna elle Jv som de nu heter, sällskapet Vakthornet är de som studerat texterna och alla grundtexterna mest. Hur Bibelsprängda är inte de?

De anser sig vara de enda som får bära Guds egennamn- JEHOVA- och är de enda som ska överleva Harmageddon av oss alla och tro inte att de inte har åsikter om oss andra, de säger vi är avgudadyrkare , med tex Jul, påsk, midsommar som exempel. Vi är fallosdyrkare osv osv. De har gått ändå djupare in i texterna och domen är hård mot oss och alla andra troende. Men Bibeln kan de och snabbt visar de varför man tror fel. De är rädda för oss att bli smittade om vi talar om bön.

Mormonerna visar varför Jv är de farligaste och varför de själva har rätt. Förr hade de månggifte och de döper sig för de redan döda som inte hann bli Mormoner. Nu har dom splittras upp i olika församlingar och trosinriktningar, där en del praktiserar månggifte igen. Det går ett Tv program som heter- sister wife- mycket intressant-, många har en tro på Jesus och ber innerligt.Grupperna står emot varandra.

När jag kom till tro var jag först i Vadstena hos nunnorna där. Jag ville se mig om hos alla Kristna syskon. Så naiv var jag. De var fina, fnittriga och drack vitt vin. Jag såg bara- Maria dyrkan- där, Jesus var en liten oansenlig baby bara. Men fina var de, vackert sjöng de. Men jag trivdes bra, det var en varm stämning där.

Ja så började jag min rundvandring bland samfunden, ville hitta mitt hem. Det var med kärlek jag sökte, en del församlingar var fina men mest en tom plats med ritualer och samvaro.

Inbördes beundran och mycket skitprat var det på många ställen. Om världens folk, om homosexuella, de som drack osv. Så råkade vi i klorna på kriminella och fick ett elände. De fanns på flera håll, man blundade för mycket som förekom. Det knäckte mig att de som kallade sig Guds folk höll sådana om ryggen. Men jag dömer ingen, det är inte min sak. Men jag kunde inte heller blunda, vill inte få det över mig. En person väste gräv inte i skiten, då skitar du ner dig själv. Men blunda, neeeeej!

Men mitt i allt formade jag min tro och jag kunde sålla agnarna från vetet. Vi mötte otroliga människor som drevs av kärlek, de blev vänner som finns kvar. Många var rädda för ledningen, de äldste i sina församlingar. Men jag ville se och fick se. Vi döpte oss i ett litet kapell med en pastor från Svenska Frälsningsarmén, det var vid denna tiden, naturen har aldrig varit så  vacker. Mina föräldrar var med och min dotter döptes också, maken och jag gick i graven med vår gamla människa.

Det märkliga var att många skulle ta foto, men inga kameror fungerade, det var märkligt? Heligt för oss, men inget för allas ögon kanske?

Det märkliga är att trots all kunskap så har min tro gått tillbaka som min barndomstro var, Jesus den barmhärtige samariten i söndagsskolans sandlåda fortsätter sin vandring vid min sida på nakna fötter. Jesus barnavännen. Barn känner igen honom i sina hjärtan, det gör jag fortfarande....Trevlig helg alla.Mvh/WLBlomma

Anmäl
2019-06-21 11:35 #46 av: Condor

#39

Hej Woodland! Bara för att jag inte talade om för dig vilket yrke/utbildning som jag har, var jag inte illa berörd. Det är bara det att jag vill att du relaterar till det som jag skriver och inte till min yrkesutbildning och jag vill inte hamna i någon sorts byrålåda som människor har i sitt huvud. Människor har problem med att se saker och ting som de är pga att de tänker i "byrålådorsystem". Det kallas inom psykologin att tänka i form av arketypiska bilder. Jag vill inte leverera substans till att se mig som någonting som jag inte är. Men jag kan tala om för dig att jag har utbildningar i 2 närabesläktade yrken som jag har gjort i 2 olika länder och det är helt "borgerliga" yrken, inget speciellt.

Jag är ingen expert i de gamla texterna, men jag har allmänkunskap om dom. Men nu diskuterar jag ju inte om texterna, utan om det som de var innan de blev till texter. Det finns det inga experter för, utan det är okänt.

Sen ska du veta att tyska är mitt modersmål och att jag mycket väl vet vad "Knabenschänder" betyder.  Knabe är en liten pojke och "schänden" betyder i det här fallet, när det är på tal om sex, missbruk.  Det betyder inte att ha sex, utan det betyder sexuellt missbruk, hur du än vrider och vränger det. I det här fallet missbrukar en vuxen karl en liten pojke. Det är den riktig översättningen. Jag vet inte vad som stod i orginaltexterna, men det är uppenbart att de har översätts till olika saker i olika språk.

Sen behäver jag inte läsa vilken gudsbild kristna har, utan det räcker med att läsa bibeln. Om ni har en annan gudsbild än det som står i bibeln, är ni inga kristna. Om jag tar till mig det som står i gamla testamentet om Jahve och om jag skulle tro på den guden,. skulle det betyda att jag skulle tro att gud är så svag att han är beroende av människors kärlek (och inte tvärtom, som det är) och jag skulle tro att gud är dummare än sin skapelse, om han tror att han kan vinna människors kärlek genom att säga "älska mig, annars........  hot..... hot..... hot, straff och helvete.

Vad tror du att det beror på, att om jag läser om jahve i det gamla testamentet, att jag alltid tänker "vilken bullshit", men om jag läser vad Jesus säger om fadern och himmelsriket, att jag tänker "just det, precis så ser jag det också"?  Samma gud? Nej! Och visst är GT´s gud dualistisk. Människors förstånd kan bara tänka och beskriva dualistiskt.  Är det inte t.ex. dualistiskt att se gud som en man?

Gällande din fråga, så är jag döpt katolskt, men det är allt. Jag har alltid varit nyfiken och har alltid viljat att VETA. Därför kommer det inte i fråga för mig att tro. Det gick inte att uppfostra mig katolskt eller till någon sorts religion. Redan som litet barn funderade jag på de grundläggande frågorna, vem vi är, varifrån vi kommer och vart vi går osv. och det var inte svårt att inse att ingen vuxen hade ett riktigt svar på dessa frågor. Sen dess har jag sökt och kollat hur psykologin ser det, hur filosofin ser det, hur olika religioner och kulturer ser det och jag kan tala om för dig att man inte hittar svaret där. Men man samlar ihop en massa annan kunskap som kan vara nyttig när man söker.

Till slut vill jag säga att "min gud" är allas gud, oavsett om man tror på en beskrivning som inte kan stämma överens med gud eller inte.  Om jag skulle vara en religionsgrundare, religionsföreträdare, präst, guru eller liknande, då skulle jag vara tvungen att ha ett svar på frågan som du till sist ställde. Vad gör gud med folk som Hitler, Stalin osv.  Men eftersom jag inte är en guru eller liknande, kan jag vara ärlig och ödmjuk och tala om sanningen för dig: Jag har inte den minsta aningen! Det är något som religionsföreträdare och gurus ännu inte har lärt, att säga sanningen att de inte VET utan bara TROR.

Men om du frågar mig vilka tankar som jag själv har, svarar jag gärna.  Jag såg en gång en dokumentation om en man som hade en hjärntumör. Om jag minns rätt, tryckte den på hans amygdala och det gjorde honom till en elak och ond aggressiv människa. Han gjorde saker som man enligt religioner skulle ha hamnat i helvetet 100 ggr för. Efter att tumören opererades bort, blev han till en snäll människa.

Frågan är, hurvida var han själv ansvarig för det? Om han blir straffad, vad blir han straffad för? För att han hade en tumör? För konsekvenserna av hans tumör? Sen måste man ställa frågan, vilka fel i huvudet hade folk som Hitler, Stalin osv. och hurvida de är ansvariga för deras gärningar. Skapelsen är inte lika perfekt som skaparen.  Bland människor och djur finns det alltid exemplar som är "misslyckade" på någon sätt.

Man kan fundera vidare. Vad är det som skulle straffas? Egot, som ändå dör? Kroppen dör också. Vad blir över? Den gudomliga livskraften, men den blir väl inte straffad.

Det är inte "min tro" att gud i oss är en objektiv verklighet, utan mina erfarenheter.  Det är en relation som jag har byggd upp under tiotals år. Egentligen talar gud till oss hela tiden, men inte med ord. Men man kan lära att lyssna om man är öppen för det.

Jag kan ge dig ett exempel. Varje gång jag använder mig av Reiki, har jag kontakt med gud. I vanliga fall känner man hur livskraften flöder starkare, att det kribblar i kroppen och händerna blir heta. För det mesta behandlar jag saker som ont i ryggen, ont i leder, ont i magen, psykiska besvär osv., men för ungefär 10 år hade jag ett fall i min sambos familj, där personen höll på att dö.  Mitt eget jag gillar inte personen, för hon är en superegoist, elak och skrupelfri.  Mitt ego ville inte hjälpa, men mitt hjärta visade mig hur ledsen familjen skulle bli, speciellt hennes barn och mor och vilken katastrof det skulle vara för barnet.

Därför beslöt jag att försöka, fast jag inte förväntade mig att kunna hjälpa. Det som hjälper när man har ont i ryggen t.ex. förväntade jag mig inte att det skulle hjälpa om någon som efter en misslyckad tarmoperation ligger i koma, i veckor med buken fortfarande öppen, blodförgiftning och multiorgansvikt. Hennes händer var svarta och blåa och bara maskinerna höll henne vid liv. Läkarna förberedde familjen på att hon skulle dö.

När jag börjar en distansbehandling sätter jag mig ner, sluter ögonen, slappnar av, tömmer huvudet och stämmer in mig själv på energin. Sen ber jag om hjälp för personen, tar upp kontakt och börjar att behandla och känner hur energin flöder. Men den här gången hann jag inte ens göra det. Jag satte mig ner, slöt ögonen och plötsligt såg jag med slutna ögon hur ett vackert starkt mörkblått ljus kom från höger och vänster och trädde in i mitten av min panna. Det var en energiexplosion i mig som man inte kunde jämföra med "vanligt Reiki" som jag tills nu kännde.  Och det otroliga som jag inte förväntade mig hände, personen överlevde inte bara, utan blev helt frisk.

Mina slutsatser. Gud visade mig att han vet vad jag ville be om, innan jag bad, precis som Jesus säger. Gud visste allt. Men ändå förblev en massa frågor för mig, som t.ex. om gud ville rädda personen, varför gör han inte hokuspous och personen är frisk utan varför skulle jag hjälpa till? Vad behövs jag i så fall till? Var meningen kanske att gud visar sig för mig på det här viset? Det här är förstås inte min enda upplevelse med gud, utan som sagt en relation över många år. Kanske det också var en visning att jag inte kan bestämma vad som händer när man healar med Reiki och att det alltid är gud sjäv som bestämmer. Jag kan inte med min vilja framkalla en så stark energi hur som helst. Den kommer bara när gud vill det. Det lärs förstås ut i Reki kurser, men att erfara det på det här viset är en helt annan sak. Det är en anledning till att förbli ödmjuk.

Anmäl
2019-06-21 12:12 #47 av: FataMorgana

#43  

Det beror ju på vad man förstår under Frälsaren och Gud Jesus Kristus. Men så som du verkar uppfatta Frälsaren och Gud Jesus Kristus kan jag nog med säkerhet säga, att det inte var denna din förståelse av  Gud som förvandlade mig. För mig är Gud en Gud för alla och finns att hitta i djupet av varje levande varelse, dvs inom oss och inte i en bok.  Gud är kärlek för mig, kärlek för allt och alla och kärleken själv. Det är som en ros som sprider ut sin doft för var och en som går förbi, vare sig man är syndare eller helig, kan alla känna doften av hans kärlek. 

"Min Gud" visade mig vägen in i kärleken, jag blev för ett ögonblick ett med Gud, jagets illusion löste upp sig, det fanns inget jag som ville det ena eller det andra, det fanns inget jag som dömde ut något som bra eller dåligt, det fanns bara Guds kärlek som jag var uppfylld med in och ut. I detta ögonblick visste jag, att det inte finns något att frukta, att döden är en illusion, att det bara är köttet och jaget som försvinner vid döden, men att ljuset inom mig förblir, min sanna natur, Gud inom mig, det oförgängliga, eviga. Det är Guds säd som förblir i mig. Den gamla människan lever inte kvar. 

Anmäl
2019-06-21 15:41 #48 av: Condor

Tillägg till svar på inlägg #39

Woodland du skriver: " En direkt översättning av knabenschänder till engelskan och franskan är sodomites, på svenska sodomiter,  Det vi idag använder är det ‘moderna’ ordet “homosexuell” underförstått som män."

Nu har jag dock hittat en sida där det står att bibelns översättare tll engelska har översatt ordet "Arsenokoitai" till sodomites. Arsenokoitai är en sammansättning av 2 ord: Man och säng. Ordet som användes för homosexualitet var päderastie. Egentligen vet ingen så riktigt vad Arsenokoitai betyder och hur det var menat. Därför har väl varje översättare gissat på sitt eget sätt och därför finns det olika översättningar.

Jag vet inte om du kan läsa den här sidan på tyska, där saken analyseras:

 https://www.zwischenraum.net/wassagtdiebibel/news/homosexuelle-als-knabenschaender-gedanken-zu-1-korinther-69-10-und-1-timotheus-19-10/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8cb60cc4e1f165867a213936815ccfaa

Anmäl
2019-06-21 18:55 #49 av: Woodland

Bäste Condor,

Ja, du skrev förut att tyska är ditt modersmål. Det är helt OK att du inte vill gå in i detalj med vad du sysslar med. Du har klargjort att du inte har någon djupare kännedom om skriften och jag lägger inte så stor vikt med dina teorier och antagande om dess överföring och bevarande.  

OK, när du läste bibeln märkte du att den Gud du anser vara så hemsk kallade Jesus för sin Fader?!? Fastän Gamla testamentet inte faller dig i smaken, så för Jesus och hans landsmän var Gamla testamentet deras bibel. Det är ett historiskt faktum att judarna ansåg det då och ännu idag. Ofta när Jesus undervisade sade han “Det står skrivet”- han menade i skrifterna. Då liksom nu finns det en tyngd i det uttrycket.

Personlighetsförändringar kopplade till organiska sjukdomar är en sak. Hitler var narkoman efter sitt eget val och någon information av de andra har jag inte men deras gärningar ledde till miljontals människors lidande och död. Det kräver mer än en tumör för att orkestrera det lidandet, politiska intriger med mera som dessa ägnade sig åt. 

Vi vet också att ett samhälle utan samvetets hämningar, begränsningar och restriktioner genom lagar och polisära inrättningar leder till anarki och fördärv för undersåtarna. För den vanliga människan är detta tillsynes motivation för moral och kärleksfull behandling av sin nästa formade av dessa spärrar. Den underliggande tanken om en framtida konsekvens gör att många avhåller sig från att gå för långt. (Avsaknad av den spärren har ateistiska diktatorer visat prov på.) Du kan förneka detta genom att påstå att ingen vet om det blir konsekvenser men djupt ner i människan finns denna kunskap eller känsla, om inte deras samveten är helt döda vill säga.

Dina erfarenheter med ljuset som “trädde in i mitten av min panna.” låter misstänkt likt det så kallade “uppväckande av tredje ögat” som finns inom Hinduism, Taoism och andra österländska läror. Läran finns också inom New Age.  Förmågorna som påstås komma med denna upplevelse skiljer sig från en rörelse till en annan. 

Jag känner till ditt “bruk” av Reki. Vi har endast din berättelse om denna släktings tillfrisknade som grund för att tro att du hade någonting att göra med den. Det kan helt enkelt hända att den pågående medicinska behandlingen tog skruv och ledde till dennes plötsliga tillfrisknande. Att du satt någon annanstans och mediterade under tiden är inget bevis. Det var självupplevt och behöver inte ha någon mera konkret koppling.   Var är dokumentation och eller en konsensus av oberoende vittnen med mera? Varför skall vi tro på detta?  

I dina inlägg ger du oss kristna ingen som helst grund för att vi bör överge vår position om Gud, skriften och andligheten. Med endast berättelsen om dina erfarenheter finns det ingen orsak för en kristen att förkasta det stora trosarvet av +2000 med läran om Jesus Kristus för en odokumenterad självupplevd berättelse från en total främling. Och när vi dessutom har dokumenterat medicinska bevis att helande sker i våra kyrkor världen över behöver vi inte lägga större vikt med det att du som individ har erfarit eller erfar någonting med Reki i några enstaka fall. 

Du anar inte vad det är vi kristna skulle behöva överge om vi tar till oss allt det du påstår i denna tråd. 

Förstår du min poäng?

(#48 - Jag förnekar inte att det finns olika översättningar. Jag känner till detta men vill ogärna diskutera ämnet här i denna tråd. Det är uttjatat för min del. Sök gärna på ordet homosexualitet på sajten för det finns mängder av trådar om ämnet som täcker för och emot, grundtext med mera.)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-06-21 18:56 #50 av: Woodland

# 47

Men så som du verkar uppfatta Frälsaren och Gud Jesus Kristus kan jag nog med säkerhet säga, att det inte var denna din förståelse av  Gud som förvandlade mig

När du skrev  “denna din förståelse” hänvisar du inte endast till det jag personligen uppfattar utan vad som den kristna kyrkan har lärt ut genom tiderna: därmed till hela den kristna kyrkans förståelse. Vi talar om helt skilda saker fastän du tagit från bibeln samma uttryck och fraser som härleder till begrepp och därvid får de en helt annan innebörd.     

Nu är det Midsommarafton här i Sverige så jag tar en paus i diskussionen. 

Trevlig midsommar!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.