Etiketterkyrkanbibelnlivsfrågorinspirationden-kristna-lärangud
Läst 19 ggr
Woodland
2022-07-03, 07:55

En tid för vrede

av Burk Parsons ©

Världen är fylld med vrede och raseri. Och med bra orsaker. Det finns så mycket att vara arg över i denna eländiga, fallna och syndfulla värld. Om det inte fanns synd skulle det inte finnas vrede. Vrede finns för att synd finns. Som kristna, vet vi att det finns en tid och en plats för ilska över synd, men det är svårt för oss att vara arga utan att själva synda. Ibland känner vi oss arga utan att ha en rättfärdig orsak, och ibland är vi inte arga när vi borde vara det. Guds vrede är perfekt, och Jesus uppvisade alltid sin rättfärdiga ilska mot de som med rätta förtjänade den. Men som kristna är vi simul justus det pecator, (samtidigt rättfärdiga och syndfulla), deklarerade rättfärdiga av Gud men på samma gång syndfulla i våra hjärtan, tankar, ord och gärningar. Det är därför vi kämpar med att visa rättfärdig vrede och att inte synda, och det är därför vi så ofta misslyckas med att imitera vår Frälsare.

Ilska kan ibland vara komplicerad därför att våra känslor är ofta komplicerade. Våra hjärtan är komplexa. Det finns ett krig inom oss mellan köttet och anden, och det är ett krig vilket endast de kristna kan uppleva. Men
mitt i kriget inom oss, kallar Gud oss till att lägga bort orättfärdig vrede och ilska, att vara sena till vrede, sena att tala och att vara arga utan synd (läs Psaltaren 4:5, Efesierbrevet 4:6, Kolosserbrevet 3:8, Jakobs brev 1:19-20. Därför att våra känslor kan ibland vara de största lögnarna, så måste vi alltid sträva efter att få våra känslor att överensstämma med vår lära och inte låta våra känslor definiera vår lära.

Ofta tar våra känslor, däremot, våra känslor överhand och vi tillåter oss själva att bryta ut i orättfärdig vrede därför att vi har bortsett från vad vi tror. Det vi tror måste forma våra känslor och informera vår ilska så att ilskan alltid är klädd i Andens frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Galaterbrevet 5:22-23. För det är endast när den helige Ande och vi vandrar i Anden att vi uppvisar Andens frukt även när vi är tillbörligt och rättfärdigt arga. Då, och endast då, efterliknar vi vår Frälsares vrede och förhärligar Gud när vi lever coram Deo, inför hans ansikte, när vi väntar på vår Frälsares återkomst, när det kommer att bli ett slut på all ilska och för allt behov av vrede.

Tabletalk, Ligonier Ministries *Använt med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.*

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

The world is filled with anger and outrage. And for good reason. There is so much to be angry about in this miserable, fallen, and sinful world. If there were no sin, there would be no anger. Anger exists because sin exists. As Christians, we know that there is a time and place for anger against sin, yet it is difficult for us to be angry without sinning ourselves.
Upp till toppen