Etikettden-kristna-läran
Läst 22123 ggr
Woodland
2014-12-31, 11:47

VECKANS SPURGEON

Charles Spurgeon var en begåvad och lysande predikant. Han levde i England (1834-92) och predikade för miljoner människor under sina år som pastor i London. Folk vandrade från när och fjärran för att lyssna till honom och höra Guds ord. Hans vältalighet vann honom titeln “Predikanternas Prins.”

Vi kommer att lägg upp korta stycken från hans predikningar.  Artikeln kommer att utökas efter hand och det är vårt hopp att man lätt kan hitta ett trösterikt ord för de flesta av livets omständigheter.  Vi hoppas att dessa skall bli till stöd för de troende som läser dem och till upplysning för de som inte tror. 

Charles H. Spurgeon

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

 • Redigerat 2022-01-19, 08:01 av Woodland
Woodland
2014-12-31, 11:51
#1

 Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren.     Ordspråksboken 16:33

Om Herren avgör lotten, vem styr våra liv? Om någonting så enkelt som lottens kast är ledd av honom, hur mycket mer livets händelser? Särskilt när vår välsignade Frälsare säger: "På er är till och med alla hårstrån räknade och inte en enda sparv faller till marken utan er Faders vilja."* Det hade skänkt en helig sinnesfrid över ditt sinne, käre vän, om du alltid kom ihåg detta. Vetskapen om detta hade så befriat ditt sinne från ångest att du lättare skulle kunna vandra i tålamod, lugn och förnöjsamhet som en kristen bör göra. När en man är ängslig kan han inte bedja med tro; när han är bekymrad över världen kan han inte tjäna sin Mästare, för hans tankar betjänar honom själv. Om du skulle "söka först Guds rike och hans rättfärdighet" skulle allt tillfalla dig. Du blandar dig i Kristus affärer och missköter dina egna när du ängslas över dina omständigheter och din lott i livet. Du försöker ägna dig åt försörjningsverket istället för lydnad. Var vis och ägna dig åt lydnad och överlåt tillförseln till Kristus. Kom och se över din Faders förrådshus och fråga dig själv om han skulle låta dig svälta när han har lagt upp ett sådant överflöd? Beskåda hans barmhärtiga hjärta och se om han någonsin skulle kunna visa sig vara annat än god. Se om det kan finnas någon brist på hans outgrundliga visdom. Långt utöver det, se på Jesus, din förbedjare, och fråga dig själv om, när han ber, din Fader kan behandla dig onådigt?  Om han minns sparvarna kan han då glömma den ringaste av sina barn? 
Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla.
Psaltaren 55:23 

*Matteusevangeliet 10, Lukasevangeliet 12

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

 • Redigerat 2021-10-01, 19:36 av Woodland
Woodland
2015-01-05, 16:21
#2

Såsom Fadern har älskat mig, har jag älskat er. Johannesevangeliet 15:9

Såsom Fadern älskar Sonen i liknande maner älskar Jesus sitt folk. Vad är denna gudomliga metod? Han älskade honom utan början, och likaså älskar Jesus de sina. "Med evig kärlek har jag älskat dig,"1  Man kan spåra början av mänsklig tillgivenhet. Du kan lätt finna början på din kärlek till Kristus, men hans kärlek till oss är en ström vars ursprung är dold i evigheten. 

Gud Fadern älskar Jesus utan förändring. Kristen, ta detta som din tröst - det finns ingen förändring i Jesus Kristus kärlek till de som vilar i honom. Igår var du på Taborbergets topp och sade, "Han älskar mig!". Idag befinner du dig i förödmjukelsens dalgång men likväl älskar han dig. På Misarsberget och bland Hermons höjder,2 hörde du hans röst som talade så ljuvligt med turturduvornas kärlekskuttrande. Och nu på havet, och även i havet, när alla hans svallande böljor går fram över dig 3 är hans hjärta trofast sitt uråldriga val. 

Fadern älskar Sonen utan slut och så älskar Sonen sitt folk. Helgon, du behöver inte frukta när "silvertråden brister"4  för hans kärlek till dig kommer aldrig att sina. Var säker på att även ner till graven kommer Kristus vara med dig och upp från den kommer han att vara din ledsagare till de himmelska höjderna.

Utöver det älskar Fadern Sonen utan mått och densamma omätbara kärleken utgjuter Sonen över sina utvalda. Kristus hela hjärta är hängivet sitt folk. Han "älskade och gav sig själv för oss". Hans kärlek överträffar kunskap. Ah! Vi har visserligen en oföränderlig Frälsare, en dyrbar Frälsare. En som älskar utan mått och förändring, utan början eller slut såsom Fadern älskar honom! Där finns mycket andlig föda här för de som vet hur man smälter den. Må den helige Ande leda oss in i dess djupa och rika innebörd.

1 (Jeremia 31:3)

2 (Psalm42:7)

3 (Psalm 42:8)

4 (Predikaren 12:6)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

 • Redigerat 2021-12-14, 17:07 av Woodland
Woodland
2015-01-11, 16:22
#3

Frälsningen är hos Herren  Jona 2:10

Frälsning är Guds verk. Det är endast han som livgör själen, “död i överträdelser och synd”, och det är han som bibehåller själen i dess andliga liv. Han är både “Alpha och Omega” - “Frälsning är hos Herren.”

Om jag är uthållig i bön gör Gud mig så; om jag har gåvor är de Guds gåvor till mig; om jag håller ut i en konsekvent livsstil är det därför att hans hand uppehåller mig.  Angående min egen bevarelse så gör jag ingenting förutom vad Gud själv gör i mig först.Oavsett vad jag har, är all min godhet endast av Herren. När jag syndar är det mitt eget; men där jag agerar rättfärdigt är det av Gud, helt och fullt. Om jag har avvärjt en andlig fiende har Gud gett styrka till min arm. Lever jag ett hängivet liv inför människor? Det är inte jag utan Kristus som lever i mig. Är jag helgad? Jag har inte rentvått mig själv: Guds heliga Ande helgar mig. Är jag avvänjd från denna värld? Det är på grund av Guds tuktan för mitt bästa. Växer jag till i kunskap?  Den stora Läraren instruerar mig. Alla mina andliga juveler är slipade i himlens regi. 1 Jag finner i Gud allt jag vill ha; men i mig själv finner jag ingenting förutom synd och elände. “Han är min klippa och frälsning”.

Mättas jag av Ordet? Ordet hade inte mättat mig om inte Herren hade gjort det till föda för min själ och hjälpt mig att äta av det. Lever jag av mannan som kommer ner från himlen? 2 Vad är den manna förutom Jesus Kristus själv, inkarnerad, vars kropp och blod jag äter och dricker? 3 Får jag kontinuerligt färsk styrka? Varifrån kommer min kraft? Min hjälp kommer från himlens berg; förutom Jesus kan jag ingenting göra. Såsom en gren inte kan bära frukt om den inte förblir i vinstocken, 4 kan inte jag, förutom om jag förblir i Honom. Det som Jona lärde sig i det stora djupet, lär mig denna morgon i min bönevrå: “Frälsningen är hos Herren.”

1 Malaki 3:17 engelska översättningen - “De skall vara mina, säger Herren Sebaot, på den dagen skall jag göra dem till mina juveler…” (egendom i svensk översättningen)
2 Joh.  6:33
3 1 Kor. 11:23-26
4 Joh. 15:1-8

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-01-18, 15:48
#4

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, 1 Johannesbrevet 3:1-2

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss.” Begrunda vem vi var, och vad vi känner oss att vara även när korruptionen är kraftfull i oss, och vi kan undra över vår adoption som Guds barn. Men ändå är vi kallade “Guds barn.” Vilken stor relation det är att vara en son och vilka privilegier som medföljer. Tänk vilken känslig omsorg sonen förväntar sig från sin fader och märk den kärlek som fadern hyser mot sonen. Men allt det och mer därtill har vi nu genom Kristus. Att lida en liten tid med vår äldste bror* bör vi motta som en ära. “Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.” Vi är nöjda med att vara okända med honom i hans förödmjukelse för vi skall bli upphöjda med honom.

Mina älskade, vi är nu Guds barn.” Det är lätt att läsa men inte så lätt att känna. Hur är det med ditt hjärta idag? Är du i den djupaste sorg? Känns det som om korruptionen förhöjer sig i din ande och nåden är en ynklig gnista under din fot? Sviker nästan din tro dig? "Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.” Var inte rädd! Du lever varken på dina förtjänster eller känslor: du lever endast genom tro på Kristus. Med alla dessa saker som är emot oss nu - i sorgens djup, var som helst vi befinner oss —nu, oavsett om det är i dalen eller på bergstoppen, “Mina älskade, vi är nu Guds barn”.

Du säger "Men se hur det är ställt med mig! Mina förmågor är inte ljusa, min rättfärdighet lyser inte med strålande glans.” Men läs vidare i texten “…vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom.” Den Helige Ande skall rena våra sinnen med gudomlig kraft och förädla våra kroppar, "då får vi se honom sådan han är."

*Jesus

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-01-25, 18:16
#5

“….förbli i mig”     Johannes evangelium 15:4

Umgänge med Kristus är ett säkert bot för varje ont. Oavsett om det är sorgens malört eller den jordiska glädjens övermättnad, så tar umgänge med Herren Jesus bort bitterheten från den förste och mättar ledan av den andre. Lev nära Jesus, kristen, och det blir av underordnad betydelse om du lever på ärans bergstopp eller i förödmjukelsens dal. När du lever nära Jesus är du under Guds vingars beskydd 1 och under dig är hans eviga armar. 2 Låt ingenting hindra dig från detta heliga utbyte som är privilegiet endast för själen som är vigd med “den Älskade”. 3 Nöj dig inte med en intervju då och då utan sök alltid att behålla hans sällskap, för endast i hans närvaro har du tröst och säkerhet. Jesus bör inte vara för oss som en vän som tittar in då och då utan en som vandrar med oss kontinuerligt.

Du har en svår väg framför dig: se, du himlens resenär, att du inte ger dig av utan din ledsagare. Du måste gå igenom den brinnande ugnen. Går inte in dit om inte du, såsom Sadrak, Mesak och Abed-Nego, har Guds son som sällskap. 4 Du måste storma din egen korruptions Jeriko,  5: försök inte föra krig tills, lik Josua, du har sett “Befälhavaren över Herrens här” 6 med ett draget svärd i sin hand. 7 Du skall möta dina frestelses Esau 8: gå inte honom till mötes tills du vid Jabboks bäck har brottats med ängeln och segrat. 9

I varje fall och under varje omständighet behöver du Jesus. Men mest av allt när dödens järnportar öppnas för dig. Håll dig nära din själs Älskade, luta ditt huvud mot Jesus bröst 10 och be att få dricka av det kryddade vinet av saften från hans granatträd. 11 Du kommer att finnas vara ren i honom, utan fläck eller skrynkla och oförvitlig. 12 När du nu har levt med honom och levt i honom här på jorden kommer du att förbli i honom för evigt.

1  Matteus evangelium 23:37
2  5 Mosebok 33:27
3  Matteus evangelium  3:17
4  Daniel 3
5  Joshua 6
6  Joshua 5:15
7  Joshua 5:13
8  1 Moseboken 33
9  1 Moseboken 32:22-33
10 Johannes evangelium 13:25
11 Höga Visan 8:2
12 1 Petrusbrevet 3:14, Efesierbrevet 5:27

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-02-01, 19:57
#6

“…utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.” 

Hebreerbrevet 9:22b

Detta uttalande är en oföränderlig sanning. Inte i någon av de judiska ceremonierna, även i symbolisk bemärkelse, blev synd förlåten utan blodutgjutelse. I inget fall och på inget sätt förläts synd utan försoning. Härmed är det klart att det inte finns något hopp för mig utan Kristus; för det finns ingen annan blodutgjutelse som ens förtjänar en tanke när det gäller försoning. Tror jag på honom? Är hans försoningsblod verkligen applicerat på min själ?

Människan är på samma nivå när det gäller behovet av honom. Även om vi är de mest moraliska, generösa, älskvärda eller patriotiska finns inget undantag som kommer att ändra denna sanningsregel. Synd ger inte efter för någonting mindre kraftfullt än blodet av honom som Gud gav för vår försoning.1  Vilken välsignelse att det bara finns en väg till förlåtelse. Varför skulle vi söka en annan?

Människor som utövar en formell religion kan inte förstå hur vi kan glädja oss över att alla våra synder är förlåtna oss för Kristus skull. Deras gärningar, böner och ceremonier lämnar dem med svag tröst. De har rätt i att vara osäkra för de försummar den enda stora frälsningen och strävar efter förlåtelse utan blod. Min själ, sätt dig ner och skåda Guds rättfärdighet som är pliktad att straffa synd; se hela straffet som utfördes över vår Herre Jesus och fall ner inför honom i ödmjuk glädje och kyss hans dyrbara fötter, han vars blod har åstadkommit försoning för dig.

Det är fåfängligt när samvetet är väckt att fly till känslor och tecken för tröst; denna vana har vi lärt oss i Egyptiens 2 lagliga slaveri. Det enda uppiggande för ett skyldigt samvete är synen av Jesu lidande på korset. ”Ty varje kropps liv är dess blod” 3 sägs i Mose lag och låt oss vila säkra på att det är livet av tron, glädjen och varje annan helig ynnest.

1 1Johannesbrevet 2:2

2 Symboliskt sett används Egyptien i bibeln på två sätt: a) en tillflycktsort för Abram (Abraham), Jacob med söner, Jesus, Maria och Josef. b) som ett land man flyr ifrån på grund av slaveri, lagiskhet och förtryck. 

3 3 Moseboken 17:4

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-02-08, 17:27
#7

HERREN älskar sitt folk…
Hosea 3:1

Du troende, se bakåt i tiden på alla dina erfarenheter och tänk på det sätt som Herren din Gud har lett dig genom öknen och hur han har mättat och klätt dig varje dag. Tänk på hur han burit alla dina dåliga uppföranden och gnäll 1 och din längtan efter Egyptens köttgrytor 2 Tänk på hur han öppnade klippan för att förse dig 2 och hur han mättat dig med mannan som kom ner från himlen. 3 tänk på hur hans nåd har varit tillräcklig för dig i alla dina bekymmer--hur hans blod har sonat alla dina synder-- hur hans käpp och stav har tröstat dig. 4

När du nu har sett bakåt på Herrens kärlek i det förgångna låt dig i tro skåda hans kärlek i framtiden, för kom ihåg att det finns mer än det förgångna i Kristi blod och förbund. Han som älskat dig och förlät dig kommer aldrig att sluta älska och förlåta. Han är Alfa och Omega; också han är först och skall bli sist. 5 Betänk detta, att när du vandrar genom dödsskuggans dal kommer han att vara med dig 4. När du står i Jordanflodens 6 kalla strömmar behöver du inte frukta, för döden kan inte skilja dig från hans kärlek. Och när du träder in i evigheternas mysterium behöver du inte bäva, "Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre." 7 

Säg mig troende är inte din kärlek vederkvick? Älskar du inte Jesus mer när du tänker på detta? Gör inte en flykt genom obegränsade fält på kärlekens eteriska doft att ditt hjärta sätts i brand och motiverar dig att glädja dig i Herren din Gud? Visserligen som vi mediterar på "HERREN älskar sitt folk" brinner våra hjärtan 8 inom oss och vi längtar efter att få älska honom ännu mera.

1 2 Moseboken 16:3
2 2 Moseboken 17:6
3 2 Moseboken 16; jämför Johannes 6:30-35
4 Psalm 23:4
5 Uppenbarelseboken 1:8
6 bildspråk
7 Romarbrevet 8:38-39
8 Lukasevangeliet 24:32

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-02-14, 22:59
#8

Ni måste födas på nytt . . .

Johannesevangeliet 3:7

Pånyttfödelse är ett ämne som ligger till grund för frälsning och vi bör vara väldigt ivriga att se till att vi verkligen är "födda på nytt" för det finns många som tror att de är det som inte är det.

Var så säker på att namnet Kristen inte är naturen Kristen: och att vara född i ett kristet land och att vara erkänd för att bekänna den kristna religionen inte är av någon som helst gagn om inte något mer läggs till --"ni måste födas på nytt" genom den helige Andens kraft. 

Att vara "född på nytt" är en sak så gåtfull att mänskliga ord inte kan beskriva det. "Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." 1 Det är inte desto mindre en förändring som både känns och förnimmes: känns genom heliga gärningar och förnims genom upplevelsen av nåd. Detta arbete är övernaturligt. Det är ingen operation som en människa genomför på sig själv. En ny princip är inpräntad, som arbetar i hjärtat, förnyar själen och påverkar hela människan. Det är inte en förändring av mitt namn, men en förnyelse av min natur så att jag inte är den mannen jag en gång var men en ny man i Kristus Jesus. 2  Att tvätta och klä ett lik är långt ifrån att göra det levande; människan kan göra det första men endast Gud kan göra det sista.

Om du i så fall blivit född på nytt skulle ditt erkännande bli "Herre Jesus, evige Fader, du är min andliga förälder. Om inte din Ande hade andats in i mig ett nytt och heligt andligt liv hade jag idag varit 'död i synd och missgärningar'. 3 Mitt himmelska liv kommer av dig och jag tillskriver det till dig. Mitt liv är gömt i Kristus hos Gud. 4 Det är inte längre jag som lever utan Kristus som lever i mig."5

Må Herren möjliggöra för oss att bli säkra på denna livsviktiga punkt, för att inte vara pånyttfödd är att vara utan frälsning, förlåtelse, Gud och hopp.

1  Johannesevangeliet 3:8
2 2 Korinthierbrevet 5:17
3 Efesierbrevet 2:1
4 Kolosserbrevet 3:3
5 Galaterbrevet 2:20

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-02-22, 16:33
#9

Fastän Herren bodde där . . .           

Hesekiel 35:10

Edoms prinsar räknade Israel1 som en lätt erövring när de såg att hela landet lämnades ödsligt; men det fanns en enorm svårighet i deras väg--helt okänd för Edoms prinsar--"Herren bodde där"; och det utvalda landets speciella trygghet låg i hans närvaro. Oavsett fiendens intriger och uppfinningar mot Guds folk finns densamma effektiva barriär för att omintetgöra fiendens planer. 

De heliga är Guds arv och Han är mitt ibland dem och skyddar sina egna. Vilken tröst denna förtröstan skänker oss i våra problem och andliga konflikter! Vi är ständigt angripna men evigt bevarade!

Hur ofta skjuter inte Satan sina pilar mot vår tro, men vår tro trotsar kraften i helvetes brinnande pilar.2 De är inte bara avvärjda, utan de är släckta på skölden3 för ""Herren bor där".  Våra goda gärningar är föremål för Satans angrepp. Ett helgon har aldrig haft en dygd eller nådegåva som inte var ett mål för sataniska angrepp; oavsett om det är hopp upplyftande, eller kärlek varm och glödande, eller tålamod totalt uthålligt, eller iver brinnande som eld, har den gamle fienden av allt som är gott försökt att förstöra det. Den enda orsaken till varför någonting som är dygdigt eller ljuvligt överlever i oss är detta, "Herren bor där."

Om Herren är med oss genom livet behöver vi inte vara rädda för dödsbädden förnär vi närmar oss döden kommer vi att finna att "Herren bor där." När där stormen viner mest och vattnet är kallast kommer vi känna botten och veta att allt är väl.4 Våra fötter skall stå på urtidens klippa när tiden försvinner. Älskade, från det första ögonblicket av en kristens liv till det sista, är den enda orsaken till varför vi inte förgås för "Herren bor där". När den evige kärlekens Gud ändras eller överlämnar sina utkorade till att förgås, då må Guds kyrka var förstörd; men inte före, för det står skrivet JEHOVAH SHAMMA , "Herren bor där".

1 Landet innebär här de tio nordliga stammarnas område som kallades Israel i motsatts till Benjamin och Juda där Jerusalem låg.

2 Anspelar på den kristnes andliga vapenrustningen Efesierbrevet 6:10-18

3 Efesierbrevet 6:18

4 Spurgeon använder ofta korsande av floden som en beskrivning för döden. Denna bild härstammar från grekisk mytologi och används endast poetiskt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-02-28, 17:59
#10

..hans kallade och heliga

Romarbrevet 1:7

Vi har en tendens att betrakta apostlarna som om de var “mer heliga” på ett särskilt sätt än andra Guds barn. Alla som Gud har kallat genom sin nåd och helgat genom sin Ande är heliga; men vi är benägna att se på dessa apostlar som enastående varelser knappast utsatta för samma svagheter och frestelser som vi.

Men när vi gör så, glömmer vi denna sanning att desto närmare en människa lever för Gud desto mera intensivt sörjer hon över sitt eget onda hjärta. Och desto mer som dennes Mästare hedrar tjänaren i tjänsten desto mer retas och förargas denne dagligen över sin köttsliga natur. Faktum är att om vi hade känt aposteln Paulus hade vi betraktat honom som vilken som helst i Guds utvalda familj. Och hade vi pratat med honom skulle vi ha sagt, "Vi finner hans erfarenheter och våra i stort sett desamma. Han är mer trofast, heligare och äger djupare kunskap än vi men har prövningar i liknande grad som våra. Nej, i vissa hänseenden är han ännu mer prövad än vi.”

Se inte på de uråldriga heliga som befriade från svagheter eller synd; betrakta dem inte med den mystiska vördnad vilken gränsar till avgudadyrkan. Deras helighet är nåbar även för oss. Vi är "kallade och heliga” av samma röst som kallade dem till deras höga livsuppgift. 

Det är den kristnes plikt att forcera sig in i helgonskapets inre krets. Och om dessa heliga var överlägsna oss i sina uppgifter, som de visserligen var, låt oss följa dem. Låt oss söka efterlikna deras glöd och helighet. Vi har samma ljus som de hade och tillgång till samma nåd så varför skulle vi vara nöjda tills vi kan mäta oss med dem i himmelsk karaktär? 

De levde med Jesus, de levde för Jesus, därför växte de likt Jesus. Låt oss leva genom den samma Ande som de gjorde "ha blicken fäst på Jesus”1 och vår helgonlikhet kommer att uppenbaras.

1 Hebréerbrevet 12

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-03-07, 18:44
#11

Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom.

Efesierbrevet 3:8

Aposteln Paulus ansåg att det största privilegiet var att predika evangeliet - de goda nyheterna. Han såg inte sin kallelse som ett slit utan gav sig hän den med stor glädje. Fastän Paulus var tacksam för sin ställning, så förödmjukade hans framgångar honom. Desto mer bägaren är fylld desto djupare sjunker den i vattnet.

Latmasken kan ägna sig åt egenkärlek för den har inte prövats; men den hängivne arbetaren lär sig snabbt sin svaghet.1 Om du söker efter ödmjukhet försök med hårt arbete. Om du vill lära känna din intighet, sträva efter att göra något stort för Jesus. Om du vill uppleva hur ytterst kraftlös du är oberoende av den levande Guden, försök att utföra det stora ämbetet att proklamera de outgrundliga rikedomarna i Kristus Jesus2 och du kommer att lära känna vilken svag och ovärdig person du är.

Fastän aposteln kände väl till och bekände sin svaghet3 fanns det aldrig någon tvekan över ämnet för hans tjänst. Från första till sista tillfället förkunnade han Kristus och ingenting annat än Kristus. Han lyfte fram korset och Guds son som dog på det. Följ Paulus exempel i alla dina personliga ansträngningar att sprida evangeliet och låt "Kristus och honom som korsfäst" vara ditt återkommande tema.4

Den kristne bör vara som vårblomman som vänder sig mot solen och öppnar för ljuset, men drar ihop sina blomsterblad och sänker sitt huvud när solen skyms bakom molnen. Så borde den kristne uppleva den ljuvliga påverkan som är Jesus. Jesus måste bli vår sol och den troende måste vara blomman som överlämnar sig själv till Rättfärdighetens Sol.5 O! Att tala endast om Jesus, detta är ämnet vilket är både "säd till att så och bröd till att äta."6 Detta är det glödande kolet7 för talarens läppar och huvudnyckeln till åhörarnas hjärtan.

1 1 Korinthierbrevet 15:10

2  1 Korinthierbrevet 1:26-29

3  1 Korinthierbrevet 2:3-4

4  1 Korinthierbrevet 2:2

5  Malaki 4:2

6  Jesaja 55:10

7 Jesaja  6:6

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-03-14, 14:58
#12

 Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad…

Matteusevangeliet 26:39

Det finns flera karakteristiska drag i vår Frälsare’s bön i prövningens stund.

Det var en bön i ensamhet. Han drog sig undan sina tre favoriserade lärjungar.1 Du som är troende, var mycket i solitär bön särskild i prövningens stunder. Bön med familjen, med vännerna och i kyrkan är väldigt dyrbara stunder men detta räcker inte. Den bästa aromen i din rörkelsekar kommer av ensamhetens pulviserade krydda,2 där ingen annan än Herren hör.

Det var en ödmjuk bön. Lukas skrev Jesus föll ned på sina knän och bad.3 Men Matteus skrev att han “föll ner på sitt ansikte.” Var må då din plats vara, du ödmjuke tjänare, av din Mästare? Vilket stoft och aska borde täcka ditt huvud!4 Ödmjukhet ger oss ett fotfäste i bönen. Det finns inget hopp att segra hos Gud om inte vi ödmjukar oss själva så att han kan upphöja oss när hans tid är inne.5

Det var en familjär bön. “Abba, Fader”.6 Du kommer att finna ett fotfäste att åberopa din adoption. Du har inga rättigheter som en undersåte för du har förverkat dem genom ditt förräderi; men ingenting kan förverka ett barns rätt till sin faders skydd. Var inte rädd att säga “Min Fader, hör mitt rop.”

Observera att det var en framhärdande bön. Han bad tre gånger. Sluta inte tills du segrar. Var som den besvärliga änkan vars ständiga besök inför domaren vann henne vad nekades vid första besöket.7 Var uthållig i bönen, vaka och be under tacksägelse.8

Sist, det var en underkastelsens bön. “Men inte som jag vill utan som du vill.” 9 Ge dig och Gud ger efter. Låt det vara som Gud vill och Gud bestämmer till det bästa. Var nöjd att lämna din bön i hans händer, den som vet när att ge och hur att ge och vad att ge och vad som skall vägras. Så anhåll innerligt, enträget, men med ödmjukhet och underkastelse: du kommer att segra.

_________________________________________________________________________________________

1 Matteusevangeliet 26:37

2 2 Moseboken 30:34-37

3 Lukasevangeliet 22:41

4 Job 42:6

5 1 Petrusbrevet 5:6, Jakobsbrevet 4:10,  Matteusevangeliet 23:12

6  Markusevangeliet 14:36, Romarbrevet 8:15, Galaterbrevet 4:6 Abba - ett arameiskt ord. Det betyder fader och används som ett förtroligt tilltalsord,  (Pappa).

7 Lukasevangeliet 18 :1- 5

8 Kolosserbrevet 4:2

9 Matteusevangeliet 26:39, Markusevangeliet 14:36,  Lukasevangeliet 22:42

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-03-22, 12:11
#13

Herren Gud frågar: Ni människor, som har makten i landet, hur länge ska ni förolämpa mig…? 

Psalm 4:3

En duktig skribent satt ihop en lista av de hyllningar Israels förblindade folk gav till deras länge förväntade Kung:

1. De gav honom en ärans procession där Romerska soldater, Judiska präster, män och kvinnor tog del under tiden han själv bar sitt kors. Världen tilldelade honom denna seger, han som kom för att omstörta människans värsta fiender. Hånfulla tillrop var hans enda acklamation och grymma glåpord de enda lovsångerna.

2. De presenterade honom med ärans vin. Istället för en gyllene kopp utsökt vin erbjöd de honom förbrytarens drogdryck, vilken han avböjde för han ville ha kvar sin smakförnimmelse när han smakade döden i allas ställe. Och efteråt när han ropade "Jag törstar," gav de honom vinäger blandad med galla, tvingad till hans mun på en svamp. Aj!så usel, föraktfull ogästvänlig behandling mot Kungens son.

3. De försåg honom med en hedersvakt vilken visade sin högaktning genom att kasta tärning för hans klädsel som de fyra spelarna hade konfiskerat som sitt byte. En sådan livvakt för den som himlen tillbad!

4. En ärans sits fann de för honom på ett blodigt träd; ingen lätt viloplats skulle dessa upproriska undersåtar ge deras rättmätige Herre. Korset var, faktiskt, världens fulla känslouttryck mot honom. Det verkade som om de ville säga, "Där ser ni, du Guds son, detta är sättet Gud själv skulle behandlas om vi kunde komma åt honom!"

5. Ärans titel var i vanliga fall Judarnas Konung, men den förblindade nation tydligt tillbakavisade detta och kallade honom i verklighet för "Tjuvarnas Konung" genom att föredra Barabbas och placera Jesus på skammens plats mellan två tjuvar. I allt detta förvandlade människor Hans ära till skam, men änglar och helgon kommer på grund av detta att lysa med fröjd för evigheter.

Textunderlag - Matteusevangeliet 27:11-44, Markusevangeliet 15:1-32, Lukasevangeliet 23:18-19, Johannesevangeliet 19:1-30.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-03-29, 17:41
#14

att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Romarbrevet 3:26

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.1Samvetet anklagar inte längre. Domen faller nu till syndarens fördel istället för till hans nackdel. Han ser bakåt på gårdagens synd med djup sorg fast utan rädsla för straffet som bör komma, för Kristus har betalat skuldbrevet för sitt folk till den sista "bokstav 2 och prick" 3 och mottagit det gudomliga kvittot. Och om inte Gud kan vara så ojust genom att kräva dubbel återbetalning för skulden som Kristus dog för som ett ställförträdande offer kan de troende aldrig någonsin kastas i helvetet.

En av principerna efter vår nya natur måste vara att tro att Gud är rättfärdig. Vi känner att det måste vara så. Detta ger oss först vår skräck.4 Är det inte förunderligt att denna samma övertygelse att Gud är rättfärdig, blir efteråt stödet för vår tillförsikt och vår frid! Om Gud är rättfärdig, måste jag, en ensam syndare utan en ersättare  straffas. Men Jesus står i mitt ställe och bli straffad för mig.5 Men nu, om Gud är rättfärdig, kan jag, syndare i Kristus aldrig bli straffad.  Gud måste ändra sin natur innan en själ som Kristus dog för kan någonsin lida lagens piska.6 När Jesus tog den troendes plats återgäldade han en komplett likvärdighet till Guds vrede för allt som hans folk borde lida som ett resultat av synd. Nu kan den troende ropa i härlig triumf - "Vem kan anklaga Guds utvalda? ".7 Inte Gud för "Gud är den som frikänner"7; inte Kristus, för han har dött,  "_ja, än mer, den som har blivit uppväckt ." 8
_

Mitt hopp lever inte därför att jag inte är en syndare, men för att jag är en syndare för vilken Kristus dog. Min tillit är inte att jag är helig utan fastän jag är ohelig ärJesus  min rättfärdighet. Min tro vilar inte på vad jag är, eller skall bli, eller känna, eller kunna men i vad Kristus är, i vad han har gjort och i vad han gör nu i mig. 'På  rättvisvisans lejon rider hoppets vackra ungmö som en drottning.'9

1 Romarbrevet 5:1

2 Matteusevangliet 5:18 en enda bokstav  Ett "i" ("iota"), den minsta bokstaven i det grekiska alfabetet, (jfr uttrycket: inte ett jota).

3 Matteusevangliet 5:18 en prick Ett kort streck, en hake, varigenom en hebreisk bokstav skildes från en annan.

4 Romarbrevet 3:22

5 Romarbrevet 5:8

6 Romarbrevet 5:9

7 Romarbrevet 8:33

8 Romarbrevet 8:34

9 'On the lion of justice the fair maid of hope rides like a queen.'

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-04-04, 22:09
#15

Men Jesus svarade honom inte med ett enda ord…
Matteus 27:14

Han tvekade aldrig när han skulle välsigna människor men han sade inte ett ord för sin egen skull. "Aldrig har någon människa talat som han”1 och aldrig har någon människa varit tyst som han. Var denna märklig tystnad tecken på hans fullkomliga självuppoffring? Visade det att han inte ville yttra ett ord för att hindra slakten av sin egen heliga person, som han hade ägnande likt ett offer för oss? Hade han så helt överlåtit sig själv att han inte skulle ingripa å sina egna vägnar, även i den minsta grad, att bli bunden och döda ett icke-kämpande offer utan klagan? Var denna tystnad en typ av syndens försvarslöshet? Ingenting kan sägas för att överskyla eller ursäkta mänsklig skuld och därför stod han som bar hela dess tyngd stum före sin domare.

Är inte tålmodig tystnad den bästa genmäle till en förnekande värld? Lugnt uthärdande svarar somliga frågor mer avgörande än den mest förfinade vältalighet. De bästa försvararna av kristendom i de tidigast dagarna var dess martyrer. Städen spränger de flesta hammare genom att tyst utstå deras slag. Finner vi inte den tysta Guds lamm ett exempel av stor visdom? Där varje ord gav ett tillfälle för ny hädelse gav plikten inte bränsle till syndens låga. De tvetydiga och falska, de ovärdiga och småaktiga kommer till sistone att störta och vederlägga sig själva och därför kan de sanna har råd att vara tyst och finna tystnad sin visdom.

Uppenbarligen skänker vår Herre, i sin tystnad, en märkvärdig profetisk uppfyllelse. Ett mångordigt försvar av sig själv hade varit ett motsägande till Jesajas förutsägelse. "Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.”2 Genom sin tystnad visade han slutgiltigt att han var den sanne Guds lamm. Som det hälsar vi honom denna morgon. Var med oss, Jesus, och i våra hjärtans tystnad låt oss höra rösten av din kärlek.

1 Johannesevangeliet 7:46
2 Jesaja 53:7. Jesaja 52:13 -53:12 ger en detaljerad bild av Jesu försoningsverk cirka 700 år innan Jesus föddes.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-04-11, 20:15
#16

Vildare än vargar om aftonen

Habackuk 1:8

Under min förberedelse av denna volym kom detta uttryck till mig så ofta att jag, för att bli av med detta konstanta besvär, bestämde mig för att ägna en sida åt det.  Vargen om aftonen, ursinnig med hunger, och mera vildsint och glupsk än den hade varit på morgonen. Representerar denna varelse våra tvivel och rädslor efter en distraherande dag av gliringar från våra medmänniskor? Hör hur våra tankar ylar i öronen "Var är nu din Gud?”1 Hur glupska och giriga dessa tankar är när de slukar all antydan om tröst och kvarstår lika hungriga som förut. Stora Herde,2 dräp dessa aftonvargar och bjud dina får att vila på gröna ängar 3 ostörda av omättlig otro.

Hur likna är inte aftonvargarna till helvetes demoner! När Kristi hjord är under en molnig och mörk dag, och solnedgången verkar närmar sig, skyndar sig vargarna att riva och sluka. De vill knappast angripa den kristne i trons dagsljus, men under själens dystra konflikt faller de över honom. O du som har gett ditt liv för fåren 2, bevara dem från vargens huggtänder. 4

Falska lärare är lika farliga och föraktfulla som aftonvargar, de som listigt jagar det dyrbara livet och slukar män genom deras lögner. Mörker är deras element, svekfullhet deras karaktär, förstörelse deras slut. Vi är mest i fara för dem när de klär sig som fåren 5 Välsignad är han som bevaras från dem, för tusentals görs till rov för dessa ohyggliga vargar 3 när de kommer in i kyrkans fårfälla. 

Vilken nådens under när häftiga förföljare omvänds, för då bor vargarna med lammen, 6 och män av grymma, oregerliga sinnelag blir fromsinta och läraktiga. 7 O Herren, omvänd många sådana: för detta vi nu ber.

1 Psalm 42:4

2 Johannesevangeliet 10:11

3 Psalm 23:2

4 Johannesevangeliet 6:39

5 Matteusevangeliet 7:15

6 Jesaja 11:6

7 Matteusevangeliet 10:29, Psalm 1:1-2, Apostlagärningar 17:11-12

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-04-19, 15:10
#17

Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät

Sakaria 6:13

Kristus själv är den som bygger sitt andliga tempel1 och har byggt det på sin oföränderliga tillgivenhet, sin allsmäktiga nåd och sin ofelbara sanningsenlighet.

Men såsom det var med Solomos tempel är det detsamma med detta; byggnadsmaterialen behöver iordningställas2. Det finns "Cedern av Lebanon"3 men de står på rot; de är inte huggna och sågade och formade till cederbrädorna vars välluktande skönhet skall glädja det himmelska hovet i Herrens hus. Det finns också obearbetade stenar kvar i dagbrottet som måste sågas och göras vinkelräta. Allt detta är Kristus eget arbete. Var troende individ håller på att förberedas och poleras och göras klar för sin plats i templet; men Kristi egen hand utför förberedelsearbetet. Lidande kan inte helga om det inte används av Herren för detta ändamål. Våra böner och ansträngningar kan inte göra oss klara för himlen åtskilda från Jesu hand, han som formar alla våra hjärtan.4

Precis som det var när Solomos tempel byggdes, "hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes."5 eftersom allting var fullkomligt förberett för positionen det intog—så är det med templet Jesus bygger. All förberedelse sker här på jorden.

När vi når himlen kommer ingen helgelse vänta oss där, ingen vinkelrättning med bedrövelse, inget hyvlande med lidande. Nej, vi måste bli gjordavärda6 här—all detta kommer Kristus göra på förhand. Och när han har gjort det kommer vi ledas av en kärleksfull hand genom döden och till det himmelska Jerusalem för att bo som eviga pelare i Herrens tempel.7

1 Matteusevangeliet 16:18,

2 1 Krönikeboken 22

3 Psalm 92:13, 1 Konungaboken 5:8, Esra 3:7

4 Psalm 33:15

5 1 Konungaboken 6:7

6 Kolosserbrevet 1:12

7 Uppenbarelseboken 3:12

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-04-25, 23:18
#18

"Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot”

1 Moseboken 8:9

Läsare, kan du finna vila bort från arken, Jesus Kristus? Om det är så, var säker på att din religion är fåfänglig. Är du tillfredsställd med någonting mindre än en medveten kunskap av din förening och intresse i Kristus? Ve dig då! Om du påstår att du är en kristen men finner hel tillfredsställelse i världsliga nöjen och strävan, är din bekännelse falsk. Om din själ kan sträcka ut sig i vilan och finna bädden tillräcklig lång, och täcket brett nog att täcka dig i syndens kammare, då är du en hycklare och långt från några rätta tankar om Kristus eller förnimmelse av hans dyrbarhet.

Men, å andra sidan, om du känner att om du kunde ge efter för synd utan straff, hade det varit ett straff i sig själv; och att om du kunde ha hela världen och leva i den för evigt, skulle det vara tillräckligt elände att inte vara skild från den; för Gud - din Gud- är vad din själ längtar efter. Var vid gott mod, du är ett Guds barn! Med alla dina synder och ofullkomligheter ta detta som tröst; om din själ inte har någon vila i synd är du inte som syndaren! Om du längtar efter någonting bättre har Kristus inte glömt dig, för du har inte helt glömt honom.

Den troende klarar sig inte utan sin Herre. Ord räcker inte till för att beskriva dennes tankar om Herren. Vi kan inte bo på ökens sand, vi vill ha mannan som faller ovanifrån. Våra djurhudsflaskor av mänsklig tillförsikt kan inte ge oss en droppe vätska. Men vi skall dricka av den klippa som följer oss och den klippan är Kristus.1 När du tar del av honom kan din själ sjunga “Han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda” 2 Men om du inte tillhör honom kan ditt bristande vinkar och din välfyllda lada inte ge dig någon sorts tillfredsställelse: beklaga dig hellre över dem i visdomens ord, “Förgänglighet och åter förgänglighet! allt är förgängligt” 3

1 De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 1 Kor. 10:4
2"my youth is renewed like the eagle's" Psalm 107:9
3 Predikaren 1:2

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-05-03, 17:51
#19

Herren svarade Mose: "Är då Herrens arm för kort? Du skall nu få se om det jag sagt skall hända dig eller inte.”

4 Moseboken 11:23

Gud gav ett löfte till Mose att mata folksamling i öknen med kött under en hel månad. Moses såg på resurserna tillhands runt omkring honom och i sitt tvivel kunde han inte förstå hur detta skulle ske. Mose fokuserade på det skapade istället för Skaparen.

Men förväntar sig Skaparen att sin skapade skall fullborda hans löften? Nej, han som har lovat ser till att det sker på egen hand utifrån sin allsmäktiga kraft. Om han talar, så sker det—det sker utifrån Honom själv. Hans löften är inte beroende av svaga människor för att fullbordas.

Vi kan med en gång begripa Moses misstag. Men ack, hur ofta gör inte vi samma sak! Gud har lovat att ge oss “allt vad vi behöver” 1 men vi ser till skapelsen att fullborda vad Gud har lovat göra; och sedan, när vi uppfattar skapelsen som svag och oförmögen, hänger vi oss åt otro. Varför ser vi alls åt det hållet? Reser du till Nordpolen för att samla in solmognad frukt? Sannerligen, om du gjorde det är du inte mer enfaldig än när du ser till den svage för styrka eller det skapade för förmågan att utföra Skaparens gärningar.

Låt oss ställa frågan utifrån en rät grund. Det är helt och hållet den osynlige Gudens självtillräcklighet som kommer att se till att utföra det han har lovat, inte vår trosgrund. När vi nu klart har sett att bördan åligger Herren och inte den skapade och vi vågar att ge efter för missmod, träffas vi på ett mäktigt sätt av frågan: "Är då Herrens arm för kort?” Må det hända att med den frågan Herren, i sin barmhärtighet, låter den välsignade deklarationen blixtra till i vår själ: "Du skall nu få se om det jag sagt skall hända dig eller inte.”

1 Filipperbrevet 4:19

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-05-09, 14:58
#20

En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt

Apostlagärningarna 27:23

Besättningen på det lilla skeppet var modfälld när den kämpade mot en kraftig virvelstorm och hot om förlisning i flera dygns mörker1 . Endast en man bland de ombord var fullkomligt lugn och förmådde uppmuntra de andra. Paulus var den ende som hade sinne att säga "Var därför vid gott mod, ni män.”2 Det fanns bland dem ombord Romerska legionärsveteraner och gamla modiga sjöfarare men denne fattige judiska fånge hade mera mod än alla de andra. Han hade en hemlig vän som höll modet uppe. Herren Jesus hade sänt en himmelsk budbärare för att viska ord av tröst i örat på sin trofaste tjänare och därför bar Paulus ett lysande ansikte och talade som en sorglös man.

Om vi fruktar Herren kan vi räkna med läglig intervention när vår situation är som värst. Änglar hålls inte borta från oss av stormar och de hindras inte av mörker. Serafer anser det inte förödmjukande att besöka de fattigaste av den himmelska familjen. Om änglabesöken är få och långt emellan i vanliga tider, kommer de vara frekventa i vårt krängande under stormiga nätter. Vänner kan försvinna när vi finner oss under press men vårt utbyte med invånarna av änglavärlden kommer att bli mer rikligt. Genom kärleksord från Guds tron, ord som kommer till oss via Jakobs stege3 , kan vi stå fasta och hålla ut.4

Käre läsare - är det nu din ängslans timma? Begär i så fall speciell hjälp. Jesus är förbundsängeln och du kommer inte att nekas hans närvaro om du allvarligt söker honom. Hur mycket hjärtemod den närvaron för med sig kommer de ihåg som, likt Paulus, har stått bredvid Guds ängel i nattens storm då ankare inte längre kunde hålla och klipporna var nära.

1 Apostlagärningarna 27: 20

2 Apostlagärningarna 27:25

3 1 Moseboken 28:10-15

4 Daniel 11:32

5 Apostlagärningarna 27:17

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-05-17, 16:50
#21

Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.
Jesaja 40:11

Vem är det som syftas på i dessa omtänksamma ord? Han är den Gode Herden1. Varför bär han lammen i sin famn? Därför att han har ett mjukt hjärta, och varje tecken av svaghet smälter den. Suckarna, okunnigheten, ynkligheten av de små i hans hjord lockar fram hans medlidande. Det är hans ämbete som den trofaste Översteprästen att ta hänsyn till de svaga. Dessutom köpte han dem med sitt blod, de är hans tillhörigheter: han måste ta hand om de som kostade honom så mycket. Han är bunden till förbundets uppgörelse att inte förlora ett enda lamm. 2 Därtill är de alla hans arvedel och ära.3

Men hur skall vi förstå uttrycket "han bär dem"? Ibland bär han dem genom att inte tillåta dem att utsättas för svåra prövningar. Försyn ger dem en mjuk behandling. Oftast "bärs" de genom att uppfyllas med en ovanligt djup kärlek så att de håller ut och står fasta. Fastän de inte har en djup kunskap, upplever de en ljuvlighet i vad de vet. Ofta "bär" han dem genom att ge dem en väldigt enkel tro, en tro som tar varje löfte precis som det står och flyr med varje bekymmer direkt till Jesus. Enkelheten i deras tro ger dem en ovanlig grad av tillit som bär dem över världen.

"Han bär dem (lammen) i sin famn." Här finns det en obegränsad tillgivenhet. Hade han burit dem närmast sitt hjärta om han inte älskade dem mycket? Här finns en nära ömhet: så nära är de att de kan inte vara närmare. Här finns en helig förtrolighet: det finns dyrbara kärlekskommunikationer mellan Kristus och hans svaga. Här finns en fullkomlig säkerhet: vem kan skada den som ligger i hans famn? De måste skada Herden först. Här finns en perfekt vila och den ljuvligaste tröst. Sannerligen är vi inte tillräckligt medvetna om Jesu oändliga ömhet?

Vår Gode Herde har i sin hjord en stor variation av upplevelser. Vissa är starka i Herren och andra är svaga i tron men han är opartisk i sina fårs vård och det svagaste lammet är honom lika kär som den främste av flocken.

Lammen har en tendens att falla efter, att vandrar och tröttna, men från alla dessa faror skyddar Herden dem med sin arms styrka. Han finner nyfödda själar, likt unga lamm redo att förgås, och han föder dem tills dess att livet blomstrar i dem. Han finner svaga sinnen redo att försmäkta och dö, och han tröstar dem och förnyar deras styrka. Alla de små samlar han till sig för det är inte Faderns vilja att någon av dem skall förgås.

Vilken omfattande blick han måste ha för att se alla! Vilket mjukt hjärta för att vårda dem alla! Vilken långt räckande och stark arm för att samla alla! Under sina dagar på jorden var han en stor samlare av den svagare sorten, och nu när han bor i himlen längtar hans kärleksfulla hjärta efter den ödmjuke och förtryckte, den timide och ynklige, den rädde och svage här nere.

Hur varsamt samlade han mig till sin sanning, sitt blod, sin kärlek, sin kyrka! Och med vilken verkningsfull nåd tvingade han mig till sig själv.4 Hur ofta alltsedan min första omvändelse har han återställt mig efter mina irrfärder och omfamnat mig inom sina armars eviga kärlek.

Det bästa av allt är att han personligen själv gör allt detta utan att delegera uppgiften. Han nedlåter sig att rädda och bevara sin mest ovärdige tjänare. Hur skulle jag kunna älska honom eller tjäna honom med värdighet? Jag skulle önska att jag kunde göra hans namn stort över hela jorden, men vad kan jag göra för honom i min svaghet? Store Herde, lägg till detta i dina barmhärtiga gärningar, ett kärleksfullt hjärta för att kunna älska dig mer såsom jag borde.

1 Johannesevangeliet 10:1-17

2 Johannesevangeliet 6:39; 17:12; 18:9

3 5 Moseboken 32:9

4 Johannesevangeliet 6:37, 43-44

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-05-23, 19:07
#22

Jag har sett slavar till häst och furstar till fots som slavar.  

Predikaren 10:7

Uppkomlingar tillskansar sig ofta de högsta ställningarna medan de verkligen stora tynar bort i skymundan. Detta är en gåta vars upplösning kommer, genom försyn, att en dag skänka glädje till de uppriktigas hjärtan. Men detta är en så vanlig realitet att vi inte bör klaga om den faller på vår lott.

När vår Herre gick här på jorden vandrade han, fastän han var Prins av jordens kungar, banan av trötthet och tjänst som Tjänaren bland tjänare. Är det ett under att hans efterföljare, som är prinsar genom hans blod, ses ner på som underlägsna och föraktfulla personer? Världen är upp-och-ner-vänd och därför är de första sist och de sista först. 

Se hur Satans tjänstvilliga härskar på jorden! Vilka höga hästar de rider på! Hur de lyfter högt sina horn!1 Haman är i hovet2 medan Mordokaj 3 sitter i kungens port. David4 vandrar bergen medan Saulus regerar i makt. Elia gömmer sig i grottan5 medan Isebel skryter i palatset6. Men vem ville byta plats med dessa stolta rebeller? Och vem å andra sidan avundas inte de föraktade helgonen? När hjulet rör på sig upphöjs de lägsta medan de höga sjunker. Tålamod då, troende, evigheten kommer att rätta till orätten som har skett i tiden. 

Låt oss inte begå misstaget av att låta våra passioner och köttsliga aptit rida i triumf medan våra mera ädla förmågor vandrar i stoftet. Nåd måste regera som en prins och formar kroppens lemmar i Guds tjänst. 7 Den helige Anden älskar ordning och därför har han satt våra krafter och förmågor i vederbörlig rangordning genom att ge den högsta position till de andliga förmågor som förbinder oss med den stora Konungen. Låt oss inte rubba den gudomliga anordning utan be om nåd att behärska vår kropp och tvinga den till lydnad.8 Vi är inte skapade på nytt för att låta våra passioner regera över oss, utan så att vi som konungar må regera med Kristus Jesus9 över det tredubbla riket av ande, själ och kropp till Gud Faderns ära.

11 Samuelsboken 2:1Psalm 92:11

2  Ester 3

3  Ester 2:19

4 2 Samuelsboken 23:14

1 Kungaboken 19:9

1 Kungaboken 19:2

7 Romarbrevet 6:13

1 Korinthierbrevet 9:24-27

Romarbrevet 5:17Uppenbarelseboken 20:6

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-05-30, 18:40
#23

Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig.

1 Johannesbrevet 2:1

"Men om någon syndar, har vi en som för vår talan". Ja, fastän vi syndar har vi ändå honom. Johannes säger inte "Om någon syndar har han förverkat sin talesman" utan "vi har en som för vår talan (förespråkare)" fastän vi är syndare. All synd som en troende någonsin har begått, eller kommer att tillåtas begå, kan inte förstöra rätten i Herren Jesus Kristus som sin förespråkare.

Namnet som här i versen givs vår Herre är suggestivt. "JESUS"1 Ah! då är han en förespråkare såsom vi behöver, för Jesus är namnet för en vars uppgift och glädje är att frälsa. "Du skall ge honom namnet Jesus,  ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."2Det ljuvligast av namn antyder hans framgång. 

Härnäst i versen är det "Jesus Kristus"--Christos, den smorde. Detta visar hans auktoritet att försvara. Kristus har rätten att försvara, för han är Faderns egen utsedde förespråkare och utvalde präst. Han kanske hade misslyckats om han var vårt val. Men har Gud lagt hjälp på en som är mäktig, kan vi tryggt lägga våra problem där Gud har lagt sin hjälp. Han är Kristus3, och därför bemyndigad; han är Kristus och därför kvalificerad, för smörjelse har totalt utrustat honom för hans verk. Han kan bönfalla och därmed beveka Guds hjärta och segra. Vilka ömhetsord, vilka övertalande meningar vill den smorde använda när han står upp för att plädera för mig!

Ett till ord i versen kvarstår, "Jesus Kristus som är rättfärdig." Detta beskriver inte endast hans karaktär men hans vädjan. Det är hans karaktär, och om den Rättfärdige är min förespråkare, är min sak god för annars hade han inte tagit sig an den. Det är hans plädering, för han möter de orättfärdighets åtal mot mig genom att åberopa sin rättfärdighet. Han deklarerar sig själv som min ersättare och räknar sin lydnad till mitt konto. Min själ, du har en vän väl anpassad att vara din förespråkare. Han kan inte annat än nå framgång; överlämna dig helt i hans händer.

1 Jesus Hebr. "Yeschua" (Josua) betyder "Herrens frälsning".

2 Matteus 1:21 Ängeln Gabriels ord till Josef.

3 Kristus är det latinska ordet för det grekiska Χριστός (Christós) som betyder "Den smorde". Det är en översättning av det hebreiska ordet Masiah (Messias).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-06-07, 16:02
#24

Allt förmår den som tror.     

Markus 9:23

Många bekännande kristna  tvivlar och fruktar ständigt och tror övergivet att detta tillstånd är den troendes nödvändiga lott. Detta är ett misstag, för "allt förmår den som tror". Och det är möjligt för oss att stega upp till en nivå där tvivel eller rädsla blir som en passerande fågel, svävande över vår själ men aldrig kvardröjande. 

När du läser om de favoriserade helgonens höga och ljuva umgängen, suckar och mumlar du i ditt hjärtas kammare "Ack, dessa är inte för mig." O klättrare, om du bara har tro kommer du ännu att stå på den soldränkta tempeltornspiran, för  "allt förmår den som tror." Du hör om heliga mäns bedrifter för Jesu skull, vad de har åtnjutit av honom, hur lik honom de var, hur de kunde utstå stor förföljelse för hans skull och du säger "Ah! när det gäller mig är jag bara en mask1. Jag kan aldrig uppnå  detta." Men det finns ingenting som ett helgon var som inte du kan bli. Det finns ingen upphöjelse i nåden, ingen andlig bedrift, ingen försäkrans klarhet , ingen plikts position som inte är öppen för dig om du bara förmår att tro. 

Lägg åt sidan din säckväv och aska2 och res dig upp till digniteten av din sanna position. Du är liten i Israel3 därför att du vill vara så, inte därför att det finns ett behov av det. Det är inte passande att kräla i stoftet, O kungens barn. Stig upp! Förvissningens gyllene tron väntar på dig! Jesus är beredd att sätta gemenskapens gyllene krona på ditt huvud. Svep in dig i purpurkläder och fina linnen och ät överdådigt varje dag; för om du bara tror kan du äta de fetaste rätterna. Ditt land kommer att överflöda av mjölk och honung och din själ kommer bli tillfredsställd av märg och feta rätter.4 Samla nådens gyllene kärvar för de väntar på dig i trons fält: "allt förmår den som tror."

1 Jesaja 41:14 Ett uttryck för Israels utsatthet som ett litet och svagt land, men Herren  skulle beskydda dem.

2 1 Kungaboken 21:27; 2 Kungaboken 6:30 -- Seden att klä sig så för att visa sorg, bot och bättring.

3  Romarbrevet 9 -- Används här som den frälsta skaran, inte landet Israel

4 2 Moseboken 3:8; 33:3 -- Biblisk poetisk beskrivning av överflöd i det förlovade landet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-06-13, 22:49
#25

**Vi älskar därför att han först har älskat oss. **
1 Johannes 4:19

Det finns inget ljus på denna planet som inte kommer från solen; och det finns ingen sann kärlek till Jesus i hjärtat som inte kommer från Herren Jesus själv. Det är utifrån denna Guds oändligt överflödande fontän som all vår kärlek till Gud måste har sitt källsprång. Det måste alltför oss bli en viss och bestämd sanning att vi älskar honom för ingen annan orsak än att han först älskat oss.1 Vår kärlek till honom är den fagra frukten av hans kärlek till oss.

En kylig beundran när man studerar Guds gärningar kan vem som helst ha, men kärlekens värme kan endast Guds Ande tända i hjärtan. Vilket stort under att vi förmår älska Jesus överhuvudtaget! Hur förbluffande att han sökte att dra oss tillbaka till honom2 efter vi hade gjort uppror emot honom. Nej! vi hade aldrig haft en gnutta kärlek mot Gud om inte den hade såtts in i oss genom hans kärleksfrön. Kärlek har därför som dess ursprung Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan.3 Men eftersom den är gudomligt född måste den bli gudomligt närd.

Kärlek är exotisk; den är inte en växt som frodas i mänsklig jordmån, den måste vattnas ovanifrån4. Kärlek till Jesus är en blomma av en bräcklig sort och hade snart vissnat om våra stenhjärtan var dess enda näring.5

Därför att kärleken kommer från himlen måste den nära sig på himlens bröd.6 Den kan inte existera i öknen om den inte blir matad av himlens mannakorn.7 Kärlek måste nära sig på kärlek. Synnerligen är själen och livet av vår kärlek till Gud hans kärlek till oss.

1 1 Petrus 1:8

2 Johannes 6:44

3 Romarbrevet 5:5

4 Johannes 7:37-39

5 Hesekiel 11:19-20 och Hesekiel 36:26-27

6 Johannes 6:32-35

7 Nehemja 9:15 och Psalm 78: 24-25

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-06-21, 13:55
#26

Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade,

Johannesevangeliet 10:28

Den kristne bör aldrig lättsamt tänka eller tala om otro. För att när ett Guds barn misstror hans kärlek, sanning, och trofasthet måste det väcka stor förtret hos honom. Hur kan vi någonsin bedröva honom genom att tvivla på hans upprätthållande nåd? Kristen! Det är mot varje löfte i Guds dyrbara ord att du någonsin skulle glömmas eller lämnas till att förgås.

Om det skulle kunna vara så, hur kunde han vara sann som sade "Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig."1 Vad skulle vara värdet i detta löfte - "Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmade"2? Var var sanningen i Kristi ord - "Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand."3? 

Var är nådens doktriner?4 De skulle alla motbevisas om ett Guds barn skulle förgås. Var skulle man finna Guds sannfärdighet, ära, kraft, nåd, förbund, och ed om någon av dem för vilka Kristus dog, de som har satt sin tillit i honom, skulle icke desto mindre bli bortkastade?

Slå ur tankarna dessa tvivlande rädslor som skymfar Gud. Vakna upp, vakna upp… Vakna upp, vakna upp! Skaka av dig stoftet och kläd dig i din högtidsskrud.5 Kom ihåg det är synd att tvivla på hans ord i vilket han har lovat dig att att du aldrig skall förgås. Låt det eviga livet inom dig uttrycka sig i trosvist jubel.

Bort med tanken, sorgsen hjärta, att av Gud du utstött är.

Skulden fyller dig med smärta, men för honom är du kär.

                                           Sv. Psalmboken 241

1 Jesaja 49:15

2 Jesaja 54:10

3 Johannesevangeliet 10:28-29

4 Nådens doktriner i korthet inbegriper: totalt fördärv,  ovillkorlig utkorelse, särskilt friköpande, oemotståndlig nåd, och de troendes bevarande.

5 Jesaja 52: 1-2

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-06-28, 16:49
#27

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus

Hebreerbrevet 12:2

Det är den heliga Andes kontinuerliga arbete att vända våra ögon bort från oss själva och till Jesus. Men Satans verk är helt det motsatta, för han försöker ständigt att få oss att se på oss själva i stället för Kristus.  Han antyder, "Dina synder är för stora för förlåtelse; du har ingen tro; du har inte ångrat dina synder tillräckligt; du kommer inte att härda ut till slutet; du har inte Guds barns glädje; du har ett sådant svagt tag på Jesus". Alla dessa tankar är om oss själva och vi kommer aldrig att finna tröst eller försäkran genom att titta inåt.

Men den heliga Anden vänder vår blick helt bort från oss själva.  Han talar om för oss att vi ingenting är men att "Kristus är allt i alla".1 Kom därför ihåg, det är inte ditt grepp på Kristus som frälser dig -- det är Kristus. Det är inte din glädje i Kristus som frälser dig--det är Kristus. Det är inte ens din tro på Kristus, fastän tro är redskapet--det är Kristi blod och förtjänster; blicka därför inte så mycket på din hand som fattar Kristus men till Kristus. Blicka inte på ditt hopp men till källan för ditt hopp, Jesus. Blicka inte på din tro utan på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.2 Vi kommer aldrig att finna lycka genom att se på våra böner, våra gärningar, våra känslor. Det är vad Jesus är, inte vad vi är, som ger själen vila. 

Om vi omedelbart skulle övervinna Satan och ha fred med Gud måste det vara genom att "ha blicken fäst vid Jesus". Håll helt enkelt ögonen på honom. Låt hans död, lidande, hans förtjänster, hans härlighet, hans förbön, bli färskt i minnet. När du vaknar på morgonen, se på honom; när du lägger dig för natten, se på honom. Låt inte dina förhoppningar och rädslor komma mellan dig och Jesus! Låt din själ hålla sig till honom och han komma aldrig svika dig.3 

Mitt hopp är byggt på inget mindre  Än Jesu blod och rättfärdighet. Jag vågar inte lita på det ljuvaste stöd, men helt och fullt på Jesu namn. (översättning av en välkänd sång: "My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame but wholly lean on Jesus' name." Edward Mote)

1Kolosserbrevet 3:11

2Hebreerbrevet 12:2

Psalm 63:9

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-07-05, 08:55
#28

Helga dem i sanningen,

Johannes 17:17

Helgelsen börjar med pånyttfödelsen. Guds Ande ingjuter i människan den nya levande principen vilken genom hon blir en "ny skapelse" i Kristus Jesus. Detta verk, som börjar i den nya födseln, fortsätter på två sätt--späkning, var igenom köttets lustar bemästras och hålls underkuvade; och levandegörande, vilket genom livet Gud nerlagt i oss blir till en vattenkälla till evigt liv.1  

Detta försiggår varje dag i vad som kallas "ståndaktighet", genom vilken den kristne bevaras i nåden och goda gärningar finns i överflöd till Guds pris och ära. Detta växer eller blir fullkomnat i "härligheten" när själen, helt igenom renad, är upptagen till att leva med heliga varelser vid Majestätets högra sida.

Fastän den Helige Anden är helgelsens upphov används ännu ett synligt redskap som inte bör glömmas.  "Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning", säger Jesus. Det finns många bibelstycken som är redskap till vår helgelse. Guds Ande gör oss påminda om sanningens föreskrifter och doktriner och tillämpar dem med kraft. Dessa hörs i våra "öron" och, när de mottas i våra hjärtan2, påverkar de både vilja och gärning för att hans goda vilja skall ske.3

Sanningen helgar och om vi inte hör och läser sanningen växer vi inte till i helgelse. Endast genom en sund förståelse kan vi växa till i sunt levande. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig4.  Säg inte om något fel, "Det är endast en åsikt." Ingen människa hyser en felbedömning som inte förr eller senare tolererar ett fel i praktiken. Håll fast vid sanningen. Genom att hålla sig fast till sanningen skall du bli helgad genom Guds helige Anden.

1 Johannesevangeliet 7:38

2 1 Korinthierbrevet 2:9

3 Filipperbrevet 2:9

4 Psaltaren 119:105

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-07-11, 10:33
#29

Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.

1 Moseboken 1:4

Den troende har två principer inom sig. I hans naturliga tillstånd var han underordnad en princip - mörker; nu har ljuset kommit in och de två principerna är oense. Lägg märke till aposteln Paulus ord i Romarbrevets sjunde kapitel: "Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig.  Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag,  men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar".1 

Hur har detta hänt? “Herren skilde ljuset från mörkret”. Mörker i sig själv är tyst och ostört, men när Herren skickar in ljuset blir det konflikt för den ena är motsatsen till den andra. Det är en konflikt som aldrig kommer att sluta tills dess att den troende helt och hållet är ljus i Herren.2 

Om det finns en inre delning inom den kristne så finns det säkert en yttre delning. Så snart som Herren ger någon ljus börjar denne att skilja sig från mörkret runtomkring. Den kristne tar avstånd från en världslig religion av endast  yttre ceremonier, för ingenting tillfredsställer honom nu förutom Kristi evangelium. Han drar sig också undan världslig och lättsinnig underhållning och söker de heligas sällskap eftersom "Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna".3

Ljuset samlar till sig, och mörkret till sig. Vad Gud har separerat, låt oss inte försöka att förena.4  Men såsom Kristus gick utanför lägret och bar sin smälek5 så låt oss kom ut från ett ogudaktigt folk och bli ett egendomsfolk.6  Han var helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare.7 Och liksom han var så skall vi avskiljas från denna värld, reservera oss från all synd och separera från resten av mänskligheten genom vår likhet till Mästaren. 

1 Romarbrevet 7:21-23

2 Här syftar Spurgeon på himlen.

3 1 Johannesbrevet 3:14

4 Markusevangeliet 10:9

5 Hebreerbrevet 13:13

6 2 Moseboken 19:5, 5 Moseboken 7:6, 14:2; Titusbrevet  2:14 

7  Hebreerbrevet 7: 26

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-07-18, 13:35
#30

Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd?

Psalm 27:1

"Herren är mitt ljus och min frälsning." Här är något av personligt intresse, "mitt ljus," "min frälsning"; själen är försäkrad om det och därför deklareras detta frimodigt. 

I den nya födseln ingjuts gudomligt ljus som  frälsningens förelöpare in i själen. Där det inte finns tillräckligt ljus för att avslöja vårt eget inre mörker och göra att vi längtar efter Herren Jesus Kristus, finns det inget bevis för frälsning.

Efter omvändelsen är Gud vår glädje, tröst, ledsagare, lärare och i alla aspekter vårt ljus. Han är ljuset inom oss, ljuset runtomkring oss, ljuset reflekterat utifrån oss, och ljuset som väntas bli uppenbarat för oss. Notera att det inte bara står att Herren ger ljus utan att han är ljus; heller inte att han ger frälsning utan att han är frälsning. Den som genom tron har fattat tag om Gud har alla förbundsvälsignelser i sin besittning.

Nu när detta är som ett fastställt faktum, baseras argumentet såsom en fråga: "Vem skulle jag frukta?". En fråga som ger sitt eget svar. Mörkrets makter skall inte fruktas, för Herren, vårt ljus, förstör dem. Helvetets fördömelse bör vi inte bäva för, för Herren är vår frälsning. Detta är en väldigt annorlunda utmaning än den som kom från den skrytsamme Goliat1, för den vilar inte på en inbillad vigör av mänsklig kraft utan på den sanna kraften hos den allsmäktige JAG ÄR.

"Herrenär mitt försvar". Här finns ett tredje glödande epitet som visar att författarens hopp var fäst vid en tredubbelt tvinnad tråd som inte brister så lätt2.Vi må väl samla på oss lovprisningsordalag där Herren är frikostig med nådens gärningar. Vårt liv härleder hela sin styrka från Gud och om han behagar göra oss starka kan vi inte försvagas av alla motståndarens intriger. "För vem skulle jag vara rädd?" Denna frimodiga fråga ser framåt likväl som i nuet. "Är Gud för oss," vem kan då vara emot oss3, nu eller i den kommande tiden?

1 Samuelsboken 17

Predikaren 4:12

3  Romarbrevet 8:31

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-07-25, 11:43
#31

"upptagna i Guds, Faderns, kärlek" Judasbrevet 1 

"helgats i Kristus Jesus" 1 Korinthierbrevet 1:2

"i helgelse i Anden" 1 Petrusbrevet 1:2

Lägg märke till enheten i Gudomens tre personer i alla deras nådefulla gärningar. Hur oklokt är det av de troende som talar om vilka  personer i Treenigheten de föredrar; som tänker på Jesus som förkroppsligande av allting ljuvligt och nådigt medan de ser Fadern som allvarlig rättskaffens men utblottad gällande vänlighet. Lika fel har de som höjer Faderns dekret och Sonens försoning på ett sätt som nedvärderar  Andens gärning.

Ingen av de tre personerna i Treenigheten agerar avskilt från de andra i nådens gärningarna. De är lika förenade i deras gärningar som de är i väsen. I deras kärlek mot de utkorade är de en och i åtgärderna som flyter från detta stora centrala ursprung är de ännu odelade. Lägg särskilt märke till detta gällande ämnet helgelse. Medan vi inte har fel när vi talar om helgelsen som Andens verk måste vi dock inte se på den såsom om inte Fadern och Sonen har del däri. Det är rätt att tala om helgelsen som en gärning av Fadern, Sonen och Anden.

Fortfarande säger Gud  "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss."1 Och därför är vi "skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem."2 Se på värdet som Gud sätter på sann helgelse eftersom de tre personerna i Treenigheten representeras i samarbetet för att producera en kyrka "utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant"3. 

Och du, troende, som en efterföljare av Kristus måste också sätta ett högt värde på helighet - på renhet i levnad och i gudfruktigt samtal.4 Sätt värde på Kristus blod som grunden för ditt hopp och talar aldrig nedsättande om Andens verk, som är "tillbörligt arv som de heliga har i ljuset".5 Låt oss denna dag leva så att vi bevisar den Treeniga Gudens verk i oss.

1 Moseboken 1:26

2 Efesierbrevet 2:10

3Efesierbrevet 5:27

4 Spurgeon menar rent tal i livet såsom Paulus skrev i Efesierbrevet 5:1-6

5Kolosserbrevet 1:12

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-08-01, 22:21
#32

"Honom skall du inge mod" 5 Moseboken 1:38

Gud använder sitt eget folk för att uppmuntra varandra. Han sa inte till en ängel, "Gabriel, min tjänare Josua skall snart leda mitt folk in i Kannans land, gå och uppmuntra honom". Gud gör inte onödiga mirakler. Om hans syften kan åstadkommas genom vanliga medel kommer han inte att använda mirakulös makt. Gabriel hade inte varit hälften så bra som Mose för detta uppdrag. En broders medkänsla är mer dyrbar än en ängels beskickning. En snabbvingad1 ängel känner bättre till Mästarens befallning än folkets temperament. En ängel hade aldrig upplevt vägens hårdhet, eller sett giftormarna2  eller lett den hårdnackade folkskaran3 genom öknen såsom Moses gjorde.

Vi bör glädja oss att Gud vanligtvis arbetar för män genom män. Det formar ett brödraskap och när människor är beroende av varandra sammansmälter de till en familj. 

Syskonen, ta denna text som Guds budskap till er. Sträva efter att hjälpa andra och i synnerhet sträva till att uppmuntra dem. Tala glatt till den unga och ängsliga frågeställaren och försök kärleksfullt röja stötestenarna som ligger i hans väg. När du finner en nådens gnista i ditt hjärta, fall till dina knän i bön och be att gnistan blir till en flamma.Låta den unge troende gradvist upptäcka vägens ojämnheter men berätta för honom om Guds styrka, löftets visshet och Kristi gemenskap. Rikta in dig på att trösta den sörjande och inspirera den förtvivlade. Tala ett ord i rättens tid4 till han som är trött och uppmuntra med glädje de som är rädda att fortsätta gå på deras väg. Gud uppmuntrar dig genom sina löften5. Kristus uppmuntrar dig när han pekar mot himlen han vann för dig6. Och Anden uppmuntrar dig under tiden han arbetar i dig så att du både vill och strävar mot att se hans goda vilja ske.7 Efterlikna gudomlig vishet och uppmuntra andra enligt det du har läst här.

1 Poetiskt uttryck här i texten;  Gabriel har inte vingar. 

2   4 Moseboken 21:6

3 2 Moseboken 32:9, Apostlagärningarna 7:51

4  Ordspråksboken 15:23Jesaja 50:4

5 2 Korinthierbrevet 1:3-4

6 Johannesevangeliet 14:1-3

7  Filipperbrevet 2:13

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-08-08, 15:45
#33

Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. 1 Thessalonikerbrevet 1:4

Många vill känna till deras utvaldhet innan de ser till Kristus, men de kan inte lära det på det viset. Det upptäcks endast genom att ha blicken fäst på Jesus.1 Om du önskar att förvissa dig om din egen utvaldhet kan du försäkra ditt hjärta inför Gud efter följande manér: -

Upplever du att du är en förlorad, skyldig syndare? Gå direkt till Jesu kors och säg det till Herren. Berätta för honom att du i bibeln har läst "Han som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut."2  Säg till honom att han har sagt "Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare."3

Fäst blicken på Jesus och tro på honom och du kommer att ha bevis för din utvaldhet på direkten, för så viss såsom du tror är du utvald. Om du vill ge dig själv helt till Kristus och lita på honom är du därmed en av Guds utvalda. Du vet inte vad du ber om genom att stanna upp och säga, "Jag vill veta först om jag är utvald". Gå till Jesus, hur skyldig du än må vara,  precis som du är. Låt vara alla nyfikna frågor om utvaldhet. Gå direkt till Jesus och göm dig i hans sår, och där kommer du att  känna din utvaldhet. Du kommer att få den helige Andes förvissning så att du kan säga "Jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig."4

Kristus var med vid det eviga rådslutet. Han kan berätta för dig om du är utvald eller ej; men du kan inte finna svaret på något annat vis. Gå och sätt din tillit till honom och hans svar kommer att bli--"Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig."5 Det kommer inte finnas några tvivel på hans val av dig när du har valt honom. 

Hebreerbrevet 12:2

Johannesevangeliet 6:37

1 Timotheosbrevet 1:15

2 Timotheosbrevet 1:12

Jeremia 31:3

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-08-15, 18:40
#34

varför måste jag gå sörjande  

Psalm 42:10

Troende, kan du svara på detta? Kan du finna någon orsak till varför du sörjer så ofta istället för att glädjas? Varför ge efter för dystra förväntningar? Vem sade till dig att natten aldrig blir till dag? Vem berättade för dig att omständigheternas hav skulle ebba ut tills det endast fanns mil av fattigdoms leriga elände kvar? Vem har sagt att din vinterns missnöje skulle gå från frost till frost, från snö till is och hagel till djupare snö och till de tunga förtvivlans stormar? Vet du inte att dag följer natt, att flod kommer efter ebb, att våren kommer efter vintern?

Ha då hopp! Hoppas för evigt, för Gud sviker dig inte. Vet du att din Gud älskar dig mitt i allt detta? Bergen som inte kan ses i mörker är lika verkliga som de är i ljuset, och Guds kärlek till dig är lika sann nu som den är i de ljusaste tider. 

Ingen fader agar alltid. Herren hatar "fostrans ris" lika mycket som du gör.1 Han bryr sig endast om att använda det för den orsak som gör dig villig att motta den: ditt bestående väl. Du kommer ännu att klättra Jakobs stege med änglarna och se honom som sitta på toppen - ditt förbunds Gud.2 Du kommer ännu att glömma tidernas prövningar i evigheternas härlighet och endast välsigna Gud som tog dig genom dem och verkade ditt eviga bästa genom dem. Kom och sjung i prövningens stund. Gläd dig när du går genom ugnen.3 Gör så att din öken blommar som en lilja!4 Genljud öknen med triumferande glädje för nöden kommer snart att vara över, och sedan, för evigt med Herren, kommer glädjen att aldrig att avta5.

1  Hebreerbrevet 12:5-11Ordspråksboken 3:11-12,   Uppenbarelseboken 3:19

21 Moseboken 28:10-15

3  Spurgeon anknyter till Daniel 3 och berättelsen om Sadrak, Mesak och Abed-Nego.

4  Jesaja 35:1

5 2 Korinthierbrevet 4:17

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-08-22, 19:49
#35

Israels ljuvlige sångare  

2 Samuelboken 23:1

Av alla de vars liv har nedtecknats i den heliga skriften äger David en upplevelse som är av den mest slående, omväxlande och lärorika karaktär. I hans historia möter vi prövningar och frestelser som på det hela  inte var sedda i forna tider i andra helgon, och på grund av detta är han en mer suggestiv typ av Herren.

David kände till de prövningar och omständigheter som drabbar alla rangens människor. Kungar har sina bekymmer och David bar en krona. Bonden har sina bekymmer, och David hanterade en herdestav.1 Den hemlöse har många svårigheter och David bodde i En-Gedis öknens grottor.2 En befälhavare har svårigheter och David fann Serujas söner starkare än honom.3 Psalmisten var också prövad av sina vänner; hans rådgivare Ahitofel 4 övergav honom: "Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd lyfter sin häl mot mig".5 Hans värsta motståndare6 var de av hans egna hushåll och hans barn var hans största bedrövelse.7 Alla frestelserna såsom fattigdom och rikedom, ära och förebråelse, hälsa och svaghet, försökte rå över honom.  Han hade yttre frestelser som störde hans fred och inre som grumlade hans glädje.  David hann inte undkomma en prövning förrän han föll in i en annan, hann inte kom ur en period av förtvivlan och oro förrän han ännu en gång drogs ner i misströstan. Han drogs ner till det djupaste mörker och upplevde att alla Guds "svallande böljor gick över honom".8 

Det är troligen på grund av allt detta som Davids psalmer är en sådan universell glädje för den erfarne kristne. Oavsett vårt sinnestillstånd, om det är extas eller depression, har David beskrivit våra känslor exakt. Han är en mästare i att beskriva det mänskliga hjärtat, för han hade blivit lärd i den bästa av skolor - -innerlig personlig erfarenhet. Eftersom vi instrueras i samma skola uppskattar vi Davids psalmer mer och mer allt eftersom vi växer till i nåd och ålder. Vi finner dem "gröna ängar"9 Min själ, låt Davids erfarenheter glädja och råda dig idag!

1 Samuelboken 16:11

1 Samuelsboken 24   

2 Samuelsboken 3:39

2 Samuelsboken 15:31

Psaltaren 41:10Johannesevangeliet 13:18

2 Samuelsboken 15 (Absalom)

2 Samuelsboken 13  

8  Psaltaren 47:8

 Psaltaren 23:2

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-08-30, 14:53
#36

_Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. _

Ordspråksboken 11:25

I denna vers har vi den stora läxan, för att få måste vi ge, för att samla måste vi sprida ut; för att bli lyckliga måste vi gör andra lyckliga; och för att bli andligt kraftfulla måste vi söka andras andliga väl. Genom att vederkvicka andra blir vi själva vederkvickta. Men hur?

Våra strävan att vara till nytta drar fram krafterna inom oss. Vi har latenta talanger och vilande förmågor som ser ljuset genom övning. Vår arbetsstyrka är dold, även från oss själva, tills vi vågar föra Herrens kamp eller bestiga svårigheternas berg. Vi känner inte till vilka ömma känslor vi äger tills vi torkar änkans tårar och mildrar den föräldralöses sorg. Vi finner ofta att när vi försöker lära andra får vi själva instruktion. O vilka barmhärtiga lektioner somliga av oss har lärt på sjukbädden!

Vi gick åstad att lära ut skriften och kom därifrån generade att vi visste så lite om den.  I vårt utbyte med fattiga troende lär vi Guds väg mera fullkomligt och får en djupare inblick i de andliga sanningarna. Vederkvickande andra gör oss mera ödmjuka. Vi upptäcker hur mycket nåd det finns där vi inte hade letat efter den och hur mycket det arma helgonet överträffar oss i kunskap. Vår egen tröst ökas också genom att arbeta för andra. Vi försöker att uppmuntra dem och trösten gläder våra egna hjärtan. Liksom två män i kölden; en gnuggade den andres lemmar för att rädda hans liv och på samma gång räddade han sitt eget genom att hålla igång sin egen blodcirkulation. Den fattiga änkan i Sarefat1 serverade profeten Elia från sitt knapphändiga förråd och från den dagen led hon aldrig någon brist. Ge då, och ni skall få ett gott mått, packat, skakat och rågat.2

1 Kungaboken 17:8-16

Lukasevangeliet 6:38

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-09-05, 15:15
#37

_Hela mig, Herre, så blir jag helad.

Jeremia 17:14

Jag har sett hans vägar, men jag vill bota honom och leda honom

Jesaja 57:18   

Det är Herrens ensamma privilegium att borttaga andlig sjukdom. Människan kan vara redskapet i att bota naturlig sjukdom men även då bör äran ges till Gud, som ger medicinens förtjänst och den mänskliga  kroppen kraft så att den kan kasta av sig sjukdomen. När det gäller andliga sjukdomar är dessa förbehållet endast den store Läkaren. Han åberopar detta privilegium, "Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar."1 En av Herrens utvalda titlar är Jehovah-Rophi2: Herren din läkare. "Jag skall låta dig tillfriskna och läka dina sår, säger Herren"3 är ett löfte som inte kommer från människans mun utan endast från den evige Gudens. På det viset ropade psalmisten till Herren "Var mig nådig, Herre, ty jag är kraftlös, hela mig, Herre "4 och igen "Herre, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig."5 För detta prisar de gudfruktiga Herrens namn och säger "han botar alla dina sjukdomar"6

Han som har skapat människan kan förnya henne. Han som  ifrån början skapade vår natur kan förnya den. Vilken upphöjd tröst det finns i personen Jesus "Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt"7 Min själ, oavsett vad din sjukdom må vara kan denne store Läkare hela dig.  Är han Gud så finns ingen begränsning av hans makt.

Kom då med det blinda ögat av förmörkad förståelse, kom med den haltande foten av bortkastad energi, kom med den stympade handen av svag tro, febern av ilsket temperament, eller malarian av huttrande förtvivlan. Kom precis som du är för han som är Gud kan tveklöst återställa dig ur din plåga. Ingen kan hämna den helande kraft som utgår från Herren Jesus.8 Mängder av demoner har erkänt kraften hos den älskade Läkaren9 och aldrig någonsin var han förvånad. Alla hans patienter blev botade i det förflutna och skall bli i framtiden. Och du kommer vara en utav dem, min vän, om du endast vill finna vila i honom.   

15 Moseboken 32:39

22 Moseboken 15:26

3Jeremia 30:17

4Psaltaren 6:3

5Psaltaren 41:5

6Psaltaren 103:3

7Kolosserbrevet 2:9

 8Lukasevangliet 8:46 och Markusevangeliet 5:30

9Markusevangeliet 5: 6-9

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Lyssna, ni himlar, jag vill tala, hör, du jord, orden från min mun. Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på
 • Redigerat 2021-12-28, 16:18 av Woodland
Woodland
2015-09-12, 18:56
#38

Var uthålliga i bönen

Kolosserbrevet 4:2

Det är intressant att lägga märke till vilken stor portion av den heliga skriften  som ägnas åt ämnet bön, antingen i att ge exemplar, verkställande av föreskrifter eller uttalande av löften. Vi kan knappast öppna bibeln förrän vi läser "Vid den tiden började man åkalla Herrens namn."1 Och precis när vi skall stänga boken hör vi den innerliga bönen "Amen."2. 

Exemplen är mångfaldiga. Här finner vi en brottande Jakob3, en Daniel4 som bad tre gånger om dagen och en David5 som ropade till Gud med hela sitt hjärta. På berget ser vi Eli6 och i fängelset Paulus och Silas.7 Vi har mängder av bud och myriader av löften. Vad lär allt detta oss om inte bönens heliga vikt och behov. Vi kan vara säkra på att det Gud gör markant i sitt ord vill han också göra synligt i våra liv.  

Om han har sagt så mycket om bön är det på grund av att han tycker vi behöver den. Så djupa är våra nödvändiga behov att tills dess att vi kommer till himlen måste vi aldrig sluta be. Har du ingen önskningar? Jag är rädd att du inte känner till din fattigdom.  Har du inget behov att be om barmhärtighet? Då må Herren visar dig din misär. En själ utan bön är en själ utan Kristus. 

Bön är det troende spädbarnets läspande, den kämpande troendes rop, det döende helgonets själamässa när det faller i sömn i Jesus. Bön är den kristnes andetag, lösenord, tröst, styrka och ära. Om du är ett Guds barn söker du din Faders ansikte och bor i hans kärlek. 

Be att du blir helig, ödmjuk, nitisk och tålmodig detta året; ha närmare umgänge med Kristus och träd oftare in i hans kärleks festsalar. Be att du må bli ett exempel och en välsignelse till andra och att du må leva mer för din Mästares ära. Mottot för detta år måste vara "var uthållig i bönen".

 1 1 Moseboken 4:26

 2 Uppenbarelseboken 22:20

1 Moseboken 32:22-31

Daniel 6:10

Psaltaren 3:518:7

1 Kungaboken 18:20-39

Apostlagärningar 16:16-26

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-09-19, 19:38
#39

…de följer mig

Johannesevangeliet 10:27

Vi bör följa vår Herre lika tveklöst som fåren följer herden, för han har rätten att leda oss varsomhelst han så önskar. Vi tillhör inte oss själva, vi har blivit köpta och priset är betalt1, låt oss erkänna den frälsandes blodsrättigheter. Soldaten följer befälet, tjänaren lyder sin herre, mycket mer måste vi följa vår frälsare som har gjort oss till sitt egendomsfolk.2 Vi är inte sanna mot våra bekännelse som kristna om vi ifrågasätter vår ledare och befäl. Underkastelse är vår plikt, muttrande är dårskap. Ofta kunde vår Herre säga till oss så som han sade till Simon Petrus - Vad rör det dig? följ du mig.3 

Var som helst Jesus må leda oss går han före. Även om vi inte vet vart vi skall gå, vet vi med vem vi går. Vem fruktar vägens faror med ett sådant resesällskap? Resan må hända vara lång men hans eviga armar bär oss till slutet.4 Herrens närvaro är den eviga frälsningens försäkran. Har vi dött med honom, skall vi också leva med honom.5

Vi bör följa Kristus i enkelhet och tro för stigarna som han leder oss på slutar i ära och odödlighet. Det är sant att stigarna kanske inte är jämna - de kanske är täckt med vassa och stenhårda prövningar men de leder till "staden med de fasta grundvalarna som Gud har utformat."6

"Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd."7 Låt oss sätta full tillit till vår Herre, för vi vet att komma välstånd eller svårigheter, popularitet eller förakt, kommer hans avsikt att utarbetas och den avsikten kommer bli ren, oblandat god för varje en av Guds barmhärtighets arvingar. Vi kommer finna en ljuvlighet fastän vi klättrar på den dystra sluttningen med Kristus. Och även när det blåser kallt kommer hans kärlek att göra oss långt mer välsignade än de som sitter hemma och värmer sina händer vid världens brasa. Vi vill följa vår älskade Frälsaren till Amanas topp, till lejonens hålor, leopardernas berg.8 Dyrbara Jesus, tag mig med dig och låt oss skynda oss!9 

1 Korinthierbrevet 6:19-20

5 Moseboken 26:18, och 7:6 

Johannesevangeliet 21:22

Jesaja 46:4

2 Timotheusbrevet 2:11

Hebreerbrevet 11:10

Psaltaren 25:10

Höga visan 4:8

Höga visan 1:4

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-09-26, 20:29
#40

Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare

Psaltaren 26:9

Det var rädsla som orsakade David att be på detta vis, för någonting viskade "Du kanske rycks bort med syndarna trots allt."  Den rädslan, fastän fördärvad genom otro, har sitt ursprung i en helig ångest som härstammar från minnet av förgångna synder. Även den benådade personen kan fråga, "Tänk om mina synder vid slutet blir ihågkomna och jag inte kommer med i de frälstas förteckning?".  Han påminns om att han inte bär frukt--så lite nåd, så lite kärlek, så lite helighet. När han ser på framtiden överväger han sina svagheter och frestelser som anfäktar honom och han fruktar att han kan svika och bli fiendens villebråd. En känsla av synd och ondskans närvaro, av hans rådande fördärv, tvingar honom att bävande be "Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare!

Läsare, om du har bett denna bön och om din karaktärsbeskrivning är såsom Davids i Psalm 26 behöver du inte vara rädd för att bli samlad bland syndare. Har du de två dygderna David hade--den yttre vandringen i integritet och den inre tillförsikten på Herren? Vilar du på Kristi offer och kan du omge altaret med ödmjukt hopp? Om det är så blir ditt slut aldrig bland de ogudaktiga, för en sådan katastrof är omöjlig.

När allt skall samlas till domen blir det lika med lika. "Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge."1 Om du är lik Guds folk kommer du att vara hos Guds folk. Du kan inte bli samlad med de ogudaktiga eftersom du är köpt för ett för dyrbart pris. Frälst genom Kristi blod är du hans för evigt och där han är måste hans folk också vara.2 Du är för högt älskad för att förkastas med ogräset. Skall en enda av Kristi dyrbara förgås? Omöjligt! Helvetet kan inte hålla dig fast! Himlen kräver dig. Förlita dig på din Säkerhet och frukta inte! 

Matteusevangeliet 13:30

Johannesevangeliet 14:3, och 12:26

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-10-03, 23:02
#41

Bättre är en levande hund än ett dött lejon.

Predikaren 9:4

Livet är en dyrbar sak och i sin ödmjukaste form överlägsen döden. Denna sanning är i högsta grad säker när det gäller andliga saker. Det är bättre att vara den minste i himmelriket än den störste utanför1. Den lägsta grad av nåd är överlägsen den ädlaste utveckling av en icke pånyttfödd natur. Där den helige Anden implanterar gudomligt liv i en själ finns en dyrbar insats vilken ingen utbildnings finesser kan likna.

Tjuven på korset2 överträffar Caesar på tronen; Lasarus bland hundarna3 är bättre än Cicero bland senatorerna och den mest obildade kristne är i Guds ögon överlägsen Plato. Livet är adelns emblem i de andliga sakernas rike, och män utan det är endast grövre eller finare exemplar av samma livlösa materia; de behöver levandegöras för de är döda i synder och överträdelser.

En levande, kärleksfull evangelisk predikan, oavsett hur olärd i ämnet eller klumpig  i stilen, är bättre än det finaste föredraget utan andlig smörjelse och kraft. En levande hund håller bättre vakt än ett död lejon och är mer förtjänst till sin herre. Så tillika är den armaste andliga predikanten oändligt att föredra framför den utsökte talaren som ingen visdom4 har förutom ord; ingen energi förutom ljud. 

Detsamma gäller våra böner och andra andliga utövningar. Om de levandegörs genom den Helige Anden är de godkända av Gud genom Jesus Kristus fastän vi tänker dem värdelösa saker. Medan våra stora framträdanden där våra hjärtan fattas, som döda lejon, endast är kadaver i den levande Gudens åsyn. Ah, hellre levande stön, suckar, och förtvivlan än livlösa sånger och stiltje. Vad som helst är bättre än döden. Helvetes hundars morrande håller oss åtminstone vakna, men död tro och död bekännelse - vilka större förbannelse kan en människa ha? Livgör oss, livgör oss, käre Herren!

1 Matteusevangeliet 11:11

2 Lukasevangeliet 23:32-43

3 Lukasevangeliet 16:19-31

4 1 Korinthierbrevet 2:1-2, 1 Korinthierbrevet 3:18-21

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-10-10, 13:36
#42

du högt älskade man

Daniel 10:11

Är du, Guds barn, osäker på om du kan tillämpa denna titel? Ah, har din otro gjort att du glömt att du också är högt älskad? Bör du inte har varit högt älskad för att vara friköpt med Kristus dyrbara blod, av ett lamm utan fel och lyte?1 När Gud slog ner2 sin enfödde son för dig var inte det att vara högt älskad? Du levde i synd och frossade i den, måtte du inte har varit högt älskad av Gud när han bar det så tålmodig? Du var kallad av nåd3 och ledd till en Frälsare, gjord till ett Guds barn och himlens arvinge4. 

Bevisar inte allt detta en mycket stor och överflödande kärlek? Sedan den dagen, oavsett om ditt steg har varit knaggligt med bekymmer eller jämnt med barmhärtighet, har det varit bevis för att du är en högt älskad man. Om Herren har tuktat dig, om ej i vrede5; fastän han har gjort dig fattig, är du rik i nåd. Desto mer ovärdig du känner dig själv att vara, desto större bevis har du att ingenting förutom obeskrivlig kärlek kunde ha förmått Herren Jesus att frälsa en själ som din. Desto mera brist du känner, desto klarare är beviset av Guds överflödande kärlek när han valde dig, kallade på dig och gjorde dig en arvinge till salighet.6 

Nu om det finns en sådan kärlek mellan Gud och oss, låt oss leva under dess påverkan och ljuvlighet och använda vår positions privilegium. Nalkas inte Gud såsom främlingar7 eller så som han inte är villig att höra oss--för vi är högt älskade av vår kärleksfulla Fader. "Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?"8 Kom frimodigt, du troende, för oavsett Satans viskande och tvivel i ditt eget hjärta är du en högt älskad man. Meditera på  Guds kärleks oöverträffade storhet och trofasthet och vila med frid i hjärtat.  

1 Petrusbrevet 1:19 

Jesaja 53:4

Efesierbrevet 2:8-9

Romarbrevet 8:17Jakobbrevet 2:5

Ordspråksboken 3:11Hebreerbrevet 12:5

Romarbrevet 8:28-30

Efesierbrevet 2:19

Romarbrevet 8:32

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-10-17, 16:46
#43

Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning.

2 Korinthierbrevet 7:10

Äkta andlig sorg över synd är en Guds Andes gärning. Andlig sorg är en blomma för utsökt att växa i naturens trädgård. Pärlor växer naturligt i ostron men syndaånger visar sig aldrig i syndare om inte gudomlig nåd arbetar i dem. Om du har en partikel av äkta hat för synd, måste Gud har gett dig det för den mänskliga naturens törnar har aldrig producerat ett enda fikon.2 Det som är fött av köttet är kött.1 Sann ånger över synd har en distinkt referens till vår Frälsare. När vi ångrar vår synd måste vi ha ett öga på synd och ett på korset, och ännu bättre om vi fixerar båda ögonen på Kristus och ser våra överträdelser endast i ljuset av hans kärlek.

Sann sorg över synd är i högsta grad praktisk.  Må ingen människa säga sig hata synd om han lever i den.  Syndaånger gör att vi ser syndens ondska inte bara teoretiskt men experimentellt--som ett bränt barn fasar för elden. Vi kommer bli mycket rädda för den, så som en man som nyligen har blivit bestulen är rädd för rånare. Och vi skall sky den--sky den i allting--inte endast i stora saker men i små, såsom män skyr små huggormar likväl som stora ormar. Sann sorg för synd gör oss aktsamma om våra ord ifall vi säger ett fel. Vi kommer vara vaksamma över våra dagliga gärningar, så att inte stöta3, och varje kväll kommer att sluta med smärtsamma bekännelser av våra tillkortakommanden. Varje morgon vaknar vi med ängsliga böner att Gud denna dag skulle uppehålla oss så att vi inte syndar emot honom.

Äkta andlig sorg över synd är kontinuerlig. De troende bekänner och ångrar sin synd till sin dödsdag. Denna droppande brunn är inte periodiskt återkommande. Tiden läker alla andra sorger men denna kära sorg växer med vår tillväxt och den är en så ljuvligt besk att vi tackar Gud vi tilläts njuta och lida under den tills dess att vi stiger in i vår eviga vila.4

Romarbrevet 7:18

Johannesevangeliet 3:6

2 Korinthierbrevet 6:3-8

Psaltaren 139

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-10-24, 18:48
#44

och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Efesierbrevet 4:15

Många kristna förblir förkrympta och hämmade i växten i andliga saker så att de uppvisar samma tillstånd år efter år.  Ingen förnimmelse av framskriden och raffinerad känslighet är påtaglig i dem. De existerar men de växer inte upp till honom i allt.  Bör vi vila tillfredsställda med att vara "första strå",  när vi kan advancera till "ax" och så småningom till "fullmoget vete i axet"? 1 Bör vi vara tillfreds med att tro i Kristus så att säga "Jag är säker" utan att vilja lära känna mer i vår egen erfarenhet av djupet som vi kan finna i honom? 2 Det bör inte vara så. Vi borde som goda handlare i himlens marknad eftersträva att bli berikade i kunskapen om Jesus. 3 

Det är gott och väl att sköta andras vingårdar, men vi bör inte bortse från vår egen andliga tillväxt och mognad. Varför skulle det alltid vara vinter i våra hjärtan? Vi har vår såningstid, det är sant, men Åh för våren--ja, en sommarsäsong, som ger löfte om en tidig skörd.  Om vi vill mogna i nåden måste vi leva nära Jesus--i hans närvaro--mogna i hans leendes solsken. Vi måste bibehålla ljuvlig gemenskap med honom. Vi måste lämna vår avlägsna syn på honom och komma nära, såsom Johannes gjorde, och lägga vårt huvud på hans bröst 4.   Då kommer vi finna att vi gör framsteg i helighet, kärlek, tro, hopp--ja, i varje dyrbara gåva. 

När solen först lyser på bergens toppar och förgyller dem med ljus, presenteras en av de mest charmerande sevärdheter för resenären.  Liknande är det en av världens mest ljuvliga saker att lägga märke till  när Andens ljussken lyser på huvudet av ett helgon som har rest sig upp i det andliga formatet, likt Saulus, huvudet högre än alla folk 5. Som ett mäktigt snöklätt berg speglar denne först bland de utvalda, Rättfärdighetens Sols 6 strålar, och bär glansen av hans lyster högt för alla att se och när de ser den lovprisar de hans Fader som är i himlen. 

1  Markusevangeliet 4:26-29

Efesierbrevet 3:14-21

1 Korinthierbrevet 1:5

Johannesevangeliet 13:25

1 Samuelsboken 9:1-2  (poetiskt uttryck)

Malaki 4:2

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.
 • Redigerat 2021-12-28, 16:21 av Woodland
Woodland
2015-10-31, 17:08
#45

jag har utvalt er och tagit er ut ur världen

Johannes 15:19

Här är urskiljande nåd och diskriminerande hänsyn; för vissa görs till speciella ämnen av Gudomlig tillgivenhet. Var inte rädda att begrunda denna utkorelsens höga doktrin. När ditt sinne är som mest tungt och deprimerat kommer du finna denna att vara en flaska fylld av tröstens rikaste vin. De som tvivlar på nådens doktriner eller kasta dem bort i skuggan går miste om de rika klasarna i Hebrons druvdal.1 De går miste om det bästa vinet väl klarat, de utsökta rätterna.2 Det finns ingen balsam i Gilead3 som kan jämföras med dem. Om honungen i Jonatans skog klarnade ögonen4 genom att beröra munnen, är denna honung upplysningen för ditt hjärta att älska och lära känna Guds rikes mysterier. Ät och var inte rädd för övermättnad. Leva på denna utsökt delikatess och var inte rädd för att kommer vara en för delikat diet. Köttet på kungens bord skadar inte hans  undersåtar. Önska att få ditt sinne öppnat5 så att du mer och mer ska kunna förstå den odödliga, evinnerliga, urskiljande Guds kärlek. När du har bestigit så högt som utkorelsen dröj på nådens beslut, dess systerberg. Förbundets förpliktelser är den ammunition av överväldigande klippor bakom vilka vi ligger förskansade. Förbundets förpliktelser med borgensmannen Kristus Jesus är den tysta viloplatsen för bävande själar. 

"Hans ed, hans förbund, hans blod

Stöder mig i den rasande störtflod

När varje jordiskt stöd ger vika

Är dessa mitt stöd och min styrka"7

Om Jesus företog sig att föra mig till härlighet,8 och om Fadern lovade att han skulle ge mig till Sonen som en del av den gränslösa belöningen för hans själs vedermöda; 9 då, min själ, är du säker tills Gud själv blir trolös, tills Jesus slutar vara sanningen. När David dansade framför arken10 berättade han för sin fru Mikal att utkorelsen fick honom att göra det.11 Kom, min själ, jubla inför nådens Gud och hoppa med hjärtats glädje.

4 Moseboken:22-25

Jesaja 25:6

Jeremia 8:22

1 Samuelsboken 14:27

Lukasevangeliet 24:25

Efesierbrevet 3:18-19

7 Spurgeon citerar en gammal Engelsk psalm - His oath, his covenant, his blod/Support me in the raging flood/When every earthly prop gives way/This still is all my strength and stay.

Johannesevangeliet 14:2-3

Jesaja 53:11

10 2 Samuelsboken 6

11 2 Samuelsboken 6:21

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-11-07, 10:53
#46

Då gick hon i väg och kom till en åker och plockade där ax efter skördemännen. Det föll sig så att åkerstycket tillhörde Boas, som var av Elimeleks släkt.

 Rut 2:3

Det föll sig. Ja, det verkade endast som en slumpens händelse men det var av gudomligt upphov! Rut gick ut med sin svärmors välsignelse och under beskyddet av svärmoderns Gud i ett ödmjukt men ärligt dagsverk, och Guds försyn ledde henne varje steg. Inte visste hon att hon bland sädeskärven skulle hitta en äkta man, och att han skulle göra henne till delägare av dessa vida tunnland, och att hon som en fattig utländska skulle bli en utav den store Messias anmödrar. Gud är väldigt god till de som förlitar sig på honom och överraskar ofta dem med oförutsedda välsignelser. Vi vet inte vad som kan hända oss imorgon men detta ljuva faktum kan glädja oss: att ingenting gott kommer undanhållas oss1. Slumpen är förvisad från de kristnas tro för de ser Guds hand i allting. Dagens eller morgondagens triviala händelser kan medföra konsekvenser av största vikt. O Herre, handla med oss lika älskvärt som du gjorde med Rut.

Hur välsignat skulle det inte bli om det ikväll, när vi vandrar på meditations åker, "föll sig" att vi hamnar där vår Återlösare2 uppenbarar sig för oss! O Guds Ande, led oss till honom. Vi skulle hellre plocka i hans fält än bära bort hela skördar från någon annans.

O, för flockens fotsteg som leder oss till de gröna ängar3 där han bor! Det är en mödosam värld när Jesus är borta--vi skulle klara oss bättre utan solen och månen än utan honom--men hur gudomligt vackert blir inte allting i hans närvaros härlighet! Vår själ känner till dygden som finns i Jesus och kan aldrig vara tillfreds utan honom. Vi kommer vänta i bön denna natt tills det faller sig att vi hamnar på en del utav åkerstycket som tillhör Jesus, där han kommer uppenbara sig för oss.

Psaltaren 84:11

Rut 3:9-13

Psalm 23Johannesevangeliet 10:1-211 Petrusbrevet 2:25

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-11-14, 12:58
#47

han skall bo på höjderna, klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom.

Jesaja 33:16

Tvivlar du, Kristen, tvivlar du om huruvida Gud kommer fullborda sitt löfte? Kommer klippfästets värn att flyttas med stormar? Kommer himlens förråd att svika? Tror du att din himmelska Fader, fastän han vet att du har behov av mat och kläder1 kommer att glömma dig? När inte en enda sparv faller till marken utan din Faders vetskap och alla dina hårstrån är räknade2, kommer du att misstro och tvivla på honom? Din svårighet kanske fortsätter tills du vågar lita på din Gud, för att sedan upphöra. Väldigt många finns det som har blivit svårt prövade och plågade tills dess att de slutligen av ren desperation drivits till att utöva tro på Gud, och i ögonblicket som deras tro har utövats har de funnit sin befrielse. De har sett om Gud håller sitt löfte eller ej.

O jag ber dig, tvivla inte längre på honom! Tillfredsställ inte Satan och förarga inte längre dig själv med dessa hårda tankar om Gud. Besinna att det inte är en lindrig sak att tvivla på Jehovah. Kom ihåg, det är en synd och ingen liten synd heller men en i det högsta graden kriminell. Änglarna har aldrig tvivlat på honom, inte heller demonerna; endast vi, ut av alla varelserna som Gud har danat, vanärar honom genom otro och hans heder genom misstro. Skam på oss för detta! Vår Gud förtjänar inte att bli så lågsint behandlad. I vårt tidigare liv har han visat sig vara sann och trofast till sitt ord och med så många fall av hans kärlek och godhet vi har fått och ännu mottar dagligen från hans hand är det uselt och utan ursäkt att låta tvivel vistas i våra hjärtan. Må vi hädan efter föra ständigt krig mot tvivel av vår Gud--fiender till vår fred och till hans ära; och, med en ståndaktig tro, tro på att det han har lovat kommer han också att utföra. "Herre, jag tror, hjälp min otro."3

Matteusevangeliet 6:25-34, Lukasevangeliet 12:22-32

Matteusevangeliet 10:29-31

Markusevangeliet 9:14-29

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-11-22, 08:25
#48

Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud

Lukasevangeliet 6:12

Om det någonsin fanns en man född av kvinna som kunde har levt utan bön så var det vår fläckfria, fullkomliga Herre. Dock var det ingen som bad så mycket som han! Så mycket älskade han sin Fader och att vara i gemenskap med honom; så mycket kärlek för sitt folk, att han önskade att be för dem. Denna Jesu utomordentliga bönetjänst är en lektion för oss--han har gett oss ett exempel så att vi kan följa i hans fotspår.

Tiden han valde var beundransvärd. Det var tystnadens timma när publiken inte kunna störa honom; en passiv tidpunkt när alla förutom han själv hade slutat arbeta och sömnen gjorde att de glömde sitt elände och slutade upp med att uppsöka honom för en lösning. Medan andra fann vila i sömnen vederkvickade han sig med bön.

Platsen var också väl utvald. Han var ensam där ingen gjorde intrång, där ingen kunde observera; således var han fri från fariseisk skrytsamhet och vulgära avbrott. De mörka och tysta kullarna var ett passande kapell för Guds Son. I midnattens stillhet hörde himmel och jord stön och suckar från detta mystiska väsen vari båda världar blandades. Varaktigheten av hans bedjande är anmärkningsvärd. De långa vaktpassen var inte för långa; den kalla vinden kylde inte ner hans andakt; det grymma mörkret förmörkade inte hans tro, inte eller begränsade ensamheten hans enträgenhet. Vi kan inte vakta med honom i en timme, men hela nätter vakade han för oss. 

Denna bönestundens tillfälle är anmärkningsvärd. Det var efter det att hans fiender hade blivit rasande som bön var hans tillflykt och tröst. Det var innan han sände ut de tolv apostlarna som bön var porten för hans företag och förebådade av sitt nya verk. Bör vi inte lära oss från Jesus att finna tillflykt i hängiven bön när vi är under specifika prövningar eller överväger nya ansträngningar för Mästarens ära? Herren Jesus, lär oss att bedja.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-11-28, 15:18
#49

Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft.

Predikaren 9:10

"Allt vad din hand kan göra" avser möjliga gärningar. Det finns mycket som vårt sinne hittar på som vi aldrig kommer att göra. Skall vi vara något så när till nytta kan vi inte vara nöjda med att hitta på och prata om våra planer utan att i verkligheten fullgöra "Allt vad din hand kan göra." En enstaka god gärning är värd mer än tusen briljanta teorier.

Låt oss inte vänta på stora tillfällen eller ett annat sorts arbete utan helt enkelt göra det vi "kan göra" dag för dag. Vi har ingen annan tid i livet än nu. Det förflutna är borta; framtiden har inte kommit1; vi kommer aldrig ha någon tid utan tiden som är nu. Vänta då inte på att din erfarenhet skall mogna till sin fullhet innan du försöker tjäna Gud. Sträva nu efter att bära fram frukt2. Tjäna Gud nu och var försiktig på sättet du uträttar det du finner att göra-- "gör det med kraft." Gör det utan uppskov. Slarva inte bort ditt liv genom att tänka att någonting du ämnar göra i morgon skulle kunna kompensera för dagens sysslolöshet. Ingen har någonsin tjänat Gud genom att göra saker i morgon. Om vi ärar Kristus och är välsignade är det på grund av det vi gör idag. Oavsett vad du gör för Kristus kasta hela din själ in i det. Ge inte Kristus lite halvdant arbete slentrian gjort då och då utan när du tjänar honom gör det med hjärta, själ och styrka.

Men var finns den kristnes kraft? Inte inom honom själv för han är fullkomligt svag. Hans kraft är hos Herren Sebaot3. Låt oss därför söka hans hjälp och fortsätta med bön och tro och när vi gjort vad vår "hand kan göra" vänta på Herren för hans välsignelse. Det vi då gör kommer att vara bra gjort och inte misslyckas i dess syfte.

1 [Filipperbrevet 3:13-15](Filipperbrevet 3:13-15)

2 Matteusevangeliet 7:16-20,   Galaterbrevet 5:22-23

3 Johannesevangeliet 15:5, Filipperbrevet 4:13

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-12-06, 14:40
#50

Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred,

Uppenbarelseboken 12:7

Krig kommer alltid att rasa mellan de två stora suveränitet tills det ena eller det andra krossas. Fred mellan gott och ont är en omöjlighet; blott skenet av det skulle i själva verket vara en triumf för mörkrets makter. Michael kommer alltid att kämpa; hans heliga själ är förargad över synd och kommer inte att uthärda den. Jesus kommer alltid förbli drakens fiende, inte i en lugn bemärkelse utan aktivt, kraftfullt och med full beslutsamhet att utrota ondskan. Alla Herrens tjänare, oavsett änglar i himlen eller budbärare på jorden, kommer och måste kämpa. De är födda till krigare - vid korset ingick de ett förbund att aldrig göra vapenvila med det onda. De är ett krigsliknande företag, fasta i försvar och hårda i anfall. Plikten åligger varje soldat i Herrens armé att dagligen med hela sitt hjärta, själ och sinne strida mot draken. 1

Draken och hans änglar kommer inte tacka nej till slagsmål; de är oupphörliga i sina utfall, utesluter inget vapen, rättvist eller ohederligt. Vi är dåraktiga att förvänta oss kunna tjäna Gud utan motstånd. Desto mera nitiska vi är desto säkrare att vi kommer anfallas av helvetes skrupelfria skara. Kyrkan kan komma att bli lat men det blir inte hennes stora motståndare, Satan. Hans rastlösa själ tillåter aldrig ett avbrott i kriget. 2 Draken hatar kvinnans avkomma3 och skulle gärna sluka kyrkan4 om han kunde. Satans tjänare tar del av mycket av hans energi och är oftast en aktiv ras. Krig rasar runt omkring oss och att drömma om fred är farligt och meningslöst.

Ära vara Gud, vi vet hur kriget slutar! Den stora draken skall kastas ut för evigt och förstöras,5 medan Jesus och de som är med honom skall motta segerkronan. Låt oss slipa våra svärd i kväll och be den Helige Ande att stärka våra armar för konflikten. Aldrig har det funnits ett viktigare slag eller en så härlig krona. Varje en till sin postering, ni korsets krigare! Och må Herren fridens Gud snart krossa Satan under era fötter.6

Efesierbrevet 6:10-18

1 Petrusbrevet 5:8-9

Galaterbrevet 3:16    *(avkomma det vill säga Jesus)

Uppenbarelseboken 12:4

5Uppenbarelseboken 20:10

Romarbrevet 16:20

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-12-12, 11:59
#51

Israel skall glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin konung.

Psalm 149:2

Gläd dig i hjärtat, O troende, men se till att din glädje har sin källa i Herren. Du har stor anledning till glädje i din Gud för du förmår sjunga med David, "Gud är min glädje och min fröjd."1Var glad att Herren regerar, att Jehova är kung! Gläds över att han sitter på tronen och regerar över allting.

 Varje attribut Gud har bör bli en ny stråle av solsken i vår glädje. Att han är klok bör göra oss glada, när vi vet vår egen dumhet. Att han är mäktig, bör få oss att glädjas vi som darra över vår svaghet. Att han är evigt, bör alltid vara ett tema av glädje när vi vet att vi vissna som gräset. Att han är oföränderlig, bör ständigt ge oss en sång, eftersom vi växlar varje timme. Att han är full av nåd, att han är överfyllda med det, och att denna nåd i förbundet som han har gett oss; att den är vår att rena oss, vår att hålla oss, vår till att helga oss, vår för att fullkomna oss, vår att föra oss till ära - allt detta bör tenderar att göra oss glada i honom.

Denna glädje i Gud är en djup flod; Vi har ännu bara rört vid dess strandkant, vi vet lite om dessa klara söta himmelska strömmar, men framåt är djupet större, och dess ström mer häftig i sin glädje. Den kristna känner att han kan glädja sig inte bara i vad Gud är, men också i allt vad Gud har gjort tidigare. Psalmerna visar oss att Guds folk i gamla tider var vana att tänka mycket av Guds handlingar och att ha en sång om vart och ett av dem. Så låt Guds folk nu repetera Herrens gärningar! Låt dem berätta om hans mäktiga gärningar, och "lovsjunga Herren, ty högt är han upphöjd." 2 Låt dem aldrig någonsin upphöra att sjunga, eftersom nya barmhärtighet flöda till dem varje dag, så bör deras glädje i Herrens kärleksfulla handlingar i försyn och i nåd visar sig i kontinuerlig tacksägelse. Var glada ni Sions barn och glädjas åt Herren, er Gud.

1 Psaltaren 43:4

2 2 Moseboken 15:1

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-12-19, 18:17
#52

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

Matteusevangeliet 11:28

Den kristna religionens rop är det milda ordet "Kom:" Den judiska lagen säger hårt, "Gå, akta era steg på den väg som ni skall vandra. Överträd budet och ni skall förgås; håll det, så får ni leva." Lagen var en terroradministration som drev folket framför den som med ett gissel. Evangeliet drar med kärlekens band. Jesus är den gode herden som går före sina får och bjuder dem att följa och som ständigt leder dem vidare med det ljuvliga ordet "Kom." Lagen stöter bort, evangeliet drar. Lagen visar avståndet som finns mellan Gud och människan; evangeliet överbryggar den avgrunden och tar syndaren över till andra sidan. 

Från den första stunden i ditt andliga liv tills du förs in i härligheten kommer Kristus tilltal till dig att vara, "Kom, kom till mig." Som en mor sträcker ut fingret mot sitt lilla barn och lockar det att komma  genom att säga "Kom", detta gör även Jesus. Han kommer alltid att vara framför dig, bjuder dig att följa honom som en soldat följer sin kapten. Han kommer alltid att gå före dig för att bana vägen och rensa stigen. Du skall höra hans livgivande röst ropa på dig att följa efter honom hela livet och i dödens högtidliga timme skall hans ljuvliga ord som för dig in i den himmelska världen vara- "Kom ni min Faders välsignade."

Vidare är detta inte bara Kristi rop på dig men om du är en troende är det ditt rop till Honom "Kom! Kom!" Du kommer att längta efter hans andra tillkommelse; du kommer att säga: "Kom snabbt, även så kom Herre Jesus." Du kommer att sucka efter närmare och närmare gemenskap med honom.  Såsom hans röst till dig är "Kom" blir din respons "Kom Herre, förbli med mig. Kom och besitt mitt hjärtas tron; regera där utan rivaler och helga mig helt åt din tjänst."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2015-12-26, 15:44
#53

Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, …..

1 Korinthierbrevet 1:30

Människans intellekt söker efter vila och av naturen söker den avskilt från Herren Jesus Kristus. Utbildade människor är benägna, även när de är omvända, att betrakta Kristi kors med ett öga bristande i vördnad och kärlek. De fångas i det gamla nätet såsom grekerna gjordes och har en önskan om att blanda filosofi med uppenbarelse.

En man av raffinerat tänkande och hög utbildning frestas att avvika från den enkla sanningen1 om den korsfäste Kristus och att uppfinna en mer intellektuell lära. Detta ledde tidiga kristna kyrkor in i gnosticism och förhäxade dem med alla typer av irrläror. Detta är roten till "Neologi"2 och andra fina saker som förr var så på modet i Tyskland och som nu är så snärjande för vissa typer av präster. 

Vem du än är, kära läsare, och oavsett din utbildningsnivå, om du tillhör Herren, var säker på att du inte kommer att finna någon vila i att filosofera gudomlighet. Du kan få en dogm av en stor intellektuell tänkare eller en dröm av en djup tänkare men såsom agnarna är till vetet kommer dessa vara till Guds rena ord. Allt som dessa resonemang3 som bäst kan leda till är att finna  sanningens A, B och C, och även de kan sakna säkerhet om dessa,  medan det i Kristus Jesus finns visshetens alla skatter gömda.4 Alla försök på den kristnes del att förlika sig med trossystem som Unitarian och Broad-Church5 är dömda att misslyckas. Himlens sanna arvtagare måste återvända till den storslagen enkla verklighet som gör att drängens öga blixtrar med glädje och som ger fröjd till den fromme fattiges hjärta -"Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare."6 

Jesus tillfredställer det mest upphöjda intellekt när han i tro är mottagen, men bortsett från Kristus finner den pånyttfödde ingen vila. "Att frukta Herren är början till vishet, ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet." 7

Korinthierbrevet 11:3  

2 Neology här anses som ett etikett för en till rationalistiska teologi och/eller den kristna religionen som började i Tyskland. 

3 Spurgeon menar inte att man inte skall resonera om tron utan vänder sig mot de som resonerar bort de övernaturliga skeenden som miraklen,  inkarnationen,  uppståndelsen med mera. 

Kolosserbrevet 2:1-3 

5 Unitarian förnekar Treenigheten bland annat och Broad-Church är en liberal tolkningstradition inom den Anglikanska kyrkan.

1 Timotheosbrevet 1:15 

7 Psaltaren 111:10

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-01-02, 20:13
#54

Och Herren skall alltid leda dig….

Jesaja 58:11

"Och Herren skall alltid leda dig." Inte en ängel utan Gud skall vägleda dig. Herren sade att han inte skulle gå genom öknen med sitt folk, utan att en ängel1 skulle sändas att gå före dem, men Mose sade: "Om du inte själv vill gå med, skall du inte alls låta oss dra upp härifrån."2 Kristen, Gud har inte lämnat dig åt en ängels vägledning på din jordiska pilgrimsfärd: han leder själv karavanen. Du kanske inte ser molnstödet eller eldstödet3 men Herren kommer aldrig att överge dig.

Lägg märke till ordet skall - "Herren skall leda dig." Hur säkert detta gör det! Hur säkert det är att Gud inte kommer att överge oss! Hans dyrbara "skall" och "vill" är bättre än människans eder. "Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig."4 Observera sedan adverbet "alltid." Vi vägleds inte endast ibland utan vi skall ha en oavbruten vägledning; inte för att lämnas till vårt eget förstånd då och då, och så vandra, utan vi skall ständigt "höra" den Stora Herdens vägledande röst.5 Om vi följer tätt hans hälar skall vi inte komma fel utan be ledda på en rätt väg till den eviga staden.  

Om du måste ändra din position i livet; om du måste emigrera till fjärran länder; om det skulle hända att du kastas i fattigdom eller plötsligt avancerar  till en mer ansvarsfull position än den du har för närvarande; om du kastas bland främlingar eller fiender, bäva inte för "Herren skall alltid leda dig."

Det finns inga dilemman som du inte räddas ur om du lever nära Gud och ditt hjärta hålls varmt av en helig kärlek. Han går inte fel som går i Guds sällskap.Andra med Gud liksom Hanok,6 och du kan inte ta miste på din väg. Du har en ofelbar visdom att leda dig och en evig makt att försvara dig. "Herren" - markera ordet - "Herren skall alltid leda dig."

2 Moseboken 33:2-3

2 Moseboken 33:14-17

2 Moseboken 13:21-22

5 Moseboken 31:6Hebreerbrevet 13:5

Johannesevangeliet 10:1-18

1 Moseboken 5:21-24 Lukasevangeliet 3:37Hebreerbrevet 11:5,Judasbrevet 1:14-15

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-01-09, 07:29
#55

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!

Johannesevangeliet 7:37

Tålamod fann sin fullbordade gärning i Herren Jesus och på högtidens sista dag vädjade han med Judarna, precis som han vädjar till oss idag och väntar på att vara nådig mot oss. Frälsarens tålamod är verkligen beundransvärd i och med att han står ut med oss år efter år trots vår provokation, uppror och motstånd mot den helige Anden. Under av under att vi ännu bor i barmhärtighetens land!

Jesus klara anrop uttryckte mest ömkan,  inte bara med styrkan i rösten utan ömheten i tonen. Han vädjar om försoning. "Vi ber å Kristi vägnar", säger aposteln, "såsom Gud som förmanar genom oss."1 Vilka ömmande, medlidande ord dessa är. Hur djup måste den kärlek vara som förmår Herren att gråta över syndare och, som en mor, locka sitt barn till sig .2 Våra villiga hjärtan svarar säkert på ett sådant anrop.

Resurser finns i överflöd: allt som en människosjäl kan behöva för att släcka sin törst. Försoningen skänker frid.  Evangeliet ger rikaste instruktion till syndarens förståelse. Jesus är det ädlaste affektionsobjektet  för syndarens hjärta. Sanningen som finns i Jesus tillför den renaste näring till hela människan. Törst är plågsam men Jesus kan ta bort den. Även om själen var helt utmärglad kunde Jesus återställa den.

Varje själ är välkommen i denna kungörelse. Inget villkor ges förutom törst: oavsett om det är törst uttryckt i girighet, ambition, njutning, kunskap eller vila. Han som lider av dessa är inbjuden. Törsten kan vara dålig i sig och inte ett tecken på nåd utan snarare ett tecken på syndens orimliga längtan efter tillfredsställelse i djup lust. Men det är inte godheten i människan som bjuds in. Herren Jesus skickar fritt inbjudan utan hänseende till personen.   

Personen betonas fullt ut. Syndaren måste komma till Jesus; inte till arbeten, förordningar eller doktriner men till en personlig Frälsare som bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä.3  Den blödande, döende uppståndne Frälsaren är det ende hoppets stjärna för en syndare.  Oh för nåden att komma nu och dricka innan solen går ner på denna dag!

Varken väntetid eller förberedelse ens antyds. Drickandet kräver ingen kondition. En dåre, tjuv, sköka kan dricka - syndens karaktär är inte ett hinder för inbjudan att tro på Jesus.  Vi behöver ingen gyllene kalk, ingen smyckad bägare där vi kan förmedla vatten till törstiga. Den fattiges mun är välkommen att böja sig ner och dricka av strömmarna. Blemmade, spetälska, smutsiga läppar kan röra vid strömmen av gudomlig kärlek. De kan inte förorena den utan renas istället själva. Jesus är källan till hopp. Käre läsare, hör Förlossarens kärleksfulla röst när han ropar till var och en av oss.

OM NÅGON TÖRSTAR  KOM TILL MIG OCH DRICK! 

2 Korinthierbrevet 5:20

 2 Matteusevangeliet 11:28-30

1 Petrusbrevet 2:24

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-01-16, 17:19
#56

"jag som är mäktig att frälsa."

Jesaja 63:1

Med orden "att frälsa" förstår vi hela det stora frälsningsverket, från den första heliga önskan fram till slutförd helgelse. Orden är multum i Parro: ja, här är all nåd i ett ord. Kristus är inte bara "mäktig att frälsa" de som ångrar sig, han är i stånd till att göra att män omvänder sig. Han kommer att bära de som tror till himlen; men han är dessutom mäktig att ge  människor nya hjärtan och att dana tro i dem. Han är mäktig att göra så att den som hatar helighet älskar den, och att betvinga den som  föraktar hans namn att böja knä inför honom.1 Nej, detta är inte hela innebörden, för gudomlig kraft syns likaså i effekten efteråt. 

Den troendes liv är en serie mirakel åstadkommit av "den mäktige Gud." Busken brinner men är inte förbrukad.2 Han är mäktig att bevara sitt folk heliga efter han har gjort dem så, och att bevara dem i gudsfruktan och kärlek tills han fullbordar deras andliga existens i himlen. Kristus makt kanske inte ligger i att skapa en troende och sedan överge den till att klara sig bäst den vill. Han som har börjat ett gott verk fullbordar det.3 Han som har sått första livsfröet i  döda själar förlänger den gudomliga existensen och stärker den tills den spräcker sönder varje band of synd och själen springer från jorden fullkomnad i härlighet.  

Troende, här är uppmuntran. Ber du för någon du älskar? Åh, sluta inte upp med dina böner. Kristus är "mäktig att frälsa"! Du är oförmögen att återta rebellen men din Herre är allsmäktig. Grip tag i den mäktiga armen och uppvakta honom att använda sin styrka.

Har ditt egen fall besvärat dig? Var inte rädd, för hans styrka är tillräckligt för dig. Oavsett om det gäller att börja med andra eller fortsätta arbetet i dig är Jesus "mäktig att frälsa". Det bästa beviset är faktumet att han frälste dig. Vilken tusenfalt barmhärtighet att du inte har funnit honom "mäktig att förstöra"!

Romarbrevet 14:11Filipperbrevet 2:9-11 

2 Moseboken 3:1-3

Filipperbrevet 1:6

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-01-23, 16:50
#57

Men Hjälparen, den helige Ande

Johannesevangeliet 14:26

Denna tidsåldern är synnerligen den Helige Andes skickelse där Jesus uppmuntrar oss inte genom sin personliga närvaro, som han skall göra så småningom, men genom den helige Andens inneboende och konstanta närvaro, han som för evigt är kyrkans Tröstare.

Det är hans uppgift att trösta Guds folks hjärtan. Han överbevisar om synd, han upplyser och instruerar.1  Men hans huvuduppgift är att trösta Guds folks hjärtan, att bekräfta de svaga och att upprätta alla de som är nerböjda. 2 Han gör detta genom att uppenbara Jesus för dem. Den Helige Anden tröstar men Jesus Kristus är trösten. Om den Helige Anden är läkaren är Jesus Kristus medicinen. Anden läker såren genom att applicera den helige smörjelsen av Kristi namn och nåd. Han tar inte av sitt eget utan det som hör Jesus till. 3  Om vi ger den Helige Ande det grekiska namnet Paraclete, som vi ibland gör, då bär Jesus till våra hjärtan namnet Paraclesis. Om en är Tröstare är den andra Trösten

Varför skulle den kristne vara ledsen eller nedstämd med en sådan rik tilldelning för sina behov? Den Helige Ande har nådigt förbundit sig att vara din Tröstare. Kan du inbilla dig att han kommer att vara vårdslös med sin heliga uppgift? Kan du anta att han har åtagit sig något han inte kan eller kommer att utföra?  Om det är hans särskilda uppgift att stärka dig och trösta dig antar du då att han har glömt det, eller att han kommer att misslyckas i den kärleksfulla uppgiften som han upprätthåller mot dig?4

Nej, tänk inte så hårt mot den mjuke och välsignade Ande vars namn är "Tröstaren".  Han njuter av att ge dig glädjens olja i stället för sorg och lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. 5 Lita på honom och han kommer säkert att trösta dig tills sorgehuset är stängt för alltid och bröllopet har påbörjats.

Johannesevangeliet 16:8-11

Jesaja 66:2      

3  Johannesevangeliet 16:14

Jesaja 41:10

5 Jeremia 32:27

6 Jesaja 61:3

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-01-30, 16:33
#58

fullkomlig i Kristus

Kolosserbrevet 1:28

Känner du inte i den egen själ att det fattas fullkomlighet? Lär du dig inte det varje dag? Alla tårar som rinner gråter "ofullkomlighet". Varje hårt ord som utgår från munnen, mumlar "ofullkomlighet." Alltför ofta har du stått inför en bild av ditt eget hjärta för att du någonsin ska kunna drömma, om endast för en stund, att någon perfektion finns inom dig. 1

Men bland denna sorgliga medvetenhet av din egen ofullkomlighet finns trösten här för dig: du är "fullkomlig i Kristus." I Guds ögon är du "delaktig av den fullheten,"2 och även nu är du "accepterad i den älskade."3

Men det finns en annan perfektion, ännu inte förverkligad, som gäller alla av säden.4 Är det inte härligt att se fram emot den tid då varje fläck av synd skall avlägsnas från den troende, och han skall presenteras felfri inför tronen, utan fläck eller skrynklor eller något sådant? 5 Då blir Kristi kyrka så ren att inte ens den Allvetande  kommer se en fläck eller brist i henne. Så helig och härlig att Hart6 inte sträckte på sanningen när han skrev: iklädd min Frälsares dräkt, Helig som den Helige.  

Då skall vi veta, smaka och känna lyckan i denna korta mening: "fullkomlig i Kristus". Inte förrän då skall vi fullt ut förstå höjderna och djupet av frälsningen i Jesus.7 Hoppar inte ditt hjärta i glädje vid tanken på det? Fastän nersvärtad som av sot skall du bli renad vit som snö en dag; snuskig som du är, skall du bli ren.  Åh! det är en förunderlig frälsning i detta. Kristus tar en oren och deformerad sak och gör den ren och makalös i sin härlighet, exempellös i sin skönhet och passande att vara i serafernas sällskap. Min själ, stå och beundra denna välsignade sanning om perfektion i Kristus.

Romarbrevet 7:24

Kolosserbrevet 2:10  

Efesierbrevet 1:6

1 Johannesbrevet 3:9

Filipperbrevet 3:20-21

6 Joseph Hart (1712- 1768)

Efesierbrevet 3:18-19

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-02-06, 13:41
#59

Herren vår rättfärdighet.

Jeremia 23:6

Att tänka på Kristus fullkomliga rättfärdighet kommer alltid att ge den kristne störst stillhet, lugn, välbehag och fred. Hur ofta Guds heliga är nedslagna och ledsna! Jag tror inte de skulle vara så om de såg sin fullkomlighet i Kristus.

Det finns de som alltid talar om hjärtats korruption och fördärv och själens medfödda ondska. Detta är helt sant men varför inte gå lite längre och komma ihåg att vi är "fullkomliga i Kristus Jesus?"1 Det är inte konstigt att de som uppehåller sig med sin egen korruption bär sådana nedslagna anleten. Men om vi påminner oss om att "Kristus är gjord till rättfärdigat"2 kommer vi vara vid gott mod.

Vad spelar det för roll vilka bekymmer som drabbar mig, om Satan angriper mig, om det finns många saker att genomgå innan jag kommer till himlen3; dessa saker är gjorda för mig inom den gudomliga nådens förbund. Det fattas ingenting i min Herre, Kristus har gjort allt. På korset sade han "Det är fullbordat!"4 och om det är komplett då är jag komplett i honom och kan jubla över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje.5 "Bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron."6 

Man kommer inte på denna sida himlen hitta heligare personer än de som i sina hjärtan mottar läran om Kristi rättfärdighet. När troende säger "Jag lever på Kristus allena, jag vilar enbart på honom för frälsning och jag tror, oavsett hur ovärdig jag är, att jag fortfarande är räddad i Jesus" då stiger sig upp ett motiv av tacksamhet som uttrycks i denna tanke: "Skall jag inte leva till Kristus?7 Skall jag inte älska honom och tjäna honom när jag ser att jag är frälst på grund av hans meriter?" "Kristi kärlek driver oss"8 att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.9 

Om vi är frälsta genom tillräknad rättfärdighet10 kommer vi verkligen att uppskatta värdet av förmedlad rättfärdighet.

1  Hebreerbrevet 10:14

2  1 Korinthierbrevet 1:30

3   Apostlagärningar 14:21-22

4  Johannesevangeliet 19:30

5  1 Petrusbrevet 1:8

6  Filipperbrevet 3:8-9 

7  Filipperbrevet 1:21

8  2 Korinthierbrevet 5:14

9  2 Korinthierbrevet 5:15

10 2 Korinthierbrevet 5:19

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-02-13, 14:25
#60

"…ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."

Matteusevangeliet 1:21

Om de tillfrågas vad de menar med frälsning kommer många att svara, "Att räddas från helvetet och föras till himlen." Detta är ett resultat av frälsningen men det är inte ens en tiondel av det som innefattas i denna välsignelse. Det är sant att vår Herre Jesus Kristus återlöser sitt folk från den kommande vreden. Han räddar dem från den fruktansvärda fördömelse som deras synder har dragit över dem men hans triumf är långt mera komplett än detta. 

Han räddar sitt folk "från deras synder"1. Åh, ljuva befrielse från våra värsta fiender. Där Kristus gör en räddande gärning kastar han Satan från sin tron och kommer inte låta honom vara herre längre. Ingen människa är en sann kristen om synd regerar i hans dödliga kropp.2 Synd kommer att vara i oss - den kommer aldrig att bli helt utdriven tills  dess att vår ande kommer till härligheten3 - men den kommer aldrig att få herraväldet i våra liv. 4 Det kommer att finns en strävan efter herravälde - en strid mot den nya lagen och den nya anden som Gud har inplanterat - men synd kommer aldrig att få övertaget såsom den absoluta monarken av vår natur.  Kristus kommer vara hjärtats Mästare och synd måste dödas.5 Lejonet av Judas stam6 skall råda och draken skall kastas ut.7 

Bekännare! är synd behärskad i dig? Om ditt liv är oheligt är ditt hjärta oförändrat. Om ditt hjärta är oförändrat är du inte frälst . Om Frälsaren inte har helgat dig, förnyat dig, gett dig ett hat mot synd och en kärlek till helighet har han inte gjort någonting av en räddande karaktär inom dig. Nåden som inte gör en människa bättre än andra är en värdelös förfalskning. Kristus räddar sitt folk, inte i sin synder, men från dem. "Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren."8 "Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten."9  Om inte räddade från synd hur ska vi hoppas att räknas bland hans folk. Herre rädda mig nu från allt ont och göra det möjligt för mig att hedra min Frälsare.

Matteusevangeliet 1:20-21

Romarbrevet 6:12

Romarbrevet 7:22-23

Romarbrevet 6:14 (se vidare förklaring i inlägg #2 i artikeln Andlig Krigföring)

Kolosserbrevet 3:1-5

Uppenbarelseboken 5:5

Uppenbarelseboken 12:9-10

Hebreerbrevet 12:14

2 Timotheosbrevet 2:19

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-02-20, 12:51
#61

"Vem förtröstar du nu på . . ?"

Jesaja 36:5

Läsare, detta är en viktig fråga. Lyssna på den kristnes svar och se om det är ditt. "Vem förtröstar du på?" 

"Jag litar på," säger den kristne, "en treenig Gud. Jag litar på Fadern, tror att han har valt mig innan världens grund var lagd.1  Jag litar på honom2 att försörja  mig  i försyn, att lära mig, att styra mig, rätta mig om så behövs och att ta mig hem till sitt eget hus där det finns många rum.3  

"Jag litar på Sonen. Sann Gud av sann Gud är han -- mannen Kristus Jesus. Jag litar på honom att ta bort alla mina synder genom sitt eget offer och att klä mig med sin perfekta rättfärdighet. Jag litar på honom att vara min förebedjare, att presentera mina böner och önskningar inför sin fars tron. Och jag litar på honom att vara min förespråkare4 vid den sista stora dagen, att föra min talan, och att rentvå mig.  Jag litar på honom för vad han är, för det han har gjort och det han har lovat att ännu göra. 

"Jag litar på den Helige Ande -- han har börjat att rädda mig från mina inavlade synder. Jag litar på honom att driva ut dem alla. Jag litar på honom att tygla mitt humör, att dämpa min vilja, upplysa mitt förstånd, att kontrollera mina passioner, att trösta min förtvivlan, att hjälpa min svaghet,  att belysa mitt mörker. Jag litar på honom att bo i mig som mitt liv, att regera i mig som min kung, att helga mig helt, ande, själ och kropp, och sedan ta mig upp for att bo med de heliga i ljuset för evigt." 

Åh, välsignade förtröstan! Att lita på honom vars makt aldrig kommer att ta slut, vars kärlek aldrig kommer att avta, vars vänlighet aldrig förändras, vars trohet aldrig kommer att misslyckas, vars visdom aldrig kommer att stå handfallen och vars perfekta godhet aldrig kan veta en förminskning!

Lycklig är du, läsare, om detta förtroende är ditt! Så lita på detta och du skall njuta av ljuv fred nu, och ära härefter och grunden för din tillit skall aldrig tas bort. 

Efesierbrevet 1:3-6

Filipperbrevet 4:19

Johannesevangeliet 14:1-3

1 Johannesbrevet 2:1

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-02-27, 20:16
#62

"När David då frågade Herren, svarade Herren.."

2 Samuelsboken 5:23

När David ställde denna fråga hade han nyligen kämpat mot filistéerna och vunnit en viktig seger. Filistéerna hade anfallit i stora skaror men med Guds hjälp drev David dem på flykt. Observera dock att när filistéerna kom en andra gång agerade inte David förrän han hade frågat Herren. 

När han stod segrande kunde han lätt, som så många har gjort, ha sagt "Jag skall stå segrande igen. Jag kan vila helt säker på att om jag har erövrat en gång skall jag segra åter igen. Varför ska jag dröja för att söka Guds vilja?". Inte så David. Han hade vunnit en batalj genom Guds styrka men han vägrade att gå fram utan att igen fråga "Skall jag dra upp mot filistéerna?"1 Han väntade tills Gud gav tecken. Lär av David och ta inga steg utan Gud.

Kristen, om du vill veta  pliktens väg, ta Gud som ditt kompass. Om du vill styra ditt skepp genom de mörka vågorna, låt den Allsmäktige fatta rorkulten. Många klippor kan undvikas om vi låter den Allsmäktige fatta rodret; många grund och mycket kvicksand kan vi undvika om vi låter hans suveräna vilja välja och befalla. Puritanen sade "När en kristen täljer för sig själv kommer han så sant som någonsin att skära sina egna fingrar", och detta är en stor sanning. En annan gammal gudfruktig sade "Den som går före molnen av Guds försyn går en dåres ärende." Och så är det.

Vi måste lägga märke till att Guds försyn leder oss och om försynen dröjer, dröj då kvar tills försynen återkommer. Han som går före försynen kommer att vara mycket glad att springa tillbaka igen. Guds löfte till sitt folk är  "Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra…"2 Låt oss ta alla våra bryderier inför honom och säga "Herre, vad vill du att jag ska göra?" Lämna inte din kammare utan att fråga Herren.

2 Samuelsboken 5:17-25

Psaltaren 32:8

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-03-05, 07:17
#63

"…han som gick omkring och gjorde gott.."

Apostlagärningarna 10:38

Några få ord, dock en utsökt miniatyr av Herren Jesus Kristus. Det finns inte många detaljer men de är Mästarens penseldrag. Det är om Frälsaren och endast om Frälsaren som det är sant i ordens fullaste, bredaste och mest oförbehållsamma sätt. "Han gick omkring och gjorde gott." I denna beskrivning är det uppenbart att han gjorde gott personligen. Evangelisten berättar att han ständigt rörde vid leprasjuka med sitt eget finger1; att han smörjde de blindas ögon2. Och att i vissa fall där han ombads att endast tala ett ord på distans, gick han inte med på det utan begav sig till sjukbädden och utförde helandet personligen. 

En lektion för oss om vi skall göra gott är att göra det själva. Ge allmosor med din egen hand; en vänlig blick eller ord kommer att öka värdet på gåvan. Prata med en vän om hans själ. Ditt kärleksfulla tilltal kommer att ha mer inflytande än ett helt bibliotek av traktater.  Herrens sätt att göra gott beskriver hans ständiga aktivitet! Han gjorde inte bara det goda som kom nära till hands. Han "gick omkring" på sina ärenden av barmhärtighet. Genom hela Judeen fanns det knappt en by stor eller liten som inte gladdes vid åsynen av honom. 

Hur detta förebrår det krypande söliga sätt som många bekännare tjänar Herren. Låt oss därför "spänna bältet om livet"3 och tröttna inte på att göra gott.4 Innebär inte texten att Jesus Kristus gjorde sig besvär för att göra gott? "Han som gick omkring och gjorde gott" Han avskräcktes aldrig av fara eller svårigheter. Han sökte upp föremålen för hans barmhärtiga avsikter. Så måste vi också göra. Om gamla tillvägagångssätt inte ger gensvar bör vi pröva nya. Färska experiment uppnår ibland mer än vanliga metoder. Kristi uthållighet och enhetliga mål antyds också här. Den praktiska tillämpningen kan sammanfattas i orden "han har efterlämnat ett exempel åt oss för att vi skulle följa i hans fotspår". 5 

Matteusevangeliet 8:3

Johannesevangeliet 9:6

1 Petrusbrevet 1:13 

Galaterbrevet 6:9

1 Petrusbrevet 2:21

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-03-12, 22:48
#64

"Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet."

2 Korinthierbrevet 12:9

En primär kvalifikation för att tjäna Gud med någon mått av framgång, och att utföra tjänsten väl och segerrikt, är en förnimmelse av vår egen svaghet. När Guds krigare marscherar fram till strid, stärkt i sin egen styrka och skryter "Jag vet att jag ska erövra och att min egen styrka och mitt erövrande svärd kommer att skänka mig segern" är nederlaget  inte långt borta.

Gud kommer inte att gå fram med den  som marscherar i sin egen styrka. Han som räknar med seger på det viset har räknat fel för det är "inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande" säger Herren Sebaot.1   Den som går ut för att slåss, skrytande om sin förmåga, återvänder med deras färgstarka banderoller släpandes i dammet och deras rustning färgad med skam. De som tjänar Gud måste tjäna honom på hans sätt och i hans styrka annars kommer han aldrig att acceptera deras tjänst. Det som man gör ohjälpt av Gudomlig styrka kan Gud inte äga. 

Jordens frukt förkastar Herren. Han kommer endast skörda det korn som såddes från himlen, vattnades av nåd och mognade genom den gudomliga solens kärlek2.  Gud tömmer allt ditt eget innan han lägga sitt eget i dig. Han kommer rensa dina sädesmagasin innan  han fylla dem med det bästa vetet. Guds flod är fylld med vatten men inte en droppe av den strömmar från jordiska källor.3 

I sina strider vägrar Gud någon styrka förutom den han själv ger.  Sörjer du över din egen svaghet? Fatta mod, för det måste finnas en medvetenhet om svaghet inför Herren innan han ger segern. Din tomhet är förberedelsen för din påfyllning och ditt ödmjukande är bara förstadiet innan han lyfter upp dig.

"När jag är svag, då är jag stark,

Nåden är min sköld och Kristus min sång."

Sakaria 4:6

1 Korinthierbrevet 3:4-9

Uppenbarelseboken 22:1-3

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-03-19, 07:37
#65

"Och för oss inte in frestelse, utan rädda oss ifrån den onde."  

Lukasevangeliet 11:4

Det som vi har lärt oss att söka eller undvika i bön bör vi likväl undvika i gärning. Mycket innerligt bör vi därför undvika frestelsen och försöka vandra med vaksamhet på lydnadens steg så att vi aldrig må fresta djävulen att fresta oss. 

Vi skall inte vandra in i snåret på jakt efter lejonet. Vi kan betala surt för ett sådant övermod.  Lejonet kan korsa vår väg eller överfalla oss från snåret men vi har inget att göra med att jaga honom. Fastän den troende till slut vinner kommer den som möter odjuret finna det en sträng kamp.  Låt den kristne be att han får slippa mötet.1 Vår Frälsare, som hade erfarenhet av vad frestelse innebar,  förmanade således allvarligt sina lärjungar: "Be att ni inte kommer i frestelse."2 Men oavsett det vi gör kommer vi att frestas, därav bönen "fräls oss ifrån den onde."3 Gud hade en son utan synd men han har ingen son utan frestelse.4 

Den naturliga människan är född till besvär såsom gnistor flyger uppåt. Och lika säkert är den troende född till frestelse.5 Vi måste alltid vara på vår vakt mot Satan, eftersom han, som en tjuv, inte ger någon antydan om hans närmande.6 Troende som har haft erfarenheten av Satans tillvägagångssätt vet att det finns vissa säsonger när han med stor sannolikhet kommer göra en attack, precis som det vid vissa säsonger kan förväntas kulingstyrka. Kristna sätts alltså på dubbelvakt genom rädsla för fara. Och faran är avvärjd när vi förbereder oss att möta den. 

Förebyggande är bättre än att bota. Det är bättre att vara så väl beväpnad att djävulen inte kommer att attackera dig än att uthärda farorna av kampen, även om du kommer ur striden som  segrare. Be ikväll först att du inte blir frestad och därnäst att om du blir frestad må du bli befriad från den onde. 

1 Petrusbrevet 5:8-9

2Matteusevangeliet 26:41Markusevangeliet 14:38Lukasevangeliet 22:46

3 Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från den onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen

Hebreerbrevet 4:14-15

5 Lukasevangeliet 17:1

6 Johannesevangeliet 10:10

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-03-26, 10:45
#66

"…starkare i tron.." 

Romarbrevet 4:20

Kristen, ta väl hand om din tro; för kom ihåg att tron är det enda sättet varigenom du förmår få välsignelser. Om vi vill få välsignelser från Gud kan endast tro hämta ner dem.1  

Bön kan inte dra ner svar från Guds tron om inte det är allvarlig bön av en trons människa.2  Tro är änglabudbäraren mellan själen och Herren Jesus i härligheten. Om budbäraren dras tillbaka kan vi varken skicka upp bön eller få svar. Tro är telegraftråden som förbinder jorden och himlen - där Guds budskap om kärlek flyger så fort att innan vi ropar svarar han, och medan vi ännu talar hör han oss.3  Men om trons telegraftråd bryts, hur kan vi få löftet? Är jag i knipa--? Då kan jag få hjälp genom tro. Är jag angripen av fienden? Min själ förlitar sig på sin kära tillflykt genom tro.4 Men ta bort tron - förgäves kallar jag då på Gud.

Det finns ingen väg mellan min själ och himlen. I den djupaste vintern är tro en väg som bönens hästar kan resa på - ja, och desto bättre, för vägen blir hård i den bitande frosten; men om man blockerar vägen hur kan vi kommunicera med den store kungen?

Tro sammanbinder mig med gudomlighet. Tron kläder mig med Guds kraft. Tron förpliktar Jehovas allmakt  på min sida . Tron försäkrar varje Guds egenskap  till mitt försvar. Den hjälper mig att trotsa helvetets skara. Tron förmår att jag triumferande kan marschera över mina fiender. Men hur kan jag få något av Herren utan tro? Låt inte den som tvivlar - som är som en våg på havet - räkna med att han kommer att få någonting av Herren!5

Åh, kristen, se väl efter din tro; för med den kan du vinna allt, oavsett hur fattig du är. Men utan den kan du inte få någonting. "Om du tror, allt är möjligt för den som tror."6 

Hebreerbrevet 11:6

Jakob 5:16

Jesaja 65:24

Psaltaren 27:12-14

Jakobsbrevet 1:6-8

6 Markusevangeliet 9:23

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-04-02, 13:04
#67

Han sade: Detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla.

Hebreerbrevet 9:20

Själva ordet "blod" innehar en konstig makt, och åsynen av det påverkar alltid. Ett snällt hjärta kan inte stå ut med att se en sparv blöda och vänder sig bort från djurslakt med fasa om inte denne gradvis vants vid det. När det gäller människoblod är det en dyrbar sak: det är mord att utgjuta det i vrede, det är ett fruktansvärd brott att slösa bort det i krig. Är denna högtidlighet orsakad av faktumet att blodet är livet,1 och att utgjutning av det är tecknet på döden? Vi tror det.

Vår vördnad ökas ännu mer när vi höjer oss till att begrunda Guds Sons blod. Vi ryser när vi tänker på syndens skuld, och det fruktansvärda straff som Syndaoffret fick utstå. Blodet,  som alltid är värdefullt,  är ovärderligt när det strömmar från Immanuels sida. Jesu blod beseglar nådens förbund och gör det för evigt säkert2.   Det gamla förbundet  stadfästes genom offer3  och det eviga förbundet fastställdes på samma sätt.4

Åh, vilken glädje att räddas på den säkra gudomliga överenskommelsens grund, en grund  som inte kan dras tillbaka! Frälsning genom laggärningar är en bräcklig och sönderbruten farkost vars skeppsbrott är säkert; men förbundets fartyg räds inga stormar, för blodet garanterar allt. Jesu blod gjorde hans testamente giltigt. Testamenten har ingen makt om inte testatorn dör.5 Mot bakgrund av soldatens spjut6 har vi ett välsignat stöd till vår tro, eftersom det visade att vår Herre dog på riktigt. På den punkten kan det inte finnas något tvivel  och vi kan djärvt tillämpa arvet han har lämnat till sitt folk.

Lyckliga är de som ser sin rätt till himmelska välsignelser säkerställda genom sin döende Frälsare. Men talar inte detta blod till oss? Bjuder det inte oss till att helga oss åt han som har återlöst oss? Kallar det inte oss till ett förnyat liv och total invigning till Herren? Åh, att kraften i blodet må vara känt, och känt i oss denna kväll.

3 Moseboken 17:145 Moseboken 12:23

Hebreerbrevet 7:22

1 Moseboken 1517:7

1 Petrusbrevet 1:18-21

Hebreerbrevet 9:16-18

Johannesevangeliet 19: 33-34

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-04-09, 18:00
#68

Ty jag skall utgjuta vatten över de som törstar  .. . 

Jesaja 44:3

När en troende har fallit till ett lågt, sorgligt känslotillstånd  försöker han ofta lyfta sig ur det genom att straffa sig med mörka och sorgsna rädslor. Sådant är inte sättet att resa sig från stoftet, utan att fortsätta leva i det!  Att tvivla i syfte att öka vår nåd  är som att kedja fast örnens vingar för att förmå den att flyga. 

Det är inte lagen men evangeliet som först räddade den sökande själen. Och det är inte juridiskt slaveri utan evangelisk frihet som efteråt återställer den vacklande troende. Slavisk rädsla återvinner inte avfallaren till Gud - utan det är kärlekens ljuva uppvaktande som drar honom till Jesu famn. 

Törstar du i denna stund efter den levande Gud och är du olycklig eftersom du inte hittar honom för din ljuva glädje? Har du förlorat glädjen i ditt trosliv och ber bönen "Låt mig åter få jubla över din frälsning?"1 Är du också medveten om att du är ofruktbar som den torra marken; att du inte för fram frukten som Gud har rätt att förvänta sig av dig till honom; att du inte är så användbar i kyrkan eller i världen som ditt hjärta önskar? 2 Här är då exakt det löfte som du behöver: "Jag kommer att hälla vatten på de som törstar". Du skall ta emot så mycket nåd som du och ditt yttersta behov kräver. Vatten friskar upp de törstiga och du skall bli uppfriskad, dina önskningar uppfyllda. Vatten påskyndar sovande växtlighet och ditt liv skall väckas genom färsk nåd.  Vatten bidrar till att knopparna brister ut i blom och gör att frukterna mognar. Du skall ha produktiv nåd; du skall göras fruktsam på Guds vägar.3

Du skall njuta av hela den gudomliga nådens godhet. Alla gudomliga rikedomar skall du få i mängder.4 Du skall vara som dränkt i dem. Liksom ängar ibland översvämmas av bristande älvar och  förvandlas till sjöar,  så skall du vara - det törstiga landet skall vara en källsprång. 5

Psalm 51:14

Psalm 105:24

2 Petrusbrevet 2:8

2 Petrusbrevet 1:3-4

Jesaja 35:7, 41:18

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-04-16, 16:20
#69

"Herren är en nitälskande Gud . . ."

Nahum 1:2

Herren är mycket avundsjuk på din kärlek, O troende. Valde han dig? Han kan inte tåla att du väljer en annan. Har han köpt dig med sitt eget blod? Han kan inte uthärda att du ska tro att du är din egen, eller att du tillhör denna värld. Han älskade dig med en sådan kärlek att han inte kunde stanna i himlen utan dig;1 han skulle hellre dö än att du skulle förgås, och kan han inte stå ut med att något skulle komma mellan ditt hjärtas kärlek och honom själv.  Han är mycket svartsjuk på din tillit. Han kommer inte att tillåta dig att lita på en arm av kött (mänsklig förmåga)2. Han kan inte tåla att du ska hugga ut trasiga cisterner,3 när den fulla fontänen alltid är tillgänglig för dig.

När vi lutar oss på honom är han glad, men när vi överför vårt beroende till en annan, när vi förlitar oss på vår egen visdom eller visdom av en vän4 - värst av allt, när vi litar på några  av våra egen gärningar5 - är han är missnöjd, och kommer att tukta oss så att han kan föra oss till sig själv.  Han är också mycket svartsjuk på vårt umgänge. Det bör inte finnas någon som vi samtalar så mycket med som med Jesus. Att förbli endast i honom  är den sanna kärleken; men att kommunicera med världen, att hitta tillräckligt tröst i våra materiella bekvämligheter, även att föredra umgänget med våra medkristna över hemligt umgänge med honom, är smärtsamt för vår svartsjuke Herre. Han skulle glädjande vilja ha oss förbli i honom, och åtnjuta konstant gemenskap med honom själv. Och många av prövningarna som han skickar oss är för att avvänja våra hjärtan från andra varelser, och att fästa det närmare på honom själv.

Låt denna svartsjuka som skulle hålla oss nära Kristus också vara en tröst för oss. För om han älskar oss så mycket att bry sig så om vår kärlek kan vi vara säkra på att han inte kommer att tillåta att något skadar oss, och kommer att skydda oss från alla våra fiender. Åh, må vi ha nåd denna dag för att hålla våra hjärtan i  helig renhet för vår älskade endast; och att med helig svartsjuka sluta våra ögon för all fascination för världen!5

Jeremia 31:3

Jeremia 17:5

Jeremia 2:13

Psalm 118:8

Jesaja 64:6

1 Johannesbrevet 2:15-17

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-04-23, 17:28
#70

"Du skall inte frukta nattens fasor,"

Psalm 91:5

Vilka är dessa fasor? De kan vara brandrop, ljudet av tjuvar,  inbillade uppenbarelser eller ett utrop av plötslig sjukdom eller död. Vi lever i en värld av död och sorg och kan hitta dåliga saker lika väl under nattens timmar som under stekande sol. Inte heller bör detta skrämma oss för oavsett vilka fasor som kan komma är löftet att den troende inte skall vara rädd. Varför skulle han? Låt oss uttrycka det närmare: varför skulle vi?

Gud vår Fader är här och kommer att vara här under alla ensamma timmar. Han är den allsmäktige Väktaren, en sömnlös Beskyddare1, en trogen Vän. Ingenting kan hända utan hans ledning, 2 för även själva helvetet är under hans kontroll. Mörker är inte mörkt för honom.3 Han har lovat att vara en mur av eld runt sitt folk4 - och vem kan bryta igenom ett sådant hinder?

De världsliga kan mycket väl vara rädda, för de har en arg Gud ovanför dem och ett gapande helvete under dem. Men vi som vilar i Jesus är räddade från alla dessa genom rik nåd. Om vi ger vika för dåraktig rädsla vanhedras vår bekännelse och leder andra till att tvivla på gudsfruktans verklighet. Vi borde vara "rädda för att vara rädda" så till att inte förarga5 den Helige Ande genom dåraktig misstro. 

Vik undan,  ni dystra aningar och grundlösa farhågor! Gud har inte glömt att vara nådig och inte eller vänt bort sin godhet.6 Det kan kännas som natten i själen men det behöver inte finnas någon fasa för Guds kärlek ändras inte.7 Ljusets barn må vandra i mörker men det betyder inte att de är bortkastade.8 Nej, de har då möjlighet att bevisa deras adoption genom att förlita sig på sin himmelske Fader, såsom hycklare ej kan göra. 

Psaltaren 121:4

5 Moseboken 32:39

Psaltaren 139:11-12

Sakaria 2:5

Psaltaren 78:40-41106:13-14,

6 Psaltaren 77:9 

Psaltaren 56:12

Psaltaren 23

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-04-30, 19:33
#71

"Du är ju min tillflykt på den onda dagen."

Jeremia 17:17        

Den kristnes väg är inte alltid belyst med solsken; han har sina säsonger av mörker och storm. Visserligen är det skrivet i Guds ord, "Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga…"1 och att det är en stor sanning att religion beräknas ge en man lycka härnere liksom sällhet ovanifrån men erfarenhet säger oss att om  kursen vara "lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd"2 är dock ljuset ibland förmörkat. Under vissa perioder täcker molnen den troendes sol och han vandrar i mörker och ser inget ljus.3 

Det finns många som har glatt sig i Guds närvaro för en säsong.4 De har värmt sig i de tidiga stadierna av sin kristna karriär. De har vandrat längs "gröna ängar" vid sidan av "stilla vatten",5 men plötsligt finner de att den härliga himlen är molnig. I stället för landet Gosen6 måste de beträda sandöknen. I stället för sött vatten hittar de oroliga strömmar, bittra i smak.7 Och de säger "Sannerligen, om jag var ett Guds barn skulle detta inte hända." Åh, säg inte så! De bästa av Guds heliga måste dricka malört. De käraste av hans barn måste bära korset8. Ingen kristen har haft ständigt välstånd. Ingen troende kan alltid hålla sin harpa borta från videna.9 

Herren kanske först tilldelade dig en jämn stig eftersom du var svag och försagd. Han skyddade det nyklippta lammet från vinden men nu när du är starkare i det andliga livet måste du träda in i de mognare och hårdare upplevelserna av Guds fullvuxna barn.10 Vi behöver vindar och stormar för att utöva vår tro, för att riva av den ruttna grenen av självberoende och rota oss i Kristus. Olyckans dag visar oss värdet av vårt härliga hopp.   

 1 Ordspråksboken 3:17

 2 Ordspråksboken 4:18

 3 Klagovisorna 3:2

 4 Markusevangeliet 4:3-616:17

 5 Psaltaren 23:2

 6 1 Moseboken 45:9-10

 7 2 Moseboken 15:22 -27

 8 Jakobsbrev 1:2-4

 9 Psaltaren 137:1-6

10 1 Petrusbrevet 1:6-7

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-05-08, 14:17
#72

"Sök nu förlikning och frid med Gud, "

Job 22:21

Om vi ​​med rätta skulle “söka förlikning med Gud, och ha fred," måste vi lära känna honom så som han har uppenbarat sig, inte bara i enheten av hans väsen och existensen utan också i flertalet av hans personer1. Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild" - låt inte en människa nöja sig förrän han vet något om "oss”, den från vem hans väsen härleddes. 

Sträva efter att lära känna Fadern; lägg ditt huvud på hans bröst i djup ånger, och erkänn att du inte är värd att kallas hans son; motta hans kärleks kyss2 ; Låt ringen, som är tecken på hans eviga trohet, vara på ditt fingret; sitt vid hans bord och låt ditt hjärta göras glad i hans nåd.

Framhärda ytterligare och försök lära känna mycket av Guds Son som utstrålar Faderns härlighet3, och som i outsäglig nåd ändå nedlät sig till att bli människa för vår skull. Känn honom i hans naturs utomordentliga komplexitet: evig Gud, och ändå lidande, ändlig man. Följ honom när han går på vattnet med  gudomliga fotsteg4, och när han sitter på brunnen i mänsklig trötthet5. Var inte nöjd om du inte väl känner till Jesus Kristus som din vän, din bror, din make, ditt allt. 

Glöm inte den Helige Ande; sträva efter att få en klar bild av hans natur och karaktär, hans attribut, och hans verk. Se till att Herrens ande, som först och främst rörde sig över kaos6 och förde ordning; som nu besöker kaoset i din själ, och skapar helig ordning. Se honom som Herre och givaren av andligt liv, upplysaren, instruktören, Tröstare och Helgare7. Se honom när han sänker sig på Jesu huvud,8 liksom helig smörjelse, och sedan efteråt vilar på dig, som är som  ‘linningen av hans kläder’.9 

En sådan intelligent, skriftlig, och experimentell tro på Treenigheten i enheten är din om du verkligen känner Gud; och sådan kunskap ger faktiskt fred.

1 Treenigheten - Fadern, Sonen och Anden

Lukasevangeliet 15:11-24 

Hebreerbrevet 1:3

Matteusevangeliet 14:22-32

Johannesevangeliet 4:1-42

1 Moseboken 1:1-2

Johannesevangeliet 14:16-1715:26,16:5-15

Matteusevangeliet 3:13-16Johannesevangeliet 1:32-34

Psaltaren 133 (se också 3 Moseboken 8:1-12)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-05-14, 15:47
#73

"Du är min del, Herre…"

Psalm 119:57

Se på dina ägodelar, du troende,  och jämför din del med dina medmänniskor. Några av dem har sin del i fältet. De är rika och deras skördar ger dem en gyllene ökning. Men vad är skördar jämfört med din Gud, som är skördarnas Herre?1 Vad är sprickande spannmålsmagasin jämfört med honom som är din bonde och som matar dig med himmelens bröd?2 Vissa har sin del i staden. Deras rikedom är riklig och flyter till dem i en konstant ström tills de blir en reservoar av guld. Men vad är guld jämfört med din Gud?

Du kan inte leva på det; ditt andliga liv kan inte upprätthållas av det. Applicera det på ett oroligt samvete, inte kan det väl dämpa dess kval? Applicera det till ett misströstande hjärta och se om det kan stoppa en ensam ångest eller ge en mindre sorg? Men du har Gud och i honom har du mer än vad guld eller rikedom någonsin kan köpa.3

Vissa har sin del i det som de flesta älskar: applåder och berömmelse.4 Men fråga dig själv, är inte din Gud mer för dig än det? Vad händer om än tiotusentals högljutt applåderar dig,  skulle du då vara mer förberedd att passera Jordanien5 eller glädja dig inför domen? Nej, det finns sorger i livet som rikedom inte kan lindra och det finns ett djupt behov i den döendes stund som inga rikedom kan ge. Men när du har Gud för din del har du mer än allt annat tillsammans.

I honom uppfylls varje önskan vare sig i livet eller i döden. Med Gud för din del är du faktiskt rik, för han kommer att tillmötesgå ditt behov, trösta ditt hjärta, lindra din sorg, vägleda dina steg, vara med dig i mörkrets dal och sedan ta dig hem för att njuta av honom som din del för evigt. "Jag har nog," sade Esau6. Detta är det bästa en världslig man kan säga. Men Jakob svarar "Jag har allt"7 - en notering för hög för ett köttsligt sinne. 

Habackuk 3:17-18

Johannesevangeliet 6:32-35

Psalm 73:26

Johannesevangeliet 12:42-43

5 Poetisk bild av döden

1 Moseboken 33:9

1 Moseboken 33:11

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-05-21, 21:25
#74

Han önskade sig döden och sade: "Nu är det nog, Herre. Tag mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder."

1 Kungaboken 19:4

Det var en märklig sak att mannen som aldrig var ämnad att dö, för vilken Gud hade förordnat en oändligt mycket bättre lott, mannen som skulle transporteras till himlen i en vagn av eld och bli upplyft så att inte se döden1,  bad: "Tag mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder."

Vi har här ett minnesvärt bevis på att Gud inte alltid svarar bön i natura men alltid i praktiken. Han gav Elias något bättre än det som han begärde och därmed faktiskt hörde och svarade honom. Märkligt var det att lejonhjärtat Elia skulle vara så deprimerad av Isebels hot2 så att begära döden. Och hur välsignat snällt var det att vår himmelske Fader inte tog sin nedstämde tjänare på dennes ord. 

Det finns en gräns för läran om trons bön.3 Vi ska inte förvänta oss att Gud kommer att ge oss allt vi väljer att be om. Vi vet att vi ibland ber och inte får eftersom vi ber fel.4 Om vi ber om det som inte utlovas - om vi stöter oss mot den anda5 som Herren vill att vi ska odla - om vi ber i strid med hans vilja6 eller dekreten av hans egen försyn - om vi ber endast för tillfredsställelsen av vår egen lätthet utan tanke på hans ära, bör vi inte förvänta oss att få. 

Men när vi ber i tro, utan att tvivla, kommer vi även om vi inte får den exakta saken vi bad om få en likvärdig och mer än likvärdig. Som en anmärkte: "Om Herren inte betalar i silver, betalar han i guld. Om han inte betalar i guld, betalar han i diamanter." Om han inte ger dig exakt det du ber om kommer han att ge dig det som är likvärdigt. Och du kommer verkligen glädja dig att få det i stället för vad du bad om. Var då, kära läsare, mycket i bön och gör denna tid till en tid av allvarlig förbön men akta på det du ber om.

2 Kungaboken  2:1-12

1 Kungaboken 19:2

Jakobsbrevet 1:6-8

Jakobsbrevet 4:3

Jakobsbrevet 3:17-18

Matteusevangeliet 6:10

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-05-28, 19:09
#75

"Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta.  Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång".

Psalm 28:7

Här är Davids förklaring och trosbekännelse, i kombination med en vittnesbörd från hans erfarenhet. Herren är min styrka. Herren använder sin makt för vår räkning, och ingjuter dessutom styrka i oss i vår svaghet. Psalmisten, genom en  tillägnad trosakt, tar Herrens allmakt som sin egen. Tillit på den osynlige Gud ger stor andlig självständighet och inspirerar oss med tillförsikt utöver det mänskliga. 

Och min sköld. Således fann David både svärd och sköld hos sin Gud.  Herren bevarar sitt folk från oräkneliga skador.  Och den kristne soldaten är skyddad bakom sin Gud, långt säkrare än hjälten täckt av sin sköld av mässing eller stål. 

Mitt hjärta förtröstade på honom och jag finner hjälp. Hjärtats arbete är säkert arbete; hjärtats förtroende blir aldrig besviket. Tro måste komma före hjälpen, men hjälpen kommer aldrig att vara långt borta. Varje dag kan den troende säga "Jag fick hjälp", för varje ögonblick förunnas vi det gudomliga stödet; annars hade vi återvänt till fördärvet. När uppenbarligen mer hjälp behövs behöver vi endast utöva vår tro och hjälpen kommer att ges. 

Mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Hjärtat nämns två gånger för att visa sanningen om hans tro och glädje. Vi behöver inte vara rädda för att vara alltför glädjefyllda när vi minns nåden vi tog emot. Vi tjänar en stor Gud; låt oss jubla mycket i honom. En sång är själens starkaste metod för att ge utlopp för sin lycka. Det hade varit bra om vi var mer som den sjungande lärkan  och mindre som den kraxande korpen. När hjärtan gläder sig bör läpparna inte vara tysta. När Gud välsignar oss, bör vi välsigna honom med hela vårt hjärta.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-06-04, 12:08
#76

"…ödmjukade sig och blev lydig ända till döden  döden på korset."

Filipperbrevet 2:8

Jesus är det ödmjuka hjärtats store lärare. Vi behöver dagligen lära av honom. Se Mästaren ta en handduk och tvätta lärjungarnas fötter! Kristi efterföljare, vill du inte ödmjuka dig? Se honom som tjänarnas tjänare och inte kan du väl förbli högmodig? Är inte denna mening en sammanställning av hans liv: han "ödmjukade sig"?

Under sin tid på jorden lade han inte alltid av sig en mantel av ära och sedan en annan tills han naken blev fäst vid korset? Och därpå tömde han inte ut sitt innersta själv, hällde ut sitt livs blod, gav upp allt för oss tills de lade honom utfattig i en lånad grav?1 Hur lågt fördes vår käre Frälsare! Hur kan vi då förbli högfärdiga? 

Stå vid korsets fot och räkna de lila dropparna genom vilka du har rengjorts. Se törnekronan, lägg märke till hans hudflängda axlar där blodet rinner. Se hans händer och fötter som överlämnats till grova järn och hela hans själv överlämnat till hån och förakt. Se bitterhet och kval och inner ångest visa sig i hans yttre gestalt och hör hans skrik, "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"2 Och om du inte ligger utsträckt på marken inför det korset så har du aldrig sett det! Om du inte är ödmjuk i Jesu närvaro känner du inte honom. 

Du var så förlorad att ingenting kunde rädda dig förutom offret av Guds enfödde. Tänk på det och såsom Jesus böjde sig för dig, böj dig i ödmjukhet vid hans fötter. En känsla av Kristi fantastiska kärlek till oss har en starkare tendens att ödmjuka oss än medvetenhet om vår egen skuld.

Må Herren föra oss i kontemplation till Golgata, där vår position inte längre kommer vara densamma som den pompösa stolthetens man, utan där vi ödmjukt tar platsen av en som älskar för att mycket har förlåtits honom.3 Högmod kan inte leva under korset. Låt oss sitta där och lära oss vår läxa och sedan stiga upp och genomföra den i praktiken.4

1 Lukasevangeliet 23:50-53Markusevangeliet 15:42-66

2 Matteusevangeliet 27:45-46  Jesus citerade den messianska Psalmen 22 som beskrev hans lidande på korset. Psalmen skrevs 1000 år innan korsfästelsen (och innan korsfästelse användes som avrättningsmetod). 

Lukasevangeliet 7:36-50

Jakobsbrevet 2:26

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-06-11, 19:59
#77

"Han fann först sin bror Simon.."

Johannesevangeliet 1:41

Andreas fall är ett utmärkt mönster av samtliga fall där det andliga livet är kraftig. Så snart en människa har funnit Kristus börjar den att hitta andra. Jag kommer inte att tro att du har ätit av evangeliets honung om du kan äta den helt själv. Sann nåd sätter stopp för all andlig monopol.

Andreas hittade först sin egen bror Simon och sedan andra. Relationer har ett mycket starkt åberopande på våra första individuella insatser. Andreas - du gjorde bra med att börja med Simon.  Jag tvivlar inte på att det finns kristna som ger bort traktater i andras hus och områden som skulle göra väl att ge bort ett traktat i sitt eget, och att det finns de som engageras i nyttiga verk utomlands som försummar sitt hems speciella sfär.1 Man kanske kallas eller inte kallas att evangelisera för människor på en viss ort men säkerligen är du kallad att se efter dina egna anställda, din egen släkt och bekanta.2 Låt din religion börja hemma.

Många hantverkare exporterar sina bästa varor - den kristne bör inte göra så. Han bör ha alla sina samtal överallt av den bästa sälta, men låt honom sörja att lägga fram det andliga livets sötaste frukt och vittnesbörd i hans egen familj. 

När Andreas gick för att hitta sin bror anade han lite hur framstående Simon skulle bli. Så vitt vi kan härleda från den heliga historien var Simon Petrus värd tio Andreas men  Andreas var redskapet som förde fram Petrus till Jesus.  Själv kan du vara mycket bristfällig i talang, men du kan vara ett redskap att föra fram någon till Kristus som ska bli framstående i nåd och tjänst.  Åh käre vän! Du vet inte de möjligheter som finns i dig. Du kan uttala ett ord till ett barn och i det barnet kan det vila ett ädelt hjärta som skall beröra den kristna kyrkan i många år framöver3. Andreas hade bara två talenter4 men han fann Peter. Gå du och gör som han.5

1 Timotheosbrevet 5:8

2 Apostlagärningar 10:24

3  2 Timotheosbrevet 1:5

4  Matteusevangeliet 25:22-23

Lukasevangeliet 10:37

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-06-18, 17:28
#78

"Ha din glädje i Herren, han skall ge dig vad ditt hjärta begär."

Psaltaren 37:4

Undervisningen i dessa ord måste verka mycket överraskande för de som är främlingar för vital gudsfruktan , men för en uppriktig troende är det bara en inpräntning av en erkänd sanning. 

Den troendes liv är beskrivet här som en glädje i Gud och det bekräftas för oss i att sann religion svämmar över med lycka och glädje. Ogudaktiga personer och de som endaste är trosbekännare ser aldrig på religionen som en glad sak. För dem är den en tjänst, plikt eller nödvändighet men aldrig ett nöje eller en glädje. Om de ger akt på religionen överhuvudtaget är det antingen för deras egen vinnings skull eller för att de inte vågar göra annat. 

Tanken på glädje i religion är så konstig för de flesta att det inte finns två ord i deras språk som står längre ifrån varandra än "helighet" och "glädje". Men troende som känner Kristus förstår att glädje och tro är så välsignat förenade att helvetes portar inte kan råda över dem eller skilja dem åt1.  De som älskar Gud av hela sitt hjärta finner att hans vägar är ljuvliga och att alla hans stigar är trygga.2 Sådana glädjeämnen, sådan bräddfylld ljuvlighet, sådan överflödande välsignelse upptäcker den troende i sin Herre, att de, så fjärran från att tjäna honom genom sedvänja, skulle följa honom om än hela världen kastade ut hans namn såsom något ont. Vi fruktar inte Gud på grund av tvånget. Vår tro är ingen boja, vår bekännelse är ingen träldom. Vi släpas inte till helighet eller drivs av plikten. Nej, vår tillgivenhet är vår glädje, vårt hopp är vår lycka, vår plikt är vår glädje.

Glädje och sann religion är lika allierade som roten och blomman; lika odelbara som sanning och visshet. De är i själva verket två dyrbara juveler som glittrar sida vid sida i en guldinfattning. "Det är när vi smakar din kärlek, som vår gudomliga glädje växer. Outsäglig likt de som finns ovan, och himlen börjar här nere." 3

Matteusevangeliet 16:18,  Romarbrevet 8:35

Ordspråksboken 3:17

3 Översättningen av en engelsk psalmvers.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-06-25, 11:26
#79

Ja, Herre, vi med våra kungar, furstar och fäder måste gömma våra ansikten i skam därför att vi har syndat mot dig.

Daniel 9:8

En djup känsla och tydlig syn på syndens avskyvärdhet och straffet som den förtjänar bör få oss troende att ligga lågt inför Guds tron. Vi har syndat som kristna. Ack! att det bör vara så! Favoriserade som vi har varit, har vi ändå varit otacksamma.1 Vi har inte burit frukt i proportion till hur privilegierade vi är jämfört med de flesta. 2

Vem rodnar inte när han ser tillbaka på det förflutna, fastän han kanske länge har varit engagerad i den kristna kampen? När det gäller våra dagar innan vi pånyttföddes kan de förlåtas och glömmas. Men sedan dess, även om vi inte har syndat som förut, har vi syndat mot ljuset och mot kärleken - ljus som verkligen genomträngt våra sinnen och kärlek vari vi jublade.  Åh, det illdåd som är synd av en benådad själ! En oförlåten syndare "syndar billigt" jämfört med  synden av Guds egna utvalda; vi som har haft gemenskap med Kristus och lutat huvudet på Jesu bröst3.

Titta på David! Många talar om hans synd4 men jag ber dig titta på hans ånger5 och höra hans brutna ben, hur var och en av dem stönar ut sin smärtsamma bekännelse!6 Markera hans tårar när de faller på marken, och de djupa suckar som medföljer hans harpas mjuka musik! Vi har gjort fel: låt oss därför söka botgöringens ande. Titta, återigen, på Peter! Vi talar mycket om hur Peter förnekade sin herre.7 Kom ihåg att det är skrivet: "Han grät bittert."8 Har vi inga förnekelser av vår Herre att beklaga med tårar? 

Ack! dessa synder, före och efter omvändelsen, skulle förpassa oss till platsen av osläckbar eld om det inte vore för den suveräna nåd som har gjort skillnaden2, som ryckt oss som "brännjärn ur elden"9.  Min själ, böj dig inför känslan av din naturliga syndfullhet, och tillbe din Gud. Beundra den nåd som räddar dig - den nåd som besparar dig - kärleken som förlåter dig!

1  1 Johannesbrevet 3:1

2  Efesierbrevet 2:1-10

Johannesevangeliet 13:24-25

2 Samuelsboken 11 

2 Samuelsboken 12:1-14 och  12: 15-23

Psaltaren 38

Lukasevangeliet 22:54-61Johannesevangeliet 18:1725-27

Lukasevangeliet 22:62

9  Sakaria 3:1-3,  Judasbrevet 1:22-23

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-07-02, 21:00
#80

"Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem …"

Johannesevangeliet 17:22

Skåda Herren Jesu superlativa frikostighet, för han har gett oss sitt allt!

Även då en tiondel av hans ägodelar skulle ha gjort ett universum av änglar rika bortom all tanke var han inte nöjd förrän han hade gett oss allt han hade. Det hade varit en överraskande nåd om han hade tillåtit oss att äta frikostigt av smulorna under hans nåds bord1 men han gör ingenting halvhjärtat; han sätter oss vid honom och gör så att vi delar i festen2. Hade han gett oss en liten pension från hans kungliga kassakistor hade vi haft anledning att älska honom för evigt. Men nej, han kommer att ha sin brud lika rik som sig själv och han kommer inte att ha en ära eller nåd som inte hon får dela med honom. Han har inte nöjt sig med mindre än att göra oss medarvingar3 vid hans sida så att vi kan ha lika ägodelar. 

Han har tömt hela sitt gods i kyrkans kassakistor och har allting gemensamt med sina återlösta. Det finns inte ett rum i hans hus vars nyckel han kommer att undanhålla sitt folk. Han ger dem full frihet att ta allt han äger för deras eget. Han älskar dem och är frikostig med sin skatt och tilldelar dem så mycket de kan bära. Hans försörjnings gränslösa fullhet till den troende är lika fri som luften denne andas. Kristus har räckt nådens och  kärlekens bägare till den troendes läppar och bjudit honom att dricka för evigt.4 Om han kunde tömma den vore han välkommen att göra så, men eftersom han inte kan uttömma den manas han att dricka djupt för bägaren tillhör honom5. Vilket sannare bevis på gemenskap kan himlen eller jorden uppvisa? 

Matteusevangeliet 15:21-28Markus 7:28

Lukasevangeliet 12:37Efesierbrevet 2:6-7

Efesierbrevet 3:6Galaterbrevet 3:29

Uppenbarelseboken 22:17

5  Johannesevangeliet 4:13-14 ,  7:37-38

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-07-09, 19:13
#81

"Led mig i din sanning och lär mig.."

Psalm 25:5

När den troende med darrande steg har börjat gå på Herrens väg begär han att ledas framåt som ett barn med hjälp av sin förälders hand. Han längtar efter att instrueras vidare i sanningens alfabet. 

Davids böns börda är experimentell undervisningen. David visste mycket men han kände väl till sin okunnighet och ville vara kvar i Herrens skola. Fyra gånger i två verser1 ansöker han om ett stipendium i nådens högskola. Det skulle vara bra för många bekännare om de istället för att följa sina egna planer och mejsla ut nya egna tankesteg frågade efter Guds gamla goda sätt2 och bad den Helige Anden att ge dem helgad förståelse3 och läraktiga sinnen4. 

"…ty du är min frälsnings Gud." Den treenige Yahweh är trons upphovsman och fullkomare. 5 Läsare, är han din frälsnings Gud? Finner du i Faderns utkorelse,6 Sonens försoning 7 och i Andens livgivande8 alla grunder för dina eviga förhoppningar? Om så är fallet kan du använda detta som ett argument för att erhålla ytterligare välsignelser! Om Herren har förordnat att rädda dig kommer han sannerligen inte att vägra dig instruktioner i hans vägar. Det är en lycklig sak när vi kan tilltala Herren med samma förtroende som David visar här. Det ger oss stor makt i bön och tröst i prövningar. 

"På dig hoppas jag alltid." Tålamod är trons verkliga dotter och tjänarinna. Vi väntar glatt när vi är säkra på att vi inte skall vänta förgäves. Det är vår plikt och vårt privilegium att vänta på Herren i tjänsten, i gudstjänsten, i förväntan, i förtroende, i alla våra dagar. Vår tro kommer att bli prövad tro. Och om den är av den sanna sorten kommer den har uthärda prövningen utan att ge vika.9 Vi får inte tröttna på att vänta på Gud när vi kommer ihåg hur länge och hur nådigt han en gång väntade på oss.

Psaltaren 25:4-5

Jeremia 6:16

Ordspråksboken 3:5-6 

Matteusevangeliet 11:29-30

Hebreerbrevet 12:2

Matteusevangeliet 11:25-27Johannesevangeliet 6:37-40,  44 , Efesierbrevet 1:3-41 Petrusbrevet 1:1-2

7  Efesierbrevet 1:5-8Kolosserbrevet 1:13-141 Petrusbrevet 1:18-19,Uppenbarelseboken 5:9-14 

Johannesevangeliet 6:63,  Romarbrevet 8:9-17

1 Petrusbrevet 1:7

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-07-16, 18:58
#82

"Men om du vill göra ett altare av stenar åt mig, skall du inte bygga det av huggen sten. Ty om du rör vid den med din mejsel, vanhelgar du stenen."

2 Moseboken 20:25

Guds altare skulle byggas av huggna stenar så att inga spår av mänsklig skicklighet eller arbete kunde ses på den. Mänsklig visdom är förtjust i att trimma och ordna korsets läror i ett system mer konstgjort och mer i linje med den fallna naturens lidelse. I stället för att förbättra evangeliet förorenas det av köttslig visdom tills det blir ett annat evangelium1 och inte alls Guds sanning. Alla modifiering och ändring  av Herrens egna ord är orenhet och föroreningar2. 

Det stolta människohjärtat är mycket angeläget om att ha ett finger med i själens rättfärdiggörande inför Gud. Man drömmer om förberedelser för Kristus, litar på ödmjukande och barmhärtighetsgärningar, åberopar goda gärningar, omtalar gärna naturliga förmågor, och med alla medel görs försök till att lyfta upp mänskliga verktyg på det gudomliga altaret. Det vore väl om syndarna kunde komma ihåg att långt ifrån att finslipa Frälsarens arbete förorenar och vanäras den av deras köttsliga förtroende till sina egna förmågor. Endast Herren skall vara upphöjd i försoningsarbetet3 och inte ett enda märke av människans mejsel eller hammare kommer att tålas. Det finns en inneboende hädelse i att söka efter att komplettera det som Kristus Jesus i hans sista ögonblick förklarade vara klart4 eller att förbättra den Herren HERREN finner vara perfekt tillfredsställelse. Darrande syndare, bort med dina verktyg! Fall på dina knän i ödmjuk bön och acceptera Herren som ditt försoningsaltare och vila endast i honom.

Många bekännare bör ta varning från denna text angående de läror som de tror på. Det är bland de kristna alltför stor benägenhet att anpassa och förlika uppenbarelsens sanningar5. Det är en form av vanvördnad och otro. Låt oss sträva emot detta och ta emot sanningen som vi finner den, glada över att ordet är ohuggna stenar6 som därmed är allt mera lämpliga för att bygga ett altare till Herren.7

Galaterbrevet 1:8-9

Psaltaren 19:8-12Jesaja 40:8Matteusevangeliet 24:351 Petrusbrevet 1:24-25

Uppenbarelseboken 5

Johannesevangeliet 19:28-30

5  Uppenbarelseboken 22:18-21

2 Timotheosbrevet 3:16-174:1-4

7  5 Moseboken 27:6

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-07-23, 17:31
#83

Alla de inmönstrade som tillhör Dans läger utgör 157 600 man. De skall bryta upp sist, under sitt baner."

4 Mosebok 2:31

Stammen Dans position var sist när Israel var på frammarsch. De intog den bakersta positionen men vad betydde ställning när de var av lika mycket värde som de stammar som gick främst. De följde samma brinnande molnstod1, de åt samma manna2, drack av densamma andliga klippa3 och reste till samma arv.4  Kom mitt hjärta, gaska upp dig! Fastän sist och minst är det ditt privilegium att vara med i armén och att klara sig som de i förtruppen. Någon måste vara sist i ära och uppskattning. Någon måste göra simpelt arbete för Jesus och varför skulle inte det vara jag? 5 I en fattig by bland okunnig bönder eller på en bakgata bland förfallna syndare kommer jag att fortsätta arbeta och gå "sist" med min fana.

Dans stam tog upp en mycket användbar plats. Marschens eftersläntrare fick plockas upp och hittegods samlades in från fältet. Eldsjälar kan löpa fram över oberedda vägar för att lära sig ny sanningar och vinna flera själar till Jesus. Men de av en mer konservativ ande kan vara väl engagerade i att påminna kyrkan om sin gamla tro och återupprätta hennes svaga söner. Varje position har sina uppgifter. De Guds barn i den långsamt rörliga hären  kommer att finna sina specifika positioner en plats där de i högsta grad kan vara en välsignelse för hela hopen. 

Den sista positionen kan vara en farlig plats. Det finns fiender framför och bakom oss. Angrepp kan komma från alla håll. Vi läser att Amalekiterna angrep Israel6 och dödade en del av de längst bak.7 Den erfarne kristne finner mycket användning  för sina andliga vapen genom att bestå de fattiga, tvivlande, nedslagna själarna längst bak i tron, kunskap och glädje. Dessa får inte lämnas utan stöd. Därför skall de kunniga heliga bära sina fanor  bland de sista i leden. Min själ, titta ömt efter till att hjälpa de bakersta i ledet denna dag.

4 Moseboken 13:21-22, Psaltaren 78:14

2 Moseboken 16:13:32Psaltaren 78:15Johannesevangeliet 6:31-351 Korinthierbrevet 10:1-3

2 Moseboken 17:3-6,  4 Moseboken 20:2-131 Korinthierbrevet 10:4

2 Moseboken 23:314 Moseboken 34:1-15Hesekiel 47:13-23

Matteusevangeliet 10:42Kolosserbrevet 3:17

2 Moseboken 17:8-13

5 Moseboken 25:17-18

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-07-30, 17:57
#84

"Varför har du gjort så illa mot din tjänare?"

4 Moseboken 11:11

Vår himmelske Fader sänder oss ofta problem för att pröva vår tro. Om vår tro är värt något kommer den att bestå testet. Guldfärg skadas av brand, men inte guld. Stenar av glas tål inte diamanten med den verkliga juvelen består provet. Det är en dålig tro som bara kan lita på Gud när vänner är sanna, kroppen fullt frisk och verksamheten lönsam. Men det är sann tro till Herrens trofasthet som håller när vännerna är borta, kroppen sjuk, sinnet deprimerat och ljuset från Faderns ansikte dolt för vår andliga syn.  En tro född i himlen kan i de mest förskräckliga omständigheter säga "Fastän han dödar mig, litar jag  på honom."1 

Herren tuktar sina tjänare för att förhärliga sig själv, för han är mycket förhärligad i sitt folks godhet eftersom det är hans eget verk. När lidandet ger tålamod och tålamodet fasthet och fastheten hopp2 hedras Herren i dessa växande dygder. Vi får aldrig höra harpans musik om strängarna lämnas orörda, eller smaka på druvjuice om inte druvan trampas i vinpressen, eller känna doften av kanel om den inte stöts, eller känna värmen från elden om inte veden helt förtärs. Den store Hantverkarens visdom och kraft upptäcks genom de prövningar som hans tillåter sina barmhärtighetens kärl att passera genom.  

Vå ögonblickliga nöd tenderar också att öka framtida glädje.3 Det måste finnas nyanser i bilden för att ta fram ljusets skönhet. Kunde vi bli så ytterst välsignade i himlen om vi inte hade känt syndens förbannelse och sorg på jorden? Kommer inte fred vara ljuvligare efter konflikter, och vila mer välkommen efter slit? Kommer inte minnet av tidigare lidanden förhöja härlighetens sällhet?4 Det finns många fler tröstande svar till frågan som vi har behandlat här. Låt oss begrunda även dessa resten av denna dag. 

Job 13:15 direktöversatt från engelskan. På svenska: Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat…

Romarbrevet 5:3-4

2 Korinthierbrevet 4:17

Uppenbarelseboken 21:4

Inlägg #63 var ett duplikat och har blibit ersatt med en annan text.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-08-06, 15:04
#85

"Jag förtröstar på Guds nåd."

Psaltaren 52:10 

Meditera lite på denna Herrens nåd. Det är ömmande nåd. Med mild, kärleksfull beröring helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han.1Han är lika älskvärd i bruket av sin nåd  som i dess innehåll. Det är stor nåd. Det finns inget litet i Gud. Hans nåd är som han själv -oändlig. Du  kan inte mäta det. Hans nåd är så stor att den förlåter stora syndares stora synder, efter stora tidsperioder och sedan ger stora fördelar och stora privilegier och höjer oss upp till stora njutningar i den stora Guds stora himlen.2

Det är oförtjänt nåd som sannerligen sann nåd måste vara, för välförtjänt nåd är bara ett annat namn för rättvisa. Syndaren har ingen rätt till del av den Högstes hänsyn3. Had rebellen varit dömd på en gång till eviga eld skulle han ha verkligen förtjänat undergången. Och om de befrias från vrede har endast suverän kärlek4 hittat en orsak för det finns ingen i syndaren själv. Det är rik barmhärtighet. Vissa saker är bra men ger liten effekt men denna barmhärtighet är en lyft för en nedstämt sinne; en gyllene salva för dina blödande själssår; en himmelsk bandage för dina brutna ben; en kunglig vagn för dina trötta fötter; en kärleksfamn för ditt darrande hjärta.5 

Det är mångfaldig nåd. Som Bunyan skriv: "Alla blommor i Guds trädgård är dubbla." Det finns ingen ende nåd. Du kanske tror att du har fått en enstaka barmhärtighet, men du skall finna att det är en hel knippa barmhärtighet. Det är överflödande nåd. Miljontals människor har måttaget den men den är långt ifrån uttömd; den är så färsk, så fylld och så fri som någonsin. Det är ofelbar nåd. Det kommer aldrig att lämna dig.6 Om nåden är din vän kommer nåden att bevara dig  från att ge efter i frestelsens stunder; med dig i bekymmer for att hindra dig från att sjunka;7 med dig i livet för att vara ljus och liv i ditt anlete; och  med dig i döende för att vara din själs glädje när jordiska komfort snabbt ebbar ut. 

1 Psaltaren 147:3

2 Psaltaren 103:8-14

3 2 Moseboken 33:19

4 Jeremia 31:3

5 Matteusevangeliet 11:28

Uppenbarelse 3:10 

Judasbrevet 24-25

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-08-13, 12:58
#86

"men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut. "

Daniel 11:32

Varje troende förstår att känna Gud är den högsta och bästa formen av kunskap1; och denna andliga kunskap är en källa till styrka för den kristne. Kunskapen stärker dennes tro. Troende talas ständigt om i skrifterna som personer som är upplysta och undervisade av Herren. De sägs "ha en smörjelse från den Helige,"2 och det är Andens säregna uppgift att leda dem till hela sanningen3 och allt detta för att öka och främja deras tro. 

Kunskap stärker kärlek, såväl som tron. Kunskap öppnar dörren och genom dörren ser vi sedan vår Frälsare. Eller för att använda en annan liknelse: kunskap målar Jesu porträtt. Och när vi ser porträttet av Jesus älskar vi honom. Vi kan inte älska en Kristus som vi inte känner, åtminstone i viss utsträckning. Om vi föga vet om Jesu förträfflighet, vad han gjorde för oss och vad han gör nu, kan vi inte älska honom lika mycket. Men ju mer vi känner honom, ju mer skall vi älska honom. 

Kunskap stärker också hopp.4 Hur kan vi hoppas på en sak om vi inte vet om dess existens? Hoppet må vara vårt teleskop men tills vi får undervisning står vår okunnighet i vägen för glaset och vi ser ingenting alls. Kunskap tar bort hindret och när vi tittar genom det ljusa optiska glaset urskiljer vi härligheten som skall uppenbaras och ser fram emot den med glad tillförsikt.5 

Kunskap ger oss skäl för tålamod. Hur kan vi ha tålamod om vi inte vet något om Kristi medlidande och förstår det goda som skall komma ut ur den korrigering som vår himmelske Fader sänder oss? 6 Det finns inte en enda av den kristnes gåvor som inte kommer att främjas och föras till perfektion  genom helig kunskap under Gud .7 Hur viktigt är det då inte att vi växer, inte bara i nåden, men i kunskapen om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.8

Johannesevangeliet 17:3

1 Johannesbrevet 2:20

Johannesevangeliet 16:13

Hebreerbrevet 11:1

1 Korinthierbrevet 13:122 Korinthierbrevet 3:18

Hebreerbrevet 12:5-11

Kolosserbrevet 1:22Efesierbrevet 1:3-45:27Judas 1:24-25

2 Petrusbrevet 3:18

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-08-20, 21:13
#87

"Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.."

Romarbrevet 8:28

På vissa punkter är en troende absolut säker. Han vet till exempel att Gud sitter i aktern av livets fartyg när den gungar som mest. Han tror att en osynlig hand alltid ligger på världens rorkult och att varhelst försyn kan glida Herren styr den. Denna lugnande kunskap förbereder den troende för allt. Han ser ut över de rasande vattenmassorna och ser Jesu ande vandrande på vågorna och han hör en röst som säger "Det är jag, var inte rädd."1

Han vet också att Gud alltid är klok, och vetande detta är han övertygad om att det inte finns några olyckor, några misstag; att inget kan inträffa som inte borde uppstå.2 Han kan säga "Om jag skulle förlora allt jag har, är det bättre att jag förlorar det än att jag behåller det, om Gud så viljes. Den värsta katastrofen är det klokaste och snällaste som kunde hända mig om Gud förordnar det. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud."  Den kristne håller inte bara detta som en teori; han vet det som ett faktum. Allt har hittills samverkat för gott. Giftiga läkemedel blandas i lämpliga proportioner och arbetar som botemedel. Kirurgens djupa knivskärningar i såret har skurit bort högmodets kött och underlättat läkningen. Varje händelse hittills har gett de gudomliga välsignade resultaten; och genom tron att Gud regerar allt, att han styr klokt, att han bringar gott ur ont3, är den troendes sinne säkrat och han förmår bemöta varje prövning som den kommer.4 Den troende kan i en ande av sann överlåtelse be "Skicka mig det du vill, min Gud, så länge det kommer från dig. Aldrig kom det en dålig rätt från ditt bord till någon av dina barn. Gud är aldrig före sin tid och aldrig efter." 

Matteusevangeliet 14:22-27

2  Jesaja 46:10Jesaja 14:2726:443:13

Jesaja 45:23-24,  Romarbrevet 8:18

2 Korinthierbrevet 12:9Hebreerbrevet 13:5

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-08-27, 13:33
#88

"..söt är dess frukt i min mun"

Höga Visan 2:3

Tro beskrivs i skriften genom alla sinnens kännetecken. Den är syn: "Se till mig och bli ni frälsta."1 Den är att höra: "Hör, och din själ skall leva." 2 Tro är doft: "Alla dina kläder doftar myrrå, aloe och kassa"; "Ditt namn är som salva utgjuten."3 Tro är andlig beröring. Genom denna tro nalkades kvinnan4 bakom Jesus och rörde vid fållen på hans plagg, och på detta vis hanterar vi det goda livets ords saker.5 

Tron liknas med andens smak. "Hur söta är dina ord till min smak! Ja, sötare än honung för mina läppar."6 "Om inte en människa äter mitt kött och dricker mitt blod finns inget liv i honom," säger Kristus.7  Denna "smak" är tro i dess högsta verksamhet. 

En av trons första framträdanden är hörsel. Vi hör Guds röst, inte endast med det yttre örat; vi hör det som att vara Guds ord, och vi tror att det är så; detta är att "höra" tro.8 Därefter skådar vårt sinne sanningen såsom den presenteras för oss; det vill säga, vi förstår den, vi uppfattar dess mening; detta är att se med trons upplysning.9

Vi upptäcker härnäst dess dyrbarhet. Vi börjar beundra den och finner hur väldoftande den är. Detta är trons"doft". Vi kan därefter närma oss barmhärtigheten som är förberedd för oss i Kristus; detta är trons beröring.10 Därefter följer njutningen av fred, glädje, gemenskap; dessa är trons "smak."11 

Vilken som helst av dessa trons handlingar är frälsande. Att höra Kristi röst som Guds säkra röst i själen kommer att rädda oss.12 Men det som ger sann njutning är trons aspekt där Kristus genom helig "smak" tas emot i oss och, genom invärtes och andlig uppfattning av hans ljuvlighet och dyrbarhet, görs till att vara mat för våra själar. Det är då vi sitter "under hans skugga med stor glädje" och finner hans frukt söt till vår smak.13   

Jesaja 45:22 (ser på mig.. i den engelska KJV-översättningen)

Jesaja 55:3

Psaltaren 45:9Höga Visan 1:3

Lukasevangeliet 8:43-48

1 Johannes 1:1

Psaltaren 19:11119:103

Johannesevangeliet 6:53-58

8   Matteusev. 11:15Markusevangeliet 4:9Uppenbarelseboken 2:293:22

Matteusevangeliet 13:14-17

10 1 Petrusbrevet 1:3-4

11 Romarbrevet 14:17

12 Romarbrevet 10:17-18

13 Höga Visan 2:3

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-09-03, 18:02
#89

Jesus sade till honom: "Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte."

Johannesevangeliet 4:48

Åtrån efter underverk var i vår Herres dag en symptom på människans sjukliga tillstånd. De vägrade fast näring och trånade bara efter fenomen. Det evangelium som de så behövde ville de inte ha. Miraklen, som Jesus inte alltid valde att ge, efterfrågades ivrigt. Många nu för tiden måste se tecken och under för annars kommer de inte att tro. Några har sagt i sitt hjärta "Jag måste känna djup fasa i min själ annars kommer jag aldrig tro på Jesus." Men vad händer om du aldrig känner det, som du antagligen aldrig komma få känna? Kommer du till helvete på grund av trots mot Gud eftersom han inte kommer att behandla dig som en annan?

Man har sagt till sig själv, "Om jag hade en dröm, eller om jag kunde känna en plötslig chock av jag vet inte vad,  skulle jag tro." Så en oförtjänt dödlig som du drömmer om att diktera till min Herre?  Du är en tiggare vid hans port som ber om nåd, och du känner behov för att upprätta regler och föreskrifter för hur han ska ge den nåden? Tror du att han kommer att underordna sig sådana? Min Mästare är av en generös ande men han har ett rätt kungligt hjärta, han avvisar alla diktamen och upprätthåller sin handlings suveränitet.1

Om detta beskriver ditt fall, varför, kära läsare,  kräver du under och tecken? Är inte evangeliet sitt eget tecken och under? Är inte detta ett mirakel av mirakel, att "Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall förgås"?2 Säkerligen är det dyrbara ordet, "Den som kommer låta honom ta av livets vatten fritt"3 och det högtidliga löftet, "Den som kommer till mig, kommer jag aldrig någonsin kasta ut"4 bättre än tecken och under! En sanningsenlig Frälsare borde bli trodd. Han är sanningen själv.5 Varför frågar du efter bevis för sanningshalten hos en som inte kan ljuga? Självaste demonerna förklarade honom att vara Guds son.6 Kommer du misstro honom?

Daniel 4:31-32Psaltaren 115:3135:5-6

Johannesevangeliet 3:16

Uppenbarelseboken 22:17 

Johannesevangeliet 6:37

Johannesevangeliet 14:6

Matteusevangeliet 8:28-32Markusevangeliet 1:21-28Lukasevangeliet 4:31-37

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-09-10, 19:33
#90

"…och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda…"

Efesierbrevet 1:19-20

I Kristi uppståndelse, som i vår frälsning, utsändes inget annat än en gudomlig kraft. Vad skall vi säga om de som tror att omvändelsen åstadkommits genom människans fria vilja, och är på grund av dennes egna förbättrade läggning? 

När vi får se de döda stiga ur graven av sin egen makt, då kan vi förvänta oss att se ogudaktiga syndare av egen fri vilja vända sig till Kristus. Det är inte ordet predikat eller ordet läst i sig själv; all vederkvickande makt utgår från den Helige Ande. Denna makt är oemotståndlig.1

Alla soldater och överstepräster kunde inte hålla Kristi kropp i graven. Döden själv kunde inte hålla Jesus i sina band. På samma vis är denna oemotståndliga kraft nedlagd i den troende när han uppväcks till nytt liv. Ingen synd, ingen korruption, inga djävlar i helvetet eller syndare på jorden kan hindra nåden i Guds hand när han har för avsikt att omvandla en person. Om Guds allsmäktigt säger "Du skall" kan man inte säga "Det kommer jag  inte göra!". Observera att den makt som uppväckte Kristus från de döda var härlig. Det reflekterade ära på Gud och verkade bestörtning i de ondas skaror. Sålunda finns det stort förhärligande av Gud i varje syndares omvändelse. 

Det var evig makt. "Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom.."2 Så vi uppväckta från de döda går inte tillbaka till våra döda gärningar eller vår gamla korruption, utan vi lever för Gud. "Ty jag lever, och ni kommer att leva."3  "Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud."4 "För att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet…"5,6 

Slutligen i texten lägg märke till föreningen av det nya livet till Jesus. Samma kraft som höjde huvudet verkar liv i lemmarna7. Vilken välsignelse att vederkvickas tillsammans med Kristus! 

Jesaja 55:11

Romarbrevet 6:9

Johannesevangeliet 14:19

Kolosserbrevet 3:3

Romarbrevet 6:4

Romarbrevet 14:8

7 Efesierbrevet 5:29-30

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-09-17, 17:20
#91

"Han fruktar inte ett ont budskap"

Psalm 112:7

Kristen, du bör inte vara rädd för onda nyheter, för om du är bekymrad över dem vad gör du mer än andra människor?Andra män har inte din Gud att fly till; de har aldrig visat sin trofasthet som du har gjort och det är inte konstigt om de är nedböjda av bestörtning och kryper ihop av rädsla. Men du bekänner dig vara av en annan anda. Du har blivit född på nytt till ett levande hopp och ditt sinne lever inte i de jordiska sakerna utan i det himmelska1. Om du nu sett till att bli distraherad så som andra män, vad är värdet av den nåd som du säger dig ha fått? Var är värdigheten hos den nya karaktären som du påstår dig äga?

Återigen, om du skulle fyllas av rädsla så som andra under prövande omständigheter skulle du utan tvekan ledas in i deras gemensamma synder.De ogudaktiga gör uppror mot Gud när de blir överväldigade av illavarslande budskap.2 De knotar och tror att Gud handlar hårt med dem.Kommer du hamnar i samma synd? Kommer du provocera Herren så som de gör?3

Dessutom tar icke-omvända män ofta till felaktiga metoder för att fly från svårigheter4 och du kommer säkerligen göra detsamma om ditt sinne ger efter för det föreliggande trycket. Lita på Herren och vänta tålmodigt på honom5. Din klokaste väg är att göra som Moses gjorde vid Röda Havet6. "Stanna upp och bevittna Guds frälsning!". För om du ger vika för fruktan när du hör onda nyheter kommer du inte kunna möta problemet med en lugn fattning som växer starkare inför arbetsuppgiften och upprätthåller i motgången. Hur kan du prisa Gud om du spelar feg? Helgonen har ofta sjungit Guds lov i elden på bålen. Men kommer din tvivel och förtvivlan, som om du inte hade någon hjälp, förhärliga den högste Gud? Ta då mod till dig7 och medan du förlitar dig med säkert förtroende på ditt förbunds Gud, "Låt inte era hjärtan oroas." 8  

Kolosserbrevet 3:2

Psalm 2:1-2

Romarbrevet 9:19-21

Ordspråksboken 28:1

5  Psaltaren 31:2537:7Ordspråksboken 3:5-6

2 Moseboken 14:13-14

Psaltaren 27:14Johannesevangeliet 16:33

Johannesevangeliet 14:1

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-09-24, 18:21
#92

"benådat oss i den Älskade."

Efesierbrevet 1:6

Vilket tillstånd av privilegium! Den innehåller vårt rättfärdigande inför Gud med ordet "benådat". Men ordet "benådat" betyder mer än så på grekiska. Det innebär att vi är ett föremål för gudomlig självbelåtenhet, ja, till och med gudomlig glädje. Hur underbart att vi, maskar, dödliga, syndare, bör vara föremål för gudomlig kärlek!1 Men det är bara "i den Älskade."

En del kristna verkar accepteras på grund av sin egen erfarenhet, åtminstone är det deras sätt att se på det. När deras ande är livlig och deras förhoppningar ljusa tror de att Gud mottar dem, för de känner sig så höga, så himmelskt sinnade, så dragna uppåt ifrån det jordiska. Men när deras själar är nedtryckta i stoftet2 är de offer för rädslan att de inte längre mottas. Om de bara kunde se att alla deras höga glädjeämnen inte upphöjer dem, och att all deras låga förtvivlan egentligen inte drar ner dem i deras Faders åsyn. Men att de står accepterade i en som aldrig ändras, i en som alltid är älskad av Gud, alltid perfekt, alltid utan fläck eller skrynkla eller något sådant. Hur mycket lyckligare skulle de vara och hur mycket mer skulle de hedra Frälsaren!

Gläd dig du troende i detta: du är mottagen "i den Älskade." Du tittar inombords och säger "Det finns inget godtagbart här!" Men se på Kristus och se om det är någonting som inte är accepterat där. Dina synder bekymmer dig; men Gud har kastat dina synder bakom hans rygg3 och du är mottagen i den Rättfärdige. Du har kämpat mot fördärvet och brottas med frestelsen men du är redan benådad i honom som har övervunnit ondskans makter.4 Djävulen frestar dig; var vid gott mod, han kan inte förstöra dig för du är benådad i han som har krossat Satans huvud.5 Känn till med full visshet din härliga ställning. Även de förhärligade själarna är inte mer benådade än du är. De är mottagna i himlen endast "i den Älskade" och du är redan nu mottagen i Kristus efter samma sätt.

1 Johannesbrevet 3:1

Psaltaren 119:25

Jesaja 38:17

Kolosserbrevet 2:15

1 Moseboken 3:15

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-10-01, 18:47
#93

"Från himlen skådar Herren ner, han ser alla människors barn."

Psalm 33:13 

Kanske representerar inget talesätt Gud i ett mer älskvärt ljus än när han omtalas som framåtböjd från sin tron och nedstigande från himlen för att sköta mänsklighetens önskemål och skåda dess elände. Vi älskar honom som, när Sodom och Gomorra var fulla av ondska, inte förstörde dessa städer förrän han hade gjort ett personligt besök till dem.1 Vi kan inte hjälpa att utgjuta vårt hjärta i kärlek till vår Herren, han som lutar sitt öra från den högsta äroställningen  och sätter det till en döende syndares läppar, en vars sviktande hjärta längtar efter försoning.

Hur kan vi inte älska honom när vi vet att han räknar själva hårstråna på våra huvud2, markerar vår väg och föreskriver våra steg3? Speciellt kommer denna stora sanning nära oss när vi minns hur uppmärksam han är, inte bara när det gället hans varelsers jordiska intressen, men också deras andliga bekymmer. Fastän ofattbart avstånd ligger mellan den andliga varelsen och den oändlige Skaparen finns det länkar som förenar dem båda. När du fäller en tår4 tro inte att Gud inte ser; för Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.5 Din suck kan röra Herrens hjärta; din viskning kan vända hans öra till dig; din bön kan hejda hans hand; din tro kan förflytta hans arm.6

Tro inte att Gud sitter på det höga utan någon hänsyn till dig. Kom ihåg att oavsett hur fattig och behövande du är så tänker Gud på dig. Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.7

1 Moseboken 18

Matteusevangeliet 10:30Lukasevangeliet 12:7

Psaltaren 1:6Psaltaren 37:23

Psaltaren 56: 9

Psaltaren 103:13

Jesaja 59:1

2 Krönikeboken 16:9

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-10-08, 12:36
#94

"jag i dem…"

Johannes 17:23

Om det är en sådan förening som existerar mellan våra själar och Herren Jesus person, hur djup och bred är kanalen för vår gemenskap! Detta är inget smalt rör genom vilken en trådliknande ström kan slingra sin väg. Det är en kanal av fantastiskt djup och bredd, och längs dess strålande längd en stor volym av levande vatten1 kan rulla fram. Se, han har låtit en dörr stå öppen för oss2, så låt oss inte vara långsamma att gå igenom den. Denna stad av gemenskap har många pärleportar, varje port är av en pärla, och varje port öppnas till det yttersta så att vi kan komma in, säkra på ett välkomnande.

Om det bara funnits en liten springa genom vilken vi kunde tala med Jesus så hade det varit ett stort privilegium att skicka ett ord av gemenskap genom den trånga dörren.  Hur välsignande är vi att ha en så stor entré! Hade Herren Jesus varit långt borta från oss, ett stormigt hav mellan oss och honom, hade vi längtat efter att skicka  ett bud att bära fram våra kärleksord till honom, och ge oss budskapet från Faderns hus. Men se hans godhet. Han har byggt sitt hus granne med oss. Nej, mer än så, han tar logi hos oss och bygger sitt tabernakel i fattiga ödmjuka hjärtan så han ständigt kan ha umgänge med oss.3 

O hur dåraktiga vi måste vara om vi inte lever i  konstant umgänge med honom.  När vägen är lång, farlig och svår behöver vi inte undra på att vänner sällan träffar varandra, men när de lever tillsammans, ska Jonathan4 glömma sin David? En kvinna kan gå flera dagar utan att tala med hennes man när han är på resa. Men hon hade inte stått ut att inte tala med honom om han fanns i ett rum i hennes egna hus.  Varför, troende, sitter du inte till bords vid hans fest? Sök din Herre, för han är nära5; omfamna honom, för han är din broder. Håll fast vid honom, för han är din man, och tryck honom till ditt hjärta, för han är ditt eget kött.

Johannesevangeliet 7:37-39

Uppenbarelseboken 3:8

Johannesevangeliet 14:16-17Efesierbrevet 3:17-19

1 Samuelsboken 20:41-43

Jesaja 55:6

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-10-15, 11:27
#95

"Människosonen"

Johannesevangeliet 3:13

Hur ofta använde inte vår Mästare titeln "Människosonen!" Om han ville skulle han alltid kunnat tala om sig själv som Guds Son, den evige Fadern, Den underbare, Rådgivaren, Fridsfursten1; men skåda den anspråkslöse Jesus! Han föredrar att kalla sig Människosonen. Låt oss dra lärdom av ödmjukhet från vår Frälsare. Låt oss aldrig jaga stora titlar eller höga grader. 

Men det finns här en mycket ljuvligare tanke. Jesus älskade mänskligheten så mycket att han gladde sig i att hedra den. Och eftersom det är en stor ära och faktiskt den största värdighet mänskligheten äger, att Jesus är Människosonen, är han villig att bära detta namn och, som det vore, hänga kungliga stjärnor på manlighetens bröst och presentera Guds kärlek till Abrahams säd. 

"Människobarn" - när han sade det ordet lade han en gloria runt Adams barns huvud. Men det finns kanske en ännu mer dyrbar tanke. Jesus Kristus kallade sig Människosonen för att uttrycka sin enhet och sympati med sitt folk. Därigenom påminner han oss att han är den vi kan närma oss utan rädsla.2 Som en människa kan vi bära fram alla våra sorger och bekymmer till honom, ty han känner igen dem genom egen erfarenhet3. Eftersom han själv, som "Människosonen", har lidit är han alltid kapabel till att bistå och trösta oss.4 All ära, du välsignade Jesus! eftersom du evigt använder det ljuva namnet som tillkännager att du är en bror och en nära släkting, är det för oss ett kärt tecken på din nåd, din ödmjukhet, din kärlek. 

"Åh se, hur Jesus anförtro sig själv till vår barnsliga kärlek,

Som om hans fria sätt med oss vårt allvar vill bevisa!

Sitt heliga namn ett vanligt ord på jorden han gärna hör

Det finns ingen majestät i honom som inte kärlek får nalkas. " 

Jesaja 9:6

Hebreerbrevet 4:16

Hebreerbrevet 4:15   

Jesaja 53

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-10-22, 17:54
#96

Den stora andelen kristna finner sig motsatta i sin egen familj, eller av dem de arbetar eller gör handel med.  Är det inte troligt att det är så? Var det inte så från början? Finns det inte fiendskap mellan  ormens utsäde och kvinnans säd?1  Dödade inte Kain sin bror Abel eftersom han accepterades av Herren?2 I Abrahams familj fanns det inte Ismael, född efter köttet, som förföljde Isaac, som var född efter Anden?3 Var inte Josef hatad av sina bröder?4 Var inte David förföljd av Saul5, Daniel av persiska furstar6, och Jeremia av kungarna i Israel?7 Har det inte alltid varit så? 

Var det inte så att Herren Jesus Kristus själv bemöttes av förtal, grymhet och död, och talade han inte om för oss att vi inte bör söka favör där han fann utstötning? Han sade tydligt, "Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd". Han förklarade att det omedelbara resultatet av att predika evangeliet skulle vara att sätta son mot far och far mot son, så att en mans fiender blir de hans egna.8 Frågade han inte noggrant varje rekryt som ville ta värvning i hans armé, "Har du räknat kostnaden?". Har du inte beundrat hans perfekta ärlighet och beundransvärda försiktighet i hanteringen av män när han bjuder dem att komma ihåg att om de följer honom måste de förneka sig själva och ta sitt kors och nöja sig med att bli hatade av alla för hans skull?9 Han varnar oss att inte förvänta oss att lärjungen kommer att bli förmer än sin Mästare, ty om män har kallat husbonden Beelzebub så kommer de aldrig ge några ljuvliga titlar till dennes hushåll.10

Eftersom vår Herre har varnat oss är det bra att stå redo inför rättegången som han förutspår, och att fråga oss själva om vi är beredda att bära förtryck för Kristi skull. Jag frågar er detta med eftertryck, ni som tänker erkänna er som troende, för detta kommer mest sannolikt komma hem till er, och när ni först börjar bygga ett hus är det bra om ni räknar ut om ni kommer att kunna bygga färdigt det.11

 1 1 Moseboken 3:15 

 2  1 Moseboken 4:3-8

 3  1 Moseboken 21:1-21Galaterbrevet 4:28-29

 4  1 Moseboken 37:3-11

 5   1 Samuelsboken 24

 6  Daniel 6

 7  Jeremia 37 och 38

 8  Matteusevangeliet 10:34-36

 9  Matteusevangeliet 16:24-25Markusevangeliet 8:34-35

      Lukasevangeliet 9:23-24

10 Matteusevangeliet 10:25

11 Lukasevangeliet 14:28

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-10-29, 10:53
#97

Floderna rinner alla ut i havet,  och ändå blir havet aldrig fullt.

Dit floderna runnit förut, rinner de åter.      

Predikaren 1:7

Allt jordiskt är på resande fot, tiden känner ingen vila. Den solida jorden är en rullande boll och den stora solen själv en stjärna som lydigt fullgör sin kurs runt någon större galax.1 Tidvattnen flyttar havet, vindarna rör upp oceanen, friktion eroderar stenen: förändring och död regerar överallt. Havet är inte en girigbuks förrådshus för en rikedom av vatten: med kraft strömmar vattnet in i det, med en annan kraft lyfts det ur det.

Människan föds för att dö: allt är brådska, oro, och andens förtret.2  Du oföränderliga Jesu vän, vilken glädje det är att reflektera över ditt oföränderliga arv; ditt lyckans hav som för evigt kommer att vara ständigt fullt, eftersom Gud själv skall utgjuta eviga floder av njutning in i det.  Vi söker en bestående stad bortom himlen,3 och vi kommer inte bli besvikna. Resan framför oss kan väl lära oss tacksamhet. Fader Hav är en stor mottagare, men också en generös distributör. Det floderna tillför honom ger han tillbaka till jorden i form av moln och regn.

Människan är ur led med universum när hon tar allt men inte ger något i retur.  Att ge till andra är endast utsäde för oss själva. Han som är en bra tjänare, villig att använda sin substans för sin Herre, skall anförtros mer.4 Vän av Jesus, ger du honom efter förmånerna du har fått? Mycket har givits dig, vad är din frukt? Har du gjort allt? Kan du inte göra mer? Att vara självisk är att vara ond. Tänk om inte havet gav upp något av sin vattniga skatt; det skulle ruinera mänskligheten. 

Gud förbjude att någon av oss följer den ogenerösa och destruktiva politiken att endast leva för oss själva. Jesus tillfredsställde inte sig själv.5  All fullhet bor i honom, men av hans fullhet har vi alla fått.6 O, att få Jesu sinnelag, så att vi hädanefter inte lever endast för oss själva!   

Psaltaren 19:1-7

Predikaren 1:1-3

Kolosserbrevet 3:1-4

Liknelsen

Romarbrevet 15:3

Johannesevangeliet 1:16

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-11-06, 08:25
#98

"Jag, Herren, har inte förändrat mig,"

Malaki 3:6

Det är bra för oss att det bland all livets föränderlighet finns en som inte kan påverkas av förändring. En vars hjärta aldrig kan ändras, och vars panna inte har några föränderlighetens fåror. Allt annat har förändrats - allt håller på att förändras. Själva solen avtar med åldern; världen blir gammal; ihopvikningen av den utslitna klädnaden har påbörjats; himmel och jord måste snart försvinna.1 De skall förgås, de ska nötas som en klädnad.2 Men det finns en som äger odödlighet och vars år inte har något slut, och i vars person inte finns någon förändring. Den lättnad som sjömannen känner när han åter stegar på fast mark efter att ha kastats omkring på havet i många dagar liknar den tillfredsställelse en kristen känner när han, bland alla förändringar i detta oroliga liv, vilar grunden av hans tro på denna sanning: "jag är Herren, jag ändras inte."

Stabiliteten som ankaret ger fartyget när det äntligen har fått ett fast grepp är sådan som den kristnes hopp ger honom när det centrerar sig på denna härliga sanning.3 Hos Gud "hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker." 4 Oavsett hur gamla hans attribut var är de nu lika oförändrade: hans makt, hans visdom, hans rättvisa, hans sanning. Han har alltid varit en tillflykt för sitt folk, deras fäste i nöden5 och han är fortfarande deras säkra Hjälpare. Han är oförändrad i sin kärlek. Han har älskat sitt folk med "evig kärlek".6 Han älskar dem nu lika mycket som han någonsin gjorde, och när alla jordiska ting har smält i den sista stora branden7 kommer hans kärlek fortfarande vara ny varje morgon.8 Dyrbar är försäkran om att han inte ändras! Försynens hjul roterar men dess axel är evig kärlek.

Hebreerbrevet 1:10-12

Psaltaren 102:26-27

Hebreerbrevet 6:19

Jakobsbrevet 1:17

Psaltaren 46:2

Jeremia 31:3

2 Petrus 3:10

Klagovisorna 3:22-23

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-11-12, 18:33
#99

Mästaren frågar: Var är rummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar?

Markusevangeliet 14:14

Jerusalem var under påsktiden ett stort värdshus; varje värd hade bjudit in sina egna vänner men ingen hade bjudit Frälsaren, och han hade ingen egen bostad. Det var genom hans egna övernaturliga kraft som han fann sig ett övre rum för att fira. Det är så även i dag - Jesus tas inte emot bland människor om inte hans övernaturliga kraft och nåd föder hjärtat på nytt. 

Alla dörrar är tillräckligt öppna för mörkrets furste, men Jesus måste rensa en väg för sig eller bo på gatorna. Det var genom den mystiska kraften som utövas av vår Herre som husvärden inte ställde någon fråga1 utan genast och glatt öppnade sitt härbärge. Vem han var och vad han var vet vi inte, men han accepterade lätt äran som Frälsaren föreslog att tilldela honom. På samma sätt upptäcks det fortfarande vilka som är Herrens utvalda och vilka som inte är det.2  När evangeliet kommer till somliga slåss de mot det och tar inte emot det.  Men där män tar emot det3  och välkomnar det, är detta ett säkert tecken på att det finns ett hemligt arbete som pågår i själen, och att Gud har valt dem till evigt liv. 

Är du beredd, käre läsare, att ta emot Kristus? Då finns det ingen svårighet i vägen. Kristus kommer att vara din gäst. Hans egna makt arbetar med dig och gör dig beredd. Vilken ära att underhålla Guds Son! Himlarnas himmel kan inte rymma honom, men han nedlåter att hitta ett hus i våra hjärtan! Vi är inte värda att han skulle komma under vårt tak, men vilket outsägligt privilegium när han nedlåter sig att stiga på! För då anordnar han en fest och ger oss anledning att smaka med honom på kungliga läckerheter. Vi sitter vid en bankett där läckerheterna är odödliga och ger odödlighet till de som äter dem. Välsignad bland Adams söner är den som underhåller änglarnas Herre.

Markusevangeliet 14:14-16

Johannesevangeliet 10:25-30

3  Johannesevangeliet 1:12-13

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-11-19, 15:12
#100

Sedan såg jag Lammet stå på Sions berg i Jerusalem

Uppenbarelseboken 14:1

När aposteln Johannes hade förmånen att titta inom himlens portar och beskriva det han såg börjar han med att säga: "Sedan såg jag Lammet!" Detta lär oss att huvudföremålet i det himmelska tillståndet för kontemplation är "Guds lamm, som borttager världens synder."1 

Ingenting annat lockade apostelns uppmärksamhet så mycket som personen av det gudomliga väsendet som har återlöst oss med sitt blod. Han är temat av alla de förhärligade andarnas och änglarnas sång. Kristen, här är glädjen för dig; du har blickat och du har sett lammet. 

Genom dina tårar har dina ögon sett Guds lamm bära bort dina synder. Gläd dig, då. För snart, när dina ögons alla tårar torkas bort2, kommer du att se samma lamm upphöjd på sin tron. Det är glädjen, ditt hjärtas glädje, att hålla daglig gemenskap med Jesus.  Du skall ha samma glädje i högre grad i himlen. Du skall njuta i visionen av hans ständiga närvaro3. Du skall bo hos honom för evigt.4 

"Jag såg, och se, ett lamm!" Det lammet är själva himlen, för som den gode Rutherford5 säger, "Himmel och Kristus är samma sak!" Att vara med Kristus är att vara i himlen, och att vara i himlen är att vara med Kristus. Som en fånge* i Herren skrev han ljuvligt i ett av sina glödande brev — "O min Herre Jesus Kristus, om jag kunde vara i himlen utan dig, det skulle vara ett helvete, och om jag kunde vara i helvetet, och ha dig fortfarande , skulle det vara en himmel för mig, ty du är all himmel jag vill ha.5 " Det är sant, är det inte, kristen? Säger inte din själ så?

"Alla harpor ovan kan inte göra en himmelska plats, om Guds boning är borta eller hans ansikte dolt."

Allt du behöver göra för att göra dig välsignad, ytterst välsignad, är "att vara med Kristus."6

Johannesevangeliet 1:29

Uppenbarelseboken 21:4 

Uppenbarelseboken 22:4

Psaltaren 23:627:4

Samuel Rutherford 1660-1661 *Galloway fängelse

Filipperbrevet 1:23

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-11-26, 16:24
#101

"Gör inte den helige Ande bedrövad. . ."

Efesierbrevet 4:30

Allt som den troende har måste komma från Kristus, men det kommer enbart genom nådens Andes kanal. Eftersom alla välsignelser således strömmar till dig genom den Helige Ande så kan dessutom inte heller något gott komma ur dig i helig tanke, hängiven dyrkan, eller god handling, bortsett från den helgande verkan av densamme Ande. Även om den goda säden1 sås i dig ligger den dock  vilande om inte han verkar i dig att vilja och göra hans egen goda vilja2. 

Har du lust att tala för Jesus—hur kan du om inte den Helige Anden berör din tunga? Har du lust att be? Ack! vad tråkigt arbete det är om inte Anden manar gott för dig!3 Har du lust att dämpa synd? Vill du vara helig? Vill du efterlikna din Mästare?4 Har du lust att stiga till superlativa höjder av andlighet? Vill du göras som Guds änglar, fulla av iver och glöd för Mästarens sak? Du kan inte det utan Anden—"Utan mig kan ni ingenting göra."5 Åh, du vinstocksgren , du förmår inte att bära frukt utan sav! O Guds barn, du har inget liv inom dig bortsett från det liv som Gud ger dig genom sin Ande! 

Låt oss då inte bedröva honom eller provocera honom till vrede genom vår synd. Låt oss inte dämpa den svagaste av hans rörelser i vår själ.6 Låt oss främja varje förslag och vara redo att lyda varje anmodan. Om den helige Ande verkligen är så mäktig låt oss ingenting försöka utan honom. Låt oss inte börja något  projekt, framföra något företag, eller avsluta någon transaktion utan att bönfalla hans välsignelse. Låt oss ge honom den grundliga hyllningen genom att erkänna hela vår svaghet förutom honom och sedan, beroende enbart på honom, ha detta som vår bön: "Öppna du mitt hjärta och hela min varelse till ditt inkommande och upprätthåll mig med din fria ande7 när jag ska ha fått Anden i mitt innersta. "

1 Johannesbrevet 3:95:18

Filipperbrevet 2:13

Romarbrevet 8:26-27

Efesierbrevet 5:1-2

Johannesevangeliet 15:5

1 Thessalonikerbrevet 5:19

7  Psaltaren 51:12

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-12-03, 18:45
#102

När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, och böckerna, framför allt pergamentskrifterna.

2 Timotheosbrevet 4:13

En man som går upp i predikstolen och påstår sig få sin text direkt på plats, och som talar någon kvantitet av nonsens, är en idol för många. Om han kommer att tala utan att först tänka, eller låtsas göra så, och aldrig producerar mer än vad som kallas en "maträtt av döda mäns hjärnor"—han är predikanten! (ironi)

Vilken tillrättavisning får dessa av aposteln! Paulus är inspirerad, men ändå vill han ha böcker. Paulus har predikat i minst trettio år, men ändå vill han ha böcker! Paulus hade sett Herren1, men ändå vill han ha böcker! Han hade haft bredare erfarenhet än de flesta män, men ändå vill han ha böcker! Han hade fångats upp i tredje himlen och hade hört saker som det var olovligt för en människa att tala om2, men ändå vill han ha böcker! Så som aposteln säger till Timoteus säger han till varje predikant: "Fortsätt att föreläsa Skriften."3 

Mannen som aldrig läser kommer aldrig att läsas.  Han som aldrig citerar kommer aldrig att citeras. Han som inte använder tankar från andra mäns hjärnor har själv ingen hjärna. Bröder, vad som är sant för förkunnare gäller för allt vårt folk! Du måste läsa. Avstå så mycket som du kan från "lätt" litteratur, men studera sunda teologiska verk så mycket som möjligt, särskilt de puritanska författarna och utläggningar av Bibeln. Vi är helt övertygade om att det bästa sättet för dig att spendera din fritid är att antingen vara läsande eller bedjande. Du kan få mycket instruktion från böcker som du sedan kan använda som ett sant vapen i vår Herre och Mästares tjänst. Paulus ropar "Ta med böckerna"; delta i ropet.

Apostlagärningarna 9:3-5

2 Korinthierbrevet 12:2-4

1 Timotheusbrevet 4:13

För meditation: Vilka kristna böcker finns i ditt biblioteket? Guds ord måste komma först (2 Tim 3: 16-17), men varje kristen kommer att gynnas av att ha åtminstone en konkordans, kommentarer, ett uppslagsverk eller bibelordbok, en kristen teologi och kyrkohistoria. Kom ihåg att till skillnad från de inspirerade författarna av Skriften gör alla författare misstag (Jakobsbrevet 3: 1-2). Om du lånar böcker från andra glöm inte att det finns bibliska principer för upplåning (2 Mosebrevet 22:142 Kungaboken 6: 5; Psalm 37:21).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-12-10, 17:21
#103

"allt är förgängligt"

Predikaren 1:14

Ingenting förutom Herrens kärlek och Herrens själv kan tillfredsställa hela människan . Helgon har försökt att ankra i andra redden men de har drivits ut från sådana dödliga härbärgen. 

Salomo, den visaste av män1, tilläts göra experimenten för oss alla, och att göra åt oss det vi ej får våga göra för oss själva. Här är hans vittnesbörd i hans egna ord: "Se, jag har en hög ställning och är visare än alla de som varit före mig i Jerusalem2. Min vishet förblev också hos mig.3  Och vad helst mina ögon önskade jag höll inte från dem, undanhöll jag inte mitt hjärta från någon glädje, ty mitt hjärta jublade i hela mitt arbete. Och detta var min del av all min möda. Då jag tittade på alla de verk som mina händer hade gjort, och den möda som jag hade nedlagt på dem: och se, då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen.4 " 

"Förgänglighet och åter förgänglighet, Allt är förgängligt."

Vad! Alltihopa förgängligt?

O gynnade monark, finns det ingenting i hela din rikedom? Ingenting i det breda herravälde som sträcker sig från floden ända ut till havet? Ingenting i Palmyras ärorika palats? Ingenting i huset5 byggt av Libanons skog? I all din musik och dans, vin och lyx, finns det ingenting? "Ingenting", svarar han, "ett jagande efter vind." Detta var hans dom när han hade trampat hela njutningsrundan. Att omfamna vår Herre Jesus, att bo i hans kärlek, och vara helt säkra på vår förening med honom – detta allt i allt. 

Kära läsare, du behöver inte pröva andra sätt att leva för att se om de är bättre än den kristnes. Om du flackade världen runt kommer du inte att se några sevärdheter som mäter sig med synen av Frälsarens ansikte. Om du kunde ha alla livets bekvämligheter men förlorade din Frälsare skulle du känna dig usel. Men om du vinner Kristus, fastän du ruttnar i en fängelsehåla, skulle du finna det ett paradis. Om du lever i skymundan, eller dör av svält, kommer du ändå vara nöjd med Herrens ynnest och fylld av hans godhet.

1 Kungaboken 3:4-14

2 Predikaren 1:16

Predikaren 2:9

Predikaren 2:11

1 Kungaboken 7:1-14

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-12-17, 14:37
#104

"Och Herren öppnade hennes hjärta"

Apostlagärningar 16:14

Det finns många punkter av intresse i Lydias omvändelse. Den åstadkoms genom lyckosamma omständigheter. Hon sålde purpurtyg1 från staden Thyatira, men vid rätt tidpunkt för att höra Paulus tala finner vi henne i Filippi. Försynen, som är nådens tjänarinna, ledde henne till rätt plats. Återigen, förberedde nåden hennes själ för välsignelse – nåden förbereder oss för nåd.

Hon kände inte till frälsaren, men som en grekiska dragen till judendomen kände hon till många sanningar som var utmärkta språngbrädor för kunskapen om Jesus. Hennes omvandling ägde rum genom användningen av medlen. På sabbaten gick hon dit där bön brukade framföras och bönen hördes.2 Försumma aldrig nådemedlen; Gud kan välsigna oss när vi inte är i hans hus, men vi har desto större anledning att hoppas att han kommer bland oss när vi är i gemenskap med de heliga.3 

Observera orden  "Herren öppnade hennes hjärta." Hon öppnade inte sitt eget hjärta. Hennes böner gjorde inte det; Paul gjorde inte det. Herren själv måste öppna hjärtat för att vi skall ta emot de saker som utgör vår fred.4 Endast han  kan sätta nyckeln i dörrlåset och öppna den och få tillträde för sig själv. Han är hjärtats befälhavare samtidigt som han är dess skapare. Det första yttre beviset av det öppnade hjärtat var lydnad. Så snart Lydia trodde på Jesus döptes hon. Det är ett ljuvligt tecken på ett ödmjukt och brustet hjärta när Guds barn är villiga att lyda ett kommando som inte är nödvändigt för deras frälsning, som inte tvingas på dem med en självisk rädsla för fördömelse, men som är en enkel lydnadshandling och ett resultat av gemenskapen med deras herre. Nästa bevis var kärlek som visade sig i vänliga tacksamhetshandlingar mot apostlarna. Kärlek till Guds folk har alltid varit ett tecken hos en sann omvänd.5 De som inte gör någonting för Kristus eller hans kyrka ger tyvärr lite bevis för ett "öppet" hjärta. Herre, ge mig ett öppet hjärta.

1 En dyrbar färg som med stor svårighet utvanns från skaldjuren Bolinus brandaris och som var förbehållen den högsta myndighetspersonalen.  

Apostlagärningarna 16:11-14

Hebreerbrevet 10:25

Johannesevangeliet 3:27

1 Petrusbrevet 1:221 Johannesbrevet 3:14Hebreerbrevet 13:1

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-12-24, 19:10
#105

"Han var rik men blev fattig för er skull"

2 Korinthierbrevet 8:9

Herren Jesus Kristus var evigt rik, strålande, och upphöjd; men "Han var rik men blev fattig för er skull". Liksom det rika helgonet inte kan vara i sann gemenskap med sina fattiga bröder om inte han bidrar till deras behov (samma regel håller med huvudet som mellan lemmarna), är det omöjligt att vår gudomliga Herre kunde ha haft gemenskap med oss ​​om han hade förmedlat till oss av sin egna överflödande rikedom, och blev fattig för att göra oss rika. Gemenskapen  hade varit omöjlig på båda sidor och vi hade fortsatt leva i ruinerna av fallet utan att ta emot hans frälsning om han hade stannat kvar på sin härlighets tron. 

Vår position i fallet, bortsett från nådens förbund,  gjorde det lika omöjligt för oss som fallna människor att kommunicera med Gud som det är för Belial1 att vara i harmoni med Kristus. För att gemenskapen skulle återställas var det nödvändigt att den rika släktingen skänkte av sin egendom till sina fattiga släktingar; att den rättfärdige Frälsaren gav sina syndiga bröder av sin fulländning, och att vi, de fattiga och skyldiga, av hans fullhet skulle få nåd och åter nåd2.  För att kunna omfamna varandra i sann och hjärtlig gemenskap fick En komma ner från höjden och den andre uppstiga från djupet.  Fattigdomen måste berikas av honom som äger oändliga skatter innan den kan våga umgås. Skuld måste förlora sig i tillräknad och förmedlad rättfärdighet om själen skulle kunna vandra i gemenskap med renhet. Jesus måste klä  sitt folk i sina egna kläder3 innan  han kan  ge dem tillträde till sitt äras palats; och han måste tvätta dem i sitt eget blod4, annars kommer de att vara för orena för hans gemenskaps omfamning.

Du troende, häri är kärlek! För din skull blev Herren Jesus "fattig", så att han kunde lyfta upp dig i gemenskap med sig själv.

2 Korinthierbrevet 6:15

2  Johannes 1:16

3  Psalm 132:9Jesaja 61:10Uppenbarelseboken 3:4

4  1 Johannes 1:17

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2016-12-31, 17:56
#106

"Vad anser ni om Messias?" (Kristus)

Matteusevangeliet 22:42

Det största testet av din själs hälsa är, Vad tror du om Kristus?

Är han för dig "skönast bland människors barn"1, "ypperst bland tiotusen"2, den "alltigenom sköne"?3  Varhelst Kristus värderas så, engageras den andliga människans samtliga fakulteter energiskt. 

Jag kommer att döma  din fromhet med denna barometer: Håller du Kristus högt eller lågt? Om du har tänkt lite om Kristus, om du har nöjt dig med att leva utan hans närvaro, om du har brytt dig lite om hans ära, om du har varit försumlig i lydnaden inför hans lagar, då vet jag att din själ är sjuk.  Gud give att den inte är sjuk till döds! 

Men om din första tanke  har varit, "hur kan jag ära Jesus?" Om din själs dagliga önskan har varit, "O, om jag visste hur jag skulle finna honom"4 säger jag  dig att du kan ha tusen svagheter, och även knappt vara säker på om du alls är ett Guds barn, och ändå är jag övertygad om, bortom tvivel, att du är säker, eftersom Jesus är stor i din uppskattning. Jag bryr mig inte om dina trasor. Vad tycker du om hans kungliga kläder? Jag bryr mig inte om dina sår, även om du blöder ymnigt. Vad tycker du om hans sår? Är de  glittrande rubiner för dig? 

Även om du ligger som Lazarus på gödselhögen och hundarna slickar dig5 tror jag inte desto mindre om dig, Jag dömer dig inte på grund av din fattigdom. Vad tycker du om kungen i hans skönhet? Har han en härligt hög tron ​​i ditt hjärta? Skulle du då ställa honom högre om du hade kunnat? Skulle du då vara beredd att dö om du   kunnat lägga till ytterligare en trumpet till kören som förkunnar hans lov?6 Ah! då är det väl med dig. Oavsett vad du må tänka om dig själv, om Kristus är stor för dig, skall du snart vara med honom.

Psaltaren 45:3

Höga Visan 5:10

Höga Visan 4:7

Job 23:3

Lukasevangeliet 16:19-31

Uppenbarelseboken 5:9-14

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-01-07, 08:30
#107

"Ty du har sagt att Herren är ditt skydd,du har gjort den Högste till din tillflykt."

Psaltaren 91:9

I öknen var Israeliterna ständigt utsatta för förändring. När pelaren1 stannade upp slogs tälten upp; men på morgonen, innan morgonsolen hade stigit, ljöd trumpeten2, och arken3 var i rörelse. Arken och den eldiga molnstoden ledde vägen genom bergets smala dalar, uppför backens sida, eller längs öknens torra och öde vildmark. De hade knappt tid att vila lite innan de hörde ljudet av "Ge er av! Det här är inte er vila! Ni måste fortsätta ert resande mot Kanaan!" 

De var aldrig länge på ett ställe. Även brunnar och palmer kunde inte hålla dem kvar. Men de hade ett bestående hem i sin Gud. Hans molnstod var deras trätak och dess flamma  under natten deras  hushållseld. De måste gå framåt, vidare från plats till plats, genom ständig förändring, aldrig med tid att bosätta sig och att säga "Nu är vi säkra, på denna plats som vi ska bo." "Även," säger Moses, "om vi alltid förändras, Herre, du har varit vår boning i alla generationer."4 

Den kristne känner ingen förändring när det gäller Gud. Han kan vara rik idag och fattig imorgon; han kan vara sjuklig idag och frisk i morgon; han kan vara lycklig idag och imorgon kan han vara bekymrad -- men det finns ingen förändring när det kommer till hans förhållande till Gud. Om han älskade mig igår, älskar han mig idag. Mitt orörliga palats av vila är min välsignade Herre. Låt utsikter vara fördärvade; låt förhoppningar bli bortblåsta; låt glädje vissna; låt mögel angripa allt5; jag har inget förlorat  av det jag har i Gud. Han är "för mig en klippa  där jag kan bo, dit jag alltid kan komma."6 Jag är en pilgrim i världen, men hemma i min Gud. På jorden vandrar jag, men i Gud bor jag i en lugn boning.

2 Moseboken 13:20-21

4 Moseboken 10

2 Moseboken 37:1-9

Psaltaren 90:1-2

5 Matteus 6:19-21

Psaltaren 71:3

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-01-14, 18:45
#108

"Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar."

Mika 5:2

Herren Jesus agerade som företrädare för sitt folk inför tronen långt innan de trädde fram på tidens scen. Det var "från evigheten" han undertecknade fördraget med sin far, att han på sitt folks vägnar skulle betala blod för blod, lidande för lidande, dödskamp för dödskamp och död för döden; det var "från evighetens dagar" han överlämnade sig själv utan en knota: att från hjässan till fotbladet svettas blodsdroppar,  bli bespottad, genomborrad, hånad, sönderriven och krossad under dödens smärtor1. 

Hans ursprung som vår Borgen var från evigheten. Stanna upp, min själ, och undra! Du har haft en förespråkare i personen Jesus "från evigheten." Kristus älskade dig inte bara när du föddes till världen, utan han gladdes över människorna innan det fanns några människorna 2. Ofta tänkte han på dem; från evighet till evighet hade han satt sin tillgivenhet på dem.

Vad! Min själ, om han har haft din frälsningsplan klar så länge, kommer han inte fullborda den? Om han från evigheten har gått ut för att rädda mig, kommer han att förlora mig nu? Vad! Om han har burit mig i sin hand som hans dyrbara juvel3, kommer han nu att låta mig glida mellan fingrarna? Om han valde mig innan bergen formades eller kanalerna i havets djup grävdes4, kommer han att avvisa mig nu?5 Omöjligt! 

Jag är säker på att han inte skulle ha älskat mig så länge om han inte hade varit en oföränderlig Älskande.6 Om han kunde  tröttna på mig skulle han ha gjort det för länge sedan. Om han inte hade älskat mig med en kärlek lika djup som helvetet och lika stark som döden skulle han ha vänt mig ryggen för länge sedan. Åh, glädje framför all glädje, att veta att jag är hans eviga och omistligt arv, som han fått av sin far före jorden någonsin var till!7 Denna eviga kärlek skall vara kudden för mitt huvud denna natt.

Jesaja 53 

Ordspråksboken 8:31

Malaki 3:17 (egendom; i den engelska översättningen  juveler)

Efesierbrevet 1:4

Jesaja 43:13

Jeremia 31:3

Uppenbarelseboken 5:9-14

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-01-21, 15:57
#109

"ödmjukhet föregår ära."

Ordspråksboken 15:33

Det finns alltid en positiv välsignelse i själens förnedring. Om vi ​​tömmer ut oss själva från våra hjärtan kommer Gud att fylla dem med sin kärlek. Den som önskar nära gemenskap med Kristus ska komma ihåg Herrens ord, "Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.."1 

Böja dig om du vill klättra till himlen.  Säger vi inte om Jesus, "Han som steg ner är också den som steg upp?"2 Så måste du. Du måste växa nedåt så att du kan växa uppåt; för den ljuvligaste gemenskapen med himlen erfars endast av ödmjuka själar, och endast dem. Gud kommer inte att förneka någon sorts välsignelse till en grundligt  ödmjuk ande. "Saliga är de fattiga i anden, ty dem hör himmelriket"3 med alla sina rikedomar och skatter. Hela Guds statskassa skall skrivas över i gåvobrev till själen som är ödmjuk nog att kunna ta emot den utan att växa stolt på grund av det. Gud välsignar oss alla upp till det fulla måttet och gränsen för vad han säkert kan göra. Om du inte får en välsignelse är det för att det inte är säkert för dig att ha den. Om vår himmelske Fader skulle låta din upphöjda ande vinna en seger i hans heliga krig skulle du snatta kronan för dig själv, och i mötet med en färsk fiende  skulle du falla offer; så du hålls låg för din egen säkerhet. 

När en man är uppriktigt ödmjuk och aldrig vågar röra så mycket som ett korn av beröm finns det knappast någon gräns för vad Gud kommer att göra för honom. Ödmjukhet gör oss redo att bli välsignade av all nådens Gud, och utrustar oss till att på ett effektivt sätt bemöta våra medmänniskor. Sann ödmjukhet är en blomma som kan pryda alla trädgårdar. Det är en sås som  kan krydda alla livets maträtter, och du finner en förbättring i varje rätt. Vare sig det är bön eller beröm, oavsett om det är arbete eller lidande, kan ödmjukhetens äkta sälta inte användas i överskott.

Jesaja 66:2

Efesierbrevet 4:9-10

Matteusevangeliet 5:3

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-01-29, 10:26
#110

"vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike."

Apostlagärningarna 14:22

Guds folk har sina prövningar. Det var aldrig menat av Gud, när han valde sitt folk, att de skulle vara ett oprövat folk. De valdes i lidandets ugn1; de var aldrig valda till världslig fred och jordisk glädje. Frihet från sjukdom och mortalitetens  smärtor hade aldrig lovats dem. Men när deras Herre utarbetade stadgan om privilegier, inkluderade han tuktan bland de saker som de oundvikligen borde vara arvingar till2. 

Prövningar är en del av vår lott; de förutbestämdes för oss i Kristus sista arv. Så säkert som stjärnorna är formade av hans händer, och deras banor fastställdes av honom, så har våra prövningar tilldelas oss. Han har förordnat deras säsong och deras plats, deras intensitet och vilken effekt de ska ha på oss. Goda män får aldrig räkna med att fly bekymmer; om de gör det, kommer de att bli besvikna, för ingen av deras föregångare har varit utan dem. Lägg märke till Jobs3 tålamod; minns Abraham, ty han hade sina prövningar, och genom sin tro under dem, blev han "alla de troendes Fader."4 Notera väl biografierna av alla patriarker, profeter, apostlar och martyrer, och du skall upptäcka att ingen av dem5 som Gud gjorde till nådens kärl undkom lidandets eld. 

Det är sedan forntiden instiftat att bekymrets kors bör ristas på varje nådens kärl, eftersom det är med det kungliga varumärket som varje nådens kärl utmärks. Men även om prövningen är  Guds barns väg, tröstas de av att veta att deras Mästare har gått framför dem; de har hans närvaro och medlidande för att uppmuntra dem, hans nåd stödjer dem, och hans exempel lär dem hur man uthärdar6. Och när de når "riket",   kommer det mer än gottgöras för "mycken bedrövelse" genom vilken de passerade på vägen dit in7.

Jesaja 48:10

Hebreerbrevet 12:5-6 

Jakobsbrev 5:11

Romarbrevet 4:16

Hebreerbrevet 11:8-40

Johannesevangeliet 16:33

7  Romarbrevet 8:18

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-02-05, 10:05
#111

"I världen får ni lida…"

Johannesevangeliet 16:33

Troende, frågar du efter orsaken till detta?

Blicka uppåt till din himmelske Fader och se honom ren och helig. Vet du inte att duen dag skall vara lik honom? Vill du lätt formas efter hans bild? Behöver det inte krävas mycket raffinering i lidandets ugn1 för att rena dig? Kommer det att vara en lätt sak att bli av med din korruption och göra dig perfekt så som din Fader som är i himlen är perfekt?2

Kristen, härnäst blicka nedåt. Vet du vilka fiender du har nedanför dina fötter? Du var en gång en tjänare av Satan och ingen kung förlorar gärna sina undersåtar. Tror du att Satan kommer att låta dig vara? Nej, han kommer alltid att vara efter dig, för han "går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka."3 Därför, kristen, räkna med problem när du blickar neråt. 

Blicka sedan runt dig. Var är du? Du är i fiendens land som en främling och pilgrim. Världen är inte din vän. Om den är det, då är du inte Guds vän, för den som är vän av världen är Guds fiende4. Var säker på att hitta motståndsmän överallt. När du sover, tänk dig att du vilar på slagfältet; när du går, misstänk ett bakhåll vid varje hörn. Som myggor sägs sticka främlingar mer än infödda, så kommer  jordens prövningar vara skarpast för dig. 

Blicka slutligen inåt, i ditt eget hjärta, och observera vad som finns där. Synd och själv är fortfarande inom dig.  O! om du inte hade någon djävul att fresta dig, inga fiender att bekämpa och ingen värld att snärja dig, skulle du fortfarande hitta i dig själv ont nog för att vara ett besvärligt problem,  för "bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt."5 

Räkna med problem då, men MISSTRÖSTA inte på grund av det, för Gud är med dig för att hjälpa och stärka dig. Han har sagt: "Jag kommer att vara med dig i nöden, jag kommer att rädda dig och ära dig."6

Jesaja 48:10

Matteusevangeliet 5:48

1 Petrusbrevet 5:8

Jakobsbrevet 4:4

Jeremia 17:9 

Psaltaren 50:15Psaltaren 91:15

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-02-11, 18:38
#112

Han ledde dem på den rätta vägen

Psalm 107:7

Föränderlig erfarenhet leder ofta den orolige troende att fråga "Varför är det så här med mig?" Jag letade efter ljus men mörker kom; efter fred, men fick problem. Jag sade i mitt hjärta, mitt berg står fast; jag skall aldrig flyttas1. Herre, när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt2. Så sent som igår kunde jag klart se min arvstitel; idag är mina bevis nedtonade och mitt hopp dystert. Igår kunde jag klättra till Pisgas topp3 och se landskapet bortom och med förtroende glädjas över mitt framtida arv; idag har min ande inga förhoppningar, utan många rädslor; inga glädjeämnen, utan mycket lidande. Är detta en del av Guds plan för mig? Kan detta vara sättet på vilket Gud skall föra mig till himlen? Ja, så är det. 

Förmörkelsen av din tro, mörkret i ditt sinne, blekningen av ditt hopp, alla dessa saker är bara delar av Guds metoder för att göra dig mogen för det stora arv till vilket du snart ska träda in. Dessa prövningar är till för att testa och stärka din tro – de är vågor som sköljer dig vidare mot klippan – de är vindar som för ditt skepp desto snabbare mot den önskade hamnen. Så kan det sägas om dig enligt Davids ord: "han förde dem till den hamn dit de ville."4 

Genom ära och vanära, under ont rykte och gott rykte, genom överflöd och fattigdom, genom glädje och ångest, genom förföljelse och fred, genom allt detta är livet för era själar bevarade och i var och en av dessa är du hjälpt på vägen.5 Åh, tro inte, troende, att dina sorger är utanför Guds plan; de är nödvändiga delar av det. "Vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike."6 Lär då även att "räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar."7

Psaltaren 16:8

Psaltaren 30:8

5 Moseboken 34:1

Psaltaren 107:30

2 Korinthierbrevet 4-10

Apostlagärningarna 14:22 

Jakobsbrevet 1:2

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-02-19, 08:06
#113

Jag hjälper dig, säger Herren.

Jesaja 41:14

Denna dag åt oss liksom höra Herren Jesus säga till var och en av oss: "Jag kommer att hjälpa dig".

"Det är en liten sak för mig, din Gud, att hjälpa dig. Tänk på vad jag redan har gjort. Vad! Inte hjälpa dig? Jag köpte dig med mitt blod. Vad! Inte hjälpa dig? Jag har dött för dig och om jag har gjort det största, kommer jag inte att göra det mindre? Hjälpa dig! det är det minsta jag någonsin kommer att göra för dig! jag har gjort mer, och kommer att göra mer. Innan världen började valde jag dig. Jag  gjorde förbundet för dig. 

Jag lade av mig min härlighet och blev en man för dig, jag gav upp mitt liv för dig, och om jag gjorde allt detta, kommer jag säkert att hjälpa dig nu. Genom att hjälpa dig ger jag dig vad jag redan har köpt för dig.  Om du hade behov av tusen gånger mer hjälp skulle jag ge det till dig; du begär lite jämfört med vad jag är beredd att ge.  Det är mycket för dig att behöva, men det är ingenting för mig att skänka. Hjälpa dig? Frukta inte! Om det stod en myra vid tröskeln till din kornbod och bad om hjälp skulle det inte ruinera dig att ge honom en handfull av din vete; du är ingenting annat än en liten insekt vid dörren till min totala tillräcklighet. Jag kommer att hjälpa dig. "

O min själ, är inte detta tillräckligt? Behöver du mer styrka än den helige Treenighetens makt? Behöver du mer visdom än vad som existerar i Fadern, mer kärlek än vad som visar sig i Sonen, eller mer kraft än det som är uppenbart i Andens påverkan? Kom hit med din tomma kanna! Visst kommer denna källa att fylla den. Skynda, samla upp dina behov och för dem hit - din tomhet, ditt elände, din nöd.  Se, denna flod av Gud är full för din försörjning; vad kan du önska vid sidan av den? Gå ut, min själ, i denna din kraft. Den evige Guden är din hjälpare!

_"Frukta inte, ty jag är med dig,  se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
_

Jag styrker dig, jag hjälper dig,  jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. " Jesaja 41:10

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-02-25, 17:57
#114

"Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er."

1 Petrusbrevet 5:7

Det är ett ljuvligt sätt att lugna sorgen när vi kan känna -. "HAN har omsorg om mig" Kristen! vanära inte tron genom att alltid bära ett bekymrat anlete;  kom, kasta din börda på Herren1. Du stapplar under en vikt som din far inte skulle känna av. Vad som verkar som en förkrossande börda för dig är för honom som ett litet dammkorn på balansvågen.  Ingenting är så ljuvlig som att vila passiv i Guds händer och känna ingen vilja förutom hans.

Åh, lidande  barn, var tålmodig. Gud har inte gått förbi dig i sin försyn. Den som matar sparvarna, kommer också att förse dig med det som du behöver2. Sitt inte ner i förtvivlan; fortsätt hoppas, förtrösta alltid.3 Ta upp trons vapen mot ett hav av problem, och ditt motstånd kommer att göra slut på dina bekymmer.  Det finns en som har omsorg om dig. Hans ögon är fästa på dig, hans hjärta slår i medlidande för dina bekymmer, och hans allsmäktiga hand skall ge dig hjälpen du behöver. Det mörkaste moln ska sprida skurar av nåd. Den mörkaste dysterhet ska ge plats till ljusets morgon. Om du är en i hans familj, kommer han att hela  dina sår och läka ditt brustna hjärta4. Tvivla inte på hans nåd på grund av din bedrövelse, men tro att han älskar dig lika mycket i stunder av problem som i tider av lycka.

Vilket lugnt och stilla liv du kan leva, om du lämnar din omsorg  till Guds försyn! Med lite olja i kannan, och en näve mjöl i krukan, överlevde Elia hungern5 och du kommer att göra detsamma. Om Gud bryr sig om dig, varför behöver du då bry dig? Litar du på honom för din själ, och inte för din kropp? Han har aldrig vägrat att bära dina bördor, han har aldrig vacklat under deras tyngd. Kom då, själ! sluta upp med retlig omsorg, och lämna alla dina bekymmer i handen av en nådig Gud.

Psaltaren 55:23

Matteusevangeliet 29:32

Jesaja 26:4

Psaltaren 147:3

5  1 Kungaboken 17:8-16

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-03-04, 18:32
#115

"han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom."

Matteusevangeliet 3:16

Liksom Guds Ande sänkte sig ned på Herren Jesus, huvudet1, så i ett mått sänker han också sig ned över medlemmarna i den andliga kroppen. Hans ankomst hos oss är efter samma sätt som när den föll på vår Herre. Det finns ofta en säregen snabbhet med ankomsten;  allt vi vet är att vi tvingas framåt och uppåt mot himlen bortom alla förväntningar. Ändå finns det ingen av den brådska som råder på jorden, för duvans vingar är lika mjuka som de är snabba. Tystnad verkar vara avgörande för många andliga verksamheter; Herren är i den stilla rösten2, och som daggen3,  destilleras hans nåd i tystnad.

Duvan har alltid varit den valda symbolen för renhet och den Helige Ande är heligheten själv. När han kommer blir allt som är rent och vackert och av god rapport4 till överflöd, och synd och orenhet försvinner. Där den heliga Duvan kommer råder också fred; han bär en olivkvist5 som visar att det gudomliga vredens vattnet har sjunkit undan.  Mildhet är ett säkert result av den sakrala Duvans förvandlande kraft: hjärtat som rörs av hans godartade inflytande är milt och ödmjukt därefter och för alltid. Ofarlighet6 följer såsom en självklarhet; örnar och korpar kan jaga sina byten—turturduvan tål illa behandling men kan dock inte orsaka den. 

Vi måste vara ofarliga som duvor. Duvan är en träffande bild av kärleken. Rösten av turturduvan7 är kärleksfull och själen vilken besöks av den välsignade Anden är därför rik på kärlek till Gud,  bröderna, syndare och, framför allt,  kärlek till Jesus. Svävandet av Guds Ande8 över det djupa vattnet producerade först ordning och liv och i våra hjärtan orsakar och främjar han nytt liv och ljus. Välsignade Ande, så som du vilade över vår käre Frälsare, vila ändå över oss från denna tid framåt och för evigt.

Kolosserbrevet 1:18

1 Kungaboken 19:13  (i den engelska översättningen 'en stilla liten röst')

Hosea 14:6

Filipperbrevet 4:8

1 Moseboken 8:11

Matteusevangeliet 10:16

Höga Visan 2:11-12

1 Moseboken 1:2

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-03-11, 18:01
#116

"Du skall älska din nästa"

Matteusevangeliet 5:43

"Älska din nästa." Han kanske rullar i rikedom där du är fattig och bor i din lilla stuga vid sidan om hans lyxiga herrgård. Varje dag ser du hans egendom, hans fina linne, och hans överdådiga banketter.1 Gud har gett honom dessa gåvor; åtrå inte hans rikedom och tänk inga hårda tankar om honom. Var nöjd med din lott2, om du nu inte kan bättra den, men se inte på din nästa och önska att han hade det som du. Älska honom och då kommer du inte att avundas honom.

Kanske, å andra sidan, är du rik och bor nära  de fattiga. Förakta inte tanken att kalla dem granne. Erkänn att du är befalld att älska dem. Världen kallar dem dina underordnade. I vad är de underlägsna? De är mycket mer dina likar än dina underordnade, för "Gud har av en enda människa skapat alla människor och folk".3 Din kappa kan vara bättre än deras men du är ingalunda bättre än de. De är människor och vad mer är du än de? Se till att älska din nästa även om han klär sig i trasor eller är nedsänkt i fattigdomens djup.4

Men du kanske säger: "Jag kan inte älska mina grannar eftersom de återgäldar allt jag gör med otacksamhet och förakt." Så mycket mer utrymme för kärlekens hjältemod. Skall du vara en mjuk krigare istället för att kämpa kärlekens hårda kamp? Han som vågar mest skall vinna mest; och om din kärleks väg är ojämn, beträd den då modigt och fortsätt att älska din nästa i vått och torrt. Samla glödande kol på deras huvud5 och om de är svåra att behaga sök inte efter att tillfredsställa dem, utan tillfredsställ din herre. Komma ihåg att även om de avvisar din kärlek så avvisar inte din herre den; han finner dina gärningar lika acceptabla som de hade kunnat funnit dem. Älska din nästa, för på så sätt går du i Kristi fotspår.

Lukasevangeliet 16:19

Hebreerbrevet 13:5

Apostlagärningar 17:26

Jakobsbrevet 2:5-9

Romarbrevet 12:20

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-03-18, 20:28
#117

"han som är Amen"

Uppenbarelseboken 3:14

Ordet "Amen" högtidligt bekräftar det som sades innan; och Jesus är den stora bekräftaren; oföränderlig, för evigt  "Amen" i alla sina löften. Syndare,  jag vill trösta dig med denna reflektion. Jesus Kristus sade, "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.."1 Om du kommer till honom, kommer han att säga "amen" i din själ; hans löfte ska vara sant mot dig. Han sade i sitt kötts dagar, "Ett brutet strå skall han inte krossa."2 O du stackars, brutna, mörbultade hjärta, om du kommer till honom, kommer han att säga "Amen" till dig, och det ska vara sant i din själ som i hundratals fall i gångna år.

Kristen, det inte finns ett ord som har gått ut ur Frälsarens mun som han någonsin har tagit tillbaka; är inte detta en stor tröst för dig också ? Jesu ord skall stå när himmel och jord förgås. Om du fattar tag i, även ett halvt löfte, skall du finna att det är sant. Akta dig för honom som kallas "Klipp-löftet"3 som kommer att förstöra mycket av bekvämligheten av Guds ord.

Jesus är "ja" och "Amen" i alla sina befattningar4. Han var en präst som förlät och renade oss en gång, han är "Amen" som präst fortfarande. Han var en kung  som regerade över sitt folk, och han försvarade dem med sin väldiga arm5, han är fortfarande en "Amen" Kung. Han var en forntidsprofet, som förutsade ljuva saker som skall komma. Hans mun är idel sötma, och dryper fortfarande av flytande myrra6 - han är en "Amen" profet. Han är "Amen" beträffande hans blods förtjänst; han är "Amen" gällande hans rättfärdighet. Denna heliga klädnad7 ska förbli  fagrast och härligast när naturen förfaller. Han är "Amen" i varenda titel som han bär.  Din man som aldrig söker en skilsmässa; din vän som är mer hängiven än en bror8; din Herde, med dig i dödens mörka dal9; din hjälp och din befriare10, ditt bergfäste och din borg ; ditt frälsnings horn, ditt värn 11, ditt självförtroende12, din glädje13, din allt, och din ja och "Amen" i allt.

 1 Matteusevangeliet 11:28

 2 Matteusevangeliet 12:20

 3 En skurk i John Bunyans verks tredje serie 

 4 2 Korinthierbrevet 1:20

 5 Psalm 98:1

 6 Höga Visan 5:13-16 

 7 Jesaja 61:10

 8 Ordspråksboken 18:24

 9 Psalm 23:4

10 Psalm 59:17

11 Psalm 18:3

12 Psalm 71:5

13 1 Peter 1:8-9

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-03-26, 09:47
#118

"Är det utan orsak som Job fruktar Gud?"

Job 1:9

Detta var Satans onda fråga om denne rättfärdige gamla man, men det finns många personer i dag där man med all rättvisa kan ställa den frågan, för de älskar Gud  eftersom han låter det gå väl för dem. Men om det gick illa för dem, skulle de ge upp allt skryt om sin tro på Gud. Om de tydligt kan se att sedan tiden för deras förmodade omvändelse de har blivit gynnade i världen, då  kommer de att älska Gud på deras bristfälliga köttsliga sätt; men om de får uthärda motgång, gör de uppror mot Herren. Deras kärlek är kärleken till det dukade bordet, inte till värden; en kärlek till skafferiet, inte till husets herre.  

När det gäller en sann kristen, förväntar han sig att få sin belöning i nästa liv, och att uthärda svårigheter i detta. Löftet inom det gamla förbundet var välstånd, men löftet inom det nya förbundet är motgångar. Kom ihåg Kristi ord - "Varje gren i mig, som icke bär frukt" - Vad gör han? "Han rensar den, så att den kan bära frukt." Om du bär  frukt, måste du uthärda lidande.1 "Ack!" säger du, "det är en fruktansvärt framtid." Men denna åkomma utverkar sådana värdefulla resultat, att den kristne som är föremål för den måste lära sig att glädjas i vedermödor, för såsom hans vedermödor överflödar, så får han tröst i överflöd i Kristus Jesus2. Vila i förvissningen att om du är ett Guds barn så kommer du inte att bli obekant med käppen3. Varje guldtacka måste förr eller senare gå genom elden.4

Var inte rädd, utan snarare gläds åt att sådana fruktsamma tider är  beredda för dig, för i dem kommer du att avvänjas från jorden och iordninggöras för himlen. Du kommer att befrias från att  klamra dig fast vid jorden, och göras till att längta efter de eviga sakerna som  snart kommer att uppenbaras för dig5.  När du upplever nu att du tjänar Gud för intet, då kommer du att glädjas i den framtida oändliga belöningen.

Johannesevangeliet 15:2

2 Korinthierbrevet 1:5

Ordspråksboken 3:11-12Hebreerbrevet 12:5

Ordspråksboken 17:31 Petrusbrevet 1:7

1 Korinthierbrevet 2:9-10

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-04-02, 08:06
#119

"Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen, "

Efesierbrevet 5:25

Vilket gyllene exempel Kristus ger till sina lärjungar! Få lärare vågar säga: "Om du vill leva ut min undervisning, imitera mitt liv." Men eftersom Jesu liv är den exakta återgivningen av perfekt dygd kan han peka på sig själv som förebilden för helighet, likväl som dess lärare.

Den kristne bör ingen annan ha än Kristus som sin förebild1. Under inga omständigheter bör vi vara nöjda om vi inte återspeglar den nåd som var i honom. Som en man är den kristne att betrakta porträttet av Kristus Jesus och måla efter dess ämne. Den sanne kristne är att vara en sådan make som Kristus var för hans kyrka. En gift mans kärlek är speciell. Herren Jesus vårdar för kyrkan en sådan märklig ömhet, som att sätta henne över resten av mänskligheten: "Jag ber för dem, jag ber inte för världen."2  Den utkorade kyrkan är himlens favorit, Kristi skatt, huvudkrona, hans armband, hans hjärtas pansar, hans kärleks centrum  och kärna.  En man bör älska sin hustru med en trofast kärlek, för så älskar Jesus sin kyrka. Han varierar inte i sin tillgivenhet. Han kan komma att ändra  sin visning av tillgivenhet, men ömheten i sig är fortfarande densamma. En man bör älska sin hustru med en varaktig kärlek, för ingenting "skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre."3 En sann make älskar sin hustru med en rejäl kärlek, innerlig och intensiv. Det är inte bara tomma ord. 

Åh! älskade, vad mer kan Kristus ha gjort i bevis på sin kärlek än vad han har gjort? Jesus har en glad kärlek till sin maka: Han värderar hennes tillgivenhet högt och gläder sig i henne med ljuvt välbehag. Troende, du förvånas över Jesu kärlek; du beundra den – imiterar du den? I dina privata relationer är regeln och måttet på kärlek – "så som Kristus har älskat församlingen"?

Efesierbrevet 5:1-2

2  Johannesevangeliet 17:9

Romarbrevet 8:35-39

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-04-09, 09:54
#120

"Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla."

Psaltaren 55:23

Omsorg, trots att den utövas på legitima föremål, har   syndens natur om den görs till överdrift.   Föreskrifterna att undvika orolig omsorg inskärps intensivt av vår Frälsare om och om igen1. Varningen upprepas av apostlarna2 och det är ett bud som inte kan åsidosättas utan att begå synd. För själva kärnan i orolig omsorg är tron att vi är klokare än Gud, och vi tvingar oss att i hans ställe  göra i hans plats det han har åtagit sig att göra för oss!

Vi försöker att tänka på det som vi vill ha och inbillar oss att han kommer att glömma oss. Vi strävar för att ta på oss vår tröttsamma börda, som om han var oförmögen eller ovillig att bära den för oss. Denna olydnad mot hans klara bud, denna otro på hans ord, detta övermod som inkräktar på hans område,  alla är syndiga.

Men mer än så, denna ängsliga angelägna omsorg leder ofta till syndfulla gärningar.  Den som inte lugnt kan lämna sina affärer i Guds hand, och trotsigt     bär sin egen börda, frestas mycket sannolikt till att använda fel sätt för att hjälpa sig själv. Denna synd leder till att överge Gud som vår rådgivare, och tillgripa mänsklig visdom istället. Detta är att gå till "usla brunnar"  i stället för till "källan," lik den synd3 som räknades mot gamla Israel. Ångest gör att vi tvivlar på Guds nåd, och därmed att vår kärlek till honom svalnar; vi känner misstro, och därmed bedrövas Guds Ande4, så att våra böner hindras, vår konsekventa livsföring skadas och våra liv blir självcentrerade. Således vill vår brist på förtroende för Gud leda oss att vandra långt ifrån honom; men genom en enkel tro på hans  löfte, vältrar vi varje börda som kommer över till honom5, och gör oss "inga bekymmer för något" 6, eftersom han förbinder sig att ta hand om oss, kommer det att hålla oss nära honom, och stärka oss mot många frestelser. "Du skall hålla honom i perfekt frid vars sinne har stannat på dig, eftersom han förtröstar på dig."7

Matteus 6:25-34 Lukas 12:22-31Johannes 14:2  

Kolosserbrevet 3:15Romarbrevet 8:31-39    Hebreerbrevet 13:5-6

Jeremia 2:13

Efesierbrevet 4:30

1 Petrusbrevet 5:7Lukas 12:32

Filipperbrevet 4:6-7

Jesaja 26:3 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla.
 • Redigerat 2021-02-06, 09:47 av Woodland
Woodland
2017-04-16, 08:22
#121

"att förbli i tron"

Apostlagärningarna 14:22

Uthållighet är det sanna helgonets emblem. Det kristna livet är inte endast en början på Guds vägar, utan också en fortsättning på samma väg så länge livet varar. Det är med en kristen som det var med den store Napoleon: han sade "Erövringar har gjort mig till den jag är, och erövringar måste upprätthålla mig." Så, käre broder i Herren, har erövring under Gud gjort dig till vad du är, och erövring måste upprätthålla dig. Ditt motto måste vara "Excelsior."1  Endast han som härdar ut till dess att krigets trumpet inte längre blåses är en sann erövrare och den som ska krönas till sist.2 

Vår uthållighet är därför målet för alla våra andliga fiender. Världen motsätter sig inte att du är en kristen för en stund om hon kan fresta dig att upphöra med din pilgrimsfärd och lugna ner dig för att köpa och sälja med henne i fåfängans marknad.3 Köttet kommer att försöka snärja dig och förhindra dig att pressa fram mot härlighet. "Detta är ett tröttsamt arbete för en pilgrim; kom, ge upp. Skall jag alltid bli förödmjukad?  Kan jag aldrig bli bortskämd?  Ge mig åtminstone en permission från detta ständiga krig?" Satan kommer att göra många våldsamma attacker på din uthållighet. Den kommer vara märkt av alla hans pilar. Han strävar efter att hindra dig i tjänsten: han insinuera att du inte gör något gott och att du behöver vila. Han kommer att sträva efter att göra dig trött på lidandet, han kommer att viska, "Förbanna Gud och dö."4 Eller så kommer han att attackera din ståndaktighet: "Vad är nyttan av att vara så ivrig?  Var tyst som de andra, somna som de gör, och låt din lampa slockna som de andra jungfrurna!"5 Eller så kommer han att angripa dina doktriners övertygelser: "Varför hålla dessa kyrkliga bekännelser? Förnuftiga män börjar bli mer liberala; de tar bort de gamla landmärkena.6 Fall i takt med tiden."  Därför, Kristen, bär din sköld7 nära din rustning8 och ropa till Gud att du genom hans Ande må härda ut till slutet.

1 Latin: högre, mot höjden

Uppenbarelseboken 3:11Uppenbarelseboken 4:10-11  

 3 En plats i John Bunyans allegoriska roman "Kristens resa". 

 4 Job 2:9  

Matteus 25:1-12 och De tio jungfrurna  

Ordspråksboken 22:28,   23:10         

Trons sköld

8  Pansar

Matteus 24:13

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-04-23, 08:06
#122

"O, att jag vore som i förgångna månader"

Job 29:2    

Många kristna ser på det förflutna med nöje, men betraktar nutiden med missnöje. De ser tillbaka på de dagar som de har vandrat i nära umgänge med Herren som de ljuvligaste och bästa de någonsin har upplevt, men vad som gäller idag är klätt i ett sombert plagg av dysterhet och drömmar.1 

En gång bodde de nära Jesus, men nu känner de att de har vandrat från honom, och de säger, "O, att jag var som i förgångna månader!" De klagar på att de har förlorat sitt vittnesbörd, eller att de inte har någon sinnesro eller att de inte har nöje i nådens medel eller att samvetet inte är så ömt, eller att de inte har så mycket iver för Guds ära. Orsakerna till detta sorgliga tillstånd är många. Det kan uppstå genom en relativ försummelse av bön, för en försummad bönevrå är början på all andlig nedgång. Eller det kan vara resultatet av avgudadyrkan. Hjärtat har blivit ockuperat med någonting annat än med Gud. Känslorna har blivit inställda på jordens saker i stället för himmelens saker2. 

En avundsjuk Gud kommer inte att vara nöjd med ett uppdelat hjärta.  Han måste vara älskad först och bäst3. Han kommer att dra tillbaka sitt solsken från ett kallt, vandrande hjärta eller också  kan orsaken  hittas i ökat självförtroende och självrättfärdighet. Högmod är livligt i hjärtat4 och jaget upphetsas istället för att ligga lågt vid korsets fot. Kristen, om du inte nu är som du "var i förgångna månader" förnöj dig inte med att endast önska att återvända till tidigare lycka, men gå genast för att söka din mästare och berätta för honom om ditt sorgliga tillstånd. Be om hans nåd och styrka för att hjälpa dig att vandra nära honom.  Ödmjuka dig inför honom och han kommer att lyfta upp dig och ännu en gång ge dig njutningen av hans ansikte5. Sitt inte ner för att sucka och klaga; medan den älskade läkaren lever finns det hopp—nej, finns det säker återhämtning för de värsta av fall.

1  Psaltaren 42

Kolosserbrevet 3:2-3

2 Mosebok 34:145 Mosebok 4:24

Romarbrevet 12:3Filipperbrevet 2:1-11

5 Jakobsbrevet 4:10, Psaltaren 89:16 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-04-29, 23:19
#123

"Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl"

Jesaja 3:10

Det är alltid väl med de rättfärdiga! 

Om det hade stått: "Säg till den rättfärdige, att det är bra med honom i hans välstånd",  borde vi ha varit tacksamma för en så stor välsignelse, för välstånd är en ständig fara och det är en gåva från himlen att räddas från den fällan1. Eller om det stod: "Det är väl med honom under förföljelse",  skulle vi vara tacksamma för en sådan försäkran, för förföljelse är svår att bära. 

Men när ingen tid nämns är hela tiden inkluderad. Guds "skall" måste alltid förstås i sin största mening. Från början av året till slutet av året,  från den första samlingen av kvällsskuggor till dess att morgonstjärnan skiner, under alla förhållanden och under alla omständigheter skall det gå väl med den rättfärdige. Det går så bra för honom att vi inte kan föreställa oss att det kan bli bättre.  Han är välmående när han äter Jesu kött och blod2. Han är välklädd för han bär Kristi  tillräknade rättfärdighet.3 Han är väl inhyst för han lever i Gud.4 Han är lyckligt gift för hans själ är knuten i äktenskapsförbundet med Kristus.5 Han är väl försedd för Herren är hans herde.6 Han är väl förlänad för himlen är hans arv.7 Det är väl med de rättfärdiga - vilande på gudomlig auktoritet, Guds mun talar en tröstande försäkran. 

O älskad av Herren, om Gud säger att allt är bra, så kan tiotusen djävlar  påstå att det är dåligt, men vi skrattar åt dem alla i förakt. Välsignad vare Gud för en tro som gör det möjligt för oss att tro på Gud när varelserna motsäger honom. Bibeln säger det är hela tiden väl med dig, du rättfärdige.  Älskade, om du inte då kan se det, låt Guds ord stå i stället för din syn. Ja, tro på gudomlig auktoritet mer självsäkert än om dina ögon och dina känslor bekräftade det för dig. De Gud välsignar är verkligen välsignade, och det hans mun förklarar är sanningen säker och fast.8

Ordspråksboken 30:8

2  Matteus 26:26-28 (nattvarden)

2 Korinthierbrevet 5:21Romarbrevet 3:21-22

Apostlagärningarna 17:27-28

Uppenbarelseboken 19:6-9

Psaltaren 231 Petrusbrevet 2:25

1 Petrusbrevet 1:3-5

Jesaja 40:81 Petrusbrevet 1:24-25

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-05-06, 20:00
#124

"jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk"

2 Korinthierbrevet 6:16

Vilken ljuvlig titel: "Mitt folk!" Vilken underbar uppenbarelse: "Deras Gud!" Så mycket betydelse ligger i dessa två ord, "Mitt folk!" Detta är något speciellt. Hela världen är Guds. Himlen, himlarna och himlarnas himmel är Herrens, och han regerar bland människors barn.1 Men av dem som han har utvalt, som han har köpt för sig själv, säger han vad han inte säger om andra: "Mitt folk". 

I detta ord finns idén om innehav. På ett speciellt sätt är "Herrens del hans folk, Jakob är hans arvedels lott".2 Alla nationer på jorden är hans.  Hela världen är i hans makt.  Ändå är hans folk, hans utvalda, mer speciellt hans egendom. Han har gjort mer för dem än andra. Han har köpt dem med sitt blod. Han har fört dem nära sig själv. Han har gett dem sitt hjärta. Han har älskat dem med en evig kärlek,3en kärlek som de största vatten ej kan släcka   och som tidens revolutioner aldrig i tillräcklig grad kommer att förminska.

Kära vänner, kan ni, genom tro, se er själva i den skaran? Kan ni se upp till himlen och säga: "Min Herre och min Gud.  Min med den härliga relationen som berättigar mig att kalla dig Fader, min av den heliga gemenskapen som jag tycker om att ha med dig när du är glad att manifestera dig för mig såsom du inte gör för världen? " 

Kan du läsa Inspirationsboken och hitta din frälsning där? Kan du läsa ditt lärlingskontrakt  i det dyrbara blodet? Kan du, genom ödmjuk tro, ta tag i Jesu kläder och säga: "Min Kristus"? Om du kan, säger Gud om dig och andra som dig, "mitt folk". Ty om Gud är din Gud, och Kristus, din Kristus, har Herren en speciell, sällsynt favör för dig. Du är föremål för hans val, accepterad i hans älskade Son.

Psaltaren 115:16

5 Mosebok 32:9

Jeremia 31:3

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-05-14, 08:26
#125

"Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting, håll mig vid liv på dina vägar."

Psaltaren 119:37

Det finns olika typer av fåfänga. Pinglorna på narrens huva, världens glädje, dansen, lutan och den lösaktiges bägare, alla dessa vet vi är fåfänga. Dessa är lätta att känna igen.  Långt mer förrädiska är de lika fåfängliga sakerna   världsliga bekymmer och bedräglig rikedom.1 En man kan följa fåfänglighet lika väl på banken som i teatern. Om han spenderar sitt liv för att samla rikedom, genomlever han sina dagar i en fåfänglighetsuppvisning.2 

Om vi ​​inte följer Kristus och gör vår Gud till livets stora objekt, skiljer vi endast i utseende från de mest lättsinniga. Det är uppenbart att det finns stort behov av den första bönen i vår text. "håll mig vid liv på dina vägar." Psalmisten bekänner att han är slö, tung, klumpig, allt utom död. Kanske, kära läsare, du känner detsamma? Vi är så tröga att de bästa motiven kan inte förnya oss, förutom Herren själv.

Kommer inte helvetet att väcka mig? Ska jag tänka på syndare som förgås och ändå inte vakna? Kommer inte himlen att väcka mig? Kan jag tänka på den belöning som väntar på de rättfärdiga, och ändå vara kall? Kommer inte döden att beveka mig? Kan jag tänka mig att dö och stå inför min Gud, och ändå vara trög i min mästares tjänst? Kommer inte Kristi kärlek att driva mig?3 Kan jag tänka på hans kära sår, kan jag sitta vid foten av korset och inte beröras med glödande iver? Det verkar så! 

Det är inte bara ett övervägande som kan hålla oss vid liv. Gud själv måste göra det, ropa därför: "Håll mig vid liv." Psalmisten andas ut hela själen i sina intensiva böner: hans kropp och själ förenar sig i bön. "Vänd bort mina ögon", säger kroppen: "håll mig vid liv," skriker själen. Detta är en lämplig bön för varje dag. Herre, hör den nu i mitt fall.

Matteusevangeliet 13:22 , Markusevangeliet 4:19 

2 Psaltaren 39:7

2 Korinthierbrevet 5:14

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-05-21, 08:52
#126

"jag har mycket folk här i staden"

Apostlagärningarna 18:10 

Detta borde vara en stor uppmuntran för att försöka göra gott eftersom Gud har, bland de uslaste av de usla, de mest förtappade, de mest fördärvade och försupna, ett utvalt folk som måste räddas.0 När du tar ordet till dem gör du det för att Gud har ordinerat dig att vara livets budbärare1 till deras själar och de måste ta emot det, för så är det med förutbestämmelsens dekret. De är förlossade med Kristi blod lika mycket som de heliga inför den eviga tronen2. De är Kristi egendom, och kanske är de älskare av krogen och hatare av helighet men om Jesus Kristus köpte dem kommer han att få dem. Gud kommer inte att glömma det pris som hans Son har betalat. Han kommer inte att tillåta att hans ställföreträdande i något fall skulle vara en ineffektiv, död gärning. Tiotusentals inlösta är inte återfödda än, men pånyttfödda måste de bli.  Och detta är vår tröst när vi går ut till dem med Guds befriande Ord.

Nej, ännu mer, Kristus beder för dessa ogudaktiga inför tronen. "Men inte bara för dem ber jag," säger den store förbedjaren, "utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig."3 Stackars okunniga själar, de känner ingenting till om bön för sig själva, men Jesus ber för dem. Deras namn finns på hans bröstsköld4, och med tiden måste de böja sina envisa knän och andas ut en ångerfull suck inför nådens tron. "Fikonens tid är inte ännu."5 Det förutbestämda ögonblicket har inte kommit men när det kommer skall de lyda, ty Gud kommer ha sin egendom. De måste, för de kan inte stå emot Anden när han kommer fram med maktfullhet – de måste bli den levande Guds villiga tjänare. "Villigt kommer mitt folk på min maktens dag."6 "Han ska rättfärdiga många." "Han skall se om sin själs trängsel." "Jag skall dela honom med den stora, och de starka skall han få som byte."7

1 Korinthierbrevet 6:9-11

1  2 Korinthierbrevet 5:18-21

Uppenbarelseboken 7:9-10

Johannesevangeliet 17:20

2 Mosebok 28:15-30Efesierbrevet 6:14

Hosea 9:10 och #3

Psalm 110:3

Jesaja 53:11-12

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

 • Redigerat 2020-11-21, 08:26 av Woodland
Woodland
2017-05-28, 07:35
#127

Hans vägar är eviga.

Habackuk 3:6

Det han en gång har gjort kommer han att göra igen. Människans tillvägagångssätt växlar men Guds vägar är eviga. Det finns många orsaker för denna mest tröstande sanning. Några av dessa är de följande: Herrens vägar är resultatet av en klok överläggning. Han ordnar allt efter hans egen vilja. Mänskliga handlingar är oftast det förhastade resultatet av passion eller rädsla, och följs av ånger och förändring. Men ingenting kan överraska den Allsmäktige och inget kan hända annat än det han har förutsett. Hans vägar är utkomna av en oföränderlig karaktär och i dem kan Guds fasta och bestämda egenskaper tydligt ses.

Om inte den Evige själv kan genomgå förändring måste hans vägar, som är honom själv i aktion, förbli för alltid desamma. Är han evigt rättvis, nådig, trofast, klok, öm? – då måste hans vägar alltid bli märkta av samma kännetecken. Varelser verkar enligt deras natur. När deras natur förändras varierar också deras beteende. Men eftersom ingen förändring eller växling mellan ljus och mörker1 sker hos Gud så kommer hans vägar att evigt förbli desamma. Dessutom finns det ingenting externt som kan ändra de gudomliga vägarna eftersom de är ett utövande av Guds oemotståndliga kraft. Jorden sägs, genom profeten, klyvas med floder, bergen skälver, djupet lyfter upp sina händer och solen och månen står stilla när Jehova marscherar fram för sitt folks frälsning2. Vem kan stå emot hans hand eller säga till honom, "Vad gör du?"3

Men det är inte endast detta som ger stabilitet. Guds vägar är uppvisningar av hans eviga rättfärdighetsprinciper och kan därför aldrig försvinna.  Orätt leder till förfall och innebär undergång, men det sanna och det goda har omkring sig en vitalitet som tidsåldrar inte kan minska.

Imorgon låt oss gå till vår himmelske Fader med tillförsikt. Kom ihåg att Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet,4 och i honom är Gud evigt nådig mot sitt folk.5

Jakobsbrevet 1:17

Habackuk 3:9-11

3  Daniel 4:32

Hebreerbrevet 13:8

Psalm 100:5145:17Jesaja 30:18

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-06-04, 08:11
#128

"Hon plockade ax på åkern ända till kvällen."

Rut 2:17

Låt mig få lära mig av Rut, axplockerskan. Så som hon gick ut för att samla sädesax måste jag gå ut för att samla andlig mat på fälten genom bön, meditation, förordningar1 och lyssnade till ordet2. Plockerskan samlar sin portion ax för ax. Hennes vinster är lite åt gången: så jag måste vara nöjd med att söka efter enstaka sanningar om det inte finns en större mängd av dem. Varje strå bidrar till att göra ett knippe, och varje bibellektion hjälper till att göra oss kloka till frälsning. 

Axplockerskan håller ögonen öppna: om hon snubblade bland stubben som i en dröm hade hon ingen last att sedan bära hem med jubel3. Jag måste vara vaksam i mina religiösa övningar så att de inte blir olönsamma för mig. Jag befarar att jag redan har förlorat mycket.  O, att jag kan rätt uppskatta mina möjligheter och arbeta med större flitighet.  Axplockerskan böjer sig efter allt hon finner och det måste också jag. Högmodiga andar kritiserar och protesterar men ödmjuka sinnen plockar upp och får nytta av det. Ett ödmjukt hjärta är till stor hjälp för att lönsamt höra evangeliet. Det inympade själsfrälsande ordet mottas inte utom med mildhet4. En styv rygg gör en dålig efterskördare. Ner, herre stolthet, du är en ond tjuv och skall inte uthärdas för ett ögonblick!  Axplockerskan håller fast vid det hon har samlat. Om hon tappade ett ax för att hitta ett annat skulle resultatet av hennes dagsverke bli litet.  Men hon är lika noggrann att behålla som att anskaffa och så till slut är hennes vinster stora. Hur ofta glömmer jag det jag har hört.  Den andra sanningen trycker den första ut ur mitt minne så min läsning och mitt lyssnande slutar som mycket väsen om ingenting! Känner jag vederbörligen vikten av att lagra sanningen?5

En hungrig mage gör axplockerskan klok. Om det inte finns något korn i hennes hand så blir det inget bröd på hennes bord. Hon arbetar med nödvändighetens förnimmelse och därmed är hennes steg kvicka och hennes grepp fast. Jag har till och med en större nödvändighet. Herre, hjälp mig att känna av den6, så att den kan uppmana mig att samla på fält som rikligt belönar flitighet.

1 Avser dopet och nattvarden

2 Predikningar

Psaltaren 126:6 

Jakobsbrevet 1:21

 5 Psaltaren 119:11-16Ordspråksboken 4:20-23

2 Korinthierbrevet 5:14

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-06-11, 07:53
#129

"Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom…"

Uppenbarelseboken 3:20

Vilken är din önskan denna dag? Är den inställd på himmelska saker?1 Vill du åtnjuta den underbara läran om evig kärlek? Vill du ha frihet i mycket nära gemenskap med Gud? Önskar du att få veta bredden och längden och höjden och djupet?2 Då måste du närma dig Jesus.  Du måste få en tydlig syn på honom i hans dyrbarhet och tillräcklighet. Du måste se honom i hans gärningar, i hans ämbeten, i hans person. Den troende som förstår Kristus mottar en smörjelse från Gud genom vilken denne vet allting.3 

Kristus är den stora huvudnyckeln till alla Guds kamrar. Det finns ingen Guds skattkammare som inte öppnas och ger upp hela sin rikedom till själen som bor nära Jesus. Säger du, "O att han skulle bo i mitt hjärta"? "Att han skulle göra mitt hjärta till sin bostadsplats för alltid"? Öppna dörren, älskade, och han kommer att gå in i din själ. Han har länge knackat och allt med detta syfte, att han kan leva med dig och du med honom.4 Han superar med dig för att finna huset eller hjärtat, och du med honom för att han tar med provianten. Han kunde inte dinera med dig om det inte fanns i ditt hjärta att hitta huset. Inte heller kunde du dinera med honom om han inte tagit med sig provianten, för du har ett tomt skafferi.  Öppna vida, då, din själs portar. Han vill komma med den kärlek som du längtar efter att få känna. Han vill komma med den glädje som du inte kan arbeta i med din fattiga deprimerade ande. Han kommer att ta med sig den fred som du nu inte har. Han kommer att komma med sina krus av vin och söta kärleksäpplen5 och glädja dig tills dess att du inte har någon annan sjukdom än "kärlek överväldigande, kärlek gudomlig." 

Öppna bara dörren för honom, kör ut hans fiender, ge honom nycklarna till ditt hjärta, och han kommer att bo där för alltid. Åh, underbara kärlek, som för med sig en sådan gäst att bo i ett sådant hjärta!

Kolosserbrevet 3:1-2

Efesierbrevet 3:18-19

1 Johannesbrevet 2:20 och 27

Uppenbarelseboken 3:20

Höga Visan 2:5

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-06-18, 11:16
#130

"Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå"

Efesierbrevet 3:19

Kristi kärlek i dess sötma, dess fullhet, dess storhet, dess trofasthet, övergår all mänsklig förståelse. Var ska man hitta ett språk som kan beskriva Jesu matchlösa, oöverträffbara kärlek gentemot människobarnen? Den är så stor och gränslös att liksom svalan som skummar vattnet och inte dyker ner i dess djup, så vidrör alla beskrivande ord endast ytan, medan det ofattbara djupet ligger därunder. Ja, poeten må säga "O kärlek, du omätbara avgrund!" ty denna kärlek till Kristus är verkligen omätbar och svårförståelig. Ingen kan nå upp till den.

Innan vi kan få någon riktig uppfattning om Jesu kärlek måste vi förstå hans tidigare höga majestätets härlighet, och hans inkarnation på jorden i alla dess djupa skam. Men vem kan berätta för oss om Kristi majestät? När han var upphöjd i de högsta av himlar var han sann Gud av sann Gud. Han skapade himmelen och alla dess skaror. Hans egen allsmäktiga arm upprätthöll sfärerna.  Keruberna1 och serafernas2 lovsånger omringade honom ständigt. Alla universums halleluja strömmade oupphörligt till foten av hans tron. Han regerade överlägsen över alla sina varelser, Gud över alla, välsignade för evigt. Vem kan då berätta om hans höga ära?

Och vem å andra sidan kan berätta hur lågt han sänkte sig? Att vara en man var en sak, att vara en sorgens man var mycket mer3.  Att blöda och dö och lida, det var mycket för honom som var Guds Son. Men att drabbas av en sådan oöverträffad ångest – att uthärda en skamlig död övergiven av sin Fader4, detta är en nedslående kärlek av sådant djup att det mest inspirerade sinnet helt och hållet fullständig måste misslyckas med att begripa det. Här är kärlek! Och verkligen är det en kärlek som "passerar all kunskap". O, låt denna kärlek fylla våra hjärtan med tillbedjande tacksamhet och leda oss till att praktisera uppvisningar av dess makt.

Hesekiel 1

Jesaja 6:1-4

Jesaja 53:3

Psaltaren 22Matteus 27:45-46

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
 • Redigerat 2021-02-28, 08:02 av Woodland
Woodland
2017-06-25, 11:22
#131

"Gud såg att ljuset var gott.."

1 Moseboken 1:4

I morse märkte vi ljusets godhet, och Herrens avskiljning av det från mörkret. Nu noterar vi det speciella öga som Herren hade för ljuset. "Gud såg ljuset" - han tittade på det med självbelåtenhet, tittade på det med glädje och såg att det var "gott".  

Om Herren har givit dig ljus1, käre läsare, ser han på det ljuset med speciellt intresse. För det är inte bara dyrbart för honom i att det är hans egna hantverk utan för att det är som honom själv, för "han är ljus"2. Ljuvlig är det för den troende att veta att Guds öga är så känsligt uppmärksam på det nådens arbete som han har börjat3. Han förlorar aldrig den skatt som han har lagt ner i våra jordkärl. Ibland kan vi inte se ljuset men Gud ser alltid ljuset, och det är mycket bättre än att vi själva ser det. Bättre för domaren att se min oskuld än för mig att tro att jag ser den. 

Det är väldigt bekvämt för mig att veta att jag är en av Guds folk - men även om jag inte vet det,  om Herren vet det är jag fortfarande säker. Detta är grunden, "Herren känner de sina."4 Du kan sucka och stöna på grund av kampen mot synd och sörja över ditt mörker, men Herren ser "ljuset" i ditt hjärta för han har lagt det där och all din dunkelhet och dysterhet kan inte dölja ditt ljus från hans Nådiga öga. Du kan ha sjunkit lågt i misströstan och till och med förtvivlan. Men om din själ har längtan till Kristus och om du söker att vila i hans färdiga verk, ser Gud "ljuset". Han ser det inte bara utan han bevarar det också i dig. "Jag, Herren, sköter om det."5 Det här är en dyrbar tanke för de som, efter orolig vaksamhet och självrannsakan, känner av sin egen maktlöshet att göra det. 

Det ljus som sålunda bevaras av hans nåd kommer han en dag att förvandla till middagsljusets prakt och fullhetens härlighet.6 Det inre ljuset är den eviga dagens gryning.

Johannesevangeliet 1:4

Psaltaren 27:1

3 Filipperbrevet 1:6

2 Timotheosbrevet 2:19

Jesaja 27:5

6 Romarbrevet 8:18-23

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-07-02, 09:31
#132

Då Jesus sade detta, ropade en kvinna i folkskaran: "Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat." 28 Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."

Lukasevangeliet 11:27-28

Det är några som i förundran har föreställt sig att det måste ha involverat mycket speciella privilegier att ha varit vår Herres mamma, eftersom de menade att hon hade fördelen att se in i hans hjärta på ett sätt som inte vi kan hoppas göra.

Det kan förekomma en viss rimlighet i antagandet, men inte mycket. Vi vet inte att Maria visste mer än andra. Det hon visste gjorde hon bra i att bevara och begrunda i sitt hjärta.1 Men från allt vi läser i evangelisterna verkade hon inte att ha varit en bättre instruerad troende2 än någon annan av Kristi lärjungar. 

Allt som hon visste kan vi också upptäcka. 'Undrar du om vi borde vi säga så? Här är en text för att bevisa det: "Herrens hemlighet är hos dem som fruktar honom, och han ska visa dem hans förbund."3 Kom ihåg Mästarens ord: "Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta."4 Så välsignat berättar denne Gudomliga Uppenbarare om sitt hjärtats hemligheter, att han inte undanhåller något som är lönsamt från oss. Hans egna försäkran är: "Om det inte var så, skulle jag ha sagt det."5 

Uppenbarar han sig inte idag för oss på ett vis som han inte gör för världen?6 Så är det. Och därför kommer vi inte att i okunnighet utropa: "Välsignad är livmodern som bar dig," utan vi kommer med intelligens att välsigna Gud för att vi, efter att ha hört Ordet och behållit det7, först och främst har en lika sann gemenskap med Frälsaren som Jungfrun hade. Och för det andra har vi en lika sanna bekantskap med hans hjärtas hemligheter såsom hon skulle kunna ha fått. Lyckliga själ att vara så privilegierad!

1 Lukas 2:19

Johannes 7:1-9Matteus 12:46-50Markus 3:31-35Lukas 8:19-21

Psaltaren 25:14

Johannes 15:15

Johannes 14:2

Johannes 14:15-26

Lukas 11:28

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-07-09, 08:32
#133

"Inte vill väl också ni gå bort?"

Johannes 6:67

Många har övergett Kristus och inte längre vandrat mer med honom. Men vilken anledning har du att göra en förändring? Har det funnits någon anledning till det tidigare? Har inte Jesus visat sig vara tillräcklig? Han vädjar till dig - "Har jag varit en öken för dig?"1 

När din själ helt enkelt har litat på Jesus, har du då någonsin varit förvirrad? Har du inte hittills funnit din Herre att vara en medlidsam och generös vän för dig? Har inte enkel tro på honom gett dig all den frid som din ande skulle kunna önska sig? Kan du så mycket som drömma om en bättre vän än vad han har varit för dig? Byt då inte ut det gamla och beprövade för något nytt och falskt!

För närvarande, vad kan förmå dig att lämna Kristus? När vi är hårt besatta med den här världen eller med de svårare prövningarna inom kyrkan finner vi det en välsignad sak att luta vårt huvud på vår Frälsares bröst.2 Det är den glädje vi har idag, att vi är räddade i honom.  Och om denna glädje är tillfredsställande varför bör vi ens tänka på en förändring? Vem byter guld för slagg? Vi kommer inte att avsäga solen förrän vi hittar ett bättre ljus eller lämnar vår Herre tills en skönare älskare dyker upp. Och eftersom detta aldrig kan hända kommer vi att hålla i honom med ett odödligt grepp3 och binda hans namn som ett sigill på vår arm4. 

Vad gäller framtiden, kan du föreslå något som kan uppstå5 och göra det nödvändigt för dig att göra myteri eller överge den gamla flaggan för att tjäna under en annan kapten? Det tror vi inte! Om livet så är långt - han ändras inte6. Om vi ​​är fattiga, vad är bättre än att ha Kristus som kan göra oss rika?7 När vi är sjuka, vad mer vill vi ha än att Jesus står oss bi vid vår sjukbädd?8 När vi dör, är det inte skrivet att "varken död eller liv,  varken något som nu är eller något som skall komma skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre"9 Vi säger till Peter: "Herre, till vem ska vi gå?"10

Jeremia 2:31

Johannes 13:23

5 Moseboken 13:4

4 Höga Visan 8:6

Romarbrevet 8:38-39

Malaki 3:6Hebreerbrevet 13:8

Efesierbrevet 1:3-4, Filipperbrevet 4:19

Psaltaren 41:4

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-07-16, 07:11
#134

"Jag styrker dig.."

Jesaja 41:10

Gud har en stark reserv för att utföra detta uppdrag, för han kan göra allting. Troende, tills dess att du kan tömma allsmäktighetens hav, tills dess att du kan krossa de allsmäktiga styrkornas höga berg, behöver du aldrig frukta. Tänk inte att människans styrka någonsin kommer att kunna övervinna Guds kraft. Medan jordens grund består har du tillräcklig med anledning att hålla fast vid din tro. 

Densamme Gud* som leder jorden i sitt omlopp, som matar solens brinnande ugn och trimmer himlens lampor, har lovat att förse dig med daglig styrka. Medan han kan upprätthålla universum, dröm inte att han kommer att visa sig oförmögen att uppfylla sina egna löften. Kom ihåg vad han gjorde i gamla dagar, i de tidigare generationerna1. Ty han sade och det blev till,  han befallde och det stod där2. Skall den som skapade världen bli trött? Han hänger upp jorden på intet.3 Skall den som gör detta inte förmå att stödja sina barn? Skall han på grund av brist på makt vara otrogen sitt ord ? Vem är det som håller tillbaka stormen?4 Rider han inte på vindens vingar och gör molnen till sina vagnar5 och håller havet i sin hand?6 

Hur kan han misslyckas med dig? När han har satt ett så trofast löfte som detta på rekord, vill du för ett ögonblick tillfredsställa tanken på att han har lovat mer än han förmår och gått bortom hans makt att uppfylla? Ah, nej! Du kan inte tvivla längre.

O du som är min Gud och min styrka, jag kan tro på att detta löfte kommer att uppfyllas, för din nåds gränslösa reservoar kan aldrig bli uttömda, och dina överfyllda förrådshus kan aldrig tömmas av dina vänner eller rivas av dina fiender.

"Låt nu alla de svaga vara starka, Och gör Jehovas styrka deras lovsång."7

5 Mosebok 32:7

Psaltaren 33:9

Job 26:7

Markus 4:35-41

Nahum 1:3

Jesaja 40:12  

 7 Psaltaren 118:14

* Spurgeon använder bibelns poetiska bildspråk när han beskriver Gud med kroppsegenskaper.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

 • Redigerat 2020-11-21, 08:24 av Woodland
Woodland
2017-07-23, 08:11
#135

"… de har ingen rot"

Lukas 8:13

Min själ, rannsaka dig själv i  ljuset av denna text. Du har tagit emot ordet med glädje. Dina känslor har blivit berörda och ett livligt intryck har gjorts. Men kom ihåg, att ta emot ordet i örat är en sak och att ta emot Jesus i din själ är en annan. 

Ytliga känslor är ofta förenade med hjärtats inre hårdhet, och ett livligt intryck av bibelordet är inte alltid ett bestående intryck. I liknelsen föll fröet på stenig mark, övertäckt av ett tunt jordlager1. När fröet började rota sig hindrades dess nedåtgående tillväxt av den hårda stenen och därför ägnande den sin kraft åt att skjuta sitt gröna skott så högt som möjligt.  Men eftersom fröet inte hade någon inre fukt erhållen från rotens näring så vissnade den.  Är detta mitt fall? 

Har jag visat upp en fint yttre  i köttet utan att ha ett motsvarande inre liv? God tillväxt sker samtidigt uppåt och nedåt. Har jag rotats i uppriktig trohet och kärlek till Jesus?2 Om mitt hjärta förblir hårt och oberört av nåd, kan det fina fröet gro för en tid men det måste till sist vissna, för det kan inte fröjdas i ett stenigt, obrutet, syndfullt hjärta3. 

Låt mig frukta en gudomlighet som är lika snabb i tillväxt och vill ha samma uthållighet som Jonas ricinbuske4. Låt mig räkna kostnaden för att vara en följare av Jesus.5  Framför allt låt mig känna den Helige Andes energi, för då kommer jag att ha ett bestående och uthärdande frö i min själ. Om mitt sinne förblir så förhärdat som det är av naturen kommer prövningens sol att sveda, och mitt hårda hjärta kommer att hjälpa till att kasta värmen ännu mer fruktansvärt på det otäcka utsädet. Min religion kommer då att dö och min förtvivlan kommer att vara hemsk. Därför, o himmelska Såningsman, plöj mig först, och kasta sedan sanning in i mig, och låt mig producera för dig  en frikostig skörd.

1 Artikeln: Liknelsen #1: såningsmannen

Efesierbrevet 3:16-17Kolosserbrevet 2:7 

3 Jeremia 4:3, Hosea 10:11-13

Jona 4:5-11

Lukas 14:28-33

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-07-30, 07:53
#136

"Men jag har bett för dig…"

Lukas 22:32

Hur uppmuntrande är tanken på Frälsaren som aldrig strider mot oss. När vi ber vädjar han för oss.  Och när vi inte ber förespråkar han vår sak och genom sina förböner skyddar han oss från osynliga faror.1 

Lägg märke till tröstens ord som riktas till Peter: "Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete, men" - vad? "Men gå och be för dig själv." Det skulle ha varit ett bra råd men det är inte skrivet så. Han säger inte heller: "Men jag skall hålla dig vaksam så att du skall bevaras." Även det hade varit en stor välsignelse. Nej, utan det är, "Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet." 2

Hur lite vi vet om allt vad vi är skyldiga vår Frälsares böner. När vi når himlens höjder och ser tillbaka på alla de vägar som Herren vår Gud har fört oss  ska vi inför den eviga tronen lovprisa honom som upphävde det onda som Satan   gjorde på jorden. Hur vi ska tacka honom för att han aldrig höll tyst, utan dag och natt visade på sina händers sår och bar våra namn på hans bröstsköld!3 Även innan Satan hade börjat fresta hade Jesus förekommit honom och lämnat in en anhållan i himlen. 

Barmhärtighet övervinner ondska. Lägg märke till att han inte säger, "Satan har önskat att få dig." Han kontrollerar och näpser Satan även i dennes önskan. Han säger inte, "Men jag har önskat att be för dig." Nej, utan "jag har bett för dig: Jag har gjort det redan, jag har gått till domstolen och gått in i ett svaromål redan innan anklagelsen har framförts." 

O Jesus, vilken tröst det är att du har företrätt vår talan mot våra osynliga fiender; motverkat deras fällor och avslöjat deras bakhåll.  Här är ett orsak för oss att känna glädje, tacksamhet, hopp och förtroende.

1 Johannesbrevet 2:1 

Lukas 22:31-32

2 Moseboken 28:21

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-08-06, 06:52
#137

"Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. "

Hesekiel 36:26

Ett hjärta "av kött" är känt för att visa ömhet när det gäller synd. Att hysa en ful fantasi, eller att ha gett efter för ett vilt begär även för en stund, är tillräckligt för att göra ett hjärta "av kött" sorgset inför Herren1. Stenhjärtat kallar en stor missgärning för ingenting, men inte så ett hjärta "av kött".2

"Köttets" hjärta är känsligt för Guds vilja. Min egen Vilja-ska-ske är en stor skränfock och det är svårt att underordna den inför Guds vilja3. Men när man ges "köttets" hjärta darrar viljan som ett aspblad i varje himmelens andetag och böjer sig som videt i varje Guds Andes bris. Den naturliga viljan är kallt, hårt järn, som motstår att hamras till form, men den förnyade viljan formas villigt som smält metall i nådens hand. I "köttets" hjärta finns ömhet i dess tillgivenhet. Det hårda hjärtat älskar inte Frälsaren men det förnyade hjärtat brinner av kärlek för honom. Det hårda hjärtat är själviskt och kräver kallt: "Varför ska jag gråta för synden? Varför ska jag älska Herren?" Men köttets hjärta säger; "Herre, du vet att jag älskar dig, hjälp mig att älska dig mer!" 

Många är detta förnyade hjärtas privilegier för här är Anden bosatt, däri vilar Jesus.4 Det är utrustat för att ta emot varje andlig välsignelse och varje välsignelse kommer till det. Det är berett att bära varje himmelsk frukt till Guds ära och pris, och därför gläder sig Herren åt det5. Ett mjukt hjärta är det bästa försvaret mot synden och den bästa förberedelsen för himlen. Ett förnyat hjärta står i sitt vakttorn och håller utkik efter Herrens ankomst.6

Har du detta hjärta av kött?

Efesierbrevet 4:29-32

Efesierbrevet 4:17-19

Romarbrevet 8:5-8

Efesierbrevet 3:16-17

Psaltaren 147:11

Titusbrevet 2:11-14

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-08-13, 07:59
#138

_"Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården."  _

1 Moseboken 3:8

Min själ, nu när kvällssvalkan har kommit, dra dig tillbaka för en stund och lyssna på din Guds röst. Han är alltid beredd att tala med dig när du är beredd att höra. Om  det finns någon tröghet i att kommunicera är det inte från hans sida, utan det beror helt på dig, för han står vid dörren och klappar på. Och om hans folk kommer att öppna, gläder han sig åt att komma in.1 

Men i vilket skick är mitt hjärta, vilket är min Herrens trädgård? Må jag våga hoppas att den är välansad och vattnad och bär frukten som passar honom? Om inte, kommer han ha mycket att tillrättaställa, men ändå ber jag honom att komma till mig, för ingenting kan så säkert få mitt hjärta i ett rätt tillstånd som närvaron av rättfärdighetens Sol2, som har läkning under sina vingar. Kom därför, Herre, min Gud, min själ bjuder in dig med allvar och väntar ivrigt på dig. Kom till mig, o Jesus, min älskade och plantera färska blommor i min trädgård, som jag ser blommar i sådan perfektion i din obevekliga karaktär! Kom, min Fader, jordbrukaren som tar hand om mig i ömhet och försiktighet! Kom, Åh, Helige Ande, och uppfriska hela min natur, som örterna som nu fuktas med kvällsdaggen.3 

Åh att Gud skulle prata med mig. Tala, herre, för din tjänare hör!4 Åh, att han skulle promenera med mig.  Jag är beredd att ge upp hela mitt hjärta och sinne till honom, och varje annan tanke tystnar. Jag ber bara om vad han behagar att ge. Jag är säker på att han kommer att nedlåta sig att ha gemenskap med mig, för han har givit mig sin Helige Ande för att ta boning i mig  för alltid.

Ljuvlig är den svala skymningen, när varje stjärna verkar vara som ett himlens öga, och den svala vinden är som himmelsk kärleks andetag. Min far, min äldste Bror5, min ljuvliga Hjälpare6, tala nu med kärlek, ty du har öppnat mitt öra och jag är inte upprorisk.7

Uppenbarelseboken 3:20   

Malaki 4:2

5 Moseboken 32:2

1 Samuelsboken 3:6-10

Hebreerbrevet 2:11-15

Johannesevangeliet  14:2615:26 , 16:7

7 Jesaja 50:5

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Woodland
2017-08-20, 08:16
#139

"jag ropade på honom, men han svarade mig inte."

Höga Visan 5:6

Ibland väntar bönen som en petitionär vid porten tills dess att kungen kommer fram för att fylla dennes barm med de välsignelser som den söker. När Herren har givit stor tro har han varit känd för att pröva med långa fördröjningar. Han har tillåtet sina tjänares röst att eka i deras öron som från en kopparhimmel. De har bankat på den gyllene porten men den har varit obeveklig, som om gångjärnen var fastrostade. Som Jeremia har de ropat: "Du har dolt dig i moln, så att ingen bön når fram."1

Således har sanna helgon fortsatt länge i tålmodig väntan utan svar, inte därför att deras böner inte var intensiva eller för att de var oacceptabla, utan därför att det så behagade honom som är suverän och som ger efter sitt eget behag.  Om det behagar honom att bjuda vårt eget tålamod att sättas på prov ska han då inte få göra som han vill med sina egna? Tiggare får inte vara nogräknade, varken för tid, plats eller form. 

Men vi måste vara försiktiga så att vi inte tar bönesvarets förseningar för vägran. Guds framskjutna räkningar kommer att bli punktligt inlösta. Vi får inte tillåta Satan att rubba vårt förtroende för sanningens Gud genom att peka på våra obesvarade böner. Obesvarade framställningar är inte ohörda. Gud har en mapp för våra böner – de blåses inte bort av vinden, de är värdefulla i kungens arkiv. Det finns ett register i himlens domstol där varje bön är nedtecknad. Prövade troende, din Herre har en skål där de kostsamma dropparna av helig sorg läggs och en bok där ditt heliga jämmer är numrerat2.  

Så småningom kommer din sak att råda. Kan du inte vara nöjd med att vänta lite? Kommer inte din Herrens tid att bli bättre än din tid? Efter hand kommer han att behagligt visa sig till din själs glädje och göra så att du lägger undan den  långa väntan med säcktyg och aska och klär dig i purpurrött tyg och fint linne för fullt förverkligande3.

Klagovisorna 3:44

2 Psaltaren 56:9

2 Moseboken 28:5

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Jag öppnade för min vän, men min vän var borta, han var försvunnen. Min själ blev helt utom sig av hans ord. Jag sökte honom, men fann honom inte,
 • Redigerat 2021-05-08, 14:38 av Woodland
Woodland
2017-08-27, 14:26
#140

"Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss."

 Romarbrevet 8:37

Vi går till Kristus för förlåtelse, men efteråt blickar vi alltför ofta till lagen för att få kraft att bekämpa våra synder. Paulus tillrättavisar oss sålunda: "Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?   Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?  Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? "

 1. Ta dina synder till Kristi kors, för den gamla människan kan endast korsfästas där: Vi är korsfästa med honom.
 2. Det enda vapnet för att bekämpa synd är spjutet som genomträngde Jesu sida. För att ge en illustration – du vill övervinna ett vresigt humör; hur går du tillväga? Det är mycket möjligt att du aldrig har provat det rätta sättet: att gå till Jesus med det. Hur fick jag frälsning? Jag kom till Jesus precis som jag var, och jag litade på honom för att rädda mig. Jag måste döda mitt arga humör på samma sätt. Det är det enda sättet som jag någonsin kan döda det på. Jag måste gå till korset med det och säga till Jesus: "Herre, jag litar på dig att du befriar mig från det." Detta är det enda sättet att ge det en dödsstöt.

Har du begär? Upplever du att världen snärjer dig? Du må kämpa mot det onda så länge du vill, men om det är din skötesynd kommer du aldrig att bli befriad från den på något annat sätt förutom genom Jesu blod. Ta det till Kristus. Säg till honom: "Herre, jag har litat på dig, och ditt namn är Jesus, för du räddar ditt folk från deras synder: Herre, det här är en av mina synder, rädda mig från den!" 

 1. Förordningarna är ingenting utan Kristus som ett medel för späkning. Dina böner och din ånger och dina tårar – alla dem tillsammans – är inget värda bortsett från honom.  Ingen förutom Jesus kan göra hjälplösa syndare helgade, eller hjälplösa helgon. Du måste vara erövrad genom honom som har älskat dig, om alls erövrad. Våra lagrar måste växa bland hans oliver i Getsemane.

Galaterbrevet 3:1-3

Galaterbrevet 2:19-20

3 Dopet och nattvarden.

Och med detta inlägg avslutas denna långa artikelserie med Spurgeons andakter. Något nytt ersätter den – något som blir till tröst och lärdom, nämligen undervisning av R. C. Sproul.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.
 • Redigerat 2021-04-18, 08:46 av Woodland
Woodland
2021-04-18, 08:48
#141

“För mig är livet Kristus och döden en vinst.”
Filipperna 1:21

Den troende levde inte alltid för Kristus. Denne började göra det när Gud den Helige Ande övertygade denne om synd, och när denne av nåd fördes för att se den döende Frälsaren göra en uppoffring för dennes skuld. Från ögonblicket av den nya och himmelska födelsen börjar människan leva för Kristus. Jesus är för de troende den enda pärlan för ett stort pris, för vilken vi är villiga att lämna allt vi har.

Han har vunnit vår kärlek så fullständigt att den brinner ensam för honom; till hans ära skall vi leva och för att försvara hans evangelium skulle vi dö; han är vårt livsmönster och modellen efter vilken vi skall skulptera vår karaktär. Paulus ord betyder mer än de flesta människor tror; de antyder att syftet och slutet på hans liv var Kristus - nej, hans liv i sig var Jesus. Med orden från ett forntida helgon åt han och drack och sov evigt liv. Jesus var hans andedräkt, själens själ, hans hjärtas hjärta, hans livs liv.

Kan du som bekännande kristen säga att du lever upp till detta ideal? Kan du ärligt säga att för mig är livet Kristus?

Ditt företag - driver du det för Kristus? Drivs det inte för självupphöjande och för familjens fördel? Frågar du, "Är det fel anledning?" För den kristne är det så. Han säger sig leva för Kristus; hur kan han leva för ett annat föremål utan att begå andligt äktenskapsbrott? Många finns det som i någon mån har denna princip; men vem är det som vågar säga att han har levt helt för Kristus som aposteln gjorde?

Ändå är detta bara en kristens sanna liv - dess källa, dess näring, dess sätt, dess slutändamål, allt samlat i orden - Kristus Jesus. Herre, ta emot mig; Jag överlämnar mig här och ber att bara få leva i dig och till dig. Låt mig vara som tjuren som står mellan plogen och altaret för att arbeta eller för att offras; och låt mitt motto vara "Redo för båda."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

För mig är livet Kristus och döden en vinst.
Woodland
2021-04-25, 09:08
#142

Salig är den som vakar
Uppenbarelseboken 16:15

Jag dör varje dag", sade aposteln. Detta var de första kristnas liv; de gick överallt med sina liv i sina händer. Vi är inte i denna dag kallade att genomgå samma fruktansvärda förföljelser: om vi var, skulle Herren ge oss nåd att uthärda; men för närvarande är prövningarna i det kristna livet, även om de inte är så fruktansvärda, ännu mer benägna att övervinna oss än till och med de i den forna tidens förföljelser.

Vi måste bära världens hån - det är av liten vikt; dess locktoner, dess mjuka ord, dess smöriga övertalande, dess överdrivna smickrande, dess hyckleri är mycket värre än hån. Faran för oss är för att vi blir rika och högmodiga, så att vi anammar manéren i denna nuvarande onda värld och förlorar vår tro. Om inte rikedom är prövningen, är världsliga bekymmer lika fördärvliga. Om vi ​​inte kan rivas i bitar av det rytande lejonet, eller om vi får kramas till döds av björnen, bryr sig djävulen lite om det så länge han kan förstöra vår kärlek till Kristus och vårt förtroende för honom.

Jag fruktar att den kristna kyrkan är mycket mer benägen att förlora sin integritet under dessa mjuka och silkeslena dagar än i de hårdare tiderna. Vi måste vara vakna nu, för vi vandrar över den förtrollade marken och kommer sannolikt att somna för att gå mot vår egen undergång, såvida inte vår tro på Jesus är verklighet, och vår kärlek till Jesus är en kraftig flamma. Många i dessa dagar av lätt bekännelse kommer sannolikt att visa sig vara ogräs och inte vete; hycklare med fina masker för ansiktet, men inte den levande Gudens sanna barn.

Kristen, tro inte att det här är tider då du kan avstå från vaksamhet eller helig iver; du behöver dessa saker mer än någonsin, och må Gud, den eviga Anden, visa sin allmakt i dig, så att du kan säga, i alla dessa mjukare saker, liksom i de hårdare: “Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.”

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

"Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam." –
 • Redigerat 2021-05-08, 14:39 av Woodland
Woodland
2021-05-02, 08:27
#143

Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen,
Johannes 17: 15

Det är en ljuv och välsignad händelse som kommer att inträffa för alla de troende i Guds egen tid - att fara hem för att vara med Jesus. Om några år till kommer Herrens soldater, som nu kämpar "trons goda kamp" att ha gjort sitt med konflikter, och gått in i sin Herres glädje.

Men även om Kristus ber att hans folk så småningom ska vara med honom där han är, ber han inte om att de omedelbart skall föras bort från denna värld till himlen. Han önskar att de stannar här. Men hur ofta framlägger den trötta pilgrimen den bönen:
“Tänk om jag hade vingar  som duvan!     Då skulle jag flyga bort  och söka mig ett bo;”
Men Kristus ber inte så, han lämnar oss i sin Faders händer tills vi, som helt mogna majsstockar, kommer att samlas in till vår mästares spannmålsbod. Jesus vädjar inte om att vi omedelbart ska avlägsnas genom döden, för att stanna kvar i detta liv är nödvändigt för andras skull även om det inte är till gagn för oss själva. Han ber om att vi kan hållas från det onda, men han ber aldrig om att vi ska bli upptagna till härligheten förrän vi är i full ålder.

Kristna vill ofta dö när de har några problem. Fråga dem varför, och de säger till dig: "För att vi skulle vara hos Herren." Vi fruktar att det inte är så mycket för att de längtar efter att vara hos Herren, som för att de vill bli av med sina problem; annars skulle de känna samma önskan att dö vid andra tillfällen när de inte är under prövningarnas tryck. De vill åka hem, inte så mycket för Frälsarens sällskap, men för att vila.

Nu är det helt rätt att önska avgå om vi kan göra det i samma anda som Paulus gjorde, för att vara med Kristus är mycket bättre, men önskan att fly från problem är en självisk önskan. Låt snarare din omsorg och önskan vara att förhärliga Gud genom ditt liv här så länge han vill, även om det är mitt i strid och konflikt och lidande, och låt honom säga "det räcker."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Jesu översteprästerliga förbön - När Jesus hade sagt detta, lyfte han blicken mot himlen och bad: "Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son,
 • Redigerat 2021-06-26, 16:54 av Woodland
Woodland
2021-05-09, 08:16
#144

Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda
1 Korintierbrevet 15:20

Kristendomens hela trossystem vilar på det faktum att "Kristus har uppstått från de döda;" för, “. .. om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder.”

Det säkraste beviset för Kristi gudomlighet finns i hans uppståndelse eftersom han “genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår Herre.” Det skulle inte vara orimligt att tvivla på hans Gudom om han inte hade uppstått. Dessutom beror Kristi suveränitet på hans uppståndelse, “Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda.”

Återigen är vår rättfärdiggörelse, förbundets bästa välsignelse, kopplad till Kristi triumferande seger över döden och graven; “han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull." Nej, ännu mera, vår förnyelse är kopplad till hans uppståndelse, för Gud “genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp.” Och helt säkert vilar vår slutgiltiga uppståndelse här, för: “Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.”

Om Kristus inte har uppstått, kommer inte vi att uppstå; men om han har uppstått, så har de som sover i Kristus inte förgåtts, utan i deras kött skall de se sin Gud. Således löper uppståndelsens silvertråd genom alla de troendes välsignelser, från pånyttfödelsen till evig härlighet och binder ihop dem. Hur viktigt kommer då detta härliga faktum att vara enligt vår uppskattning, och hur kommer vi att glädja oss över att det utan tvekan är fastställt att "nu har Kristus verkligen uppstått från de döda.”

Han har kämpat, segern vunnen är över satan och all mörkrets här. Dödens välde övervunnet är Herren Kristus lever.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade.
Woodland
2021-06-06, 07:55
#145

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud

1 Johannesbrevet 4:8

Det som kännetecknar en kristen är dennes förtroende för Kristi kärlek och att denne ger sin tillgivenhet mot Kristus i gengäld.

För det första sätter tron ​​sin stämpel på människan genom att låta själen säga med aposteln: "Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig." Sedan ger kärleken gensvar och präglar på hjärtat tacksamhet och kärlek till Jesus i gengäld. "Vi älskar därför att han först har älskat oss." Under den kristna religionens heroiska period i de gångna tidsåldrarna, kunde detta dubbla märke tydligt ses hos alla troende i Jesus; de var människor som kände Kristi kärlek och vilade på den som en man lutade sig på en stav vars styrka han hade prövat.

Kärleken som de kände till Herren var inte en tyst känsla som de gömde inom sig i sina själars hemliga kammare, och som de bara talade om i sina enskilda samlingar när de träffades på veckans första dag och sjöng psalmer till ära för Kristus Jesus, den korsfäste, men det var en passion för dem med en så häftig och förtärande energi, att den var synlig i alla deras handlingar, uttalade i deras vardagliga tal och lyste i deras ögon även i deras vanligaste blickar. Kärlek till Jesus var en flamma som brann utifrån kärnan och hjärtat av deras innersta; och därför, utifrån sin egen kraft, brände sig in i den yttre människan och lyste där.

En iver för kung Jesu ära var alla äkta kristnas sigill och märke. På grund av deras tillit till Kristi kärlek vågade de mycket, och på grund av sin kärlek till Kristus gjorde de mycket, och det är detsamma nu. Guds barn styrs i sina innersta krafter av kärlek - Kristi kärlek driver dem; de gläder sig över att gudomlig kärlek är riktat mot dem, de känner att Guds kärlek är utgjuten i deras hjärtan genom den helige Ande som han har gett dem, och sedan älskar de av tacksamhet ivrigt Frälsaren med ett rent hjärta. Min läsare, älskar du honom? Innan du somnar, ge ett ärligt svar på denna tunga fråga!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.
 • Redigerat 2021-06-26, 16:53 av Woodland
Woodland
2021-06-27, 07:58
#146

Då svarade Shadrak, Meshak och Abed-Nego kungen: …så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar.
Daniel 3:16-18

Berättelsen om det manliga modet och den underbara befrielsen av de tre heliga barnen, eller snarare segrarna, är väl berättad för att uppmuntra de troendes tankar om fasthet och ståndaktighet i att bevara sanningen i tyranniets grepp och i självaste dödens käftar. Låt särskilt unga kristna lära av deras exempel, både när det gäller tron och frågor om ärlighet i affärer, och att aldrig offra sitt samvete. Förlora allt hellre än att förlora din integritet, och när allt annat är borta, håll fortfarande fast vid ett rent samvete som den mest sällsynta juvelen som kan pryda en människa.

Låt dig inte styras av irrblossens ingivelser, utan av den gudomliga myndighetens polstjärna. Följ det rätta vid alla faror. När du inte ser någon nuvarande fördel, lev här i tro, utan att se. Ära Gud genom att lita på honom när det gäller frågor om förlust för principens skull. Se om han kommer att bli din gäldenär! Se om han inte ens i detta liv bevisar sitt ord att gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst och att de som först söker Guds rike och hans rättfärdighet, ska få allt det andra också. Om det händer att du, under Guds försyn, är en förlorare genom att följa ditt samvete, ska du upptäcka att om Herren inte betalar tillbaka dig i det jordiska välståndets silver, kommer han att fullgöra sitt löfte i andlig glädjes guld.

Kom ihåg att livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Att äga ett oskyldigt sinnelag, att ha ett gott samvete inför Gud och människor, att ha Guds nåd och godkännande är större rikedomar än Ofirs guldgruvor skulle kunna ge, eller mera rikedomar än Tyrus skepp kunde frakta. Bättre ett fat kål med kärlek än en gödd oxe med hat. Ett gram av sinnesro är värt ett ton av guld.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Då svarade Shadrak, Meshak och Abed-Nego kungen: ”O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar
Woodland
2021-07-15, 08:04
#147

Mina fiender ska vika tillbaka när jag ropar till dig.     Detta vet jag, för Gud är med mig..
Psalm 56:10

Det är omöjligt för något mänskligt tal att uttrycka den fulla innebörden av denna härliga fras,Gud är för mig. Han var för oss innan världarna skapades; han var för oss, annars hade han inte gett sin mycket älskade Son; han var för oss när han slog den Enfödde och lade tyngden av hela sin vrede på honom - Gud var för oss, fastän han var emot Jesus; han var för oss när vi föll i Adam - han älskade oss trots allt; han var för oss när vi var rebelliska mot honom och med högmod trotsade honom; han var för oss, annars skulle han inte har fört oss ödmjukt att söka hans ansikte.

Han har varit för oss i många kamper; vi har kallats för att möta härskaror av faror; vi har angripits av frestelser utifrån och inom oss - hur kunde vi ha förblivit oskadade nu om han inte hade varit för oss? Han är för oss, med all sin varelses oändlighet; med all sin kärleks allsmäktighet; med all hans visdoms ofelbarhet; klädd i alla sina gudomliga egenskaper, är han för oss - evigt och oföränderligt för oss; för oss" när de blå skyarna rullas upp som ett utslitet plagg; för oss hela evigheten. Och för att han är för oss kommer bönens röst alltid att säkerställa hans hjälp. "Mina fiender ska vika tillbaka när jag ropar till dig.”

Detta finns inget osäkert hopp, utan en väl grundad försäkran - "detta vet jag." Jag kommer att rikta min bön till dig och kommer att se uppåt efter svaret, försäkrad om att det kommer och att mina fiender ska besegras, ty Gud är för mig.

O troende, hur lycklig är du med kungarnas kung på din sida! Hur säker med en sådan Beskyddare! Hur säker att din sak läggs fram, av en sådan Advokat! Om Gud är för dig, vem kan vara emot dig?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom
 • Redigerat 2021-07-15, 08:04 av Woodland
Woodland
2021-07-21, 10:24
#148

“Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren i dag ska ge er.”
2 Moseboken 14:13

Dessa ord innehåller Guds befallning till den troende när denne hamnar i stora svårigheter och har förts in i extraordinära besvärligheter. Denne kan inte dra sig tillbaka; kan inte gå framåt; är avskuren både på höger och vänster sida; vad ska nu göras? Mästarens ord till sitt barn är: “Stanna upp." Det kommer att gå bra om den troende vid sådana tillfällen bara lyssnar på sin mästares ord, för andra och onda rådgivare kommer med sina egna förslag.

Förtvivlan viskar, "Lägg dig ner och dö; lämna allt." Men Gud vill att vi ska bli vid ett glatt mod, och även i våra värsta tider, glädja oss över hans kärlek och trofasthet.

Feghet säger, "Retirera; gå tillbaka till världens sätt att handla; du kan inte spela den kristnes roll, det är för svårt. Avstå från dina principer." Men hur mycket Satan än kan uppmana dig till detta agerande, kan du inte följa det om du är ett Guds barn. Hans gudomliga befallning har bjudit dig att gå från styrka till styrka, och så skall du göra, och varken döden eller helvetet skall vända dig från din väg. Så, om du för en stund befalls att stanna upp, är detta bara för att förnya din styrka för större framsteg i sinom tid.

Dumdistrighet ropar, "Gör något. Ryck upp dig; att stå still och vänta, är ren lathet." Vi måste göra något på en gång - vi tänker att vi måste göra det - istället för att se till Herren, som inte bara kommer att göra något utan kommer att göra allt.

Övermod skryter: "Om havet är framför dig, gå ut i det och förvänta dig ett mirakel." Men tro lyssnar varken till övermod eller till förtvivlan eller feghet eller till dumdistrighet, men den hör Gud säga “Stanna upp" och stå lika orörlig som en klippa. "Stanna upp", - behåll hållningen som en upprätt människa, redo för handling, glatt och tålmodigt förvänta dig ytterligare order i väntan på den dirigerande rösten; och det kommer inte att dröja länge innan Gud säger till dig, så tydligt som Mose sade till Israels folk: “Dra vidare!”

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag ska ge er. Så som ni ser egyptierna i dag ska ni aldrig
 • Redigerat 2021-07-21, 10:25 av Woodland
Woodland
2021-07-28, 19:53
#149

”. . .då var jag oförnuftig och förstod ingenting, jag var som ett djur inför dig.” Psaltaren 73:22

Remember this is the confession of the man after God's own heart; and in telling us his inner life, he writes, "So foolish was I, and ignorant." The word "foolish," here, means more than it signifies in ordinary language. David, in a former verse of the, writes, "I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked," which shows that the folly he intended had sin in it. He puts himself down as being thus "foolish," and adds a word which is to give intensity to it; "so foolish was I."

Kom ihåg att detta är människans bekännelse efter Guds eget hjärta; och när han berättar om sitt inre liv skriver han: “Så oförnuftig var jag och okunnig.” Ordet “oförnuftig” betyder här mer än vad det betyder på vanligt språk. David skriver i vers 3 av Psalmen: “jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg de gudlösas framgång.”, vilket visar att den dårskap han avsåg hade synd i sig. Han betraktar sig själv som “oförnuftig” och lägger till ett ord som ska ge mer intensitet; “oförnuftig var jag.”

Hur oförnuftig kunde han inte säga. Det var en syndig dårskap, en dårskap som inte kunde ursäktas av svaghet, utan skulle fördömas på grund av dess perversitet och avsiktliga okunnighet, för han hade varit avundsjuk på de ogudaktigas värdsliga välstånd, glömt bort det fruktansvärda slut som väntar på alla dessa. Och är vi bättre än David att vi skulle kalla oss själva kloka! Påstår vi att vi har uppnått fullkomlighet eller att vi blivit så tuktade att käppen har tagit bort all vår egensinnighet från oss? Åh, det är verkligen stolthet!

Om David var oförnuftig, hur oförnuftiga skulle vi vara i vår egen uppskattning om vi bara kunde se oss själva! Se tillbaka, troende: tänk på att du tvivlar på Gud när han har varit så trogen mot dig - tänk på ditt dåraktiga rop av "Inte så, min Far," när han disciplinerade dig genom lidande för att ge dig en större välsignelse; tänk på alla de gånger när du uppfattade hans välsignelser negativt, felaktigt tolkade hans handlingar och stönade, "Alla dessa saker är emot mig", när de alla samverkade till ditt bästa! Tänk hur ofta du har valt synd på grund av dess njutning, när den njutningen verkligen var en bitter rot för dig! Om vi känner vårt eget hjärta måste vi erkänna oss skyldiga till anklagelsen om en syndig dårskap; och medvetna om denna "dårskap" måste vi göra Davids konsekventa beslutsamhet vår egen - “Du leder mig med ditt råd.”

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

då var jag oförnuftig och förstod ingenting, jag var som ett djur inför dig.
 • Redigerat 2021-07-28, 19:54 av Woodland
Woodland
2021-08-05, 17:17
#150

“Med rätta älskar man dig!”
Höga Visan 1:4

De troende älskar Jesus med en djupare tillgivenhet än de vågar ge till någon annan. De skulle hellre förlora sin far och mor förrän att skiljas från Kristus. De håller alla jordiska bekvämligheter i ett löst grepp, men de bär honom hårt intill sina hjärtan. De förnekar sig frivilligt för hans skull, men de drivs inte att förneka honom. Det är en ytlig kärlek som förföljelsens eld kan torka ut; den sanna troendes kärlek är en djupare ström än denna.

Många har ansträngt sig för att skilja de troende från sin Mästare, men deras försök har i alla tider varit fruktlösa. Inga kronor av heder, inte heller rynkade pannor, har lyckats knyta upp denna knut svårare än den Gordiska knuten. Detta är inget vardagligt fäste som världens makt på sikt kan upplösa. Varken man eller djävul har hittat en nyckel som öppnar detta lås.

Aldrig har Satans hantverk varit mer skyldigt än när han utövade det för att försöka sönderdela denna förening av två gudomligt förenade hjärtan. Det är skrivet, och ingenting kan utplåna meningen: “De uppriktiga älskar dig.” Intensiteten i kärleken från de ärliga kan dock inte bedömas utifrån vad det verkar utan vad de ärliga längtar efter. Det är vårt dagliga klagomål att vi inte kan älska tillräckligt.

Om våra hjärtan ändå kunna älska mer och nå längre. Precis som Samuel Rutherford, suckar vi och gråter: “Åh, för lika mycket kärlek som skulle gå runt jorden och över himlen-ja, himmelens himmel och tiotusen världar- så att jag kunde utgjuta allt på ljuva, ljuva, allena ljuva Kristus.” Ack! vår längsta räckvidd är bara ett spann av kärlek, och vår tillgivenhet är bara en droppe i en hink jämfört med det han förtjänar. Mät vår kärlek med våra avsikter, och den är verkligen hög; Det är så vi litar på, vår Herre dömer den.

Åh, om vi kunde ge all kärlek i alla våra hjärtan i en enda mässa, som en samling av all kärlek till honom som är ljuvlig.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

 • Redigerat 2021-08-05, 17:18 av Woodland
Woodland
2021-08-11, 07:43
#151

. . . Satan har hindrat oss.
1 Tessalonikerbrevet 2:18

Alltsedan den första stunden då godhet kom i konflikt med ondska har det aldrig upphört att vara sant i andlig erfarenhet, att Satan hindrar oss. Från alla väderstreck, längs stridslinjen, i förtruppen och eftertruppen, vid dagens gryning och vid midnattstimmen, hindrar Satan oss. Om vi ​​sliter på fältet, försöker han bryta plogbillen; om vi bygger muren, anstränger han sig för att kasta ner stenarna; om vi ämnar tjäna Gud i lidande eller i konflikt—överallt hindrar Satan oss.

Han hindrar oss när vi först kommer till Jesus Kristus. Vi hade häftiga konflikter med Satan när vi först såg på korset och blev levandegjorda. Nu när vi är frälsta försöker han hindra fulländningen av vår personliga karaktär. Du kanske gratulerar dig själv, "Jag har hittills vandrat konsekvent; ingen människa kan utmana min integritet." Se upp för att skryta, för din dygd kommer ännu att prövas! Satan kommer att rikta sitt maskineri mot just den dygden som du är mest känd för. Om du hittills har varit en stadig troende kommer din tro att så småningom attackeras; om du har varit ödmjuk som Moses, räkna med att bli frestad att tala oavsiktligt med dina läppar. Fåglarna hackar på din mognaste frukt, och vildsvinen kommer att driva sina betar i dina mest utsökta vinstockar.

Satan kommer säkert att hindra oss när vi är allvarliga i bön. Han synar våra framhärdanden och försvagar vår tro för att, om det är möjligt, missa välsignelsen. Inte heller är Satan mindre vaksam på att hindra kristna ansträngningar. Det fanns aldrig en väckelse i vår religion utan att hans motstånd vaknat. Så fort som Esra och Nehemja började arbeta, uppviglades Sanballat och Tobia för att hindra dem.

Än sen då? Vi är inte oroliga för att Satan hindrar oss, för det är ett bevis på att vi är på Herrens sida och gör Herrens verk, och genom Guds styrka ska vi vinna segern och segra över vår motståndare.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Vi har verkligen önskat få komma till er – jag, Paulus, både en och två gånger – men Satan har hindrat oss.
Woodland
2021-08-22, 08:21
#152

“. . .Förtrösta på Herren för evigt, för Herren Herren är en evig klippa.”

Jesaja 26:4

Då vi har en sådan Gud att lita på, låt oss vila på honom med hela vår tyngd; låt oss resolut driva bort all otro och sträva efter att bli av med tvivel och rädsla, vilka så mycket försämrar vår tröst; eftersom det inte finns någon ursäkt för rädsla när Gud är grunden för vårt förtroende.

En kärleksfull förälder skulle bli mycket ledsen om hans barn inte kunde lita på honom; och hur ogeneröst, hur ovänligt är inte vårt uppförande när vi litar så lite på vår himmelske Fader som aldrig har svikit oss, och som aldrig kommer att göra det. Det vore bra om tvivel förvisades från Guds hus; men vi måste vara medvetna om att gammal “Otro” är lika kvick nuförtiden som när psalmisten frågade: “Ska Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är hans godhet borta för alltid?”

David hade inte utförligt testat jätten Goliats gigantiska svärd, men ändå sa han: “Maken till det finns inte”. David hade använt det en gång i stunden av sin ungdomsseger, och det hade visat sig vara av rätt metall, och därför hyllade han det alltid efteråt; även så bör vi tala väl om vår Gud, maken till honom finns inte i himlen ovanför eller på jorden under; “Vem vill ni då likna mig vid, vem är min like? säger den Helige..”

Det finns ingen klippa som Jakobs klippa, våra fiender är själva domare. Så långt ifrån att vi tillåter tvivel att leva i våra hjärtan, kommer vi att ta hela tvivlets avskyvärda hop, och precis som Elia gjorde med Baals profeter och döda dem vid bäcken; och för en ström där vi dödar dem, kommer vi att välja den heliga strömmen som springer fram från vår Frälsares sårade sida. Vi har varit i många prövningar, men vi har aldrig blivit ställda där vi inte kunde hitta allt vi behövde i vår Gud. Låt oss sedan uppmuntras att lita på Herren för alltid, försäkrade om att hans ständigt bestående styrka kommer att vara, som det har varit, vårt stöd och ankare.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Förtrösta på HERREN för evigt, för HERREN HERREN är en evig klippa.
 • Redigerat 2021-08-22, 08:21 av Woodland
Woodland
2021-08-29, 08:04
#153

Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.
1 Korinthierbrevet 2:2

Kära läsare, har du mottagit den ande som är av Gud, verkad av den Helige Anden i din själ? Nödvändigheten av den helige Andes arbete i hjärtat kan tydligt ses av detta faktum, att allt som har gjorts av Gud Fadern och av Gud Sonen skulle vara ineffektivt för oss, om inte Anden avslöjar dessa saker för våra själar.

Vilken effekt har läran om utkorelse på någon människa tills Guds Ande träder in i honom? Utkorelsen är en dött ord i mitt medvetande tills Guds Ande kallar mig ur mörkret till ett underbart ljus. Sedan genom min kallelse ser jag mitt val, och när jag vet att jag är kallad av Gud, vet jag att jag har blivit utvald i det eviga syftet. Ett förbund slöts med Herren Jesus Kristus, av hans Fader; men vad gynnar det förbundet oss ​​tills den Helige Ande ger oss dess välsignelser och öppnar våra hjärtan för att ta emot dem?

Välsignelserna hänger på kroken - Kristus Jesus; men då vi är korta i rocken kan vi inte nå dem; Guds Ande tar ner dem och överlämnar dem till oss, och på så sätt blir de faktiskt våra. Förbundets välsignelser i sig är som manna på himlen, långt utom jordens räckvidd, men Guds Ande öppnar himlens fönster och sprider det levande brödet runt lägret i det andliga Israel.

Kristus färdiga verk är som vin lagrat i vinfaten; genom otro kan vi varken ösa upp eller dricka. Den Helige Ande doppar vårt kärl i detta dyrbara vin, och sedan dricker vi; men utan Anden är vi lika verkligt döda i synden som om Fadern aldrig hade valt oss, och som om Sonen aldrig hade köpt oss med sitt blod. Den Helige Ande är absolut nödvändig för vårt välbefinnande. Låt oss gå kärleksfullt till honom och darra vid tanken på att bedröva honom.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.
 • Redigerat 2021-08-29, 08:05 av Woodland
Woodland
2021-09-07, 17:32
#154

”Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan?
Lukasevangeliet 24:38

Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: "Min väg är dold för Herren, Gud bryr sig inte om min rätt”?
Herren bryr sig om allt, och de enklaste varelserna tar del i hans universella försyn, men hans särskilda försyn är över hans heliga. “Herrens ängel vakar runt dem som vördar honom, och han befriar dem.” “Deras blod är dyrbart i hans ögon.” “Dyrbar i Herrens ögon är hans trognas död.” "Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.” Trots att han är alla människors Frälsare är det ett faktum att han är speciellt Frälsaren för dem som tror, låt detta glädja och trösta dig. Du är i hans speciella omsorg; hans kungliga skatt som han vakar över som sin ögonsten; hans vingård som han vakar över dag och natt.

Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Låt tanken på hans speciella kärlek till dig vara ett andligt smärtstillande, en kär lungnare för dig i din bedrövelse. “Jag ska inte lämna dig eller överge dig.” “Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor.”Vi tappar mycket tröst genom vanan att läsa hans löften för hela kyrkan istället för att ta dem direkt hem till oss själva. Troende, ta tag i det gudomliga ordet med en personlig, tillägnande tro. Tänk att du hör Jesus säga, Men jag har bett för dig, att din tro inte ska ta slut. Tänk dig att han går på dina bekymmers hav för där är han och säger “Var lugna! Det Är Jag. Var inte rädda”

Åh, Kristi ljuvliga ord! Må den Helige Ande få dig att känna dessa ord som talade till dig; glöm andra för ett tag - acceptera Jesu röst som riktad till dig och säg, "Jesus viskar tröst; jag kan inte vägra den jag kommer att sitta i hans skugga med stor glädje."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Men genast sade Jesus till dem: "Var lugna! Det Är Jag. Var inte rädda."
 • Redigerat 2021-09-07, 17:33 av Woodland
Woodland
2021-09-15, 17:10
#155

“. . .få del av gudomlig natur”
2 Petrusbrevet 1:4

Att vara delaktig i den gudomliga naturen är naturligtvis inte att bli Gud. Det kan inte vara så. Varelsen blir inte delaktig i Gudomens kärna. Mellan varelsen och Skaparen måste det finnas en evig fixerad klyfta med avseende på essensen (sanna naturen)*; men eftersom den första människan Adam skapades till Guds avbild, så är vi, genom förnyelse av den Helige Ande, i gudomlig bemärkelse ännu en mer gjorda till den Högstes avbild och är delaktiga i den gudomliga naturen.

Vi är av nåd skapade att likna Gud. “Gud är kärlek”;
vi blir kärlek—“Var och en som älskar är född av Gud”
Gud är sanning; vi blir sanna och vi älskar det som är sant:
Gud är god, och han gör oss goda genom sin nåd, så att vi blir de rena i hjärtat så vi får se Gud.

Dessutom blir vi delaktiga i den gudomliga naturen i en ännu högre grad än detta. I själva verket i en så hög uppfattning som vi kan begripa, utan att vi är helt gudomliga. Blir vi inte medlemmar i kroppen av Kristus gudomliga person? Ja, samma blod som flyter i huvudet flyter i handen: och samma liv som gör Kristus levande levandegör hans folk, för “Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud.”

Nej, som om detta inte vore nog, är vi gifta med Kristus. Han har trolovat oss med sig själv i rättfärdighet och trofasthet, och den som är förenad med Herren är en ande. Åh! underbart mysterium! Vi undersöker det, men vem ska förstå det? Ett med Jesus—så ett med honom att grenen är inte mer förenad med vinstocken än vi är en del av Herren, vår Frälsare och vår Återlösare!

Medan vi glädjer oss åt detta, låt oss komma ihåg att de som är delaktiga av den gudomliga naturen kommer att visa sitt höga och heliga förhållande i sitt umgänge med andra, och göra det tydligt genom sin dagliga vandring och konversation att de har undkommit den förgängelse som är en följd av den onda begärelsen som råder i världen. Åh! för mer gudomlig helighet i livet!

*förtydligande - Woodland

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som
 • Redigerat 2021-09-15, 17:14 av Woodland
Woodland
2021-09-22, 07:48
#156

"Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk."
Hebreerbrevet 4:9

Hur annorlunda än vad det är här blir inte tillståndet för den troende i himlen! Här föds man för att slita och lida från trötthet, men i de odödligas land upplevs aldrig trötthet. Den troende, angelägen om att tjäna sin Mästare finner sin styrka ojämlik mot sin iver: dennes ständiga rop är: “Hjälp mig att tjäna dig, o min Gud.” Om han verkligen är aktiv kommer han att ha mycket arbete; inte för mycket för hans vilja, men mer än tillräckligt för hans kraft, så att han kommer att ropa: "Jag är inte trött på arbetet, men jag tröttnar i det.”

Åh! Kristen, den heta trötthetsdagen varar inte för alltid; solen närmar sig horisonten; den kommer att återuppstå med en ljusare dag än du någonsin sett i ett land där de tjänar Gud dag och natt, och ändå vilar från sina arbeten. Här är vila bara delvis, där är det perfekt. Här är den kristne alltid orolig; han känner att han ännu inte har nått målet. Där vilar alla; de har nått toppen av berget; de har stigit till sin Guds famn. Högre kan de inte nå.

Åh, slitna arbetare, tänk bara på när du ska få vila för alltid! Kan du fatta det? Det är en evig vila; en vila som "kvarstår". Här bär mina största glädjeämnen etiketten “dödlig” på pannan; mina vackraste blommor bleknar; mina finaste koppar töms till sista droppen; mina vackraste fåglar faller för dödens pilar; mina trevligaste dagar förvandlas till nätter; och min överflödande lycka avtar i sorg; men där är allt odödligt; harpan klingar oavbrutet, kronan är oskadd, ögat är klart, rösten är oföränderlig, hjärtat är orubbligt och den odödliga varelsen uppslukas helt av oändlig glädje.

Glada dag! Lyckligt! när döden skall uppslukas av livet, och den eviga sabbaten ska börja.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk.
 • Redigerat 2021-09-22, 07:49 av Woodland
Woodland
2021-09-29, 10:19
#157

“Därför väntar Herren på att få visa er nåd,”
Jesaja 30:18

Gud dröjer ofta med att besvara bön. Vi har flera fall av detta i den heliga Skriften. Jakob fick inte välsignelsen från Ängeln förrän nära gryningen - han var tvungen att brottas hela natten för den. Jesus svarade inte den stackars kanaaneiska kvinnan av syrisk-fenicisk härkomst med ett enda ord förrän efter en lång stund. Paulus bad Herren tre gånger om att ”taggen i köttet” skulle tas ifrån honom, och han fick ingen försäkran om att den skulle tas bort, utan istället ett löfte om att Guds nåd skulle vara tillräckligt för honom.

Om du har knackat på barmhärtighetens port och inte fått något svar, ska jag då berätta varför den mäktige Skaparen inte har öppnat dörren och släppt in dig? Vår Fader har skäl som är speciella för honom själv för att på så sätt låta oss vänta. Ibland är det för att visa sin makt och sin suveränitet, för att människor ska veta att Jehova har rätt att ge eller att ta. Fördröjningen är oftast för vår vinning. Du har kanske fått vänta för att dina önskningar ska vara mer innerliga.

Gud vet att förseningen kommer att återge energi och öka längtan, och att om han låter dig vänta kommer du att se ditt behov tydligare och söka mera ivrigt; och du kommer att prisa barmhärtigheten desto mer efter ditt långa väntande. Det kan också vara något fel i dig som måste tas bort innan Herrens glädje kan ges. Kanske är dina åsikter om evangeliets frälsningsplan förvirrade, eller kanske litar du lite på dig själv istället för att helt och fullt lita på Herren Jesus. Eller, Gud får dig att vänta ett tag så att han äntligen kan visa mer av sin nåds rikedom för dig.

Alla dina böner är nedtecknade i himlen, och om de inte omedelbart besvaras är de sannerligen inte glömda, men inom kort kommer de att uppfyllas till din glädje och tillfredsställelse. Låt inte förtvivlan göra dig tyst, utan fortsätt omedelbart i enträgen bön.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet, för HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som
 • Redigerat 2021-09-29, 10:20 av Woodland
Woodland
2021-10-06, 07:45
#158

Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser.
Jesaja 32:18

Fred och vila tillhör inte de som inte är pånyttfödda, dessa dyrbara egendomar tillhör Herrens folks, och endast dem. Fredens Gud ger fullkomlig fred till dem vars sinne är fast i honom. Innan Adam föll gav Gud honom Edens blommiga lövsalar som hans tysta viloplatser; ack! hur snart synden skakade oskuldens ljuvliga boplats. På dagen av universell vrede när översvämningen svepte bort en skyldig ras, var den utvalda familjen i lugn och ro säkrad i arken, som bar dem från den gamla fördömda världen till den nya jorden i regnbågen och förbundet, häri symboliserande Jesus, vår frälsnings ark. Israel vilade trygg i Egypten bakom de blodstänkta dörrposterna när fördärvaren slog den förstfödde; och i öknen gav skuggan av molnpelaren och den flödande klippan de trötta pilgrimerna ljuvlig vila.

Vid denna tid vilar vi på vår trogna Guds löften, i vetskap om att hans ord är fulla av sanning och kraft; vi vilar i lärorna om hans ord, som i sig själva är tröst; vi vilar i förbundet om hans nåd, som är en fristad för glädje. Vi är mer gynnade än David i Adullams grotta, eller Jona under hans ricinbuske, för ingen kan invadera eller förstöra vårt skydd. Jesu person är hans folks tysta viloplats, och när vi närmar oss honom vid nattvardens brödsbrytning, när vi hör ordet, söker i Skrifterna, bön eller lovsång, finner vi i all form av närmande till Honom en återkomst av fred till våra andar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser.
Woodland
2021-10-13, 07:55
#159

“Och dem som han har förutbestämt har han också kallat “
Romarbrevet 8:30

I 2 Timoteusbrevet 1:9 finns dessa ord-“Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse.” Här har vi en kriteria genom vilken vi kan pröva vårt kall. Det är “en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd”. Denna kallelse förbjuder allt förtroende för våra egna handlingar och leder oss endast till Kristus för frälsning, men efteråt rensar den oss från döda gärningar för att tjäna den levande och sanna Guden.

Som liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga. Om du lever i synd är du inte kallad, men om du verkligen tillhör Kristus, kan du säga: "Inget gör mig så ont som synd; jag vill bli av med den; Herre, hjälp mig att vara helig." Är detta ditt hjärtas längtan? Är detta din livssyn för Gud och hans gudomliga vilja? Återigen, i Filippierbrevet 3:13, 14, får vi reda på “Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.” Är då din kallelse ett högt kall? Har det förfinat ditt sinne och riktat det mot himmelska saker? Har det förhöjt dina förhoppningar, din smak, dina önskningar? Har det höjt den ständiga kvalitén i ditt liv, så att du tillbringar det med Gud och för Gud?

Ett annat test finner vi i Hebreerbrevet 3:1-Vi “har fått del av en himmelsk kallelse.” Himmelsk kallelse betyder ett anrop från himlen. Om endast människan kallar på dig, är du inte kallad. Är ditt kall från Gud? Är det ett kall till himlen såväl som från himlen? Om du inte är en främling här och himlen ditt hem, har du inte blivit kallad med en himmelsk kallelse; för de som har blivit så kallade, förklarar att de letar efter en stad som har grundvalar, vars byggare och skapare är Gud, och de själva är främlingar och pilgrimer på jorden. Är din kallelse så helig, hög och himmelsk? Då, älskade, har du blivit kallad av Gud, för sådan är kallelsen som Gud kallar sitt folk till.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Trons människor - Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron
Woodland
2021-10-20, 08:02
#160

“Spädbarn i Kristus”
1 Korintierbrevet 3:1

Du troende, sörjer du för att du är så klen i det andliga livet: för att din tro är så liten, din kärlek så svag? Gläd dig, för du har anledning till tacksamhet. Kom ihåg att du i vissa saker är jämlik med den största och mest fullvuxne kristne. Du är lika mycket köpt med blodet som denne. Du är lika mycket ett adopterat Guds barn som alla andra troende.

Ett spädbarn är lika mycket ett barn till sina föräldrar som en fullvuxen man. Du är lika fullständigt rättfärdigjord, för din rättfärdiggörelse är inte en graderingssak: din lilla tro har helt rengjort dig. Du har lika mycket rätt till förbundets värdefulla ämnen som den mest avancerade troende, för din rätt till förbundets barmhärtighet ligger inte i din tillväxt, utan i själva förbundet; och din tro på Jesus är inte måttet, utan tecknet på ditt arv i honom.

Du är lika rik som den rikaste, om inte i njutning, men likväl i äkta ägo. Den minsta stjärnan som lyser finns på himlen; den svagaste ljusstrålen har samhörighet med solens stora klot. I den himmelska familjens register är de små och de stora skrivna med samma penna. Du är lika kär för din Faders hjärta som den förnämste i familjen. Jesus är väldigt ömsint för dig. Du är som en tynande veke; ett grymmare sinne skulle säga, "släck den rykande veken, den fyller rummet med en motbjudande lukt!" men den tynande veken släcker han inte.

Du är som ett brutet strå; och en mindre öm hand än Skaparens skulle krossa dig eller kasta bort dig, men han kommer aldrig att krossa det brutna strået. Istället för att bli nedstämd på grund av vad du är, bör du jubla i Kristus. Är jag liten i Israel? I Kristus är jag skapad att sitta på himmelska platser. Är jag fattig på tro? Fortfarande i Jesus är jag arvinge till allt. Fast "mindre än ingenting kan jag skryta med och fåfängligt erkänna”*. Ändå, om roten till saken finns i mig, kommer jag att glädjas i Herren och jubla i min frälsnings Gud.

 • - Spurgeon citerar en fras ur en psalm av Issac Watts

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Guds medarbetare - Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till köttsliga människor, spädbarn i
Woodland
2021-10-27, 08:04
#161

Alla floder rinner ut i havet,
 en havet blir aldrig fullt.
  Dit floderna runnit förut,
 rinner de igen. Predikaren1:7

Allt i denna värld är i rörelse, tiden vet ingenting om vila. Det solida jordklotet är en rullande boll, och den stora solen är själv en stjärna som lydigt fullföljer sin kurs genom universum. Tidvatten flyttar havet, vindar rör upp havet, friktion sliter på klippan: förändring och död härskar överallt. Havet är inte en girigbuks förrådshus för en rikedom av vatten, för genom en kraft rinner vattnet in i havet, av en annan lyfts det från det. Människor föds för att dö: allt är bråttom, oro och en bedrövlig möda.

Du vän till den oföränderlige Jesus, vilken glädje det är att reflektera över ditt oföränderliga arv; ditt hav av salighet som för evigt kommer att vara fullt, eftersom Gud själv ska gjuta eviga floder av glädje i det. Vi söker en levande stad bortom himlen, och vi kommer inte att bli besvikna. Bibelstycket som vi betraktar kan mycket väl lära oss tacksamhet. Fader Ocean är en stor mottagare, men han är en generös distributör. Vad floderna ger honom återvänder till jorden i form av moln och regn. Den människa som tar allt men inte ger något i retur är inte i gemenskap med universum. Att ge till andra är endast att så frö till oss själva. Den som är en så god förvaltare att han är villig att använda sin egendom för sin Herre, han ska anförtros mer.

Jesu vän, ger du honom i enlighet med den erhållna förmånen? Mycket har du givits, vad är din frukt? har du gjort allt? Kan du inte göra mer? Att vara självisk är att vara ondskefull. Om havet inte lämnar ifrån sig något av sina vattniga skatter, skulle det förstöra mänskligheten. Gud förbjude att någon av oss följer den ogenerösa och destruktiva inställningen att leva för oss själva. Jesus behagade inte sig själv. All fullhet bor i honom, och av hans fullhet har vi alla tagit emot. O för Jesu sinnelag, så att vi hädanefter inte må leva för oss själva!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Alla floder rinner ut i havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna runnit förut, rinner de igen.
 • Redigerat 2021-10-27, 08:05 av Woodland
Woodland
2021-11-03, 07:46
#162

“Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare. . .” Matteus 10:25

Ingen kommer att bestrida detta uttalande, för det skulle vara opassande för tjänaren att bli upphöjd över sin Mästare. När vår Herre var på jorden, vilken behandling fick han? Erkändes hans påståenden, följdes hans instruktioner, dyrkades hans fullkomlighet av dem som han kom för att välsigna? Nej; “Han var föraktad och övergiven av människor” Utanför lägret var hans plats: korsbärande var hans sysselsättning. Gav världen honom tröst och vila? ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har ingenstans att vila sitt huvud.”

Det ogästvänliga landet gav honom inget skydd: det drev ut honom och korsfäste honom. Så här – om du är en efterföljare till Jesus och upprätthåller en konsekvent, Kristus-liknande vandring och konversation – måste du förvänta dig att ha din del av detsamma i ditt andliga liv som i sin yttre utveckling kommer under människors granskning. De kommer att behandla ditt liv som de behandlade Frälsaren – de kommer att förakta det. Dröm inte om att de världsliga kommer att beundra dig, eller att ju heligare och ju mer Kristuslik du är, desto fredligare kommer människor att behandla dig. De uppskattade inte den polerade juvelen, hur skulle de kunna värdera den oslipade ädelstenen? "Om husets Herre blir kallad för Beelsebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det?"

Om vi ​​var mer Kristuslika skulle vi bli mer hatade av hans fiender. Det skulle vara en sorglig vanära för ett Guds barn att vara världens favorit. Det är ett mycket illa förebud att höra en elak värld applådera och ropa "Bra gjort" till den kristne mannen. Han kan börja se till sin karaktär och undra om han inte har gjort fel, när de orättfärdiga ger honom sitt godkännande. Låt oss vara trogna vår Mästare och inte ha någon vänskap med en blind och elak värld som föraktar och avvisar honom. Må det vara fjärran från oss att söka en hederskrona där vår Herre fann en törnekrona.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets Herre blir kallad för Beelsebul, hur mycket mer
Woodland
2021-11-07, 15:31
#163

"En tillflykt är han, urtidens Gud"
 5 Moseboken 33:27

Ordet tillflykt kan översättas med "herrgård" eller "boende", vilket ger tanken att Gud är vår boning, vårt hem. Det finns en fyllighet och sötma i metaforen, för hemmet är vart hjärtat finns, även om det är den ödmjukaste stugan eller den minsta vinden; men långt mer kärare för hjärtat är vår välsignade Gud, För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Det är hemma vi känner oss trygga: vi stänger världen ute och lever i tyst trygghet. Så när vi är med vår Gud "fruktar vi inget ont." Han är vårt skydd och vår tillflyktsort, vår varaktiga tillflyktsort.

Hemma vilar vi. Det är där vi finner vila efter dagens trötthet och slit. Och så finner våra hjärtan vila i Gud, när vi, trötta av livets konflikt, vänder oss till honom, och vår själ blir tillfreds. Hemma släpper vi också våra hjärtan lösa; vi är inte rädda för att bli missförstådda, inte heller för att våra ord ska misstolkas. Så när vi är med Gud kan vi kommunicera fritt med honom och öppna alla våra dolda önskningar; för “Herrens är förtrolig med dem som vördar honom”, så borde våra förtroligheter vara och måste finnas hos vår Herre. Hemmet är också platsen för vår sannaste och renaste lycka: och det är i Gud som våra hjärtan finner sin djupaste glädje. Vi har glädje i honom som vida överträffar all annan glädje. Det är också för hemmet vi strävar och arbetar. Tanken på hemmet ger kraft att bära den dagliga bördan och gör fingrarna flinka att utföra uppgiften; och i denna mening kan vi också säga att Gud är vårt hem.

Kärlek till honom stärker oss. Vi tänker på honom i hans käre Sons person; och en glimt av Frälsarens lidande ansikte tvingar oss att arbeta för hans sak. Vi känner att vi måste arbeta, för vi har bröder som ännu inte är frälsta, och vi vill glädja vår Faders hjärta genom att hämta hem hans kringflackande barn; vi skall fylla med helig glädje den helgade familjen bland vilken vi bor. Lyckliga är de som har Jakobs Gud till sin tillflykt!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Han ska jaga fienderna framför dig och säga: Förgör dem!
 • Redigerat 2021-11-07, 15:33 av Woodland
Woodland
2021-11-10, 08:18
#164

“Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen.. .”
Johannes 17:15

Det är en ljuvlig och välsignad händelse som kommer att inträffa för alla troende i Guds egen tid - att gå hem för att vara med Jesus. Om några år till kommer Herrens soldater, som nu utkämpar "trons goda kamp" att ha blivit färdiga med konflikter och gått in i sin Herres glädje. Men även om Kristus ber att hans folk så småningom får vara med honom där han är, ber han inte om att de på en gång ska föras bort från denna värld till himlen. Han vill att de ska stanna här.

Men hur ofta ber den trötte pilgrimen bönen: “O om jag hade vingar som en duva! ty då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.” men Kristus ber inte så, han lämnar oss i sin Faders händer, tills vi, likt en snes av majs helt mogen, var och en ska samlas i vår Mästares spannmålsbod. Jesus vädjar inte om att vi omedelbart avlägsnas genom döden, för att förbli i livet är nödvändigt för andra även om det inte är lönsamt för oss själva. Han ber att vi ska hållas borta från det onda, men han ber aldrig om att vi ska bli upptagna till härlighetens arv förrän vi är fullvuxna. Kristna vill ofta dö när de har problem. Fråga dem varför, och de säger till dig: "För att vi skulle vara med Herren."

Vi fruktar att det inte är så mycket för att de längtar efter att vara med Herren, som för att de vill bli av med sina problem; annars skulle de känna samma önskan att dö vid andra tillfällen när de inte stod under pressen från prövningar. De vill åka hem, inte så mycket för Frälsarens sällskap, som att få vara i vila. Nu är det helt rätt att önska att lämna om vi kan göra det i samma anda som Paulus gjorde, för att vara med Kristus är mycket bättre, men önskan att fly från problem är självisk. Låt hellre din omsorg och önskan vara att förhärliga Gud genom ditt liv här så länge han vill, trots att det är mitt i möda, konflikter och lidande, och låt honom säga när "det är nog".

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda.
Woodland
2021-11-17, 08:10
#165

“. . . bär dem för evigt.”
Psaltaren 28:9

Guds folk behöver bäras. De är av naturen mycket tunga. De har inga vingar, men om de hade vingar var de svaga som forna tiders duvors vilka låg bland krukorna; och de behöver gudomlig nåd för att få dem att resa sig. I andlig mening reser de sig på vingar täckta med silver och med fjädrar av skimrande guld. Av naturen flyger gnistor uppåt, men människornas syndiga själar faller nedåt. O Herre, "lyft upp dem för alltid!" David själv sa: “Till dig, o Gud, lyfter jag min själ,” och han kände här nödvändigheten av att andra människors själar skulle lyftas upp lika väl som hans egen. När du ber om denna välsignelse för dig själv, glöm att inte söka den för andra också.

Det finns tre sätt på vilka Guds folk kräver att de ska bäras. De måste bäras i karaktär.

Bär dem, Herre; låt inte ditt folk vara som världens folk! Världen ligger i den ondes våld; bär dem ur det! Världens människor strävar efter silver och guld, söker sina egna nöjen och tillfredsställelsen av sina lustar; men, Herre, bär ditt folk över allt detta; hindra dem från att vara “gödselskyfflare", som John Bunyan kallar mannen som alltid grävde efter guld! Fixerar du deras hjärtan mot deras uppståndne Herre och det himmelska arvet!

Dessutom måste troende få framgång i konflikter. I striden, om de tycks falla, O Herre, var glad att ge dem segern. Om fiendens fot ett ögonblick ligger på deras nacke, hjälp dem att fatta Andens svärd och så småningom vinna striden. Herre, bär upp dina barns frimodighet på konfliktens dag; låt dem inte sitta i stoftet och sörja för evigt. Låt inte motståndaren förarga dem och göra dem oroliga; men om de, som Hanna, har blivit förföljda, så låt dem sjunga om en befriande Guds nåd.
Vi kan också be vår Herre att slutligen bära upp dem! Bär upp dem genom att ta dem hem, lyft upp deras kroppar från graven och lyft upp deras själar till ditt eviga rike i härlighet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.
Woodland
2021-11-24, 07:59
#166

“Gemenskap med honom”
1 Johannesbrevet 1:6

När vi var förenade med Kristus genom tro togs vi upp i en sådan fullständig gemenskap med honom att vi gjordes till “ett” med honom och hans intressen, och dessa intressen blev ömsesidiga och identiska.

Vi har gemenskap med Kristus i hans kärlek. Allt han älskar, älskar vi. Han älskar de heliga—så gör också vi. Han älskar syndare—så gör också vi. Han älskar den stackars fördömda mänskliga rasen och längtar efter att se jordens öknar omvandlade till Guds lustgård—så gör också vi.

Vi har gemenskap med honom i hans viljeyttring. Han vill Guds ära—så arbetar också vi för den. Han vill att de heliga ska vara där han är—vi vill också vara där med honom. Han vill driva ut synd—se, vi kämpar under samma banér. Han vill att hans Faders namn ska vara älskat och tillbett av alla skapade—vi ber dagligen, “låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.” Vi har gemenskap med Kristus i hans lidande. Vi spikas inte till ett kors, inte heller dör vi [i regel] en gräslig död. Men när han hånas, hånas vi. Och en ljuvlig sak är det att vara klandrad för hans skull, att föraktas för att man följer Mästaren, att ha världen emot oss.

En lärjunge står inte över sin lärare. I vår del har vi gemenskap med honom i hans arbete, tjänar människor genom sanningens ord och kärleksgärningar. Vår mat och dryck, lik hans, är att göra hans vilja som har sänt oss och att fullborda hans verk.

Vi har gemenskap med Kristus i hans glädjeämnen. Vi gläds i hans glädje, vi fröjdas i hans upphöjelse. Troende, har du smakat den glädjen? Det finns ingen renare eller mer hänförande glädje än att bli kända på denna sidan himlen för att ha Kristus glädje uppfylld i oss, för att vår glädje ska bli fullkomlig.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Jesus sade: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.
Woodland
2021-12-01, 08:52
#167

"De ska tacka Herren för hans nåd och hans under
 mot människors barn,"
Psaltaren 107:8

Om vi klagade mindre och prisade mera skulle vi vara lyckligare och Gud hade blivit mera förhärligad. Låt oss dagligen prisa Gud för all vanlig godhet —vanlig säger vi ofta men ändå är det så dyrbart att när den undanhålles oss är det nära till hands att vi går under.

Låt oss tacka Gud för våra ögon att se med när vi tittar mot solen, för hälsan och styrkan att gå omkring, för brödet vi äter, för kläderna vi bär. Låt oss prisa honom för att vi är inte är utslängda bland de hopplösa eller i fängelse med de skyldiga. Låt oss tacka honom för frihet, för vänner, för familjeförbindelser och bekvämligheter. Låt oss faktiskt prisa honom för allt som vi mottar från hans generösa hand för vi förtjänar väldigt lite och vi är ändå så rikligt givna.

Men, älskade, den ljuvligaste och starkaste tonen i vår lovsång borde vara om frälsande kärlek. Guds frälsande gärningar mot hans utkorade är för evigt favorittemat i deras lovprisning. Om vi vet vad försoning betyder, låt oss inte undanhålla våra sonetter av tacksägelse.

Vi har blivit räddade från krafterna av vårt eget fördärv, lyfta upp från syndens djup i vilken vi störtas av naturen. Vi har blivit ledda till Kristi kors—våra skuldbojor har brutits av och vi är inte längre slaver utan barn till den levande Guden och kan se fram emot tiden när vi skall presenteras framför tronen utan fläckar eller skrynklor eller annat sådant.

Även nu i tron viftar vi med palmblad och klär oss själva med rent linne som kommer att vara vår eviga klädsel. Borde vi inte tacka Gud vår Frälsare utan avbrott? Du Guds barn, kan du förbli tyst?

Vakna, vakna, ni härlighetens arvingar och erkänn att ni är fria medan ni ropar med David, “Lova Herren, min själ! Hela mitt inre, prisa hans heliga namn!” Låt denna nya månad börja med nya sångar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

FEMTE BOKEN De friköptas tacksamhet - Tacka HERREN, för han är god, evig är hans nåd! Så ska HERRENS friköpta säga, de han har friköpt från fiendens
Woodland
2021-12-08, 09:20
#168

“Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav”
1 Timoteus 6:17

Vår herre Jesus ger kontinuerligt och inte för ett enda ögonblick drar han tillbaka sin hand. Så länge det finns ett kärl av nåd som inte är fyllt till kanten kommer oljan att fortsätta flöda. Han är en sol som alltid skiner; han är mannan som alltid faller runt lägret. Han är klippan i öknen från vilken det flödar evigt liv från hans genomborrade sida. Hans nåd faller alltid som regnet, hans rikedomsflod flyter ständigt och hans kärlekskälla är konstant överflödande.

Eftersom Kungen aldrig kan dö, så kan hans nåd aldrig svika. Dagligen tar vi del av hans frukt, och dagligen böjer sig hans grenar mot oss så att vi med vår hand kan plocka nya gåvor av barmhärtighet. Det finns sju högtidsdagar i hans vecka och lika många som dagarna är festmåltiderna i hans år. Vem har återkommit från hans dörr utan välsignelse? Vem har någonsin stigit upp missnöjd från hans bord eller från hans famn utan att uppleva paradis?

Hans barmhärtighet är varje morgon ny och varje kväll fräsch. Vem kan känna till mängden av hans förmåner? Varje sandkorn som rinner i timglaset är endast den sena efterföljaren av en myriad av nåd. Våra levnadstimmar är täckta med hans godhets silver och förgyllda av hans kärlek.

Tidens flod rinner från de eviga bergen och bär med sig den gyllene sanden av hans ynnest. De oräkneliga stjärnorna är endast fanbärare av en otalig mängd välsignelser. Vem kan räkna den minsta beståndsdelen av den välvilja han ger Jakob, eller även en fjärdedel av hans barmhärtighet mot Israel?

Hur kan vår själ lovprisa honom som dagligen öser förmåner över oss och kröner oss med sin nåd? Åh, att min lovprisning kunde vara lika oupphörlig som hans godhet! Åh eländiga tunga, hur kan du vara tyst? Vakna upp, jag ber dig, jag kallar tungan inte längre min “ära” utan min skam. “Vakna, min ära, vakna, lyra och harpa! Jag vill väcka morgonrodnaden..

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen
 • Redigerat 2021-12-08, 09:23 av Woodland
Woodland
2021-12-15, 09:46
#169

Och så som den himmelska människan är, så är också de himmelska.
1 Korinthierbrevet 15:48

Huvudet och resten av kroppen är av samma natur. Huvud och vi som lemmarna är av en natur och inte som den monstruösa statyn som Nebukadnessar såg i sin dröm. Huvudet var av fint guld, men buken och höfterna var av koppar, benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera.

Kristi mystiska kropp är ingen absurd kombination av motsatser: kroppsdelarna var dödliga och därför dog Jesus. Det förhärligade huvudet är odödligt och därför är kroppen odödlig för som det står, “. . . jag lever och ni ska leva..” Som vårt älskade Huvud är, sådan är kroppen och varje kroppsdel i synnerhet.

Ett utvalt Huvud och utvalda kroppsdelar; ett accepterat Huvud och accepterade kroppsdelar; ett levande Huvud och levande kroppsdelar. Om huvudet är av rent guld är alla kroppsdelar också av rent guld. Således är det en dubbel förening av naturen som en grund för den närmaste gemenskapen. Pausa här, kära läsare och se om du kan utan hänförd förundran, begrunda Guds Sons omätliga välvilja i din resning ur ditt elände till förening i hans härlighet.

Med tanke på vår dödlighet är vi så betydelselösa så vi kan säga till fördärvet, “Du är min fader,” och till masken, “Du är min syster”. Dock i Kristus är vi så gynnad att vi kan säga till den Allsmäktige “Abba, Fader” och till den inkarnerade Gud, “Du är min bror och min make.”

Om släktskap till uråldriga och adliga familjer motiverar människor att ha höga tankar om sig själva, har vi något som lyfter oss över deras huvuden. Låt den fattigaste och mest föraktade troende ta till sig detta privilegium; låt inte en meningslös tröghet göra denne försumlig för att spåra sin härstamning, och låt denne inte tillåta någon dåraktig förbindelse till nutidens förgänglighet att uppta hans tankar till uteslutande av denna härliga, denna himmelska ära av förening med Kristus.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Så som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också de himmelska.
Woodland
2021-12-22, 07:47
#170

Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Jesaja 7:14

Låt oss idag gå ner till Betlehem tillsammans med förundrade herdar och tillbedjande vise män, låt oss skåda honom som var född till att bli judarnas Kung. För genom tro kan vi göra anspråk på ett intresse i honom och sjunga “För ett barn blir oss fött, en son blir oss given.” Jesus är Jehovah förkroppsligad i mänsklig gestalt, vår Herre och vår Gud, och ändå vår broder och vän. Låt oss tillbe och beundra honom. Låt oss lägga märke till hans mirakulösa befruktning.

Det var någonting aldrig förut hört och som saknar motstycke att en jungfru skulle bli havande och föda en son. Det första löftet lyder så här “hennes avkomma” inte mannens avkomma.. Och eftersom den våghalsiga kvinnan ledde vägen in i synd, vilken resulterade i att Paradiset förlorades, hon och endast henne, förde in Paradisets Återtagare.

Vår Frälsare, fastän sann människa, beträffande hans mänskliga natur, var Guds Helige. Låt oss vördnadsfullt buga oss inför det heliga barnet vars oskyldighet återställde mänskligheten till dess uråldriga ära. Och låt oss be att han kan formas i oss, vår härlighets hopp. Glöm inte att notera hans ödmjuka härkomst. Hans mor beskrivs helt enkelt som en “jungfru” - inte en prinsessa, en profetissa eller en fru med en stor egendom. Tänk på att kungars blod var i hennes ådror; och hennes sinne var inte svagt och obildat för hon kunde med elegans sjunga en lovsång.

Immanuel, Gud med oss i vår natur, i våra sorger, i våra liv, i våra straff, i vår grav och nu med oss eller hellre vi med honom, i uppståndelsen, upplyftande, triumf och i hans andra tillkommelses härlighet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Syndafallets följder - Då sade HERREN Gud till ormen: ”Eftersom du gjort detta, ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din
Woodland
2021-12-29, 08:24
#171

“Detta är ett ord att lita på. . .”
2 Timotheusbrevet 2:11

Paulus har fyra av dessa "trogna ord”.
Det första ordet förekommer i 1 Timoteus 1:15, "Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste!"

Det andra ordet är från 1 Timoteusbrevet 4:8, “ . . .gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande.”

Det tredje ordet finns i 2 Timoteus 2:12, "Det är ett troget ord - Härdar vi ut, ska vi också regera med honom.”

Det fjärde ordet är från Titus 3:8, "Detta är ett troget ord, för att de som har trott på Gud är noga med att göra goda gärningar." Vi kan spåra ett samband mellan dessa trogna ord.

Det första lägger grunden för vår eviga frälsning i Guds fria nåd, som visats för oss genom den store Frälsarens uppdrag. Det andra bekräftar den dubbla välsignelsen som vi får genom denna frälsning - de jordiska och himmelska källornas välsignelser - i tid och evighet. Det tredje visar en av de plikter som det utvalda folket kallas till; vi är utsedda att lida för Kristus med löftet att efter vi “härdar ut, ska vi också regera med honom." Det fjärde presenterar den aktiva formen av kristen tjänst, och uppmanar oss att flitigt upprätthålla goda gärningar.

På detta vis har vi frälsningens grund i Guds fria nåd; därefter frälsningens privilegier i det liv som är nu, och i livet som kommer; och vi har också två stora grenar av lidande med Kristus och tjänande med Kristus, välsignade med Andens frukter. Ta vara på dessa trogna ord. Låt dem vara vägledare för våra liv, vår tröst och vår undervisning. Hedningarnas apostel bevisade att dessa ord var trogna, de är fortfarande trogna, inte ett ord skall falla till marken; de är värda allt godkännande, låt oss anamma dem nu och bevisa deras trofasthet. Låt dessa fyra trofasta ord “skrivas ned” på dörrposterna i våra hus.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom.
Woodland
2022-01-05, 08:52