Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Övrigt

Bara en nyfiken fråga

2017-12-02 15:58 #0 av: FataMorgana

Jag har bara en fråga.  Så som jag förstått det kommer man ju enligt den kristna tron bara till Gud genom att tro på Jesus. Därför undrar jag hur ni kristna förhåller er till alla de visheter och ordspråk som t.ex Salomo skrivit ner eller som  finns i ordspråksboken att hitta. Visheter som bland annat beskriver hur man hittar Gud genom att söka honom med ett upprikigt hjärta och hur man vinner kunskap om Gud genom att lyssna till visheten. Anser ni att dessa visa ordspråk inte längre gäller och att Gud har slutat visa sig för människor som med upprikigt hjärta söker honom? Enligt den kristna tron är det ju sen Jesus dog på korset för våra synder endast genom honom man kommer till Gud. Vad hände alltså med vishetens och hjärtats väg? 

Nu är jag inte här för att starta en diskussion, utan det är bara en fråga som kom till mig i går när jag läste lite ur de här texterna i bibeln, hur ni kristna förhåller er till det här. Har ingen annan jag kan fråga om det nu, så därför frågar jag er. Hoppas det är okey. 

Ett par citat: 

1Min son, om du tar emot mina ord

och bevarar mina bud inom dig,

2så att du lyssnar till visheten

och öppnar ditt hjärta för insikten,

3om du ropar på klokheten

och kallar på insikten,

4om du söker henne som man söker silver,

letar som efter en skatt,

5då skall du förstå vad gudsfruktan är

och vinna kunskap om Gud

(ordspråksboken 2)

1Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden.

Tänk på Herren med svekfritt sinne,

och sök honom med uppriktigt hjärta.

2Ty de som inte utmanar honom finner honom,

han visar sig för dem som inte misstror honom.

(Salomos visheter 1)

Anmäl
2017-12-02 16:42 #1 av: Woodland

Du är så välkommen att ställa frågor. Glad

När det gäller Salomos vishet räknar inte protestanterna den till sin bibel.  De katolska och ortodoxa kyrkorna gör det. För oss tillhör den  de apokryfiska böckerna. Dessa räknar vi inte som gudomligt inspirerade  men de är en del av vårt litterära arv och vi kan läsa dem med behållning. I kapitel 2  anses verserna 10 - 20  handla om Jesus. Vissa uttryck kan härleda till bland annat profeten Jesaja och slutet av kapitel 2 beskriver människans lott. 

Gud söker oss genom att väcka oss till våra behov av honom. Han drar oss till sig själv. Vi kan inte helt av oss själva komma till honom. Detta förklarar jag i mina inlägg här. Vänder du dig till Jesus och endast honom kommer han att finnas där. 

 Det är så att Jesus är vår vishet och att följa honom är vishetens väg. Jesus är som han sade själv Alfa och Omega= Begynnelsen och Änden. Han är vägen till Gud och endast han.  Paulus skrev till de troende i Korint: Honom (Gud Fader) har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,  för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren

Han är inte bara vår vishet. Han är vår rättfärdighet. Vi kan nalkas Gud genom Honom och Gud älskar oss för att vi  tror att Jesus var utsänd av Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-02 17:06 #2 av: FataMorgana

Ok. Jag tror jag förstår. Det som Salomo skrev har för er kristna alltså ingen stor relevans och när Salomo lyssnade till visheten lyssnade han i själva verket på Jesus. Då kan man ju lika bra säga att det också är Jesus som jag lyssnar på när jag lyssnar till visheten även om jag kallar det för vishet och inte för Jesus och inte har en kristen tro .  Tack för svar. 

Anmäl
2017-12-02 17:24 #3 av: Woodland

Men jag skrev inte att denna bok har ingen relevans. Den är intressant läsning. Det är inte Kung Salomo som skrev den för den är daterad till runt 100 år innan Jesus föddes.
Vad betyder ett namn? Är det mer än en etikett?Ja du kan kalla det du lyssnar till för Jesus men i och med att budskapet som förmedlas går stick i stäv med det som bibelns Jesus förmedlar är vår slutsats att din Jesus är en annan Jesus.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-03 14:58 #4 av: FataMorgana

Så du menar att innan Jesus föddes, alltså när Salomos visheter skrevs fanns det en möjlighet att hitta Gud utan Jesus, men sen Jesus föddes som person är den vägen stängd? Ni anser alltså att Gud inte längre  uppenbarar sig för folk som söker honom med uppriktigt hjärta om dom inte har en kristen tro. Har jag förstått dig rätt? 

Anmäl
2017-12-03 18:41 #5 av: Woodland

Så du menar att innan Jesus föddes, alltså när Salomos visheter skrevs fanns det en möjlighet att hitta Gud utan Jesus, men sen Jesus föddes som person är den vägen stängd? 

De judiska folket hade ett förbund med Gud. Genom dem skulle den utlovade räddaren (Messias) komma. Han var ättling till Israels store kung David. Folket genom utövande av sin religion såg fram emot Messias Jesus ankomst i tro. Gud uppenbarade sig undan för undan för människorna genom tiderna  och syftet var Jesus ankomst. Vi ser bakåt idag. Sen Jesus kom kan alla folk, inte bara judar, komma till Gud. Så det är samma väg för dem som för oss men frälsningen har anlänt och Jesus är uppenbarelsen och slutdestinationen. 

Ni anser alltså att Gud inte längre  uppenbarar sig för folk som söker honom med uppriktigt hjärta om dom inte har en kristen tro. Har jag förstått dig rätt? 

Först måste jag förklara att i bibeln gör Gud klart att det finns inga med ett uppriktigt hjärta. Han är helig och godkänner inte en människas strävan att nå honom på sitt eget vis. I Gud's "ögon" är det egentligen avgudakyrkan, en annan religion eller väg och det kan inte accepteras. 

Men så sagt så drar Gud personer till sig. Det kan ske plötsligt eller gradvis. Det kan vara så att de upplever en längtan, kris, tomhet med mera.  Men oavsett vad personerna upplever eller inte upplever är det alltid genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Det  är många inom alternativa rörelser eller nyandlighet som har hittat slutet av sin strävan i Jesus Kristus. De ser tillbaka på sitt liv på ett helt annat sätt.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-04 08:38 #6 av: setfree

Tack för att du fortsätter att ställa frågor FataMorgana. Dessutom ställer du frågor på ett relevant och insiktsfullt sätt.

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.  Joh 14:6

Det betyder att man inte kan nå Gud genom sin egen vishet eller annan typ av uppenbarelse. Men frågan är varför man ska göra det svårt för sig när det finns en väg som fungerar. Det är tur att man kan nå Gud utan att vara vis. I alla fall för mig.

Jag bara slappnar av och kan vila i det faktum att Jesus är starkare och visare än mig. Han får vägleda mig. Det fungerar fortfarande.

För något år sedan kom det in ett par till vår församling när vi hade cafekväll och där vi kunde samtala. Jag satte mig vid deras bord och kvinnan delade inte alls vår tro. Hon kom med sin partner och tyckte det var trevligt med lite kaffe och gott sällskap. Hon trivdes väldigt bra och kom tillbaka om och om igen för hon blev bemött med respekt och vi lyssnade på henne och hon kände sig välkommen. På något sätt upptäckte hon att Jesus verkligen fungerade och hon döptes för några veckor sedan. Hon vittnade om hur öppet det var även när hon inte delade vår tro.  

Ursäkta att det blev lite OT men jag kunde inte låta bli.

Anmäl
2017-12-04 12:03 #7 av: FataMorgana

#5  

Om jag förstått dig rätt så har det alltid funnits en väg för judarna att hitta Gud, även innan Jesus föddes och det som står i Salomos visheter gällde bara för judar. Men för andra människor var den vägen stängd. Tycker du inte det låter rasistiskt? Är inte alla människor lika mycket värda inför Gud? Borde det inte ha en större betydelse hur människor beter sig och tänker än om de är judar, mörkhyade, indianer, eller asiater? 

Men om det inte finns någon människa med uppriktigt hjärta så varför står det i bibeln att man ska söka honom med uppriktig hjärta? Det betyder ju bara att man ärligt söker sanningen och Gud och ingen annan Gud än den sanna guden, så vad det nu skulle ha med avgudadyrkan att göra förstår jag inte alls. Inte är det väl avgudar som är menade i Salomos visheter heller? 

Gällande romarbrevet som du hänvisade till håller jag till det stora hela med Paulus. I relation till den stora mängden människor är det bara ett fåtal som söker Gud med upprikigt hjärta. Jag kan riktigt känna hans frustration över hur mycket ondska det finns bland människorna på jorden när han skrev det där. Det frustrear mig med ibland. Men jag anser att det även finns goda människor som söker Gud, även om ingen är perfekt. Det är kanske det som är meningen, att man först måste konfronteras med allt det där och vara en del av det ofullkomna för att senare komma till insikt för att kunna ändra sig och bli till en god människa, även om man kanske aldrig blir perfekt. Jag kan bara hålla med om att det inte finns en människa som har varit enbart god hela livet, men jag anser att vi har möjligheten att utvecklas till goda människor. 

#6  

"Det betyder att man inte kan nå Gud genom sin egen vishet eller annan typ av uppenbarelse. Men frågan är varför man ska göra det svårt för sig när det finns en väg som fungerar. "

Så du anser att Salomos visheter inte stämmer och att ordspråksboken är full med saker som är fel? Jag tänkte att bibeln inte ha kan ha fel  Skämtar

Som jag ser på det är vishet ingenting som man når genom egen prestation, utan det är en egenskap som man får av Gud och som man bara måste ge möjligheten att  låta växa i sig. 

Anmäl
2017-12-04 14:28 #8 av: setfree

#7 Så du anser att Salomos visheter inte stämmer och att ordspråksboken är full med saker som är fel? Jag tänkte att bibeln inte ha kan ha fel

Salomo fick sin vishet av Gud. Gud berömde honom för att han valde just vishet, så han fick även rikedom. Det är inget fel att vara vis. Visst kan Gud ge oss vishet även idag om vi ber honom om det. Men tror du verkligen på att Gud är en person?

Gud skänkte Salomo vishet och stort förstånd och kunskap riklig som sanden på havets strand. 1 Kung 4:29

Jag läser just nu två kurser på universitetet. Kunskap och vishet är inget fel. Kunskap och förståelse kommer av hårt arbete det kan jag vittna om. Vishet eller intelligens däremot är väl mer något vi har från våra gener.

Men erfarenhet av Gud är att han pekar på försoningen i Kristus, det är verklig vishet. Jesus är ju sanningen. Nu är det ju så att man kan sitta på en massa onödigt vetande som inte är till nytta för oss. Det är ju när man omsätter det i praktiken som det betyder något.

Mina kunskaper i tekniska ämnesområden väger oändligt lätt i jämförselse med min uppenbarelse om att Jesus är min personliga frälsare.

Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust.  Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus  och få leva i honom. Fil 3:7

Anmäl
2017-12-04 15:22 #9 av: FataMorgana

Det är precis det som jag också menar, att Salomo fick sin vishet av Gud och att Gud ger oss vishet även idag, precis som att han även visar sig för dem som söker honom med uppriktigt hjärta och att man inte behöver ha en kristen tro för det. Det är min erfarenhet av Gud. Under Salomos tid hade ju Jesus som person inte levat än och ändå vann Salomo kunskap om Gud. Det var bara det som jag undrade över i mitt huvudinlägg, hur ni kristna ser på det här, om ni anser att Gud inte längre visar  sig för folk som söker honom med uppriktigt hjärta i.o.m att Jesus föddes och dog på korset. 

Och nej, naturligtvis ser jag inte Gud som en person, utan jag talar bara om Gud som en person här med er för att det är så som bibeln framställer Gud. 

Sen snackar jag inte om en massa onödig kunskap och intelligens ;-) Utan om kunskap om gott och ont /rätt och fel, om ödmjukhet och kärlek, om insikt och om våra begär och vart dessa leder till osv. Jag hänvisar ju hela tiden till Salomos visheter och till ordspråksboken och inte till en massa onödig kunskap. Eller anser du att ordspråksboken är full med onödig kunskap? Kunskap är det om man har lärt sig vad som står i Salomos visheter, men vishet är det  som man själv kommer till insikt om (med hjälp av Gud) och hur man förvaltar insikter och kunskap. 

Anmäl
2017-12-04 17:41 #10 av: Woodland

Eller anser du att ordspråksboken är full med onödig kunskap?

Ordspråksboken i bibeln har inte samma författare som Salomos Vishet. Boken "Salomos Vishet" ingick inte i judarnas bibel. Den skrevs sent av en jude i Alexandria och räknas inte som Gudomligt inspirerad på grund av teologiska och historiska fel. Den är bra läsning i mån av att det som står i den kan härledas till bibeln men den är inte bindande för jude eller hedning som de bibliskt inspirerade böckerna. Anser du att bibelns 66 böcker innehåller onödig kunskap?

  Tycker du inte det låter rasistiskt? Är inte alla människor lika mycket värda inför Gud? Borde det inte ha en större betydelse hur människor beter sig och tänker än om de är judar, mörkhyade, indianer, eller asiater? 

Svar nej. Gud har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Han anser ingen tillräcklig god i sig själv och utan Jesus Kristus är vi hopplöst förlorade. Du själv anser dig bättre än de flesta för du har mött din gud och lever efter "hjärtats väg" och arbetar dig fram till någon sorts godhet. Jag (vi kristna) har inte den lyxen. Vi flyr till Jesus Kristus.  

Men om det inte finns någon människa med uppriktigt hjärta så varför står det i bibeln att man ska söka honom med uppriktig hjärta?

Maningen finns men är inget garanti att man finner honom därför att bibeln skiljer på en falsk och en sann sökande. En man kom till Jesus och frågade: "Herre, är det bara få som blir frälsta?" Herren svarade inte direkt men Jesus talade om att söka på rätt sätt och fel sätt: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det."  Även om man söker är det inte säkert att man finner därför att då vi söker är det  för vår egen räddnings skull och en annan  orsak är att Gud bestämmer över sitt frälsningsverk. När vi utanför Kristus söker Gud är det inte därför att vi älskar honom.  Vi älskar inte Gud utan hatar honom. Det är efter att Gud har  förvandlat människan som hon söker Gud på rätt sätt - i kärlek till honom. (En bild av detta sökande finns i Höga Visan.)

Oss människor emellan kan den ena vara godare än den andra. Men med Gud är det annorlunda. Han ser ingen människa som god nog. Endast Jesus var god nog. Endast på grund av hans meriter kan vi komma nära Gud och undgå att gå under i ett evigt perspektiv.  Utifrån vår diskussion är det klart att vi talar inte om samma Jesus. Hade vi talat om samma Jesus had jag sagt att enligt bibeln är det du följer höjden av högmod inför Gud för du förkastar den rättfärdighet som endast finns hos Jesus och vill klara dig utan honom. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-05 14:24 #11 av: setfree

#9  om ni anser att Gud inte längre visar  sig för folk som söker honom med uppriktigt hjärta i.o.m att Jesus föddes och dog på korset. 

Varför skulle inte Gud uppenbara sig om vi söker honom med uppriktigt hjärta?

Problemet är att vi har så väldigt olika utgångspunkt. Vi tror förstås att Gud är mer än en opersonlig kraft. Hela gamla testamentet pekar fram mot Messisas och nya testamentet handlar om vad Jesus betyder. Att då Gud skulle uppenbara sig för oss men "glömma" det Jesus betyder det är inte troligt.

Det finns ingenting i ordspråksboken eller i övriga delar i gamla testamentet som är ett problem eller som motsäger kravet på försoningen i Kristus.

Jag tror inte du och jag har "erfarit" samma Gud. Det är inte samma sanning som vi har upplevt. Skillnaderna är helt enkelt för stora. Men du verkar ju uppriktigt nöjd med din "erfarenhet" och då är det väl inget problem. Du har min fulla respekt oavsett vad du tror och tycker. Glad

Anmäl
2017-12-05 16:38 #12 av: FataMorgana

#10 

"Ordspråksboken i bibeln har inte samma författare som Salomos Vishet. "

Därför hänvisade jag till till Salomos visheter och till ordpsråksboken, för att det inte bara är på ett ställe i bibeln och inte bara en författare som talar om visheten och hjärtats väg. 

Men allvarligt talat var jag bara intresserad av att veta hur ni kristna förhåller er till innebörden av dessa texter. Vem som skrivit vad spelar i sammanhanget ingen roll. Ska jag nu tolka det som att ni kristna anser att texterna inte stämmer, att ni anser att man inte kan hitta Gud om man söker honom med uppriktigt hjärta och att man inte kan vinna kunskap om Gud om man öppnar sitt hjärta för insikten? I såfall betyder det att ni anser att inte allt som står  i Bibeln är Guds ord och att inte allt i Bibeln stämmer. Om ni anser att det inte stämmer betyder det att det inte är Guds ord och att det finns saker som står i Bibeln som helt enkelt är fel. Men om ni anser att det stämde på den tiden, men inte stämmer längre pga att Jesus föddes och dog på korset har ju Jesus inte gjort något annat än stängt dörrar till Gud som förr var öppna. 

Du själv anser dig bättre än de flesta för du har mött din gud och lever efter "hjärtats väg" och arbetar dig fram till någon sorts godhet. Jag (vi kristna) har inte den lyxen. Vi flyr till Jesus Kristus.  

Det här förstår jag inte alls. Det är ju ni kristna som säger att er väg är den enda vägen, medan jag säger att min väg bara är en av många vägar. Det är ju du som sätter min väg under citats tecken och ni kristna säger ju också att ni träffat Gud liksom att ni säger att ni per automatik blir till goda människor genom er tro. Jag anser att jag inte har den lyxen att per automatik bli till en god människa, utan jag är tvungen att betrakta mig själv för att komma till insikt om mina brister och att arbeta på mig. Jag anser att man bara kan betrakta sig som något bättre utifrån sitt ego, men utifrån en gudomlig insikt är alla människor lika och alla har vi någon gång gjort det första steget på vägen. Andlig utveckling är ingen tävling där man tävlar mot andra människor, utan det är något personligt som bara har med sig själv att göra. 

Maningen finns men är inget garanti att man finner honom därför att bibeln skiljer på en falsk och en sann sökande. 

Jag talar bara om ett uppriktig och sannt sökande. Själva sökandet kan aldrig vara falskt, för så länge man söker har man varken hittat något som är sannt eller falskt. Att söka betyder bara att man vill veta och det kan man göra med ett uppriktigt hjärta. Det är det som jag vill ha svar på. 

När vi utanför Kristus söker Gud är det inte därför att vi älskar honom.  Vi älskar inte Gud utan hatar honom. Det är efter att Gud har  förvandlat människan som hon söker Gud på rätt sätt - i kärlek till honom. (En bild av detta sökande finns i Höga Visan.)

Menar du att man älskar Gud om man begränsar sitt sökande till det ställe som andra talar om för en att man ska söka och att man hatar Gud om man söker någon annastans? Vilken logisk slutsats beror det på? Du talar om för mig att söka innanför Kristus annars hatar man Gud?  

 I dagens tid kommer människor i kontakt med så många människor som talar om för dem vad som är sanning och hur man hittar Gud. Alla berättar något annat och alla är lika övertygade som du att just deras väg är den enda rätta som leder till Gud.  Det är t.ex de olika kyrkorna och religionerna (kristendom, Islam osv) , olika sekter som Jehovas Vittnen och sen finns det hundratals nyandliga vägar och gamla traditioner.

 Ingen människa föds med visdomen att kunna skilja mellan vad som är sannt och vad som inte är sannt. Människor har bara möjligheten att söka sanningen utanför dessa begränsningar eller att tro på någonting som andra har berättat för en. Om man söker innanför de begränsingar som man får av andra människor  (i ditt fall innanför Kristus) är det inget sökande längre, utan då tror man på det som andra människor talar om för en och varför skulle man just tro på de kristna och inte på någon av de andra hundtatals religioner och trossystem?

Knappast kan Gud vara sur på en för att man inte är född med att veta vad sanning är och att man väljer att söka i stället för att tro på andra människor. Knappast kan Gud anse att man hatar honom för att man söker honom i stället för att tro vad andra människor berättar. Men kanske Gud är besviken för att man inte söker honom med uppriktigt hjärta och i stället väljer att tro på vad andra människor berättar? 

Oss människor emellan kan den ena vara godare än den andra. Men med Gud är det annorlunda. Han ser ingen människa som god nog. Endast Jesus var god nog. Endast på grund av hans meriter kan vi komma nära Gud och undgå att gå under i ett evigt perspektiv

Är det något som du själv har erfarit, något som Gud har talat om för dig, eller är det något som andra har talat om för dig? Eller är det något som du läst som någon annan människa har skrivit? 

Utifrån vår diskussion är det klart att vi talar inte om samma Jesus. Hade vi talat om samma Jesus had jag sagt att enligt bibeln är det du följer höjden av högmod inför Gud för du förkastar den rättfärdighet som endast finns hos Jesus och vill klara dig utan honom. 

Jag visste inte att det finns fler än en Jesus. Jag känner bara till två Jesusar. Den ena är bibelns Jesus och den andra är fotbollsspelaren Jesus Navas. Jag talar inte om fotbollsspelaren när jag talar om Jesus, så vilken Jesus talar du om? 

Jag förkastar inte Gud eller Jesus, utan jag förkastar bara det som andra människor talar om för mig om vad Gud och Jesus är. Att erfara Gud själv är min väg. Min uppriktiga önskan är att bli en lika god och kärleksfull människa som Jesus var och även om jag inte klarar det vet jag att Gud kommer att vara nöjd med mig för jag har ju gjort mitt bästa. 

Anmäl
2017-12-05 16:52 #13 av: FataMorgana

#11 

Varför skulle inte Gud uppenbara sig om vi söker honom med uppriktigt hjärta?

Det är ju precis det som jag menar och det behöver man inte ha en tro för. Man kan söka Gud med uppriktigt hjärta utan att ha någon sorts kunskap om religioner och utan att veta vem Jesus var. Under tiden som Salomos visheter och andras visheter skrevs existerade ju Jesus som person ännu inte och det existerade heller ingen kristendom. Men ändå fanns det visa människor som kom till insikt om Gud. Mig intresserar bara hur ni ser det. Fungerar det inte längre sen Jesus föddes eller är det som står i bibeln helt fel?  För nu säger ju ni kristna att man måste tro på Jesus för att komma till Gud. 

Anmäl
2017-12-05 22:07 #14 av: Woodland

# 12

Det är bra att du är intresserad i vad vi kristna får från texterna samtidigt är vem som skrev vad  väldigt viktigt för oss. En bok är bindande (Ordspråksboken) men inte den andra (Salomos visheter). 

Jag är överens med det som setfree skrev. Bibeln är Guds ofelbara ord och bindande för alla, alltid och nu och in i evigheten. Gud har inte ändrat sina kriterier utan vidgat dem i och med att Jesus, som han förmedlas i bibeln, är Guds hela uppenbarelse för människan. Jesus ord finns ingen annanstans än i bibeln. 

När det gäller vägar till Gud  finns det endast en. Jag kan inte upprepa detta tillräckligt ofta och med tillräckligt eftertryck. Skillnaden mellan     våra vägar är att medan du söker kunskap från flera källor erkänner vi endast en. När du söker att komma in i insikt och förfina din karaktär för att nå andlig godhet, erkänner vi att vi är hopplösa syndare som endast kan komma till Gud på grund av den rättfärdighet och godhet som Jesus står för. Vi blir inte goda människor per automatik men vi blir förlåtna och upptagna i Guds familj. Vi anser att alla goda gärningar, karaktärsförfining (vi kallar det helgelse) och även tuktan är Guds godhet mot oss. Han arbetar i oss och förvandlar oss. När vi står inför Gud kommer vi att vara övertäckta med samma nåd och bevarande kraft  även i himlen. Och all lov för detta tillhör Gud inte oss.

Enligt Bibeln finns sant och falskt sökande. Vi läser om Esau som sökte med tårar men blev inte förlåten. Jag har citerat Jesus ord för dig. Du håller inte med. Du gillar ordspråksboken: den varnar "En väg kan synas rätt för en människa,men till slut kan den leda till döden.

Jo, det finns hundratals vägar och men frågan är vart de leder. Jag har förklarat förut att alla dessa "vägar" skiljer sig för mycket för att vara likvärdiga i sanning. Jag tror inte på Jesus på grund av någon annans upplevelse men vi kristna som tror på Jesus delar samma grund fastän upplevelserna varierar. 

Det jag skrev om att Gud endast godkänner Jesus godhet finns i bibeln klart och tydligt. Ja, jag upplever detta varje dag. Jag ber till Fadern "i Jesus namn" - det är en inställning hos mig, djupt inpräntad. 

Jag visste inte att det finns fler än en Jesus.

Det är en del av problemet. Namnet Jesus är det grekiska av namnet Yeshua. I spanska och portugisiska länder är Jesus ett vanligt namn. I och med att vi diskuterar andliga saker är det Jesus i bibeln jag refererar till. Aposteln Paulus varnade för andra "Jesus" figurer. Det finns mängder i nyandligheten. Jag tar mig för pannan  då människor uppriktigt tror att någon kan komma med nya uppenbarelser som motsäger bibelns Jesus.   Bibelns Jesus är inte schizofren.

Du vill erfara Gud själv.  Menar du som Mose, Joshua, Jesaja, Hesekiel, Paulus, eller Johannes? Det är alltid en skräckupplevelse att möta Gud, den helige, uppståndne Jesus.   

Men låt oss resonera vidare.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-06 08:56 #15 av: setfree

#13 Man kan söka Gud med uppriktigt hjärta utan att ha någon sorts kunskap om religioner och utan att veta vem Jesus var

Den Gud som Salomo, Mose, Abraham och Isak etc. talar om är även min Gud. Därför är inget av det som står i gamla testamentet fel.

Om vi liknar synd med smuts på våra kläder. Vi får olja, fett och färg på kläderna som till slut blir fläckiga och solkiga. Vi kan själva gnugga och försöka få bort smutsen men jag menar att vi inte lyckas något vidare. Jag menar att Gud kommer med nya kläder som han har gjort, som han erbjuder som ersättning för de gamla smutsiga. Jag har tackat och satt på mig hans nya. De gamla har jag slängt. Jesus leder mig till platser som inte är så smutsiga och han hjälper mig till förändring. Med hans hjälp kommer jag längre än på egen hand. Han är både vän, tränare, ledare, chef och vägledare i livet. Jag tar tacksamt emot hans gemenskap.

Att erfara vishet eller se sanningen räcker inte. Om man uppnår någon sorts upplysning, vad hjälper det oss? Att bli lite bättre människor? Att lite av smutsen försvinner? är det ditt mål i livet, att bli lite bättre steg för steg?

Jag är fortfarande förundrad över dig och andra som vill klara sig på egen hand. Är det inte roligare med gemenskap? Men du kanske är mycket starkare än mig.

Vi är bjudna till "Lammets bröllop" men man kommer bara in med rena kläder.

Anmäl
2017-12-06 15:03 #16 av: FataMorgana

#14 

Nu har vi diskuterat och skrivit så långa inlägg, men jag har fortfarande inte fått svar på min egentliga fråga. Jag har bara fått svar gällande Salomos visheter och vet nu att du anser att det finns saker i bibeln som inte är Guds ord och som inte stämmer. Men vi har fortfarande kvar ordspråksboken och alla andra bibelställen i GT och i aprokryferna där det är på tal om att söka Gud och Guds vishet med uppriktigt hjärta. 

Om du anser att det inte finns människor (utom Jesus) som har ett uppriktigt hjärta så måste det som står i ordspråksboken bara vara fiction, alltså något som står där utan relevans. Men om det har relevans, för att ni anser att det är Guds ord, skulle jag gärna vilja veta om detta inte längre gäller sen Jesus föddes och dog på korset eller om det aldrig har varit sanning att man kan hitta till Gud med öppet hjärta helt utan Jesus. Skulle det vara så att det gällde på den tiden men inte gäller längre har ju Jesus stängt dörrar till Gud och inte vidgat dem. Skulle han bara ha vidgat vägarna skulle hjärtats väg fortfarande finnas kvar och Jesus skulle inte vara den enda vägen. Det är egentligen frågan som jag gärna skulle vilja ha svar på, hur ni ser på den saken. 

Skillnaden mellan     våra vägar är att medan du söker kunskap från flera källor erkänner vi endast en. 

Om man bara erkänner en enda källa är man ju ingen sökare utan då följer man bara en tro. Men jag tror inte på allt som jag läser, ovasett källa, och jag vet att visdom inte är någonting som man kan läsa sig till, utan den kommer från inre insikter. Men man kan plocka ut russinen ur alla möjliga källor för det finns både visdom och dumheter i nästan alla religioner och läror. 

När du söker att komma in i insikt och förfina din karaktär för att nå andlig godhet, erkänner vi att vi är hopplösa syndare som endast kan komma till Gud på grund av den rättfärdighet och godhet som Jesus står för.

Hopplösa är vi inte för vi har ju alla möjligheten att utveckla oss till bättre människor, men det finns knappast någon människa som aldrig har syndat. Man kan bara bli en bättre människa om man kommer till insikt om sina egna fel och brister och Jesus läror handlar faktiskt om  att komma till insikt. T.ex uttalandet om att se flisan i broderns öga, men inte bjälken i sitt eget öga. Det är någonting som också beskrivs i den analytiska pskykologin som projektion. Det som man inte vill se på sig själv förtränger man och projicerar på andra. Enligt C.G. Jung upphör projektionen om man blir medveten om den och för att bli medveten om den måste man se in i sig själv. Jesus öppnade ögonen på människorna för att ge dem insikt om sig själva. 

Vi blir inte goda människor per automatik men vi blir förlåtna och upptagna i Guds familj. Vi anser att alla goda gärningar, karaktärsförfining (vi kallar det helgelse) och även tuktan är Guds godhet mot oss. Han arbetar i oss och förvandlar oss. När vi står inför Gud kommer vi att vara övertäckta med samma nåd och bevarande kraft  även i himlen. Och all lov för detta tillhör Gud inte oss.

Jag anser att vi inte behöver förlåtelse för att vi är det som Gud skapade oss till. Men Gud vill att vi ska bli till bättre människor och han talar inte bara till kristna utan till alla människor. Om man gör något som är dåligt eller ondskefullt och har den inre känslan att det här är fel, så är det Gud som talar till oss. Sen är det upp till oss att ta till sig det och bli förvandlad till en bättre människa eller att ignorera Gud. Om man tar till sig det kan man förfina kontakten till Gud och med den kontakten är man också öppen för Guds visdomar. 

Enligt Bibeln finns sant och falskt sökande. Vi läser om Esau som sökte med tårar men blev inte förlåten. 

Jag känner inte till historien som du hänvisar till, men man kan även söka fel med upprikigt hjärta. Problemet med att söka Gud är att veta vad man egentligen ska söka efter. Gud kan inte beskrivas med ord och man kan heller inte föreställa sig Gud. Men alla religioner ger någon sorts beskrivning av Gud t.ex Jahve, Allah, Shiva osv. Om man söker efter människors föreställningar av Gud söker man fel sak. Om man söker Gud måste man släppa alla dessa föreställningar, för en mänsklig beskriving av Gud kan aldrig vara Gud. Med andra ord kan Gud inte ha alla dessa mänskliga attribut som GT tillskriver honom som t.ex svartsjuka, och full av vrede och annat otäckt. Letar man efter den guden är det ett falskt sökande, men hjärtat kan fortfarande vara uppriktigt fast man blivit lurad. 

Du gillar ordspråksboken: den varnar "En väg kan synas rätt för en människa,men till slut kan den leda till döden."

I ordspråksboken står det också:  Den klokes vishet är att känna rätta vägen, bedrägeri är dårens dumhet. 

Sen är ju frågan vad som menas med döden. I Lukas 15:32 står det "Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’”

Här tolkas döden som någonting som uppträder under livet om man lever fel, men om man ändrar sitt liv blir man levande igen. Ni kristna tolkar det här med döden kanske genom att få evigt liv eller inte, men har du tänkt på att fundera över vad det är som dör? Kroppen dör i allafall, precis som egot också dör. Men det gudomliga i oss som somliga kallar för själen består i all evighet. Till såna insikter kan man komma till här i livet och vem som erfarit Gud på samma sätt som jag vet att vår gudomliga natur (som somliga kallar för själen) lever i all evighet. Gällande själen ser jag det inte så som att jag (mitt ego, min kropp) har en själ, utan tvärtom är det själen som uttycker sig på fysisk nivå. Skulle jag säga att jag har en själ är det samma sak som om loppan som sitter på hunden skulle säga att det är min hund. 

Man kan säga att när jag hade min kundaliniresning dog mitt gamla jag bort och det föddes ett nytt jag som är medveten om det eviga livet och vår sanna gudomliga natur. 

Jo, det finns hundratals vägar och men frågan är vart de leder. Jag har förklarat förut att alla dessa "vägar" skiljer sig för mycket för att vara likvärdiga i sanning. Jag tror inte på Jesus på grund av någon annans upplevelse men vi kristna som tror på Jesus delar samma grund fastän upplevelserna varierar. 

Frågan är bara vilka insikter som vägarna ger och vilka frukter som kommer fram. Jesus sa ju själv. På frukten känner man trädet. 

Det jag skrev om att Gud endast godkänner Jesus godhet finns i bibeln klart och tydligt. Ja, jag upplever detta varje dag. Jag ber till Fadern "i Jesus namn" - det är en inställning hos mig, djupt inpräntad. 

På vilket sätt uppfattar du att Gud t.ex inte godkänner dig och på vilket sätt uppfattar du att Gud inte uppfattar andra människor som t.ex mig? Jag uppfattar Gud på ett helt annat sätt. Jag uppfattar att Gud älskar både dig och mig för att jag har erfarit Guds kärlek och jag vet att jag inte har fått den kärleken pga egen prestation utan för att jag är Guds skapelse och det gäller för alla människor och allt som lever. För mig är det oföreställbart att någon som ger mig den kärleken inte godkänner mig. Skulle han inte vara nöjd med sin skapelse är det väl inte skapelsens fel. 

Det är en del av problemet. Namnet Jesus är det grekiska av namnet Yeshua. I spanska och portugisiska länder är Jesus ett vanligt namn. I och med att vi diskuterar andliga saker är det Jesus i bibeln jag refererar till. Aposteln Paulus varnade för andra "Jesus" figurer. 

Ok. Då talar vi alltså om samma Jesus, för jag talar också bara om bibelns Jesus. Som sagt känner jag inte till någon annan Jesus än fotbollspelaren och det är inte om honom som jag talar om. 

Du vill erfara Gud själv.  Menar du som Mose, Joshua, Jesaja, Hesekiel, Paulus, eller Johannes? Det är alltid en skräckupplevelse att möta Gud, den helige, uppståndne Jesus.   

Jag har erfarit Gud själv och skräcken finns bara när han knackar på dörren, men inte när han träder in. Det som framkallar skräcken är inte Gud utan det är mina egna blockeringar och rädslor. Men när Gud väl har trätt in är all skräck och alla rädslor borta och det existerar bara kärlek. 

Anmäl
2017-12-06 15:07 #17 av: FataMorgana

#15 

Den Gud som Salomo, Mose, Abraham och Isak etc. talar om är även min Gud. Därför är inget av det som står i gamla testamentet fel.

Eftersom det bara finns en Gud / Skapare kan alla dessa inte ha haft olika gudar. Men människor har olika föreställningar av Gud, inte bara mellan religionerna utan även inom religionerna. För Salomo var Gud någon som gav honom vishet. Jesus beskriver Gud som den kärleksfulla förlåtande Fadern, medan Moses föreställningar var en ondskefull, hämdlysten och straffande psykopat. Själv håller jag med Salomo och Jesus. Medan Moses föreställning kanske bara tjänade till att få ordning på folket för det fanns ju ingen polis. 

Det där med kläderna ser jag på samma sätt som du i mitt liv, fast hos mig sker det utan Jesus för att jag vänder mig direkt till Gud. Och sen väntar jag inte tills de nya kläderna kommer, utan tvättar de gamla tills jag får nya. 

Kanske Gud tänker sig, om du inte ens tvättar och sköter om dina kläder är det slöseri att ge dig nya. 

Det är ju tack vare upplysningen som man får insikt om sig själv. Utan insikt ser man inte ens att man har smutsiga kläder. 

 är det ditt mål i livet, att bli lite bättre steg för steg?

Min uppriktiga önskan är att bli en så god och kärleksfull människa som möjligt. 

Anmäl
2017-12-07 08:22 #18 av: setfree

#17  Kanske Gud tänker sig, om du inte ens tvättar och sköter om dina kläder är det slöseri att ge dig nya. 

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.  Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden.  Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv.  Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Rom 5:8

Om nu Gud bevisar sin kärlek till oss när vi var syndare så betyder det att han inte begär att vi först ska bli "goda" människor för att bli accepterade in i hans gemenskap. Han förlåter oss och ger oss nya kläder för att han vill hjälpa oss. Så din slutsats stämmer inte med Guds ord.

 ..Själv håller jag med Salomo och Jesus.

Sedan förstår inte jag hur en opersonlig kraft som du menar är Gud kan ha kärlek. Om Gud inte är en person så kan väl inte "det" ha några känslor.

Om vi tar bort nåden faller allt. Då finns bara en massa krav och måsten och förbud.

Det går inte att förena din tro med bibelns budskap. Det är som att försöka passa in ett sexkantigt föremål i ett runt hål. Det går inte. Att hitta argument i bibeln som stödjer din tro, det är nog fruktlöst.

Jag är den förste att beundra din ambition att göra rätt och jag tycker uppriktigt om dig som person. Du är både intelligent och sympatisk och jag skulle gärna se dig som min vän om vi hade träffats i verkligheten.

Nu menar jag att jag ställer höga krav på mig själv angående att behandla andra väl och att bidra till en bättre värld men det är inte mitt fundament, det är nåden. Det betyder inte att vi ska sjunka ner i soffan och göra ingenting. Alla mina kristna vänner jobbar väldigt hårt med olika saker för andras skull.

Anmäl
2017-12-07 08:49 #19 av: Woodland

# 16 

... vet nu att du anser att det finns saker i bibeln som inte är Guds ord och som inte stämmer.

Där tar du helt fel och beviset är de över fem tusen kommentarer jag har skrivit på sajten än så länge. Det finns inte belägg för din slutsats i någon av dem.  

Om du anser att det inte finns människor (utom Jesus) som har ett uppriktigt hjärta så måste det som står i ordspråksboken bara vara fiction, alltså något som står där utan relevans.

Ordspråksboken gällde för de judar som var i ett förbund med Gud. Ordspråksboken var inte skriven för dåtidens utövare av hedniska religioner eller för dagens nyandlighet. Gamla Testamentet var deras och som Jesus senare sade "Frälsningen kommer från judarna."  Nyandligheten använder ofta samma ord som de kristna men ger dem nytt innehåll och orden blir till slut inte längre relevanta till den ursprungliga bibeltexten: de förlorar sin betydelse. Dessutom står mycket i den boken liksom i övriga bibeln som du bestrider och avvisar.

Men man kan plocka ut russinen ur alla möjliga källor för det finns både visdom och dumheter i nästan alla religioner och läror. 

När man selekterar det som passar en, mixar och blandar som du förespråkar bli det en ofattbar röra till slut. Gör man det i någon annan disciplin blir resultatet ohållbart.   Det finns inga "dumheter" i den kristna tron som är baserad på Guds ord. Jag talar om ingenting annat än Guds vishet som han förmedlar oss i bibeln.  Det är efter Jesus verk på jorden som Gud har inlemmat folk från alla andra länder, stammar och språk till sitt folk.  Jesus har vidgat dörren men han garderar den också och släpper inte in det du förespråkar.   

Om och om igen har jag betonad att endast Jesus hade ett helt rent hjärta (sinne). Du har inte det. Jag har inte det. Och än viktigare vi närmar oss det idealet endast med Guds frälsande kraft. Människan blir endast en sann sökare efter att denne har frälsts därför endast efter att den helige Ande har upplyst dennes hjärta med Guds kärlek kan de ha kärlek till Gud. DÅ kan de söka Gud i kärlek som kommer från hjärtat. Detta har jag skrivet om förut. Din gud har säkert  andra kriterier. 

Om man bara erkänner en enda källa är man ju ingen sökare utan då följer man bara en tro.

Enligt bibeln är det inte sökandet som är poängen. 

Hopplösa är vi inte för vi har ju alla möjligheten att utveckla oss till bättre människor, men det finns knappast någon människa som aldrig har syndat. 

Jag instämmer helt och fullt med setfree.  Människor är hopplösa utanför Kristus för att Gud har sagt det. Endast han kan rädda.   Förlåtelsen finns endast hos Jesus. 

 Enligt C.G. Jung upphör projektionen om man blir medveten om den och för att bli medveten om den måste man se in i sig själv. Jesus öppnade ögonen på människorna för att ge dem insikt om sig själva. 

Han var en ockultist och jag personligen lägger ingen vikt vid hans fantasier, framkallade hallucinationer eller samtal med Filemon. 

T.ex uttalandet om att se flisan i broderns öga, men inte bjälken i sitt eget öga. Det är någonting som också beskrivs i den analytiska pskykologin som projektion.

Jag kallar det den mänskliga naturen. Jesus hade ingen "flis" att "projektera" när han talade klartext. När bibelns Jesus öppnar en människas ögon får denne sannerligen insikt om sig själv.  Inget roligt avslöjande minsann och denne får antingen nöd för sitt förlorade tillstånd eller vänder insikten ryggen.   

Döden:

I liknelsen användes uttrycket "död" om den förlorade sonen  på ett poetiskt sätt. Han var "död" för fadern för det fanns ingen kommunikation och sonen var långt borta.  

 Kroppen dör i allafall, precis som egot också dör. Men det gudomliga i oss som somliga kallar för själen består i all evighet. 

Bibeln talar om en fysisk död (första döden) och en andlig död (andra döden). Jesus sade till de sina att inte vara rädda för den första döden men för Gud och den andra. Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer.  Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna.  Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta

Människan är död i synd och överträdelser säger bibeln. Ett lik kan inte söka, ett lik kan inte hungra efter Gud. Själen existerar i evighet men kan vara död till Gud i ställning och relation. Egot dör inte. Egot är en del av själens personlighet. Personligheten kommer att vara intakt i evighet med en fullt fungerande medvetenhet: samvete, minne, känsloregister. För de som är förtappade läggs till detta deras hat mot Gud och total brist på ånger för alla de rätta orsakerna. 

Man kan säga att när jag hade min kundaliniresning dog mitt gamla jag bort och det föddes ett nytt jag som är medveten om det eviga livet och vår sanna gudomliga natur. 

Det föranleder en bön hos mig: Må Herren Jesus i sin nåd ge dig sann insikt av vilken andemakt som ligger bakom kundaliniresning och som lurar dig att tro att du är i en rätt ställning till Gud.   

Jag har erfarit Gud själv och skräcken finns bara när han knackar på dörren, men inte när han träder in. 

Okejjjjj . . .  hur menar du: knackar han på din sovrumsdörr eller sinnets dörr? 

Det som framkallar skräcken är inte Gud utan det är mina egna blockeringar och rädslor. Men när Gud väl har trätt in är all skräck och alla rädslor borta och det existerar bara kärlek.

Anser du att du ligger på en högre andlig nivå för att ditt livsuppgift är viktigare än till exempel Moses? Menar du till exempel att Johannes, som var en utvald apostel och nära vän med Jesus på jorden, hade blockeringar?  Har du genomlidit Hesekials uppgift? Eller nästan arbetat ihjäl dig som aposteln Paulus? Bör jag dra den slutsatsen att du är andligt överlägsen alla dessa bibliska personer jag hänvisade till? 

Förmedlar denna Gud/gud du möter vikten av Kristi kors och uppståndelses betydelse?  

Ok. Då talar vi alltså om samma Jesus, för jag talar också bara om bibelns Jesus. 

Oj, vad jag önskar av hela mitt hjärta att det var så men ingenting av det du praktiserar har att göra med bibelns Jesus! 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-07 16:03 #20 av: FataMorgana

#19

Där tar du helt fel och beviset är de över fem tusen kommentarer jag har skrivit på sajten än så länge.

Ok. Nu tror jag att jag förstår. Du tillhör en av dem som inte accepterar apokryferna som en del av bibeln? Då måste jag ju ställa min fråga till en av dem som har den som en del av sin bibel och inte till dig. 

Ordspråksboken gällde för de judar som var i ett förbund med Gud. Ordspråksboken var inte skriven för dåtidens utövare av hedniska religioner eller för dagens nyandlighet.

Med andra ord anser du att det bara var de judar som var i ett förbund med Gud som kunde vinna kunskap om Gud om de lyssnade till visheten och öppnade upp sitt hjärta för insikt. Andra människor som lyssnade till visheten och öppnade upp sitt hjärta för insikt kunde alltså inte vinna kunskap om Gud. Jag förstår. 

Dessutom står mycket i den boken liksom i övriga bibeln som du bestrider och avvisar.

Ja jag håller ju inte med om allt som står i bibeln , även om jag anser att det finns några russin att hitta i den. 

När man selekterar det som passar en, mixar och blandar som du förespråkar bli det en ofattbar röra till slut. Gör man det i någon annan disciplin blir resultatet ohållbart.   Det finns inga "dumheter" i den kristna tron som är baserad på Guds ord. Jag talar om ingenting annat än Guds vishet som han förmedlar oss i bibeln

När man läser böcker som bibeln måste man skilja visdomarna från det som är skrivet av människor utan andliga erfarenheter och som helt enkelt är dumheter. Ett exempel på dumheterna är budorden där "guden" inte bara straffar syndare, utan även deras barn, barnbarn osv. Bara för att en människa har syndat straffar "guden" helt oskyldiga människor, dvs människorna som "syndaren" älskar och allt det där endast med syfte att såra "syndaren" så mycket som möjligt. Ett annat exempel är kvinnoföraktet och slaveriet i GT som man kan läsa om i bibeln och som "guden" godkänner. Man kan lätt se att det här inte är Guds ord, utan dåtida människors attributer. 

Jag mixar ingenting, utan läser bara olika visheter för att jag tycker om dessa och jag gör mig en bild på vilka gudomliga insikter och erfarenheter dessa människor har gjort. Ofta stämmer det överens med mina egna insikter, som jag dock inte har läst till mig, utan som jag själv har gjort  och det är kul att se överensstämmelsen. Tex har jag också kommit till insikt om att man kan vinna kunskap om Gud genom att öppna sitt hjärta och lyssna till visheten, men det är ingen kunskap som man kan läsa sig till. Övernensstämmelser hittar jag inte bara i bibeln, utan även i buddhism, hinduism och i andra läror, fast jag inte håller med en enda lära till 100%. 

Det verkar som att du utgår ifrån att min andliga väg representeras av det som jag läser. 

Det är efter Jesus verk på jorden som Gud har inlemmat folk från alla andra länder, stammar och språk till sitt folk.  Jesus har vidgat dörren men han garderar den också och släpper inte in det du förespråkar.   

Du menar, att det som Jesus sa om om att göra bägaren ren på insidan inte stämmer? Att han inte vill att människorna ska arbeta på själva för att bli goda och kärleksfulla människor? Jesus sa redan till fariseerna att dom inte går igenom den trånga porten själva, men vill heller inte släppa in andra! När jag läste att du tror att Jesus inte släpper in mig kom jag att tänka på den här versen.

Den trånga porten är för mig att man arbetar på sig själv, att man gör ren sin bägare inuti, precis som Jesus sa. Den vägen som du nämner där man bara behöver tro verkar inte vara en speciellt trång port. 

Om och om igen har jag betonad att endast Jesus hade ett helt rent hjärta (sinne). Du har inte det. Jag har inte det. Och än viktigare vi närmar oss det idealet endast med Guds frälsande kraft.

Men nu var det inte på tal om ett rent hjärta, utan om ett upprikigt hjärta. Ett rent hjärta innebär ett obefläckat hjärta av någon som aldrig har syndat och det var inte bara Jesus som hade det, utan även Jungfru Maria. Att söka Gud med uppriktigt hjärta betyder att sökandet är ärligt. Jag närmar mig ju också idealet med Guds kraft, men för mig går det utan att jag tror på vad andra människor skriver om Jesus och hur de tolkar Jesus uttalanden så att det passar in i deras tro och utan att jag behöver tro på frälsning. 

Människan blir endast en sann sökare efter att denne har frälsts därför endast efter att den helige Ande har upplyst dennes hjärta med Guds kärlek kan de ha kärlek till Gud. 

Är det något som du själv har erfarit eller är det bara det som motsvarar kristen tro? På vilket sätt erfar du t.ex att jag inte är en sann sökare? Hur skulle det gå till förresten? Plockar Gud ut människor slumpvist som inte söker och frälser dem så att de ska börja söka efter honom? 

DÅ kan de söka Gud i kärlek som kommer från hjärtat. Detta har jag skrivet om förut. Din gud har säkert  andra kriterier. 

Ja var skulle kärlek annars komma ifrån om inte från hjärtat? Varför skulle man inte kunna älska utan att han en kristen tro? Menar du att det bara är ni kristna som älskar? 

Enligt bibeln är det inte sökandet som är poängen. 

Ja men nu diskuterar jag inte med bibeln utan med dig. Står det i bibeln att det är fel att söka? 

Jag instämmer helt och fullt med setfree.  Människor är hopplösa utanför Kristus för att Gud har sagt det. Endast han kan rädda.   Förlåtelsen finns endast hos Jesus. 

Jag känner till den kristna tron. Men som sagt är det bara en tro och inget annat. En tro bland många trossystem. 

Han var en ockultist och jag personligen lägger ingen vikt vid hans fantasier, framkallade hallucinationer eller samtal med Filemon. 

Ja så kan det gå om man tolkar psykologi igenom en religion, utan att förstå psykologin. C.G. Jung var ingen ockultist, utan psykoanalytiker och all psykologi som lärs än idag står på det fundamentet som Jung och Freud har skapat. Jung hade inga hallucinationer och förde heller inga samtal med Filemon. 

Det hela handlar om arketyper som alla människor möter i sitt liv i form av arketypiska bilder. Jung hade humor och gav arketyperna som han mötte i sig namn. Arketypen "den gamle vise mannen" gav han namnet Filemon, precis som jag kände någon som gav sin katt namnet Lillith. Man möter arketyper inte bara i form av drömmar eller visioner. Den gamle vise mannen kan man möta i sig igenom att känna sig som en sådan när man har gjort många livserfarenheter. Då har man en illusion om sig själv och Jungs väg syftade på att ta bort alla illusioner om sig själv (individuationsprocessen). Här kan du läsa vad Jung själv sa: https://carljungdepthpsychologysite.blog/2014/04/06/who-is-jungs-philemon-dr-jung-replied-only-myself/

Jag kallar det den mänskliga naturen. Jesus hade ingen "flis" att "projektera" när han talade klartext. 

Nej han hade väl en ren bägare. Men ha sa det till människor som hade bjälkar i sina ögon, med syfte att folk skulle bli medvetna om deras brister. Tror du han uppmanar folk att arbeta på sig själva för att sedan inte släppa in dem? 

När bibelns Jesus öppnar en människas ögon får denne sannerligen insikt om sig själv.  

Ja precis som jag skrev. Han uppmanade dem själva att ta bort bjälken, men ha sa inte att han tar bort den åt dem om de tror på honom. 

Inget roligt avslöjande minsann och denne får antingen nöd för sitt förlorade tillstånd eller vänder insikten ryggen.   

Nej det är minsann inte roligt att komma till insikt om sina egna fel och brister. Många väljer andra vägar än att komma till insikt om sig själva och att arbeta på sig för att den porten är för trång för dem. De väljer i stället att tro på en religion där det inte spelar någon roll om han har fel och brister för det finns ju någon som förlåter om man bara tror tillräckligt. 

Jag arbetar inte på mig själv för att få någon belöning (himmelsriket och evigt liv) och heller inte för att jag inte ska hamna i helvetet. Jag arbetar på mig själv för att jag älskar Gud och för att Gud älskar mig. Jag vet att jag redan har evigt liv och allt slutar med att jag hamnar hos Gud. Jag är oberoende av trossystem som predikar straff och belöning. Det har inget med andlig utveckling att göra. 

I liknelsen användes uttrycket "död" om den förlorade sonen  på ett poetiskt sätt. Han var "död" för fadern för det fanns ingen kommunikation och sonen var långt borta.  

Jag ville bara uttycka att eftersom ordet död används för så många olika saker att man måste vara försiktig i sin tolkning och ibland erkänna att det är bättre att inte tolka det än att tolka det fel. 

Människan är död i synd och överträdelser säger bibeln. Ett lik kan inte söka, ett lik kan inte hungra efter Gud. Själen existerar i evighet men kan vara död till Gud i ställning och relation. Egot dör inte. Egot är en del av själens personlighet. Personligheten kommer att vara intakt i evighet med en fullt fungerande medvetenhet: samvete, minne, känsloregister. För de som är förtappade läggs till detta deras hat mot Gud och total brist på ånger för alla de rätta orsakerna. 

Jag vet inte var du fått det där ifrån. Men jag har erfarit att det inte existerar något ego i det gudomliga och egot är bara en illusion som förståndet skapar. Det gudomliga i oss, som somliga kallar för själen är någonting som förståndet inte kan förstå. Därför är det en illusion att tillskriva själen någon sorts egenskap eller personlighet. Då är det bättre att vara ödmjuk och säga jag har ingen aning om min själ trots att jag erfarit Gud. 

Det föranleder en bön hos mig: Må Herren Jesus i sin nåd ge dig sann insikt av vilken andemakt som ligger bakom kundaliniresning och som lurar dig att tro att du är i en rätt ställning till Gud.   

Du behöver inte be för mig, för jag har redan fått insikt om kundaliniresning genom att erfara den. Du tror bara det som andra har berättat för dig om kundalinin. 

Okejjjjj . . .  hur menar du: knackar han på din sovrumsdörr eller sinnets dörr? 

Nej, det var förstås bara en liknelse för att det inte går att förklara gudomlig erfarenhet med ord. Men om vi fortsätter liknelsen var det så att han knackade på dörren, steg in i tamburen och sa "vad är det här för en svinstia". Han klarade inte vägen till vardagsummet över alla saker som låg där omkring. Sen tog han mig i kragen och visade mig hela oredan. Jag skämdes för den och det enda som skrämde mig var insikten om mig själv. Sen städade jag i flera månader tills jag hade röjt undan allt som låg omkring där, för jag vill ju att Gud ska kunna komma fram till mitt vardagsrum. När han sen trädde in i vardagsrummet såg han nöjd ut och visade mig himmelsriket och den rena kärleken. När jag hade erfarit Guds kärlek var min största önskan att det alltid ser så fint ut hos mig. Jag visste att han inte straffar mig även om jag har det ostädat, men jag vill att Gud alltid ska vara nöjd med mig och när han knackar på nästa gång ska det inte liggar prylar i vägen så att han inte klarar av att komma fram till mig. 

Anser du att du ligger på en högre andlig nivå för att ditt livsuppgift är viktigare än till exempel Moses? 

Varför skulle jag det? Det är bara egot som anser att det finns olika andliga nivåer av människorna för att människorna identifierar sig med deras egon. I vår sanna natur är alla människor lika. 

Menar du till exempel att Johannes, som var en utvald apostel och nära vän med Jesus på jorden, hade blockeringar?  

Det hade han säkert. 

Har du genomlidit Hesekials uppgift? 

Jag har ingen aning. Vilken uppgift hade han då?

Eller nästan arbetat ihjäl dig som aposteln Paulus? 

Jag har arbetat ihjäl mig så mycket att jag måste stelopereras i ryggen nästa vecka.

Bör jag dra den slutsatsen att du är andligt överlägsen alla dessa bibliska personer jag hänvisade till? 

Nej. 

Förmedlar denna Gud/gud du möter vikten av Kristi kors och uppståndelses betydelse?  

Varför skulle Gud göra det? 

Oj, vad jag önskar av hela mitt hjärta att det var så men ingenting av det du praktiserar har att göra med bibelns Jesus! 

Förutom att jag försöker leva så som han lärde. Fast även om det inte skulle ingå i hans lära skulle jag leva som jag gör. 

Anmäl
2017-12-07 16:06 #21 av: FataMorgana

#18 

Om nu Gud bevisar sin kärlek till oss när vi var syndare så betyder det att han inte begär att vi först ska bli "goda" människor för att bli accepterade in i hans gemenskap. Han förlåter oss och ger oss nya kläder för att han vill hjälpa oss. Så din slutsats stämmer inte med Guds ord.

Jag tvättar inte mina kläder för att Gud begär det, utan för att jag vill vara fin inför honom helt av mig själv. 

Sedan förstår inte jag hur en opersonlig kraft som du menar är Gud kan ha kärlek. Om Gud inte är en person så kan väl inte "det" ha några känslor.

Människor upplever kanske kärlek för det mesta i form av känslor och dessa känlsor väcks av olika vilkor. Men den gudomliga kärleken är villkorlös och Gud är ren kärlek, fast av en annan sort än det som människor allmänt anser att kärlek är. 

Om vi tar bort nåden faller allt. Då finns bara en massa krav och måsten och förbud.

Det är ju det som finns i er religion. Det finns straff, krav, förbud och belöning. Är det andlig utveckling om egot följer regler och bud, bara för att få nåd och belöning och för att inte bli bestraffad? För mig är andlig utveckling att leva så som Jesus propagerade utan straff och belöning, utan endast pga kärlek. 

Det går inte att förena din tro med bibelns budskap. Det är som att försöka passa in ett sexkantigt föremål i ett runt hål. Det går inte. Att hitta argument i bibeln som stödjer din tro, det är nog fruktlöst.

Det är heller inte min min mening att förena hela bibeln med det som jag står för, som inte har med en tro att göra. Men om man tar bort alla dumheter som står i bibeln, t.ex att Gud verkligen skulle vara en hämdlysten och ond psykopat, som han beskrivs av Moses, tar man bort alla sexkanter på föremålet så  att det blir runt. Då finns bara visdomarna kvar och då passar föremålen ihop. 

Nu menar jag att jag ställer höga krav på mig själv angående att behandla andra väl och att bidra till en bättre värld men det är inte mitt fundament, det är nåden. Det betyder inte att vi ska sjunka ner i soffan och göra ingenting. Alla mina kristna vänner jobbar väldigt hårt med olika saker för andras skull.

Var och en gör sitt bästa på sitt sätt. Vi är inte alla lika Glad

Anmäl
2017-12-07 17:59 #22 av: FataMorgana

#19 

Nu har jag läst igenom den kristna sidan om Jung som du länkade till och vill bara säga att författaren inte verkar ha en aning om analytisk psykologi. Men vad kan man förvänta sig att läsa på en religiös sida. På den här sidan har du en kort och enkel förklaring till vad som är en arketyp. http://vetapedia.se/arketyp/

En enkel förklaring till hur de förhåller sig med arketyper och arketypiska bilder. Om vi tar ett exempel där en häst skulle vara arketypen så är de arketypiska bilderna av hästen det som kommer fram i människors föreställningsvärld. Den ena föreställer sig hästen som en fullblodig arab, medan en annan föreställer sig hästen som en söt ponny och en annan som en slö arbetshäst. Vilka arketypiska bilder som uppträder beror på vilka erfarenheten den människan har gjort med arketypen, i det här fallet hästen. Man kan också ta en kvinna som arketyp. Då finns det också olika föreställningar, allt från den omsorgsfulla modern, till karriärkvinna eller till horan osv. En del av Jungs arketyper är djupt integrerade i människors kollektiva omedvetna som alla människor någon gång i sitt liv möter i sig själva och det har ingenting med demoniska andar att göra som författaren till artikeln hävdar. Det är bara författarens föreställning av någonting som han inte förstår och tolkar genom sin egen vidskepelse. 

Jung har egentligen bara fortsatt att forska där som Kants filosofi om tinget slutar. Kant ansåg att människor inte kan förnimma "saker och ting" som det som det är, utan endast utifrån deras egna subjektiva sinnesintryck. Jungs teorier är en pskykologisk analys om varför det är så. Jung läste både Kant och Nietzsche. 

Anmäl
2017-12-07 21:48 #23 av: Woodland

Ju längre diskussionen pågår mellan dig och mig dessto större märks skillnaderna och vi hamnar längre och  längre ifrån varandra. Jag hoppas att de som läser ser detta. Vi använder ofta samma ord men skriver om helt olika saker.

Att svara på dina sista inläggs alla invändingar hade varit en upprepning men jag skall försöka tydliggöra några punkter som inte vi har berört tidigare.

Jesus tillrättavisade fariséerna för att de hatade honom och motstod hans anspråk som Guds ende son (de förstod att han kallade sig Gud) och Messias. Det gör du också eller hur? Jesus är den trånga porten. De som han talade till om bägaren som skulle blir ren inuti kunde bli det endast om de följde honom.  Alla vi som söker Gud innan han förvandlar oss gör det av egoism. Vi vill bli räddade eller få något av honom. Vi söker inte av kärlek till Gud. Detta gällde också Maria. Endast Jesus hade det sanna uppriktiga hjärtat och därmed var det rent. 

Gud väljer människor efter sin egen plan. Det finns ingen slumpmässig planering hos Gud.

När det gällerJung länkade jag till en sida som behandlade ämnet utifrån ett kristet perspektiv för det är utifrån det vi diskuterar. Personligen vill jag vill absolut inte diskutera honom eller hans psykoanalytiska teorier eller metoder. Nietzsche är för mig en tragisk figur. Det är den kristna läran om en evig medvetenhet du inte håller med om. Dessutom har min egen upplevelse när livet rann ur mig på operationsbordet bekräftat att det stämmer. 

Jag tror att jag svarade på din ursprungliga fråga. Nu tackar jag för mig!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-08 09:01 #24 av: setfree

# 21 Det är ju det som finns i er religion. Det finns straff, krav, förbud och belöning. Är det andlig utveckling om egot följer regler och bud, bara för att få nåd och belöning och för att inte bli bestraffad? För mig är andlig utveckling att leva så som Jesus propagerade utan straff och belöning, utan endast pga kärlek.

Fortsätt du med din andliga utveckling. Jag sysslar inte med andlig utveckling. Jesus propagerade inte endast för kärlek. Då hade ingen blivit upprörd. Där har du helt fel. Varför skulle Fariseerna bli upprörda över om någon bara predikar kärlek?

Om du skulle ta bort allt du kallar för dumheter så blir inte mycket kvar. Någon mening här och var.

Men om man tar bort alla dumheter som står i bibeln, t.ex att Gud verkligen skulle vara en hämdlysten och ond psykopat, som han beskrivs av Moses, tar man bort alla sexkanter på föremålet så  att det blir runt. Då finns bara visdomarna kvar och då passar föremålen ihop.

Jag tror vi kan vara överens om att vi inte är överens. Ju djupare vårt samtal går desto längre ifrån varandra kommer vi. Om du plockar ut någon mening här och var i bibeln så kan man bevisa vad som helst. Till och med att den överensstämmer med din tro. Jag håller med Woodlands slutsatser helt i den här tråden. Dessutom läste jag länken om C.G Jung och men bedömning är att det stämmer väl med hur jag ser på Jung.  Det är länge sedan jag läste boken men lite kommer jag ihåg. (det är ingen kristen bok)

https://www.bokus.com/bok/9780679723950/memories-dreams-reflections/

Det är lite irriterande när du skriver att vi följer regler och bud på ett nedvärderande sätt. Om du läser det som vi har skrivit här tidigare så ser du inte mycket av pekpinnar och krav. Men visst har du rätt på ett sätt, vi kompromissar inte med Guds ord. Vi plockar inte ut vissa delar bara för att det passar. Men vi har inga krav på hur man ska vara för att få vara en del i vår gemenskap. Alla är välkomna. Det budskapet poängterades på ett styrelsemöte i vår församling. Vi ska ha en öppen och tillåtande attityd mot alla som kommer till oss. Det var vi helt överens om. Dessutom poängterades det att vi behöver vårda varandra och stötta de som har det jobbigt. Detta en mycket viktig hjärtefråga för mig personligen. Jag har fått vara ett stöd för flera som mår dåligt.

 Andlig utveckling är inte vad vi sysslar med, utan vi hänvisar gemenskap med Jesus. Att söka efter andliga upplevelser är en farlig väg och det finns många exempel i kristna sammanhang som känns väldigt skrämmande.

https://www.youtube.com/watch?v=v1KcsHwaSLE

OBS: Jag menar inte att din andliga upplevelse ska jämföras med ovanstående klipp. Jag menar bara att det finns avvikelser i kristna sammanhang. Jag hoppas du inte missuppfattar mig. Glad

Anmäl
2017-12-08 10:25 #25 av: CitrusMoon

Åh får jag flika in här också? Liknande frågor har jag också funderat väldigt mycket på.

Jag vill bara säga att Jesus Kristus har varit den enda vägen till Gud hela tiden, redan i begynnelsen fanns Jesus med Gud. Att han föddes och dog var bara för att han behövde förmedla ny budskap från sin Fader via en kropp, och det var viktiga budskap som vår Fader visste skulle kräva att de förkroppsligar en del av sin egen energi för att nå hela vägen fram. Men sen återgick Jesus Kristus ( skriver JC från o med nu) till sin Fader där han alltid har funnits. Gud och Jesus Kristus är energi som alltid har varit ett.

Vägen till Guds energi som sker via JC är inte meningen att tolkas bokstavligen. Att personen Jesus har räddat oss men endast de som tror på honom. What does that even mean?
Att om man tror på någon är man safe? Nej, han sa ju själv flera ggr att det är inte honom som person som vi ska följa, att det inte är hans egna ord utan Guds ord. Och om man tolkar orden ur sitt ursprung rätt, är faktiskt ursprungsordet på armeniska ”ha tilltro” eller ”ha tillit” och inte ”tro på”. Det handlar alltså inte om ifall vi väljer att tro på Gud, det är inte det som är frågan. Frågan är om vi har tilltro och tillit till Gud. Om vi tror att vi är värdiga Gud och Guds energi, gör vi det då agerar vi där efter. Om vi inte tror att vi är värda äkta kärlek, anknytning och trygghet då agerar vi annorlunda. Vi hamnar i ett veligt tillstånd där vi hela tiden kämpar med den värdighetsuppfattningen.
Så ”Vad innebär Jesus Kristus” är vad vi bör fråga oss själva och försöka tolka ur skrifterna. Vad jag har kommit fram till är att Kristus är
The Light: Det ljus som vi har inom oss som lyser i mörkret. Det kan användas på många olika sätt men en viktig sak som jag är övertygad om att JC vill att vi använder ljuset till är förmågan att lysa på det som ligger i det dolda och ta fram det till ljuset. Om någon skadar andra emotionellt, och vi är bundna till regler och lagar så vi kan inte tala om det för de berörda, är det ändå vårt jobb att aldrig prioritera att följa människans regler över Guds. Det betyder inte att media måste kontaktas varje gång vi stöter på psykon som mobbar och skadar andra, men berätta för föräldrarna om det handlar om barn, berätta för de som är berörda. Om du går till chefen och märker att du inte blir tagen på allvar är det då som du behöver använda ditt ljus och gå emot de jordsliga reglerna, se till att de som inget vet, får veta. Att det är någon som skadar oskyldiga själar bland era barn/gamla osv.
För varje gång vi väljer att följa Guds regler ökar Guds energi inom oss, vi känner att vi gjort rätt och att vi har gjort en förändring.

Jesus Kristus kom inte hit för att skapa en ny religion, han var en rebell som fördömde de rika judarnas tolkning av judendomen. Han kritiserade pengar, Moses och alla deras lagar som de ändå inte följde. Empati, rättvisa och tillit struntade de i, istället följde de skitsaker till punkt och pricka. Jesus kom inte hit som en helig person, han kom för att ta ifrån de oempatiska personerna, som kallade sig för judar fast de inte var det, deras makt. De levde inte enligt sanningen, de valde att följa det de ville följa. JC står för att alltid leva efter absolut sanning och absolut helhet. Vetenskapliga undersökningar, dom baseras på sanna observationer, är enligt Jesus väg att gå.
En sista men viktig sak att komma ihåg. Detta är inte Guds rike, det är inte Gud som regerar här. Men vi har tillgång till att söka efter sanningen, forska, observera och göra slutsatser. Sanningen finns där, Gud finns där och vi kan välja att bygga ett samhälle som är så likt Guds rike som möjligt. Ett blomstrande samhälle utan pengar eller egobaserade vinster. Ett samhälle som Gud har i sitt rike, där alla får det dem behöver för att blomstra, som är holistiskt och solidariskt. Så om man ska besvara frågan är det självklart möjligt att nå Gud om man helhjärtat söker Gud. Om man använder sitt ljus med vishet, är ärlig och sann mot sig själv även om man har gjort tabbar i livet, är det viktigaste att inse det och vara ärlig med dig själv, då går du JCs väg och där hittar du Gud.

Anmäl
2017-12-08 15:15 #26 av: FataMorgana

Tack för era svar. 

Det verkar som om ni har lite olika åsikter om min egentliga fråga. Woodland förnekar apokryferna som en del av bibeln och de andra bibeltexterna skulle endast gälla för Judar. En mycket subjektiv åsikt, eftersom det inte står i bibeln att det endast gäller för Judar. Men å andra sidan gäller det som Jesus sa “Endast genom mig... osv...” till ett par människor på en tid där det bara fanns fariseerna eller Jesus som alternativ och de flesta inte ens kunde läsa och informera sig själva, plötsligt för alla människor. Ok, jag förstår. 

Jag är tyvärr tvungen att avsluta den här diskussionen, eftersom jag ska in på sjukhus i övermorgon och har lite annat att göra före detta. Bara ett par kommentarer till slut till era inlägg: 

Woodland: 

Jag tänker att de flesta som läser här säkert har hjärna nog att se att jag inte förespråkar något annat än kärlek och att arbeta  på sig själva. Så då måste ju skillnaderna mellan oss som du talar om ligga i det, dvs att det är något annat än kärlek och självinsikt som du själv förespråkar, eller åtminstone är det inte det som du prioriterar. 

Hur det kom sig att jag började göra bägaren ren inuti och varför jag gör den ren inuti har jag redan talat om för dig så att ta det en gång till skulle för mig vara upprepning. Jag går som sagt direkt via Gud, utan den kristna tron på korset och för mig går det alldeles utmärkt så. Jag har som citrus Moon i inlägg 25 säger tillit till Gud och för det behöver man inte tro på Jesus som Guds ende son. 

Vem som börjar en andlig väg (söker Gud) gör det alltid för att han vill göra det. Att tänka "jag vill" går förstås utifrån egot men det är ingenting som har med egoism att göra. Egoism betyder att man bara tänker på sig själv, men man kan vilja gå en andlig väg utan att vara egoistisk. Men vad det hela handlar om vet man förstås först när man själv har gjort andliga erfarenheter. En andlig väg är en transformationsprocess och att erfara Gud transformerar indivden till en mer kärleksfull människa.

Vad som gäller din nära döden upplevelse, så kanske du inte vet att det finns studier om saken, där man har undersökt hundratals näradöden upplevelser. Upplevelserna varierar beroende på människornas kultur och religiösa tro. Med andra ord, om du tror på Jesus, ser du Jesus. Om du tror på något annat, ser du det andra som du tror på. Här är en av studierna: https://www.scientificexploration.org/docs/7/jse_07_2_pasricha.pdf 

Dessutom har undersökningar visat att talgkottkörteln i detta ögoblick utsöndrar stora mängder DMT. Det är en hallucinogen drog som förekommer i Ayahuasca, en dryck som shamaner använder sig av för att göra shamanska resor. Du kan nu tolka din DMT upplevelse som i vår kultur. I så fall var det bara en drogupplevelse, alltså en hallucination. Eller du tolkar det som shamaner gör, att drogen var en dörröppnare till en annan verklighet. 

Gällande Jung, så hade det “kristliga perspektivet” en bakgrund. Jung jämförde Gud med en arketyp. Människors föreställningar av Gud var enligt Jung de olika arketypiska bilderna. Själva arketypen är oföreställbar och de arketypiska bilderna är människors olika föreställningar av det oföreställbara (Gud). Det blir förstås religionerna sura för, att en vetenskapare anser att deras gudar bara är föreställningar, en arketypisk bild och det är bakgrunden till smutskastningen, med demoner som författaren tillskrev honom att vara besatt utav. Inga goda frukter precis.

Anmäl
2017-12-08 15:25 #27 av: FataMorgana

Setfree: 

Det är klart att bibeln skulle bli mycket tunnare om man tar bort alla dumheter, men inte så mycket dramatiskt tunnare som du skriver. Det fanns ett par författare som hade visdom, men även många som inte hade det. Det som Jesus sa var visdom, men även här måste man vara försiktig, eftersom inte Jesus själv skrev om honom, utan andra människor med deras egna subjektiva förståelse och de var inte lika visa som Jesus. 

Jag ser att ni kristna inte informerar er på psykologisidor gällande Jung, utan på kristna sidor. För att förklara det här med arketyper  helt enkelt en gång till, så förhåller det sig faktiskt som så, att om jag t.ex säger ordet Gud till tio olika människor så gör sig alla dessa tio människor var sin föreställning av Gud. Jag kan lova dig att din föreställning av Gud inte är likadan som en annans föreställning av Gud.  En europeare kanske föreställer sig honom som en vit gubbe med skägg, medan en kines kanske föreställer sig honom med en som har sneda ögon, medan en buddhist föreställer sig energi. Det är denna föreställning som var en  gör sig om Gud, som inte är identisk med en annans föreställning (och heller inte med vad Gud verkligen är), som är den arketypiska bilden och arketypen är Gud i det här fallet. Det har alltså ingenting med demoner att göra, utan det är en process som sker i var och en av oss, så även i dig. 

När ni informerar er om Kundalini, läser ni inte vad traditionella utövare, som vet vad Kundalinin är och handlar om skriver, utan ni informerar er på kristna propagandasidor. Det där klippet med den hysteriska tjejen, som dessutom var en dålig skådespelare, har ingen anknytning till verkligheten. Är det goda frukter att sprida ut sånt här? 

Sen vill jag bara säga att plockar vi inte alla ut saker ur bibeln? Redan när bibeln sammanfattades var det människor som valde ut vilka skrifter som ansågs vara Guds ord och ska hamna i bibeln och vilka skrifter som inte skulle det. Det var t.ex katolska påvar och kardinaler och andra människor som ville anpassa bibeln efter deras lära. 

Om man inte tillhör en religion som reglerar att allt som står i bibeln är sant och är Guds ord kan man läsa bibeln på ett mer objektivt sätt och själv avgöra vad som är visdom, vad som är trovärdig och var man redan kan känna igen motivationen för att t.ex framställa Gud som en ondskefull straffande Gud., Dvs utan tro kan man läsa bibeln utan skygglappar. Allvarligt talat så passar inte bibeln in i vår tid. Vi tror inte längre att sjukdomar orskas av demoner onda andar för att vi inte tror på demoner och onda andar och för att vi har forskat fram hur sjukdomar uppstår. Även om det finns mycket visdom i bibeln så finns det saker som skrevs av  människor utifrån den primitiva världsåskådningen på den tiden. 

Anmäl
2017-12-08 15:27 #28 av: FataMorgana

Citrus Moon:

Till en viss grad kan jag hålla med dig. Om man ser Jesus som representant för den heliga anden, så kan man se den heliga anden som den enda vägen. Men den heliga anden är ingenting som kristna har patent på. Det är bara de kristnas beteckning för livskraften som finns i alla männinskor, som fungerar som en kontakt till Gud.  Det finns österländska metoder att fördjupa kontakten, men de använder sig förstås inte av beteckningen “heliga anden” utan av andra beteckningar. Andens nådgåvor liknar väldigt mycket det som man får ut av en reiki initiering och även i bibeln förmedlas den heliga anden med handpåläggning. Jag vet att kristna inte håller med, för att de ser den heliga anden som något unikt som kristna har patent på, men utifrån ett objektivt perspektiv är det inte så.  Men jag håller väldigt mycket med resten som du skrev i ditt inlägg.

Anmäl
2017-12-09 01:54 #29 av: CitrusMoon

Håller absolut med dig FataMorgana. Enligt min tolkning är religion fel väg att gå, det är att låsa in sig inom ramar som vårt inre liv är för fritt, för stort, för rättvist, för empatiskt och för starkt för att få plats i.  Enligt vetenskapliga undersökningar utvecklar vi  en stark känsla av kärlek och tillhörighet genom att tro på att vi är värda kärlek och tillhörighet. Vi utvecklar den tron genom anknytning till andra, genom att ha tillit till livet och speciellt under svåra tider. Genom att våga visa sina rätta känslor för andra, även när vi är i ett sårbart tillstånd. Genom intensiv närvaro, lyssna när andra pratar utan att börja tänka ut vad man ska säga innan den andra har pratat klart, bli sedd och se andra, genom empati men utan  att behöva sympatisera med andra varje gång och dräneras på energi. Se motgångar som resultat av händelser, som förklädda fördelar ibland, som en del av livets skola utan att någonsin sätta någon i en fast offerroll.
Allt detta leder till ett helhjärtat liv, som jag personligen tror är "Gud", Guds energi. Och allt detta har man vetat om i flera tusen år i Asien och andra delar av världen, som du skrev. 
 Jag önskar dig verkligen all lycka till med vad du ska göra på sjukhuset. Och tack för en intressant tråd.

Min frid är din frid. 

Anmäl
2017-12-09 10:52 #30 av: FataMorgana

#29  

Ja det där skrev du väldigt fint.  Så ser jag också på det.

Tack för lyckoönskingarna! Jag ska stelopereras i ländryggen pga en kotförskjutning. Men det ska nog gå bra Glad

Anmäl
2017-12-09 11:11 #31 av: Woodland

# 25

Hej!

Det är klart att du få vara med här. Jag skall förtydliga vår ställning när det gäller Jesus. 

Jesus är ljuset, sanningen, livet och ordet ( på Grekiska- Logos) och han vill absolut tas på allvar.  Han kategoriskt avvisade människans förmåga att kringgå honom eller hitta på egna metoder på vägen till Gud oavsett hur ljuvliga de verkar .

Jesus kom och förmedlade Gud för sina lärjungar men inte enbart för det. Han kom för att ge sitt liv och ta på sig syndens förbannelse. Han tillfredsställde Guds rättskrav. Han räddade oss från Gud i och med att han räddade oss från Guds heliga motstånd och avsky över synd. (ordet som används i bibeln är vrede men det är inte detsamma som att människan är vred eller arg) 

Jesus Kristus är nu och i evighet människa och Gud och regerar över allt. Han är i himlen i sin kropp som han hade på jorden.  Det är därför han kunde säga till Tomas att stoppa sina fingrar i hans sår som han bar i sin uppståndelsekropp. Skillnaden är att det är i ett tillstånd som alla som uppstår i tron på honom skall få. Detta löfte är de troendes tröst.

Guds rike finns inom de som har fått sina synder förlåtna och evigt liv. Jesus har redan övervunnit allt men saker och ting fortgår som det har gjort på jorden tills Gud har bestämt annorlunda. Då skall Jesus återvända till jorden och döma världen.

Jesus och Gud definieras inte som energi. Men de regerar över all energi som allt annat i den materiella och andliga världen. En människa får en levande tro på Jesus Kristus när Gud själv uppenbarar sig för denna. Detta leder alltid till syndmedvetenhet och omvändelse.

Bibeln ger den enda sanna bilden av Jesus Kristus. Han var ingen rebell för han följde Guds föreskrifter till punkt och pricka. Han kritiserade inte den judiska tron eller skrifterna. Han fullbordade dem.  

Bibeln är hel klar när det gäller människans andliga tillstånd  vi har inget ljus i oss. Vi har endast mörker tills världens ljus Jesus Kristus upplyser oss genom sitt ord. Som du själv erkänner i # 29 allt annat du förespråkar är en förening av österländsk mysticism och blandade med vissa moraliska bitar av den judiska/kristna världsbilden. Vi är fullt informerade om de österländska religionerna och filosofierna. Inte bara inom son akademiska världen utan också våra trossyskon i länder som Indien, Thailand med flera som har räddas ur dessa falska föreställningar har förstahands erfarenheter. Dessa österländska läror strider mot Guds sanna ord och uppenbarelse i bibeln. Därför måste jag som kristen avvisa det mesta av det du skrev.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-09 11:11 #32 av: Woodland

# 26

Jag hoppas verkligen att din operation lyckas.

Det står naturligtvis fritt för var och en att omtolka historien och gamla skrifter angående deras uppkomst, syften med innehållet med mera.  Samtidigt känner vi igen  dina påståenden vilka är högst subjektiva med nästan ingen grund i den historiska verkligheten. Samtidig som du anklagar oss att vara subjektiva har vi  det judiska/kristna arvet att tillgå och akademiker, troende eller icke-troende som inte skulle  hålla med om din tolkning. Men de skulle känna igen din tolkning och de utgångskällor den härstammar från. Din tolkning är inte ny utan en omarbetning av alla hedniska religioner som främjar en egen väg till Gud.

Du har rätt Jung hade inga goda frukter -  han är ännu längre från en sann kristen tro än det du förespråkar.. Inte bara det men han anses  idag  som en lättviktare, nämnd men bara i förbigående och hans verk betraktas som inspiration för fiktion inte vetenskap. Hans metoder och teorier var inte korrekta enligt de som arbetar inom den grenen idag.  För de som studerar idag  spelar det ingen roll vilka namn han gav på förebilder/ärketyper och så vidare.  

Jag är välbekant med de vetenskapliga rönen gällande nära- döden- upplevelser men jag grundar inte min tro på den upplevelsen och de flesta ignorerar jag. Du kanske samtidigt är medveten om att din kundaliniresning skulle framkalla skratt hos dessa vetenskapsmän och kvinnor. Min NDU skrev jag om förut i detta inlägg. Inga änglar, Jesus eller röster.

(Till de som läser det här har vi diskuterat bland annat slaveri förut på sajten. Här, här och mitt i detta inlägg. Sök gärna. )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-09 12:53 #33 av: FataMorgana

#32  

Vad menar du med att omtolka? Menar du att man måste hålla sig till religionsförerträdarnas tolkning och att man inte får tänka själv? Det där som du skriver om akademiker som inte håller med min tolkning är ett auktoritetsargument, alltså ett argumentationsfel. Dessutom finns det ingen akademi för andliga erfarenheter och andlig utveckling.

Sen ska du veta att min tolkning inte härstammar från några andra källor än från egna erferenheter och insikter. Jag behöver inga källor att tro på och mina första erferenheter med Gud (kundaliniresningen) gjorde jag innan jag ens hade öppnat en andlig bok för första gången. Och efter den erfarenheten råder det inga som helst tvivel hos mig på att Guds rike redan finns inom mig och alltid har alltid funnits inom mig, precis som i alla andra människor och i alla andra levande varelser. 

Det är ett retoriskt övegrepp att tillskriva mig att ha skrivit att Jung inte hade goda frukter, när jag egentligen skrev att det inte är goda frukter att kristna demoniserar en vetenskapare som bara skriver att människors föreställning av Gud inte är Gud utan bara en föreställning av Gud. 

Det är klart att en vetenskapare inte har en "sann" kristen tro om tron inte går att förena med någon sorts vetenskap. Sen glömde du att nämna vilka det är som betraktar hans teorier som insipration för fiction. Jung skrattade iallafall inte över kundalinin för han skrev en bok med titeln "The psychology of kundaliniyoga". Dessutom skrattar vetenskapare så lite åt kudalinin att du hittar otaliga vetenskapliga studier om det. T.ex på pubmed. Men jag tror att alla vetenskapare skulle skratta åt någon som klassar Jungs arketyper, oavsett om hans teorier kan bekräftas eller inte, som demoner. 

Gällande din NDU skrev du, att din upplevelse bekräftar att din tro stämmer. Om du ser det som en bekräftelse för din egen tro, hur ser du då människornas NDU upplevelser som har en annan tro och som såg någonting som motsvarar deras tro? Kan man också betrakta deras upplevelser som bekräftelse att deras tro stämmer? Eller gäller det bara för din tro? 

Men tack, säkert kommer operationen att lyckas bra. 

Anmäl
2017-12-09 15:13 #34 av: CitrusMoon

Håller med FatMorgana helt. Jag förstår inte alls hur du Woodland inte kan se själv hur trångsynt du är. Du tog till och med bort ett av mina inlägg jag skrev i en annan träd för att det inte passade din tro. Vad är det för mening med att ha en tråd när du inte tillåter folk att skriva sina egna tankar och funderingar?  När dina uppenbarelser räknas men inte andras, din religion är den sanna religionen. Hur många människor där ute tycker inte det om sin egen tro? Hur många barn och oskyldiga har dödats i krig på grund av din typ av övertygelser? "Min religion, min Gud, min sanning är den enda sanningen!" Du kunde ha kallat din tråd för "My way or the Hiway" istället. 

Herre Gud vad du har långt kvar till Gud och Jesus.

Sen vill jag förtydliga att Jesus visst var en rebell på sin tid. Inte rebell mot Gud, men mot de skriftlärda - som fungerade på den tiden som både jurister och teologer, och dessutom som lärare och domare. De kritiserades av Jesus för att de, trots att de var så lärda och hade mycket kunskap, agerade till punkt och pricka efter föreskrifterna. För att de slutade döma med hjärtat, slutade tänka och följde regler pet-noga. Han menade att om man ska döma då måste grunden vara barmhärtighet, förlåtelse, ge en andra chans, empati, ha tilltro och vara rättvis. Föreskrifterna var som en guide, inte för att man ska sluta använda förnuft och känsla. Men detta inlägg kommer antagligen också tas bort för att sanningen svider eller hur Woodland, precis som det sved i de skriftlärdas egon också, att de korsfäste Jesus för att han talade sanning.  Som om det skulle förändra sanningen! Du kan få ta bort alla inlägg om du vill, det förändrar inte det som ÄR. 
Hursomhelst så är det inte värt att lägga ner mer energi här,  Hoppas att du får frid i ditt sinne en dag.

Anmäl
2017-12-09 17:50 #35 av: Woodland

# 33

Jag menar precis det jag skrev med ordet omtolka. Bibeln är bland annat en historisk skrift. För att läsa bibeln och få någonting ut ur den måste man tänka själv. Du har gått på påståenden att de kristna är blinda och dumma efterträdare av deras kyrkliga ledare, föräldrar eller kultur med mera och att du är så upplyst för att du kan plocka hur som helst av olika rörelser, religioner och skrifter och foga in det i ditt sätt att tänka. Det är en logisk motsägelse. Man kan inte förena alla dessa saker och få en trovärdig livssyn för som setfree skrev "Det är som att försöka passa in ett sexkantigt föremål i ett runt hål. Det går inte. Att hitta argument i bibeln som stödjer din tro, det är nog fruktlöst."  

Bibeln har en röd tråd och det är inte dina trossatser om en ren bägare, sökande, rent hjärta, städa vardagsrummet och kundaliniresning med mera. Det är inte det. Det är Jesus Kristus och honom som korsfäst.

Mina åberopande av  auktoriteter gäller här i alla högsta grad eftersom bibeln är ett föremål för så mycket forskning, diskussion, debatt med mera i den akademiska världen både bland troende och icke-troende akademiker.  Det innebär att alla som börjar läsa den måste betrakta, tänka, och jämföra de olika bibelställena med varandra för att få en helhet. . . inte plocka russin.  

Sen ska du veta att min tolkning inte härstammar från några andra källor än från egna erferenheter och insikter. Jag behöver inga källor att tro på och mina första erferenheter med Gud (kundaliniresningen) gjorde jag innan jag ens hade öppnat en andlig bok för första gången.  

Detta kan inte stämma för du är inte så unik som du tror med ditt sätt att se på saker och ting. Det har jag förklarat för dig tidigare. Ditt sätt att se på saker är väldig starkt förknippat med  hinduism/buddhism. Dessutom är kundalini stark förknippat med att tillbe Shakti universums moder:  religion alltså. 

Du påstår att du hade denna erfarenhet av kundalini och att du hade inte ens öppnat en bok. Baserat på det jag har läst av de traditionella lärarna  (gurus) skulle de uppfattat detta som höjden av högmod.  "Sökaren som vågar uppväcka kraften i kundalini utan vägledning från en guru kan bli sinnesjuk, få sjukdomar, eller kanske även dö. Förskräckt Detta är därför att han har inte den nödvändiga kunskapen, den mentala stabiliteten eller tålamodet som behövs för detta svåra företag."  Swami Kripalvananda 1  

Wow. Och detta skall vara en positiv erfarenhet?  Vi upplever ingen fara på det viset i kristen bön eller meditation.   

Det är inte bara kristna som använder ordet demon när det gäller Jungs upplevelser och teorier. Liksom att de inte är säkra på hur de skall skilja på Nietzsches tankesätt: Ledde det till hans galenskap eller var det en produkt av hans galenskap. 

Nej, min NDU var inte en bekräftelse på min tro utan en bekräftelse för mig av medvetenhet efter döden. Vetenskaplig forskning också dras åt  det hållet att detta  finns. Jag tänker egentligen inte alls på upplevelsen   om den inte kommer upp i en diskussionen.  De som påstår att de har mött Jesus och kommit tillbaka med mera är jag starkt skeptisk till.  

1. "The seeker who dares to awaken the kundalini power without the grace and guidance of a guru might become insane, succumb to diseases, or even die. This is because he does not possess the necessary knowledge, steadiness of mind, or patience required for this difficult undertaking." 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-09 17:50 #36 av: Woodland

# 34

Nu får du allt tagga ner!

Ditt inlägg togs bort därför att det var Off Topic i en tråd som handlade om Jesu försoningsverk. Dessutom var det ett långt anförande som stred emot våra sajtregler #  2. Det är inte tillåtet att propagera eller rekrytera för sekter, ockultism, New Age-influerade rörelser och dylikt. Däremot får du gärna diskutera ämnena. Om du vill kan jag klistra in det i en ny tråd. Vill du det?

Det kan hända att jag är en trångsynt sajtvärd som liknar de skriftlärda Skämtarmen du och FataMorgana har fått skriva här eller hur? "My way or the Highway" hmmmm . . . det låter lite tunt. 

Din tolkning av Jesus för stå för dig. Jag finner inga belägg i bibeln för den. Men jag diskuterar gärna om du är villig att lägga upp bibelverser som du tycker bekräftar det du tror på i en ny tråd och jämför olika ställen. Du kan välja verser eller ämne.   

Herre Gud vad du har långt kvar till Gud och Jesus.

På ett sätt "ja" och på ett sätt nej. "Ja" i att Jag har långt kvar till den helighet i praktiken som Jesus personifierar men den får jag helt i himlen. Men "nej" därför att han bor i mitt hjärta i tron och jag kan be till honom när som helst och han hör mig. Jag vilar i hans hand. Detta gäller alla de kristna.

De skriftlärda korsfäste inte Jesus. Det gjorde de romerska soldaterna och det  hade Gud bestämt innan han skapade världen. Jesus sade att inte ens ett litet skiljetecken skulle tas bort ur alla föreskrifter innan det fullbordades. 

Nej, ditt inlägg får stå kvar. Gärna för mig. Det svider inte alls utan bekräftar att nyandlighetens användning av ord som kärlek, vidsynthet, icke-dömande med mera "låter" fint men .....

Du är fri att testa dina trosteser här på våra sajt om du vågar. Så länge du inte bryter sajtreglerna är du välkommen att fortsätta skriva här. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-10 10:33 #37 av: FataMorgana

#35 

Det här blir mitt sista inlägg nu, för jag måste snart iväg. 

Men jag vill bara säga att det inte stämmer att jag skulle tänka så där om andra och mig själv och jag har heller inte påstått att någon är blind och dum och att jag är så upplyst som du påstår. Jag OMtolkar heller ingenting. Jag har min egen tolkning utan att bry mig om vad andra tolkar det som. Jag anser att man inte hittar sanningen om man håller sig till det som människor utan andlig erfarenhet tolkar det som. Jag anser att människor bör vara tillräckligt mogna att tänka själva i stället för att följa dogmer som primitiva människor för tusentals år tänkte ut sig. 

Sen verkar du ha missuppfattat mitt sätt att tänka. Jag plockar inte ihop hur som helst av olika rörelser, religioner och skrifter för att foga in det i mitt sätt att tänka. Det  kanske är ditt sätt att läsa till sig "andlighet" och då har du valt att tro på en enda religion som du inte ställer ifråga hur galet det än är. Men en sökare som jag är, tittar på vad många läror säger och vad de har kommit fram till, utan att tro på allt som jag läser. För mig är det i första hand mina egna andliga erfarenheter som har ett värde och sen tycker jag att det är intressant att se var det finns överensstämmelser. Jag tar inte en enda lära eller en enda religion som det absoluta, eftersom alla skrifter i alla religioner är författade av både mer eller mindre visa människor och det är bara russinen som har ett värde. 

Jo det har jag lagt märke till att det är auktoriterna som gäller för dig i allra högsta grad, men klart att det i första hand är auktoriteter med kristen tro. 

Mitt sätt att se på saker är inte så unikt. Det finns säkert tusentals människor som får en spontan kundaliniväckning och mitt sätt att tänka är inte förknippat med hinduism och buddhism. Snarare finns det bland dessa religioner människor som har kommit till samma insikter som jag och som gjort samma erfarenheter som jag, men precis som med kristendomen finns det också saker med mindre vishet och saker som jag inte håller med om. T.ex tror jag inte på heliga kor och jag tillber heller inte Shiva eller Shakti. Det är bara det att jag inom andra religioner, precis som inom kristendomen hittar saker som stämmer överens med mina egna erfarenheter. Inom hinduism är det kundaliniväckningen, precis som jag också har hittat visheter i bibeln, framför allt vad Jesus talade om. 

Gällande det som du citerade av Swami Kripalvananda är det inte fel vad som står. Det är bara det att jag inte hade någon intention att uppväcka kundalinikraften, varken med eller utan vägledning, utan min kundalini väcktes spontant, utan att jag ens visste vad det var frågan om. Det är inte vi människor som bestämmer om kundalinin aktiveras utan Gud. Många lyckas inte väcka deras kundalini fast de försöker hela livet. Mig hände det när jag befann mig i en livskris och efter att det hände skickade mig Gud precis den riktiga människan som hade den hade nödvändiga kunskapen, den mentala stabiliteten och tålamodet att hjälpa mig igenom processen. Gud har alltså aldrig utsatt mig för fara, men visst kan det vara skrämmande att få insikt om sina egna fel och brister. När man väl gått igenom den här processen kommer man ut på andra sidan som en helt ny människa. När Jesus talar om att födas på nytt vet jag att det är just det här som han menade. 

Precis som alla människor i alla kulturer har haft gudar, har alla människor i alla kulturer också haft motpolen, dvs demoner. Men precis som de olika föreställda gudarna i olika kulturer inte existerar, existerar heller inte deras demoner. Men Jung forskade varför olika kulturer oberoende av varandra genom alla tider har gjort sig föreställningar av gudar och demoner. Han kom fram till att det är tankemönster som är integrerade i människors psyke och det var det som han kallade arketyper. Sen är det ju klart att det alltid finns människor som läser lite där och var i psykologin utan att läsa allt och utan att ha förståelse för psykologin som inte begriper vad det handlar om och som rationaliserar det genom deras egna troföreställningar som kallar arketyper för demoner. Men vetenskap har ingenting med vidskepelse att göra. Det är lätt att demonisera en vetenskapare, det klarar t.om ett femårigt barn av, men det är inte lätt att sakligt argumentera mot hans forskning och teorier, för att det förutsätter att man vet vad det handlar om. 

Gällande din NDU,  var det ju det som var poängen, att även andra människor i andra kulturer också kommer till insikt om medvetenhet efter döden. Både hinduister och buddhister har olika sorters föreställningar av den sortens medventenhet, men själv anser jag att det inte är en bekräftelse för att just den tron som man har skulle stämma. Precis som att jag inte tror på den kristliga föreställningen om att gå förlorad tror jag heller inte på att själen hoppar från djur till människor och tvärtom.

Jag är inte skeptisk till om någon säger att han har mött Jesus i en NDU, precis som jag heller inte är skeptisk till om någon  påstår sig ha mött Shiva eller någon annan sorts Gud i en NDU. De möter bara arktyperna (sina egna föreställningar) av den oföreställbara riktiga guden bortom alla föreställningar och andra ser bara tunneln och det tvivlar jag heller inte på. Jung ansåg att man via arketypiska bilder kan få kontakt med  det kollektiva omedvetna och därmed också med själva arketypen. Med andra ord Gud uppenbarar sig för dig, som det som du tror på. Som du ser kan en tro på en grym Gud som Moses föreställning av Jahve ha negativa aspekt. Men att erfara Gud via en kundaliniväckning är bortom alla föreställningar av Gud. Det är kontakten med den verkliga guden och den kan man inte föreställa sig eller förstå. Men man kan erfara Gud som det som Gud är, alltså ren kärlek. 

Om två timmar måste jag iväg till sjukhuset, så det kan hända att jag inte hinner läsa några svar mer och heller inte svara. Så hejdå. 

Anmäl
2017-12-10 11:55 #38 av: Woodland

# 37
Ditt svar är bevis på det jag skrev förut att samma ord används men ges en annan innebörd. Efter alla kriterier så omtolkar du. Det är bara att säga som det är. Varför är det så svårt? Det är uppenbart för de flesta som läser här att du omtolkar. Hade du inte gjort det hade du omöjligt kunnat kommit till de slutsatser som du gör: det vill säga stick i stäv med vad hela bibeltexten lär ut. Det är bra att du har märkt att jag har belägg för min bibelssyn bland akademiker men även otroende forskare och historiker har hållt med mig om betydelsen på orden som står i texten.

Det är människor utbildade inom psykiatrien som har minskat på Jungs betydelse. Att du fick denna upplevelse utan att söka den är ännu mera skrämmande. Min poäng var att du behöver inte tillbe Indiska gudar, offra till kobror eller buga sig inför kor. Upplevelsen är inom Hinduismens ramar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-10 12:22 #39 av: FataMorgana

Snälla Woodland. Jag tillber inga indiska gudar och offrar heller inget till kobror och bugar för kor gör jag heller inte. Jag vet inte var du får alltifrån. Det är bara religionerna själva som begränsar sig med deras ramar, men det gäller inte mig. 

Dessutom ser jag en omtolkning som att ta en annans tolkning till hand och sen rätta till den. Men om man inte bryr sig om andras tolkningar, utan tolkar helt objektivt utifrån egna erfarenheter är det ingen omtolkning utan en annans sorts tolkning. 

Sen anser jag att medhåll från vissa människor inte är ett belägg för din bibelnsyn, för i såfall skulle jag ta fram de akademiker och autkoriteter som inte håller med dig och betrakta det som belägg för att din bibelsyn är fel. Men eftersom det är ett argumentationsfel att anse att någontng är rätt eller fel bara för att vissa auktoriteter håller med argumenterar jag inte på det här viset. 

Tills sist vill jag påpeka att psykiatri och psykologi är två helt skilda grenar. Psykiatrin behandlar psykiatriska sjukdomar, medan psykologin handlar om personlighetsutveckling och personlinghetsanalyser, först och främst hos friska människor. Om du inte kan något annat än att referera till några psykiater eller kristna som inte har någon relevans och helt utan källhänvisning måste jag dra slutsatsen att du inte har en aning om vad du pratar om, att du inte kan tala för dig själv med egna ord och att du bara tror det som du vill tro för att det passar in i din religion och för att din religion ser det på det här viset. Det är egentligen det som du tillskriver mig att göra, att plocka ut någonting  någonstans och foga in det i mitt sätt att tänka. Det är någonting som Jung också har forskat på och han kallar det projektion.  

Om 5 minuter så måste jag iväg så nu kan jag inte läsa och svara mer. Ha det bra och hejdå. 

Anmäl
2017-12-10 16:14 #40 av: Woodland

# 39

Jag skrev att du inte behöver tillbe på det sättet för att få en upplevelse som är inom ramen av hinduism och annan österländsk mystik. 

Ingen är objektiv. Alla påverkas av annat och andra.  Om du sätter  benämningar och ger förklaringar med mera till dina erfarenheter för att definiera dem är det i allra högsta grad subjektivt.  Om man tar en skrift (som bibeln) med dess historiska, religiösa och kulturella bakgrund och terminologi och fogar in detta i ens egen erfarenhet och ignorerar sammanhanget är det i allra högsta grad subjektivt. Det gör hela boken, eller vilken bok som helst, irrelevant.  Den anpassning av bibeln du ägnar dig åt är helt i linje med det som Alice Bailey  (New Age's moder)  skrev i sitt 21 volymer verk  mellan 1919 – 1939.

Begreppet argumentationsfel argumentum ad verecundiam är endast giltigt om den man åberopar inte är expert på ämnet. När jag åberopar akademiker är det  inte för att bekräfta min bibelsyn. Bibeln studeras som ett antikt dokument och  orden i bibeln finns i ett sammanhang och orden och begreppen har betydelse utifrån  sammanhanget.  Tänk på setfree's  exempel att försöka passa in ett sexkantigt föremål i ett runt hål. Det går inte.

Psykiatri får på sitt bord de som hamnar i psykoser efter upplevelsen du omhuldar. Ja, psykiatri och psykologi är två  skilda grenar - eller Får idé skall jag foga in dem i min erfarenhet och omdefiniera dem så som du gör med det religiösa?   Du lämnade länken  utan kommentar i vilken en professor i psykiatri (icke-troende) funderar över Jungs "demoner" och om han idag inte skulle ha fått en diagnosis som sinnessjukt. Hur mycket lutar du dig mot Jung (kanske galen) och Nietzsche (erkänt galen) för bekräftelse? Kant som du nämnde var troende.  

Och en sak till: Du förklarade så väl i din syn på NDU's  orsakerna till varför jag inte lägger någon vikt vid dem för min tro.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-11 10:26 #41 av: setfree

#25  Hej och välkommen till samtalet CitrusMoon. Kul att du vågar skriva.

Nej, han sa ju själv flera ggr att det är inte honom som person som vi ska följa, att det inte är hans egna ord utan Guds ord. Och om man tolkar orden ur sitt ursprung rätt, är faktiskt ursprungsordet på armeniska ”ha tilltro” eller ”ha tillit” och inte ”tro på”. Det handlar alltså inte om ifall vi väljer att tro på Gud, det är inte det som är frågan. Frågan är om vi har tilltro och tillit till Gud.

Vilka bibelord menar du nu? Här är ett exempel på att Jesus vill att vi ska följa honom.

Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”  Mark 10:21

Jesus Kristus kom inte hit för att skapa en ny religion, han var en rebell som fördömde de rika judarnas tolkning av judendomen. Han kritiserade pengar, Moses och alla deras lagar som de ändå inte följde

Vilka lagar kritiserade Jesus? Han fullbordade lagen. Nu får du allt förklara??

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Matt 5:17

Vetenskapliga undersökningar, dom baseras på sanna observationer, är enligt Jesus väg att gå. 

Vilka vetenskapliga undersökning pratar du om? Vad har det med Jesus att göra?

 Sanningen finns där, Gud finns där och vi kan välja att bygga ett samhälle som är så likt Guds rike som möjligt. Ett blomstrande samhälle utan pengar eller egobaserade vinster.

Jesus sa aldrig att vi ska leva utan pengar. Han hänvisade dock till att vi ska betala skatt, både till samhället och till Gud. Så hur kommer du fram till denna slutsats?

Så om man ska besvara frågan är det självklart möjligt att nå Gud om man helhjärtat söker Gud. Om man använder sitt ljus med vishet, är ärlig och sann mot sig själv även om man har gjort tabbar i livet, är det viktigaste att inse det och vara ärlig med dig själv, då går du JCs väg och där hittar du Gud.

Hur har du kommit fram till denna slutsats? Egna erfarenheter eller lite funderande på egen hand efter vad du tycker verkar rimligt?

Anmäl
2017-12-11 14:00 #42 av: setfree

#27 Nu hoppas jag verkligen att det går bra med ditt läkarbesök. Du får återkomma med hur det har gått. Tummen upp

 För att förklara det här med arketyper  helt enkelt en gång till, så förhåller det sig faktiskt som så, att om jag t.ex säger ordet Gud till tio olika människor så gör sig alla dessa tio människor var sin föreställning av Gud.

Jag förstår inte varför de tror att de behöver förklara detta för mig. Jag förstår mycket väl att vi alla har olika bild av Gud. Kristna som otroende. Jag påstår inte att jag har den helt korrekta bilden av Gud och bibeln säger också att vi ser som en gåtfull spegelbild. Ingen vet hur Jesus såg ut. Som tur är krävs inte förståelse om allt. Jag vet bara att när jag accepterade Jesus som min personliga frälsare så hände något djupt inne i mitt inre och en förvandling startade. Det innebär inte att man är färdig, utan man behöver lägga ner det som inte är nyttigt steg för steg. Det kallas för helgelse som Woodland skriver.

Jag tycker inte heller om när du skriver nedvärderande "gubbe med skägg" som om någon har den bilden. Det är onödigt.

Om man inte tillhör en religion som reglerar att allt som står i bibeln är sant och är Guds ord kan man läsa bibeln på ett mer objektivt sätt och själv avgöra vad som är visdom, vad som är trovärdig och var man redan kan känna igen motivationen för att t.ex framställa Gud som en ondskefull straffande Gud., Dvs utan tro kan man läsa bibeln utan skygglappar

Jag tycker inte heller det är rättvist att påstå att vi har skygglappar. Både Woodland och jag har funderat både fram och tillbaka under ganska många år innan vi har dragit vara slutsatser. Jag har lyssnat på många olika människor och läst en del samt gjort mängder med egna erfarenheter och det bara bekräftar min tro. Om du tycker att bibeln inte längre fyller en funktion då vi har vetenskapliga belägg för sjukdomar etc. då är det val bara att lägga den åt sidan för din del. Men att påstå att den stödjer din tro är nonsens. Det gör den inte.

Självklart vet jag inte hur en kundalini-awakening upplevs men det har väl med hinduism att göra?

 Writer Joseph Campbell describes the concept of Kundalini as "the figure of a coiled female serpent—a serpent goddess not of "gross" but "subtle" substance—which is to be thought of as residing in a torpid, slumbering state in a subtle center, the first of the seven, near the base of the spine: the aim of the yoga then being to rouse this serpent, lift her head, and bring her up a subtle nerve or channel of the spine to the so-called "thousand-petaled lotus" (Sahasrara) at the crown of the head...She, rising from the lowest to the highest lotus center will pass through and wake the five between, and with each waking, the psychology and personality of the practitioner will be altogether and fundamentally transformed

.....Physical effects are believed to be a sign of Kundalini awakening by some,[11][unreliable source] but described as unwanted side effects pointing to a problem rather than progress by others

Jag hoppas du slipper de negativa side effects som sedan redovisas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini

Nu har ju inte jag rätt att sätta en etikett på dig, men tycker inte du att din erfarenhet ligger väldigt nära hinduism? Inte ligger den nära kristen tro i alla fall.

Anmäl
2017-12-14 12:00 #43 av: Condor

@ Woodland & Setfree

 Hej! Jag tycker att det är synd att Fata Morgana inte kan svara på era inlägg, så jag beslöt att hoppa in åt henne. I vanliga fall diskuterar jag inte i forum, men det här blir ett undantag. Det är väl bäst att jag låter er veta med en gång att jag är Fata Morganas sambo. Fata Morgans operation gick bra och hon kanske får komma hem på helgen, men det kommer nog att bli för jobbigt för henne att sitta längre tid framför datorn och svara på långa inlägg, så ni får hålla till godo med mig så länge.

 Fört mitt svar till Setfree:

 Du bemöter folk snällt,  med respekt och du har en ärlig diskussionsstil. Därför utesluter jag inte att det har hänt något i ditt inre när du accepterade Jesus som din frälsare. Men jag kan inte veta hur du var förr och om du kanske alltid har varit snäll. Jag kan bara se utsidan av din bägare. Men det finns andra här som inte ens har utsidan av bägaren ren och därför kan man utesluta att insidan skulle vara ren och man kann utesluta att det har hänt något som förändrade dem positivt.

 Jag håller med att man har skygglappar om man läser bibeln utifrån en religions tolkningar om man tror och om man bara söker bekräftelse för den egna religionen och tron. Hurvida kan man då vara objektiv?  Fata Morgana har inte skrivit att bibeln skulle stöda hennes tro. Hon skrev flera ggr att hon inte har en tro, utan att bara egna erfarenheter har ett värde för henne. Det vore ju hemskt om hon skulle ha erfarit gud som den ondskefulla Jahve. Det som hon menar är att hon har hittat överenstämmelser mellan hennes erfarenheter och somliga ställen i bibeln,  t.ex. vad Jesus lärde.

Kundalinin klassar du som en del av en religion (hinduism). Det stämmer att hinduisterna beskriver Kundalinin i deras religion och att beteckningen kommer därifrån, men själva processen är inte en del av en religion, utan en del av verkligheten, som bara beskrivs av en religion. Tack vare hennes erfarenheter kan hon bekräfta att den delen av hindusim stämmer överens med verkligheten. De negativa sidoefffekter som du pratar om händer bara om Kundalinin aktiveras om man inte har en ren bägare. Om man måste göra rent bägaren medan Kundalinin är aktiv blir det jobbigt, men gud är ingen idiot, så han skickade tydligen mig till henne för att hjälpa henne genom processen, som varade i flera månader.

Jag är inte så säker på att Kundalinin inte beskrivs inom Kristendomen, fast på ett annat sätt, kanske som en liknelse. Kundalinin betecknas ju som en eld, som bränner bort allt som är dåligt och det sägs ju också om skärselden, fast Kristna har en annan föreställning av den. Essensen kan ändå vara samma.

Det verkar som om Citrus Moon har avslutat diskussionen, men jag vill kommentera att det som han skrev om att Jesus kritiserade de skriftlärda för att “petnoga följa regler” stämmer. De skriftlärda ansåg t.ex.  att Jesus inte fick heala på sabbat, men Jesus tillrättavisade dem.

Nu mitt svar till Woodland:

Jag är ledsen att jag måste kritisera dig och jag ursäktar mig redan i förväg för det. Men det blir en konstruktiv kritik med syfte att visa dig var din bägre inte är ren, för din bägare är inte ens ren på utsidan. Om jag förstår dig rätt, så har det inget värde för dig vad “galningar” som Jung och Nietzsche skriver.

 Först till Nietzsche: Nietzsche har blivit berömd pga att han var en mycket klok människa. Men han hade ett mentalt sammanbrott 1889 pga att han led av Syphilis, som inte gick att behandla på den tiden och som därför utvecklade sig till neurosyphilis med progressiv paralys. Men nästan alla böcker skrev han före detta, så det är inte schysst att avfärda allt som han skrev före han blev sjuk och att klassa honom som en galning. Att bli sjuk är inte samma sak som att vara galen. Jag tycker att det är galet att tro på demoner fast man inte är psykiskt sjuk.

Nu till Jung: Du skriver att du ställde in en länk från en professor i psykiatri. Men i verkligheten ställde du in en länk av en professor i engelska, som bara är en journalist som har specialiserat sig på att skriva om psykiatri och psykologi:  http://www.english.northwestern.edu/people/faculty/christopher-lane.html  Schysst???

I länken är det på tal om Jungs “röda bok”. Det är en sorts dagbok där han dokumenterar sina upplevelser med en meditationsteknik som han har uppfunnit, som kallas för aktiv imagination. I vanliga fall uttrycker sig arketypiska bilder i drömmar när man sover, men med aktiv imagination kan man framkalla dessa arketypiska bilder när man är vaken och översätta känslor till bilder. Det rör sig inte om demoner eller galenskap, utan om att urforska det kollektiva omedvetna. Galenskap blir det först om man verkligen tror att man kommer i kontakt med riktiga demoner eller entiteter. I flera år har folk försökt att tolka boken och den här engelskaprofessorn har tydligen inte förståelsen som behövs för att tolka den rätt. Han spekulerar om demoner och om Jung var galen och det räcker tydligen för dig att avfärda allt som fadern av den analytiska psykologin har skrivit, fast du inte förstår vad han har skrivit.

Eftersom du har så bra kunskap om argumentationsfel att du använder dig av latinska uttryck, kanske du vet vilket argumentationsfel det handlar sig om, när man i stället för att bemöta det som någon skriver, klandrar författaren i stället? Om man inte förstår vad Jung och Nietzsche skriver är det bättre att erkänna det i stället för att klassa dom som galningar, för det är ganska högmodigt.

Du skriver: “Begreppet argumentationsfel argumentum ad verecundiam är endast giltigt om den man åberopar inte är expert på ämnet.”. 

 Försöker du att väcka intrycket att du skulle ha refererat till experter?

Du skrev bara: “Det är bra att du har märkt att jag har belägg för min bibelssyn bland akademiker men även otroende forskare och historiker har hållt med mig om betydelsen på orden som står i texten.“. Jag är verkligen spännd på vilka akademiker, otroende forskare och historiker det skulle vara som tror på demoner, som far ut ur en människa och in i en flock får, men det talade du inte om för oss.

Att du tillskriver henna att “ha märkt” detta är samma typ av retoriska övergrepp som Fata Morgana redan tillrättavisade dig för i inlägg 33. Det verkar att vara någon sorts automatiserat beteendemönster hos dig, som du inte ens lägger märke till. Jag tror inte på demoner, men somliga använder sig av uttrycket demoner metaforiskt för alla möjliga mänskliga elakheter, oärligheter, brister, högmod och svagheter. Om vissa beteendemönster är omedvetna är det faktiskt någonting som inte styrs utifrån egen vilja och det kan man metaforiskt kalla för “demoner”. Det är bland annat dessa “demoner” som man “driver ut” när man gör ren sin bägare. Jesus uppmanade folk att själva göra ren sin bägaren. Han sa inte att han gör det för alla andra. Demoner som beskrivs i bibeln är gammal folktro (vidskepelse). Titta på kalendern. Vi har år 2017 och inte år 17.

Egentligen propagerar Fata Morgana inget annat än kärlek och att göra ren sin bägare. Hon uppmanar ingen att aktivera sin Kundalini, för hon vet att det kan vara farligt om man inte har en ren bägare. Men du “hittar” allt möjligt bland andra religioner som du tillskriver henne och nu kommer du till och med med Bailey. Jag tvivlar på att hon vet vem Bailey är, för hon intresserar sig inte för new age och vi har heller inga böcker från Bailey hemma. Varför skriver du inte att det som hon skriver om när hon pratar om kärlek och att göra bägaren ren kommer från Jesus? Jag har själv inte läst Bailey, men jag vet att Osho betecknade läran som “esoteric bullshit”. Ingen aning om hur Bailey tolkar bibeln, men om hon verkligen propagerar kärlek och att göra bägaren ren inuti är det väl inget fel med det?  Men det tror jag inte riktigt att hon gör.

Anmäl
2017-12-14 12:08 #44 av: Condor

Tillägg:

Fata Morgana har internet på sjukhuset, men hon kan inte logga in och därför inte läsa det sista inlägget. Jag skriver därför det här tillägget, så att hon kan läsa inlägget som jag skrev nu.

Anmäl
2017-12-14 12:51 #45 av: setfree

#43 Hej Condor ! Alltid kul när fler deltar. Underbart att operationen gick bra. Hoppas hon blir fri från smärta och kan röra sig tillräckligt bra framöver.

Hon har refererat till dig tidigare angående Reiki. Varför inte delta i forum som detta, det är väl intressant? Ni verkar båda väl insatta i många frågor och det gör diskussionen mycket mer givande. Av någon anledning tycker jag om er båda, hur nu det är möjligt när vi inte har träffats och har så oerhört olika verklighetsuppfattning. Om jag förstår rätt så har du fått betyda mycket för FataMorgana och det är ju bra.

Jag är inte så säker på att Kundalinin inte beskrivs inom Kristendomen, fast på ett annat sätt, kanske som en liknelse. Kundalinin betecknas ju som en eld, som bränner bort allt som är dåligt och det sägs ju också om skärselden, fast Kristna har en annan föreställning av den. Essensen kan ändå vara samma.

Att bli förändrad genom att bli född på nytt och att få del av den Helige Ande är inte samma sak som att erfara kundalinikraften. Dessutom finns inga risker med det. Varken i bibeln eller genom vittnesbörd vad jag vet. Skärselden tror jag inte ett ögonblick på. Det finns inget i bibeln som stödjer detta.

Ett exempel är Sebbe Staxx. Det är lite lättare att se förändringen hos honom.

https://www.svt.se/kultur/musik/sebbe-staxx-ber-om-forlatelse-for-aren-i-kartellen

Min och andra kristnas erfarenhet av en aktiv och personlig Gud som verkligen påverkar oss aktivt stämmer inte med er bild av en opersonlig kraft. Någon av oss har fel, vi har inte båda rätt. Det jag ställer mig frågande till är att FataMorgana har erfarit sanningen genom en eller några erfarenheter. Jag kan förstå att mina argument väger lätt mot era erfarenheter.

Får jag bara ställa en fråga?

Jag diskvalificerar inte era erfarenheter. Inte heller att ni ärliga och uppriktiga. Om jag förstår rätt så tror ni att Jesus var en något mer upplyst människa som kanske är begravd i Pakistan eller om det var något annat land. Om det är på det viset då tror vi på en människa som levde för länge sedan men som är död och begraven.

Om vi har rätt så har Jesus all makt i himlen och på jorden och hör vår bön. Har du någon gång undersökt om det kan vara sant genom att ärligt och uppriktigt vända dig till Jesus och be om hans svar på frågan? Om vi har fel händer ingenting.

Hälsa till FataMorgana att jag önskar hälsa och välgång för er båda.

Anmäl
2017-12-14 13:42 #46 av: Condor

#45

Setfree, jag ska svara dig i morgon.  Jag hinner inte nu,  för ska fara till sjukhuset  och eftersom det fram och tillbaka är 3 timmar med bilen kommer jag först tillbaka på kvällen. Jag ska förstås hälsa Fata Morgana från dig.

Anmäl
2017-12-14 22:08 #47 av: Woodland

Men det blir en konstruktiv kritik med syfte att visa dig var din bägre inte är ren, för din bägare är inte ens ren på utsidan. 

Snälla, du berättar inte detta för tomten eller? Storgråter

Jag vill inte genera dig. Jag bryr mig inte om varken Nieitzche, Jung eller Bailey.  Sättet som FM använder ord i bibeln och  ger dem nya meningar är helt i linje med det Alice Bailey skrev. Det är fakta.

 Du använder ordet galningar. Din sambo tog upp ordet demon. 

Det är sant att jag skrev professor i psykiatri om Christopher Lane. My bad.  Men han är en  professor i engelska som specialiserar i psykologisk, psykiatrisk och intellektuell historia. Om man kolla på titlar, meriter med mera så verkar det som om hans verk tas på djupaste allvar. Slutsatsen blir att han har grund för sin syn på den röda boken. Men detta är ändå en sidospår och inte en del av ämnet som avhandlas i denna tråd. Kanske är hans slutsatser svåra att bära för en som gillar Jung. Vet ej. Bryr mig inte heller.

Jag har påpekat för din sambo i inlägg efter inlägg att man kan inte finna stöd för hennes/er livssyn i bibeln. Jag har gjort det utförligt, tålmodigt och  i upprepade inlägg i flera trådar. Jag har försökt att resonera med FM men det är svårt. Jag förstår att den som tolkar texter utifrån egna erfarenheter och ignorerar sammanhangen och ordens  betydelse inte kan ta in det. Det går inte att köra med "gör ren bägare, kärlek, vishet" med mera och göra det till ett alltäckande tolkningsinstrument. Diskussionen blir absurd till slut.

Jag har citerat akademiker i diskussioner med din sambo förut. Jag publicerar och har publicerat akademikers verk i åratal här på forumet. Det är bara att ta en titt på Djupa Insikter och Djupa Insikter 2 för korta citat eller de olika artiklar som jag har översatt. 

Jag hoppas att din sambo blir bra igen och symptomfri.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-15 11:34 #48 av: Condor

#45

 Tiderna som jag skrev i forum ligger långt tillbaka. Jag skriver heller inte i Reiki forum eller andra forum. Anledningen är att man träffar 20-30 % människor som är intelligenta, schyssta och intresserade av en diskussion och 70-80 % människor med ett uppblåst ego, som bara är intresserade av att sätta sig över andra och att tjafsa eller missionera och som inte debatterar på ett schysst sätt. Reiki forumen är inget undantag.

 Det finns heller inga risker med Kundalinin om man aktiverar den traditionellt som Hindus gör, att först städa upp i sig innan man bjuder in gud. Visst kan den även aktiveras spontant, t.ex. pga en livskris, som det hände Fata Morgana.  Men i så fall var det en mening bakom det och gud låter ingen “stå i regnet”, utan Fata Morgana fick ju hjälpen som behövdes och tydligen var jag utvald. Jag var säkert inte den enda på jorden som hade kunskapen och förmågan att hjälpa henne, men jag hade även tiden till att göra det och det kanske inte många hade. Jag fick arbeta med distansreiki i flera timmar om dagen, i flera månader, ibland 6-7 timmar om dagen plus psykologiskt arbete. När jag började att tappa orken (inte lätt att koncentrera sig djupt så länge varje dag) fick jag hjälp av 2 vänner. Allt verkade vara planerat och om inte Fata Morgana föddes på nytt av det hela....... vem då???

 Före detta såg hennes liv helt annorlunda ut. Hon gick ut och festade, drack alkohol, åt kött, var sjuk, överviktig och i sjukpension och beroende av medicinerna. Hon kunde också vara elak, t.ex. i forum. Idag är hon världens snällaste människa och är inte intresserad av livet som hon levde förr. Hon blev frisk från sjukdomarna som hon hade och hon dricker varken alkohol eller äter kött. Hon började att träna och blev av med övervikten. Hon kan inte ens göra en spindel illa, fast hon hade spindelfobi och slog ihjäl spindlar om hon hade någon i hemmet. Nuförtiden låter vi spindlar som övervintrar i hemmet vara kvar tills våren och sen sätter vi ut dom om vi hittar dom.

 Skärselden är förstås katolsk tro, men parallelerna till kundalinielden med att bränna bort allt dåligt är uppenbara.  Det måste ju inte vara så, men man kann inte utesluta det och man kan alltid spekulera.

 Sen skriver du gällande gud och bild av en personlig/opersonlig kraft att någon av oss måste ha fel. Verkligen? För mig är gud varken personlig eller opersonlig. Jag har inga föreställningar, för jag vet att gud är oföreställbar för oss. Alla religioner har sin egen bild av gud, oavsett om det är en personlig eller opersonlig gud. Det finns hundratals religioner och i alla kulturer hittar man folk som berättar om upplevelser och erfarenheter med just deras gud. Säger vi, rent spekulativt, att om det finns 100 religioner, skulle enligt dig 99 ha fel och en ha rätt, som förstås är din egen, precis som andra religioner anser att just deras gud är den rätta och de andra 99 har fel.

Men det kan vara helt annorlunda. Kanske alla 100 har fel vad som gäller deras bild av gud, men eftersom gud är oföreställbar får man ändå resonans, oavsett vilken föreställning som man har.  Kanske deras upplevelser är äkta, men deras tolkning fel?  Kanske det är det som man har i hjärtat som är avgörande, att söka gud med uppriktigt hjärta, inte av egoistiska anledningar (bli upplyst t.ex.) och att man väljer den goda sidan? Världen är ett enda mysterium. Vi människor förstår så lite av vad gud är, vilken mening existensen har, varifrån vi kommer, vem vi är och vart vi går, att det är lättare för en mus att förstå hur kvantfysiken fungerar än att vi människor förstår allt det där som jag just nämnde. Fata Morgana skrev ju en gång ett huvudinlägg som handlade om varför alla får resonans av just “deras gud”. Ni kristna funderar inte över det, utan ni har er egen föreställning av just den guden som bibeln beskriver. Alla bara refererar till Bibeln och om det inte stämmer överens är det fel.  Därför blev det ingen riktig och öppen diskussion av det. Religion bör vara forskning. Precis som vetenskapen forskar ut den fysiska världen, bör religion forska ut den andliga världen, Men inom religioner handlar det bara om att tro och att lära ut dogmer.

Som svar på den sista fråga, så har jag aldrig prövat att ställa frågor till Jesus. Men jag har prövat ut att be Jesus om hjälp. Tyvärr funkade det inte. men om jag skulle ha möjligheten att föra ett samtal med gud med ord, skulle jag ställa en massa frågor. Jag skulle fråga varför existensen är så grymm, att t.ex. djur bara kan överleva om de äter upp varandra. Vi ser gärna djurprogram på TV. När man ser rovdjur jaga byte hoppas jag alltid att bytet klarar sig, men om man betraktar saken från rovdjurets perspektiv, t.ex. att en Gepard har ungar, som bara överlever om Geparden får tag på antilopen ser det annorlunda ut och jag vet inte vem jag ska “heja på”. Jag skulle fråga gud varför det måste vara så och om han inte kunde ha gjort det bättre.

Anmäl
2017-12-15 11:41 #49 av: Condor

#47

 Woodland, jag skulle snarare tro på tomten än hur kristendomen tolkar bibeln. Nu har jag gjort mig mödan att läsa om Bailey och läste en massa saker på en kristen sida vad läran handlar om, som att Lucifer för oss till helheten, om Luciferiska invigningar och annat trams, alltså precis det som Osho sa “esoteric bullshit”. Om Bailey tror på Lucifer är det samma goja som att tro på Jahve. Men jag läste ingenting om kärlek och att gör rent bägaren osv. Kan du konkretisera vad det är som du menar där Fata Morgana är på samma linje som Bailey? Om du anser att “det är fakta” bör du ju kunna referera till faktan. Fata Morgana tror inte på Lucifer.

 Jag använde ordet “galningar” för att du skrev att Nietzsche är galen och att Jung kanske är galen. Och? Det var även du som började med demonerna i samband med Jung.

 Det finns faktiskt folk som verkligen är utbildade inom psykologin, som har försökt att tolka Jungs röda bok i flera år. Varför skulle en professor i Engelska, som i bästa fall är hobbyutbildad i psykologi ha rätt med sina spekulationer? Det verkar som om han inte ens förstår att Jung skrev om arketypiska bilder och professorn resonerar utifrån att Jung trodde att det var riktiga demoner som han mötte.

 Du har inte svarat på frågan vilka akademiker/experter som bekräftar bibeln, t.ex. det där med demonerna som far ut ur en människa och in i en flock får. Innan du kan nämna en enda som bekräftar det, kan du heller inte argumentera med att det inte finns stöd för Fata Morganas syn på bibeln, för i så fall har ingen av er stöd av någon. Men det är ju inte stöded av andra som räknas, utan det är argumenten som man har för sin åsikt. Dina argument med den falska professorn och att klassa Jung och Nietzsche so galningar är faktiskt argumentationsfel och osanning. Om du inte kan hålla dig till sanning talar det inte för din åsikt.

 Jag har tittat på tråden “djupa insikter” och hittar ingenting som är relevant. En präst från 1600 talet anser att uppenbarelser som inte stämmer verens med bibeln är falska. Sen citerar du en kyrkofader från 300-talet, en annan präst från 1600-talet och andra historiska figurer. En av dem var akademiker, men han levde på 1600-talet och kommenterade heller inte bibeln i sin helhet, utan om den trånga porten. Ingenting om att bekräfta demoners existens och att hela bibeln stämmer. Sen slutade jag att läsa. Om det står en massa trams i bibeln, kan heller inte hela sammanhanget vara riktigt. Vem tror i dagens tid på demoner, på att väcka upp döda, på det där med Moses och havet osv.....osv...., utom bibeltroende?

 Du säger att det inte går att “köra med kärlek och att göra rent bägaren”. Undrar vad Jesus skulle säga till det? Det handlar ju inte om ett instrument att tolka hela bibeln, utan det är den delen av bibeln som Fata Morgana håller med om för att hon pga egna erfarenheter också har den åsikten som Jesus hade om saken.  

Anmäl
2017-12-15 16:05 #50 av: setfree

#48  Det finns hundratals religioner och i alla kulturer hittar man folk som berättar om upplevelser och erfarenheter med just deras gud. Säger vi, rent spekulativt, att om det finns 100 religioner, skulle enligt dig 99 ha fel och en ha rätt, som förstås är din egen, precis som andra religioner anser att just deras gud är den rätta och de andra 99 har fel.

Jag förnekar inte att man kan bli både frisk och glad och "god" av många olika andliga övningar och andra religioner. Dessutom påstår jag inte att man blir fri från svårigheter som Jesus-troende. Tvärt om. Både min egen erfarenhet och bibeln talar om prövningar och motstånd. Så att du och andra kan ha "rätt" beror på hur men ser på saken. Om meningen är att leva ett bra liv här då har du helt rätt. Den viktigaste fråga gäller vad som händer efter döden. Jag har mitt fokus på himlen.

I bibeln finns många exempel på olika Gudar. Speciellt i gamla testamentet. Ett av budorden är ju att du inte ska ha andra gudar jämte mig. Det betyder att det finns fler. Jag påstår att min Gud är den starkaste och den mäktigaste. Jesus säger ju att han har all makt. Varför tillåter han då andra makter som är negativa att styra, ja det är en annan fråga. Men detta betyder sannolikt inget för dig om du tror att Jesus bara var en vanlig människa. Det finns gott om exempel på människor som har fått makt och inflytande av andra gudar.

Detta liv varar endast ca 80 år om vi har tur. Jämfört med evigheten är det ingenting. Nu har ju jag inget bevis för vad som händer efter döden och du kan ju påstå att jag inget vet.

Om du har rätt och jag fel då händer ju inget speciellt. Vi kanske återföds eller försvinner eller uppgår i någonting större.

Om jag har rätt och du fel då har du verkligen stora problem. Då väntar evig fördömelse för dig. ( förlåt att jag talar klarspråk) Jag är inte ute efter att vinna en diskussion utan jag vill bara skriva ärligt vad jag tror på.

Som svar på den sista fråga, så har jag aldrig prövat att ställa frågor till Jesus. Men jag har prövat ut att be Jesus om hjälp. Tyvärr funkade det inte. men om jag skulle ha möjligheten att föra ett samtal med gud med ord, skulle jag ställa en massa frågor. Jag skulle fråga varför existensen är så grymm, att t.ex. djur bara kan överleva om de äter upp varandra.

Jag är klart förvånad för Jesus har varje bön. Att han skulle ignorera dig tror jag inte på. Du är lika värdefull som alla andra. Jag har fler frågor än så att ställa en gång i framtiden. Varför vissa blir utvalda och andra inte exempelvis. Jag älskar djur och våran katt är den mest bortskämda man kan tänka sig. Dessutom har jag besökt nationalparker i Indien bara för att se vilda djur i lite större omfattning. Så  jag har samma fråga som du.

Problemet är att du och jag har så oerhört olika verklighetsuppfattning och då talar man om varandra. Om du vill fortsätta med Reiki så visst gör det om  det fungerar. Jag önskar er framgång och lycka och hälsa och tycker uppriktigt bra om er. Som jag skrev till FataMorgana så hade jag gärna bjudit er på mat om vi hade träffats IRL. Kul att det är fler som deltar i forumet.

Anmäl
2017-12-15 22:08 #51 av: Woodland

Woodland, jag skulle snarare tro på tomten än hur kristendomen tolkar bibeln.

Naturligtvis. Jag väntade mig inte annat. 

Kan du konkretisera vad det är som du menar där Fata Morgana är på samma linje som Bailey?

Sättet som FM använder ord i bibeln och  ger dem nya meningar är helt i linje med det Alice Bailey skrev. Det spelar ingen roll om FM tror på Lucifer eller inte eller om hon omfamnar Baileys läror. De finns många  i andra religioner och kulter som använder samma teknik när det gäller bibelns texter. 

Varför skulle en professor i Engelska, som i bästa fall är hobbyutbildad i psykologi ha rätt med sina spekulationer?

För en som är" hobbyutbildad" verkar han har fått gehör för sina iakttagelser bland de i professionen. Men som sagt jag bryr mig into om Jung.

Du har inte svarat på frågan vilka akademiker/experter som bekräftar bibeln, t.ex. det där med demonerna som far ut ur en människa och in i en flock får.

Innan du kan nämna en enda som bekräftar det, kan du heller inte argumentera med att det inte finns stöd för Fata Morganas syn på bibeln, för i så fall har ingen av er stöd av någon.

De kristna akademikerna anser att Jesus gjorde så för att det står i bibeln. (Och ännu en gång var det inget får!)  John Lennox sade till exempel-  Relativt räknat finns det många forskare som tror på Gud. Och i Oxford där jag är professor finns det fler professorer som jag, som tror på Gud, än du skulle tro. Det finns inte dussintals av dem men de finns där, och i Cambridge också, och på andra håll. Vi är inte i en liten minoritet.  Många framstående vetenskapsmän har varit aktiva i kyrkan genom tiderna, såsom  James Hannam  (forskat i vetenskapshistoria), Francis Seller Collins, ja många. När det gäller Nobelpriset - Enligt "100 Years of Nobel Prize" identifierade sig 65,4% av pristagarna mellan 1901 -2000 sig som kristna i olika former. Källan anger de kristna Nobelprismottagarna i procentsatser: 78,3% Fredspriset,  72,5% Kemipriset, 65,3% Fysikpriset, 62% Medicinpriset, 54% Ekonomipriset och 49,5% Literaturpriset.  (Det ser lite roligt ut att man har 0,3%  och 0,5% pristagare.) En studie  från 1998 fann att från 1901-1990 var 60% av de som mottog Nobelpriset  i fysisk kristna!

En Oktobersöndag  satt jag ihop med andra efter en gudstjänst när en man stod upp och var så glad över att han hade viljan att lära känna Jesus. Han är fysiker och sitter i Nobelkommittén! 

Dessutom finns de akademiker i olika fält som är bibeltroende och bekännande kristna.

Om du inte kan hålla dig till sanning talar det inte för din åsikt.

Nu vill jag påpeka att personangrepp, även förklädd sådana, inte tillåts på detta forum. Min bibelkunskap är långt vida överträffande din. Likaså dina erfarenheter med kudalini och reiki överträffar mina.    

Jag har tittat på tråden “djupa insikter” och hittar ingenting som är relevant.

Hade du känt till det rika arvet vi kristna har, hade du känt till riktig bibeltolkning, hade du förstått att några citat inte kan ge en fullgod bild av bibeln i sin helhet. Bibeln sysselsatte och sysselsätter mängder av akademiker idag, troende och icke-troende.  Det var inte med det syftet jag hänvisade dig till tråden. 

Vem tror i dagens tid på demoner, på att väcka upp döda, på det där med Moses och havet osv.....osv...., utom bibeltroende?

Precis. Och det största undret av alla är att Jesus Kristus föder människor på nytt och ger dem ett nytt hjärta.   

 Du säger att det inte går att “köra med kärlek och att göra rent bägaren”. Undrar vad Jesus skulle säga till det?

Du behöver inte undra. Han har talat klart och tydlig utan omsvep att Han är den enda vägen till Gud. Och att alla mänskliga förespeglingar för att göra sig "god" är förkastliga i hans ögon. Endast Gud är god. Endast de  som är utkorade av Gud kommer till Jesus och därmed är saken klar. Gud tillåter inga andra vägar till honom. Man kan fråga Jesus saker och ting men det är inte alls säkert man får ett svar.  Gud låter sig inte begränsas av människan och är inte skyldig denne någonting.

Med det skrivet är det inget problem om man har en annan gud. Den guden kan man forma precis som man vill. Vi kristna har inte den "friheten". 

Det handlar ju inte om ett instrument att tolka hela bibeln, utan det är den delen av bibeln som Fata Morgana håller med om för att hon pga egna erfarenheter också har den åsikten som Jesus hade om saken.  

Det är en motsägelse. Det Jesus sade i Nya Testamentet sade han i GamlaTestamentet. Utan den bibliska helheten kan man inte veta vad Jesus sade och menade på många ställen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-16 14:17 #52 av: Condor

#50

Setfree, det där med svårigheterna och motstånd låter lite som i österländsk filosofi. Om man t.ex. blir initierat i Reiki kommer först allt det där fram till ytan vad man har sopat under mattan under hela livet, som man nu måste syssla med. Reiki visar en var man har att arbeta på sig. Många förväntar sig något helt annat, t.ex. att allt i livet blir bra per automatik, utan att behöva göra något och när de konfronteras med skräpet som de har i sig vill de inte se det eller arbeta på sig. Dessa får antingen ett uppblåst ego eller de slutar upp med att använda Reiki. Tro inte att det bara handlar om att leva ett bra liv, utan det handlar om ansvar och att städa upp inom sig och (för att sen använda mig av det kristna uttrycket) “att vara ett kärl för den heliga anden”, även om vi har andra beteckningar för det än den heliga anden och det handlar om att fördjupa sin relation med det gudomliga.

Vad som händer efter döden vet ingen människa, men en religion som hävdar att veta det och hotar med att gå förlorad eller bli straffad om man inte tror som de vill diskvalifierar sig själv. Det var ett vanligt sätt förr i tiden att styra människor och att utöva makt över andra människor, men det har ingenting med en andlig väg att göra. Förr i tiden hade kyrkan all makt. De kunde avrätta människor helt utan anledning. Det räckte att beteckna någon som häxa.

Det där med flera gudar än en gud går inte ihop. Jag vet att det står i gamla testamentet att Jahve bara var en av flera gudar och att han var den guden som fick Israeliterna som sitt folk .  Men om det verkligen skulle finnas flera gudar, vem har då skapat alla dessa gudar? Vem är då skaparen av allt? I så fall är varken Jahve eller någon annan av de skapade gudarna skaparen. Den riktiga guden kan bara vara den som har skapat hela universumet och livet. Budorden behöver man inte lägga vikt på, för det syns tydligt att dessa inte är författade av gud, utan av människor (Moses). Det är ingen visdom bakom budorden, utan de handlar bara om att följa regler och att bli straffad om man inte följer dessa. Ingenting om insikt och kärlek i budorden, utan bara straff eller belöning. Budorden är skrivna utifrån gammal folkstro och vidskepelse och bara för att det står att man inte ska hava andra gudar jämte Jahve behöver det inte betyda att det finns mer än en gud. En gud var på den tiden “snabbt tillverkad”. Man snickrat ihop en gyllen kalv och så har man en gud att dyrka. Det var nog det som Moses menade när han skrev budet, att man inte ska göra och hava. Sen har jag för mig att ha läst att Paulus nån gång har skrivit att det bara finns en gud och alla andra (kalven t.ex.) är avgudar.

Ditt argument, “men tänk om du har rätt och jag har fel, då väntar evig fördömelse för mig”, kan man också använda sig av för att säga “men tänk om en av de andra 99 religionerna har rätt”.  Lika gärna kan man säga “men tänk om ingen har rätt”. Tror du verkligen att gud fördömer alla som gissar fel? För att inte behöva gissa finns det bara en väg, att forska och erfara själv och först bilda sig en åsikt när man har forskat och erfarit. Men som sagt kan det hända att gud ger respons på alla föreställningar av gud, för att ingen kan ha rätt, just för att gud är oföreställbar. Vi vet så lite att vi inte kan säga “så här är det. Gör si och så, så väntar himmeln efter döden”.

Sen är det ju klart att jag fortsätter med Reiki. Jag håller på med Reiki i 23 år nu och det är helt underbart att kunna hjälpa andra människor. Jag behandlade Fata Morgana varje dag med distansreiki i sjukhuset och varje gång minskade smärtorna. Hon tål inte smärtmediciner bra, så på så vis klarar hon sig med mindre smärtmedel. Idag har hon redan kommit hem. Allt gick så bra att det inte kunda ha gått bättre. Jag råkade ringa just när hon vaknade upp efter operationen och när hon öppnade ögonen gav en sköterska henne telefonluren i handen. 2 Timmar senare var hon på sitt rum och 20 minuter senare var jag där. Det värmde hjärtat att se glädjen i hennes ögon när hon såg mig. Trots smärtor, yrsel och illamående log hon med ett riktigt lycksaligt ansiktsuttryck. Tyvärr gick det inte lika bra för gumman som hon delade rum med. Hon fick 2 dagar senare samma operation som Fata Morgana och hamnade efter operationen på akuten, där hon fortfarande ligger. Fata Morgana hörde när en sköterska sa till en annan att hon bara skriker av smärta. Det är synd att inte alla människor som är sjuka har någon som hjälper dem med Reiki. Tyvärr kan vi inte ta emot din inbjudning,, för vi bor ju inte i Sverige och Fata Morgana är inte så bra på benen ännu. Hon måste skona sig och alltid vara rak i ryggen. Hon får inte böja sig fram eller bak och inte vrida kroppen. Ganska jobbigt.

Anmäl
2017-12-16 14:24 #53 av: Condor

#51

 Woodland, jag bad dig att konkretisera på vilket sätt Fata Morgana går helt i linje med Bailey, men du bara upprepade att hon gör det. Menar du att alla människor som inte tolkar bibeln på samma sätt som kristna går helt i linje med Bailey eller att Fata Morganas tolkning av bibeln är samma tolkning som Bailey ger bibeln? Nu läste jag till och med på en kristen sida om Bailey, för Bailey intresserar mig egentligen inte, utan jag ville bara veta vad du anser om Bailey. Om jag vill veta vad du anser om Bailey, behöver jag bara läsa på en kristen sida vad kristna anser, men där hittade jag inga tolkningar som skulle gå i linje med det som Fata Morgana tycker och skriver. Som sagt står det en massa saker om Lucifer och luciferianska initieringar, men jag hittade ingenting som handlade om kärlek och att rengöra sin bägare. Det var därför som jag bad dig att konkretisera, men det gjorde du inte.

Att engelskaprofessorn som du gjorde till professor i psykiatri skulle ha fått gehör bland andra professorer är någonting som du påstår rakt ut i luftan utan hänvisning till någonting och du skriver att det var “iaktagelser” men egentligen var det bara hans spekulationer. När jag påpekar att du inte håller dig till sanningen är det inte för att jag vill angripa dig som person (personangrepp) utan det är uppmaningar till dig att diskutera ärligt. Om jag konstaterar att du inte debatterar schysst anser jag att jag har rätt till att påpeka det utan att du tillskriver mig att angripa din person. Det är inget personligt, utan det är för att jag vill ha en ärlig diskussion med dig och för att jag vill visa dig hur det kommer fram till mig om jag upptäcker att du skriver osanningar. Varför kan du inte diskutera som Setfree? Setfree och jag har också olika åsikter, men vi diskuterar ärligt och schysst med varandra.

Dina exempel på akademiker går helt förbi poängen. Att professorerna som du hänvisar till tror på gud eller Jesus är inte samma sak som att tro på allt som står i bibeln, inklusive demoner, väcka upp döda och liknande sagor. Einstein trodde också på gud, fast han inte trodde på bibelns gud. Visa mig t.ex. en akademiker som tror på demoner som far ut ur en människa och in i en flock får. Jag ställde den frågan tidigare och du gav mig som svar: “Precis. Och det största undret av alla är att Jesus Kristus föder människor på nytt och ger dem ett nytt hjärta. “ 

 Vad tror du att jag tänker mig när du svarar på det här viset?

När jag frågade dig vad tror du att Jesus skulle säga till att du anser att det inte “går att köra med kärlek och att rengöra sin bägare”, för det var ju det som Jesus talade om, men som du verkar att avfärda, gav du mig också ett svar som inte passar ihop med frågan, men det är ju inte så viktigt. Jag hoppas att du inte ser min kritik som personangrrepp igen. Jag känner dig inte som person, men jag skulle gärna diskutera med dig som person. Men du bara upprepar din lära och din tro hela tiden och jag har intrycket att diskutera med en bok. Din lära och din tro är muren som du har byggt upp runt omkring dig. Nånstans bakom muren finns du som person.

Anmäl
2017-12-17 12:08 #54 av: Woodland

# 53

Du ställer samma fråga om och om igen fastän jag har svarat dig.  Det är sättet på vilket "Fata Morgana" använde bibeltexter och ord som är lika med Bailey, diverse kulter och deras lärare med mera.  För en bibeltroende kristen är det bibeltexten i sitt sammanhang som är avgörande för att bestämma meningen. Om man är respektfull mot texten går man inte till ett textstycke rycker ut en mening, fogar in den i ens egen filosofi eller tolkning, och påstår att man är sann mot den ursprungliga texten. Jag har redan svarat på detta flera gånger och jag hoppas det är den sista gången jag behöver ta upp det.  

När det gällde Professor, bloggaren (Psychology Today) och författaren Christopher Lane lämnar jag det åt läsaren att avgöra hans medicinska kunnande och om eventuellt gehör bland andra professorer. Jag rekommenderar spalten till vänster på bloggsidan under hans bild. 2008  fick han högt beröm från British Medical Association för sin bok om blyghet (2007) i kategorien "Mental Health."    Men i vilket fall har inte detta att göra med ämnet i den första diskussionen.

Jag och "setfree" är eniga i sak i denna diskussion fastän vi har olika diskussionsstilar.   Min diskussionsstil är väldig rakt på sak och jag försöker vara så tydlig som möjligt och visa respekt för min motpart. Jag kan skoja lite eller raljera lite - men alltid lite. Det är tyvärr sant att jag inte har "setfrees" begåvning i att föra en diskussion, men jag gör så gott jag kan.

Om man inte tror på det övernaturliga som Jesus gjorde är man inte kristen. Miraklen och undren Jesus gjorde var en bekräftelse att han var/är Messias, först och främst för judarna.  Det är precis det dessa kristna akademiker gör, de tror att bibeln är Guds ord och att Jesus Kristus presenteras i bibeln: hans tankar, syfte, liv med mera. Gör de inte det är de inte kristna. 

Känner du inte till dessa akademiker som jag listade* och länkade till? Det är OK man kan inte vara insatt i allt.  Sök på John Lennox till exempel och de böcker som han har skrivit och hans blogg. Kolla på You Tube när han diskuterar med andra akademiker. 

 *Einstein var inte med på listan. (Det  är ungefär tredje gången du använder ordet "får" istället för "svin". ) 

Du skrev: Jag ställde den frågan tidigare och du gav mig som svar: “Precis. Och det största undret av alla är att Jesus Kristus föder människor på nytt och ger dem ett nytt hjärta. “  Vad tror du att jag tänker mig när du svarar på det här viset?

Svar: Jag kan omöjligt veta men du kan troligen inte koppla det till min position. Det är det största av undren: att människan död i sin överträdelse, förmörkad i sitt sinne, i fiendeskap med Gud den Allsmäktige blir en förvandlad varelse. Denna börjar älska det den hatade och hatar det den älskade. Bibeln kallar det en nyskapelse i Kristus. Det största av alla under.   

Jag kan förstår din frustration i diskussionen med mig. Jag baserar inte min tro på min erfarenhet och tolkar min tro utifrån den även om jag erfar saker. Så ja, egentligen  diskuterar du med en bok.  Du diskuterar med någon som läst bibeln i många år. Jag kan en del men naturligtvis inte i närheten av mina lärare.

Dina invändningar är inte emot mig utan med det som står i Guds skrift. Om man nedvärderar eller är selektiv när det gäller bibeln han man svårt att hävda sig i en diskussion om texten. Då blir det nödvändigt att dra in sidospörsmål  (Detta tror jag gäller all litteratur.)  Det blir nödvändigt att bagatellisera skriftens text för att stödja ens position. 

När det gäller "gör ren bägaren. . ." Man kan inte bygga en filosofisk eller religiös livssyn på endast ett fåtal meningar i bibeln och ignorera resten och samtidigt påstå att man har kontakt med samma Gud/gud som en bibeltroende kristen eller kan tolka det som står i skriften bättre än dem.  Det är detta som är ämnet jag har gått igenom med din sambo i inlägg  efter inlägg. Det var hennes ursprungliga fråga i denna tråd. Jag svarar i kärlek till hennes (och nu din) eviga själ oavsett om ni tar emot det eller ej.

Du skrev i #43 : Jag är ledsen att jag måste kritisera dig och jag ursäktar mig redan i förväg för det. Men det blir en konstruktiv kritik med syfte att visa dig var din bägre inte är ren, för din bägare är inte ens ren på utsidan

Det är utan tvekan en karaktärsbedömning. Det är absolut sant att vi känner inte varandra som personer och man kan stå långt ifrån varandra i diskussionen. Men vi kan inte avgöra varandras karaktärer eller om vi som individer har "murar" med mera. Vi diskuterar litteraturtolkning och ideér. Kör du detta med andra kan det verkligen vara en "turn-off" för motparten i en diskussion. 

Hälsa "Fata Morgana" och jag hoppas hon är igång igen snart med full rörlighet. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-17 15:43 #55 av: Condor

#54

 Woodland, du har fortfarande inte svarat på min fråga. Jag vill veta om du anser att man är “helt i linje” med Bailey om man tolkar bibeln på ett annat sätt än kristendomen eller om Fata Morgana tolkade bibeln på samma sätt som Bailey. Eftersom Bailey verkar att tro på Lucifer, medan Fata Morgana inte tror på Lucifer utan skriver om kärlek och att rengöra sin bägare och jag heller inte hittde andra likheter mellan Fata Morganas tolkning och Baileys tolkning måste jag anta att du drar alla som inte tolkar bibeln på sama sätt som kristendomen över samma kam som Bailey. Det anser jag inte vara korrekt, att jämföra en djävulsdyrkare med Fata Morgana.

Jag vet att Engelskaprofessorn fick ett pris för en bok, men det gör honom inte till en professor i psykiatri och det betyder heller inte att han har förstått att Jung skriver om arketypiska bilder (eller att han ens vet vad en arketypisk bild är) och att Jung inte skrev om riktiga demoner. Det där var ett oärligt försök av dig att avfärda Fata Morganas fakta i stället för att bemöta hennes argument.

Ta inte min dåliga svenska som indikator för mina retoriska förmågor. De där "tricksen" går jag inte på.  Svenska är inte mitt modersmål men jag vill tala om för dig att du inte kan vinna en debatt mot mig med hjälp av “retoriska oschysstheter”, utan du kan endast vinna debatten om din fakta och dina argument väger mer än mina. För mig är skillnaderna mellan din och Setfrees diskussionsstil inte de som du beskriver. Jag uppfattar bara Setfree som respektfull bland annat för att han inte använder sig av retoriska oschysstheter. Jag anser heller inte att du “går rakt på sak”, utan du gör en sväng förbi poängen, t.ex. när du fortfarande inte ger mig ett klart svar gällande Bailey.

Ett annat exempel:  När jag frågade dig vilka akademiker det är som tror på allt som står i bibeln, speciellt på smörja som det där med demonerna (ok, det var inte får som demonerna for in i, utan svin) refererade du till din tråd där jag inte hittade något. Nu refererar du till vad du citerade av Lennox, en Mathematikprofessor, som om han skulle ha sagt något sådant. 

 Vad är det som du tolkar som att han skulle tro på demoner?:

“ Jag har lärt mig att skilja mellan Guds storhet och den oförlåtliga ondska som har gjorts av dem som bekänner hans namn. Och så härleder jag inte [som Christopher Hitchens gör] att Gud inte är stor, och att religion förgiftar allt. När allt kommer omkring, om jag har misslyckats med att skilja mellan Einsteins geni och missbruket av hans vetenskap för att skapa massförstörelsevapen, kan jag frestas säga att vetenskapen inte är stor, och att teknik förgiftar allt. 

John Lennox (1943)”

Men det är inte allt. För att väcka intrycket att du skulle ha refererat till något relevant som stöder det som du skriver och samtidigt kan ge mig en smäll under bältet skriver du: “Känner du inte till dessa akademiker som jag listade* och länkade till? Det är OK man kan inte vara insatt i allt.“.  Ska det där vara det som du skrev att du ibland “skojar lite”?

Jag vet att Einstein inte var med på listan. Honom tog jag som exempel för att man kan tro på gud utan att tro på bibeln, för du tog uttalanden av personer i din tråd som stöd för att akademiker tror på demoner när de egentligen bara sa att de tror på gud.

Sen gav jag dig exempel på svar som du gav på frågor, som inte passade ihop med frågan och svaret som du nu gav mig har heller ingen anknytning till saken. Att tillskriva mig frustration (över vad?  Din diskssionsstil?)  förbättrar heller inte din diskussionsstil. Människor kan inte frustrera mig, eftersom jag inte har några förväntningar av människor. Jag iaktar i stället för att förvänta och sen tar jag emot situationen så som den är. Om situationen inte är tillfredställande för mig, t.ex. för att min motdebattör inte är ärlig, så hycklar jag inte omkring och går heller inte över till personangrepp, utan jag talar om för min motdebattör vad det är som jag anser inte vara ärlig debattstil. Är det frustration?

Du anser alltså att invändningar (argument) mot bokstavstrogen bibeltro och din tolkning av bibeln är “invändningar mot guds skrift” och att vi som inte tänker som ni måste “bagatellisera skriftens text för att stödja vår Position". Är det ditt svar på argument mot bokstavstrogen bibeltro och din tolkning av bibeln? Har jag förstått dig rätt? Vem som inte håller med dig är emot gud och nedvärderar bibeln? Jag tycker att det är bibeln som nedvärderar gud på flera ställen i GT, t.ex. budorden och annat, där gud inte bara framställs med mänskliga attribut, utan med de värsta mänskliga attribut som en människa kan ha. Gud framställs som en ondskefull, ilsken, orättvis massmördare, full med avund och med psykopatiska drag och personlighetsstörningar. Om jag invänder mot den beskrivningen och säger att gud är ren kärlek, då klassar du det som en invändning mot gud.......... aha.........

Fata Morgana bygger inte en filosofisk och religiös livsstil på ett fåtal meningar i bibeln och ignorerar resten. Men hon separerar visdomarna från det som inte har med visdom att göra och bygger hennes livsstil på vad hon känner i hjärtat och på hennes insikter. Inte på en lära eller bok. Det är först och främst Jesus uttalande som hon gillar, men hon tror inte på demoner och andra vidskepelser. Om det bara är helheten av bibeln som har betydelse, så måste du kasta bort hela bibeln, eftersom ett enda fel skulle förstöra helheten. Men varför ska man förkasta visdomarna som Jesus uttalade (t.ex. bägaren, bjälken osv.) bara för att det också står saker i bibeln som inte är visdom?

Vad som gäller kontakten med gud: Om 2 personer verkligen har kontakt med gud kan det bara vara samma gud, eftersom det inte finns fler skapare. Annars kan det bara vara inbillning. Hur det är möjligt att 2 personer som har olika religioner kan ha kontakt med samma gud har jag redan förklarat tidigare, men jag tar om det igen. Ingen människa kan föreställa sig gud men ändå har alla religioner sina egna föreställningar. Skulle man bara få kontakt till gud om man föreställer sig gud rätt, skulle ingen människa kunna få kontakt med gud. Därför är det sannolikt att föreställningen som man har och religionen som man har inte spelar någon roll. Det är andra saker som har vikt, t. ex. att söka gud med uppriktigt hjärta. Kristna berättar ofta om att de skulle ha haft kontakt med gud, men den enda människan med kristen tro som jag har träffat tills nu, där jag inte utesluter det är faktiskt Setfree. Vem som försvarar sin religion, gud eller tro med sanning och respekt, utan retoriska oschysstheter, visar också respekt mot gud. Men vem som försvarar “sin gud” med osanning och retoriska oschysstheter har aldrig träffat gud.

Att visa dig var din bägare inte är ren har ingenting med din karaktär att göra och är heller ingen karaktärsbedömning. Ingen av oss har en bägare som är helt ren och alla har vi haft en jätteskitig bägare innan vi såg skiten och innan vi började att rengöra den. Det är ingen sak som man gör på kort tid, utan det är en uppgift som varar i tiotals år och ofta hela livet. Egentligen bryr jag mig inte om din bägare, men om den smutsiga bägaren leder till att du inte diskuterar ärligt med Fata Morgana och mig är det åtminstone ett försök värt att visa dig var din bägare inte är ren, för att få en bättre diskussion. Sen är det din sak att komma till insikt eller inte.

Det är heller ingen bedömning av din karaktär när jag skriver att du har byggt en mur runt omkring dig. Att bygga en mur är ingen indikator för karaktären. Det kan både goda och elaka människor göra och för det mesta är människorna inte medvetna om det. Jag verkar inte att komma fram till människan i dig pga muren, men jag skulle hellre diskutera med människan bakom muren i stället för att diskutera med bibeln. En människa betraktar bibeln med helt andra ögon än vad själva bibeln gör. Bibeln kan inte betrakta sig själv med kritiska ögon. Det kan bara människor och bara människor är mottagliga för argument mot bibeln. Vi skulle nog ha en bättre diskussion om du skulle riva ner din mur och låta mig diskutera med dig som människan. Om du bara upprepar bibeln och din bibeltro kan jag ju lika gärna diskutera med en bandspelare, där jag vet vad som är inspelat på bandet. Riv helt enkelt ner muren. Den låser inte bara ut mig och andra som inte delar din tro, utan den låser även in dig.

Jag ska hälsa Fata Morgana. Hon kan bara sitta korta stunder framför datorn, men hon kommer nog snart med ett kort inlägg.

Anmäl
2017-12-17 15:55 #56 av: Condor

Tillägg:

Har du egentligen förstått vad Lennox skrev? Han menade, att bara för att dom som bekänner sig till hans namn (alltså de kristna) har gjort ondskefulla saker (i guds namn), kan man inte säga att gud inte är stor. Det är som om man skulle säga att vetenskapen inte är stor, för att somliga använder den i ondskefullt syfte.

Jag instämmer, med det som han sa.  Tolkar du det nu som att jag tror på bibeln och demoner?

Anmäl
2017-12-18 08:28 #57 av: setfree

#52 Det finns några saker vi är överens om. Att vi behöver förändras inifrån. Att lägga ner vårt ego och byta bort hat och hämnd mot kärlek. Det är viktigare vad vi har för avsikter än vad som syns utanpå. Vi behöver minska vårt fokus på det materiella och söka det gudomliga. Vi är båda överens om att det tar emot att göra detta. I alla fall för mig.

Nu har jag diskvalificerat mig själv. Nu vet jag att du inte tror på andliga makter så detta blir lite svårt. Jag kan bara förtydliga min syn och om du vill se det som att jag diskvalificerar mig själv med det så är det för att vi har så oerhört olika grund att stå på. Det finns bara en skapare och det är den Gud vi tror på. Han har skapat alla andra varelser som änglar och då även Lucifer. Genom att Lucifer valde att bilda sitt eget rike så finns det andra makter än Guds rike. Gud är alltid starkare och Jesus har all makt men Lucifer ska inte underskattas. Han har faktiskt makt över denna värld. Han erbjöd den till Jesus som avböjde. Jag är säker på att du känner till detta, för det står klart i bibeln. Detta bekräftas av mängder med människor som har varit involverade på den mörka sidan men upptäckt att Jesus är starkare och på så vis blivit frälsta. Men jag vet att du betraktar detta som sagor.

Jag har protesterat mot FataMorganas sätt att anse att bibeln ibland stödjer er tro och det påstår jag är fel. Du får gärna säga att bibeln är nonsens och att det är missuppfattningar men påstå inte att den stödjer er tro. Vi har helt olika syn på verkligheten och det är helt OK.

Jag hoppas du ser att vi kan diskutera på ett respektfullt och sakligt sätt utan personangrepp etc. Det tycker jag är fantastiskt.

Lika gärna kan man säga “men tänk om ingen har rätt”. Tror du verkligen att gud fördömer alla som gissar fel? För att inte behöva gissa finns det bara en väg, att forska och erfara själv och först bilda sig en åsikt när man har forskat och erfarit. Men som sagt kan det hända att gud ger respons på alla föreställningar av gud, för att ingen kan ha rätt, just för att gud är oföreställbar. Vi vet så lite att vi inte kan säga “så här är det. Gör si och så, så väntar himmeln efter döden”.

Jesus kom för att konkretisera vem Gud är. Vi kan faktiskt se på honom. Inte en massa teoretiskt flum och spekulationer, utan enkelt och konkret. Lärjungarna var enkla fiskare, och de följde Jesus och då både det fungera för oss också. I mitt arbete som teknikkonsult så är enkelhet mitt ledord. Inte att göra saker mer komplicerade än vad de är. Vem påstår att vi måste förstå allt om Gud, varför återkommer ni hela tiden till det? Men visst finns det villoläror som förvirrar.

Jag menar att om du nu förkastar Jesus så väntar evig fördömelse. Men du kan ju vifta bort det om du vill. Jag kommer trots det att respektera dig och FataMorgana framöver, oavsett vad ni tror.

Underbart att operationen gick bra. Finns det en möjlighet att hon kan komma tillbaka till arbetslivet? Vad har du själv för jobb och utbildning? (oväsentligt men bara en nyfiken fråga)

Kul att fler deltar i skrivandet.Glad

Anmäl
2017-12-18 09:53 #58 av: Woodland

# 55/56

For att svara dig var jag tvungen att gå tillbaka i tråden och läsa mina inlägg igen. Det är därför att det jag skriver dras ur sitt sammanhang i vissa fall och för att råda bot citerar jag mig själv. Läsarna får ha översyn med detta.

Jag vill veta om du anser att man är “helt i linje” med Bailey om man tolkar bibeln på ett annat sätt än kristendomen eller om Fata Morgana tolkade bibeln på samma sätt som Bailey.

Svar: Ja. De använder samma teknik att tolka och använder bibelord.  

Jag vet att Engelskaprofessorn fick ett pris för en bok, men det gör honom inte till en professor i psykiatri och det betyder heller inte att han har förstått att Jung skriver om arketypiska bilder (eller att han ens vet vad en arketypisk bild är) och att Jung inte skrev om riktiga demoner.Det där var ett oärligt försök av dig att avfärda Fata Morganas fakta i stället för att bemöta hennes argument.

Svar:  Det var ett misstag att skriva att han var en professor i psykiatri. "My bad" (inlägg # 47) som jag erkände. Men vad han vet eller inte vet om Jung, med en sådan bio kan jag bara anta att han känner till Jung på ett grundligt plan annars hade han inte intresserat sig för den röda boken. Läsarna kan avgöra vilken av våra positioner är mest trolig, din eller min.  Det säger mer om dig än mig att tillskriva mig ett oärligt motiv. 

Ta inte min dåliga svenska som indikator för mina retoriska förmågor.

Svar: Jag uppfattar inte din svenska som dålig. Är den bristfällig antar jag att du har hjälp av "Fata Morgana"?  Jag använder inte "tricks" i diskussioner. Jag har aldrig blivit anklagad för det även i långa diskussioner med skeptiker. Jag är glad att du gillar "setfree". 

Einsteinexemplet visar att det finns många sätt att "tror på Gud" men inte för en bibeltroende kristen.  

Om situationen inte är tillfredställande för mig, t.ex. för att min motdebattör inte är ärlig, så hycklar jag inte omkring och går heller inte över till personangrepp, utan jag talar om för min motdebattör vad det är som jag anser inte vara ärlig debattstil. Är det frustration? 

Nu gör du det igen! Jag använde ordet i detta sammanhang: "Jag kan förstår din frustration i diskussionen med mig. Jag baserar inte min tro på min erfarenhet och tolkar min tro utifrån den även om jag erfar saker"

Jag använde inte personangrepp i mitt sista inlägg utan skrev "Det är utan tvekan en karaktärsbedömning."

Du anser alltså att invändningar (argument) mot bokstavstrogen bibeltro och din tolkning av bibeln är “invändningar mot guds skrift” och att vi som inte tänker som ni måste “bagatellisera skriftens text för att stödja vår Position"

Vad jag egentligen skrev:  Dina invändningar är inte emot mig utan med det som står i Guds skrift. Om man nedvärderar eller är selektiv när det gäller bibeln kan man svårt att hävda sig i en diskussion om texten.

I hermeneutik  behandlar man texten på två sätt.

Exegesis - Där texten tolkas i sin sammanhang.    Motsatsen är Eisegesis där man drar ut meningen utan att kolla i vilken relation den ställs i sammanhanget och i den bibliska traditionen.

Genom att dra fraser jag skrev ur sitt sammanhang bevisar du min poäng. Så "ja" du bagatelliserar skriftens text liksom du drar mina argument ur sina sammanhang och försöker att forma om det jag egentligen skrev.

När jag frågade dig vilka akademiker det är som tror på allt som står i bibeln, speciellt på smörja som det där med demonerna (ok, det var inte får som demonerna for in i, utan svin) refererade du till din tråd där jag inte hittade något. Nu refererar du till vad du citerade av Lennox, en Mathematikprofessor, som om han skulle ha sagt något sådant. 

Stopp och belägg! Del 1 - Ämnet akademiker kom upp i # 32 gällande tolkningsmetodik (Exegesis mot Eisegesis). Sedan kom invändningen från FM (#39) att man inte kunde åberopa auktoriteter för att bekräfta min bibelsyn (#40). Jag förklarade att det var inte min bibelsyn som akademiker bekräftade utan sättet att behandla antika dokument (hermeneutik) . Del 2 - Sedan frågade du efter namn på  akademiker som trodde på de övernaturliga saker som Jesus gjorde i bibeln och jag svarade i #51 att de bekännande akademiker tror på det för att det står så i bibeln.  Jag gav dig namn, där ibland John Lennox. Han bekräftade i citatet #54  i denna tråd att det finns många kristna professorer i den akademiska världen. Jag skrev vänligt:   Sök på John Lennox till exempel och de böcker som han har skrivit och hans blogg. Kolla på You Tube när han diskuterar med andra akademiker.  Sedan citerar du Lennox i #57 från en helt annan tråd och påstår han inte nämner demoner!  Funderar

För att väcka intrycket att du skulle ha refererat till något relevant som stöder det som du skriver och samtidigt kan ge mig en smäll under bältet skriver du: “Känner du inte till dessa akademiker som jag listade* och länkade till? Det är OK man kan inte vara insatt i allt.“.  Ska det där vara det som du skrev att du ibland “skojar lite”?

Nu är du riktigt otrevlig. Jag ägnar mig inte åt smällar på något vis.  Det är helt naturligt att anta att du inte känner till dessa troende akademiker lika lite som jag skulle känna till dina lärare, gurus eller vad de nu heter som influerar er.

Om jag invänder mot den beskrivningen och säger att gud är ren kärlek, då klassar du det som en invändning mot gud.......... aha.........

Lösningen är väldigt enkel. Jag känner inte din gud och du känner inte min Gud.

Fata Morgana bygger inte en filosofisk och religiös livsstil på ett fåtal meningar i bibeln och ignorerar resten

Det är precis det hon gör. Hon har erkänt det .  Enligt egen utsago lämnar hon resten. "Jag tar inte en enda lära eller en enda religion som det absoluta, eftersom alla skrifter i alla religioner är författade av både mer eller mindre visa människor och det är bara russinen som har ett värde. " # 37

Men varför ska man förkasta visdomarna som Jesus uttalade (t.ex. bägaren, bjälken osv.) bara för att det också står saker i bibeln som inte är visdom?

Allt som står i bibeln är inte menat som ett imperativ. Det finns historia, poesi, ordspråk, profetia med mera. Det är en samling av 66 böcker. Ni kan bygger era liv som ni vill på det ni vill men både jag och "setfree" har poängterat att man inte kan finna stöd för den livsstilen i bibeln.

 Men vem som försvarar “sin gud” med osanning och retoriska oschysstheter har aldrig träffat gud.

Whatever. . . 

Man kan inte förena två helt skilda gudsbilder till en. Det är en logisk vanföreställning. Denna utgångspunkt är vanlig i de olika uttrycken av nyandligheten i dess strävan till enhet.   

Bibeln kan inte betrakta sig själv med kritiska ögon. Det kan bara människor och bara människor är mottagliga för argument mot bibeln.

Du är ny här eller hur? Jag har hållit på sedan 2009 med precis det - att diskutera med folk som inte håller med min bibelsyn. Vi kommer inte överens men vi utbyter synpunkter. När det gäller din teori om muren lämnar jag det dithän. Du diskuterar inte med en bandspelare utan en människa av genomsnittlig intelligens som resonerar. Det är inget problem för mig om du vill fortsätta att diskutera enbart med "setfree". 

Ha det gott.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-18 12:35 #59 av: FataMorgana

Jag kan inte skriva så mycket än, men jag tar lite i gången. För det finns ett par saker som jag gärna skulle vilja kommentera, både till Setfree och till Woodland.

#42  

Setfreee.

Det där med Gud som en gubbe med vitt skägg var helt min egen föreställning av Gud när jag var barn, därför tog jag det som ett exempel när jag försökte föklara vad en arkebild är. Det var absolut inte för att nedvärdera någon och jag tycker att det är lite synd att du ens tror att jag skriver i sådana syften.... 

Angående bibeln och hur jag läser den, kan man jämföra det med en diktbok. Somliga verser träffar mig rakt i hjärtat, medan andra  inte gör det. Bara för att en dikt är vacker och för att den säger mig något som jag själv har erfarit och håller med om, måste jag väl inte tycka om alla andra dikter för det? Det har ingenting  med att stöda en tro att göra. Jag tycker verkligen det är synd hur allt som jag skriver missuppfattas så.... 

Jag försöker verkligen inget annat än att förklara min väg, hur jag mött Gud och hur denna erfarenhet förändrat mig som person. För att använda mig av dina ord; hände något djupt inne i mitt inre hos mig också, som fick en förvandling att starta. För mig innebär det heller inte att jag är färdig, utan att jag behöver lägga ner det som inte är nyttigt, steg för steg, precis så som du själv skrev, så gör också jag. 

Anmäl
2017-12-18 13:18 #60 av: setfree

#59 Välkommen hem FataMorgana. Hoppas du mår bra. Jag önskar dig hälsa och att du blir smärtfri.

Nej då jag förstår hur du menar. Jag tror dig. Jag tror verkligen bara gott om dig. Hoppas du tror mig. Glad

Jag tror också att du är en sympatisk och bra person. En sådan som man gärna umgås med. Vi har gjort olika andliga erfarenheter. Du får förstås se på bibeln som en diktbok och plocka delar om du tycker det känns bra.

Det krockar lite när du benämner "något" för Gud. Det gör mig mer än förvirrad. För mig är det självklart att Gud är mer än något opersonligt varande. Lite svårt med formuleringarna här. Jag vill mer hålla isär begreppen. Det är nog lite för att jag är ingenjörsutbildad och tänker på definitioner och begrepp.

Vad tror du om din framtid? Kommer du att leva lite friare? Jag vet hur det är med smärta. Jag lyckades ändå besöka mina vänner i Kina och gå längre sträckor. Cykel var perfekt. Nu har jag nyligen beställt en flygbiljett till Bangladesh i början av maj. Jag åker med en vän som ska hålla en kampanj där. Jag har länge velat se på plats det som vi har bidragit till under många år. Sedan är det kul att umgås med intressanta människor.

Vi behöver ha lite kul att se fram emot. Min dotter(19 år) planerar att åka till Nya Zeeland i vår, så vi åker båda iväg och får uppleva lite nya äventyr.

Anmäl
2017-12-18 13:56 #61 av: Condor

#57

Setfree, jag skrev inte att du har diskvalifierat dig, utan jag skrev att en religion som hävdar att veta vad som händer efter döden och som hotar med straff och att gå förlorad diskvalifierar sig själv. Det är ju inte du som har tänkt ut dig det där för att styra folk och att utöva makt över dem, utan du är en av dom som har blivit styrd. Därför kan du väl inte tolka det som att jag skulle ha menat att du har diskvalifierat dig.

Det där som du skrev att vi är ens om håller jag med, men vi har olika vägar. Jag tror att det finns många vägar och att det inte är vägen som är avgörande, utan det som man känner i hjärtat. Du känner i hjärtat att du vill lägga ner egot och byta hämnd mot kärlek. Du har kommit till insikt att avsikten är viktigare än utsidan och att vi bör minska fokusen på det materiella och söka det gudomliga. Det är helt i linje med vad Jesus propagerade och där är vi båda överens med Jesus. Jag anser att det som du nämner är en utvecklingsprocess som sker efter otaliga insikter, funderingar och erfarenheter. Det går inte att byta ut hämnd mot kärlek genom att fatta ett beslut att nu gör jag det. Det måste komma utifrån hjärtat. Men i gamla testamentet står det att man ska älska sin nästa som sig själv. Hur ska någon kunna göra det på befäl? Det är dessa regler som jag kritiserar och inte kan tro att de kommer från gud. Snarare var Moses tvungen att tänka ut sig det där, för det var ju inte bara snälla människor med bland folket som han befriade.

Bortsett från kärleken som behöver att utvecklas, måste det samtidigt ske en mental process gällande insikt som börjar med att ställa frågan “älskar jag mig verkligen själv?”. Vi alla har egenskaper som vi helst inte vill se. De flesta vill se sig som goda och kärleksfulla människor och förtränger mer eller mindre av deras egenskaper som inte passar in i bilden som de har (vill ha) av sig själva. Dessa egenskaper blir så att säga omedvetna och nu kommer en del av den analytiska psykologin: Dessa förträngda delar av sig själv utvecklar en egen dynamik i undermedvetandet. Det som man inte accepterar på sig själv, accepterar man ännu mindre när det uppträder hos andra. Om man inte accepterar sig själv med sina fel och brister  kan man heller inte älska någon annan med dessa fel och brister .  Man tror att man älskar sig och andra, men egentligen älskar man bara bilden som man har.

Vägen till att älska sig själv och andra så som de är börjar alltid med att bli medveten om vad det är som man förtränger/ inte accepterar på sig själv. Först när man är medveten om sig själv kan man acceptera och älska sig själv, med alla sina fel och brister och först då kan man arbeta på sig själv. Det finns många metoder att bli medveten, inte bara inom psykologin, utan även i österländska metoder, t.ex. Reiki. Det är en process som sker steg för steg. Då gör man ren sin bägare inuti steg för steg. Men om man bara följer regler (för att det hotas med straff) ändras ingenting i hjärtat och man har bara utsidan av bägaren ren. Därför anser jag att sådana religioner diskvalifierar sig själva.

Gudarna: Du menar att Jahve skapade gudar som han inte tolererade? Allt som gud skapade är en del av skapelsen, men inte gud. Därför finns det bara en gud, men folk föreställer sig olika gudar.

Vi kanske har olika föreställningar av andliga “makter”. För mig existerar inga demoner och onda andar, men allt som existerar har en andlig bakgrund. Metaforiskt kan man se det som att gud dansar och det är vi och hela existensen som är dansen. Eller att gud drömmer och det är vi och hela existensen som är drömmen. Det finns ingenting som inte är andligt, men “andliga makter” är bara ett sätt hur människor föreställer sig saken pga kulturen som de har vuxit upp i. Tänk om inga människor som kan skilja mellan gott och ont skulle existera. Vem skulle i så fall göra gott eller ont? Ett lejon dödar av instinkt och det är inte en konsekvens av ondska, utan en konsekvens av att vara ett lejon. Lucifer är också bara en metaforisk föreställning av representanten för ondskan.  Det finns många religioner som har liknande sagor med figurer som motsvarar Jahve och Lucifer. Den där historian i bibeln är bara en liknelse, precis som de andra religionernas historier.

Sen undrar jag varför du fortfarande skriver att Fata Morgana och jag skulle ha en tro och att vi anser att bibeln ibland skulle stödja den. Vi är båda 2 helt utan tro och trosystem. Det som Fata Morgana menar är att när hon läser Jesus uttalande, att det stämmer överens med hennes egna insikter och att det träffar henne i hjärtat, t.ex. det där med bägaren eller bjälken. Hon har konstaterat att hon lever (försöker att leva) precis så som Jesus propagerar, helt utan att hon tror på korset. Den delen av bibeln stödjer hennes eget sätt att leva. Att bibeln i sin helhet skulle stödja vår “way of life” har vi aldrig påstått och vi kanske skulle bli sura om någon skulle tillskriva oss det och i alla fall  rätta till honom.

Sen är det inte samma sak att förkasta ett trosystem som människor har byggt upp omkring Jesus, som att förkasta Jesus. Jag förkastar bara trosystemet, men Jesus anser jag vara en mycket vis och upplyst människa som säkert har fördjupat sin relation till gud så djupt som människor förmår att göra. Jag förkastar inte Jesus,  utan jag har stor respekt för honom och anser att han är en underbar människa.

Mitt jobb och utbildning är privat (men inget ovanligt) och säger egentligen inte mycket om mig.

Anmäl
2017-12-18 14:00 #62 av: Condor

#58

Woodland, jag svarar dig i morgon för jag hinner inte mer idag än att jag svarade Setfree. Så klart att jag diskuterar även med dig, för jag har inte tappat hoppet att vi kan diskutera lika bra med varandra som jag diskuterar med Setfree.   

Anmäl
2017-12-19 09:09 #63 av: setfree

#61  Det går inte att byta ut hämnd mot kärlek genom att fatta ett beslut att nu gör jag det. Det måste komma utifrån hjärtat. Men i gamla testamentet står det att man ska älska sin nästa som sig själv. Hur ska någon kunna göra det på befäl? Det är dessa regler som jag kritiserar och inte kan tro att de kommer från gud.

Det är faktiskt Jesus som säger att vi ska älska sin nästa som  sig själv. Jesus skärper kraven. Han tar inte bort något.

Om man upptäcker att man är en skapelse av Gud (en person) som älskar mig så blir det lättare att älska sig själv. Om nu det är en bra början. Det borde verkligen vara ett argument för att tro på en personlig Gud.

Sen undrar jag varför du fortfarande skriver att Fata Morgana och jag skulle ha en tro och att vi anser att bibeln ibland skulle stödja den. Vi är båda 2 helt utan tro och trosystem..

Ni tror på kundalinikraften och på Reiki. Ni tror att inga demoner finns. Ni tror att Jesus var en upplyst människa. Det är självklart att ni har ett trossystem. Det är bara det att ni inte har det nedskrivet. Att komma fram till vad man inte tror på är också ett slags trossystem. Ni tror inte på en personlig Gud. Visst ni påstår att ni inte vet vad som händer när man dör, det är korrekt. Enda skillnaden är att ni är fria att hämta lite här och där. Några visdomsord från bibeln och lite från hinduismen. Ni uttrycker er väldigt självsäkert om en massa saker. Hur kan man göra det utan att ha en ganska klar bild av den andliga verkligheten.

Metaforiskt kan man se det som att gud dansar och det är vi och hela existensen som är dansen. Eller att gud drömmer och det är vi och hela existensen som är drömmen.

Jag har faktiskt läst Capra: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tao_of_Physics

Jag snöade in på modern fysik för många år sedan och jag har även läst https://en.wikipedia.org/wiki/A_Brief_History_of_Time

Din formulering stämmer väldigt bra med det hinduiska tänkandet. Om jag inte tar fel har du inspirerats av hinduism och buddhism. Min väns fru som jag reste till Indien med har läst "indologi" (vad nu det är) på universitetet i Sofia och hon pratar hindi och är väl insatt i detta. Hon förklarade mycket när vi var i Indien. Intressant och lärorikt. Lite förstår jag. Dessutom har jag läst lite modern fysik så jag kan förstå några tankegångar.

Min slutsats är helt klar. Jag väljer Jesus alla dar i veckan och alla timmar på dygnet. Jesus är coolare och mäktigare än allt annat.

Anmäl
2017-12-19 11:53 #64 av: Condor

#58

 Woodland, svaret som du gav mig gällande Bailey är inte tillfredställande. Fata Morgana använder sig inte av någon sorts teknik för att läsa bibeln och sen undrar jag hur man ska läsa och bedöma bibeln utan att använda sig av bibelord? Fata Morgana läser bibeln helt normalt, utan att påverkas av ett trosystem och sen avgör det sunda förnunftet och hjärtat vad som är visdom och vad som t.ex. är gammal folkstro och vidskepelse. Din tolkning av bibeln ligger mycket närmare Bailey än Fata Morganas tolkning. Det är ju du och Bailey som tror på Lucifer och demoner, men inte Fata Morgana. Inse att det inte är rätt att dra alla över samma kam som en djävulsdyrkare som inte tolkar bibeln utifrån en religiös tro, utan objektivt.

Att professorn inte är professor i psykiatri var du ju tvungen att erkänna, för det bevisade jag ju. Om det verkligen var ett misstag av dig, visar det i alla fall hur ytligt du läser och bedömer fakta. Professorns bio visar ingenting om att han skulle veta vad det är på tal om i Jungs röda bok, men på sidan som du länkade till resonerar han tydligen utifrån att Jung skulle ha mött riktiga entiteter, fast Jung bara mötte arketyper i form av arketypiska bilder. Arketypiska bilder möter alla människor i sig, även du och jag.

Jag vet att min svenska inte är bra och jag har säkert en massa stavfel i mina inlägg, men tack i alla fall. Jag har visat dig var jag anser att du använder dig av oschyssta tricks och det gjorde jag inte för att attackera dig, utan för att jag hoppades att du inser det och förbättrar din diskussionsstil. Om skeptiker inte har anklagat dig för det ännu kanske det beror på att de själva använder sig av oschyssta tricks och att en sådan diskussion är helt normal för dem. Men jag vill ha en annan sorts diskussion än den typiska diskussionen mellan skeptiker och kristna. Jag vill ha en schysst och saklig diskussion.

Vad jag ville visa dig med Einsteinexemplet är att man kan tro på gud utan att tro på bibeln med deras demoner. Du refererade ju till personer som egentligen bara sa att de tror på gud, men som du tolkade som om de skulle tro på hela bibeln, inklusive demonerna.

Det där med frustrationen: Jag tillskrev dig inte personangrepp i det sammanhanget, utan jag beskrev alternativen till hur man kan reagera på oschysst debatteknik. Då menade jag att jag varken reagerar med personangrepp eller med hyckleri, utan jag talar helt enkelt om för dig var jag anser att du inte är schysst och sen frågade jag dig om det är frustration att reagera som jag gör.

Du ser invändningar mot bibeln som invändningar mot guds skrift = att se invändningarna mot gud. Jag ser inte bibeln som guds skrift, utan bibeln är skriven av människor och det är människor som hävdar att det skulle vara guds skrift. Om jag läser hur GT nedvärderar gud genom att beskriva honom som en gud med mänskliga attribut, som en ond, ilsken och avundsjuk psykopat och massmördare har jag faktiskt invändningar mot det, eftersom jag anser att gud är ren kärlek. Men det är inte invändningar mot gud eller hans skrift, utan invändningar mot människorna som beskriver gud på det här viset.

Akademikerna: Du skrev i inlägg 38 till Fata Morgana att du har belägg för din bibelsyn bland akademiker men även bland otroende forskare och historiker (inte sättet att behandla antika dokument). Du har inte refererat till en enda akademiker som bekräftar din bokstavstrogna bibelsyn inklusive demonerna. Det som Lennox skrev är ingen bekräftelse för din bibelsyn, utan jag håller helt med Lennox i det som du citerade. Att du i stället för att referera till akademiker som bekräftar din bibelsyn , låtsades du att ha refererat till akademiker som har bekräftat din bibelsyn och tillskriver mig okunskap. Det är det som jag kallar att ge mig en smäll under bältet. I en saklig diskussion refererar du antingen till det som jag frågr efter eller du erkänner att du har fel. Jag är ledsen att jag inte kan kritisera på ett trevligare sätt, men kritik är i och för sig inte trevligt, men ibland nödvändigt.

Gällande stöd för livsstil: Om Fata Morgana propagerar kärlek och att rengöra sin bägare, hurvida stöder inte Jesus detta när det var precis det som han själv propagerade? Vi hävdar ju inte att bibeln i sin helhet skulle stöda vår livsstil, utan livsstilen som Jesus propagerade.

Gudsbilder: Alla föreställningar (bilder) av gud är fel, eftersom gud är oföreställbar. Därför är det fel att säga att “min gud” (min föreställning av gud) skulle vara den rätta eller mer rätt eller fel än en annans föreställning.

Du diskuterar här sen 2009. Det var ungefär på den tiden som jag slutade upp att diskutera i forum. Jag har ibland hjälpt Fata Morgana, men förr i tiden har jag diskuterat flitigt i olika andra forum. Jag slutade upp för att många inte förmår att diskutera sakligt och använder sig av oschyssta metoder när de inte kan bemöta argument.

Anmäl
2017-12-19 12:11 #65 av: FataMorgana

#40  

Woodland.

Det mesta har ju  Condor redan svarat på, som t.ex sanningen om Nietzsche och Jung  så jag författar mig helt kort nu och skriver därför inte så mycket.

Men nu har du i allafall  gjort mig riktigt nyfiken på den här Bailey och undrar om du inte skulle kunna länka till volumers verk 21 som du hänvisade till? Hur jag än googlar hittar jag det inte. Jag skulle gärna vilja läsa det för att se om jag hittar några likheter med "den anpassning av bibeln" som du påstår att hon gör med hur jag själv tolkar bibeln. Eller vill du kanske bara få mig att framstå som någon som jag inte är, precis som när Jung försöker framstås som en sinnesjuk människa som skulle hålla på med demoner? Det är inte bara oschysst utan det är även oärligt.

Sen tycker jag att det heller inte är särskilt schysst att tillskriva mig att omhulda upplevelser som psykiatrin får sitt bord när jag inte omuldar några andra upplevelser än min egen erfarenhet med Gud som faktiskt räddade mig från psykiatrin. Jag har inte behövt en psykiater sen 11år och jag blev av med all min ångest och kunde sluta upp med mina mediciner. Mig räddade kundalinin mitt liv. Igen en gång verkar det som att du försöker få mig att framstå som någon som jag inte är. 

Anmäl
2017-12-19 13:00 #66 av: Condor

#61

Setfree, jag har inte intrycket att Jesus skärpte någonting, utan snarare försökte Jesus att ge människorna förståelse för varför man ska göra si eller så i stället för att blint följa regler. Jesus ville ha en förändring i människornas hjärta och inte att människorna ska följa regler pga att de är rädda för straff. Paulus skrev ju att Jesus kom för att ge insikt om lagen.

När man har blivit förändrad pga erfarenheter med gud, kan man bli till ett kärl för guds kärlek, men det är ett utvecklingssteg som ligger längre fram på vägen. Det första steget är dock att komma till insikt om sig själv, att se sina fel och brister för att kunna älska sig med alla dessa och sen måste man VILJA att förändra sig. En väg börjar alltid med det första steget. Om man har erfarit gud behöver man varken tro på en personlig eller opersonlig gud. Gud är varken personlig eller opersonlig. Personlig och opersonlig är 2 motsatta dualiteter, men gud är inte dualistisk.

Sen “tror” vi inte på Reiki eller Kundalini. Vad man själv har erfarit behöver man inte tro på. Fata Morgana kom i kontakt med Reiki genom mig. Jag mötte henne i ett forum och hon klagade över smärtor som hon hade för att hon hade en inflammerad axel i flera månader. Jag frågade henne om hon vet vad Reiki är. Hon hade nog hört uttrycket, men trodde inte på att det skulle hjälpa, speciellt inte för att det var på distans. Men ändå var hon öppen för att pröva ut det. Jag behandlade först på kvällen 2 ggr och en gång tidigt på morgonen. När hon vaknade upp den dagen var smärtorna borta. Senare initieradae jag henne i Reiki och hon kunde erfara hur det är att själv kunna behandla sig själv och andra. Vad är det som du anser att man behöver att tro eller att vi tror på? Att vi inte tror på demoner är ingen “tro” utan en “icke tro”, för att det inte finns någon anledning till att tro på demoner.

 Vi hämtar heller inte “lite här och där”, utan vi läser och konstaterar att det finns överenstämmelser med våra egna erfarenheter, både i bibeln och andra religioner, men det finns ingen religion som i sin helhet stämmer övrens med våra egna erfarenheter. Du får gärna ge mig ett exempel på saker som vi uttrycker oss om, som du anser att man måste ha en klar bild av den andliga verkligheten. Jag hävdar inte att ha den klara bilden i sin helhet, men om man håller på med Reiki i 23 år erfar man en hel del saker om den andliga verkligheten. Det här är bara ett exempel: När Fata Morganas syster nästan dog, behandlade vi henne med Reiki på distans. Hon hade en tarmoperation som blev till en blodförgiftning och hon låg i koma i flera veckor med uppskuren mage. Vi som inte bor i samma land, blev inte informerade av Fata Morganas föräldrar förrän läkarna förberedde dem på att det inte finns stora chanser att hon kommer att överleva. När jag sedan skickade Reiki på distans, gjorde jag mitt ritual innan jag började att behandla, att förbinda mig med energin, så som jag har gjort det tusentals ggr. Då upplevde någonting som jag aldrig upplevde förr. Energin var så stark som aldrig förr (inte ens när jag initierde andra var den någonsin så stark) och genom mina slutna ögon såg jag 2 ljusstrålar med lilablå färg komma från höger och vänster sida på pannan som möttes i mitten på pannan, där de gick direkt in i huvudet. Det kunde jag dra flera slutsatser av. 1. Det är inte jag som bestämmer, utan det är gud som gav mig kraften i det ögonblicket för att Fata Morganas syster skulle överleva. 2. Ljuset på pannan stämde överens med indisk filosofi och religion. Pannchakrat (också kallat tredje ögonet) existerar och att chakraläran stämmer. Pannchakrat har faktiskt den färgen och det öppnade sig tack vare gud, för att han gav mig kraften att rädda livet av Fata Morganas syster. Sen behandlade vi båda 2 varje dag flera ggr och hennes syster blev frisk igen. Men för läkarna var det ett mirakel.

Det är alltså inte så att vi tror det ena eller andra som kommer från olika läror, utan vi gör erfarenheter som antingen bekräfter en del av en lära eller avfärdar den delen av läran. Om man håller på med Reiki i 23 år och har initierat över hundra människor gör man faktiskt en hel del erfarenheter med den andliga världen. Men ändå är jag långt ifrån att förstå och veta allt (att ha en klar bild). Men det som jag vet och har erfarit, det VET jag. Jag behöver inte tro.

Anmäl
2017-12-19 13:16 #67 av: FataMorgana

#60  

Setfree.

Tack. Förutom smärtor mår jag bara bra och snart kommer jag nog att kunna återgå till arbetslivet igen och leva ett helt normalt liv. Det är alltså ingen fara med mig Glad Sen har jag nog mycket att tacka Condor för. Han ger ju mig reiki varje dag och på så vis klarar jag av det utan behöva allt för mycket mediciner. Jag önskar verkligen att du också skulle hitta en bra teknik att lindra dina egna smärtor med. Du kan ju försöka med att lägga dina  händer på ställena som du har ont och sen be Jesus om hjälp medan du visualiserar hur läkande kärleksenergi flyter ur dina händer och sprider sig omkring ställena som du har ont. 

Att du tror att jag är en sympatisk och god person glädjer mig att höra, förstås, det samma tänker jag om dig, men det är inte rikigt dit jag vill komma med att diskutera här, utan snarare försöker jag bara få dig att förstå att det inte endast är människor som du och Sebbe Staxx som du hänvisade till i ett tidigare inlägg som har blivit födda på nytt, utan att det även händer andra människor med som inte delar just din kristna tro på Jesus. 

Gällande personlig och opersonlig Gud skrev Condor just till dig om den saken. Att Gud varken är personlig eller opersonlig, men relationen som man har till Gud är förstås personlig. Annars berskriver jag Gud helst som ren kärlek. Ordet något använder jag mig bara av för att det inte går att beskriva Gud. 

Tack också för den hjärtliga hälsningen, jag visste inte ens att man kan skicka sådana hälsningar Glad

Anmäl
2017-12-19 13:29 #68 av: setfree

#66 Setfree, jag har inte intrycket att Jesus skärpte någonting, utan snarare försökte Jesus att ge människorna förståelse för varför man ska göra si eller så i stället för att blint följa regler. Jesus ville ha en förändring i människornas hjärta och inte att människorna ska följa regler pga att de är rädda för straff. Paulus skrev ju att Jesus kom för att ge insikt om lagen.

Du skall inte begå äktenskapsbrott.  Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.  Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Matt 5:27

Detta är bara ett exempel. Det finns fler. Jesus predikade inte bara kärlek. Långt ifrån. Ditt intryck, det är just det. Bara ett intryck. Du får nog förklara tydligare än så. Har du verkligen läst vad det står? Hur är det med mötet med den rike mannen? Har du läst det? Man blir förstummad. Inte bara kärlek där.

Du leker med ord. Att tro på något betyder i detta sammanhang att se som en sanning. Jag trodde du förstod det. Du ser väl på kundalini som en typ av sanning. Reiki är väl en sanning för dig? Men visst vi kan väl byta namn på det till ditt sanningssystem. Du förlitar dig på Reiki på samma sätt som jag förlitar mig på Jesus. Samma sak.  Hur du har kommit fram till att demoner inte finns får du verkligen förklara för mig. Eller är det en gissning?

Jag har aldrig påstått att Reiki och kundalini inte finns. Det fungerar säkert. Mig behöver du inte övertyga. Däremot påstår jag att jag inte för ett ögonblick tror att du och jag har samma "kraftkälla". Som jag ser det så har vi absolut olika Gud. Jag bekänner mig inte till din Gud. Om du påstår att alla tror på samma Gud men att det bara är olika synsätt, så visst det kan du göra, men jag håller inte med.

Jag påstår att det finns både goda och onda andliga krafter. Det är bara att se sig omkring, eller lyssna på olika vittnesbörd.

Om du påstår något får du förklara hur du kommer fram till din slutsats, annars är det bara ett påstående.

För övrigt är det intressant att skriva med dig eftersom du vågar ta en diskussion. Hoppas du inte tycker illa om att jag är väldigt rak. Det kommer sig av att jag inte tycker om flum och att jag är van vid det som ingenjör.

Anmäl
2017-12-19 15:38 #69 av: Condor

#68

Tack för blommorna. Glad Du behöver inte tacka för att jag diskuterar med dig. Hur skickar man iväg sådana animationer?

Setfree, det är absolut ok att vara väldigt rak. Jag är själv väldigt rak, fast det missuppfattas ibland (t.ex. min diskussion med Woodland), men jag förstår dig helt och hållet. Är man inte rak, är man en hycklare.

För mig är tro och att erfara inte bara en lek med ord. Jag lärde mig en massa saker om Reiki när jag själv lärde det. Jag skulle ha kunnat säga att nu tror jag det här, men jag ville själv pröva ut det. Det var en hel del saker som inte stämde överns med vad jag lärde, t.ex. att Reiki per automatik flyter dit där det behövs. Min erfarenhet är, att om någon har ryggsmärtor, måste jag lägga mina händer på ryggen för att få en effekt. Ryggen blir inte bättre om jag t.ex. behandlar handleden. När jag konfronterade min Reikilärare med det, svarade hon att i så fall energin väl behövdes mer på ett annat ställe. Eftersom personen annars var frisk, kunde jag inte föreställa mig var den skulle behövas bättre på ett annat ställe än på ryggen och om det skulle stämma, skulle ju energin flyta till det andra stället även om jag behandlar ryggen. Men det gör den inte och därför avfärdade jag den delen av läran. Andra saker av läran, som t.ex. att man själv inte kan bestämma hur mycket energi som flyter och hur stark den är, är lite svårare att testa ut. Jag kunde först bekräfta det som sanning när jag behandlade en människa som svävade mellan liv och död. Så stark som den var när jag behandlade Fata Morganas syster är den inte alltid, eller bättre sagt var det det starkaste som jag någonsin upplevt. För mig är det forskning i stället för att tro.

Sanningssystem är heller inte det rätta ordet. Jag har inget system, men jag söker sanningar och först den egna erfarenheten gör någonting till en sanning. Vad har du för nytta av en “trodd sanning”?

Det som du citerade av Jesus passar bra till det som jag skrev i inlägg 66, att Jesus ville att det skulle ske en förändring i människors hjärta i stället för att de blint följer regler. Vi tolkar det kanske lite olika. Du ser det som en skärpning, men jag ser det som att en förändring i hjärtat kan bara ske genom insikt. Jesus ville ge människorna den insikten, inte hota att man brutit mot lagen och hamnar i helvetet bara man har begär att bryta mot den. Det sista i det som du citerade om helvetet, betyder egentligen “Gehenna” och var platsen där man brände avrättade brottslingars lik.

 Mötet med den rika mannen: Jesus sa till mannen att han ska sälja allt som han har och ge till de fattiga. Det gjorde han för att han tänkte rättvist. Det där med skatten i himlen kan man se på ett annat sätt. Det finns ett möte mellan en rik kinesisk kejsare och en vis buddhistisk mästare (kommer inge ihåg namnen) i de buddhistiska skrifterna. Kejsaren sa till mästaren, att nu har han spenderat så väldigt mycket pengar för att göra goda saker, som att bygga buddhistiska tempel och annat. Han frågade mästaren vad hans belöning kommer att vara i himmeln. Mästaren svarade honom, att han kommer att brinna i helvetet, för att han gjorde de goda sakerna bara för belöningens skull. Han syftade bara på att flytta över sina rikdomar från den här världen till världen efter döden. Om den rika mannen som Jesus mötte också bara var ute efter “skatten” har ingenting förändrats i hans hjärta. Det blir ingen skatt i himlen, så länge inget ändras i hjärtat. Jesus prioriterade de fattiga. Det var viktigare än att hjälpa den rika mannen i hans andliga utveckling. Smiley

Intessant att Jesus säger “varför kallar du mig god? Ingen är god utom gud”. Jo han var bara en människa, men en mycket speciell.

Setfree, varför tror du att det finns mer än en gud? Kommer inte allt som existerar, inklusive alla krafter från en enda skapare och källa? Det är bara inom den fysiska världen som krafterna delas upp i olika frekvenser och som allt delas upp i dualiteter. Precis som när solens vita ljus delas upp till en regnboge om det bryts genom ett prisma. Alla dessa färger kommer från det vita ljuset. Låt oss fortsätta med den liknelsen. När vi lever i den fysiska världen existerar för oss bara de olika färgerna. Det är existensen. Det vita ljuset är i den här liknelsen skaparen / gud. Du med dina olika föreställningar av gudar och kraftkällor resonerar inom de olika färgerna och säger “min gud är röd men din är grön. Vi har inte samma gud”, men gud är det vita ljuset som alla färger kommer ifrån. Men eftersom vi inte kan se det vita ljuset, kan det hända att vi uppfattar resonansen i form av en färg. Allt det här var bara metaforiskt för att förklara varför du, jag och folk i andra kulturer är skapade av en och samma gud och att det inte finns mer än en gud, fast otaliga föreställningar av skaparen gud.

Det finns inga “goda och onda andliga krafter”. Det är bara vi människor (som förstås också är andliga) som gör gott eller ont. Jag är själv fascinerad av hur man kan påverka fysiken bara av att föreställa sig (visualisering) att lägga händerna på någon och att det har verkning i den fysiska världen. Vi “skapar” kanske själva omedvetet energifält som påverkar varandra hela tiden. Rupert Sheldrake har gjort experiment med djur och har konstaterat att om man lär apor som lever på en ö och som inte har kontakt med andra apor något nytt, så börjar efter en viss tid apor som lever någon annanstans att ta över detta beteende. Sheldrake kallade dessa energifält “morfogenetiska fält”.  Om han har rätt, kan man ju föreställa sig vilka fält ett stort antal människor bygger upp. Det kan vara positivt, men det kan även vara negativt (exempel islamistisk terror). Jag utesluter inte att vi påverkas av sådana krafter, men demoner och andra entiteter finns det ingen anledning att tro på. Om någon talar om för mig att han ser demoner, är sannolikheten större att han lider av hallucinationer än att han har mött en demon. För övrigt ser jag bara människor göra onda saker och det räcker. Vad ska vi ha demoner till?

Anmäl
2017-12-19 18:19 #70 av: Woodland

Ok Condor och Fata Vad har ni för religiös backgrund innan det som vi kristna kalla det ockulta (Reiki, tredje ögat medmera) kom in i ert liv? Har ni uppfostras som muslimer, ateister, kyrkliga eller vad?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-20 10:06 #71 av: setfree

#69  För mig är det forskning i stället för att tro.

Sanningssystem är heller inte det rätta ordet. Jag har inget system, men jag söker sanningar och först den egna erfarenheten gör någonting till en sanning. Vad har du för nytta av en “trodd sanning”?

Jesus sade: ”Gå, din tro har hjälpt dig.” Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen.

Då sade han till henne: ”Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid.”

Här är två exempel på hur tro påverkar omständigheter. Detsamma gäller för oss idag.

 ...att det skulle ske en förändring i människors hjärta i stället för att de blint följer regler. 

Vilka regler är det du menar? Vi är helt eniga om att vi ska förändras inombords.

Det sista i det som du citerade om helvetet, betyder egentligen “Gehenna” och var platsen där man brände avrättade brottslingars lik.

Det är helt rätt, men det var inte poängen. Jag protesterar emot att du menar att Jesus bara predikade kärlek. Det är en förvrängning av sanningen. Nu är det så att vi hänvisar till nåden och då behöver man inte leva enligt alla "regler" som du hänvisar till.

Det finns inga “goda och onda andliga krafter”. 

Du kan inte bara påstå något utan att ha belägg. Om du nu hänvisar till "erfarenheter" så vilka erfarenheter har som förklarar detta påstående?

För mig är det helt självklart att det finns goda och onda andliga krafter. Det finns mängder med vittnesbörd av människor som kan beskriva i detalj hur det fungerar. Jag har lyssnat på väldigt många. Här finns både bibeln och vittnesbörd att hänvisa till.

 varför tror du att det finns mer än en gud? Kommer inte allt som existerar, inklusive alla krafter från en enda skapare och källa?

Vi är alla skapade av Gud, för endast Gud kan skapa något.

Det jag kallar för andra gudar är onda andemakter som faktiskt har makt. De vill stjäla slakta och förgöra oss om de får chansen. Om vi åkallar dem så är vi i deras våld, men de lockar med olika saker för att dra oss bort från Jesus.

För mig är det en självklarhet att det fungerar så. Både mina egna erfarenheter och andras erfarenheter och bibeln vittnar om det. De allra flesta kristna som tror på bibeln har nog samma syn som jag. (det finns säkert undantag)

Det är just detta som jag menar skiljer oss åt.

(animationer finns under din profil och klicka på guldmytshop)

Anmäl
2017-12-20 10:43 #72 av: Condor

#71

Setfree, det beror helt och hållet på vad det är som man ska tro. I dina exempel som du tar upp handlar det om att tro att Jesus kan hjälpa dem, för om de inte skulle tro det, skulle de inte ens be om hjälp. Det är en annan sak än att svälja ett helt trosystem med alla dogmer med hull och hår.

Reglerna:  Det är en helt annan sak att inte stjäla, att inte betee sig illa mot andra människor osv. pga kärlek och medkänsla än att följa budorden pga att man vill ha en belöning i stället för att bli straffad. Det förstnämnda kommer utifrån hjärtat. Det sistnämnda utifrån egot och ingenting ändrar sig i hjärtat. Jesus insåg att det är hjärtat som måste förändras.

Jag hävdar inte att Jesus endast predikade kärlek, men käreken var fundamentet för det som han predikade. Förstås var Jesus också en rebell, som kämpade mot orättvisa och de hycklande skriftlärda och han kunde också bli sur, t.ex. när han kastade ut handlarna ur templet.

Gällande "onda makter" som t.ex. demoner, så får du inte omvända bevisbördan och kräva belägg från mig. Om du hävdar att demoner existerar är det du som måste ha belägg. Vittnesbörd är inga belägg.  Tänk på alla människor som hävdar att ha kontakt med utomjordingar, som de kanaliserar budskap ifrån. Ska man tro på allt som folk säger?

Tänk om demoner skulle existera, hur frustrerade de måste vara. Människor gör så mycket ont, att de "stackars demonerna" inte kan hålla med på långa vägar. Människor slaktar varandra och förgör varandra och sig själva.  Det har alltid existerat massmördare, som Hitler, Mao Tse Tung, Stalin och nuförtiden IS, Kim Jong Un osv.  Vi förstör planeten som vi lever på för alla människor, djur och växter.  Men vad hör man från demoner? Folk som hävdar att det finns vittnesbörd..... jaha......

Anmäl
2017-12-20 10:58 #73 av: Condor

#70

Woodland, jag har ingen religiös uppfostran.  Min mor var troende katolik, min far hade ingen religion. Jag är döpt (katolsk) men inte konfirmerad. När den katolska kyrkan ville ha pengar från mig (kyrkoskatt) sa jag hejdå till dem.

Reiki och chakraläran har ingenting med ockult att göra. Ockult betyder "dold", men begreppet användes i gamla tider för allt som var oförklarligt för folk på den tiden och de trodde på demoner som gör människor sjuka, för att de inte visste om de  lika"dolda (ockulta) bakterier och virusar".  De trodde på spådom, som skickliga bedrägare utnyttjade för att lura av folk pengar eller för att styra dem. Det finns en hel del som var dolt (ockult) för folk på den tiden, som det finns vetenskapliga förklaringar för idag.  För mig har det mer med ockultism att göra att tro på demoner än att utforska den andliga världen och att ta emot guds gåvor, som t.ex. Reiki.

Anmäl
2017-12-20 11:22 #74 av: setfree

#67 ... försöker jag bara få dig att förstå att det inte endast är människor som du och Sebbe Staxx som du hänvisade till i ett tidigare inlägg som har blivit födda på nytt, utan att det även händer andra människor med som inte delar just din kristna tro på Jesus. 

Din förvandling kan jag inte förneka. Jag har inte anledning att tvivla på att du har förändrats.

Skillnaden mellan oss är att jag menar att Jesus förändrar oss medan du hänvisar till din egen. Du menar att vi ska jobba med oss själva medan jag hänvisar till att låta Jesus få äran. Han ska växa till och vi förminskas. Jag litar på vad Jesus har gjort för mig på korset och nåden. Om du vill hänvisa till din egen erfarenhet så visst, det kan du göra.

Nu är det ju så att jag vill sätta Gud i centrum. Det är hans rike som vi är delaktiga i.

Jag menar att jag kommer att få stå till svars inför Jesus en dag. Då är det viktigt att han känner mig. Om han inte känner mig ligger jag risigt till. (minst sagt)

Nu är det ju inte jag som ska döma dig eller andra, för mig så får du MVG. Men det betyder ingenting.

Jag vet att du inte tror på domen och vill se kärlek i allt. Vi kommer en dag att få se hur det blir.

Anmäl
2017-12-20 14:32 #75 av: FataMorgana

#74   

Din förvandling kan jag inte förneka. Jag har inte anledning att tvivla på att du har förändrats.

Nej, du tvivlar inte på att jag har förändrats, men du tvivlar på man kan erfara Gud utan att ha en kristen tro. 

Skillnaden mellan oss är att jag menar att Jesus förändrar oss medan du hänvisar till din egen. 

Skillnaden mellan oss är att du vänder dig till Jesus, medan jag vänder mig direkt till Gud och förändrar mig med Guds hjälp. 

Du menar att vi ska jobba med oss själva medan jag hänvisar till att låta Jesus få äran. 

Få äran för vadå? Att jag jobbar på mig själv? Men visst kan han gärna ta äran om han vill, egentligen vill jag själv inte ha någon ära för någonting, men jag förstår nog inte riktigt  vilken ära du menar och för vad, så kan du inte ta och berätta hur du menar? 

Nu är det ju så att jag vill sätta Gud i centrum. Det är hans rike som vi är delaktiga i.

Där håller jag helt och hållet med dig, så ser jag också på det, som att vi är delaktiga i Guds rike. Jag menar bara att man inte behöver tro på Jesus på korset som man gör i den kristna tron för att vara delaktig i Guds rike och för att komma till insikt om det. Det handlar inte om att sätta mig själv och mina erfarenheter i centrum, utan om Guds rike som alla kan upptäcka inom sig. Att det är möjligt utan en kristen tro tog jag bara mig själv som ett exempel för. 

Jag menar att jag kommer att få stå till svars inför Jesus en dag. Då är det viktigt att han känner mig. Om han inte känner mig ligger jag risigt till. (minst sagt)

Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det där, för själv har jag inga rädslor för att ligga risigt till, så jag kan inte riktigt sätta mig in i hur du tänker. Jag jobbar inte på mig själv för bli räddad, utan för att jag inte vill något annat än att vara nära Gud och att bli till en så god kärleksfull människa som möjligt. 

Anmäl
2017-12-20 14:50 #76 av: FataMorgana

Woodland. 

Jag är döpt och konfirmerad i den evangeliska kyrkan, men uppfostrad som varken det ena eller andra. När jag var barn föreställde jag mig Gud som en gubbe med vitt skägg, men jag vet inte riktigt varifrån jag fick det i från.

Sen väntar jag fortfarande på länkar till Bailey. 

Anmäl
2017-12-21 08:20 #77 av: Woodland

# 73

OK tack för informationen. Du har rätt i att ockult betyder "dold."   Bland oss kristna omfattar ordet allt det som härstammar från österländska filosofier och religioner.  Grundidéerna är tvärt emot de kristna i och med att vi tror på absolut sanning och de definierar sanning genom att resonera  på ett annorlunda sätt: någonting kan vara sant och icke sant på samma gång.   

Du skrev att du diskuterade på forum förut. När du förut har diskuterat med folk på nätet, har de sagt att det du sysslar med är demoniskt eller verkningslöst utom för de människor som har lätt för att foga sig i det suggestiva?  Jag bara undrar för du verkar har fastnat med detta med demoner. Vad fick du för kommentarer? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-21 08:20 #78 av: Woodland

# 76

Tack för ditt svar. Jag är glad att du är tillbaka. Din bild av en gubbe på molnen är rätt vanlig bland barn. Det händer ofta att även vuxna bekännande kristna har en fel bild av Gud. Vi får vår Gudsbild från det Herren förmedlade i sitt ord. Jag antar att du fick åtminstone en grundundervisning genom konfirmationen?

Jag får intrycket av att du är en mjuk person och vill väl. Och i kärlek till din själ råder jag dig att släppa detta med Bailey. Jag har inga länkar till hennes verk och vill inte göra reklam för den rörelsen. Jag brukar bara varna för den.

Jag håller på flytta från hus till lägenhet så jag kanske blir lite sen med svar. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-21 08:22 #79 av: setfree

#75 Nej, du tvivlar inte på att jag har förändrats, men du tvivlar på man kan erfara Gud utan att ha en kristen tro. 

Din Gud är inte en person som man kan nå fram till med bön och som hör och svarar. Din gud är något helt annat. Varför tror du att vi har samma Gud? Det är så helt ologiskt. Utan Jesus når du inte fram till Gud. Du kan nog nå fram till något annat. Jag förstår era argument, men jag håller verkligen inte med.

Skillnaden mellan oss är att du vänder dig till Jesus, medan jag vänder mig direkt till Gud och förändrar mig med Guds hjälp. 

Ju ska jag inte lägga ord i munnen på Woodland men jag tror vi är överens om att den personliga Gud som vi har erfarit är inte samma som din. Vi kan vara överens om att vi inte är överens på den här punkten.

Få äran för vadå? Att jag jobbar på mig själv? Men visst kan han gärna ta äran om han vill, egentligen vill jag själv inte ha någon ära för någonting, men jag förstår nog inte riktigt  vilken ära du menar och för vad, så kan du inte ta och berätta hur du menar? 

Min inre förvandling beror inte på att jag har jobbat på mig själv. Den beror enbart på vad Jesus har gjort för mig. Det enda jag gjorde var att be om det. Ska då inte Jesus ha äran för det? Och mycket annat med. Han har svarat på mina böner. Det är hans förtjänst att jag har en familj, och ett jobb och oerhört mycket mer.

Där håller jag helt och hållet med dig, så ser jag också på det, som att vi är delaktiga i Guds rike. Jag menar bara att man inte behöver tro på Jesus på korset som man gör i den kristna tron för att vara delaktig i Guds rike och för att komma till insikt om det. Det handlar inte om att sätta mig själv och mina erfarenheter i centrum, utan om Guds rike som alla kan upptäcka inom sig. Att det är möjligt utan en kristen tro tog jag bara mig själv som ett exempel för. 

 Nej vi tillhör inte samma rike. Man kommer bara och endast in i Guds rike genom Jesus. Du får gärna tro att du tillhör Guds rike, men jag håller inte med.

Det betyder inte att jag anser att jag är bättre än dig. Eller att jag har kommit längre i  min andliga utveckling. Du har säkert jobbat väldigt mycket på dig själv och blivit en bra person. Till och med en mycket bra person. Grattis, jag är imponerad av din förändring.

Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det där, för själv har jag inga rädslor för att ligga risigt till, så jag kan inte riktigt sätta mig in i hur du tänker. Jag jobbar inte på mig själv för bli räddad, utan för att jag inte vill något annat än att vara nära Gud och att bli till en så god kärleksfull människa som möjligt. 

Jag är lyckligt lottad på många sätt. Jag har underbara barn som är harmoniska och en fru som jag är tacksam över. Vi har mer pengar än vi behöver och jag är hyfsat frisk. Men den här vistelsen på jorden är inte mitt fokus. Jag är redo att lämna detta jordeliv när som helst. Min skatt är i himlen, det är det som verkligen betyder något för mig. Jesus är värd mer än alla skatter och erfarenheter här.

Lite kul kan vi väl få ha när vi ändå lever här. Jag har inte slutat att tycka om idrott och motorcyklar och att umgås med vänner och att resa runt till nya platser.

Bra att du inte är rädd och att du vill bli ännu bättre och mer kärleksfull. Fortsätt med att bli helad med Reiki och lev med kundalinikraften om du tycker att det fungerar.

Som du ser i alla mina inlägg så protesterar jag bara emot att du anser att vi har något gemensamt eller har samma källa eller samma Gud. För mig så går det en knivskarp skiljelinje mellan Guds rike och andra riken. I övrigt har jag inte nedvärderat dig eller dina erfarenheter eller skrivit något illa om dig.

Om någon annan som läser detta har någon annan åsikt så får ni gärna skriva det.

Anmäl
2017-12-21 12:20 #80 av: Condor

#77

 Woodland, på tiden som bibeln skrevs och när texterna om “det ockulta” författades, kände ingen i Israel eller Europa till österländsk filosofi. Att klassa österländsk filosofi som “ockult” är någonsting som “dagens kristna” har gjort. De som författade texterna i bibeln hade en helt annan föreställning av det ockulta och de syftade egentligen på svartkonst. På den tiden fanns det en hel del förklaringar för saker som de inte hade kunskap om. Om någon blev sjuk, om deras skörd förintades av torka eller om det hände naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar, vulkanutbrott fanns det egentligen bara 3 förklaringar. Det kunde vara guds straff, demoner eller onda andar eller häxor och trollkarlar som utövade svartkonst som var ansvariga för det. Det var deras “ockulta värld”.

Dagens kristna delar den andliga världen i 2 delar:  Antingen kommer det från Jesus eller satan och på så vis drar de alla andra religioner och filosofier på jorden över samma kam och klassar det som sataniskt, utan att ha kunskap om alla dessa religioner och filosofier. Själv håller jag med Jesus, att det är frukterna som är avgörande. Där som det finns kärlek, medkänsla och människor som har valt “den goda sidan”, där finns också gud och Jesus. Den “andra sidan” representeras av människor som har valt att prioritera deras ego, deras egen fördel och som går över lik för deras egen fördels skull. Ett exempel är Trump. Han skiter i om planeten förstörs, bara USA´s företag (t.ex. hans egna företag) gör bra vinst. Därför förstörs planeten för alla andra människor, djur och växter. Därför förändras klimatet och därför svälter folk i Afrika. Ett typiskt exempel för “den andra sidan”.

 För mig är grejen med Lucifer bara en liknelse. Somliga föreställer sig honom som en demon med horn som ser fruktansvärt ut och som bara är ute efter att plåga folk. Jag skulle vilja ändra liknelsen till att Lucifer är den som förför människorna, som erbjuder dem en glittervärld där de strävar efter rikdom, makt och nöje och där de inte har någon sorts fokus att söka gud. I så fall blir människorna som t.ex. Trump eller ännu värre Hitler eller Kim Jong Un och de gör själva onda saker och de går över lik bara för deras egen fördels skull. Det behövs inga demoner för det.

 Men ibland önskar jag att Lucifer verkligen skulle existera. Jag önskar att om en IS terrorist, som spränger sig själv i luften, tillsammans med oskyldiga människor och som förväntar sig att få 72 jungfruar som belöning efter döden, ska hamna i helvetet och när han öppnar ögonen ska  Lucifer stå där och säga “dig har jag väntat på. Dig kommer jag att ha mycket skoj med.”. Men jag vet att det är mina mänskliga tankar. Kanske gud ser det på ett annat sätt. Gud kanske tar hänsyn till att de har blivit hjärntvättade och inte kan rå för vad de gör.

 Jesus verkar inte att klassa österländsk filosofi i samma kategori som dagens kristna. Jesus uppenbarade sig för Paramahansa Yogananda och det skrev han en bok om som heter “The second coming of Jesus Christ”. Här kan du läsa om hans uppenbarelse: https://ocoy.org/second-coming-christ-paramhansa-yogananda/

Anhängare av Kriya Yoga brukar att ha 2 bilder uppställda, en bild av Yogananda och en bild av Jesus. Vi har ett rum i vårt hem, där vi gör Reiki behandlingar, mediterar osv. och det rummet är dekorerat med symboler från alla möjliga kulturer. Där befinner sig även sakerna från min mor och det som hon trodde på, dvs. bilder av jungfru Maria, en rosenkrans (med kors) och vi har också en Jesusbild. Men vi har också symboler från österländsk filosofi, shamanism och en massa kristaller i det rummet. Alla symboler som har kärlek som fundament är bra symboler. Det är inte symboler i och för sig som har kraft, utan det är människorna som ger en symbol antingen en bra kvalitet eller en negativ. Om många människor använder sig av korset i samband med kärlek, ger de korset en bra kvalitet, pga att många människor bygger upp ett energifält som består av kärlek. Om ni kristna nu går över till att klassa andra människors symboler som “sataniskt” är det bara era egna symboler som lider av det, för ni ger era symboler en negativ attityd. Men ni som tänker så är fortfarande en minoritet bland kristna. Min mor tänkte inte så och många andra kristna tänker heller inte så. Därför har korset fortfarande en bra energi och ni kristna borde se till att inte förstöra den. Skulle det komma så långt att ni förstör era symboler helt, ska jag ta bort rosenkransen med korset från rummet.

Det där med att “ha fastnat” vid demonerna....... jo jag nämnder det, för om någon tror på bibeln och tolkar den ordagrant ingår ju också tron på demoner i hela trosystemet. Jag har haft upplevelser med kristna som tänker som ni gör både i forum och utanför internätet. Jag har varit på kristna föranstaltningar och tittat på hur deras healare (som påstår heala i Jesus namn) arbetar. Reiki betraktas allmänt som demoniskt. Jag skulle kunna skriva en bok om mina upplevelser om det här.

Anmäl
2017-12-21 13:07 #81 av: setfree

#72 Reglerna:  Det är en helt annan sak att inte stjäla, att inte betee sig illa mot andra människor osv. pga kärlek och medkänsla än att följa budorden pga att man vill ha en belöning i stället för att bli straffad. Det förstnämnda kommer utifrån hjärtat. Det sistnämnda utifrån egot och ingenting ändrar sig i hjärtat. Jesus insåg att det är hjärtat som måste förändras.

Hur kommer det sig att du förutsätter att vi följer lager och regler utifrån straff och belöning? Och att du agerar utifrån kärlek? Vi kan ju inte veta vilka motiv var har innerst inne.

Gällande "onda makter" som t.ex. demoner, så får du inte omvända bevisbördan och kräva belägg från mig. Om du hävdar att demoner existerar är det du som måste ha belägg. Vittnesbörd är inga belägg.  Tänk på alla människor som hävdar att ha kontakt med utomjordingar, som de kanaliserar budskap ifrån. Ska man tro på allt som folk säger?

Hur ska jag bevisa det menar du? Det är ju inte jag som har tagit upp frågan. Det är ju du som påpekar hur korkat det är att tro på demoner. Du har ju tvärsäkra åsikter i frågan. Om du hade sagt att man inte vet så ligger ju bevisbördan hos mig. Nu har du naturligtvis inget annat att komma med än ditt eget tyckande. Lite märkligt att hinduer och kristna och muslimer tror på demoner. Det finns andehus i varenda trädgård i Thailand. För att demonerna ska bo där och inte komma in i huset. Även så kallade "primitiva" folk tror på demoner. (jag tar inga exempel) Jag jobbade med en person som är troende hindu från New Dehli för en månad sedan och han berättade om egna erfarenheter. Inte för att jag frågade, han berättade ändå. Han tillhör Brahminerna och har bott i Sverige i 5 år med sin fru. Han jobbar för ett stort Tyskt teknikföretag. Om du reser runt i Indien som jag har gjort så kan du konstatera att man tror på demoner inom hinduismen. Men du har bara ditt tyckande att komma med. Det väger väl tunt.

Vittnesbörd är inget belägg. Nej men om det är så att många beskriver samma sak om och om igen då börjar man ju fundera. Man får ju lägga samman hundratals vittnesbörd och se om det finns ett mönster. Om man struntar i vad andra säger då är man ju korkad. Det betyder inte att man sväljer allt man hör. När jag tror på något är det för att jag belägg för det, jag sväljer inget hur som helst.

Setfree, det beror helt och hållet på vad det är som man ska tro. I dina exempel som du tar upp handlar det om att tro att Jesus kan hjälpa dem, för om de inte skulle tro det, skulle de inte ens be om hjälp. Det är en annan sak än att svälja ett helt trosystem med alla dogmer med hull och hår.

Just det. Det handlar om man tror att Jesus kan hjälpa. OK att svälja ett helt trosystem kan jag förstå att man inte sväljer hur som helst. Jag har heller inte påstått att man gör det hur som helst. Jag undrar om någon verkligen gör det. Man åkallar Jesus och låter han sköta resten. Trosystem tror man inte på hur som helst.

Jesus agerade utifrån kärlek, annars hade han inte dött för vår skull. Men det är nödvändigt att tro och bekänna honom för att nå himlen, ja det är ett krav. Om du kallar det för dogmer så är jag oerhört dogmatisk.  

Är du inte intresserad av att resa runt i Indien? Se och prova lite mer på plats. Som jag skrev ska jag vara på plats i Bangladesh i maj.

Anmäl
2017-12-21 13:41 #82 av: FataMorgana

#79 

Din Gud är inte en person som man kan nå fram till med bön och som hör och svarar. Din gud är något helt annat.

Varför tror du att vi har samma Gud?

För att jag inte ser mer än En Skapare / En Gud. För mig är det helt ologiskt att det skulle finnas fler än En Skapare till allt. Som jag ser på saken handlar det inte om Vem man ber till, utan Att man ber och söker Gud med kärlek och ett uppriktigt hjärta. Som du själv höll med om gör vi oss alla olika bilder av Gud och därför är det inte bilden av Gud som vi har som är det avgörande, utan som jag skrev Att vi söker Gud. Gud svarar nog, oavsett om vi föreställer oss Gud som t.ex en person, som ren kärlek eller som rent medvatande. Det är den goda och kärleksfulla avsikten att nå fram till det högsta gudomliga som gäller och inte vilken tro man sitter inne med. 

Min inre förvandling beror inte på att jag har jobbat på mig själv. Den beror enbart på vad Jesus har gjort för mig. Det enda jag gjorde var att be om det. 

Ska då inte Jesus ha äran för det? Och mycket annat med. Han har svarat på mina böner. Det är hans förtjänst att jag har en familj, och ett jobb och oerhört mycket mer.

Mig har inte Jesus förvandlat utan Gud. Gud kom till mig för att det inte fanns en annan utväg från livssituationen som jag befann mig  i. Men Gud gjorde inte ren min bägare åt mig, utan hjälpte mig att själv rengöra den och skickade mig Condor som hjälp. Som både jag och Condor skrev tidigare uppmanade Jesus människorna att rengöra sin bägare. Han sa inte att han gör jobbet åt dem, utan han kallade dem t.o.m för hycklare för att de inte rengjorde sin bägare inuti. Sen sa han också; Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Han sa inte att han tar bort bjälken ur någons öga. Jag tror att för att få hjälp av Gud, måste man också vara beredd på att göra något för sig själv. 

Nej vi tillhör inte samma rike. Man kommer bara och endast in i Guds rike genom Jesus. Du får gärna tro att du tillhör Guds rike, men jag håller inte med.

Ja jag vet att du anser det, det är lite därför jag skriver här, för att jag önskar så av att hela mitt hjärta att du också skulle komma till insikt om att det inte bara är ni kristna som tillhör Guds rike, utan att alla människor gör det. Men för gäves..... 

Det betyder inte att jag anser att jag är bättre än dig. Eller att jag har kommit längre i  min andliga utveckling. Du har säkert jobbat väldigt mycket på dig själv och blivit en bra person. 

Nej, men du anser att du tillhör Guds rike och att jag och alla andra som inte delar din kristna tro går evigt förlorade. 

Men den här vistelsen på jorden är inte mitt fokus. Jag är redo att lämna detta jordeliv när som helst. Min skatt är i himlen, det är det som verkligen betyder något för mig. Jesus är värd mer än alla skatter och erfarenheter här.

För min del betyder alla människor och djur som lever här och nu så mycket mer än några skatter i himlen. Det är här på jorden som fattigdom, svält, krig, elände och misär råder och inte i himlen. 

Bra att du inte är rädd och att du vill bli ännu bättre och mer kärleksfull. Fortsätt med att bli helad med Reiki och lev med kundalinikraften om du tycker att det fungerar.

Nej jag vet inte längre vad det skulle finnas att vara rädd för. När min kundalini steg upp i kronchakrat och jag erfor Gud försvann alla mina rädslor för döden, helvetet, djävulen och att gå förlorad och jag insåg att jag inte är en människa som är här på jorden för att göra gudomliga erfarenheter, utan att jag är en del av det gudomliga som bara är här på jorden för en kort tid för att göra mänskliga erfareheter. Jag insåg att den enda ondska som finns är den som människan själv skapar på jorden. 

Reiki är en underbar metod att kunna hjälpa andra och sig själv med och kundalinin känner jag hur hela tiden är aktiv. Det är ingenting som jag skulle kuna radera bort från mitt liv. 

Som du ser i alla mina inlägg så protesterar jag bara emot att du anser att vi har något gemensamt eller har samma källa eller samma Gud.

Visst ser jag det. Du blundar ju för alla gemensamheter som jag kommer med och tillskriver dessa en annan källa bara för att det inte passar in i din tro. Hade jag i stället sagt att det var Jesus som jag bad till och inte direkt till Gud och varken nämt kundalinin eller reikin skulle du genast ha sett alla gemensamheter och trott på att min förvandling beror på det som ni kallar för helgelse. Som Jesus sa; på frukten känner man trädet. Men du verkar inte se frukten pga trädet. 

Anmäl
2017-12-21 13:45 #83 av: FataMorgana

#78  

Woodland,

Du behöver inte bekymra dig över min själ. Bara för att jag intresserar mig för vad Bailey skrev betyder det inte att jag kommer att svälja allt med hull och hår. Jag har dessutom redan blivit varnad av Condor som anser att hon inte har rent mjöl i påsen. 

Anmäl
2017-12-21 14:38 #84 av: Condor

# 81

 Setfree, budorden syftar på att göra si och inte så, för om man gör si, blir det en skatt i himlen, men om man gör så blir man straffad. Det var ingen bedömning om enskiljda människors motiv att göra si i stället för så. Om du agerar utifrån hjärtat, behöver du inga budord, för då gör du si och inte så pga ditt hjärta. Men du skriver ju själv, att vi ligger risigt till om du har rätt med din tro och om vi har fel. Du talar om din skatt i himlen. När jag diskuterar med dig, har jag känslan att mycket kommer från ditt hjärta, men ändå har du rädslan som trosystemet framkallar i människor kvar någonstans i ditt undermedvetna gällande straff och belöning. Budorden lär inte människorna insikt, utan det handlar bara om att man följer regler och antingen får straff eller belöning. Jesus ville dock ge människorna insikt och förändra dem i deras hjärtan.

 Demoner: Jag skrev just ett svar till Woodland gällande demoner. Demoner existerar bara inom gammal folkstro och mytologi och den finns även kvar inom hinduism. I den verkliga världen finns det dock ingent spår av demoner och man ser bara människor som gör alla onda saker som sker på jorden. Det finns heller inga vetenskapliga bevis eller ens indicer som skulle stöda den gamla folkstron och mytologin.  

För att du ska förstå hur dina argument kommer fram till mig ska jag berätta en liknelse. Om jag skulle tala om för dig att du kan förvänta dig 7 års olycka om du krossar en spegel, skulle du vara säker på att det är flum.  Om jag skulle svara dig att det där bara är ditt eget tyckande och om du inte har mer att komma med är det väldigt tunnt. Vad skulle du då svara? Du skriver att du bara tror på det som du har belägg för. Vilka belägg har du för att demoner existerar? Säg nu inte att bibeln är ett belägg. Om du tror på bibeln, tror du ju redan per automatik på demoner. Hur vill du då objektivt bedöma saken? Tänk om bibeln inte skulle existerar och du bara har andra saker att gå efter (vittnesbörd). Vad finns i världen utanför bibeln som gör att du är så tvärsäker på att demoner existerar?

 Tron: När jag talade om tron, talade jag om trosystemet och att jag föredrar att själv forska i stället för att tro, så som jag också hanterade det när jag lärde Reiki. Jag talade inte om människorna som mötte Jesus och som hade hört talas om honom och hans förmågor. Klart att om man hör hur han har hjälpt andra, att man själv också kan tro att Jesus kan hjälpa, framför allt om man vill tro det). Men du argumenterade med dina citat mot det som jag skrev, alltså principen att ta emot ett koncept eller att forska själv.

 Det som du skrev till sist, att det är krav att bekänna sig till Jesus är faktiskt ett dogma oavsett hur jag kallar det. Det är någonting som du inte själv har erfarit, utan som du tror.

Anmäl
2017-12-21 15:13 #85 av: FataMorgana

Setfree. 

Gällande det här med demoner och onda andekrafter skrev du i ett tidigare inlägg om egna erfarenheter och om att se sig omkring. Jag undrar verkligen vad det är som du ser när du ser dig omkring? Jag är också nyfiken på dina egna erfarenheter. Kan du inte berätta lite om dem?

 För när jag själv ser  mig omkring ser jag inga demoner någonstans och jag ser inga förstörelser  på jorden som förorsakats av demoer, utan jag ser bara människor som begår onda handlingar och människor som förstör planeten. Jag ser människor som är fulla med vinningslystnad och omåttlighet, drivna av egoistiska och själviska begär.  Men djävulen som en verklig och sann varelse ser jag inte där ute någontans och inga demoner heller och när man frågar folk från alla möjliga kultuer och religioner hittar man ingen som riktigt ens kan säga att det där är en demon eller att det där är djävulen. Ingen vet alltså någonting, ingen har sett någon djävul eller demon på rikitig, men ändå tror en massa människor på dess existens. Så vad får dig att tro på dess existens? Förutom att det står i bibeln och i andra religioner och i mytologier? 

Anmäl
2017-12-22 13:08 #86 av: FataMorgana

Setfree.

Jag hoppas jag inte skrämt i väg dig? 

Anmäl
2017-12-23 08:01 #87 av: Woodland

# 80

Du har rätt att de österländska lärorna inte nödvändigtvis var kända bland de som skrev bibeln men föreställningsvärlden var känd. Avgudadyrkan med allt som tillhör den är densamma oavsett vilken folkgrupp det är eller hur den uttrycks. Så utifrån ett bibliskt perspektiv sysslar du/ni med ockult teknik och lära.

Det är också sant att vi idag kan ge förklaringar till naturkatastrofer och många sjukdomar men vi rår inte över dem. Det spelar inga roll om vi kan spå en orkan, vi kan inte hindra den. Gud råder över dessa saker och allt annat i mikro- och makrokosmos.

Dualism är egentligen gnostisk. Jesus Kristus vann segern över djävulen och Herrens rike är här och nu. Satan har inga makt om inte Herren tillåter honom.  Herren styr och håller ondskan tillbaka och släpper fram den allt eftersom den ingår i hans planer. Jag håller med dig i denna delen av din mening: på så vis drar de alla andra religioner och filosofier på jorden över samma kam och klassar det som sataniskt. Det är så som det bör utifrån det kristna perspektivet. Men du har helt fel i att utan att ha kunskap om alla dessa religioner och filosofier. I och med du inte rör dig i kristna kretsar känner du inte till den enorma tillgång vi har av folk som studerar dessa saker mycket grundligt och (viktigare) de tusentals som har blivit befriade från dem med sin tillhörande vittnesbörd.

Du bör kanske ta del av lite mer information innan du dömer ut Donald Trump. Man bör lyssna på båda sidor av en sak innan man bedömer det.

Lucifer existerar. Vi som är kristna vet det. Men han regerar inte i helvetet och har ingen makt där. Det är en förvrängning som har växt fram utifrån en kulturell bakgrund. Han är inte där ännu. Men en gång kommer han att sättas dit (jag talar i fysiska termer men detta gäller en andlig värld). Vi kristna bekämpar en andlig kamp. Om en sida av ett krig "A"  kan inbilla den andra sidan "B" att "A" inte existera vinner de lätt.

Allvarligt, tror du/ni verkligen på dessa uppenbarelser av Paramahansa Yogananda? Korsets symbol har ingen kraft i sig lika lite som någon annan symbol. Jag äger inte ett kors. Jag har inga hemma på mina väggar. Men korsets Herre finns i mitt sinne. 

Detta med "kristet" helande är ett kapitel för sig. Den helige Anden helar.  Det finns inga helare inom den kristna tron. Det finns de som påstår att de helar och människor som för ögonblicket reser sig upp ur rullstolar och/eller påstår att de är botade. Oftast återgår allt tillbaka när de kommer hem. Det kallas psykosomatisk påverkan under stark suggestion. Det finns redan böcker skrivna om detta. Glad Du kommer säkert protestera, men jag räknar reiki till detta.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-23 08:02 #88 av: Woodland

# 83 

Jag behöver inte bekymra mig över dig men jag gör det. Bailey följer Satan. Så enkelt är det men oavsett om hon är i bilden så bryr jag mig om dig ändå. Istället för att söka efter detta skulle vi kunna diskutera det Jesus sade. Om du läste till exempel Johannesevangeliet kunde vi diskutera det i en ny tråd. Jag tror setfree hade ställt upp på det också. Du kan ge din syn på det du läser och vi kan diskutera det. Det finns på internet så du behöver inte ens har tillgång till boken.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-23 12:48 #89 av: Condor

#87

 Woodland, enligt den grenen av kristendomen som du tror på, som har din bibeltolkning, kanske det som “vi sysslar med” klassas som ockultism, men dom som författade bibeln menade svartkonst. Du kan inte säga att vi ur ett bibliskt perspektiv sysslar med ockultism, utan bara enligt din tolkning av bibeln. Vi dyrkar heller inga avgudar, utan vi har ingen föreställning av gud, eftersom det bara är föreställningar av gud som är “avgudarna”. Jahve är t.ex. en avgud. Folk har i alla tider haft föreställningar av gudar. Varför skulle en av alla dessa föreställningar (det som du tror på) vara något annat?

 Om gud “råder” över saker som naturkatastrofer och sjukdomar, så stämmer det till den graden, att alla naturlagar är en del av skapelsen. Men det finns ingen gud som tänker “nu ska jag skicka en orkan till det här folket för att straffa dem”. Allt det där är fysik/naturlagar och till en stor del är vi själva ansvariga för katastrofer. Det är vi som är ansvariga för klimatförändringen och om den globala genomsnittstemperaturen bara höjer sig en liten bit, blir det starkare hurricans. Till en stor del är vi också ansvariga för sjukdomar. Fel kost, fel livsstil, alkohol, nikotin, droger, miljögifter och förgiftad natur, försmutsad luft osv. är nog ansvariga för över 90 % av alla sjukdomar. Jag dömde inte ut Trump, utan jag tog honom som exempel för en person som går över lik för sin egen rikdoms skull och det gör han ju. Ingen miljöskydd, bara för pengarnas skull. Folk dör, bara för Trumps pengars skull.

 Dualism hittar vi i nästan alla religioner, filosofier men även inom vetenskapen och psykologin. Även i bibeln beskrivs dualism i form av liknelser, t.ex. är gud och satan 2 olika dualiteter. Adam och Eva beskriver 2 dualiteter. Inom fysiken finns det elektroner med positiva och negativa laddningar. Det finns ingenting inom skapelsen som inte har sin motpol.

Du skriver “satan har ingen makt om inte gud tillåter det”. Ok, för min del existerar inte satan, men inom liknelsen där satan existerar metaforiskt, skulle man kunna betrakta allt ont som människor gör som en konsekvens av satan och gud verkar att tillåta all ondska.

Jag har rört mig tillräckligt i kristna kretsar för att tydligt se (utan tvivel) att ni inte har mycket aning om varken kundalini, reiki eller andra österländska läror. Det blir även uppenbart när man ser vad ni skriver i forum och era videoklipp som ni ställer in. Jag är inte ovetande och har alltid intresserat mig för livets hemligheter. Redan när jag var barn började jag att intressera mig och ställde frågor till de vuxna som de inte kunde svara på. Därför sökte jag själv. Som vuxen människa började jag att utforska alla möjliga läror (jag började i början på 80-talet), även kristendomen, inte för att tro någonting, utan för att jag är nyfiken och söker sanningar. Jag har sökt och tittat utifrån alla möjliga lärors perspektiv, utifrån vetenskapen, utifrån filosofin, utifrån psykologin, utifrån våra religiösa läror och österländska läror, utifrån shamanism, utifrån new age läror osv. och det har jag gjort i över 35 år.

Det där med “om A kan inbilla B.... osv.... ser jag med andra ögon. Om du tror på existensen av satan eller en straffande gud, styr du din uppmärksamhet på det och du framkallar rädsla hos människor. Du lägger kedjor på dig själv och andra. Satan existerar inte som person eller entitet, men ondska existerar inom människor. Där som din uppmärksamhet finns, där finns även du och din energi. Om du tror på demoner och anser att man måste bekämpa dem, har du styrt din uppmärksamhet på det och då framträder det som du betecknar som “psykosomatisk påverkan under stark suggestion”.  Då kan det hända att man ser saker som inte existerar och då kan det hända att man ser naturkatastrofer och sjukdomar som en konsekvens av demoner.

Det som jag har sett när jag besökte kristna föranstaltningar och granskat deras “healare” betecknar jag också som psykosomatisk påverkan under stark suggestion. En av deras berömdaste “healare” är den här: http://www.billysmithministries.com/en/

Han är bland annat berömd för saker som t.ex.:  om någon har ett ben som är ett par cm kortare än det andra, “låter han benet växa”. Haha..... jag vet hur tricket fungerar och när jag visade det för Fata Morgana var hon riktigt förvånad att det ena benet var 2-3 cm kortare än det andra och hur jag fick det att växa. Dessa föranstaltningar går alltid efter samma mönster. Först visas filmer eller dias av “underverk” som Jesus gör. Förlamade står upp ur rullstolen och andra underverk visas, men när “healaren” själv ska visa underverk är det en blandning av tricks och psykosomatisk påverkan, när 300 människor ropar “halleluja”. Sen går hinkarna runt bland folket, där de ska kasta in pengar åt “Jesus” och så klart säljs det böcker och CD´s som aka hjälpa människorna att bli friska.

Medan alla andra hade deras fokus på “underverken” och att ropa halleluja, hade jag min fokus på hur de som kom i rullstol, med hängande huvud rullade ut med deras rullstolar igen. Sen granskade jag broschyren som jag fick. I det finstilta läste jag namnet på vem som hade printat broschyren och googlade efter namnet. Han var med i “Full Gospel Businessmens fellowship International (FGBFI). När jag var på deras hemsida skrev jag i deras gästbok vad Jesus sa som om rika, kamelen och nålsögat. Det blev borttagaet. När jag pratade med tjejen som bjöd in mig i deras föranstaltning visade det sig att hon inte visste om att deras församling var en Chapter av FGBFI. Hon var ute på new age mässor för att rekrytera folk och hade ingen aning om vilka som var bakom saken.

Reiki är en helt annan sak. Det suggereras ingenting och det talas inte om underverk. Reiki har heller ingenting med underverk att göra. Om Fata Morgana t.ex. hade en förskjuten kota och ett diskbråck, kan jag inte göra underverk och ge henne en ny ländrygg utan det opererades. Men hon behöver betydligt mindre smärtmedicin efter operationen med hjälp av Reiki och hennes läkning går mycket snabbare. Vanliga ryggförspänningar, utan djupare skador, är dock lätta att ta bort och det är ingenting som kommer tillbaka efter en stund igen. Reiki trollar inte bort sjukdomar, utan balanserar ut kroppens energier. Men orsakerna till obalanserna får man själv jobba på och ändra sitt liv. Vem som t.ex. blir sjuk av dålig kost eller för mycket mat, måste ändra kosten. Vem som blir sjuk för att han sitter hela dagen, måste börja att röra på sig och träna. Vem som har en kronisk hosta pga rökning, måste sluta att röka osv.

Det finns även studier om Reiki. Inte alla visar effekt, eftersom Reiki inte är någonting som “trollar bort alla sjukdomar”, men om det visar effekt i flera dubbelblindade studier med kontrollgrupp och placebogrupp kan man inte avfärda det som “psykosomatisk påverkan”.

Det här är en liten pilotstudie med 3 grupper av människor som led av depressioner. En grupp fick distansreiki, en grupp handpåläggning och en grupp placebo-distansreiki i 6 veckor.  Efter 6 veckor var det en signifikant förbättring av symptomer i grupperna som fick riktig Reiki i jämförelse med Placebo-disktansreikgruppen. Både Reiki på distans och med händerna visade signifikanta förbättringar. Ett år senare var förbättringen hos dessa grupper fortfarande närvarande. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15154152

Sen undrar jag varför man ska tro mindre på Yoganandas uppenbarelse än på någon annans? Yogananda bad ju till Jesus och ni kristna säger ju att han alltid hör bön.

Anmäl
2017-12-23 13:15 #90 av: Condor

Tillägg:

Eftersom det har varit på tal om Yogananda och Bailey, som ni kristna verkar att dra över samma kam, vill jag visa dig en sak. Det sägs, att man genom ögonen kan se in i en människas själ.

Det här är en bild av Yogananda: https://www.thefamouspeople.com/profiles/images/paramahansa-yogananda-4.jpg

Titta på hans ögon. Det är klara strålande ögon och man kan se i hans ögon att han har ett gott hjärta, att han är i harmoni och full med energi. Sådana här ögon brukar folk ofta ha efter en Reiki initiering, både läraren och eleven.  Men även om man solar ett par dagar lyser ögonen ibland så här.

Bailey är Blavatskys efterföljare och nu vill jag visa dig Blavatskys ögon:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Blavatsky.006.jpg

Här kan man se ondskan i hennes ögon. Hon är inte i harmoni.

Anmäl
2017-12-23 14:25 #91 av: setfree

#86 FataMorgana och Condor
Jag fortsätter gärna att skriva senare. Jag måste hjälpa till lite med förberedelser.
God jul och jag hoppas ni mår bra.
Vi blir hela släkten hos oss och så katten förstås. 💕

Anmäl
2017-12-23 15:31 #92 av: FataMorgana

#88  

Egentligen är det ju riktigt gulligt att du bekymrar dig över mig så. Jag menar bara att du inte behöver göra det eftersom jag inte lider någon nöd. 

Vad som gäller Satan och Bailey vet jag för lite om Bailey för att kunna bilda mig en egen uppfattning om vad hon följer eller inte och därför hade jag gärna läst själv, för att själv kunna bedöma saken och inte för att jag skulle söka efter något. Gud har jag ju redan hittat och Satan har jag städat undan ur mitt liv. 

För mig är Satan en metafor för det onda som finns i oss människor, dvs för våra själviska och egoistiska begär och för det som får oss att sträva efter rikedom och makt och som får oss att strunta i andra bara för att själva få det bra. Att låta sig ledas av sina själviska begär är alltså att låta sig ledas av Satan och metaforiskt kan man nog säga att Satan på så vis förför hela världen, med tanke på alla krig och allt våld som man ser där ute och med tanke på hur många människor det finns som roffar åt sig mer pengar, mat och ägodelar än vad de skulle behöva och hur planeten förstörs osv... De lever inte efter anden utan efter köttet, dvs efter Satan. 

Min väg handlar dock inte om att  sträva efter köttets begär, utan snarare handlar det om det raka motsatta, Dvs att sluta låta sig ledas av Satan, att sluta önska sig rikedom och makt, att sluta roffa åt sig saker och ting på andras bekostnad, att sluta göra folk illa osv,  dvs att sluta låta sig ledas av köttet och att låta sig ledas av anden  i stället. 

Så varför inte bekymra dig över alla dem som gör onda saker i stället för att bekymra dig över mig och min själ? 

Anmäl
2017-12-23 16:01 #93 av: FataMorgana

#91 

Ok. God jul till dig med. 

Anmäl
2017-12-24 11:27 #94 av: Woodland

#89

Det var synd att du inte hade någon runt dig som barn som kunde svara på dina frågor. 

Ordet "svart konst" finns inte i bibeln. Nej, bibeln är klar över att det ni sysslar med är inte godkänt. Detta är svårt för er att acceptera eftersom er gudsbild är i total motsats till bibelns. Jag tror setfree har klargjort detta. Ordet avgud avser alla andra än YHWH. Han inkluderas inte i spektrumet utan han har definierat det.

Många välfärdssjukdomar har sin grund i matvanor och beteende men arv också spelar in. Vi föds för att dö och har alltid omringats av döden fast vi vill förtränga detta faktum. Klimatet har alltid genomgått cyklar av förändringar. Föroreningar är inget bra det är sant men jag kan inte alls hålla med om att vi kan ändra klimatet eller hävda dess globala utveckling. Jag tror att våra barnbarn kommer att skratta gott över hur vi kunde gå på detta. Du gillar inte Trump kan jag läsa. Jag är mycket insatt i  USAs politik. Jag känner inte igen Trump i det du skriver av en som "går över lik" för pengars skull. 

Ursäkta, jag borde har förklarat bättre när det gällde det jag menade med dualism.  Inom kristendomen ser vi inte det som gnostiskarna såg/ser det - en kamp mellan två likställda parter, ont och gott.  Därför skrev jag: Jesus Kristus vann segern över djävulen och Herrens rike är här och nu. Satan har ingen makt om inte Herren tillåter honom sådan.  Herren styr och håller ondskan tillbaka och släpper fram den allt eftersom den ingår i hans planer.  Gud är den allsmäktige och Lucifer (Satan) skapades av Gud. Gud är inte begränsad av sin skapelse av ljus, mörker med mera. Adam och Evan skapades som en och inte som motsats till varandra. Det uppstod efter fallet. 

Den "berömdaste healer" har jag aldrig hört talas om! Funderar Vi har diskuterat detta med benförlängning förut på JiF och kommit till samma slutsats som du. Vi kristna ber till Gud Fader i Jesu namn och ber efter hans vilja eller enligt hans vilja, "låt din vilja ske".  När Yogananda bad om ett besök av Jesus var han som syndare utanför Guds vilja och fick det han bad om utifrån sina orena motiv.  De kristnas Jesus visas i bibeln och vår kunskap om honom kommer därifrån. Som Guds folk hade vi flytt från en sådan figur som Yogananda fick besök av.  Den rätta motiveringen att söka Gud kommer från Herren och endast ett Guds barn kan ha rätt motivering för den motiveringen är från den helige Ande som innebor den som Gud försonar med sig själv. 

Jag syftade inte till några videoklipp när det gäller kunskapen inom kristendomen om alla de saker du nämner. Jag syftar till religionsforskare (när det gäller de kristna), gurus och före detta utövare, anhängare eller troende i dessa rörelser/fenomen. Så din slutsats att vi inte "har en aning om" dessa är helt fel. I och med att du vet så lite om kristendom drar du fel slutsatser. Det finns förresten många källor inom gruppen/lärare som utövar kundalini som uppger att den kan ge upphov till psykoser och skadar ryggen. 

På samma databas du hänvisade oss till finns ett annat dokument vari forskarna inte finner någon tillfredsställande undersökning enligt vetenskaplig model som bevisar reikis effekt efter en undersökning av 23 databaser.  Det står att "reikis värde är obevisat." Science based Medicine är drar samma slutsats.  

Mänsklig beröring, suggestion, psykosomatiska reaktioner sker inte bara bland folk som vill bli helade i ett kristet sammanhang. Dessa har effekt i vardagen för oss alla. Samma kriterier gäller för de kristna som påstår sig vara helade: har Gud gjort det går det att bevisa. Och vår Gud helar även idag.    I denna berättelse förklarar Jesus att inställningen till Guds ord är avgörande: 'Om de inte vill lyssna till Mose och profeterna, så kommer de inte att lyssna ens om någon kommer tillbaka från de döda.'

Jag håller med dig att Bailey är förkastlig men jag skulle inte värdera någons andliga sundhet baserad på ögonen! (I detta foto verkar det vara bakljuset som reflekteras i Yoganandas ögon.) De kristna vet att även Satan visar sig som ett ljusets ängel så vi måste bedöma med en annan kriteria enligt profeten Jesajas bok: Jämför dessa spåkvinnors* ord med Guds Ord! Om deras budskap är annorlunda än Herrens, beror det på att de inte lever i mitt ljus och ser sanningen.    *här i sammanhanget är det spåkvinnans men det kan appliceras på alla som vill göra sig ett direkt orakel från Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-24 16:08 #95 av: Condor

#94

 Woodland, anledningen till att jag inte hade någon runt mig som kunde svara på mina frågor berodde inte på brist på kloka människor, utan det berodde på frågorna som jag ställde. Jag ställde frågor som det tills idag inte finns något riktigt svar på, t.ex. gällande oändligheten. Jag undrade, om man skulle kunna färdas genom rymden hur som helst, vart man till slut skulle hamna, om rymden skulle ta slut och vad som kommer efter slutet. Jag frågade när tiden började och vad som fanns före tiden började och undrade om tiden tar slut nån gång. Ingen kunde svara på mina frågor, men alla tyckte att det var konstigt att ett litet barn ställer sådana frågor. Jag var runt 8-9 år när dessa funderingar började och jag konstaterade att vuxna inte är så kloka som jag föreställde mig det och att jag måste söka själv.

 Visst förekommer ordet svartkonst i bibeln, i femte moseboken  18:9-13 står vad som menas:  “10Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkarl, 11ingen som ägnar sig åt besvärjelser, som rådfrågar de dödas andar eller spådomsandar och söker vägledning hos de avlidna. “  

 Det som vi sysslar med passar inte in i en enda kategori av det som nämns.

 “Guden” som du nämner YHWH (Jahve) är det gamla testamentets gud som Moses uppfann. Att den guden tog över mentaliteten som människorna på den tiden hade, visar att guden är påhittad. Jahve tog över mäniskornas nedvärderande kvinnosyn, godkännande av slaveri osv. och framställst som en varelse som är full av ondska.

På den tiden fanns det Judar, som levde efter den judiska traditionen och hade en tro som “uppfanns” före Jesus. Det var t.ex. farisäerna som följde den traditionen. Sen fanns det Judekristna. Det var Judar som följde Jesus i stället för den gamla traditionen. Kristna som följde Jesus som inte var Judar kallades hedniska kristna. Det var strid mellan traditionella Judar och kristna Judar och Jesus var den hårdaste kritikern och sa till och med till Judarna som följde den gamla traditionen att de har djävulen som fader (alltså Jahve). Du må anse att ondskan som Jahve representerar är gud och det som vi sysslar med, som gör oss till bättre kärleksfullare människor är satan. Jag bryr mig inte om människornas beteckningar för gudar. Jag följer hjärtat och är på den goda sidan och du kan gärna tro att den onda Jahve är gud.

 Klimatet: Våra barnbarn kommer inte att skratta, utan de kommer att leva med katastroferna som vår generation är ansvariga för. Vi har redan förstört runt 1/3 av urskogarna och förstörelsen ökar i takt. Urskogarna kan binda växthusgaser, men om vi släpper ut mer växthusgaser och samtidigt förstör urskogen är det ren fysik att klimatet förändras. Det handlar inte om historiska klimatförändfringar som hade istider som orsak, utan den globala temperaturen i genomsnitt höjs en liten bit, kanske 1-2 grader. Den största höjningen sker vid nordpolen och sydpolen och man kan iakta hur isen smälter och vattennivåerna i haven stiger, samtidigt som temperaturen i haven stiger. En av effekterna är att vindarna som cirkulerar rnunt ekvatorn, syd- och nordpolen (så kallade jet streams) har blivit starkare och blåser bort den kalla luften från nord och sydpolen. Det känner vi av pga väderkatastroferna som blir värre och värre.

Trump är inte en tillräckligt dålig människa för att jag skulle ogilla honnom. Kim Jong Un är en av dem som jag ogillar, för man måste skilja mellan dom som är onda på riktigt och dom som bara är förförda pga frestelsen. Trump är det typiska exemplet på en egoist, som inte vill se skadan som han gör. Skulle han se den, skulle det kanske få honom att fundera. Men han förnekar den och säger det som du skrev om klimatet. Jag har inga emotioner gällande Trump. Kim Jong Un väcker dock emotioner i mig, för han är inte förförd, utan han är ond och skulle nog aldrig ha någon sorts insikt. Han vet att han är ond och strävar inte efter att bli en bra människa.

 Med Trump är det en annan sak. Han tror att han är god och filtrerar världen genom sitt sinne så att han kan se sig själv som god. Klimatförändringen existerar inte. Han har lärt att blunda för allt som han inte vill se. Om klimatförändringen inte existerar, behöver ju företagen i USA, inklusive hans egna företag, inte investera pengar i filter och andra saker som skyddar miljön. Då har hans företag en fördel gentemot företagen i Europa. Och så har han sänkt skatterna för USA´s företag, inklusive hans egna företag. Han förtränger att han förstör livet för andra människor och att svälten på jorden ökar pga hans politik. Han går mycket väl över lik, oavsett om han har självinsikt eller inte. Brist på självinsikt ändrar inte på det som han gör. Ett typiskt exempel för hans karaktär är att han köpte en massa mark för något syfte, men där stod en tomt med ett hus som han inte kunde köpa för att ägaren inte ville sälja. Trump terroriserade honom och gjorde allt för att det suklle vara så otrevligt som möjligt att bo där, t.ex. skottade han upp jordhögar för att förstöra den vackra utsikten för honom.

 Trump är det typiska exemplet för det som Jesus kallade att bara rengöra utsidan av sin bägare. Trump presenterar sig som troende krist, men det har visat sig att han inte har mycket kunskap om sin religion. Det handlar bara om vad han vill hur folket ska se honom. Jesus skulle kalla honom hycklare. På insdan av bägaren finns det omåttlighet och vinningslystnad, precis som Jesus också sa till farisäerna. Jesus skulle inte ens vara nöjd med honom om han skulle stoppa den förstörande politiken. Jesus skulle först vara nöjd när han har skänkt alla sina pengar till de fattiga. Tänk hur många miljoner svältande änniskor man skulle kunna rädda. Han är ett exempel på de som enligt Jesus inte kommer in i himmelsriket (snarare kamelen genom nålsögat).

 Dualism: Ja, på exemplet gud/satan har ni ändrat det till att inte se ut som en dualitet. Men sen finns det ju också Adam och Eva och säkert mer. Trosystemet är ju anpassat till hur religionsledarna vill ha det. Det finns mer inom kristendomen som ävern förekommer i det som ni kallar österländsk mystik:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gloria_(symbol)

I österländska läror kallas det “kronchakra” och skenet som man ser på många helgonbilder visar ett öppet kronchakra och att personen är upplyst. Ni kristna, som inte har så djup förståelse för det som man har i Österlandet, kallar det “att vara helig” om kronchakrat lyser upp, men ni tror förstås inte på ett kronchakra. Att vara helig är förstås inte samma sak som att ha ett öppet kronchakra och att vara upplyst. Ni ser det som 2 helt skiljda saker och anser att de som egentligen har mer förståelse för saken sysslar med ockultism. Förstår du inte att det bara är olika beskrivningar för samma sak? Var och en beskriver utifrån den egna kulturen.

Varför tillskriver du Yogananda (som verkar att ha bakljus på alla foton) att vara en syndare utanför guds vilja när hela ditt trosystem baserar på att vi alla utom Jesus är syndare? Varför tillskriver du honom orena motiv att be till gud? Vilket motiv tror du att han hade? Menar du att gud separerar människor i 2 grupper. Den ena gruppen anser han vara hans barn och till dom skickar han den heliga anden för att ge dom rätt motivation att söka honom. Den andra gruppen utesluter han, t.ex. för att de växer upp i en annan kultur. Borde det inte få dig att inse att Jahve inte är gud-skaparen? Du tillskriver en människa med ett gott hjärta och som bad till Jesus med uppriktigt hjärta att ha orena motiv, bara för att din tro säger att den heliga anden inte kommer till folk som växer upp i den kulturen, för att de inte är guds barn. Därför kan motiven av folk i dessa kulturer inte vara rena. Ok, jag förstår, Jahve är inte bara ond, hämndlysten, kvinnohatare och avundsjuk, utan han är även rasist.  Och ändå är han för dig gud och vi som erfar kärlek när vi möter gud, möter en demon. Ok, jag förstår, vi är dom som är lurade, för att satan maskerar sig som gud, medan “guden” Jave verkar att vara maskerad som satan.   Ursäkta om jag nu blev sarkastisk, men det där som du nu skrev om att vara eller inte vara guds barn och orena motiv var svårt att svälja och det ger mig en tung känsla i magen om ni ser människor på det här viset. 

Vad vet de kristna religionsforskarna t.ex. om Reiki? Om de säger samma sak som de i videoklippen vet de ingenting.

Kundalinin kan ge många symptom som det inte finns någon medicinsk förklaring för, både fysiskt och psykiskt och då klassas det per automatik som psykosomatiskt eller till och med som psykos. Men det är bara läkare som ser det så, inte “lärare som utövar kundalini”. Kundalini är ingenting som man “utövar” utan det är en energi som kallas så. Man kan utöva kundaliniyoga, men de som lär kundaliniyoga vet att eventuell uppträdande optiska fenomen inte är ett resultat av en hallucination som orsakas av en psykos, utan att dessa optiska fenomen är en konsekvens av att man ser energier. Glorian som målas på helgonbilder har säkert iaktagits av någon. Har man psykos om man ser en gloria?

Men för en vanlig läkare är det psykos. Vad skulle en vanlig läkare annars diagnostisera? Kundaliniresning som medicinsk diagnos? Skulle Fata Morgana inte ha träffat mig när hennes Kundalini aktiverade sig, skulle hon säkert också fått en psykisk diagnos för det, kanske psykos, utan att hon hade psykos.  Men sanningen är att hennes liv ändrade sig. Hon blev av med sina panikattacker. Ryggskadan som hon har fick hon redan med 17 år, när hon var idrottare på elitnivå. Hon hade smärtor från och med den tiden. Efter hennes kundaliniresning kunde hon leva i 10 år utan smärtor, fast det var inte bara kundalinin, utan även Reiki och Osteopati som hjälpte henne. Det som hände nu var att en kota blev förskjuten för att hon lyfte för tunga saker och att ryggnerven blev inklämd. Det har ingenting med kundalinin som hon fick erfara för 11 år att göra. Vilka ryggskador har vem fått av kundalinin? Är det bara någonting som någon påstår?

Reiki: Jag har ju inte hävdat att det finns empiriska bevis för Reiki. I dessa studier bedömer man på samma sätt som när man testar mediciner. Då räcker det inte med ett par små studier, t.ex. den som jag länkade till. Det var bara en liten pilotstudie. Det krävs flera stora studier med hundratals till tusentals personer för att det i medicinsk betydelse kan klassas som bevis för att det verkar. Här kan du läsa mer om kraven: https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

De studier som skulle behövas för att verkningen av Reiki klassas som bevis existerar inte. Om man t.ex. vill göra en studie med 400 personer, behöver man inte bara 400 testpersoner, utan minst 100 healare och alla 100 skulle vara på samma nivå angående deras förmågor. Dessa 100 healare skulle vara tvugna att jobba 4 timmar om dagen, om de behandlar var sina 4 personer om dagen. Hur organiserar man 100 healare som är beredda att jobba 4 timmar om dagen i kanske flera år? Vem investerar så mycket pengar som studierna kostar? Läkemedelföretag har pengar för stora studier, men pengarna kommer tillbaka när de patenterar och säljer deras mediciner. Ingen tjänar pengar på att skaffa fram empiriska bevis för Reiki.

Men den lilla studien som jag tog fram, passar inte in i din bild, beröring, suggestion osv. En grupp fick distansreiki och en grupp fick ingenting, men det var en dubbelblindad studie. Ingen visste vem som fick distansreiki och vem som inte fick någonting. Det fanns dock signifikanta förbättringar i gruppen som fick distansreiki. Det passar inte in i din föreställning.

Anmäl
2017-12-24 17:28 #96 av: FataMorgana

Woodland!

Det är ju just det, precis som Condor skrev, att ingenting av det som vi sysslar med passar in i det som man enligt bibeln inte skulle få göra. Det enda som vi gör är att vi arbetar på oss själva för att bli så goda och kärleksfulla människor som möjligt och sen ger vi förstås Reiki till varandra och till andra som behöver det. Med Guds hjälp förmedlar vi gudomlig kärleksfull helande energi, så att människor som har ont ska få hjälp och må bra. Det finns abslout inget i bibeln som skulle säga att allt det här är fel. Varför skulle Gud eller Jesus inte vilja att människor som mår dåligt ska få hjälp? Även i bibeln är det på tal om handpåläggning.

Så jag förstår nog inte rikitigt vad det är som du anser att vi sysslar med som inte skulle vara godkänt? Det verkar som att du fått för dig att vi är hemska människor som begår en massa onda handlingar eller som att du bara vill få oss att framstå som sådana? 

Anmäl
2017-12-25 10:57 #97 av: Woodland

# 92/96

Så varför inte bekymra dig över alla dem som gör onda saker i stället för att bekymra dig över mig och min själ?

Många som begår onda saker som du skriver om kommer Herren att förbarma sig över i deras framtid och föda dem på nytt så att de kan se Guds rike och ångra sina synder.  De kommer att bli nya skapelser och Guds barn av nåd, inte baserat på deras gärningar men helt och hållet för att Han vill det. 

Jag är bekymrad för dig därför att enligt bibeln är du lika förlorad som de du påtalar. Förstå mig rätt nu, att inför Gud, inte människor, är du fylld med egenrättfärdighet såsom farisén i templet. Du påstår att du inte behöver fly till Jesus för syndarnas förlåtelse som alla andra  - du klarar att bli "god" på egen hand genom en "gör-det- själv" metod fastän inte ens änglarna är rena inför Gud. I Guds ögon är ditt sätt att tänka den största förolämpningen mot honom eftersom enligt egen utsago behöver inte du (i motsats till mig och alla mina trossyskon genom tiderna ) det som erbjuds av Jesus Kristus. 

Detta gäller för alla människor: Det finns endast en väg och det är att tro på Herren Jesus Kristus. Så utifrån det finns detta i framtiden enligt Guds ord: 1. Gud förbarmar sig över er båda och öppnar era ögon och ni ser vägen och blir frälsta. (min bön Hjärta) 2. Gud förbarmar sig över en utav er och öppnar dennes ögon och denne ser vägen och blir frälst. Och så 3. Herren överlämnar er och ni fortgår på den vägen ni är på nu med alla dess hemska konsekvenser.  Därför är jag bekymrade för er/dig.

Det verkar som att du fått för dig att vi är hemska människor som begår en massa onda handlingar eller som att du bara vill få oss att framstå som sådana? 

Jag skrev om detta i #5

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-25 12:28 #98 av: Woodland

# 95

Det som vi sysslar med passar inte in i en enda kategori av det som nämns.

Den inställning eller bruk ni har till/för symboler som du beskrev i # 80 är förbjudet därför att  det klassas som magi och ingår i hednisk avgudadyrkan. Det är helt naturligt att symbolen (kristaller, amuletter med mera) i sig inte har någon kraft lika lite som de avgudabilder folk tillbad hade någon kraft. Det är tilliten och tilltron till dem som Gud förbjöd därför att man beskrev dem en förmåga som endast Gud har. Det var/är som alltid en kamp för sinnet och hjärtan.  

Du har rätt att ordet "svartkonst" finns i bibeln. Där hade jag fel. Skäms

“Guden” som du nämner YHWH (Jahve) är det gamla testamentets gud som Moses uppfann.

Moses uppfann inte YHWH utan blev kallad av honom. Gudsbilden är en utav de stora sakerna som skiljer oss åt. Gud uppenbarar sig stegvis i bibeln. Denna fulla uppenbarelsen kom genom Jesus Kristus och på Pingstdagen. I början av Romarbrevet berättar Paulus om hur alla människor en gång kände Gud eller kände till Gud.  De fick befallningen att offra och offret pekade mot Kristus. (Tänk Kain och Abel)   De hade samvetet och levde under ljuset de hade fått.  Men de vände Gud ryggen och gjorde avgudar och tillbad dem och Gud överlät dem till deras sinnes mörker. Därefter utvalde Gud Abraham  för genom Issac och Jakob, hans avkomma, skulle frälsaren komma till världen.  I denna artikel rör jag lite på detta. Det faktum att Gud är suverän och gör som han vill stör oss för vi vill själva vara gudar. (se # 10) Det finns bara en ras: den mänskliga. Gud har folk i alla länder av alla färger och båda kön. De finns bland samhällets höga och låga.  Han gör inga betänkligheter eller ursäkter om sig själv- han är allsmäktig, allhärskande, mäktig, dominerande, väldig, enorm. Och det som gör saker ännu mer besvärande är att vi inte kan älska honom om inte han ändrar oss. Jag skrev mer om det i #5

Du har din egen syn på Trump och den är delvis grundad på en analys av hans "bägare."  Trump är ingen hycklare. Han är ett öppet kort. Han säger det han tänker. Det gillar folk för de är trötta på det vanliga racet. En utav orsakerna till att Trump vann valet var att han förstod den vanlige medborgarens frustration över ekonomins stagnation och de friheter som de ansåg hade blivit beskurna. Det är den gamla vanliga kampen mellan den federala statens dominans över de enskilda staterna och om hur mycket regering skall lägga sig i medborgarnas liv. Det var ett brett spektrum av befolkningen som vill ha någon som tog itu med maktmissbruket i Washington. (De pågående utredningarna i kongressen om brott bland den förra regeringens medlemmar är bara påbörjade.)  Arbetareklassen kände sig bortglömd.  Trump har gjort mer för dem på ett år än den förre presidenten gjorde på 4 år. Ekonomi går på räls nu. Folk i USA är trötta på att betala för allting och sedan höra hur usla USA är av resten av världen. Även om Trump gav bort allt till välgörenhet hade det inte hjälpt honom inför Jesus. Vi kan inte köpslå oss in i Guds rike. Hur det går framöver för honom och USA får vi se.

Klimatet: Al Gore var rik innan detta klimatuppropet började men blev ännu rikare genom att köra med den. Det finns vetenskapsmän som inte anser att den rådande analysen är korrekt men de tystas ner. Hur kan vi råda över smältande isar när den tätaste vulkanansamling i världen är under isen i Antarktis? Vi är ansvariga för att smutsa ner i naturen och de som gör det mest är inte USA.  Skogsskövling  är inte på Trump. De som sågar ner träd runt ekvatorn är från andra länder. 

Jag har inte sett videoklippen om Reiki. Men de kristna  religionsforskarna anser att reiki tillhör det ockulta på grund av dess källa och detta med "energier". En man som har egna erfarenheter av den ockulta världen är Mike Oppenheimer. Han är pastor på Hawaii och möter alla österländska filosofier och religion i vardagen. Han ger korta analyser om dem från ett kristet perspektiv och här skriver han om reiki.   Men det finns andra som är akademiker som forskar i detta med.  

Jag har stor sympati för din sambo och hennes ryggproblem med tillhörande smärtbild. Jag blev själv nästan förlamad vid 12 års ålder när en lekkamrat knäade mig i svanskotan. Att föda barn nådde inte upp till den nivå av smärta jag upplevde då.  Samtidigt bara därför att någonting fungerar gör det inte att det skall accepteras bland oss kristna. 

Och detta att reiki fungerar kan inte bevisas empiriskt vilket gör att den kan klassas som en tro eller en psykisk effekt. Eller hur? Funderar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-25 14:09 #99 av: FataMorgana

#97  

Många som begår onda saker som du skriver om kommer Herren att förbarma sig över i deras framtid och föda dem på nytt så att de kan se Guds rike och ångra sina synder.

Men det var ju precis det som hände mig när min kundalini steg upp till kronchakrat och jag såg Guds rike. 

Förstå mig rätt nu, att inför Gud, inte människor, är du fylld med egenrättfärdighet såsom farisén i templet. 

Nej tvärtom. Inte inför Gud, men inför människor är jag fylld med egenrättfärdighet såsom farisén i templet. Det bevisar ju du när du bedömer mig på det här viset. 

Du påstår att du inte behöver fly till Jesus för syndarnas förlåtelse som alla andra  - du klarar att bli "god" på egen hand genom en "gör-det- själv" metod fastän inte ens änglarna är rena inför Gud. 

Nej, att jag skulle ha klarat av det på egen hand enligt någon "gör det själv" metod har jag aldrig sagt, utan jag har sagt att det är med Guds hjälp som jag arbetar på mig själv. Som sagt bad jag  Gud om hjälp medan jag befann mig i en livskris och Gud gav mig hjälp. 

 I Guds ögon är ditt sätt att tänka den största förolämpningen mot honom eftersom enligt egen utsago behöver inte du (i motsats till mig och alla mina trossyskon genom tiderna ) det som erbjuds av Jesus Kristus. 

Vad jag tänker vet nog Gud bäst själv och jag gör mig verkligen inga bekymmer över att han skulle känna sig förolämpad av mitt sätt att tänka eftersom det inte råder några som helst onda tankar om varken Gud eller Jesus i mitt sinne. Snarare tror jag nog att Gud skulle se det som en förolämpning att bli beskriven som en hämdlysten och ondskefull Gud som det görs i GT. 

Detta gäller för alla människor: Det finns endast en väg och det är att tro på Herren Jesus Kristus. Så utifrån det finns detta i framtiden enligt Guds ord: 1. Gud förbarmar sig över er båda och öppnar era ögon och ni ser vägen och blir frälsta. (min bön Hjärta) 2. Gud förbarmar sig över en utav er och öppnar dennes ögon och denne ser vägen och blir frälst. Och så 3. Herren överlämnar er och ni fortgår på den vägen ni är på nu med alla dess hemska konsekvenser.  Därför är jag bekymrade för er/dig.

Fast nu har ju Gud redan öppnat mina ögon och lett mig in på en annan väg än den destruktiva vägen som jag gick på förr. Den vägen hade inte bara hemska konsekvenser för mig utan även för min omgivning. Jag hade psykiska problem, led av ångest och missbrukade både alkohol och mediciner. Jag brydde mig inte mycket om varken mig själv eller om andra. Men Gud öppnade mina ögon och ledde mig in på en annan väg där kärleken inom mig växte för andra och jag kom till insikt om hur jag sårat och skadat andra och att jag inte längre vill leva så. Så du bekymrar dig verkligen helt i onödan både för mig och för Condor. Han kom till mig som en gåva av Gud när jag mådde som sämst och hjälpte mig att bli frisk. Vilka hemska konsekvenser ser du av det? 

Jag skrev om detta i #5

Nej hur skulle det som du skrev om i fem svara på min fråga?

Anmäl
2017-12-25 15:07 #100 av: Condor

#98

 Woodland, nu måste du fatta beslut vilken ståndpunkt du diskuterar Reiki utifrån. Du kan inte samtidigt anse att det är verkningslöst och att effekten bara beror på placebo som du anser att det är magi. I inlägg 80 skrev jag inte om Reiki symboler, utan om symboler från alla möjliga kulturer. Då menade jag egentligen rosenkransen med korset från min mor, hennes bilder på Jungfru Maria, bilder på Jesus och änglar, da Vincis bild av Jesus med lärljungarna, ett indianskt totem och andra indianska föremål, osv.

 För människor som inte har kunskap om Reiki kan det verka att vara “magi” att använda sig av symboler, men de vet inte vad det är på tal om. Tar vi som exempel symbolen som man använder sig av för att ta upp kontakt med andra (distanshealing). Det är inget annat än japansk skrift (kanji): https://en.wikipedia.org/wiki/Kanji  dvs. japanska bokstäver som bildar ordet “gud i mig ser gud i dig och vi är ett”. Det är ett mantra (en buddhistisk form av bön) som man upprepar. Väääääldigt mystiskt-magiskt. Smiley  Minst lika magiskt som att be fader vår. Tror du att kristendomen är utan symboler? Där har vi t.ex. rosenkransen, korset, fisken, kristusmonogrammet, osv.

 Att det inte finns empiriska bevis för Reiki betyder inte att det inte det kan klassas som en tro eller psykisk effekt, utan det betyder att det inte har gjorts tillräckligt med studier för att bevisa effekten empiriskt. Tro behöver man inte, för man kan testa ut det. Bara vem som inte testar ut det måste antingen tro eller inte tro. En psykisk effekt (jag antar att du menar placebo) kan man utesluta, eftersom det även fungerar utan att personen vet om att få Reiki. Det fungerar på barn, djur och människor som ligger i koma. Det finns också en studie med cellkulturer i reagensglas, där det också verkade.

 Länken om hur ni ser Reiki är först den gamla historian om hur Usui upptäckte Reiki, men det är sen 20 år känt att den inte stämmer. Sen kommer den ännu äldre teorin om hur Reiki verkar och sen tar han fram exempel på flummare som pratar om “Guider” och andliga väsen och klassar saken som kristna och andra som inte har kunskap om Reiki gör. Vilken smörja! Min “guid” är gud och jag har aldrig haft med entiteter att göra. Bara för att någon utövar Reiki, är han inte per automatik befriad från flum. Tro inte allt som du läser, inte ens det som du läser på reikisidor. Om du vill ha ett flumfritt svar på frågor om Reiki, kan du gärna fråga mig.

 Kristaller är heller inget “magiskt” eller utan effekt. Det är en fröjd för ögat och själen att ha kristaller i rummet. Färgen, klarheten och skönheten framkallar positiva känslor i oss. En kvartskristall är egentligen inget annat än siliciumoxid. Den mest förekommande mineralen på jorden. Kvarts kan förekomma som en helt vanlig sten eller som en fin kristall. Om atomerna och molekylerna har en regelbunden struktur åt alla håll, är det en kristall. Annars är det en vanlig sten. Kristaller har också en ren fysikalisk effekt som man tillgodogör sig inom elektroniken (för elekroniska komponnter):  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvartsoscillator

 “Kvartsoscillator är en elektrisk komponent som ger ifrån sig signaler (vibrationer) med en mycket konstant frekvens. Kvartsoscillatorer används i olika utrustningar som tidsmätare.  “

 Det är kvartsen som gör att frekvensen är konstant. Hurvida frekvensen verkar på människor är förstås inte vetenskapligt undersökt, men NASA har nån gång i tiden undersökt saken och kommit fram till att en kvartskristall har samma frekvens som en människa som befinner sig i harmoni.

Ett annat exempel.  Lepidolit används mot nervsmärtor. Hur kan den verka? Magi? Jag har själv prövat ut att klistra en Lepidolit med ett plåster på ryggen, när jag hade ryggont och det verkade. Magi? Placebo? Inbillning? Nej, kemi! Lepidolit innehåller Lithium och är dessutom en mjuk sten, som det lossnar material ifrån i mikroskopisk storlek, dvs. nanopartiklar. Dessa tränger igenom huden, precis som en salva som man anväder mot smärtor i leder och rygg och lugnar ner nerven.

 Folk, speciellt troende, klassar gärna saker som de inte förstår som “magi”, men det finns ingen magi utan det finns bara saker som vi förstår och som är utforskade och saker som vi inte förstår för att det inte ännu är utforskat. Människorna som levde i gamla tider, när bibeln skrevs, skulle klassa flygplan, bilar, mediciner, datorer och till och med elektricitet som “förbjuden magi” för att de inte visste bättre och för att de var vidskapliga. Alla som hade psykiska sjukdomar klassades som att vara besatta av demoner, för att de inte visste någonting om hjärnkemi. Ni tolkar världen genom dessa vidskepliga och okunniga människors ögon och så kommer det sig att ni tillskriver andra att “synda mot gud” osv.

Trump är därför en hycklare, för att han presenterar sig som en troende krist, men han är full av omåttlighet och vinningslyst, precis som Jesus också sa till fariseerna och han är hänsynslös. Poängen med det där med att ge bort alla sina pengar är att ge bort dom av egen fri vilja pga medkänsla och kärlek för människorna som han skulle kunna hjälpa. Inte för att köpa en inträdebiljett till himmelriket. Bara om han förändrar sig i hjärtat, är Jesus nöjd med honom.

Klimatet. Här kan du själv läsa vilka förändringar som orsakas av människor och vad som har naturliga orsaker: https://sv.wikipedia.org/wiki/Klimatf%C3%B6r%C3%A4ndring

Det är ju inte bara polarisen som smälter, utan även den eviga isen uppe på bergen.

Anmäl
2017-12-25 17:40 #101 av: Woodland

# 97

Det verkar som att du fått för dig att vi är hemska människor som begår en massa onda handlingar eller som att du bara vill få oss att framstå som sådana? 

Vi är alla syndare. Detta skrev jag i # 5 - Först måste jag förklara att i bibeln gör Gud klart att det finns inga med ett uppriktigt hjärta. Han är helig och godkänner inte en människas strävan att nå honom på sitt eget vis. I Gud's "ögon" är det egentligen avgudakyrkan, en annan religion eller väg och det kan inte accepteras. 

Men så sagt så drar Gud personer till sig. Det kan ske plötsligt eller gradvis. Det kan vara så att de upplever en längtan, kris, tomhet med mera.  Men oavsett vad personerna upplever eller inte upplever är det alltid genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Det  är många inom alternativa rörelser eller nyandlighet som har hittat slutet av sin strävan i Jesus Kristus. De ser tillbaka på sitt liv på ett helt annat sätt.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-25 19:29 #102 av: Woodland

# 100

Condor, jag anser att reiki är en form av magi enligt bibliska kriterier.   Ni  har klart och tydligt förklarat att ni utgår ifrån en panteistisk gudsbild. Denna sortens gudsbild går stick i stäv med det judiska/kristna arvet. Reiki kan ge effekt men den är ändå inte någonting jag skulle klassa som vetenskapligt eller medicinskt bevisat.  

Jag var helt på det klara med det du skrev i #80 om symboler.  Varken rosenkrans, bilder av Maria eller "Jesus", änglar eller konstverk är av betydelse för en bibeltroende kristen. Vi tillskriver dem ingen energi eller kraft att influera eller anknyta oss med den osynliga världen.  Och ja, upprepade Buddistiska mantran innefattas i vår definitionen av en form av magi. I och med att det är en bön och bönen “gud i mig ser gud i dig och vi är ett" förnekar vår Guds existens. Så igen är det gudsbilden som är det avgörande. Sådana bön är förbjuden för en kristen för denne hade bett till en annan gud. 

Vi kristna ägnar oss inte åt distanshealing.  Vi ber till Herren att hela och hjälpa oss själva och andra men det är Gud, så att säga denna avgörande tredje parten, som har makten. Vi tar inte hjälp av instrument så som stenar, kristaller, amuletter, bilder, textremsor med mera.  Med det skrivet finns det de som identifierar som kristna och ägnar sig åt någonting liknande med böndukar, oljeflaskor och andra jox. Det är oftast en vinstmaskin för dessa bedragare och de som köper har glömt att till exempel böndukar var sällsynta även på gamla dagar och framkom endast när Aposteln Petrus verkade i Jerusalem under den första tiden efter Jesu himmelsfärd. 

Det går att hävda och påstå att reiki fungerar men hade det gått att påvisa bestämt hade detta erkänts av de som forskar i det. Enligt NIH har reiki ingen påvisbar effekt. Men jag tror att människor kan känner sig bättre därför att någon bryr sig eller eventuellt berör dem.  

Jag tror fullt ut att du är ett expert på reiki. Du avfärdar utövarna som talar om olika eller bredare fenomen än du vill känna dig vid. Det är klart att du tror det är gud som är din "guid". Jag är helt övertygad att du är ärlig med detta. Men din gud är ett andligt väsen som vi skulle klassa som vilken andlig "guid" som helst: ascended Masters, änglar, med mera. Jag vill inte såra dig men vi anser inte att din gud skiljer sig från dessa som har uppenbarats i de andra andliga rörelserna.

Ja, kristaller, ädel och halv ädelstenar är vackra och folk har gett dem olika betydelser genom tiderna.  Även översteprästen i Israel hade en bröstsköld av vackra stenar med en sort för varje stam i Israel. Men den var symbolisk för nationens folk när han trädde fram i tempeltjänsten. Av sig själva hade de ingen effekt och tillskrevs ingen förmedlande kraft. Gud har skapat alltihop men det är tilltron till deras förmåga eller egenskaper som är kruxet.  Lepidolit fungerar troligen därför att du tror på det. Den placeboeffekten har de flesta av oss erfarenhet av.  Om Lepidolit hade fungerat som du säger hade medicinbolagen gjort det till en medicin. Har de? I så fall får jag ta tillbaka min slutsats.

Ni tolkar världen genom dessa vidskepliga och okunniga människors ögon och så kommer det sig att ni tillskriver andra att “synda mot gud” osv.

Inte riktigt.  Verkligheten visar någonting annat. Man kan inte bedöma förra generations okunnighet från 2000+ år gamla ögon och kalla dem okunniga.  Troende vetenskapsmän har genom tiderna  gått i bräschen för upptäckter och lade grunden till många vetenskapsgrenar. De kristna har även gjort stora saker för sociala utveckling som etablering av sjukhus, barnhem, med mera.  Jag förstår att du vill klassa kristna som sådana för att du vill bli tagen på allvar med reiki och din världsbild.   

Om Trump är kristen eller inte kan inte jag avgöra. Endast Gud kan tillfredsställa Gud. Endast Gud är god, sade Jesus. Och med den meningen satte han den som frågade i en svår sits. "Om jag är god så är jag Gud. Erkänn det."  Men det var få som gjorde det.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-26 12:06 #103 av: Condor

#102

 Nej, Reiki har ingenting med en “gudsbild” att göra. Reiki praktiseras idag i många kulturer och alla har en annan gudsbild.  Föreställningen som man har av gud påverkar inte effekten. Jag personlig har ingen gudsbild, dvs. ingen föreställning av gud, för det vore ju en förolämpning mot gud att minska gud på det här viset att man försöker att pressa in gud i en mänsklig föreställning.

 Som jag redan upprepade, klassas Reiki inom vetenskapen som obevisat, eftersom de stora studierna saknas, som krävs för det och det bara finns små studier.  Vem som vill veta sanningen, måste själv testa ut. Vem som struntar i sanningen, gör sig en föreställning som passar in i den föreställningen som individen har om världen.

 Jag tillskriver heller inte symboler och bilder någon sorts kraft. Men om ett stort antal människor avänder sig av en symbol i samband med kärlek, bygger dessa människor upp ett gemensamt energifält som består av kärlek runt symbolen, som också kan vara en kristusbild. Biologen Rupert Sheldrake har kallar det “morfogenetiska fält”. På samma sätt kan man också ge en symbol ett negativt energifält, t.ex. hakkorset. Du kan ju själv iakta dig. Titta på en Jesusbild och den kommer att väcka en positiv känsla i dig. Titta sen på ett hakkors och du får se att du kommer att äcklas.

 Buddistiska böner (mantras) klassar ni som magi av precis samma anledning som människorna för 2000 år sedan klassade människor som led av psykos att vara besatta av en demon och då pratar jag om okunskap och vidskepelse. Inom buddhism har man ingen bild på gud, för de har fattat att en bild skulle vara en illusion, en osanning.

 Kristna ger ingen distanshealing? Vad är det då som ni gör när ni ber för någon människa? Skulle era böner funka, skulle det vara samma sak som distanshealing. När vi ger healing, är det inte vi som är healaren. Healaren är alltid gud. Vi som använder oss av Reiki, riktar vår uppmärksamhet på människan som behöver healing. Det är ungefär så som om vi skulle säga till gud, “titta här” (där som vi är med vår uppmärksamhet) och resten gör gud.

 Stenar och kristaller är inga “redskap” utan en del av naturen.  Amulletter använder jag mig inte av. Det gör bara kristna när de bär ett kors runt halsen. Textremsor använder sig kristna mycket väl av. Är inte “fader vår” en textremsa? Och sen finns det en hel del kyrkliga textremsor vid dopet, konfirmationen och annat, t.ex. “i faderns, sonens och den heliga andens namn”. 

 Ok, sen ser jag att du inte är mottaglig för faktan som jag presenterade. Studien om Reiki som jag tog fram har ingenting med beröring eller at bry sig att göra. Du upprepar det som jag argumenterade mot i stället för att bemöta det eller dra slutsatser av det. Du söker inte sanningen och bryr dig inte om sanningen. Huvudsaken att det passar in i den föreställning av världen. Inget att göra åt.

 “Min gud” är inget andligt väsen och egentligen inget väsen eller entitet alls. Du missuppfattar hela tiden, fast både Fata Morgana och jag har talat om det för dig. När gud-skaparen är min guide låter jag mig ledas av mitt hjärta, av kärlek och medkänsla i stället för egot. Ett exempel var när jag träffade Fata Morgana i internätet för första gången. Egot skulle ha sagt, inte vill jag väl jobba och spendera min värdefulla tid på att jobba gratis flera timmar om dagen i flera månader, men jag lyssnade på hjärtat som sa att hon är i pisset om jag inte hjälper henne. Då lät jag mig “guidas” av medkänsla (gud i mig) och gud gav mig till och med en belöning, att jag idag får vara ihop med denna underbara människan. Men jag gjorde det inte för belöningens skull och visste inte om att jag skulle få en belöning. Jag gjorde det pga medkänsla och ansvar. Men du föreställer dig det om en guide  som du känner till från new age-flum-världen, där man har alla möjliga entiteter som guider.

 Stenar: Även i bibeln förekommer stenar, t.ex. Upp 21:10-27  Grund­ste­nar­na i stads­mu­ren var av al­la slags sköna ädel­ste­nar. Den förs­ta grund­ste­nen var av jas­pis, den and­ra av sa­fir, den tred­je av kal­ce­don, den fjärde av sma­ragd, 20den fem­te av sar­do­nyx, den sjätte av kar­ne­ol, den sjun­de av kry­so­lit, den åtton­de av be­ryll, den ni­on­de av to­pas, den ti­on­de av kry­so­pras, den elf­te av hy­a­cint och den tolf­te av ame­tist.

 Sen skriver du “Lepidolit fungerar troligen därför att du tror på det, “ fast jag förklarade för dig att anledningen är att stenen innehåller Litium som lossnar i form av nanopartiklar, som tränger igenom huden och lugnar ner nerven. Men du anser att i så fall medicinbolagen skulle göra den till medicin. Det är just det som medicinbolagen gör, att de använder sig av Lithium för att behandla besvär som har med nervsystemet att göra, inte bara nervsmärtor, utan även en hel del psykiska sjukdomar.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10692603

https://sv.wikipedia.org/wiki/Litiumbehandling

 Inom medicinen använder man sig dock inte av stenar eller örter, utan man extraherar ämnena som de innehåller och gör piller av det. För er kristna verkar piller inte vara något ockult, men när ämnena som finns i piller förekommer naturligt i stenar eller örter är det “magi” och förbjudet. För ett par hundra år sen blev man bränd på bål om man änvände örter. Det kallar jag vidskepelse och okunskap och om du anser att “verkligheten visar något annat” visar den bara dig det som du vill se, som passar in i din tro. Men i verkligheten var t.ex.  personerna som blev “demoniserade” pga vidskepelse bara sjuka. Vem som hade ett konstigt beteende pga psykisk sjukdom, klassades att vara besatt av en demon och så var förstås jorden platt och stjärnorna upphängda ovanför jorden. Är det din verklighet?

Anmäl
2017-12-26 12:24 #104 av: FataMorgana

#101   

Bara för att ett par människor tänkte så  för ett par tusen år sedan måste det inte vara sanningen. Sanningen får du inte reda på genom att tro, för ett trossystem gör människorna blinda för sanningen. 

Om Gud har skapat människor till syndare är det väl inte människornas ansvar för det som de är. Ingen människa är utan synd, men alla människor kan förbättra sig och komma till insikt om sina synder och ångra sig och ändra sig och arbeta på sig för att bli så goda och kärleksfulla som möjligt. Mer kan Gud inte kräva av skapelsen som han inte är nöjd med, än att skapelsen försöker att bli så som Gud vill ha den. 

Men säg mig, hur skulle det kunna vara en avgudadyrkan att be direkt till Gud skaparen, den högsta? 

Anmäl
2017-12-27 08:02 #105 av: Woodland

# 103

 Vem som vill veta sanningen, måste själv testa ut. Vem som struntar i sanningen, gör sig en föreställning som passar in i den föreställningen som individen har om världen.

Man måste inte själv testa allting för att veta att det är sanning. Den andra meningen kunde jag tillskriva  din position också. Om reiki används med allt krimskrams som finns i det ockulta  är det en andlig handling och inte en medicinsk. Det kanske har en effekt men jag tror att den är ändå på grund av självsuggestion .

Hakkorset har funnits i tusentals år och det är dess anknytning till nazism som äcklar oss. Jesus bilder är konstnärers föreställning och vi vet inte hur han såg ut. Men vi vet utifrån bibeln att Jesus är människa och Gud förenad. Hur kan du  försvara Buddhism  med utveckling av mänskligt vetande?  

Du förstår inte den kristna tanken runt bön. Vi distanshelar inga. Gud helar. Vi koncentrerar inte oss på samma sätt och arbetar inte med  energifält och kallar dem gud. 

Att människor upprepar bibel ord i bön är inte detsamma som att upprepa en textremsa som en formel. Visserligen gör människor som kallar sig kristna detta men det är inte enligt bibeln.

Jag förstår din "guds" förklaring. Hela din berättelse om hur du träffade "Fata Morgana" är rar men det kan helt enkelt vara att du blev kär över internet. Många har blivit det. Grattis till dej!

När det gäller lithium,  är detta med nanopartiklar din teori? Jag förstår att om man mal ner olika substanser och intar dem  det kan fungera. Det är detta med att lägga en sten på huden som jag betvivlar. 

Naturligtvis så används örter inom medicin. Vi är inte emot piller så var god och begränsa spydigheterna.  Örter omtalas i bibeln också. Att människor blev brända på bål förr i tiden hade att göra med  det regeringsskick och den hysteri som fanns under vissa tider. De kristna blev också brända på bål. Hur vidskepliga var de?

Vem som hade ett konstigt beteende pga psykisk sjukdom, klassades att vara besatt av en demon och så var förstås jorden platt och stjärnorna upphängda ovanför jorden. Är det din verklighet?

Det hade varit din om du levde då! Men  de kristna trodde inte att  jorden  var platt. Det är en en myt . Denna wikisida har källor som bekräftar det jag skriver om du är intresserad av att bli av med åtminstone en fördom mot de kristna. Det finns en "Flat Earth Society." När det gäller mentala sjukdomar är det precis det - mentala sjukdomar. Alla kan inte behandlas framgångsrikt med medicin eller terapi.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-27 15:14 #106 av: Condor

#105

 Självklart är Reiki en andlig handling. Det är just därför det är så svårt att mäta med medicinska mått. Det är inte mer ockult än kristendomen, med all sitt ockulta krimskrams, t.ex. tungomål, dop, konfirmation med alla magiska textramsor. För dig som har vuxit upp i vår kultur är det som du känner till inte ockult, men det som kommer från kulturen som du inte förstår är för dig ockult. För en Inder är det kanske tvärtom.  Men det är egentligen bara 2 olika vägar att nå gud, fast jag inte tror att dop, som präster gör, har någon effekt och det har heller ingen effekt att “tro”. Om du anser att effekten av Reiki beror på självsuggestion, kan jag också säga, att det är självsuggestion när ni tror att gud förändrar någonting i er eller ert liv pga er tro.

 Men om Reiki vore sjävsuggestion, hur förklarar du då resultatet av studien? Studien var dubbelblindad. Det betyder att varken testpersonerna eller de som värderade ut resultatet av studien visste vilka som fick distansreiki och vilka som inte fick distansreiki. En grupp fick som sagt distansreiki, medan en grupp inte fick någonting. Sen kollade forskare, som inte visste vem som fick distansreiki och vem som inte fick någonting, hur personerna mår. Det visade sig att gruppen som fick distansreiki hade signifikanta förbättringar gentemot gruppen som inte fick någonting. Ett år senare kollade forskarna (som fortfarande inte visste vem som fick riktigt distansreiki) testpersonernas mående igen och det visade sig att förbättringarna fortfarande var närvarande. Det kan inte förklaras med suggestion, för i så fall skulle det inte ha varit signifikanta skillnader mellan grupperna.

Hakkorset: Just det! Det är människorna som ger en symbol en energi/effekt. Förr i tiden ansågs det vara positiv i flera kulturer, men Hitler och hans kumpaner gjorde en dåligt symbol av det. Symbolen i och för sig är bara ett par streck på ett papper. Det handlar om det som Sheldrake kallar “morfogenetiska fält”, som människor bygger upp kring symbolen. Korset är i och för sig heller inget bra symbol, för på korset avrättades människor. Men kristna har gjort ett bra symbol av det, för att många människor använder sig av det i positivt syfte. Via en symbol kan man komma i kontakt med det morfogenetiska fältet som människor bygger upp kring symbolen. Sen vet jag inte vad du menar med att försvara Buddhism med utveckling av mänskligt vetande.

Du säger att ni kristna inte distanshealer, att det är gud som healar och att ni inte arbetar med energifält. Men om en bön har en effekt, i så fall påverkas människornas energifält av den, fast ni inte är medvetna om det. Vi som använder oss av Reiki säger också att det är gud som healar, men vi är medvetna om energifält. Vi själva kan inte bestämma hur effekten ska vara. Vi kallar det bara distansreiki för att skilja det från Reiki via handpåläggning. Ni säger att gud verkar via den heliga anden. Det som ni kallar den heliga anden kallar vi den gudomliga energin. Den skiljer sig från egna kroppsenergier genom att den inte har någon sorts dualitet. Tar vi som liknelse ljuset. Om du bryter vitt ljus genom ett prisma, bildas en regnboge. Det vita ljuset innehåller alla regnbogens färger, men de syns inte förrän man bryter ljuset. I så fall är det vita ljuset den gudomliga energin och regnbogsfärgerna är vår egen energi. Man kan säga att regnbogen är hela skapelsen. Det vita ljuset i min liknelse är livsanden som vi ständigt tar emot, som ni kallar den heliga anden. Utan den skulle vi inte leva. Alla människor kan ge andra gudomlig energi genom händerna. Vi har en naturlig tendens att lägga händerna på ställen där vi har ont. Kolla vad fotbollspelare gör när de får en spark på benen. De håller händerna på benet. Förmågan finns hos alla människor, men man kan förstärka den genom olika saker. T.ex. kan man rengöra sin bägare och bli till ett kärl för den heliga anden. Man kan meditera och skapa harmoni inom sig. Reiki är bara en av många metoder.

Visst behöver ni inte koncentrera er lika mycket och en bön är färdig på ett par minuter. Fata Morgana bad också bara ett par minuter till gud och bönsvaret var att hon träffade mig. Skulle det fungera att jag också bara behöver be ett par minuter och problemet är löst, skulle det inte behövas lika mycket möda för den saken. Därför skulle det heller inte behövas mycket medkänsla och kärlek för den sakens skull, som det behövs av att offra sin tid och ha det jobbigt. Tror du att gud gör människor till magier som kan fixa allt med en bön, eller tror du att gud vill att vi ska ha kärlek och medkänsla för varandra? Jag blev inte “kär” när jag började att hjälpa henne. Det som vi kallar att vara kär, är att förälska sig. Men det är inte samma som medkänslans kärlek. Jag hade redan jobbat hårt i flera månader tills jag förälskade mig och jag trodde vid den tiden att vi aldrig skulle se varandra pga avståndet som vi bodde från varandra. Medkänsla till en främmande mäniska som man vill hjälpa är inte samma sak som att bli kär. Om man låter sig ledas av den sortens kärlek och medkänsla, då är det gud som guidar, ingen inbillad new age entitet. 

Den enda skillnaden att ramsa upp en textremsa ur en kristen skrift eller en textremsa från en buddhistisk skrift är att det är ritual av 2 olika religioner och att buddhistiska ritual fungerar, medan man måste tro att kristna ritual fungerar.

Lepidolit/litium: Nej, man behöver inte mala stenen. Grejen med nanopartiklar är att de är så små att den sammanlagda ytan av alla partiklar är miljoner ggr större än om partiklarna skulle bilda en enda kula. Därför räcker otroligt små mängder för att få effekt. Det lossnar egentligen mikroskopiska partiklar från alla material, pga olika naturliga påverkningar, t.ex. oxidation, mikroorganismer, salt, syror, värme osv., men ju mjukare ett material är, ju mer påverkas det. Man kan extrahera lithium från lepidolit med bara mikroorganismer. Det kallas “bioleaching”: https://www.researchgate.net/publication/282951310_Lithium_bioleaching_from_lepidolite_using_the_yeast_rhodotorula_rubra

 Lepdolith är för det första en så mjuk sten att man kan få bort material med naglarna, dvs. om det är en råsten och inte slipad. För det andra är den stark diamagnetisk: https://sv.wikipedia.org/wiki/Diamagnetism  Sen behövs det inte mycket för att nanopartiklar ska lossna från stenen när den är på huden. Svett (salt + fuktighet), mikroorganismer på huden, kroppsvärme och rörelserna som man gör.

Nanopartiklar är så små att de tränger genom huden hur lätt som helst, men pga dess diamagnetiska egenskaper kan det också hända att magnetismen från stenen drar åt Lithium som finns i kroppen, som sen koncentrerar sig där som nerven är retad, som man klistrar stenen.

Med stenarna och örterna ville jag bra säga, att när man inte kände till verkningsprincipen, klassade man verkningen av örter som magi och vem som använde sig av örter blev bränd på bål. Samma gör kristna idag med saker som de inte känner till verkningsprincipen av, t.ex.  kristaller, Reiki osv. fast vi blir inte brända på bål längre.

Det är ju klart, att om jag skulle ha levt för 2000 år, att jag också skulle ha varit lika vidskeplig och om jag skulle se någon få ett epileptiskt anfall, skulle jag ha varit övertygat om att personen är besatt av en demon. Jag skulle precis som alla människor på den tiden (inte bara kristna) tro att jorden är platt. Om du alltså läser om demoner i bibeln, borde du veta att det inte är en anledning till att tro på demoner.

Anmäl
2017-12-27 15:42 #107 av: FataMorgana

Woodland!  

Undrar om du inte vill ta och berätta vilka hemska konsekvenser du ser av det som jag skrev om i inlägg  #99  och hur det skulle kunna vara en avgudadyrkan att be direkt till Gud skaparen, den högsta som jag frågade om i inlägg #104   Missade du kanske mina frågar eller har du så fullt med flytten att du inte hunnit svara på det än? 

Anmäl
2017-12-27 20:43 #108 av: Woodland

# 104

Sanningen får du inte reda på genom att tro, för ett trossystem gör människorna blinda för sanningen. 

Men hur skall man veta det? Det är sant att gammal "visdom" inte behöver vara sann och därmed klassar jag de flesta icke-kristna religioner. Kristendomen är unik som religion. Jesus är en historisk person. Vi har orden han sade i bibeln och dessa har blivit nedärvda genom generationer. De olika skrifterna stämmer överens fastän de hittades på platser långt från varandra. I vissa fall har kopior av nya testamentets böcker upptäckts (och upptäcks då och då i moderna tider) och de stämmer överens med de första.

Om Gud har skapat människor till syndare är det väl inte människornas ansvar för det som de är.

Minns du skapelseberättelsen från din konfirmation? Gud skapade allting gott! Och Gud såg att det var gott. Han skapade inga syndare. De flesta människor kan bli moraliska och det du beskriver är ett sätt till självupprättelse. I Guds ögon är det egenrättfärdighet därför att vi som människor aldrig kan nå den grad av speciellt tillstånd (helighet) som skulle göra oss godkända inför Gud. De kristna är inte rättfärdiga i sig själva. De känner sin herde. De vet att Jesus är "dörren" in i fårahuset. Han är den ende sanningen när det gäller vägen till evigt liv. Han är vägen till evigt liv. Judarna frågade honom: "Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?"  Jesus svarade: "Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. " 

De kristna är medvetna om att de ingenting förtjänar och sliter med stor glädje för Guds rikes skull fastän att deras arbete aldrig kan återgälda Gud. Jesus sade att efter man har gjort allt man kan för honom bör man betrakta sig själv som en onyttig tjänare.  Det låter konstigt men vi vet att vi inte har någonting i oss själva att komma med och kan aldrig återgälda honom.  Allt vi har och är är på grund av Jesus.  

fortsättning följer Skämtar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-27 21:07 #109 av: Woodland

Jag har fullt upp med flytten men vill gärna diskutera med dig för det är viktiga frågor du ställer.

De hemska konsekvenserna är de som Jesus varnade för när han gick här på jorden. Han talade om att gå evigt förlorad; att bo i ett evigt mörker, i evig plåga för att man vet det man går miste om,  skarp ånger och allt tusenfallt förstärkt av en kristallklar medvetenhet.  Han varnade mer för det än han talade om himlen. Han var angelägen om detta. 

När det gäller avgudadyrkan - Människans gudsbild måste vara enligt bibeln och den uppenbarelse som Gud ger av sig själv däri. Det är oerhört viktigt. Det är av evigt vikt. Och även jag som gammal kristen måste stänna upp och stämma av att jag inte tillför eller drar ifrån det som Gud har uppenbarat om sig själv i sitt ord. Den som följer bibelordets uppenbarelse av Gud vet vilken Gud man tillbeder. Den bilden innebär att man tillbe Gud: Fader, Sonen och den helige Ande. El Elohim är ett namn på Gud, sedan utvecklade han sin uppenbarelse till Moses med "Jag är den Jag Är."  Den andre personen, Sonen, är den som har alltid varit medlare mellan skapelsen och Fadern  och sedan kom den fulla uppenbarelsen av Gud i Jesus Kristus: Gud och människa förenad.  Vi har en medlare i himlen som är människa med en förhärligad kropp: levande och härlig.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-28 17:58 #110 av: FataMorgana

#108   #109  

Men hur skall man veta det?

Sa inte Jesus, att vem som söker han finner? Om man tror söker man ju inte ens. 

Gud skapade allting gott! Och Gud såg att det var gott. Han skapade inga syndare. 

Han skapade inte alls bara gott för då skulle Adam inte ha syndat. 

De flesta människor kan bli moraliska och det du beskriver är ett sätt till självupprättelse. I Guds ögon är det egenrättfärdighet därför att vi som människor aldrig kan nå den grad av speciellt tillstånd (helighet) som skulle göra oss godkända inför Gud. 

Nej, det är du som bedömer mig som egenrättfärdig och inte Gud. Jag har aldrig sagt att jag varken är helig eller alltigenom god, utan jag har hela tiden talat om för dig att jag jobbar på mig själv för att bli en så god och kärleksfull  människa som möjligt och inte att jag redan skulle vara det. 

Men det var först  efter att jag erfor Gud som denna vilja uppstod i mig. Innan kan man säga att jag levde i evigt mörker och i evig plåga, men tack vare Gud såg jag ljuset och något väcktes inom mig som gjorde mig till en helt annan människa. Men jag förstår ju att mitt vittnesbörd inte duger  åt dig eftersom jag inte bad till Gud enligt den kristna trons mönster och regler. 

Han är den ende sanningen när det gäller vägen till evigt liv. Han är vägen till evigt liv. Judarna honom: "Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?"  Jesus svarade: "Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. " 

Men jag tror ju på vad Jesus säger, jag tror bara inte på trossystemet som andra människor har konstruerat. Men jag tror på Jesus när han säger hur vi ska leva och precis så som han säger att vi ska leva försöker jag också att leva. Men konstigt nog är det ändå helt fel väg enligt er kristna Skämtar

De kristna är medvetna om att de ingenting förtjänar och sliter med stor glädje för Guds rikes skull fastän att deras arbete aldrig kan återgälda Gud. Jesus sade att efter man har gjort allt man kan för honom bör man betrakta sig själv som en onyttig tjänare.  Det låter konstigt men vi vet att vi inte har någonting i oss själva att komma med och kan aldrig återgälda honom.  Allt vi har och är är på grund av Jesus.  

Så ser jag också på mig och mitt arbete, förutom att jag skulle vilja byta ut ordet Jesus mot Gud, dvs Allt vi har och är är på grund av Gud. 

De hemska konsekvenserna är de som Jesus varnade för när han gick här på jorden. Han talade om att gå evigt förlorad; att bo i ett evigt mörker, i evig plåga för att man vet det man går miste om,  skarp ånger och allt tusenfallt förstärkt av en kristallklar medvetenhet.  Han varnade mer för det än han talade om himlen. Han var angelägen om detta. 

Jesus varnade för konsekvenser av att inte gå på vägen som han pekar på. Men jag går  på vägen som han pekar på och jag skulle även gå på den om Jesus inte hade funnits. 

När det gäller avgudadyrkan - Människans gudsbild måste vara enligt bibeln och den uppenbarelse som Gud ger av sig själv däri. Det är oerhört viktigt. Det är av evigt vikt.

Jag har inte sett någonting i bibeln där bibelns Gud bekriver sig själv, förutom att han är den som han är och det passar in på vilken gud som helst. Sen tycker att det kommer ganska tydligt fram  i bibeln att alla beskriver Gud olika. Moses beskriver Gud som en hämdlysten och ondskefull Gud, medan Jesus beskriver Gud som en kärleksfull Fader och för Paulus är Gud helt enkelt ren kärlek och det är precis så som jag också erfarit Gud, som ren kärlek. 

 Den som följer bibelordets uppenbarelse av Gud vet vilken Gud man tillbeder. 

För mig finns det bara en Gud, en skapare av alltet  och när jag ber ber jag till denna Gud. 

Anmäl
2017-12-29 09:18 #111 av: Woodland

# 110

Jesus sade  i sin bergspredikan till sina lärjungar att den som söker finner. Människan blir endast en sann sökare efter att denne har frälsts därför endast efter att den helige Ande har upplyst dennes hjärta med Guds kärlek kan de ha kärlek till Gud. DÅ kan de söka Gud i kärlek som kommer från hjärtat.

Du värja dig och det är förståeligt. Det gör vi alla inför Guds rättfärdiga krav. Vi alla skall dömas efter Guds ord. 

Den vägen som Jesus pekar på är honom själv. Han är vägen sanningen och livet. Så logiskt sett om man har funnit en väg som kan leda någonstans utan Jesus är det inte Jesus väg.

Din viljas strävan åt godhet kan vara ett steg i Guds dragande kraft i ditt liv men än så länge är du på fel väg. Jesus varnade för konsekvenser och   jag skrev om dem. 

I och med att du ännu inte känner bibelns Gud har du inte en korrekt bild av honom. Du förnekar väsentliga egenskaper.  Det var YHWH som blev korsfäst och uppstånden. Han är också skaparen. Det var han som uppenbarade sig för Mose och  Paulus.  Mose, Jesus och Paulus är alla ense om den Gud de presenterar. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-29 11:04 #112 av: Condor

Woodland, du refererar till bibeln när du säger att man bara blir räddad om man tror som du, men om jag kollar vad som står i bibeln, så står det allt möjligt.

 I uppenbarelseboken 14, 3-4 står det att bara 144.000 unga män som aldrig har haft sex blir räddade. Fel? Kanske det.

I Johannesevangeliet 3,18 står att vem som tror på Jesus blir räddad. Då menas inte trosystemet, för det existerade ju inte ännu, utan det menas vem som tror på vad Jesus säger. Fel? Kanske det.

I Matt 19,17 säger Jesus att vem som följer budorden blir räddad. Fel igen? Kanske det.

Enligt Joh 5, 29 blir de som har gjort “det goda” räddade och i Jak 2,24 räcker det inte att tro, utan det är gärningarna som räknas. Fel igen? Kanske det.

Enligt Matt 21,31 räddas även tulldrivare och horor, bara de tror på gud. Fel?

 Jo, allt det där kan vara fel. Det kvittas vad vi gör och tror, för enligt Ef 1, är det redan bestämmt i förväg (innan jorden existerade) vilka det är som blir räddade genom Jesus. Fel? Kanke det.

Enligt 1 Tim 2,6 blir alla räddade genom Jesus,  liksom det står i 1 kor 15,22 att alla som dog genom Adam blir räddade genom Jesus. Fel igen?

I Joh, 6,54 står att man måste dricka Jesus blod och äta hans kött för att bli räddad.

Du ser, det står allt möjligt i bibeln och citaten motsäger varandra. Det är lätt att plocka fram just det som behövs för att konstruera just det trosystemet som man vill få fram. Det kallas "cherrypicking". Ni kristna har bara citatet från Jesus, ingen kommer till fadern utom genom mig, som stöd för er tro, men det kan gälla för alla människor, t.ex. alla som dog genom Adam och inte vem som har er tro. Jag kan inte hitta ett enda ställe i bibeln som klart och tydligt stöder er tro, men det finns en hel del som jag citerde som motsäger er tro.

Sen ska man ta hänsyn till att på den tiden fanns det bara 2 vägar som folk kände till. Det ena var den gamla judiska läran (som fariseerna lärde ut) och det andra var Jesus lära. Jesus kritiserade den gamla läran och sa till Judarna som följde fariseerna att de har djävulen som fader och då menade han Judarnas gud, YHWH.

Anmäl
2017-12-29 11:45 #113 av: FataMorgana

#111     

Som jag redan skrev var det först efter jag erfor Gud som viljan till att en bli en god människa uppstod på riktig. Det var som att Gud fyllde hela mitt hjärta med en kärlek som jag aldrig hade känt förr och som inte bara riktades mot Gud utan som även riktades ut mot hela mänskligheten och alla levanade varelser.  Efter den erfarenheten skulle jag aldrig mer kunna göra en levande varelse illa och det vittnar också mina tankar och mitt samvete om när de anklagar varandra och försvarar sig för alla synder som jag begick förr. 

Du skriver att min viljas strävan åt godhet kan vara Guds draganade kraft, men jag skulle snarare säga att det var mina böner till Gud när jag befann mig i min livskris som väckte Guds dragande kraft till mig och att viljan till godhet först uppstod när jag fick erfara Gud för första gången. 

Sen finns det inte många ställen i bibeln där Jesus pekar på sig själv, utan han gick omkring i städerna och i byarna och berättade till folket, till alla som lyssnade, hur de skulle leva och precis så försöker jag att leva. Därför undrar jag i vilket bibelställe Jesus varnade för att leva som han uppmande folk till att leva? Skulle Jesus ha ansett att han som person är viktigare än vägen han pekade på skulle det ha varit helt onödigt att han drog omkring och höll tal och lärde människor hur de skulle leva. I såfall skulle han bara ha stått där och sagt; här är jag, ta och korsfest mig och tro att ni blir räddade genom det. Men förstås var han den enda människan på den tiden i den trakten som hade andlig kunskap. 

Men nej, jag känner inte bibelns föreställning av Gud, utan jag känner bara Gud skaparen, den högsta. 

Anmäl
2017-12-29 12:23 #114 av: setfree

#85 Ingen vet alltså någonting, ingen har sett någon djävul eller demon på rikitig, men ändå tror en massa människor på dess existens. Så vad får dig att tro på dess existens? Förutom att det står i bibeln och i andra religioner och i mytologier? 

Jag vill inte vara för personlig angående egna erfarenheter. Om jag håller mig borta från saker som öppnar dörren så är jag skyddad. En sak är säker. Satan är mycket intelligent och ska inte underskattas.

Jag har lyssnat på personliga erfarenheter så det räcker. Dessutom finns böcker som jag har läst:

https://www.amazon.com/Beautiful-Side-Evil-Johanna-Michaelsen/dp/0890813221

https://www.amazon.com/Witchcraft-Christ-Doreen-Irvine/dp/1842912593

Demoner vill hålla oss borta från Jesus och de vill inte att vi ber. De älskar att påminna oss om våra misstag och synder.

Johanna Michelsens erfarenhet visar mycket tydligt hur oerhört intelligent satan är.  Hon finns på youtube om man letar efter hennes testimony.

Här kommer ytterligare en intressant berättelse:

https://www.youtube.com/watch?v=Ird-BKuPRlw

Jag har mängder med berättelser som mest är skrämmande och som inte bygger upp, utan mer skrämmer folk. Jesus har besegrat det onda och vi behöver bara hålla oss borta från det ockulta så behöver vi inte vara rädda. Men leker man med elden så blir man bränd.

Anmäl
2017-12-29 13:09 #115 av: setfree

# 84 Men du skriver ju själv, att vi ligger risigt till om du har rätt med din tro och om vi har fel. Du talar om din skatt i himlen. När jag diskuterar med dig, har jag känslan att mycket kommer från ditt hjärta, men ändå har du rädslan som trosystemet framkallar i människor kvar någonstans i ditt undermedvetna gällande straff och belöning. Budorden lär inte människorna insikt, utan det handlar bara om att man följer regler och antingen får straff eller belöning. Jesus ville dock ge människorna insikt och förändra dem i deras hjärtan.

Om du syftar på 10 guds bud så är det väl inte så svårt att följa dom. Att respektera sina föräldrar och att inte stjäla är väl rätt. Att inte vara avundsjuk är väl bra. Vi följer nog dem både du och jag.

Angående skatten i himlen så kommer den beroende på hur jag förvaltar det jag har. Om jag aldrig delar med mig av mina tillgångar och aldrig vittnar om vad Jesus gör etc. så kan jag gå miste om min lön. Frälsning däremot får man genom tro och bekännelse. Man måste skilja noga på det. Man kan bli räddad för evigheten utan lön och det har inget med rädsla att göra. Men visst skrämmer det mig att många kommer att gå evigt förlorade, utan hopp. Lite hälsosamt med rädsla ibland när det är befogat. Jag borde vara mer rädd för trafiken när jag kör lite för fort, vilket händer.

Jesus kom inte för att ge insikt. Han kom för att dö och uppstå för oss. Ja insikt om att Jesus är Guds son och inte människa. Jag har aldrig förstått vad insikt är som ni pratar om. Vi är inte gudomliga i oss själva. Det är en av satans smartaste lögner. Jag är inte gudomlig i mig själv. Jag har inga speciella förmågor. Jag är en vanlig människa som litar på vad Jesus har gjort för mig.

En intressant erfarenhet är att jag i mig själv lätt blir irriterad på folk som jag tycker beter sig konstigt.  Men ju närmare jag kommer Jesus desto mer kärlek får jag. En djup och innerlig kärlek som vill göra något för andra. Inte bara stå och se på. Speciellt för människor som mår dåligt och har det jobbigt. I nuläget så kan jag mest hjälpa ekonomiskt men jag hoppas kunna göra mer framöver.

Jag upprepar mig men berättar ändå. Jag kände mig lite nere en dag när jag åkte MC. I  min ensamhet ställde jag frågan till Jesus om varför. Svaret kom att jag sätter mig själv i centrum. Sätt mig i centrum så kommer du att bli mer harmonisk blev svaret. Jag åker till Bangladesh för att se människor bli frälsta och befriade, inte för att bada och äta god mat.

Anmäl
2017-12-29 13:13 #116 av: FataMorgana

#114 

Bokförfattarna som du länkade till var spiritister och häxor som har blivit omvända. Jag tror inte på häxor och klassar det som new age flum. Flummiga berättelser hittar man massvis med i new age världen och det finns böcker där du kan läsa om erfarenheter med folk som har blivit kidnappade av utomjordingar eller som kanalisererar budskap från utomjordningar. Men du sa till Condor att han ska se sig omkring. Det betyder att se med egna ögon, te.x när man går ut på gatan och tittar sig omkring och inte att man ska tro på  andras berättelser.  Jag pratar alltså om verkligheten och inte om sagor i böcker och därför undrade jag vad du riktigt ser när du ser dig omkring. Var ser man lucifer eller demoner? Och var syns ondskan på jorden som de orsakar? 

Anmäl
2017-12-29 13:51 #117 av: FataMorgana

#115 

Om jag aldrig delar med mig av mina tillgångar och aldrig vittnar om vad Jesus gör etc. så kan jag gå miste om min lön

Du verkar vara rädd för att mista din lön. Förstå mig rätt nu, men hur tror du att det skulle vara om du delade mig dig av dina tillgångar utan att vela ha något lön för det alls? Om du skulle tänka, att nej jag vill inte ha en skatt i himlen, det är inte därför jag delar med mig av mina tillgångar, utan jag delar med mig för att jag vill hjälpa, för att min medkänsla är så stor att jag inte kan göra något annat. Ge bort min skatt i himlen och ge den någon annan i stället, till någon som behöver den mer än mig.  

Jag undrar, hur viktig är din skatt i himlen för dig? 

Anmäl
2017-12-29 13:57 #118 av: Condor

#115

Setfree, jag börjar att undra om min svenska verkligen är så dålig att det som jag vill säga dig om budorden inte kommer fram till dig.  Jag försöker en gång till:

Om man följer budorden pga att man är rädd för guds straff eller för att få en skatt i himlen  är det inte samma sak som när man agerar utifrån hjärtat. Nu ska jag ta upp ett exempel.  Någon kan ha begär efter t.ex. en annans plånbok som ligger jämte kassan i butiken. T.ex. har en gammal gumma lagt den brevid sig medan hon packar in sina saker i kassen. Hon har inte sin uppmärksamhet på plånboken och ingen annan tittar, så det vore enkelt att ta den medan man går förbi.

Vi är ense om att det är fel och budorden förbjuder det. Om du tänker, nej, jag får inte ta plånboken, för då får jag ingen skatt i himlen och blir straffad, agerar du utifrån egot och utifrån rädsla (för straff) och begär (skatt).  

Men om du tänker dig nej, jag får inte ta den stackars gummans pengar pga medkänsla och kärlek, agerar du utifrån hjärtat.

Moses gud Jahve tuktade sitt folk genom att väcka deras begär och rädslor. Jahve gör ju inget annat än att erbjuda människorna någonting som är bättre än "plånboken" och lämnar som alternativ bara straffet. Jesus insåg att det var fel, att väcka människornas begär och rädslor, för det förändrar ju inte människorna i deras hjärta.  Jesus ville förändra människorna i deras hjärta, så att de låter bil att ta "plånboken" pga medkänsla för sin nästa och inte pga begär och rädsla.

Jag tror ju inte på djävulen som person eller entitet, men om jag betraktar det som en liknelse (jag betraktar hela historian om lucifer, äpplet osv. som liknelse), så är det snarare så att Jahve är satan som ger folk regler som de ska följa. Om folk bara följer regler och inte förändrar sig i deras hjärtan hittar de inte till gud. Gud kan man bara nå genom sitt hjärta och tvärtom.  Om du känner medkänsla, t.ex. för gumman med plånboken, då är det gud som talar. Men begär och rädsla är det som tillskrivs Lucifer.  Jo, den mytologiska figuren Lucifer är intelligent. Alla tror att Jahve är gud, för han förbjuder ju onda saker som att stjäla och mörda. Men bara för att väcka människors begär och rädslor och förhindra att de hittar till gud genom deras hjärtan. 

Den riktiga guden (skaparen) skulle aldrig väcka begär och rädslor hos folk och han är heller ingen affärsman som erbjuder folk någonting som är bättre än "plånboken". Gud vill att vi ska förändra oss i våra hjärtan, så att han kan uttrycka sig i oss genom våra hjärtan. Det är gud inom oss. Med gud är det som med himmelriket.  Jesus sa att himmelriker finns både inom oss och omkring oss.

Det är den största skillnaden mellan Moses gud och den guden som Jesus och Paulus talar om.

Jag kan ju inget säga om din egen väg, men om du får mer och mer kärlek om du närmar dig Jesus, har det ingenting med Jahve eller hans budord att göra.

Anmäl
2017-12-29 14:03 #119 av: Condor

Kommentar till 117:

"Om du skulle tänka, att nej jag vill inte ha en skatt i himlen, det är inte därför jag delar med mig av mina tillgångar, utan jag delar med mig för att jag vill hjälpa, för att min medkänsla är så stor att jag inte kan göra något annat. Ge bort min skatt i himlen och ge den någon annan i stället, till någon som behöver den mer än mig.  "

Om det skulle finnas en väg att ge bort sin skatt i himlen,  är det nog ett uttryck av den största kärleken som en människa kan ha, om man ger bort den. Kanske man måste vara beredd att avstå från sin skatt för en annans skull för att få den, i stället för att sträva efter den?

Anmäl
2017-12-29 15:53 #120 av: setfree

#117 Jag undrar, hur viktig är din skatt i himlen för dig? 

Ja det är en bra fråga. Jag påstår inte att jag har perfekta motiv hela tiden. Jag har långt kvar innan jag är färdig. Jag får hela tiden be om förlåtelse för mina själviska motiv. Jag är inte heller helt fri från att tycka om vissa saker som kan betraktas som "jordiska" eller köttsliga om du förstår vad jag menar.

Det enda jag kan säga här är att jag är helt ärlig.

Om du har lyckats med att bli fri från själviskhet och känner kärlek så säger jag grattis. Jag bekänner mina synder och får börja om igen. Hur som helst så har jag i alla fall hjälpt någon eller några. När jag säger att jag innerligt vill hjälpa någon så är det också sant. Jag tänker inte ljuga för någon.

Jag ska strax iväg och spela badminton. Det gör jag bara för att det är kul. Det är ett exempel på saker jag gör bara för att mitt "kött" vill det.

Anmäl
2017-12-30 00:38 #121 av: NiklasTyreso

Fatamorgana citerar ordspråksboken i första inlägget och skriver att det skrivits Salomo.

Woodland skriver i sitt första inlägg att boken Salomons vishet inte ingår i den protestantiska bibeln, men det var inte den som ts citerade!

Fatamorgana citerade en mycket känd passage om att söka visheten från ordspråksboken som visst står i alla biblar. Första versen i ordspråksboken berättar att Salomo skrev de ordspråken.

Woodland är inte kunnig om gamla testamentets vishetsundervisning, för hade han varit kunnig hade han känt igen textpassagen och inte missuppfattat vilken bok det kom från.

Kristna tror på nya testamentet och tolkar i bästa fall gt symboliskt som sant. I värsta fall tror de att de är frälsta från gt och inte behöver bry sig om de texterna.

Anmäl
2017-12-30 08:24 #122 av: Woodland

# 112

Condor, det är bra att du kollar bibeln. Väldig bra. Inte bli man räddad av att "tro som jag" utan av att tro som bibeln i sin helhet visar från gamla testamentet till det nya - endast i Jesus Kristus är frälsning.

Ordet räddade/frälst (saved) används med olika betydelsen i bibeln. Sammanhanget bestämmer det. 

 I uppenbarelseboken 14, 3-4 står det att bara 144.000 unga män som aldrig har haft sex blir räddade. Fel? Kanske det.

De 144 000 är symboler i bibelns sista bok.  Boken är fylld av symboler, tecken och siffror som beskriver alla de skeenden som Gud har full kontroll över. 

I Johannesevangeliet 3,18 står att vem som tror på Jesus blir räddad. Då menas inte trosystemet, för det existerade ju inte ännu, utan det menas vem som tror på vad Jesus säger. Fel? Kanske det.

Jag har aldrig skrivit att man skall tro på ett trossytem.  Kolla igenom mina inlägg. Det är Jesus från början till slut. Sedan har Gud givit sin kyrka lärare med stora intellekt som har undervisat Guds folk. Men det är en hjälp för oss. Frälsaren är Jesus.

I Matt 19,17 säger Jesus att vem som följer budorden blir räddad. Fel igen? Kanske det.

Hela poängen med Jesus sätt att bemöta den unge mannen i Matteus 19 var att lägga fram det omöjliga: att en människa kan följa budorden perfekt.  När han fick budet att sälja allt visade Herren hur omöjligt det är. Mannen vände ryggen åt den som gav budorden på berget Sinai! Endast Jesus följde och uppfyllde budorden och gjorde allt som Fadern ville med ett perfekt motiv. Budorden (lagen) var givna för att visa att alla är under synd. Bryter man ett har man brutet mot alla.  

Enligt Joh 5, 29 blir de som har gjort “det goda” räddade och i Jak 2,24 räcker det inte att tro, utan det är gärningarna som räknas. Fel igen? Kanske det.

 Har du läst verserna runt omkring detta i Joh 5:29 eller bara "cherry pick" för stödja ett argument?  Hela sammanhanget är ett tal där Jesus berättar att endast han tillfredställer Faderns krav och att Jesus skall döma. Judarna  frågade honom: "Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?"  Jesus svarade: "Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt." Johannesevangeliet 6.

Man kan inte rycka en vers ur sitt sammanhang och få en rätt mening. Detta har jag skrivet om och om igen.  Det står en mening till i Romarbrevet där Paulus skriver att en människa är frälst endast av tro. Jakob tillrättavisade de som lever såsom om helgelse var oviktig. 'Visa mig er tro genom ert levnadssätt'. De skrev till två olika målgrupper om två olika aspekter av det kristna livet. Sammanhang igen.   

Enligt Matt 21,31 räddas även tulldrivare och horor, bara de tror på gud. Fel?

Ja, om de omvänder sig och det är vad dessa gjorde i motsatts till de judar som räknade sin härkomst som frälsande.  

 Jo, allt det där kan vara fel. Det kvittas vad vi gör och tror, för enligt Ef 1, är det redan bestämmt i förväg (innan jorden existerade) vilka det är som blir räddade genom Jesus. Fel? Kanke det.

 Svaret hittar du i denna tråd.

Enligt 1 Tim 2,6 blir alla räddade genom Jesus,  liksom det står i 1 kor 15,22 att alla som dog genom Adam blir räddade genom Jesus. Fel igen?

Sammanhanget igen.  De "alla" är de troende som blir räddade genom Jesus och dessa alla dog genom Adams fall. Ingen av de kristna kyrkorna tror på att alla skall frälsas till slut.

I Joh, 6,54 står att man måste dricka Jesus blod och äta hans kött för att bli räddad.

Ett talesätt i antiken om att bli så ett och beroende av Herren att han blir  livets vatten (kroppens liv är i blodet) och livets bröd som kom ner från himlen. Han instiftade nattvarden för att vi skall påminnas om honom tills han kommer igen. 

Du kan ännu väldigt lite om bibeln men det kan ändras om du är villig att reflektera över det som står istället för att försöka få den att försvara din position. Du bör sluta att häda. Jesus sade själv att han var YHWH - ego emi - Jag är.  Jag behöver inte "cherry pick" för hela bibeln stöder det jag skriver och det har jag bevisat genom att svara på dina frågor. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-30 12:03 #123 av: Condor

#122

 Kolla efter i uppenbarelseboken. Det är bara de 144.000 som följer lammet vart det än går och det är dom som är friköpta från gud.

 Sen står frågan fortfarande kvar: Räcker det att tro (på vad? Vad Jesus säger eller trosystemet?) eller räknas också gärningarna och hur man lever? Om du anser att ingen uppfyller “faderns krav”. Ta själv och läs Joh 5:29. Där säger Jesus “ Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst 29och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.  “

Tolkar du “att göra det goda” som att uppfylla faderns krav? Vilka är det i så fall som uppstår från sina gravar? Det står ju inte att alla som tror på Jesus skall uppstå, utan de som har gjort det goda. Vilka skulle det vara som gjorde det goda om ingen uppfyller faderns krav? Sen står det inte i Joh. 5 att lärljungarna frågde vad de ska göra utanför guds gärningar, utan vad de ska göra för att utföra guds verk. Svaret var att de ska tro på Jesus (men inget trosystem). Det besvarar inte frågan om det räcker att tro, för det står fortfarande att man ska göra “det goda”.  I Jak 2,24 står fortfrande:    “Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.   “

 Du ser att man inte kan bortförklara motsägelserna. De försvinner inte ur bibeln. Ta och reflektera själv över det som står i stället för att uppmana mig.

 Det står heller inte i 1. kor att det är de troende som dog genom Adam och blir räddade genom Jesus, utan det står att ALLA om dog genom Adam blir räddade genom Jesus. Alla betyder alla och inte de som tror. Det kan du inte bortförklara med någonting som inte står i bibeln och om alla kyrkor har en annan tro, så har de cherrypickat någonting annat och ignorerat andra delar av bibeln. Det är som jag sa, man kan konstruera vilket trosystem som helst, om man plockar ut det som behövs och ignorerar andra saker. 

Var i tråden som du länkade till står svaret på det som Ef 1 handlar om? Kan du inte svara direkt i stället för att länka till en hel tråd?

Jesus har aldrig sagt att han är YHWH. Ego Emi betyder bara “jag är”. Sen kan du kolla var i bibeln som han säger att “han är”. Det är i Joh. 6,35, 8,12, 10,9, 10,11, 11,25, 14,6, 15,6 och 18,37. Där säger han saker som att han är livet, han är brödet, han är vägen och sanningen osv. men inte en enda gång sa han att han är Jahve, den “guden” som han ansåg att de Judar som följer fariseerna har djävulen som fader.

Jahve är inte skaparen. I Moseboken står: 

8När den Högste gav land åt folken

och skilde dem från varandra,

när han fördelade deras områden

efter gudasönernas antal,

9då blev Jakob Herrens andel,

Israel hans arv och egendom. “

Jahve fick alltså Israel och hans folk av “den högsta”. Jahve var en av “gudarsönerna”. Med tanke på hur många miljarder galaxier som det finns, fick Jahve en ytterst liten del av skapelsen som han var gud över.

Jahve verkar att vara den “gudarsonen” som senare blev till satan, med tanke på ondskan som han har i sig. I alla fall är han ingen gud och ingen skapare.

Anmäl
2017-12-30 13:05 #124 av: setfree

#118 Jag har förstått för länge sedan vad du menar. Jag har ju redan gett er MVG för att ni är kärleksfulla. Jag påstår inte heller att jag har perfekta motiv.  Men det är omöjligt att gå runt och analysera varför jag gör saker hela tiden. Ibland gör jag saker av kärlek och ibland av egoistiska motiv.

Jag har funderat över om det är rätt att köpa dyra saker istället för att ge mer. Jag är medveten om mitt behov att få förlåtelse för mina överträdelser. Jag önskar gott för andra och jag ber att det ska gå bra för andra.

Låt mig återkomma till de övriga frågorna.

Anmäl
2017-12-30 14:03 #125 av: setfree

#118 Moses gud Jahve tuktade sitt folk genom att väcka deras begär och rädslor. Jahve gör ju inget annat än att erbjuda människorna någonting som är bättre än "plånboken" och lämnar som alternativ bara straffet. Jesus insåg att det var fel, att väcka människornas begär och rädslor, för det förändrar ju inte människorna i deras hjärta.  Jesus ville förändra människorna i deras hjärta, så att de låter bil att ta "plånboken" pga medkänsla för sin nästa och inte pga begär och rädsla.

Jag är nog kanske inte tillräckligt smart för jag fattar verkligen inte ett spår. Att Jesus vill ändra människors hjärta förstår jag, och jag håller med. Men att tukta sitt folk genom att väcka begär och rädslor?? Den logiken är verkligen förkrånglig för mig.

Jag kan förstå att man tycker att straffen i GT är hårda. Det är mycket jag inte förstår. Men varför krångla till det?

Att du inte tror på djävulen och demoner det förstår jag. Det gör väldigt få.

Du kan ju ha en teori eller en tanke om hur det kanske är men du uttrycker dig inte så. Du skriver att "så här är det". Ditt "tyckande" angående bibeln bygger inte på din erfarenhet. Det är bara dina egna teorier. Du har rätt till ditt tyckande men om du nu menar att erfarenhet är viktigt så förstår jag inte hur du kan ha teorier om bibeln utan praktisk erfarenhet. Jag analyserar inte Reiki, för jag har inte tillräcklig erfarenhet men du har tvärsäkra åsikter om bibeln och det är väldigt konstigt.

Jag upprepar mig. Vi har INTE samma källa och inte samma Gud.

Fortsätt med Reiki om du ser goda resultat med det. Jag håller mig till Jesus.

Om du läser andra inlägg här så ser du att vi kan ha olika syn på saker utan att vara tvärsäkra. Dock så är vi väldigt överens om att utan Jesus som uppstånden fungerar ingenting.

Anmäl
2017-12-30 15:32 #126 av: Condor

#124 - 125

Setfree. Alla av oss har ett ego med begär och rädslor, ingen är perfekt och alla av oss har ett hjärta som är fylld med kärlek och medkänsla.  Vad som till slut kommer fram beror på hur mycket vi lyssnar antingen på hjärtat eller egot. Ibland gör vi kompromisser, för om vi inte skulle lyssna på egot alls, skulle vi inte överleva, för vi skulle skänka bort allt.

Det som Jesus uppmanade folk till, att skänka bort allt som de äger, skulle inte funka i vår tid och även vid Jesus tid funkade det inte för de flesta. Nu ska jag förklara varför det funkade för Jesus. Vem som blir upplyst, på det sättet att hon/han erfar gud (t.ex. meditation eller kundalini), befinner sig i detta ögonblick i ett tillstånd där egot inte existerar, utan bara kärlek (gud). Jesus verkade dock att befinna sig i det tillståndet nästan hela tiden.  För honom funkade det, för att gud verkar att ta hand om personer som har kommit så långt, att de kan överleva.

Men målet som vi ska ha för att gud är nöjd med oss är det som Jesus propagerade: kärlek och medkänsla! Även om ingen av oss någonsin kan räkna med att bli som Jesus. Hjärtat talar hela tiden till oss (metaforiskt). När vi känner medkänsla, är det hjärtat som talar.  Men hjärtats röst hör man inte lika bra som egots röst. Egot gör en massa oväsen.  Om man vill följa Jesus väg, börjar det alltid med insikt om sig själv (bjälken i ögat). Om du har en karta och vill gå från A till B måste du veta var du befinner sig. Om du befinner dig i Göteborg och vill gå till Stockholm måste du veta att du är i Göteborg, för om du tror att du är i Kiruna, går du fel väg.

Man måste först komma till insikt om sina begär, rädslor osv. och sen funderar man på det med hjärtats ögon.  Det kan leda till att man ändrar sitt beteende i det ena eller andra. Ju mer man hör på sitt hjärta och agerar utifrån medkänsla, ju närmare gud kommer man.  Då befinner man sig redan på vägen till gud. Jesus ville ge människorna insikt, så att de börjar att lyssna mer på hjärtat.

Men vad gör Jahve? Jo, Jahve gör en deal med människorna. Vem som följer budorden får en belöning (skatt i himlen). Då talar han inte till människors hjärtan, utan han väcker folks begär efter skatten i himlen.  När han har väckt människornas begär efter skatten i himlen, är det egot som strävar efter skatten genom att följa budorden.

Sen finns det ju också människor som inte frestas, kanske för att de inte tror på skatten i himlen eller för att de redan är så rika att de har fokus på det som de har här.  Satan (metaforiskt så klart) börjar alltid med att fresta folk och väcka deras begär. Om det inte fungerar, väcker han deras rädslor. Det är precis det som Jahve gör när han hotar med att bli evig fördömd.

Jesus insåg att den vägen inte öppnar människors hjärtan, utan att de följer budorden pga egoistiska anledningar (valet mellan skatt och straff) och talade om för Judarna att de har djävulen som fader. Jesus ville att folk inte stjäler, mördar osv. pga medkänsla och inte för att de är ute efter en belöning eller för att de är rädda för straff.  Jahves väg för folket leder bort från gud, medan Jesus väg leder till gud.

Jag hoppas att du har förstått nu. Om du anser att vi inte har samma gud, kan jag bara svara att det bara finns en gud och det är skaparen av oss alla, som Jesus och Paulus talar om. Det är min och allas gud.

Men om du anser att Jahve är din gud, i så fall har du en avgud, en mytologisk demon eller kanske till och med djävulen som fader.

Det är klart att mitt tyckande om bibeln inte bygger på erfarenheter, men har du erfarit att havet gick tillbaka av sig själv pga att gud ville att Moses + folk skulle kunna fly? Har du sett att döda vaknar upp? Om det står saker i bibeln som saknar anknytningar till realiteten och som motsäger vetenskaplig forskning, kan man inte ta den på allvar. Om ni troende skulle bekänna er till att somliga historier, t.ex. Adam och Eva är liknelser, vore det ju en helt annan sak. Men ni tror ju att vi verkligen skapades på det här viset och att vi är separerade från gud för att en orm gav en kvinna ett äpple.

Men bibeln stämmer heller inte överens med mina erfarenheter gällande gud. Jag har erfarit gud som ren kärlek och utan kollektionen av människors värsta egenskaper, som Jahve verkar att ha.

Får jag fråga dig vilka erfarenheter som du har, som får dig att vara bergsäker på att Jahve är din skapare? Vilka erfarenheter gör dig bergsäker på att de so har din tro hamnar i himmelriket och resten går förlorade?

Jag kan pga mina erfarenheter tala om för dig, att vi alla befinner oss hos gud och att vi aldrig har befunnit oss på ett annat ställe och aldrig kommer att befinna oss någon annanstans. Vi kan inte vara på ett annat ställe, för vi är en del av gud. Den här världen är en sorts dröm som vi drömmer tillsammans, som får oss att tro att vi är vår kropp och vårt jag och att vi är separerade från gud.  Det är en Illusion!

Liknelse:  Vi tror att vi är färgerna som bildas, om vitt ljus bryts genom ett prisma, för färgerna är allt som vi kan se.  Vi kan se oss själva som rött, grönt osv.  eller en blandning. Men i verkligheten är vi  alla tillsammans det vita ljuset.  Det är vår sanna natur.  Regnbogen är bara en Illusion. Om du någonsin uptäcker din sanna natur, SER du själv att det ligger till på det här viset. Då kan du säga att du har mött gud i dig själv.

Sen sk du veta att jag inte "håller mig" till någonting på det viset att jag antingen håller mig till Jesus eller till Reiki.  Jag håller mig bara till allt som jag kan lära utav och som hjälper mig och andra i livet.  Jag  har inget trosystem som säger att jag måste välja mellan det ena eller det andra.

Anmäl
2017-12-30 17:31 #127 av: FataMorgana

#120  

Det finns nog ingen som har helt perfekta motiv hela tiden och färdig vet jag inte ens om man någonsin blir. Min tanke var bara att få dig att fundera och reflektera över dig själv och inte att du ska behöva rättfärdiga dig inför mig. Jag har också långt kvar. 

Men om du tror att saken är fixad bara för att du ber om förlåtelse är det inte samma sak som att komma till insikt och att försöka göra det bättre. Jag hoppas att du inte tror att du måste be om förlåtelse för att du ska spela badminton, eftersom du tog det som ett exempel för att ditt kött vill ha det. Jesus var ju också en vän av det goda livet. Han drack vin och festade med kvinnor. Du blir inte av med din skatt i himlen bara för att du vill ha kul så länge det inte går på en annans bekostnad och sen är det ju klart att man ska ta hand om sin kropp och idrotta. Men du kan kanske reflektera över om du gör goda saker för att få en skatt i himlen eller om du gör goda saker pga medkänsla. Reflektera över om du skulle leva ett annat liv, om du visste att du i vilket fall som helst får din skatt. Jag tror nog att Gud är mer nöjd med dig om du reflekterar över sådana saker och försöker göra det bättre än att bara be om förlåtelse. Om du gör ditt bästa finns det ingenting som du behöver be förlåtelse om. 

Anmäl
2017-12-30 22:15 #128 av: Woodland

# 113

Ursäkta mitt sena svar.

Därför undrar jag i vilket bibelställe Jesus varnade för att leva som han uppmande folk till att leva?

Jesus gick runt och predikade omvändelse. Han varnade för evig förtappelse härhärhär, och på många fler ställen. Han utförde under för att visa det judiska folket att han var deras länge efterväntade Messias. De skulle återvända till Gud med hjärtat. Han var klar och tydlig med att det var han som var Frälsaren. Så småningom började han tala om för sina lärjungar att han skulle korsfästas och uppstå. De ansvariga ledarna ville döda honom precis som de dödade profeterna som Gud hade sänt dem innan.  

Skulle Jesus ha ansett att han som person är viktigare än vägen han pekade på skulle det ha varit helt onödigt att han drog omkring och höll tal och lärde människor hur de skulle leva. 

När Jesus gick på jorden som fattig människan hade han lagt ifrån  sig sin härlighet. Detta kallas för kenosis i bibeln. Han ödmjukade sig. Han hade skapat allt som fanns och ändå blev en "ingen" bland människor. Han vandrade bland ett hårdnackat och upproriskt folk.   Och de behandlade honom illa. Han  genomled detta för det var så bestämt innan världen skapades. De som har sett honom därefter åsom Paulus och Johannes har fått en glimt av hans upphöjda ställning. Nu är han över allting och alla. Han är början och slutet av allting. Bibeln kallar honom Konungarnas Konung, Herrarnas Herre, Allsmäktige Gud.

I såfall skulle han bara ha stått där och sagt; här är jag, ta och korsfest mig och tro att ni blir räddade genom det.

Ja, man blir räddad genom tron på Jesus. I sin aktiva och passiva lydnad, hans fullkomliga liv och död finns frälsning. Han liknade sig själv med den kopparorm som Moses gjorde under ökenvandringen -- judarna behövde endast titta på den för att räddas från ormgift. (Hela berättelsen här.) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-30 22:16 #129 av: Woodland

# 123

Om de 144 000: Bra att du läser och kollar texten. Ser du att det i  7:9 finns Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. 10 Och de ropade med hög röst: "Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet." osv.

Räcker det att tro (på vad? Vad Jesus säger eller trosystemet?) eller räknas också gärningarna och hur man lever?

I denna artikel tar Sproul upp verserna i Jakobsbrevet 2. Du kanske skall förklara vad du menar med ordet "trosystem" så jag förstår vad du syftar på.  Det finns egentligen ingen motsägelse mellan bibelställen.

Endast Jesus uppfyllde Faderns krav. Vi skall alla stå inför Jesu domstol för Fadern har gett honom den uppgiften på grund av att endast Jesus tillfredsställde honom.  Jesus svarade: "Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt." Johannesevangeliet 6. Frälsning genom tro och sedan kommer gärningar som ett bevis på tron.  Också är det Guds gåva/gärning att en människa får tro. 

Nej, "alla" betyder inte "alla som någonsin har levt". Ordet "alla" måste tolkas i sitt sammanhang. "Alla" har dött i Adam men alla frälsas inte av Gud eftersom det klart och tydligt på många andra ställen i bibeln står att Gud inte kommer att frälsa alla. Var det så att alla skulle räddas behövde inte Jesus varna för helvete och faran att gå förlorad. Jag tar ett exempel med detta med "alla": Du är på arbetet på ett kontor och alla medarbetare är där. Du säger "Alla är här". Men hela staden är inte där, inte heller hela landet, och så vidare. Ordet "alla" används i ett sammanhang och sedan skall sammanhanget jämföras mot andra sammanhang för att få en klar bild.

Jag studerar under personer som har en systematisk teologi som innefattar hela bibeln. Cherry picking är inte en del av den och man skulle få en smäll på fingrarna om man försökte. 

Ja, i Efesierbrevet 1 (med flera ställen) står det att det finns en utkorad skara. Men samtidig skall vi alla hållas ansvariga för våra liv. Jag förklarade det i den länkade tråden.  Detta är ett väldigt djupt ämne och TS hade samma frågor och invändningar som du. 

Ego emi i den grekiska texten är detsamma som YHWH. Jesus sade att han var Jag Är. Betydelsen gick inte förbi judarna för de ville döda honom på grund av detta.  Johannes skriv att profeten Jesaja såg honom innan han inkarnerades. 

Jahve verkar att vara den “gudarsonen” som senare blev till satan, med tanke på ondskan som han har i sig. I alla fall är han ingen gud och ingen skapare.

Ah, detta liknar lite mormonernas lära. Nej, ingenstans i bibeln står det att Jesus ansåg att lögnens fader var YHWH. De som Herren Jesus kritiserade och som motstod honom gjorde uppror mot Gud. De var naturligtvis stark påverkade av fienden men de var av Israels folk som också kallas Guds (El Elophim, Adonai, Herren, HERREN med flera titlar) egendoms folk i Gamla testamentet. Benämning en "gudarsöner" används av änglar och gudfruktiga människor (det är att skilja dem från ogudaktiga).  Det står ofta i GT att Israel var Guds arvedel. Han lämnade hedningarna dithän för det mesta. Gud dömer kontinuerlig och gör det för att visa sin kärlek. Vi vet aldrig hur många potentiella "Hitlers, Pol Pot, Stalin" med mera som tas ur vägen. Han regerar efter sin plan och ingen kan säga till honom "Vad gör du?". 

Det du citerade av Moseboken är en farväldikt och det står längre ner i dikten "Blott Herren ledde honom, ingen främmande gud vid hans sida." Längre ner står det: Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand.  

Vi har en annan syn på Satan, du kan läsa om det i denna artikel.

Fortsätt läs och ställ frågor. Det är bra.   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-31 12:23 #130 av: FataMorgana

Men snälla Woodland. 

Jag frågade dig om var Jesus varnade för att leva som han uppmande  folk till att leva och du svarar mig med citat som "Men jag säger: Om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er! Om ni kallar en vän idiot ska ni ställas till svars för det. Och om ni förbannar honom så väntar er helvetets eld. ??? 

Hur besvarar det min fråga? Du bevisar ju bara att det är precis så som jag sa, att han bara varnade för konsekvenser av att inte gå på vägen som han pekade på. 

Han vandrade bland ett hårdnackat och upproriskt folk.   

Lite så känns det som att jag också gör Skämtar

Anmäl
2018-01-01 17:01 #131 av: setfree

#126 Om man vill följa Jesus väg, börjar det alltid med insikt om sig själv (bjälken i ögat). 

Detta har jag nog lyckats med. Jag kan se mina fel och brister.

Jo, Jahve gör en deal med människorna. Vem som följer budorden får en belöning (skatt i himlen).

Nja Jahve säger att om man överger sina avgudar och visar barmhärtighet mot minoriteter som levde bland Judarna samt följde hans bud så skulle det gå dem väl i detta livet. Gud välsignar när de tillbad honom. Här får du nog hänvisa till bibelord om du menar skatten i himlen.

Nej, detta är den fasta jag vill se:

att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta,

krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum,

ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig

och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar,

när du ropar säger han: ”Här är jag.” Jes 58

Om man följer detta av egoistiska motiv ja det får väl Gud döma om. Men Jahve ger ett löfte här.

Men om du anser att Jahve är din gud, i så fall har du en avgud, en mytologisk demon eller kanske till och med djävulen som fader.

Ja detta är min Gud. Om du menar att det är en demon så är det upp till dig. Lite väl magstarkt kan jag tycka.

Får jag fråga dig vilka erfarenheter som du har, som får dig att vara bergsäker på att Jahve är din skapare? Vilka erfarenheter gör dig bergsäker på att de so har din tro hamnar i himmelriket och resten går förlorade?

Jag kan pga mina erfarenheter tala om för dig, att vi alla befinner oss hos gud och att vi aldrig har befunnit oss på ett annat ställe och aldrig kommer att befinna oss någon annanstans. Vi kan inte vara på ett annat ställe, för vi är en del av gud. Den här världen är en sorts dröm som vi drömmer tillsammans, som får oss att tro att vi är vår kropp och vårt jag och att vi är separerade från gud.  Det är en Illusion!

Min tro bygger på en andlig omvändelse där mitt inre har påverkats, samt konkreta bönesvar. Men visst är det så att jag ändå får tro på en bok och även på andras erfarenheter. Men har jag bevis, nej inte vetenskapliga.

Nja om vårt liv är en illusion så kan jag undra om du kan drömma bort smärta? Du kan inte heller tänka fram pengar eller något annat. Detta är en slags lek med ord som inte på något sätt hjälper oss. Samma nonsens som finns i Fritchof Capras böcker om fysikens tao och annat dravel som jag ändå har läst.

Om du någonsin uptäcker din sanna natur, SER du själv att det ligger till på det här viset. Då kan du säga att du har mött gud i dig själv.

Sen sk du veta att jag inte "håller mig" till någonting på det viset att jag antingen håller mig till Jesus eller till Reiki.  Jag håller mig bara till allt som jag kan lära utav och som hjälper mig och andra i livet.  Jag  har inget trosystem som säger att jag måste välja mellan det ena eller det andra.

Jag förstår verkligen inte hur du kan veta hur det ligger till. Du har ju sagt att du har upptäckt din sanna natur. Hur ska jag tolka det? Om man mediterar eller söker inåt så kommer man till slut "veta" sanningen. är du med på att det låter knas i mina öron. Nej jag köper naturligtvis inte detta. Det är möjligt att buddhister etc. kan hålla med dig men inte jag. Sanningen ska alltså finnas i vårt inre som vi kan komma åt genom att utöva någon form av meditation?

Sedan är det väl ytterligare lek med ord när du säger att du inte håller dig till Reiki efter att ha utövat det under så många år. Men jag förstår faktiskt vad du menar. Vad mer än Reiki har du då provat. Jag menar inte att jag har provat annat men jag gör ändå anspråk på att hålla mig till Jesus.

Jag hoppas ni hade ett bra nyårsfirande. Glad

Anmäl
2018-01-01 17:13 #132 av: setfree

#127  Jag tror nog att Gud är mer nöjd med dig om du reflekterar över sådana saker och försöker göra det bättre än att bara be om förlåtelse. Om du gör ditt bästa finns det ingenting som du behöver be förlåtelse om. 

Jag är medveten om mina fel och brister och jag försöker ändra på mig. Jag tror nog att kristna generellt är bra på att se sina fel och brister. Men vi pekar inte på varandra. Jag en plan att sluta jobba lite tidigare i framtiden för att kunna ge mer tid till att göra något för andra. Min drivkraft är inte någon skatt utan glädjen i att kunna göra något mer än att bara syssla med underhållning för mig själv.

Men förlåtelse genom Jesus måste jag ha. För mig är det absolut nödvändigt. Om du klara dig utan det så visst det är upp till dig. Vi delar många värderingar men detta har vi väldigt olika syn på.

Anmäl
2018-01-01 20:12 #133 av: Woodland

#130 Men du missade resten av mitt svar! Om du förnekar Jesus som Allsmäktig Gud, Herrarnas Herre med mera går du inte hans väg. Hur kan du vara en efterföljare av Herren Jesus och förneka det som är det allra väsentligaste? Har du mist ditt liv för Honom? Har du lämnat allt för att följa Honom och endast honom? Det är att gå Herrens väg. Det är inte bara en moralisk filosofi och livssyn. Den som går på denna väg gör det utifrån positionen att de är försonade med Gud genom honom.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-02 12:58 #134 av: Condor

#129

 Woodland, även om du förklarar att en skara följer de 144.000 finns det fortfarande motsägelser kvar om vilka som blir räddade ur de andra bibelcitaten som jag citerde.

 Trosystem är det som de kristna har byggt upp kring Jesus, dvs. dogmerna. Men jag anser att det inte är samma sak som det som Jesus sa. Man kan tro på Jesus utan att tro på kristendomen. Det är 2 helt skiljda saker.

Det står fortfrande i bibeln att alla som har dött genom Adam ska få nytt liv genom Jesus. Det kan du inte förneka. Det stämmer att i så fall behöver man inte bli räddad från att gå förlorad och det är jut det som är min poäng. Jesus varnade aldrig för helvetet. I hela bibeln förekommer inte ordet helvete, utan det har blivit fel översatt. I orginal betyder det gehenna och det var platsen där de brände brottslingars lik. Att gå förlorad är någonting som händer under livtiden, t.ex. den förlorade sonen.

Ankytningen till att Jesus skulle ha menat YHWH när han sa ego emi saknas. Man kan väl inte anta att varje gång som Jesus använder sig av dessa ord, att han menade samma sak som i GT beskrevs som “jag är den som jag är”. Jag är, är ord som alla människor använder sig av nästan varje dag. Jesus sa ju själv till Judarna som trodde på YHWH att de har djävulen som fader. YHWH var ju enligt bibeln inte gud-skaparen, utan han fick sitt folk av “den högste”. I så fall skulle “den högste” vara gud-skaparen. Varför skulle en farväldikt vara mindre “guds ord” än annat som står i bibeln?

Ingen aning hur mormonerna ser på saken. Du verkar att veta vilket synsätt andra religioner har, liksom det kristna perspektivet, för du svarar ofta med orden “ur ett kristet perspektiv”. Får jag fråga om du själv inte har några egna åsikter?

Anmäl
2018-01-02 13:24 #135 av: Condor

#131

Setfree, gud är ingen affärsman. Gud vill att man ska låta bli att göra andra människor illa pga medkänsla och kärlek och inte för att man är ute efter en skatt i himlen. Om man bara följer budorden pga egoistiska begär har ingenting ändrats i människornas hjärta, precis som heller ingenting ändras om man följer buden pga rädsla för straff.

Om ingenting ändras i människornas hjärta och de fortsätter att tillfredställa deras begär har Satan vunnit. Det är inte bättre att sträva efter en skatt i himlen än att sträva efter andra rikdomar på jorden. Det är just där som Satan vill ha människorna. Så länge människorna följer buden pga begär och rädsla, förändras ingenting i hjärtat. Ja det är magstarkt att komma på att man har blivit lurad av Satan och många förnekar det, i stället för att inse det och vända sig bort från den onda Jahve och i stället söka gud.

Man kan förstås inte "drömma bort" smärta, eftersom alla varelser bygger upp den här världen tillsammans, inklusive de fysiska lagarna.

Men när Illusionen upphör och vi vaknar upp ur drömmen, är smärtan borta.  Jag skulle gärna förklara det här djupare, men jag är ännu inte så riktigt i form, eftersom influensan drabbade mig och jag hade 40 grader feber i 2 dagar.

Jag förväntar mig inte att du "köper" det som jag talar om för dig och som du inte kan förstå förän du själv har erfarit gud. Om det skulle gå att förklara sådana erfarenheter för folk, skulle nog personer som Buddha eller Jesus gjort det för länge sen.  Innan man vet vem man är, vad man är och var man är, befinner man sig i evigt mörker. Man är rädd att gå förlorad och lever med ett dåligt samveta för att man är rädd att inte duga. Precis som Satan vill ha det.

Anmäl
2018-01-02 13:39 #136 av: FataMorgana

#132 

Setfree.

Det där med att be Jesus om förlåtelse får mig att tänka på en liten berättelse om en kvinna som levde som nunna i ett kloster. Hon var så angelägen om att vara en god människa att hon alltid bara gjorde gott mot alla som hon mötte på sin väg. Men varje dag spenderade hon flera timmar om dagen för att be Jesus om förlåtelse för alla sina synder som hon pga hennes stora vilja att vara en god människa ändå aldrig gjorde. 

Så får jag fråga vad det egentligen är som du behöver be Jesus om förlåtelse för? Jag har verkligen svårt att tro att du skulle behöva det. Så god, snäll och omtänksam som du verkar vara har du väl inte mycket som du behöver be om förlåtelse för? Du skriver till mig, att om jag klarar mig utan är det upp till mig, men jag vet heller inte vad det är som jag skulle behöva be om förlåtelse för. Vill du inte berätta vad det är som du anser att vi behöver be om förlåtelse för, för jag vet det inte. Men om det nu skulle hända att jag i misstag skulle råka såra en annan människa så ber jag förstås den människa som jag sårat om förlåtelse. Gud ser ju ändå in i mig och ser att jag har ångrat mig och det räcker. 

Anmäl
2018-01-02 13:45 #137 av: FataMorgana

#133  

Jag svarade inte på resten av ditt inlägg eftersom det bara är en upprepning av den kristna tron på att man endast blir räddad genom tron på Jesus. Det är för mig lite som om du om och om igen skulle försöka förklara för en som lärt sig simma utan en simlärare att man inte kan lära sig simma utan en simlärare. Jag är alltså redan försonad med Gud och lever precis så som Jesus ville att man ska leva, för att Gud har omvänt mig.

Hur kan du vara en efterföljare av Herren Jesus och förneka det som är det allra väsentligaste? Har du mist ditt liv för Honom? Har du lämnat allt för att följa Honom och endast honom? 

Ja alltså, jag har ju redan talat om för dig att mitt gamla jag har dött bort, att den som jag var förr inte längre existerar.

För mig är det helt tydligt att det som är det allra väsentligaste i Jesus budskap är att man ska älska sin nästa som sig själv, för en sådan människa kallar inte sin vän för idiot och förbannar sig heller inte över någon och låter sig inte förledas av sitt öga. Ty han fullföljer Guds vilja. Men nej jag har inte sålt allt som jag äger och har för att gå ut på gatan utan sandaler för att predika (Jag har inte ens någonting att sälja som har ett värde). I dagens värld skulle det inte ens vara möjligt. Skulle Jesus leva här och nu skulle det heller inte vara möjligt för honom att gå från by till by och predika. Det skulle inte ta lång tid tills man skulle höra ambulansen komma och vem skulle det  i såfall hjälpa? 

Det är inte bara en moralisk filosofi och livssyn. Den som går på denna väg gör det utifrån positionen att de är försonade med Gud genom honom.

Som sagt, handlar det inte för mig heller bara om en moralisk filosofi och livsyn, utan det var Gud som ledde upp mig på denna väg genom försoningen med honom, Gud själv. 

Anmäl
2018-01-02 14:00 #138 av: FataMorgana

#129 

Angående "Jag Är" är det inte bara något som Jesus sa, utan samma har man hört många andliga mästare i många kulturer säga, som t.ex i vedantan kan man läsa om det: 

I olika Gudsinspirerade förklaringar finner vi ordet Existens - SAT. Vi formulerar vår tankebild sålunda: Existensen är "JAG ÄR", och vi upptäcker att vi själva verkligen är "Jag är", ren Verklighet, utöver alla de begränsningar som vårt intellekt har format. 

Vedantas skönhet ligger i denna upptäckt av "Jag är", av jaget som får oss att förstå att vår verkliga natur är Rent Medvetande, evigt, fullkomligt, utöver allt som är synligt. Detta Rena Medvetande är Ljuset som upplyser allt. https://mirror.paranormal.se/sokaren/www.sokaren.se/INDEX517.HTML

Anmäl
2018-01-02 20:23 #139 av: Woodland

# 137

Du verkar irriterad. Varför? Jag bara förklarar att du går inte Jesus väg för han är den exklusiva vägen. 

Vedantas skrift har ingenting att göra med bibeln. Vedanta är en skrift från en annan religion. Att det finns vissa ord eller uttryck som liknar det som står i bibeln gör den inte till detsamma varken i ursprung eller betydelse. SAT tolkningen är denna mans och det för stå för honom. I ett bibliskt perspektiv är tanken att en människa är "Jag Är" en hädelse.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-03 12:37 #140 av: setfree

#136 Vill du inte berätta vad det är som du anser att vi behöver be om förlåtelse för, för jag vet det inte. Men om det nu skulle hända att jag i misstag skulle råka såra en annan människa så ber jag förstås den människa som jag sårat om förlåtelse. Gud ser ju ändå in i mig och ser att jag har ångrat mig och det räcker. 

Jag är ibland orolig över min framtid och jag känner mig väldigt otillräcklig. Min situation är krävande och jag lever inte upp till mina förväntningar.

Det gör att jag ibland är irriterad mot de som jag älskar. Jag överreagerar ibland på ett felaktigt sätt. Jag får då be om förlåtelse mot de som jag har sårat.

Jag har ändå väldigt bra relationer med mina kära.

Jag vet hur bedrövad Gud blir när människor blir illa behandlade och jag vill inte vara orsaken till det. Jag lyssnade idag på ett vittensbörd om hur Gud upprättar människor som befinner sig i jobbiga situationer och tårarna kom.

När man kommer nära Jesus så märker man hur mycket han bryr sig om våra livssituationer på ett väldigt konkret sätt.

Anmäl
2018-01-03 12:59 #141 av: setfree

#135 Jag hoppas du mår bättreGlad. Annars får du vila lite.

Gud är ingen affärsman. Vi är överens. Jag tror inte några kristna ser Gud som affärsman. Det är han som styr och det är Jesus vi ska följa, det är inte vi som ska bestämma. Det är han som bestämmer vad som är rätt och fel, inte jag. Om du läser det jag skriver så hänvisar jag inte till mig själv, jag pekar på honom hela tiden. Allt bygger på vad han har gjort. Jag har aldrig sett Gud som en part i en affärsuppgörelse. Jag återkommer hela tiden till att det verkligen är han som är Gud och vi är verkligen inte gudomliga.

Jag förväntar mig inte att du "köper" det som jag talar om för dig och som du inte kan förstå förän du själv har erfarit gud.

Ja det är lite magstarkt att du skriver så. Du har erfarit Gud men jag följer bud? Vad ska jag svara på det? Jag har kanske djävulen till fader?

Jag tror att många skulle bli lite upprörda om jag skrev så om andra. Jag tål att höra detta.

Men när Illusionen upphör och vi vaknar upp ur drömmen, är smärtan borta.

Du kanske kan förklara detta när du mår bättre.

Om jag förstår er rätt så har ni ingen teori över vad som händer när vi dör.

Anmäl
2018-01-03 16:54 #142 av: Condor

#141

Setfree, min feber är nere mellan 38-39 grader nu. Det är en extrem farlig virusstam i år, som redan har varit aktiv i Australien och som nu kommer till Europa. Jag läste att det är den värsta influensan sen 15 år. Jag måste ha fått den när jag var hos läkare med Fata Morgana för att ta bort hennes operationsstyng förra veckan. Jag klarar mig nog, men jag hoppas att inte Fata Morgana blir smittad. Egentligen är det ett mirakel att hon inte har den ännu.

För korta svar räcker min energi dock. Tar vi dig som exempel. Du har en god kärna och du skulle kunna hitta gud, eftersom man bara hittar gud genom hjärtat. Men du söker inte. Du har din religion och det är Satan glad för. Religioner, dogmer och regler är "Opium för folket". Tänk om alla människor skulle leva utifrån hjärtat, medkänsla och kärlek. Skulle det behövas budord då?

Jesus ville att människorna skulle förändra sig i deras hjärtan och söka gud i sället för att följa regler.

Jag ska skriva utförligare när det går bätte för mig.

Anmäl
2018-01-03 17:00 #143 av: Condor

Tillägg till Setfree:

Du skrev till Fata Morgana: "Jag är ibland orolig över min framtid och jag känner mig väldigt otillräcklig."

Jag skrev tilll dig tidigare: "Man är rädd att gå förlorad och lever med ett dåligt samveta för att man är rädd att inte duga. Precis som Satan vill ha det.".

Befria dig Settfree. Befria dig från Satans kedjor.   Du har inte förtjänat att leva i det eviga mörkret.

Anmäl
2018-01-03 17:09 #144 av: FataMorgana

#139 

Nej jag är inte irriterad, utan jag försöker bara att förklara att jag ser vägen som han pekar på som mer exklusiv än att höja upp honom som person till något extra speciellt som t.ex till Konungarnas Konung eller Herrarnas Herre osv.  Men visst var han speciell, för han var säkert den enda på den tiden och på den platsen som kunde leda in folket på kärlekens väg och så på vis var han ju folks frälsare. För bara genom honom kunde folket komma till insikt om Guds rike inom sig. Kanske hade jag också följt Jesus om jag hade levat på den tiden Skämtar  Försöker alltså bara att säga att jag inte ser han som den exklusiva vägen, utan att det är vägen som han pekar på som gäller för mig och det är den som jag följer och inte vägen som du pekar på. 

Att rengöra bägaren inuti och att ta bort bjälkarna ur ögonen för att bli en så god och kärleksfull människa som möjligt är för mig så mycket väsentligare än att erkänna Jesus som allsmäktig eller inte och att be på "rätt sätt" eller inte och jag är helt säker på att Jesus själv också skulle tänka så. Han var ju en ödmjuk människa som du själv skrev som hade lämnat sin härlighet och allt i från sig för att hjälpa människorna på jorden. 

Vad som gäller vedantan vet jag att den inte har något med bibeln att göra och att den skulle ha med bibeln att göra har jag heller inte påstått. Jag ville bara visa att "Jag Är" inte  bara är något som Jesus sa, utan att det är något som alla upplysta säger som har kommit till insikt om sin sanna gudomliga natur. Att Jesus skulle ha menat att han är Jahve är bara en kristen efterkonstruktion och inget som finns att läsa i bibeln och inte det som du skrev om hädelse heller. 

Anmäl
2018-01-03 17:16 #145 av: FataMorgana

Setfree... 

Du skrev till Condor

Om man mediterar eller söker inåt så kommer man till slut "veta" sanningen. är du med på att det låter knas i mina öron. Nej jag köper naturligtvis inte detta

Men Jesus sa ju själv att Guds rike finns inom oss. Varför tycker du att det är knas att söka inåt? Sök alltså inom dig så kommer du att hitta Guds rike. 

Anmäl
2018-01-03 19:54 #146 av: Woodland

# 144

Bra att du inte är irriterad. Glad 

Titlarna Konungarnas Konung eller Herrarnas Herre skrev jag ut men det "med mera" är Evige Fadern och allsmäktige Gud. Det är svårt för mig att förstå hur Jesus kunde vara mer exklusiv än det.

Han var ju en ödmjuk människa som du själv skrev som hade lämnat sin härlighet och allt i från sig för att hjälpa människorna på jorden. 

Nja, ser du, enligt ditt sätt att se på honom var han en bedragare och lögnare för du "anklagar" honom för att inte vara enda vägen till Gud. Det var han väldigt noga med att poängtera att han var. 

Att Jesus skulle ha menat att han är Jahve är bara en kristen efterkonstruktion och inget som finns att läsa i bibeln och inte det som du skrev om hädelse heller. 

Nu måste du upplysa mig! Vad baserar du ditt påståendet på att Jesus som Jahve är en kristen efterkonstruktion?  Kan du Nya testamentets grundspråk  koine grekiskan?   Ser du, när Ego emi  används  i Koine grekiskan utan predikat är det samma form som Gud identifiera sig med för Mose i de hebreiska texterna. Detta blev översatt ego emi i den grekiska översättningen av Gamla testamentet som Jesus och Apostlarna läste.  Jesus  svarade sina motståndare i vers 58: "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till." Detta är bara en utav flera ställen där han identifierar sig så. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-04 11:18 #147 av: setfree

#143

Du skrev till Fata Morgana: "Jag är ibland orolig över min framtid och jag känner mig väldigt otillräcklig."

Jag skrev tilll dig tidigare: "Man är rädd att gå förlorad och lever med ett dåligt samveta för att man är rädd att inte duga. Precis som Satan vill ha det.".

Befria dig Settfree. Befria dig från Satans kedjor.   Du har inte förtjänat att leva i det eviga mörkret.

Jag utlämnar mig lite och är mer personlig än jag hade tänkt men OK.

Jag har studerat(100 hp) samtidigt som jag har jobbat heltid och pendlat mer än 20 000 mil under de senaste 7 åren. Församlingen och vedhuggning och träning och en del renovering av huset uppe på det gör att jag har varit nära gränsen till vad jag orkar. Jag har ofta huvudvärk och jag känner att jag inte är lika stresstålig längre. Det är orsaken till att jag ibland har varit lite kort mot min familj. Det är mitt eget fel och jag är fullt medveten om det och kämpar med att ändra mig.

Olika omständigheter har gjort att jag har fått lugna ner mig mot min vilja. När jag ber över det så får jag svaret att det är för att skydda mig. Gud vet vad jag behöver och han har omsorg om mig. Jag har protesterat mot Gud men han förstår bättre än mig.

Om det är att leva i satans kedjor vet jag inte. Snarare att jag har pressat mig väldigt hårt ibland. Det är mitt eget fel. Min otillräcklighet gäller min prestation på jobbet och jag är väl inte helt ensam om att känna så. Att kämpa på och slutföra det som jag påbörjar kommer säkert från min uppväxt. Jag är stenhård mot mig själv och ställer höga krav på mig.

När jag kommer till Gud så tvingar han mig att vila ut och han visar mig att jag inte behöver prestera för att duga. Jag är älskad ändå. Jag har nog inte lärt mig det fullt ut än. Jag själv bedömer mig utifrån vad jag har åstadkommit.

Men jag lever absolut inte i mörker. Det är verkligen en lögn. Jag behöver få uppleva mer av Guds närhet men att jag lever i mörker det stämmer inte alls.

Anmäl
2018-01-04 12:29 #148 av: setfree

#145 Om man mediterar eller söker inåt så kommer man till slut "veta" sanningen. är du med på att det låter knas i mina öron. Nej jag köper naturligtvis inte detta

Men Jesus sa ju själv att Guds rike finns inom oss. Varför tycker du att det är knas att söka inåt? Sök alltså inom dig så kommer du att hitta Guds rike. 

Jag kan förstå att man hittar sig själv och att man mår bra om man mediterar eller hur du nu menar. Att information om att dualiteter inte finns etc. skulle finnas i vårt inre det verkar väldigt konstigt.

Att alla vi kristna skulle ha missuppfattat Jesus så kapitalt är det rimligt? Att sedan ni skulle förstå vad Jesus egentligen menar utifrån era "erfarenheter" är det troligt?

Bön är INTE meditation. När Jesus bad så var han nära Fadern. Han sökte inte "inåt sig själv", han fick information från Fadern genom den helige Ande. Du får gärna avfärda bibeln, det kan jag gå med på, men att Jesus mediterade det är nonsens. Ja du kanske kallar det för något annat än meditation men det spelar ingen roll.

Att ni skulle på allvar mena att alla vi kristna skulle ha missuppfattat hela vår tro, är inte det lite märkligt?

Jag har samtalat med mina kristna vänner och vi är oberoende av varandra helt överens om att detta som ni påstår är HELT fel. Missförstå mig nu inte. Om ni trivs med det ni gör så fine, men kom inte och blanda in Jesus i detta.

Du får gärna påstå att Jesus har fel och ni rätt, det kan jag förstå, men inte att Jesus skulle mediterat etc. Nej glöm det.

Menar du också att jag inte har hittat Guds rike?

Anmäl
2018-01-04 13:02 #149 av: FataMorgana

#146 

Nja, ser du, enligt ditt sätt att se på honom var han en bedragare och lögnare för du "anklagar" honom för att inte vara enda vägen till Gud. Det var han väldigt noga med att poängtera att han var. 

Nej inte alls, enligt mitt sätt att se på honom var han för människorna som levde där och på den tiden den enda vägen till Gud. Han såg ju hur förlorat folket var och hur långt ifrån Gud de levde sina liv och han visste att ingen annan än han kunde förkunna dem vägen till Gud, dvs kärlekens väg. Därför var han så noga med att poängtera sig själv som den enda vägen till Gud och det är inget som jag ser honom som en lögnare eller bedragare för. Sen kan man också anta att Jesus inte talade genom sin person, utan att han var så andligt upplyst att han talade genom den helige anden i sig och att det är den helige anden som är vägen sanning och livet och bara genom den som man  kommer till Gud, för man kommer ju inte till Gud genom sitt ego heller. 

Nu måste du upplysa mig! Vad baserar du ditt påståendet på att Jesus som Jahve är en kristen efterkonstruktion?  Kan du Nya testamentets grundspråk  koine grekiskan?   Ser du, när Ego emi  används  i Koine grekiskan utan predikat är det samma form som Gud identifiera sig med för Mose i de hebreiska texterna. Detta blev översatt ego emi i den grekiska översättningen av Gamla testamentet som Jesus och Apostlarna läste.  Jesus  svarade sina motståndare i vers 58: "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till." Detta är bara en utav flera ställen där han identifierar sig så. 

Jag menar att hela Jahve är en föreställning av Gud och inte Gud själv. När Jesus sa "Jag Är" syftade han helt säkert inte på föreställningen av Gud, utan att han är Gud själv, precis det som alla upplysta kommer till insikt om, att man är Gud själv. Samma gudomliga gnista finns i alla människor och när man kommit till insikt om att man själv är en del av denna gudomliga gnista ser man att man Är, alltid har varit och alltid kommer att vara en del av denna gudomliga gnista och därför sa Jesus att han Är, redan innan Abrahan kom till. Han identifierade sig inte längre med sitt ego utan med sin sanna gudomliga natur och den är inte hämdlysten och svartsjuk som Moses föreställning av Gud dvs Jahve. 

Anmäl
2018-01-04 13:12 #150 av: Condor

#146

Woodland,  om jag skulle säga att jag är den som jag är, skulle jag tala sanning, men inte är jag väl Jahve bara för det.  Är inte alla av oss de som de är?

Människorna på den tiden hade en naiv föreställning av hela existnsen.  Gud skapade himmel och jord och jorden stod i centrum av skapesen. Där hade gud sitt eget folk.  För att visa dig skillnaden ur ett gudomligt perspektiv och de dåtida människornas perspektiv ska jag berätta en historia:

Påven knackar på himmelsporten efter att han har avlidid och Petrus öppnar dörren och frågar påven varför han tror att han har rätt att komma till himlen.  Påven svarar att han har varit kyrkofader och kämpat för den goda sakens skull. Petrus svarar "var har du varit kyrkofader?". Påven svarar i Italien. Petrus säger "Italien? Aldrig hört talas om Italien". Petrus säger tala först om för mig från vilket universum du kommer ifrån, vilken galaxi och sen ska vi se om vi hittar planeten bland de miljarder andra planeterna.

Påven säger, men Petrus, du var ju den första kyrkofadern. Du måte väl veta vad jag talar om och så förstår jag inte vad du menar med vilket universum. Petrus säger, mig har det funnits i miljarder universum. Tror du att jag kommer ihåg varenda ett som jag har befunnit mig i? Påven förstår fortfarande inte. Petrus förklarar att Universumet tänjer ut sig efter "bigbang" för att falla ihop i sig själv igen och för att födas på nytt igen efter en ny bigbang. Så håller det på i all evighet och det har funnits så många bigbangs att man inte kan uttrycka det med ett mänskligt tal.

Påven säger att han kommer från det nuvarande universumet. Petrus säger, i evigheten är alla dessa universum "nuvarande", eftersom det inte existerar tid i evigheten. Snabba på nu och peka ut var du kommer ifrån. Påven säger, men kan du inte fråga gud? Han måste ju känna mig. Petrus svarar, gud har jag inte sett på länge. Jag är bara dörrvakt här.

Anmäl
2018-01-04 13:27 #151 av: Condor

#147

Setfree, alla som inte har hittat gud lever i ett evigt mörker ända tills de hittar gud. Satans kedjor är väldigt lösa.  Titta på den här bilden.

https://i.pinimg.com/originals/29/fc/92/29fc92b128f86a6b52f53228d092b92e.jpg

Personerna skulle lätt kunna ta av sig kedjorna, så lösa som de är, men dom har frivilligt valt att vara fastkedjade. Kedjorna sitter på en fyrkant. Den symboliserar den materiella världen. Var och en av oss har sin fyrkant att befria sig från.

Anmäl
2018-01-05 08:16 #152 av: Woodland

# 149

När Jesus sa "Jag Är" syftade han helt säkert inte på föreställningen av Gud, 

Det var precis det han gjorde!  Ingenting av slutsatsen i din tolkning av honom eller av vad han sade överensstämmer med det som står i skriften. Det är detta som jag (och "setfree") försöker får dig att förstå. Vi har alla liv för en tid på jorden men Han är upphovet till det. Det finns brister (flaws- engelska) i din logik här. 

Jesus tankesätt finns endast i skriften. Om Jesus säger i skriften att han är enda vägen, påstår sig vara "Jag Är" på flera ställen, mottar tillbedjan och titeln HERREN (som i den Allsmäktige Gud), uppenbarar sig för sin lärjunge Johannes som Alpha och Omega och den som "tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen" så är det inget litet anspråk han gör.

Den som vi talar om som Jesus är densamme som fanns i den brinnande busken, eldpelaren, virvelvinden och på berget. Han tog på sig mänskligheten i inkarnationen men det är samma Gud

När du däremot påstår att han var endast en utav de upplysta gör du honom till lögnare. Han kan inte vara både och:  det han sade sig vara och ändå inte. Bottom line: antingen är han Gud och ende Frälsaren eller är han en bedragare.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-05 08:16 #153 av: Woodland

# 150

Hoppas du mår bättre nu efter influensan och att FataMorgana inte blir sjuk. Det hade varit hemskt efter hennes ryggoperation.   

Woodland,  om jag skulle säga att jag är den som jag är, skulle jag tala sanning, men inte är jag väl Jahve bara för det.  

Nej. Men om du delade Röda Havet, lät vatten strömma ur klippor, lät   blixtar och åskdunder skaka berget hade jag tagit notis. Skämtar

Är inte alla av oss de som de är?

Nej. Vi är inte som Gud.  Det är hela poängen. 

När Gud gav identifierade sig utan predikat som "Jag är den Jag Är" (“I AM WHO I AM.”)  innebär det i  grundspråket och vårt språk en oföränderlig varelse (unchanging being) som är självexisterande (self existent). Vi talar inte  om oss själva med det konceptet, eller hur?

Poängen med resten av ditt inlägg - you lost me!  Funderar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-05 09:27 #154 av: setfree

#151 Personerna skulle lätt kunna ta av sig kedjorna, så lösa som de är, men dom har frivilligt valt att vara fastkedjade. Kedjorna sitter på en fyrkant. Den symboliserar den materiella världen.

Nu är jag personlig igen: Jag jobbpendlade i en skoda Fabia utan farthållare, jag har alltid matlåda till jobbet, vi har varit på tältsemester bland husvagnar och husbilar ett antal gånger, jag har huggit min egen ved under 15 år tills det blev förbjudet att köra motorsåg utan motorsågskörkort och jag aldrig var hemma, då blev det bergvärme, jag spenderar mindre än 100 kr per månad på kläder.....

Vi hjälper hellre någon som har det jobbigt.

Men jag har faktiskt köpt en mycket dyr bil till min fru för ett par år sedan och kanske jag köper en MC framöver. (Honda cbr1000rr eventuellt)

FataMorgana nämnde tidigare att även du tycker om bilar men du kanske är helt fri från den materiella världen. Om du nu är så fri så kanske du kan berätta om det.

Hårt arbete behöver inte nödvändigtvis betyda att man är materialistisk. Det kan också innebära att man betalar skatt så att de som behöver sjukvård kan få det. Min filosofi är att bli mer oberoende och själv kunna välja om jag ska arbeta i framtiden eller göra något mer för andra.

Anmäl
2018-01-05 09:55 #155 av: setfree

#152 och #153 Jag håller med om varenda ord som Woodland skriver i dessa inlägg. Vi är totalt till 100% överens angående detta.  Varför krångla till det.

Att universum har expanderat och imploderat i omgångar är väl en teori bland många andra. Men man kan ju leka med science fiction om man tycker det är kul. Jag har ju som sagt läst modern fysik både på tekniska högskolan och i böcker och du får gärna hänvisa till forskning som kan bevisa din teori så ska jag gärna ta del av det.  

Anmäl
2018-01-05 10:57 #156 av: Condor

#153

Woodland, min temperatur är nästan normal, men Fata Morgana verkar att få sina första symptom, den torra hostan.

Det som jag ville säga var, att man kan säga att man är den som man är utan att behöva vara Jahve.  Därför kan du inte tolka att Jesus skulle ha menat att vara Jahve bara för att han sa "jag är".  Jesus ansåg ju att Judarna som hade Jahve som gud, hade djävulen som fader. Varför skulle Jesus säga att han är djävulen?

Tror du verkligen på det där med att dela röda havet? Jag skulle kunna ge dig samma svar som Setfree gav mig i inlägg 155.  Du får gärna hänvisa till forskning som visar att sagorna är sanna.

Anmäl
2018-01-05 11:18 #157 av: Condor

#154

Settfree, en fyrkant måste inte nödvändigtvist bestå av lyx.  Jag ska ge dig ett exempel. Osho strävade i många år efter upplysningen. Han levde som en Asket, planerade det dagliga livet genom att gå upp tidigt för att springa, jag vet inte hur många kilometer, att träna, att meditera, äta veganskt, osv, men han blev inte upplyst.

Efter många års strävan och asketiskt liv gav han upp, full av besvikelse.  I stället för att leva asketiskt drack han öl och struntade i livet som han levde. Hans vänner och familj trodde att han hade blivit galen, men just när han gav upp sin strävan blev han faktiskt upplyst. Hans fyrkant var det asketiska livet, hans meditationer, hans träning osv. Först när han släppte taget blev han upplyst. Din fyrkant är t.ex. din församling, din träning, ditt jobb osv.

Förstå mig inte fel nu. Det är inte t.ex. träningen i och för sig eller församlingen i och för sig som är fyrkanten, utan hur viktiga dessa saker är för dig.  Även skatten i himlen som du är ute efter är en fyrkant.  Är du beredd att offra din skatt?

Anmäl
2018-01-05 11:42 #158 av: Condor

#155

Setfree, det handlar inte om universumet kommer att sluta med en big freeze, big chrunch eller andra teorier och på vilket sätt det börjar om från början igen. Det finns flera teorier, t.ex. att universumet bara är en av många bubblor och att det ständigt dör bubblor och nya bubblor bildas.

Det handlar om den stora skillnaden mellan det som ÄR och de primitiva människornas föreställning om en gud som har sin jord, sina folk på jorden och hur han agerar för "sitt folk", t.ex. att han dränker de som förföljde sitt folk.

Tänk om man skulle krympa ner universumets ålder 13,7 miljarder år till en modell där 13,7 miljarder år är ett år. Hur lång tid skulle i den modellen människor existera? Det skulle bli en så kort tid att det inte gick att mäta med våra instrument, kanske 0,00000000000000000000001 sekunder eller så.  Och hur länge tror du att vi människor på jorden kommer att existera? Om 50 år kommer människornas antal att fördubblas. Resurserna kommer inte att räcka så länge och planeten förstörs mer och mer.  Knappast kommer vi människor att existera mycket längre än 100 år till. Vi är också bara en liten bubbla i det hela.  Vi är så himla oviktiga i det stora hela. Men för de dåtida människorna var jorden exisrtensens centrum. 

Anmäl
2018-01-05 12:13 #159 av: FataMorgana

#148 

Bön är INTE meditation. När Jesus bad så var han nära Fadern. Han sökte inte "inåt sig själv", han fick information från Fadern genom den helige Ande. 

Och var tror du att den helige anden fanns om inte inom Jesus och varifrån tror du att han fick informationen om inte inifrån? Varför tror du att han sa om Guds rike så som han gjorde, att ingen kan säga att här är det eller där är det, utan att Guds rike är inom oss, om han inte skulle ha velat att vi ska söka inåt?

Du får gärna avfärda bibeln, det kan jag gå med på, men att Jesus mediterade det är nonsens. Ja du kanske kallar det för något annat än meditation men det spelar ingen roll.

Vad tror du då att Jesus gjorde när han t.ex var fyrtio dagar ute i öknen, om inte mediterade? Han mötte t.o.m djävulen inom sig när han bev hungrig som ville att han skulle förvandla stenarna till bröd. Det är något som hände inom honom och inte utanför. Det är inte så att djävulen gick omkring där ute i öknen och sen gick fram till Jesus och sa att han skulle förvandla stenarna, utan det var hans eget begär efter mat som väcktes inom honom. Att meditera innebär bara att iakta sina tankar och begär när de kommer och går. Om du sen slutar att identifiera dig med dem och din kropp och lyckas stoppa din inre dialog finner du djupt inne i dig din sanna gudomliga natur som är fri från tid och rum och fri från tankar och begär. Både födelse och död tillhör tiden, men din sanna gudomliga natur varken föds eller dör, utan finns alltid till. 

Att ni skulle på allvar mena att alla vi kristna skulle ha missuppfattat hela vår tro, är inte det lite märkligt?

Nej det är inte alls märkligt att en som inte är upplyst inte kan förstå en upplyst. Det är precis som med Buddha, att ingen buddhist kan förstå Buddha förren de själva blir upplysta. 

Anmäl
2018-01-05 12:57 #160 av: Condor

Tillägg till Woodland:

 Eftersom du verkar att tro på historian med Moses, ta och titta ur det här perspektivet. Moses skrev inte böckera själv, eftersom de inte är författade i jagform och Moses heller inte kunde beskriva sin egen död. Vem skrev böckerna?

Moses folk ville egentligen inte bli “befriade”.

2 Mos 14, 12 “Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egypterna? 

2 Mos 16,2 “ Hela menigheten knotade mot Mose och Aron i öknen 

Livet i Egypten var faktiskt bättre än ute i öknen.

Och hur beteer sig “herren” mot hans eget folk, som han “befriade”, som protesterade mot Moses "befrielse"? De utvalda talesmän och hövdingarna med stort anseende som protesterade mot Moses blev mördade.

4 Mos 16,35  “ Och eld sköt ut från Herren och förbrände de 250 män som hade offrat rökelse.  “

När motståndet fortsatte, dödade “herren” 14.700 människor av hans eget folk. Eller var det egentligen “herren”?

4 Mos 16,41    “Dagen därpå knotade hela den israelitiska menigheten mot Mose och Aron och anklagade dem för att ha dödat Herrens folk.    “

Skulle Moses bara ha fört folket längre västerut, eller längre norr (Syrien), skulle de ha hamnat i gröna fruktbara landskap i stället för i den torra öknen, där det aldrig flöt “mjölk och honung”. Var Jahve inte medveten om det, eller ville han ha sitt folk i den uttorkade trakten?

 Har du räknat hur ofta ord som förinta, utrota osv. förekommer i Moseböckerna? Över 100 ggr!

Anmäl
2018-01-05 13:18 #161 av: setfree

#157 Förstå mig inte fel nu. Det är inte t.ex. träningen i och för sig eller församlingen i och för sig som är fyrkanten, utan hur viktiga dessa saker är för dig.  Även skatten i himlen som du är ute efter är en fyrkant.  Är du beredd att offra din skatt?

Jesus är min "fyrkant". Sedan är min familj viktig för mig. Självklart andra människor. Jag är verkligen olik er på det sättet att mycket är viktigt för mig. Nu är det så att jag utan problem skulle kunna sluta mitt jobb och sälja min bil. Jag tror faktiskt att det svåraste skulle vara att ta bort roliga saker som att spela badminton. Jag kommer självklart inte att offra min skatt i himlen.

Så du är upplyst menar du? Varför skulle det vara något att sträva efter?

Anmäl
2018-01-05 13:33 #162 av: setfree

#158 Det handlar om den stora skillnaden mellan det som ÄR och de primitiva människornas föreställning om en gud

Tror du verkligen att du behöver förklara för mig hur stort universum är? Jag känner också till teorin att nya universum uppstår vid varje kvantmekaniskt slumpmässiga val etc. Dessutom påstår jag INTE att jag FÖRSTÅR Gud. Jag vet dock att eftersom Gud är så oerhört mycket större än mig så vet han att vi behöver Jesus för att kunna veta något lite om vad han vill säga oss. Det är INTE att ha en primitiv föreställning.

Det finns några saker som jag har lite svårt för och det är när någon talar ner till mig. Lite som en förälder som ska förklara hur saker egentligen ligger till. Din attityd här uppfattar jag på det sättet.

Om jag förstår dig rätt så menar du att du som "upplyst" vet mer än oss som inte har kommit så långt än. Ja du får gärna korrigera mig om jag har uppfattat dig fel.

Jag hoppas verkligen att du ändå ser att jag bemöter dig och FataMorgana med respekt. Jag blir inte upprörd eller irriterad.

Anmäl
2018-01-05 14:52 #163 av: Condor

#161 - 162

Setfree, Jesus bör inte vara din fyrkant,  precis som skatten i himlen inte bör vara din fyrkant.  Du kan ha hur många bilar som helst, så länge de inte blir till en fyrkant.  Det var det som Jesus menade med att "den som vill rädda sitt liv, han kommer att mista det".   Det som man strävar efter, det blir till en fyrkant. Skulle du vara beredd att avstå från din skatt i himlen för en annan människas skull? Finns det någon människa som du skulle skänka din skatt i himlen?

I vår sanna natur är vi alla upplysta. Jag är inte mer eller mindre upplyst än du. Ett ego blir dock aldrig upplyst. Det är bara frågan om vad du identifierar dig med. Identifierar du dig med ditt jag och din kropp, eller har du erfarit din sanna natur?

Jag försökte inte förklara för dig hur stort universumet är, utan skillnaden mellan existensen och de primitiva människornas föreställning av existensen, som skrev Bibeln.

Ledsen om jag låter som en förälder, men det kanske beror på att jag har gått på många vägar i livet och gjort erfarenheter som man i vanliga fall inte gör inom bara ett enda liv.

Förstås ska man inte sträva efter upplysning. Det är bara egot som strävar, men som sagt blir egot aldrig upplyst.

Anmäl
2018-01-05 15:36 #164 av: FataMorgana

#152 

Vet du, jag tvivlar på att du överhuvudtaget förstår vad jag säger. Jag skrev att Jesus säkert inte syftade på att han är föreställningen av Gud, utan att han syftar på att han är Gud själv och du citerar bara halva meningen och skriver att det var just det han gjorde, alltså syftade på föreställningen?!

Sen skriver du lägre ner till Condor hur "Jag är den jag är" innebär en oföränderlig självexisterande varelse. Det är precis det som jag menar, att Gud är oföränderlig och självexisterande och att det är det här som Jesus också är, oföränderlig och självexisterande och söker vi djupt inne i oss själva kan vi upptäcka att detta oföränderliga och självexisterande finns i oss alla och runt omkring oss, i alla djur, i bergen, i havet och i brinnande buskar och i allt annat som finns till. Det är grunden för att vi finns till och har ett kort liv på jorden. Jag fanns alltså redan innan jag föddes och jag kommer att finnas efter jag dör, för inom mig finns denna självexisterande oföränderliga varelse som är vägen sanningen och livet, A och O och som var och som är och som alltid kommer att vara. Det var det här som Jesus syftade på och inte på att han är den hämdlystna svarsjuka guden som Moses föreställde sig. Det oföränderliga kan inte ha mänskliga attribut som förändrar sig genom tid och rum, utan den eviga oföränderliga sjävlexisterande Gud är fri från sådant. Fast det har vi ju redan diskuterat om tidigare. 

När du däremot påstår att han var endast en utav de upplysta gör du honom till lögnare. Han kan inte vara både och:  Det han sade sig vara och ändå inte. Bottom line: antingen är han Gud och ende Frälsaren eller är han en bedragare.

Javisst kan han det. Att bli upplyst innebär att man inser att det är man själv som är Gud. Vi är alla Gud och då menar jag inte våra egon, utan i vår sanna natur. Varför skulle han vara en bedragare för att han kom till insikt om det? Det är det enda som kan frälsa oss, att komma till insikt om vår sanna natur. 

Anmäl
2018-01-06 09:48 #165 av: setfree

#163 Förstås ska man inte sträva efter upplysning. Det är bara egot som strävar, men som sagt blir egot aldrig upplyst.

Jag har varit lite personlig och berättat lite om mig själv och jag förstår att man vill vara lite anonym men vad spelar det för roll om andra vet lite om mig.

Vad har ni för drömmar om framtiden och vad tycker ni är kul. Att ha kul är väl inte att ha satans bojor runt sin hals?

Anmäl
2018-01-06 10:06 #166 av: setfree

#159 Vad tror du då att Jesus gjorde när han t.ex var fyrtio dagar ute i öknen, om inte mediterade?

Man kan tro att du skojar med mig, men det gör du nog inte. Snälla nån. Vad ska man svara? Det blir mer och mer uppenbart hur långt ifrån varandra vi står.

Om du sen slutar att identifiera dig med dem och din kropp och lyckas stoppa din inre dialog finner du djupt inne i dig din sanna gudomliga natur som är fri från tid och rum och fri från tankar och begär

Begär är väl inget bra. Visst. Men det är väl inte fel att ha kul eller ha lite drömmar om framtiden? Vi skiljer oss åt på det sättet att du är inåtvänd och jag är utåtvänd. Har jag rätt eller fel?

Gud hör vår bön även när vi ber tyst. På det sättet vänder vi oss inåt. Den helige Ande bor i oss och känner oss men det är inte samma sak som vår inre gudomlighet. Men det har jag ju sagt tidigare.

Nej det är inte alls märkligt att en som inte är upplyst inte kan förstå en upplyst. Det är precis som med Buddha, att ingen buddhist kan förstå Buddha förren de själva blir upplysta. 

Men jag har inte sagt att jag förstår en upplyst. Men du har sagt att du förstår Jesus och vad han menar och gjorde. Att du förklarar hur du upplever saker kan jag förstå, men du vet verkligen inget om vare sig bibeln eller Jesus. Du känner INTE Jesus. Du har verkligen ingen aning om vad du försöker förklara. Man kan tro att du driver med oss, men kanske inte. Du kanske faktiskt menar vad du skriver. Jag skulle inte bli förvånad om du skulle skriva att du bara ville se hur länge du kunde hålla tråden levande och att du driver med oss.

Anmäl
2018-01-06 12:17 #167 av: Condor

#165

Att ha kul är inga bojor, men det som är frågan är vad det är som behövs för att ha kul. Det kan bli till bojor, speciellt om anspråken är höga.

Vi hara inga riktiga drömmar om framtiden.  Våra planer för framtiden är att Fata Morganas rygg läker, så att hon fram till sommarn eller hösten kan gå och jobba igen och hittar ett jobb där hon trivs bra. 

Det som vi har mest glädje av är att vistas ute i naturen. Vi gör gärna långa prommenader i naturen och vi är glada när vi ser djuren där och kan fotografera djuren.  Fata Morgana har kanske en enda dröm, att ha en kamera med ett teleobjektiv, så att hon kan ta kort på djur som hon inte kan ta med hennes nuvarande kamera, t.ex. ser vi ofta falkar på jakt, som hon gärna skulle fotografera, men so det behövs ett teleobjektiv för.

Vi väntar på våren och det gör oss glada att se de första blommorna blomma upp och se hur naturen blir grön och alla träd står i blom i de vackraste färgerna. Vi är lyckliga när vi känner de första varma solstrålarna och när vi känner lukten av våren och alla blommor. Vi solar och badar gärna, helst vid någon sjö.

För övrigt är Fata Morgana ingen människa som driver med andra människor. Vem som driver med andra människor har skoj på andras bekostnad. Fata Morgana är en fri själ och behöver inga människor att driva med för att vara lycklig.  Hon är lycklig om hon kan hjälpa andra människor. Hon menar varje ord som hon skrev till dig och kan inte förstå hur du kan tänka så om henne.

Anmäl
2018-01-06 13:23 #168 av: setfree

#167 Nej jag har ingen negativ syn på FataMorgana. Jag menar endast att jag aldrig tidigare har mött någon med hennes åsikter. Förstå mig rätt.

Jag har helt enkel svårt att förstå era tolkningar.

Jag hoppas verkligen hon kan köpta en kamera med teleobjektiv. Vad kostar en sådan? Jag hoppas innerligt att hennes rygg läker och att hon hittar rätt jobb.

Jag älskar natur och djur och i Indien finns helt fantastiska möjligheter att se vilda djur. Helt makalöst häftigt med alla fåglar, apor, vildsvin elefanter, hjortar, tigrar, vildhundar, leoparder, gaur, ormar, uttrar. (jag såg alla dessa lite för nära ibland)

Även här finns en fantastisk natur som jag gärna vistas i.

Jag längtar också efter våren. Glad

Anmäl
2018-01-06 16:29 #169 av: FataMorgana

#166 

Jag tror att du missförstår mig hela tiden, eller så talar vi inte samma språk. 

Jag menar inte att det är fel med att ha kul och att ha drömmar, utan att det mer är en fråga om vad ens liv går ut på. Om det går ut på att uppfylla den ena drömmen efter den andra för att bli lycklig, eller om det går ut på att söka efter inre lycka där man inte behöver uppfylla den ena drömmen efter den andra för att bli lycklig. Och mitt liv går mer ut på det andra, dvs den inre lyckan som är oberoende av den materiella verkligheten. Det handlar om att vara lika lycklig när man inte gör något alls som när man gör något och det handlar om att vara lika lycklig när ens dröm inte går i uppfyllelse som när den gör det. Det är att vara lycklig oavsett och har ingenting med att vara inåtvänd eller utåtvänd att göra. En sådan människa är lika lycklig ensam som med andra och finner lika mycket glädje i att ha kul ensam som med andra. Men det är vädligt få människor som söker den inre lyckan, utan de flesta söker efter den genom att tillfredställa sina drömmar och begär och tror att det är äkta lycka att kunna glädja sig över något som de fått eller gjort. Det kanske är därför du inte har aning om vad jag försöker förklara, för att jag går en helt annan väg än de flesta andra och du inte har mött någon ännu som går min väg. 

Vad som gäller Jesus undrar jag vad du tror att han gjorde i öknen om inte mediterade? Man måste inte sitta och meditera med benen i kors, man kan göra alla möjliga saker medan man mediterar. Man kan befinna sig i meditation t.ex när man klipper gräset genom att iakta sig själv. Jesus befann sig den största delen av livet  i meditation, åtminstone varje gång den helige anden talade genom honom. För att lyssna inåt måste man stoppa sin inre dialog annars hör man bara sig själv tala och inte den helige anden. 

Sen var faktiskt Jesus upplyst. Det är jag helt säker på, för hur skulla han annars ha kommit till insikt om att han är Gud? Det är ju just det som upplysta människor kommer till insikt om när de inser sin sanna gudomliga natur. Sen vet jag inte vad du menar med: Den helige Ande bor i oss och känner oss men det är inte samma sak som vår inre gudomlighet. För mig innebär vår inre gudomlighet just den helige anden som gör en levande varelse av oss. 

Anmäl
2018-01-06 16:56 #170 av: Condor

#168

Setfree, du kanske känner Fata Morgan för lite för att veta att hon aldrig driver med folk och du kanske känner Jesus för lite för att kunna bedöma hur mycket Fata Morgana känner Jesus? Det gjorde mig väldigt fundersam när jag 3-4 ggr försökte att förklara för dig på olika sätt, att när Jesus sa till folk, att redan om man har begär i sitt hjärta att bryta sitt äktenskap, att man har brutit mot buden, att Jesus inte skräpte buden, utan att han insåg att människorna borde förändra sig i deras hjärtan i stället för att blint följa bud. Men du förstod inte vad jag menade. Hur kan du då förstå Jesus?

Jag har egentligen ingen aning vilken kamera som behövs för att göra djurfoton, som att t.ex. fotografera en falk på jakt. Det är ju inte bara teleobjektivet som behövs, utan kameran måste vara tillräckligt snabb och inte behöva en evighet för att fokusera, för djuren poserar ju inte framför kameran precis.

Jo i tropiska länder finns det en fantastisk djurvärld. Men även i Europa finns det en hel del intressanta och fantastiska djur. Man måste inte resa långt. Det är fina upplevelser, att t.ex. sitta helt stilla i naturen och uppleva att rådjur eller harar kommer så nära att man nästan kan röra dom. En gång mediterade jag jämte en bäck. När jag öppnade ögonen drack ett rådjur ur bäcken jämte mig, bara 2-3 meter ifrån mig. Tänk vilket förtroende det hade till mig att det kom så nära.

Anmäl
2018-01-06 18:45 #171 av: Woodland

# 164

Du har gjort klart i tidigare inlägg att du har en panteistisk gudssyn. Detta förstår jag mycket väl. Att ifrågasätta mitt förstånd är ingen förklaring till bristen på logik i att försöka förena din gudssyn och bibelns Jesus som någon sorts bekräftelse. Det går inte ihop. 

Om apostlarna förstod att han syftade på att vara deras YHWH som jag visade dig med länkar till direkta citat och hans fiender förstod att han gjorde sig jämställd med Gud och därför försökte döda honom för det är det bortom all logik att försöka förneka hans egna påstående och samtidigt göra honom till en del av din gud-energi värld.

Han är inte upplyst. Han är ljuset. När det gäller honom och Jahve kommer jag att skriva mer till Condor om detta.

Jag hoppas att du slipper influensan. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-06 20:25 #172 av: Woodland

#156/160

 Jesus ansåg ju att Judarna som hade Jahve som gud, hade djävulen som fader. Varför skulle Jesus säga att han är djävulen?

Condor, jag har aldrig i mitt liv hört någonting likt detta eller läst det när jag har läst om olika kulter och religioner.  I detta är ni helt unika. 

När Jesus sade att dessa judiska ledare hade djävulen till fader var det på grund av deras hårdnackade motstånd till honom. Han sade att de sökte döda honom precis som de dödade alla de profeter som hans Fader hade skickat innan.  Det var honom själv som han syftade på när han berättade liknelsen om vingården - Han var sonen i berättelsen. Han var den som kom för att uppsöka Israels förlorade får. Han grät över Jerusalemelitens vägran att ta emot honom. Listan kan skrivas väldigt lång.  

Apostlarna och resten av Nya testamentet bekräftar att Jesus är YHWH.   De själva återknöt till Abraham, Issac och Jakobs Gud och skrev om Moses. 

Ja, jag tror att Gud delade Röda havet, med mera. Jag tror att Gud skapade världen. Jag tror att han gör under även idag och att han helar - på riktigt. 

(160)

I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som Herren kände ansikte mot ansikte. Mose skrev böckerna enligt Yahwehs befallning här  och här. Sedan står det i detta kapitlet att han läste upp allt för Israels folk innan han dog. Han visste att han inte skulle leda folket in i landet på grund av hans olydnad. Jag tror att det anses att Joshua skrev det sista verserna i 5 Moseboken (Deuteronomy) [Allt detta är ett mönster för det kristna om hur lagen (Moses) ersättes av nåd (Joshua - samma namn som Jesus)]. Denna professor ger en genomgång här.   

Du har rätt att Mose folk egentligen inte ville bli befriade. Ingen av oss vill bli befriad om inte Gud griper in. Och Israel är ett mönster för oss. De var i ständig uppror mot Gud för största delen av sin tid som nation. Till sist dödade de hans Son och Gud drev dem från sitt land. Men det fanns alltid en troende skara i Israel och bland judarna precis som idag.

Apostlarna, själva judar, påpekade allt du skrev om knorrande och klagan och gnäll mot en Gud som gjorde dem till ett privilegierat folk som hade ett särskilt förbund med honom. Men de uppskattade inte det.

Ja, de 250 männen gjorde uppror mot Gud och han förintade dem. Ingen fick utse sig själv till ledare. Gud är suverän. Det var dödsstraff för förrädare. Lagen var hård och visade människor deras syndfullhet inför Gud. Endast Jesus kunde leva den fullt ut.

Hade Israel inte gjort uppror tidigare och klagat på Gud hade deras resa varit väldigt kort men de vägrade att tro på det som spejarna hade sett i det förlovade landet och då var måttet rågat. Gud förlät deras uppror men straffet var att de vuxna skulle dö i öknen och deras barn skulle få inta landet.

Nej,  jag har inte räknat orden du skrev. I och med att jag (vi människor) inte förtjänar någonting av Gud läser jag berättelsen på ett annat vis. Ser du, Condor, man måste läsa hela berättelsen - och Jesus varnar mer för att gå förlorad i helvetet än han talar om himlen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-07 13:00 #173 av: Condor

#172

 Woodland, om det vore som du skrev, skulle ju Jesus ha kunnat sagt till Judarna att de inte följer guds vilja eller att de handlar emot guds vilja, men han sa ju definitivt att de hade djävulen som fader och deras gud var definitivt jahve.

 De 250 män gjorde ju inte motstånd mot gud, utan mot Moses, för att de skulle ha haft ett bättre liv i Eypten än att vandra 40 år (för många resten av livet) genom öknen. Dessa 250 män var talesmän som hela folket valde ut. Dessa representerade folkets vilja. Klart att man kan leva bättre jämte Nilen i det gröna landskapet än i den torra öknen som gud gav dem.

 Det blev inget förlovat land för Judrna, bara öknen. Ända tills idag har “gud” blivit skyldig Judarna det här landet. Israels Ex-premiärminister Golda Meir sa en gång att deras land är det enda landet i trakten där det inte finns olja och för det landet lät gud dem vandra 40 år i öknen. Det var en väg som man skulle klara av inom ett par veckor, men Judarna behövde 40 år. Sen dess har "gud" inte brytt sig om sitt folk. Hitler kunde mörda dem hur han ville, fast det skulle ha varit enkelt för gud att se till att Hitler kolar vippen tidigt.

 Men nu tillbaka till Moseböckerna. Du skriver “jag tror att det anses” och det betyder att ingen vet vem som egentligen skrev Moseböckerna. Av all smörja som står i bibeln, är Moseböckerna den största smörjan. Enligt den första Moseboken 46,17 var det från första början 70 Judar som kom till Egypten först som flyktingar och senare blev de slavar eller billiga arbetskrafter. När de flydde var det 600.000 män plus kvinnor och barn. Det var ju inget ovanligt att familjer på den tiden hade många barn, men hur de kunde föröka sig så mycket under ett par generationer finns det ingen förklaring för.

 Om vi antar att det var 2 miljoner människor inklusive kvinnor och barn som flydde och 600.000 av dem var billiga arbetskrafter, skulle flykten ha orsakat ett sammanbrott av infrastrukturen i Egypten. Egypten var ett högciviliserat land, som skrev upp deras historia ganska flitigt. Men för den flykten finns det inga skrifter i Egypten. Det finns bara Moseböckerna.

 On du föreställer dig att 2 miljoner människor ställer upp sig med 5 personer i varje rad, bildar dessa en kö som skulle vara 400 kilometer lång. Om de marscherar 25 kilometer om dagen, skulle det ta 16 dagar tills alla har börjat att röra på sig. Ändå kunde de resa iväg ostörda och inte bara det. De kunde ta med sig otroliga mängder guld och silver:

“  22Varje kvinna skall be sina grannfruar och kvinnorna i sitt hushåll om föremål av silver och guld och om kläder, som ni skall låta era söner och döttrar bära. Så tar ni byte från egypterna.”   “

Undrar vad de skulle med guld och silver till i öknen? Men hur som helst. Det här rånet står heller inte i Egyptiska skrifter. Det finns inte ett enda arkeologiskt spår av den här gigantiska folksvandringen som varade i 40 år. Inga skrifter eller någonting annat. Bara Moseböckerna, som ingen vet vem som skrev dem. Men säkert måste snubben ha haft en blommande fantasi.... dela det röda havet.... Gapskrattar

Anmäl
2018-01-07 15:43 #174 av: setfree

#169 Det kanske är därför du inte har aning om vad jag försöker förklara, för att jag går en helt annan väg än de flesta andra och du inte har mött någon ännu som går min väg. 

Jag har stor respekt för ditt sätt att söka inre tillfredställelse. Jag delar din syn. Jag förstår faktiskt detta. Att lyckas med att vinna i idrott eller att köpa något ger inte bestående lycka. Att hitta glädjen utan att prestera etc. Vi kan uttrycka oss lite olika men jag är helt med. Jag håller hela tiden på med olika projekt och prestationer vilket går emot detta men jag vet att det inte ger lycka. Jag har lite mål med min träning och vill gärna vinna i idrott men det är bara en lek och inget jag tar på allvar. Jag är lite nyfiken av mig och provar gärna nya saker. Jag träffar gärna nya människor och är relativt anpassningsbar. Men din livsfilosofi kan jag verkligen förstå. Det betyder inte att håller med dig eller förstår dig.

Vad som gäller Jesus undrar jag vad du tror att han gjorde i öknen om inte mediterade?

 Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” 

Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Jag skulle kunna fylla hela sidan med hänvisningar till just bön och tillbedjan. Du får gärna hänvisa till var du hittar meditation.

Jag tror att Gud vet allt om oss och man behöver förstås stoppa den inre dialogen för att höra Guds tilltal. Det finns tillräckligt med information i Guds ord för att det ska räcka för oss men ibland kan Gud visa att han verkligen bryr sig om oss. Det är intressant att Jesus mötte så många från samhällets baksida som var sjuka och fattiga och som befann sig långt ner på samhällsstegen. Det verkar gälla även idag. Lyssna på det här enkla och korta klippet som ett exempel på att Gud ser oss. Om du sedan tycker det är ointressant då har jag inget mer att tillägga.

https://www.youtube.com/watch?v=ILuqwjcD-mU

Anmäl
2018-01-07 15:56 #175 av: setfree

#170 människorna borde förändra sig i deras hjärtan i stället för att blint följa bud. Men du förstod inte vad jag menade. Hur kan du då förstå Jesus?

Vi behöver förändrade hjärtan. Ja vi är inte kallade att följa bud och bli religiösa. Jag ogillar starkt religiösa människor. De jag känner är väldigt måna om att jobba för andras bästa med ett gott hjärta. Min vän satte sig och uppmuntrade en kvinna som har cancer igår och jag pratade med en vän som fortfarande mår dåligt efter en skilsmässa. Ytterligare en vän bjöd jag in som sedan skrev att han gärna ville prata mer. Vi söker aktivt andras bästa med ett genuint leende. Vi älskar nya människor och vi vill inget hellre än att gör gott för andra. Vi pratar ALDRIG om olika regler som vi ska följa. Vi pratar ALLTID  om hur vi ska kunna göra gott för andra. Jag är som vanligt helt ärlig och ljuger inte.

Jag undrar vilka konstiga kristna du har mött.

Jo i tropiska länder finns det en fantastisk djurvärld. Men även i Europa finns det en hel del intressanta och fantastiska djur. Man måste inte resa långt. Det är fina upplevelser, att t.ex. sitta helt stilla i naturen och uppleva att rådjur eller harar kommer så nära att man nästan kan röra dom. En gång mediterade jag jämte en bäck. När jag öppnade ögonen drack ett rådjur ur bäcken jämte mig, bara 2-3 meter ifrån mig. Tänk vilket förtroende det hade till mig att det kom så nära.

Europa är helt fantastiskt. Sverige också. Vi såg en hermelin idag exempelvis. Jag har sett lodjur och vildsvin men vid väldigt få tillfällen.

Anmäl
2018-01-07 16:34 #176 av: FataMorgana

#171 

Men snälla Woodland. Jag ifrågasätter inte ditt förstånd, utan jag skrev bara att jag tvivlar på att du förstår mig, om det sen beror på jag uttrycker mig dåligt eller om vi lever i för olika världar för att du ska förstå mig vet jag inte. Men det har inget med att ifrågasätta ditt förstånd att göra. Både du och Sefree verkar tro så himla mycket om mig...

Sen har det heller ingenting med panteism att göra. Panteism ser universum som helhet som Gud, medan det för mig är en skillnad mellan universum och Gud. Universum är en följd av Gud, precis som att hettan ur elden är en följd av elden, men hettan är inte elden. Eller  tar vi ljuset som lyser upp en film som exempel. Bilderna som visas på skärmen växlar hela tiden, medan ljuset som lyser upp filmen alltid är det samma. När filmen tar slut är bara ljuset kvar och denna självexisterande oföränderliga verklighet finns inom oss alla och är grunden för att vi finns till och har korta liv på jorden. Det är det som blir kvar när vi dör och våra mänskliga kroppar slutar existera. Då står Gud där i vårt ställe och det här är en insikt som man kan komma till redan i det här livet. Man kan komma till insikt om att vi i grund och botten är identisk med Gud och det var det som Jesus menade när han sa att han Är. Du skrev själv att han är ljuset, vilket mycket väl innebär att Jesus var upplyst, för det är att vara medveten om man att i grund och botten är ljuset själv. Jahve var däremot inte ljuset, för han var full med mänskliga attribut som hämdlystnad och svartsjuka, något som inte existerar i ljuset. Därför är det snarare din logik som brister, för man kan inte anse att Jesus både är ljuset och en gud full med mänskliga attribut. 

Anmäl
2018-01-07 17:50 #177 av: Condor

Nu måste jag skriva en kommentar till länkar som Woodland och Setfree ställde in gällande "mirakel".

Hela internätet är full av sådana historier. Jag har sälv besökt sådana föranstaltningar, t.ex. av de här Jesushealarna:

http://www.billysmithministries.com/en/

http://www.erwinfillafer.at/ministry/person

Alltid samma sak. Först berättelser om "mirakel" med bilder och diashow i 1-2 timmar. Sen ska healern be för alla sjuka och ett par personer får komma fram till healern. Och vad var det bästa som jag såg? Jo att nån subjektiv ansåg att hans ryggsmärtor förbättrade sig.  Det var anledningen för ett par hundra människor att ropa "halleluja".

Saken är den, att man aldrig ser dessa mirakel som det talas om. Jag kan göra mer med Reiki än vad jag såg i dessa föranstaltningar, men jag säljer inga böcker, inga CD,s och ber inte folk spendera pengar till mig.

Jag är immun mot sådana klipps och berättelser. Om nån anser att vilja övertyga mig om någonting, ska han visa mig ett mirakel, t.ex. att den blind kan se igen. Jag skulle aldrig hävda att jag med hjälp av Reiki kan göra en blind seende, men jag kan visa alla som vill se det att Reiki fungerar, även om de inte tror.

Alltså, gör er ingen möda med att ställa in klipps. Jag har sett otaliga sådana klipps och det imponerar mig inte. Visa mig ett mirakel om ni kan.

2 miljoner amerikanare anser att de har blivit kidnappade av utomjordingar. Ska jag tro på det nu?

Anmäl
2018-01-07 17:56 #178 av: Condor

#175

Setfree, det är ju just saken, att om människorna förändras i hjärtat, behövs inga bud. Men om människor tror att det räcker med att följa bud, utan att förändras i hjärtat, blir det inga förändringar i hjärtat.

Jag ställde just in 2 länkar med "konstiga kristna" som jag träffade och så träffade jag förstås människorna som besökte föranstaltningarna.

Lodjur har jag aldrig sett i naturen, men en gång galopperade en flock med 20-30 vildsvin mot mig.

Anmäl
2018-01-07 18:12 #179 av: FataMorgana

#175   

Men Setfree. Att stoppa den inre dialogen är att meditera. Jag hänvisade ju redan till när Jesus mediterade och det var varje gång den helige anden talade genom honom och när han identifierade sig med Gud var han också i meditation. Det kan du själv också göra om du lyckas komma till insikt om vad meditation egentligen innebär, då kan du också komma till insikt om att du i grund och botten är Gud själv. Men för det måste du ge upp hela din mänskliga individualitet, dvs ge upp dig själv som Jesus sa, åtminstone för kort ögonblick och just i detta ögonblick kan du se att du är Gud och du kommer aldrig mer att vara underkastad illusionerna av din mänskliga individuliatet, dvs din person. 

Vad som gäller youtube klippet är det där inget som är speciellt just för kristendomen, utan överallt och i alla kulturer hittar man folk som är lika säkra på att Gud talar till dem som killen i klippet. Jag har själv upplevt på tiden som jag träffade Condor och han healade mig från alla möjliga saker på distans att han visste saker om mig och om mina besvär som jag inte hade talat om för honom.  Men han gjorde ingen show av det. Men om han skulle ha sagt att han är Jesus  skulle jag kanske t.o.m trott på honom på grund av sakerna som han gjorde. 

Anmäl
2018-01-07 19:59 #180 av: Woodland

# 176

Enligt gängse definitioner är ditt sätt att tro panteism. Det finns i huvudsak två inriktningar; ditt synsätt och den andra inriktningen där gud och universum är ett.

Om din gud kan förmedla sig för dig och ge dig idéer och inspiration för att "göra rent bägaren", och detta gör att du upplever godkännande med mera är det ett väsen med personlighet och inte endast energi. Endast en personlighet kan kommunicera på det viset och all kommunikation sker inom de andromorfiska kriterierna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-07 20:06 #181 av: Woodland

# 177

Condor,

Du har besökt några få möten och drar alla över en kam. Du kanske är immun mot de som påstår sig ha blivit botade med mera. Det kan jag förstå för allt är inte äkta vara. Men Craig Keener är en annan femma. Han är inte vem som helst utan en mycket högt ansedd akademiker med verifierade helanden som han berättar om. En sådan man går inte ut och äventyrar sitt rykte med lösa påståenden.  Det helande som Keener berättar om är inte det som sker på stora möten där det frågas efter  pengar med mera. Och ja, blinda har fått synen, ormbitna har återfått liv och hälsa med mera.  Var modig och lyssna på honom.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-08 08:22 #182 av: setfree

#176 Både du och Sefree verkar tro så himla mycket om mig.

Ja mest positiva saker.  Jag tror inte du är Gud däremot. Nja så himla mycket är det väl inte ändå? Jag trodde inte att du driver med mig. Jag utgår ifrån att människor är ärliga och håller sig till sanningen.

#179 för kort ögonblick och just i detta ögonblick kan du se att du är Gud

Trevligt att du vet att du är Gud. Jag är det inte.

Fortsätt att meditera. Jag kommer att tillbe Jesus som min personliga frälsare.

Du trivs med livet här och nu. Jag ser himlen som väntar på mig. Visst jag lever med en framtidsvision men det betyder inte att jag är världsfrånvänd. Jag är inte religiös utan jag vill leva i gemenskap med Jesus till nytta för andra.

Jag kan inte nå dig med personliga vittnesbörd hur verkliga de än är. Du är ju nöjd med det du har. Då är ju allt frid och fröjd. Du är nöjd och jag är nöjd.

Jag tycker det är kul att du ändå skrev på den här sajten.

Anmäl
2018-01-08 08:40 #183 av: setfree

#178 Setfree, det är ju just saken, att om människorna förändras i hjärtat, behövs inga bud. Men om människor tror att det räcker med att följa bud, utan att förändras i hjärtat, blir det inga förändringar i hjärtat.

Jag ställde just in 2 länkar med "konstiga kristna" som jag träffade och så träffade jag förstås människorna som besökte föranstaltningarna.

Så du har träffat de personerna som du länkade till? Och de var konstiga? kan du förklara på vilket sätt det var konstiga? Världen är full av konstiga människor, det kan jag skriva under på. Även i kristna sammanhang.

Jag förstår inte varför du har fastnat vid bud. Vi är ju totalt överens. Du slår in öppna dörrar. Det är lite som att du försöker hitta skillnader mellan oss på den punkten.

Dessutom är det så att jag är inte kristen för att vissa blir helade. Jag är kristen för att jag har upplevt att det är sant.

Visa mig ett mirakel om ni kan.

Bra skrivit. Nu är det så att eftersom jag inte är Gudomlig så kan inte jag utföra mirakel.  Däremot så kan Gud utföra mirakel om man ber i Jesu namn. Om man ärligt och uppriktigt ber i Jesus namn så händer något. Jag litar på Guds kraft och förmåga.

Vill du be i Jesus namn? Gud hör nämligen bön.

Anmäl
2018-01-08 11:37 #184 av: Condor

#181

Woodland, Craig Kenner är totalt okännd.  På Wikipedia finns det bara korta sammanfattningar på 3 språk, Engelska, Svenska och Finska. Det är väl där som han har sina fans och är "hög ansedd" bland troende som dig. Hans akademiska utbildning är bara teologi.  

Han tjänar bra på folk som tror som du. En bok har han sålt en halv miljon exemplar av.  Mig tjänar han ingenting på, för jag tror inte på vad som helst.

Nu upprepar jag mig. JAG KAN visa vem som helst att Reiki fungerar.  Men INGEN har tills nu kunnat visa mig ett mirakel. Inte Billy Smith och inte Filafer.  Människor som besöker dylika föranstaltningar verkar inte att vara så kräsna. Om jesushealern inte kan visa ett mirakel, i så fall ropar de ändå halleluja och låtsas som det skulle ha hänt ett mirakel.  Sen spenderar de pengar, köper böcker och CD,s.

Anmäl
2018-01-08 11:55 #185 av: Condor

#183

Setfree, det var ju du som frågade vilka konstiga kristna som jag har mött. De som jag mötte var inte konstigare än andra kristna. Människor som tror blint helt enkelt.

Bra att du håller med gällande bud kontra hjärta.  Då borde du väl inse att den riktiga guden inte ger människorna budord som de ska följa men som ingen människa kan följa till 100 %,  Den riktiga guden skulle snarare bemöda sig att ge människorna insikt, så som Jesus gjorde, för att de ska ändra sig i deras hjärtan.

Den riktiga guden skulle föredra att människorna söker honom i stället för att sträva efter en belöning eller vara rädda för honom och hans straff. Den riktiga guden skulle ge människorna tiden och möjligheten att steg för steg ändra sig i stället för att hota med straff i flera generationer.

Den riktiga guden skulle se att allt ont som människor gör, är en konsekvens av mänsklig dumhet och brist på medvetande för det som de gör och vad de är.

Men om de blint följer bud, ändras de inte i deras hjärtan. Då agerar de utifrån rädsla (för straff) eller för att sträva efter en belöning.

Därför kan Jahve inte vara gud.

Anmäl
2018-01-08 12:56 #186 av: FataMorgana

#180 

Så du menar att panteism står för två helt skilda saker? Då verkar det mer som att någon har missuppfattat något, för skillnaden mellan att tro att det är universumet som är Gud och mellan att se Gud i varje levande varelse och i varje ting är så stor att jag inte kan förstå hur någon kan klassa in det under samma doktorin. Det är ju precis som om man skulle säga att ateism både skulle innebära att tro på Gud och att inte tro på Gud. 

Men hur som helst är det här med panteism inte så viktigt för mig, för själv följer jag inget speciellt synsätt och ingen speciell tro, utan min väg är att erfara Gud själv. Det är att känna med hela sitt innersta väsen att man Gud själv och efter en sådan erfarenhet kan man inte längre identifiera sig med sin kropp och med sin personlighet, utan man har smällt samman med Gud och den rena kärleken och vet genom det vad som är rätt och fel och hur man gör sin bägare ren. Det är inte så att Gud sitter där uppe någonstans och talar till mig, utan genom kärleken ångrar jag mig för saker som jag gjorde förr och genom kärleken skulle jag aldrig kunna göra samma sak om igen och aldrig göra en levande varelse illa igen. Jag behöver alltså ingen personlig Gud som kommunicerar till mig på något sätt och vis, utan det är genom Guds kärlek som flöder i mitt hjärta som gör att jag själv förstår vad som är rätt och fel. 

Anmäl
2018-01-08 13:31 #187 av: setfree

#185 Setfree, det var ju du som frågade vilka konstiga kristna som jag har mött. De som jag mötte var inte konstigare än andra kristna. Människor som tror blint helt enkelt.

Ja det gjorde jag. Men du återkommer hela tiden till bud som ska hållas och då undrar jag  vilka kristna som tjatar om bud. Kristna som inte tror är väl väldigt konstigt. Jag menar att man måste precisera sig och inte bara komma med tyckande hur som helst. Då är jag en av de som är konstig. Jag tror naturligtvis på bibeln och att Jesus är herre. Du får gärna kalla mig för konstig om du vill. Det spelar ingen roll att du även tycker att jag ska kasta loss satans bojor och att jag lever i mörker.  Du får gärna tro att jag är fast i fruktan för Guds straff och att jag drivs av begär till min skatt i himlen.

Den riktiga guden skulle snarare bemöda sig att ge människorna insikt, så som Jesus gjorde, för att de ska ändra sig i deras hjärtan.

Jag säger samma sak till dig som till FataMorgana. Fortsätt att meditera. Din gudomlighet kan du väl glädjas över. Du har ju säkert ett gott hjärta. Bra för dig. Det är väl super att du har lagt bort alla begär och kan känna tillfredställelse i alla livets omständigheter.

Jag fortsätter att "tro" på att Jesus är levande. Jag tror inte han är begravd i Kashmir eller var det nu var. Du hämtar kraft i meditationen. Jag förtröstar på att Gud genom sin nåd bevarar mig för evigheten.

Jag "strävar efter" att uppnå olika saker. Jag vill betyda något för andra. Jag vill vittna om det jag kallar för sanning(Jesus).

Jag önskar bara gott för er. Tro mig. Jag ljuger inte.

Anmäl
2018-01-08 14:00 #188 av: Condor

#187

Setfree, det var du som nämnde ordet konstigt och jag svarade på det, så kom nu inte och säg att jag gärna får kalla dig konstig, när du själv lägger ord i munnen på mig.

Jag skrev i inlägg 84 att budorden lär inte människor insikt, utan det handlar bara om att följa regler och antingen få straff eller belöning. Du svarade i inlägg 115 att det väl inte är svårt att följa buden och att det är bra att inte vara avundsjuk eller stjäla osv.

Du ansåg att Jesus inte kom för att ge insikt, utan för att dö och uppstå för oss. Men varför tror du då att han drog omkring för att lära folk saker som t.ex. bjälken eller att rengöra bägaren? Hade han långtråkigt? Visst ville Jesus lära människorna insikt.

Jag anser att det som Jesus talade om är viktigare än att tro att han dog för oss. Tänk om du skulle leva på den tiden och Jesus skulle lära dig insikt och visdomar. Inte skulle du väl säga “jag bryr mig inte om vad du säger. Huvudsaken är att du dör för mig”.

Visst tror jag att du önskar gott för oss. Varför skulle jag inte tro?

Anmäl
2018-01-08 17:34 #189 av: FataMorgana

#182 

Setfree, Visst är du Gud, du har bara inte upptäckt det än. Med det menar jag inte att det är din person, alltså din mänskliga individualitet som är Gud, utan att det är ditt allra innersta väsen som är Gud. Men för att upptäcka det måste du förneka dig själv precis som Jesus sa, eller som en annan andlig mästare sa; att först när det lilla jaget har dött står Gud där i dess ställe och då kommer du att förstå att Guds rike och hela härligheten redan finns  inom dig och alltid har funnits inom dig. Då slutar du också att identifiera dig med ditt jag och din kropp. 

Anmäl
2018-01-09 08:45 #190 av: setfree

#188 Setfree, det var du som nämnde ordet konstigt och jag svarade på det, så kom nu inte och säg att jag gärna får kalla dig konstig, när du själv lägger ord i munnen på mig.

OK mitt fel.  Jag ber om ursäkt.

Du svarade i inlägg 115 att det väl inte är svårt att följa buden och att det är bra att inte vara avundsjuk eller stjäla osv.

OK ska vi ta lite "bud":

Förlåt dem som har gjort oss något fel: Inte lätt alltid. Jag påpekade för henne som fortfarande hatar sin exman för vad han har gjort. Du måste förlåta för din egen skull. Inte lätt att följa det budet

Oroa dig inte för morgondagen: Jag misslyckas varje dag

Berusa er inte med alkohol, utan låt er uppfyllas a v helig ande: Inte så svårt för mig. svårare för min vän.

Älska din nästa som dig själv: Jag misslyckas varje dag

Tacka Gud i livets alla förhållanden: Inte lätt. Jag har gjort det med tårar.

Dela ditt bröd med den fattige etc. : Jag tror jag lyckas ganska bra. Annars är det inte lätt.

Dra dig inte undan ditt kött och blod. (din äkta hälft): Jag lyckas bra tror jag.

Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar: Jag gör nog ett bra jobb med det, efter min förmåga

Förvalta ditt pund(använd dina gåvor): Jag gör ett bra jobb tror jag

De tio budorden: Jag misslyckas ibland att på ett bra sätt hedra mina föräldrar. Annars är det inte så svårt.

Som du ser så är jag hård mot mig själv men misslyckas ändå.

Du ansåg att Jesus inte kom för att ge insikt, utan för att dö och uppstå för oss. Men varför tror du då att han drog omkring för att lära folk saker som t.ex. bjälken eller att rengöra bägaren? Hade han långtråkigt? Visst ville Jesus lära människorna insikt.

Jag anser att det som Jesus talade om är viktigare än att tro att han dog för oss. Tänk om du skulle leva på den tiden och Jesus skulle lära dig insikt och visdomar. Inte skulle du väl säga “jag bryr mig inte om vad du säger. Huvudsaken är att du dör för mig”.

Det finns ingen som helst motsättning i detta?? Jesus undervisar, botar och driver ut demoner och uppfyller profetior. Han förutser sin död. Han ber att få slippa men han måste för vår skull.

Nu vet jag att Wikipedia inte är total sanning men det redovisar ändå hur många människor uppfattar bibeln.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jesu_undervisning_enligt_Nya_testamentet

Om du vill bortse från nödvändigheten att han dog för våra synder så gör det. Men kom inte och påstå att bibeln är oklar på den punkten. Den är kristallklar. Just det är inte svårt att förstå.

Vad i Jesus undervisning är det som jag bortser ifrån?

Ni pratar om att arbeta på sig själva, vad betyder det? Berätta gärna hur det gagnar andra mer än att använda Reiki för helande. Lyckas ni verkligen göra er bägare ren på insidan?

Eftersom jag misslyckas med att göra det som Jesus undervisar om så är jag tacksam över nåden. Utan den är det ute med mig.

Anmäl
2018-01-09 08:54 #191 av: setfree

#189 Setfree, Visst är du Gud, du har bara inte upptäckt det än

När du står inför Gud en dag så blir det uppenbart att du verkligen inte är Gud. jag förstår att du tycker att detta är nonsens och det får jag ta.

Min Gud kan påverka omständigheter och möter mig personligen. Han hör min bön.

Du kan verkligen inget av detta. Inte jag heller. Om man är Gud så betyder det mycket mer än att se hur allt hör ihop i universum etc. Jag har verkligen lite högre tankar om vad en Gud är.

Lets agree to disagree. Glad

Anmäl
2018-01-09 12:00 #192 av: Condor

#190

Setfree, har du nya budord i stället för Moses 10 bud?

Jag gillar dom mer än Moses bud. En del av dina bud liknar Reiki principerna:

T.ex.: 

"orora dig inte för morgondagen" = Just for today, i will get out of worry.

"älska din nästa som dig själv" = Just for today, I will be kind to every living thing.

Det är bara det, att vi inte ser dessa principer som någonting som vi blir straffade för om vi inte lyckas.  Man lyckas inte bättre med ett dåligt samvete. Inte ens Jesus lyckades. Tänk bara på hans raseriutbrott när han kastade ut handlarna ur templet. Du sätter själv press på dig och sen ska någon rädda dig som själv inte lyckas att hålla buden.

Jag lyckas heller inte att vara perfekt, men jag ger inte upp. Om jag inte lyckas idag, försöker jag i morgon igen och i övermorgon igen osv.  Inte för att jag är rädd för straff eller ute efter en skatt, utan för att mitt hjärta blir besviken om jag misslyckas och jag blir ledsen om jag har sårat någon, liksam att jag får em varm känsla i hjärtat om jag kan göra något gott.

Nu till din fråga, vad det betyder att arbeta på sig själv, t.ex. med hjälp av Reiki. Reiki är ljus energi. Det som du inte vill se på dig själv, kommer fram till ljuset. Ju mer ljus som det finns, ju mer ser man skuggor. Utan ljus syns inte skuggorna, fast de finns till.

Ett exempel. På 90-talet, när jag själv var Reiki elev, for jag ofta till olika Reikikvällar, där vi träffade oss och mediterade, behandlade oss själva och bytte ut erfarenheter. Jag har alltid varit någon som trampade ordentligt på gasen när jag körde bil och blev arg om jag hade någon framför mig som inte kan köra bil. Jag brukade fara till dessa kvällar efter jobb och hade alltid stress att komma i rätt tid. Medan jag körde dit, byggde jag upp mer och mer aggressioner men sen under Reiki kvällen var allt så ljuuuuvligt och käääärleksfullt. Tiden som jag körde dit kopplade jag bort. Konsekvensen var att mina aggressioner steg mer och mer ända tills jag insåg hur perverst det är att först vara full av aggressioner och sen sitta där och vara kääääääärleksfull.  När jag insåg det och blev medveten om mig själv, försvann agressionerna mer och mer. Jag insåg att leva i en Illusion om mig själv! Reiki hjälper att bli medveten om sig själv och att följa sitt hjärta. Är det inte bättre än att sätta press på sig och ha ett dåligt samvete pga sitt misslyckande?

Anmäl
2018-01-09 12:40 #193 av: Condor

Tillägg:

Jag översatte den ena principen inte helt rätt. Här har du alla Reiki principer:


Anmäl
2018-01-09 12:51 #194 av: Condor

Ett till tillägg:

Du ser att skillnaden mellan att t.ex. inte oroa sig och att släppa loss sin oro är att det inte är lika svårt att släppa loss sin oro än att inte oroa sig alls.

Skulle det bara stå att inte oroa sig, skulle ingen människa klara det. Men att iakta sig själv och sen släppa sin oro är lättare.

Anmäl
2018-01-10 09:20 #195 av: setfree

#192 Det finns många uppmaningar i bibeln, och man kan kalla det för bud om man vill. Jag tog bara några som jag kom på från minnet.

Det finns vissa saker som Gud verkligen påpekar mycket starkt på. Ett exempel är när vi baktalar andra. Det händer ofta på arbetsplatser att någon eller några blir måltavla för andras skitprat. Jag får verkligen bita mig i tungan i vissa situationer. Vi får inte bidra till att andra hamnar i dålig dager i andras ögon.

Det ni har gjort mot någon av mina minsta, det har ni gjort mot mig säger Jesus. Man kan tolka det på lite olika sätt, men i slutändan handlar det om att stå upp för de som befinner sig i en utsatt situation. Jag har en kusin som blev schizofren i 25-års ålder. Han blev intagen på psyket. Jag åkte en omväg med min motorcykel och hälsade på honom. Jag kommer fortfarande ihåg de andra intagna och hur snurrig han var. Trots allt så betydde det något för honom att jag kom. 

Jag kommer också tydligt ihåg hur glad ett barnhemsbarn i Rumänien blev när hon fick lite godis av mig. Inte bästa starten i livet att växa upp där.

Personalen kom med lite kaffe till oss vid ett tillfälle och jag ställde ner min kopp. Ett av barnen trodde att det vi drack måste vara gott så det rusade fram och tog en klunk kaffe. Hon sprutade kaffe rakt ut på golvet. Det var inte vad hon tänkte sig.

Jag är inte helt lugn och sansad i alla situationer och jag är medveten om det. Jag kan bli irriterad i trafiken när det går för sakta. Jag bad i dag om att bli förändrad mer på insidan så att jag kan vara lugn och att ha mer tålamod.

Jag har faktiskt också blivit tillrättavisad av Gud när jag har blivit nedslagen av att inte få ett jobb. Budskapet var tydligt att han vet vad jag behöver och jag behöver inte allt jag ber om. Vi vill så gärna bli upphöjda och prisade men det är inte Guds väg.

Självklart behöver min bägare bli mer ren på insidan. Jag har inte sagt emot detta. Gud straffar inte mig när jag misslyckas. Han förlåter mig och ger mig nytt mod att resa mig och gå vidare.

Vill du be en gemensam bön i Jesus namn om att våra bägare blir rena på insidan? Om du menar att din redan är ren så gör det väl inget att städa en gång till.

Anmäl
2018-01-10 12:31 #196 av: Condor

#195

Setfree, precis som man måste städa sitt hem med jämna mellanrum, måste man städa upp i sig själv med jämna mellanrum.  Skulle vi vara perfekta, skulle det räcka att städa en gång. Men om inte ens Jesus är helt perfekt, kan vi som på långa vägar inte är i närheten av Jesus perfektion inte tro att vi inte behöver att städa upp i oss då och då.

Det måste man göra själv. Jesus sa ju heller inte att han rengör bägaren åt oss, så det är vårt eget ansvar.  Jesus visar dig kanske var skiten befinner sig om du ber, precis som Reiki visar mig var min skit befinner sig. Men man måste själv bli medveten om det och inte titta bort när skiten kommer fram, vad som betyder att man måste iakta sig själv kritiskt, men utan att döma ut sig själv.

Man måste inte hela tiden vara bara snäll, trevlig och "helig". Ibland måste man kämpa. Fata Morgana har ju varit i sjukskrivning i ett år och sen hade hon ingen anspråk på sjukpengar längre, så hon var tvungen att ansöka om sjukpension. Trots att hon hade operationen framför sig, fick hon avslag och skulle nu ha varit tvungen att säga till arbetsförmedlingen att hon är beredd att ta emot ett jobb.

Jag var inte bara sur, utan jag blev väldigt väldigt sur. Jag ville inte vänta med att överklaga beslutet, för det kan ta upp till ett år, så jag skrev mejl till hälsoministeriet, socialministeriet och till pensionsförsäkringen.  Mejlen var pepprade med hård kritik och jag skrev att jag inte bara kommer att överklaga beslutet, utan jag hotade att gå till konsulatet och hotade med att stämma de ansvariga privat. Jag läste lagen och letade fram alla paragrafer som jag ansåg att pensionsförsäkringen bröt mot och fick dem att framstå som hjärtlösa och hjärnlösa slarviga dumskallar i mina mejl.  Fata Morgana sa att jag kommer att göra allt ännu värre med mina attacker, men jag lyckades att få dom att göra en ny bedömning av saken och igår fick vi reda på att hennes ansökan om sjukpension blev godkänd. Ibland måste man ha en viss ilska i sig för ha kraft och mod för att kämpa för sina rättigheter.

Anmäl
2018-01-10 21:35 #197 av: Woodland

# 184

Woodland, Craig Kenner är totalt okännd.

Craig Keener (inte Kenner) har 17 1/2 sidor på Google sök - inte dåligt för en okänd. Men allvarligt talat,  kollar du Wikipedia: för att bedöma sanningshalten i någonting? Wiki har sina fördelar men man måste kolla referenser.

Hans utbildning är "bara teologi" skrev du. Det föranleder mig att dra slutsatsen att du har ingen aning om hans färdigheter. 

Du skrev att ingen har kunnat visa dig ett mirakel. Det fanns flera i länken från Keener. (Om igen, jag känner inte till Billy Smith så lämna honom utanför vår diskussion, tack!) Du påstår att Reiki fungerar. De kristna har röntgen, magnetröntgen, läkareuttalanden, medicinska provsvar med mera.  Som en präst som undersöker påstådda mirakel för Vatikanen sade "Mirakel har en tendens att förstärka den troendes tro och skeptikernas skepsis." Mirakel omvänder nödvändigtvis inte folk men   flera fall som Keener rapporterat om har gjort att hela byar har vänt sig till Kristus. Hinduer, muslimer med mera har sett och upplevt att Gud i sin nåd svarat på deras bön i Jesus namn. Och Keener är inte den som har bett för dem utan det är deras fattiga grannar och landsmän.

Sedan påstår du att Keener tjänar bra på folk som tror som jag. Men han läses av andra i samma fack som inte är troende.  Vet du vad han tjänar? Jag har visserligen en bok skriven av Keener om den Historiska Jesus.  Det är en tegelsten och 1/3 är text, 1/3 är fotnoter och en 1/3 är källor från flera olika språk däribland antik grekiska, hebreiska och latin. Den är dyr men samtidigt är ett sådant verk inte vardagsmat för den vanlige troende.

Han är gift med en Kongolesiska och känner väl till det kongolesiska folkets vardagskamp. Som universitetslärare valde han att bo i ett "dåligt område" för att betjäna människor. Du kanske bör omvärdera mannen.

Värjer du dig med stängda ögon? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-10 21:44 #198 av: Woodland

# 186

Ursäkta mitt sena svar. Jag har bokstavligen lite för mycket runt mig nu.

Definitionen av Paneteism är invecklad men i och med att du inte följer mer än din erfarenhet är det kanske inte så viktigt. 

Och det föranleder min andra fundering.  Jag tvivlar inte på att du är intelligent så missförstå mig inte när jag resonerar om denna gudsbild du tror är sanning. 

Gud har inte samtal med mig men han förmedlar sin vilja genom sitt ord. Detta har han gjort genom tiderna för de troende. För mig är han en Gud i tre personer och varje person med sin personlighet. Å andra sidan påstår du att du har blivit ett med gud och att du har fått insikt till nödvändigheten av en moralisk rening och en upplevelse av kärlek. Man kan inte påstå att denna upplevelsen är annat än kommunikation.  Och kommunikation sker mellan personligheter. En sten kommunicerar inte (såvida man inte lider av sinnesrubbningar) och energi kan inte heller kommunicera. Om jag stoppar min finger i ett vägguttag upplever jag energi men den enda tanken jag får är att "det är bäst att låta bli".   Så även om du inte följer ett system finner jag förvånansvärd brist på logik i det du följer . 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-11 10:01 #199 av: setfree

#196 Men om inte ens Jesus är helt perfekt...

Självklart är Jesus perfekt. Hur kan du dra någon annan slutsats??

Vi har på många sätt ett eget ansvar. Vi kan inte bara skylla på omständigheter och andra människor.

Det måste man göra själv. Jesus sa ju heller inte att han rengör bägaren åt oss, så det är vårt eget ansvar.

Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna.  Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster.  Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.  Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,  jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’  Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?  När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder?  Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’  Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ Matt 25

Du skriver mycket om att förändras inombords och det är ju bra. Men hur är det med detta? Jag ställer samma fråga till mig själv. Nu är det så att det är nåden som gäller och vi kan inte prestera oss in i himlen, men man kan inte bortse från detta. Jag har svårt att se att man är så fattig att man inte kan göra något för andra. Jag vet att ni har ändrat sinnelag och lagt bort en massa negativt beteende, men vad gör ni för andra? Jag vågar skriva detta på grund av att jag själv ställer samma fråga till mig själv. Man kan inte plocka ut ett bibelord och bara hänvisa till det hela tiden. Vi måste se till helheten.

Jesus visar dig kanske var skiten befinner sig om du ber, precis som Reiki visar mig var min skit befinner sig.

Jag undrar vad det är för skillnad mellan normal granskning av sig själv och Reiki. Jag läser pedagogik just nu och en viktig aspekt är att kunna förstå var man befinner sig kunskapsmässigt för att lägga upp en strategi för uppgradering av de kunskaper man har. (formativ bedömning) Självgranskning eller egenkontroll som man kallar det för inom affärsvärlden. Det är väl mer sunt förnuft, ja lite mer än så kanske. Sunt förnuft och analys och dra lite slutsatser. Vad behöver man Reiki till då? Det du skriver om hur du tittar på dig själv gör jag hela tiden. Jag funderar naturligtvis på hur jag ska planera för att korrigera mig själv.

Så bra att sjukpensionen gick igenom. Betyder det att hon inte planerar att jobba framöver? Jag hoppas verkligen att ni får en bra framtid tillsammans.

Det är tillåtet att bli upprörd och arg. Vi är ju människor med känslor. Så länge man kan förlåta om någon gör något mot mig och inte bli bitter. Att kämpa mot myndigheter är en mycket jobbig process. det är många som har vittnat om det.

Anmäl
2018-01-11 11:21 #200 av: Condor

#197

 Woodland, det finns heller inget annat relevant om Keener, utom att han är bokförftttare och teolog. Själv tycker jag att det är slöseri på tid att titta på sådana klipps, men Fata Morgana tittade på det och sa att han bara hade samlat ihop en massa “mirakel”, som han inte ens själv var vittne av, t.ex. var det till och med saker från 1700-talet. Jag kan själv samla ihop sådana historier från intenätet. Det finns mirakel från alla möjliga kulturer. Det är samma sak som Billy Smiths “mirakel”. Enligt honom själv, hade han en olycka och nästan alla ben i kroppen var brutna. Han hade inre skador och läkarna sa att han inte skulle överleva naten. Men då kom Jesus och gjorde honom frisk över natt, så att han kunde lämna sjukhuset nästa dag. Jag är inte tillräckligt dum att tro på sånt.

 “Mirakel” finns i alla kulturer. Här berättar en kvinna hennes historia. Det här fallet visades till och med på TV. Hon led av en ärftlig muskelsjukdom som heter Dystrofia Myotonika, som inte går att behandla skolmedicinsk. Redan hennes far och syster led av den sjukdomen. Hon for i rullstol till Sydamerika, till en shaman och när hon for hem igen kunde hon gå på egna ben. https://www.sein.de/heilung-ist-gnade/

 Hos den shamanen upplevde hon att andra blev healade, bland annat att en blind kunde se igen osv. Hon organiserar nu själv resor till den shamanen.

 Man hittar “mirakel” även i Reiki böcker. Fran Brown skrev en bok om Hawayo Takatas liv. Det var kvinnan som tog Reiki till den västra världen. Hon låg på operationsbordet för att operera bort en tumor och hörde en röst säga att operationen inte är nödvändig. Hon talade om det för hennes läkare och frågade om det finns en annan väg och läkaren hänvisade till Hayashis Reiki klinik. Där blev hon frisk utan operation. I Fran Browns bok finns ett exempel, där Takata hade en väninna. vars mor dog. Väninnan hade dåligt samvete, för att hon inte brydde sig om hennes mor tillräckligt och hon grät och grät. Takata “höll vakt” över natt jämte liket och la en hand på liket och bad till gud och sa “om du har ögon och öron, titta ner”. Och ett tu tre blev liket levande igen. Jag tror förstås inte på att döda vaknar upp, utan sannolikheten att hon bara var skendöd är miljarder ggr högre.

 Igår läste jag att en man dog i ett fängelse i Spanien. 3 läkare hade dödsförklarat honom och sen vaknade han upp i sin likkista. Det gick till helt utan Jesus, helt utan Reiki. Säkert var mannen baa skendöd.

Jag värjer mig inte med stängda ögon, utan mina ögon är öppna. Det är bara det att det inte syns några mirakel genom mina egna ögon, eftersom det inte existerar mirakel. Men du är välkommen att visa mig ett mirakel. Kan du? Efter att jag har tränat i över 35 år är mina leder ganska slitna. Jag måste nuförtiden begränsa mitt träning. Mer än 1-2 ggr i veckan går inte pga att jag får ledsmärtor. Visa mig ett mirakel så att jag kan träna som förr, dvs. 3-5 ggr i veckan utan att jag får ont. Kan du? Klart att mina leder inte blir yngre, men om jag skulle kunna träna som förr, skulle jag betrakta det som ett mirakel.

Nu vill jag fråga dig, har du upplevt att en blind kan se igen? Har du upplevt att en förlamad stiger upp ur sin rullstol? Eller tror du bara på andras historier för att du vill tro det?

Anmäl
2018-01-11 11:40 #201 av: Condor

#199

Setfree, jag visade dig just ett exempel på att Jesus inte var perfekt. Inte är man väl perfekt om man får ett raseriutbrott.

Skillnaden mellan att granska sig själv med och uten Reiki är att det är svårare att titta bort när Reiki belyser dina skuggor och att Reiki stöder den egna transformationen och hjälper dig att komma till insikt.

Vad man behöver Reiki till? Tja, då får jag berätta vad jag använde Reiki till de sista 2 dagarna. Fata Morgana försöker att trappa ner sina starka smärtmediciner efter operationen. Hon började med att lämna bort de starkaste medicinerna, som heter Hydal. Förrförra natten fick hon nedtrappningssymptom. Hennes händer gjorde så ont att hon halv 4 fortfarande låg vaken. Sen var hon så förtvivlad att hon tog de starka nödfalls-Hydal. Hon somnade, men 2 timmar senare vaknade hon upp pga illamående och yrsel. Hon tål inte medicinerna bra och tog ett Pasperitin mot illamåendet, men det hjälpte inte mycket. Ett par timmar senare mådde hon fortfarande pyton. Då gav jag henne en Reikibehandling och en timma senare mådde hon bra igen.

Jag talade om för henne, att om det händer i natt igen, ska hon inte ta piller, utan väcka mig. Jag vaknade ändå när hon bökade i sängen pga smärtan i händerna. Jag behandlade varje hand 10-15 minuter och smärtan försvann. 3 timmar senare var smärtan tillbaka. Jag behandlade igen och sen dess är smärtorna helt borta. Idag vaknade hon upp utan att må illa och hon hade fått tilräckligt med sömn.

Anmäl
2018-01-11 12:38 #202 av: FataMorgana

#198 

Jag har ingen bild av Gud alls. Det första som jag gjorde när jag gick upp på min andliga väg, var att befria mig från alla föreställningar om Gud som jag hade. Jag insåg att man inte kan föreställa sig Gud och att alla bilder av Gud inte är Gud själv utan bara bilder av Gud. Därför beslöt jag mig att börja från noll, så att ingen förutfattad mening och tanke skulle kunna stå i vägen mellan mig och sanningen. Jag ville inte nöja mig med att ta över ett trossystem att tro på, utan jag ville få reda på hur det ligger till själv och det som jag sedan skulle komma fram till kom att ändra mitt liv totalt. 

Jag insåg att jag bara är en illusion, att min kropp och personlighet hör till den föränderliga världen som är i ständig förändring. Min kropp föds, åldras och dör och likaså är alla mina tankar och känlsor i ständig förändring. Ena dagen var jag glad och andra dagen var jag ledsen och tankarna kom och gick. Men bortom allt detta hittade jag djupt inne i mig en oföränderlig verklighet, ett evigt varande. Mitt sanna jag, det som blir kvar när allt som hör till den föränderliga världen är borta och det är det här som är Gud. Det är grunden ur vilken vi alla kommit till. Vi är så att säga ett utflöde ur Gud och inte separerade från Gud, för Gud är En och ur detta enda har vi alla kommit till och när vi dör är vi tillbaka i det som vi kom ur. Jag kan alltså inte försvinna, bara min kropp och min personlighet dör, men Gud inom mig förblir. När jag kommunicerar med Gud, går det alltså inte till som det gör människor emellan, att den ena talar medan den andra hör på, utan det är genom min sanna gudomliga natur som jag kommer till insikt om vad som är rätt eller fel. Men om du vill kalla det för kommunikation så kan du gärna göra det, för mig låter det dock lite missvisande eftersom det inte finns en separerad Gud som talar till mig någonstans i från. 

Anmäl
2018-01-11 12:57 #203 av: FataMorgana

#191  

Setfree. 

Du skriver att när jag en dag står inför Gud blir uppenbart att jag inte är Gud, men jag vet verkligen inte vad det är som skulle stå inför Gud, eftersom när jag dör, dör jag och då finns det inget jag kvar som kan ställas inför Gud. Det är inte kroppen och personligheten som är evig utan Gud som finns inom oss och Gud inom oss har ingen anledning att behöva stå inför sig själv. 

Sen handlar det inte om att se hur allt i universum hänger ihop, utan om att erfara att man redan är den allra högsta som finns och det  är mycket mer än dina högre tankar om Gud. Det är någonting som ligger bortom alla tankar. Tankarna är bara i vägen och begränser oss. 

Anmäl
2018-01-11 14:14 #204 av: FataMorgana

#199 

Du skriver mycket om att förändras inombords och det är ju bra. Men hur är det med detta? Jag ställer samma fråga till mig själv. Nu är det så att det är nåden som gäller och vi kan inte prestera oss in i himlen, men man kan inte bortse från detta. Jag har svårt att se att man är så fattig att man inte kan göra något för andra. Jag vet att ni har ändrat sinnelag och lagt bort en massa negativt beteende, men vad gör ni för andra? 

Man behöver inga pengar för att behandla andra väl. Det räcker med att vara snäll och kärleksfull mot alla levande varelser som man möter på sin väg. Vad skulle jag annars hjälpa andra med? Själv har jag inga pengar och får sedan ett år bara sjukpengar och det är bara 60% av det som jag tjänade (ett lågavlönat jobb). Vi hade inte råd att köpa nya vinterkläder i år så vi går med våra gamla kläder som förstås redan har en massa år på nacken. Jag kunde ju förstås ge min gamla vinterkappa till någon, men vad tar jag själv på mig? Ska jag vänta på att någon annan ska ge mig sin? Hur många fattiga människor tror du att du skulle ha kunnat hjälpa om du skulle ha köpt en lite mindre dyr bil till din fru? 

Anmäl
2018-01-11 15:18 #205 av: setfree

#203 Jag hoppas dina smärtor ger sig och att du blir helt bra. Jag är imponerad över att du klarar att skriva här när du inte är helt bra. Ledsen

Jag förstår att du tror så. Men du har väl skrivit någon gång att du inte vet vad som händer när vi dör. Att kroppen dör det är ju helt klart. Jaget finns absolut kvar efter döden. Vi kommer inte att förenas med Gud per automatik, eller hur man uttrycker sig.

Jag kan inget bevisa och inte heller du. Om du har erfarit att du är den allra högsta så önskar jag dig lycka till. Om du är Gud så behöver du inte oroa dig.

utan om att erfara att man redan är den allra högsta som finns och det  är mycket mer än dina högre tankar om Gud.

Nej det är det verkligen inte. Absolut inte. Jag håller verkligen inte med på något enda sätt. Du får så gärna erfara att du är gudomlig, men jag har en annan erfarenhet. Behåll du din så behåller jag min. Jag vill inte byta.

Jag är mycket säker på att vi kommer att stå inför Gud. Jag har allt lite svårt att inte tänka. Alla tankar är inte produktiva, men jag kommer nog att fortsätta att läsa och tänka. Så här långt har det varit till hjälp. Sedan behöver jag lära mig att lyssna till Gud oftare. När man mediterar så tömmer man sig och tänker inte. Ingenstans i bibeln finns någon sådan uppmaning. Var så god och fortsätt men jag fortsätter med bön som är aktiv i form av ord.

Jag önskar ditt bästa och så bra att din sjukpension gick igenom. Glad

Anmäl
2018-01-11 16:16 #206 av: FataMorgana

#205 

Tack, men min sjukpension är bara tillfällig, dvs jag kommer att måsta gå och jobba så fort som jag är frisk. Men det betyder att jag inte behöver vara rädd för att i morgon måsta gå på föreställningsamtal. Ingen människa skulle anställa mig så fort efter en operation och jag skulle heller inte klara av det. Så här fick jag lite mer tid på mig att bli frisk och att träna upp ryggen. 

Vad som gäller jaget har du inte ännu kommit till insikt om att det bara är en illusion, dvs någonting som du själv har uppfunnit och som du identifirerar dig med för att du inte är medveten om dig själv och din sanna natur. Med egot är det precis som med mörkret. Mörker existerar egentligen inte, utan det är bara frånvaro av ljus. Du kan inte göra någonting med mörkret. Du kan inte kasta ut det ur ditt hem, utan om du vill göra något med mörkret kan du bara tända ett ljus. Precis så är det med egot. Egot inbillar människor sig pga frånvaro av medvetande om sin sanna natur. I det ögonblicket som du blir medveten om din sanna natur existerar inget ego. Du ser att det är inbillning, men som  upphör så snart du slutar att inbilla dig det. Den inbillningen tar du inte med dig någonstans när du dör, utan då upphör din inbillning och det som blir kvar är ljuset, dvs din sanna natur. 

Precis som du heller inte kan kämpa mot mörkret kan du heller inte kämpa mot ditt ego eller försöka att minska ditt ego eller radera ut det, för i det ögonblicket skapar du ett nytt ego som raderar ut det gamla. Egentligen skapar vi ett nytt ego i varje ögonblick som vi lever. 

Anmäl
2018-01-12 13:16 #207 av: setfree

#204 Man behöver inga pengar för att behandla andra väl. Det räcker med att vara snäll och kärleksfull mot alla levande varelser som man möter på sin väg.

Du har helt rätt. Man behöver inte pengar för att visa barmhärtighet. Jag vet hur det är för jag har varit fattig. En intressant sak är att när man delar med sig även när man är fattig så blir man välsignad.

Hon svarade: ”Så sant Herren, din Gud, lever, jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar, så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl.” –  ”Var inte rädd”, sade Elia. ”Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit ut med den. Sedan kan du baka åt dig själv och din son.  Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut och oljan i kruset inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden.”  1 Kung 17

(Hon tog det sista hon hade och gav till Elia och litade på honom.)

 Då gav hon sig i väg och gjorde som Elia hade sagt, och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid.  Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia  1 Kung 17

Det finns inga krav på att ge. Var och en gör som man känner i sitt hjärta. När det gäller folk som sysslar med meditation som man exempelvis ser i Indien, så kan man tycka att det mest leder till att man stänger in sig och utesluter sig från världen. Det är väldigt få som bryr sig om de fattiga som lider. De sitter och mediterar och har inte tid för andra. Snälla och kärleksfulla är de säkert men de gör inte direkt något produktivt.

Hur många fattiga människor tror du att du skulle ha kunnat hjälpa om du skulle ha köpt en lite mindre dyr bil till din fru? 

Väldigt många. Jag betalade nästan 400 000 kr och det är hon värd. Nu har jag jobbar hårt och länge, men du har en poäng och din fråga är befogad. Som jag skrev så ställer jag frågan till mig själv.

Anmäl
2018-01-12 14:06 #208 av: FataMorgana

#207 

Jag känner en indier som ger en lite annan syn på fattigdomen i Indien. Han säger att i Indien behövs det inget socialsystem för att de själva tar hand om deras gamla och fattiga eller i allafall i byarna där man lever traditionellt. Där ger de kläder, mat och tvättar de gamla. I storstäderna ser det kanske lite annorlunda ut, men där lever de ett västerländskt liv och där är majoriteten inte andliga människor. 

Vilka tror du att det är som sitter och mediterar hela dagen i Indien? Det är asketer som inte äger mer än kläderna som de har på kroppen. Hur skulle de kunna hjälpa någon? De är ju själva fattiga och hör snarare till dem som skulle behöva hjälp. 

Sen verkar du ha en lite fel uppfattning om meditation. Man utesluter sig inte från världen bara för att man mediterar. Men andliga människor utesluter sig från den västerländska livstilen som bara handlar om att konsumera och skaffa sig saker, 

Anmäl
2018-01-12 15:43 #209 av: setfree

#206 Precis så är det med egot. Egot inbillar människor sig pga frånvaro av medvetande om sin sanna natur. I det ögonblicket som du blir medveten om din sanna natur existerar inget ego. Du ser att det är inbillning, men som  upphör så snart du slutar att inbilla dig det. Den inbillningen tar du inte med dig någonstans när du dör, utan då upphör din inbillning och det som blir kvar är ljuset, dvs din sanna natur. 

Så du menar på fullt allvar att du har blivit så upplyst att de vet vad som händer när vi dör. Du menar att du bara vet hur det ligger till med vårt medvetande? Det finns ju tusentals av vittnesmål om att vårt medvetande finns kvar när vi dör. Hur mycket väger din upplysning jämfört med alla vittnesbörd samt det bibeln säger? Många har blivit överbevisade genom att uppleva nära döden upplevelser. Men det är ändå bibelns ord som väger tyngst.

Du får ju glädjas åt att leva ett gott och kärleksfullt liv. Jag kommer att ingå gemenskap med min skapare när jag dör, vilket är mycket bättre än att leva här.

#208 Sen verkar du ha en lite fel uppfattning om meditation. Man utesluter sig inte från världen bara för att man mediterar. Men andliga människor utesluter sig från den västerländska livstilen som bara handlar om att konsumera och skaffa sig saker.

Jag har säkert fel uppfattning. Jag kan bara utgå ifrån vad jag ser. Att konsumera och skaffa sig saker är inte mitt mål i livet. Du har helt rätt i det.

Sedan förstår jag inte meningen med att vara asket och sitta och meditera hela dagen. Att sitta och meditera hela dagarna är väl ändå att vara inåtvänd?

Anmäl
2018-01-12 18:19 #210 av: FataMorgana

#209  

Så du menar på fullt allvar att du har blivit så upplyst att de vet vad som händer när vi dör. 

Nej, det är ju du som anser dig vara så upplyst att du tror dig veta att du kommer att stå till svars inför Gud när du dör och att alla som inte delar din tro skulle gå evigt förlorade Skämtar  Jag vet bara att det som man inbillar sig inte kan leva kvar när man dör. 

Det finns ju tusentals av vittnesmål om att vårt medvetande finns kvar när vi dör. Hur mycket väger din upplysning jämfört med alla vittnesbörd samt det bibeln säger? Många har blivit överbevisade genom att uppleva nära döden upplevelser.

Tills nu har aldrig någon någonsin kommit tillbaka som dött. Nära döden är inte döden och som jag skrev högre upp i tråden i inlägg #26  :Dessutom har undersökningar visat att talgkottkörteln i detta ögoblick utsöndrar stora mängder DMT. Det är en hallucinogen drog som förekommer i Ayahuasca, en dryck som shamaner använder sig av för att göra shamanska resor.  

Det är alltså bara en annan verklighet, precis som när vi drömmer. Men det är inte döden. Sen undrar jag vilket medvetande som du menar? Menar du medvetandet som ditt förstånd bygger upp eller menar du det rena medvetandet som buddhisterna talar om, dvs medvetandet om din sanna natur?

Men det är ändå bibelns ord som väger tyngst.

För mig väger bibeln ingenting för att jag inte tror på den. Ingen människa vet vad som händer efter döden och ingen människa kan ens föreställa sig vad som händer efter döden eftersom vår föreställningsförmåga ligger inom den föränderliga verkligheten och därför är alla föreställingar som människan gör sig om efter döden fel. Man kan bara veta vad som inte händer och det är allt som människor kan föreställa sig. Ingen beskrivning stämmer överens med verkligheten och därför är heller inte det som står i bibeln rätt. 

Du får ju glädjas åt att leva ett gott och kärleksfullt liv. Jag kommer att ingå gemenskap med min skapare när jag dör, vilket är mycket bättre än att leva här.

Du har aldrig varit separerad från din skapare, utan det är bara ditt ego som inbillar sig att vara separerad och tror att du går tillbaka dit där du egentligen redan befinner dig. Du ser det bara inte för att ditt ego har fokus på illusionen. 

Sedan förstår jag inte meningen med att vara asket och sitta och meditera hela dagen. Att sitta och meditera hela dagarna är väl ändå att vara inåtvänd? 

Jag förstår heller inte meningen med att vara asket, men du kan ju fråga Jesus som propagerade att man ska sälja allt som man har, dvs bli till asket. Men det är bättre att sitta och meditera än att leva för att tillfredställa sina begär. Det finns kanske ett par som inte har några begär kvar och därför lever asketiskt, medan andra förväntar sig någon form av upplysning, men en del kanske bara blir till asket för att få andra människors respekt. 

Anmäl
2018-01-12 21:02 #211 av: Woodland

# 200

Då du inte tittade på Keeners video tar jag ingen hänsyn till dina synpunkter. Istället hade du tid att fiska fram en massa andra referenser på internet som verkar stödja din hypotesis.

Vad har du för utbildning? Har du ett arbete? Jag undrar bara vad din plats är i det samhället du lever i. Är du akademiker eller hantverkare? Har du ett yrke? Svar på dessa frågor skulle hjälpa mig (läsarna)  att förstår varifrån du kommer med dina argument. Du skrev att du behandlar folk, tränar och badar på stranden. 

Jag tror att det var faktiskt du som förde mirakel på tal. Jag har aldrig påstått att jag kan utföra mirakel. Hade det varit så hade jag inte suttit här och skrivit till dig. Jag hade rest världen runt och visat upp mig för en beundrande skara. Skrattar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-12 21:02 #212 av: Woodland

# 202

 Det första som jag gjorde när jag gick upp på min andliga väg, var att befria mig från alla föreställningar om Gud som jag hade. . . .Därför beslöt jag mig att börja från noll, så att ingen förutfattad mening och tanke skulle kunna stå i vägen mellan mig och sanningen.

Detta är mänskligt omöjligt. Man kan inte starta om i livet från en absolut nollpunkt om man inte raderar alla minnen och erfarenheter. De som ibland har lidit av svåra hjärnskador har upplevt detta men inte människor med normal hjärnfunktion.

Dessutom hur skulle man kunna urskilja det som är sanning och lögn om man förkastar alla kriterier och erfarenheter som är gemensamma för människor?

Jag insåg att jag bara är en illusion, att min kropp och personlighet hör till den föränderliga världen som är i ständig förändring. Min kropp föds, åldras och dör och likaså är alla mina tankar och känlsor i ständig förändring.

Bästa FataMorgana du är ingen illusion. Du är en människa i en fysisk verklighet. Det enda som är en illusion är det som skapas av din mentala attityd: dina ideér som rånar dig på livet och är så långt från vanligt förnuft att du går fram i en alternativ verklighet. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-13 12:36 #213 av: Condor

#211

Aha, att för jag inte tittade på kippet, bemöter du inte argumenten (som du inte kan bemöta). SkämtarOckså ett sätt att dra sig undan och blunda för sanningen.

I stället frågar du efter saker som absolut inte har någon relevans.  Om du tar alla människor med min utbildning, hittar du nog inte en enda som tänker som jag, så det skulle inte vara någonting som hjälper dig eller någon annan att förstå "varifrån jag kommer med mina argument".  Det som skulle hjälpa dig att förstå är om du skulle göra erfarenheterna som jag har gjort i mitt liv. Men du föredrar ju att tro i stället för att erfara, så det finns ingenting som kan hjälpa dig att förstå. Jag har alltid varit nyfiken på sanningen och väljer att ta reda på det som man kan ta reda på och inte tro på fantasier som inte kan verifieras i verkligheten.

Det som jag skrev om mirakel var att jag inte kan göra mirakel och att jag inte tror på mirakel. Du är den som tror på mirakel, fast du aldrig har sett ett mirakel och du tillskrev mig att stänga ögonen för "dessa mirkel", fast du själv aldrig har upplevt ett.

Mirakel går inte att erfara, för det som inte existerar kan man inte erfara. Du väljer ändå att tro. Reiki är dock ingenting som man behöver att tro på, utan det kan man erfara. Men du väljer att inte tro på saker som man kan ta reda på i stället för att ta reda på hur det ligger till. På så vis lever du i en osanning, i en värld som bara är en "trodd värd" och ingen värld som du själv erfar.

Nu är det så att även Billy Smith och andra Jesus showmaster heller inte säger att de kan göra mirakel, utan de säger att det är Jesus som gör det.  Kan du visa mig hur Jesus gör mirakel? Då menar jag inte att t.ex. någon påstår att en förlamad stiger upp ur sin rullstol i ett videoklipp, utan jag vill se det med egna ögon.

När jag behandlar med Reiki är det heller inte jag som healar, utan det är gud. jag kan visa dig och vem som helst att det fungerar, men förstås är det inga mirakel som går mot naturlagarna, utan det är healing som sker inom naturlagarna. Det är det som är skillnadaen, att jag kan visa dig hur gud healar, men du kan det inte.

Anmäl
2018-01-13 13:36 #214 av: setfree

#210 Menar du medvetandet som ditt förstånd bygger upp eller menar du det rena medvetandet som buddhisterna talar om, dvs medvetandet om din sanna natur?

Jag förstår verkligen inte skillnaden. Lek med ord enligt min mening.

För mig väger bibeln ingenting för att jag inte tror på den

Just det. Nu är det mer logiskt. Det kan jag förstå. Du och majoriteten av Sveriges befolkning. Det jag protesterar emot är alla konstiga påståenden om Jesus som är  nonsens. Lämna Jesus utanför allt som har med meditation etc.

Nej, det är ju du som anser dig vara så upplyst att du tror dig veta att du kommer att stå till svars inför Gud när du dör och att alla som inte delar din tro skulle gå evigt förlorade 

Du har rätt. Men jag är inte upplyst. Vi kommer att få se när den dagen kommer. Jag har inga bevis, men jag vill inte att du går förlorad. Jag skulle ju kunna sluta att bry mig men jag älskar människor lite för mycket för det. Jag bryr mig inte om att vinna en debatt, men jag bryr mig om vad som händer andra människor som du. Jag vill att du blir räddad, inget annat. Glad

men du kan ju fråga Jesus som propagerade att man ska sälja allt som man har, dvs bli till asket.

Nej han sa att han skulle följa honom. Det betyder inte att sitta och meditera. Om nu någon skulle tro det. Han kallade honom att gå ut, inte att meditera. Jesus gick runt och träffade mängder med människor. Hur kan man göra det om man sitter och mediterar. Varför skulle de första kristna bli dödade om de satt och mediterade.

Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade.  Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid.  Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud  Rom 8

Nu tror ju du inte på bibeln, men vi är inte kallade att leva ett liv som kretsar kring materiella saker. Visst har jag funderat över hur jag agerar angående materiella saker. De får inte bli för viktiga för mig. Det finns exempel på människor som har fått tilltal från Gud att ge bort det de äger, men det gäller inte alla kristna.

Anmäl
2018-01-13 13:54 #215 av: Condor

@ Setfree: Meditation

Setfree, man kan vara i meditation hela dagen utan att sitta med benen i kors med slutna ögon.

Först en liten historia:

En man som var erfaren i meditation blev frågad hur han trots hans många sysslor i livet kan vara så koncentrerad, så lyckig och full med harmoni. Mannen svarade "när jag står, står jag. När jag sitter, sitter jag. När jag äter, äter jag. ...

Sen avbröt honom frågeställaren och sa. Det gör jag ju också. Men vad gör du annars? Men han upprepade bara, när jag sitter, sitter jag..... osv.  Igen avbröt honom frågeställaren och sa att han också gör det. Mannen svarade, nej, när du sitter, står du redan. När du står, går du redan och när du går är du redan framme i målet.

Om du gör allt som du gör med din fulla uppmärksamhet och iaktar dig själv, då är du i meditation.  Försök en gång att göra det, bara en enda timma, att inte vara någon annanstans med dina tankar än i nuet och bara ha fokus på det som du just gör. Du får se att det inte är så lätt.

Om du sen föreställer dig att det som du just gör, skulle vara din sista gärning på jorden, skulle du då göra det som du gör på ett annat sätt? Kanske med mer medvetande än annars? Kanske du skulle försöka göra din sista gärning speciellt bra? Den sista gärningen i livet förtjänar speciell uppmärksamhet och möda.

Egentligen kan ju varje gärning vara din sista gärning i livet, så man borde ju göra alla gärningar som om de vore det sista som man gör. I så fall har alla dina gärningar en speciell kraft.  I så fall är du i meditation och medveten om det som du gör och du kan lyckas med saker som verkar att vara omöjliga. I så fall är gud med dig.

Anmäl
2018-01-13 15:14 #216 av: FataMorgana

#212 

Jag har inte raderat ut alla minnen och erfarenheter ur min hjärna, utan jag skrev att jag har befriat mig från alla föreställningar och bilder som jag hade av Gud, för att själv kunna upptäcka Gud. Sen vet jag inte vilka lögner du talar om, för om jag inte tror på vad någon annan talar om för mig, utan bara går efter mina egna erfarenheter finns det inga lögner. Men om jag väljer att antingen tro eller inte tro på vad andra talar om för mig, då måste jag kunna skilja mellan lögn och sanning. 

Det som är så underbart med Gud är man inte behöver någon sorts information och kunskap om Gud som andra förmedlar. Gud är  tillgänglig för alla människor, för var och en av oss och inte bara för några få som skulle ha "den rätta" föreställningen. Skulle man vara tvungen att ha "den rätta" föreställningen skulle inte en enda människa komma till Gud. Om man tar över en annans föreställning av Gud kan man bara leta efter den föreställningen av Gud, men man letar inte efter Gud. 

Vad som gäller illusionen är det hela den fysiska verkligheten som är illusionen. Det är den föränderliga verkligheten. 

Anmäl
2018-01-13 15:41 #217 av: FataMorgana

#214 

Jag förstår verkligen inte skillnaden. Lek med ord enligt min mening.

Du förstår inte skillnaden för att du bara har upptäckt medvetandet som ditt förstånd och ditt ego har byggt upp och för att du aldrig har erfarit ditt gudomliga medvetande. Det är alltså ingen lek med ord. 

Jag vill att du blir räddad, inget annat. 

Du behöver inte rädda mig, om du vill skänker jag dig mitt eviga liv. Du kan även ta alla mina skatter i himlen om du vill Skämtar

Jesus gick runt och träffade mängder med människor. Hur kan man göra det om man sitter och mediterar. 

Som sagt innebär meditation inte bara att sitta med benen i kors och blunda (man kan men måste inte), utan man kan göra allt möjligt i meditation, t.ex att gå ut och träffa människor. Du har fortfarande helt fel upfattning om meditation, men Condor skrev ju ett inlägg till dig om det. Läs det.

Anmäl
2018-01-13 20:55 #218 av: Woodland

# 213

Du verkar ha missuppfattat. I och med att du inte ens tittar på Keeners länk visar du hur öppen du är till annat än dina egna föreställningar och tycken. Det framhäver inte diskussion. 

Jag har erfarit mirakel. Faktum är att mina läkare kallade mig för mirakeltös efter min operation som femåring. Fram till sin död frågade den kvinnliga läkaren min mamma "hur mår min mirakeltös?" Men jag är inte viktig i sammanhanget för det största mirakel jag eller någon har   eller kan uppleva är när Herren Jesus Kristus uppenbarar behovet av frälsning och ger tro.

Fast jag vet inte om det är meningen att uppfatta det så att du betraktar Takatas påstådda uppväckande av de döda som ett mirakel? Jag har också läst om andra som till och med vaknar under sina egna begravningar. 

Jag kan svara på dina "argument". Du är inte den förste som har dragit fram sådana exempel. Det är ingen nyhet att de som inte har med Gud att göra kan utföra "mirakel". Jag har bott i u-länder och många kristna trossyskon jag känner kan intyga de övernaturliga saker trollkarlarna och häxorna i deras byar kan utföra. Ett bibliskt exempel kan man läsa om i 2 Moseboken med Faraos spåmän. Vidare så varnar Jesus för de som utför under och tecken så att de till om med om det vore möjligt skulle kunna lura de utvalda. Varningar står också i Uppenbarelseboken mot under, tecken och mäktiga gärningar som är från en annan makt än Herrens. Mirakel är inte nödvändigtvis ett tecken på att Gud är i farten.  Och som jag skrev tidigare leder mirakel inte nödvändigtvis till frälsning. Men medicinskt bevis att någonting utöver det vanliga har ägt rum är värt att betrakta. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-13 21:27 #219 av: Woodland

# 216

Du får ursäkta mig för jag menar inget ont,  men jag har väldigt svårt att tro att du hade befriat dig själv från alla dina föreställningar om Gud. Visserligen kan du ha vuxit ur din bardoms "gubbe på molnen" gudsbild men förhoppningsvis fick du en lite mer sofistikerad föreställning eller tanke om Gud när du blev äldre.

 Sen vet jag inte vilka lögner du talar om, för om jag inte tror på vad någon annan talar om för mig, utan bara går efter mina egna erfarenheter finns det inga lögner.

Jag syftar på ett allmänt sätt när jag skrev: Dessutom hur skulle man kunna urskilja det som är sanning och lögn om man förkastar alla kriterier och erfarenheter som är gemensamma för människor?

Jag menar hur långt går du med detta med "egna erfarenheter"? Dricker   du råttgift för att få reda på om det kan döda dig? Ligger du på tågspåret för att bekräfta att det kan vara dödligt? Och så vidare. . . . 

Det du skrev  om illusion och verklighet är starkt likt Hinduism/Buddhisms verklighetsuppfattning. Det i sig själv motbevisar din tes att du själv har haft en alldeles självständig upptäckt utan påverkan utifrån. 

Världen är föränderlig och varje individ kommer att dö men vi lever i en verklig värld därmed är den ingen illusion även om vi uppfattar den olika. Och du och jag uppfattar saker och ting väldigt olika.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-14 03:00 #220 av: Lilla Stjärna

VinkarEtt riktigt blixt-inhopp här, jag har bara läst i början av tråden. Kan bara inte låta bli att lyfta fram några riktiga guldkorn från alla fantastiska skriverier här!

" Han drar oss till sig själv. Vi kan inte helt av oss själva komma till honom."

"Men oavsett vad personerna upplever eller inte upplever är det alltid genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Det  är många inom alternativa rörelser eller nyandlighet som har hittat slutet av sin strävan i Jesus Kristus. De ser tillbaka på sitt liv på ett helt annat sätt.  "

-Ja, självupplevt som ni vet.

" När vi utanför Kristus söker Gud är det inte därför att vi älskar honom.  Vi älskar inte Gud utan hatar honom. Det är efter att Gud har  förvandlat människan som hon söker Gud på rätt sätt - i kärlek till honom."

" Det är alltid en skräckupplevelse att möta Gud, den helige, uppståndne Jesus. "

-Det kan jag lätt skriva under på!! Då är det slut med "Ljus & Kärlek" och "Namaste".

*** Må Herren Jesus i sin nåd ge dig sann insikt av vilken andemakt som ligger bakom kundaliniresning och som lurar dig att tro att du är i en rätt ställning till Gud.*** "

-Amen!  Det är en mycket viktig bön som jag ofta ber för många, Woodland! Jag fick den nåden och "kundalini"-fenomenen utbytta mot Helig Ande. Nu snackar vi stortvätt...

"Kundalini" (-resning") är ingenting annat än Satans variant av Helig Ande, och de två har absolut ingenting med varann att göra.

Anmäl
2018-01-14 03:37 #221 av: Lilla Stjärna

På tal om stortvätt;

# 18 ;

"Om nu Gud bevisar sin kärlek till oss när vi var syndare så betyder det att han inte begär att vi först ska bli "goda" människor för att bli accepterade in i hans gemenskap. Han förlåter oss och ger oss nya kläder för att han vill hjälpa oss. Så din slutsats stämmer inte med Guds ord."

Allt i ett nötskal! Det spelar ingen roll hur vi krumbuktar oss och skurar och "tvättar". Jag har själv provat så många vägar till gnistrande vit klädnad, så jag kommer nog inte ihåg alla.....Alla vägar bär inte till Gud. Endast en. Det meddelade Han ju själv via Jesus. Varför skulle han annars sända Jesus till oss??

Jag fick NYA kläder av Gud - det är enda sättet. Nu blir de ju lite fläckade ändå ibland, men eftersom jag efter mitt frälsningsögonblick får låna Den Helige Andens "ögon", så går det på ett kick att svepa bort smutsen.

Jag förstod, att utan Jesus Kristus är jag ingenting. Absolut ingenting.

Anmäl
2018-01-14 03:49 #222 av: Lilla Stjärna

" 13Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” 14Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. 15Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. 16De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. 17Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon."

Upp 7

Anmäl
2018-01-14 12:29 #223 av: Condor

#218

Woodland, nu skriver du som om jag inte skulle ha meddelat att jag redan har sett otaliga människor berätta om mirakel.  Jag har varit tillräckligt öppen för att besöka Billy Smiths och Filafers föranstaltningar. Jag är en som är ute efter sanningen och är öppen för allt.  Det är ju du som visar hur "öppen du är till annat än dina egna föreställningar och tycken" när du gör dig en föreställning av Reiki utan att ens ha testat ut det. Jag har tagit vara på alla möjligheter att kolla "kristliga mirakel", men de existerar inte.

Keener är inget annat än en bland många som säger blablabla....... precis som Billy Smith och Filafer. Det är alltid samma sak i dessa föranstaltningar. Det pratas om mirakel men när de själva vill visa mirakel, kan de inte. Samma med Keener, han bara pratar blablabla och tror kanske inte ens själv på det, utan vill bara tjäna pengar. Ingen som är ute efter sanningen samlar ihop mirakel på internätet eller böcker, utan att själv ha erfarit dessa. Det gör folk av andra motiv, t.ex. pengar.

Att han tjänar bra på att sälja böcker är inte kritikpunkten. Osho tjänade också en förmögenhet på sina böcker och köpte lyxbilar, men åtminstone delade han sina pengar med fattiga och byggde barnhem och skolor åt fattiga barn i Indien. Men vad har Keener gjort med sina pengar? Han är en av de rika som enligt Jesus inte kommer i himmelsriket.

Jag tror heller inte på trollkarlar och annan vidskepelse, som du verkar att tro på. Vad som gller Takatas "mirakel" så skrev jag ju att sannolikheten att "den avlidna" bara var skendöd är miljarder ggr högre än att döda vaknar upp. I samma inlägg skrev jag också om en man som dog i fängelset i Spanien och vaknade upp i sin likkista. Det finns naturliga förklaringar för allt. Men om jag skulle tolka världen som ni kristna gör, skulle jag ta Takatas exempel som bevis för ett mirakel genom gud och klassa allt annat som inte är Reiki som "andra makter än herrens". Men det gör jag inte, utan för mig existerar inga mirakel.  Jag har letat efter mirakel, men hittade bara flum, lögn och människor som pratar om mirakel och människor som tror vad andra berättar. Men jag är fortfarande öppen. Vem som helst kan visa mig ett mirakel, men ingen kan.

Din egen upplevelse är heller inget mirakel, utan det var läkare som räddade ditt liv. Läkarna sa också att det var ett mirakel att Fata Morganas syster överlevde när hon låg i koma i flera veckor. Men det var heller inget mirakel. Det var en blandning av läkares jobb i kombination med Reiki.

Anmäl
2018-01-14 12:55 #224 av: Condor

#220

"Det är alltid en skräckupplevelse att möta Gud, den helige, uppståndne Jesus. "

-Det kan jag lätt skriva under på!! Då är det slut med "Ljus & Kärlek" och "Namaste"."

Man kan ju undra vem eller vad du har mött i din skräckupplevelse? Inte kan det vara gud eller Jesus.

""Kundalini" (-resning") är ingenting annat än Satans variant av Helig Ande, och de två har absolut ingenting med varann att göra. "

Kanske du förväxlar dessa med varandra? Att möta gud är ingen skräck, för gud är ren kärlek, men skulle jag möta Satan (om jag skulle tro på Satan)  skulle jag nog bli skraj.

Sen kan du ju fundera på vilken gud Judarna hade som Jesus sa till att de har djävulen som fader. Hade de Jahve som fader eller sysslade de med Kundalini? Men jag känner din sorts tolkning av andra kulturers gudomligheter. Det är samma som när Islamisterna anser att kristen tro är sataniskt.  Religiös extremism är ingenting som har med gud att göra och det kvittas om det är extrema Islamister eller extrema Kristna.  Extremister befinner sig så långt ifrån gud som man bara kan vara.

Även om jag inte tror på religioner, så respekterar jag andra människors tro, så länge det inte handlar om religiös fanatism och smutskastning mot andras religioner och tro, t.ex. när "troende" målar djävulen på varandra. Usch!!!

Anmäl
2018-01-14 14:41 #225 av: FataMorgana

#219  

Du får ursäkta mig för jag menar inget ont,  men jag har väldigt svårt att tro att du hade befriat dig själv från alla dina föreställningar om Gud

Ingen fara, jag vet att du inte menar något ont. Men jag har själv väldigt svårt att förstå hur du kan tro att jag inte har befriat mig från alla föreställningar av Gud när det inte alls är svårt att göra det. Jag undrar mer, hur man inte kan inse att en föreställning av Gud inte är Gud själv, utan bara en föreställning av Gud? 

Visserligen kan du ha vuxit ur din bardoms "gubbe på molnen" gudsbild men förhoppningsvis fick du en lite mer sofistikerad föreställning eller tanke om Gud när du blev äldre.

Javisst växte jag ur min barndoms "gubbe på moln" bild när jag blev äldre, men sen tog jag egentligen aldrig över någon annan föreställning heller, för jag frågade mig hela tiden hur man kan veta vilka föreställningar och vilka tankar som skulle vara de rätta. 

Jag menar hur långt går du med detta med "egna erfarenheter"? Dricker   du råttgift för att få reda på om det kan döda dig? Ligger du på tågspåret för att bekräfta att det kan vara dödligt? Och så vidare. . . . 

Jag pratar om gudomliga erfarenheter och jag vet inte vad råttgift och självmord har med det att göra? Jag har ingen anledning att tvivla på fysiska lagar, men jag har anledning att tvivla på det som människor som inte har erfarit Gud berättar om Gud. 

Det du skrev  om illusion och verklighet är starkt likt Hinduism/Buddhisms verklighetsuppfattning. Det i sig själv motbevisar din tes att du själv har haft en alldeles självständig upptäckt utan påverkan utifrån. 

Nej varför skulle man inte kunna upptäcka det själv? I såfall är det för mig en bekräftelse  att buddhisterna gjort gudomliga erfarenheter. 

Världen är föränderlig och varje individ kommer att dö men vi lever i en verklig värld därmed är den ingen illusion även om vi uppfattar den olika. Och du och jag uppfattar saker och ting väldigt olika.

Det är just det som är illusionen, att tro att den här världen är verklig. Hur kan något som är föränderligt vara verkligt? 

Du kan jämföra det med när du ligger och drömmer. Då tror du också att det är verkligt. Din kropp tror det och börjar kanske att sparka omkring i sömnen och din hjärna tror det för att du har en upplevelse. Men ibland kan det hända att man för en sekund vaknar upp ur drömmen och sen fortsätter att drömma i fullt medvetande om att det är en dröm. Det kallas för en lucid dröm. Precis så är det också med den här verkligheten. Du kan vakna upp ur den för en stund och erfara din sanna natur som drömmer den här drömmen. Då ser du att den här verkligheten inte är verkligare än en dröm, men du kan inte tala om din erfarenhet till andra människor för att de inte skulle förstå. De måste erfara det själva för att förstå. 

Anmäl
2018-01-14 15:58 #226 av: FataMorgana

#Lillastjärna

Jag är ledsen lillastjärna, men en gud som gör slut på ljus och kärlek och på namaste som är en vänlig hälsningsfras i Indien skulle jag då inte vela möta. Jag tror också att du förväxlar något här, för Gud är inte ond och vem som haft en äkta kundaliniresning och kommit till insikt om sin sanna gudomliga natur blir heller inte ond. Du förväxlar Gud med Satan.

 Vad som gäller dina nya kläder verkar det som att du skulle tycka att det är helt okey att synda, för att du ändå blir rentvättad med det samma, för det går ju på att kick att svepa bort smutsen som du skrev. Har jag verkligen förstått dig rätt? Menar du verkligen allvar? 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.