Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Inspiration

DJUPA INSIKTER 2

2017-09-19 07:19 #0 av: Woodland

Välkommen till artikeln “Djupa insikter 2” där reflektioner av gudfruktiga personer dagligen postas. Vi gör klokt i att läsa dessa citat, ofta korta men alltid djupsinniga. Flertalet är av de som citeras här är borta nu, men som Abel “talar” de fastän de är döda. "Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup." Ps. 51:8

Det finns mer inspiration här i Djupa Insikter,  Tänkvärda Citat och  Citat av R.C. Sproul

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-19 07:22 #1 av: Woodland

Poängen är denna: Om Gud inte existerar är livet objektivt meningslöst; men människan kan inte leva konsekvent och lyckligt med vetskapen om att livet är meningslöst; så för att vara glad låtsas människan att livet har betydelse. Men detta är naturligtvis helt inkonsekvent - för utan Gud är människan och universum utan någon verklig betydelse. 

William Lane Craig (1949 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-20 08:33 #2 av: Woodland

En vetenskapsmans uttalande är inte alltid ett vetenskapligt påstående. 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-21 07:31 #3 av: Woodland

Hur kan du förvänta dig att bo hos Gud för evigt, om du så försummar och överger honom här?  

Johnathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-22 06:09 #4 av: Woodland

Ack, att varje sann kristen skulle komma ihåg att de är satta som en fyr mitt i en mörk värld, och skall sträva för att leva så att varje del av dem kan reflektera ljus, och ingen sida blir fördunklad.

 J.C. Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-23 07:46 #5 av: Woodland

Vet du vad det Ande-fyllda livet är? Det är att leva varje ögonblick som om du står i Jesus Kristi närvaro. 

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-24 06:46 #6 av: Woodland

 Oavsett vilket problem i det här livet som ett Guds barn får möta, är det det enda helvete som han någonsin kommer att erfara.

Thomas Watson (1620 - 1686) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-25 07:22 #7 av: Woodland

Ingenting är mer bedrägligt än rikedom. Det är en fientlig kamrat, en inhemsk fiende. Rikedomar är inte förbjudna, men stolthet över dem är. 

Johannes Chrysostomos (347-407)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-26 07:44 #8 av: Woodland

Titta på korset och hata din synd för synd spikade din älskade på trädet. 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-27 06:37 #9 av: Woodland

Paulus gör helt klart i Romarbrevet 3 att icke omvända människor söker inte efter Gud ... så att anpassa gudstjänsten för de icke troende är missriktat eftersom dessa inte söker efter Gud. 

R.C. Sproul (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-29 07:50 #10 av: Woodland

Sökandet efter Gud börjar vid omvändelsen och om vi ska anpassa vår tillbedjan för att nå sökande måste vi strukturera den för troende, eftersom endast de troende är sökare.

R.C. Sproul (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-30 07:56 #11 av: Woodland

Den nya ateismen är som den gamla ateismen, förutom att den är mycket mer aggressiv. Den nya ateismen vill förstöra religion. Det är en helt annan sak. Argumenten är inte nya, det är aggressionen som är ny.  

John Lennox (1943 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-01 07:50 #12 av: Woodland

Det högsta beviset till varje kristen av Herrens gudomlighet är hans egen inre erfarenhet av hans Herres omvandlande kraft på hjärtat och livet. Lika säkert som den som känner solens värme vet att solen finns, vet den den som har upplevt Herrens återskapande kraft, att han är hans Herre och hans Gud.

B.B. Warfield  (1851-1921)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-02 05:57 #13 av: Woodland

För att få förlåtelse måste vi placera vår tillit till Kristus som vår Frälsare och Herre i våra liv. Men om vi förkastar Kristus då förkastar vi Guds nåd och faller tillbaka på hans rättvisa. Och du vet var du står där. Om vi förkastar Jesu erbjudande om förlåtelse finns det helt enkelt inte någon annan att betala straffet för din synd - förutom dig själv. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-03 07:01 #14 av: Woodland

 Förföljelse är uppriktighetens prövosten. Den skiljer sanna helgon från hycklare. Osunda hjärtan ser bra ut i välstånd, men i förföljelsetider faller de bort (Matt 13: 20,21).

 Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-04 08:33 #15 av: Woodland

Det (Stephen) Hawking säger i sin bok “The Grand Design” är att universum existerar eftersom det behövde existera och att eftersom det behövde existera så skapade det därför sig själv. Hans slutsats upprepar enbart sin premiss, vilket innebär att hans argument är cirkulärt. Nonsens är nonsens, även när det uttalas av berömda vetenskapsmän. 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-05 07:22 #16 av: Woodland

I vissa sammanhang är tystnad farlig.

Ambrose (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-06 07:12 #17 av: Woodland

Om det inte finns någon Gud är människan och universum dömt. Som fångar som dömts till döden väntar vi på vår oundvikliga avrättning. Finns det ingen Gud finns det ingen odödlighet. Och vad är en följd av detta? Det betyder att livet självt är absurt. Det innebär att det liv vi har är utan ytterlig betydelse, värde, eller syfte. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-07 07:05 #18 av: Woodland

När jag reser till Rom fastar jag på lördag, men inte när jag är i Milano. Följ ni också seden oavsett till vilken kyrka ni går  om ni inte vill förorsaka en skandal. När ni är i Rom lev som romarna gör, när ni är någon annanstans, lev som de som bor där. 

Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-08 08:32 #19 av: Woodland

Vi har hållit honom på avstånd och när vi sedan är i behov och åkallar honom i bön, undrar vi var han är. Han är precis där vi lämnade honom. 

 Ravi Zacharias  (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-09 07:13 #20 av: Woodland

Om du önskar att lyda Ordet utav tacksamhet för allt vad Kristus har gjort för dig och om du ser att denna önskan producerar ett övergripande lydnadsmönster har du klarat ett viktigt test som tyder på förekomsten av frälsande tro.

 John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-10 07:27 #21 av: Woodland

Frälsning var inte en potentiell försoning anstiftad av syndaren, det var en verklig försoning initierad av Frälsaren. 

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-11 08:03 #22 av: Woodland

Tro är ett medvetet förtroende för Guds karaktär, vars  vägar du kanske inte förstår just då.

Oswald Chambers  (1874-1917)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-12 06:50 #23 av: Woodland

Till de som älskar sanningen, kan ingenting sättas före Gud och hoppet i honom. 

Basil av Caesarea  (330-379)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-13 07:20 #24 av: Woodland

Den kristne som har slutat ångra sin synd har slutat växa. 

A.W. Pink (1886-1925) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-14 07:05 #25 av: Woodland

Påståendet "det finns ingen Gud" är lika mycket ett anspråk på kunskap som påståendet "det finns en Gud." Därför kräver det tidigare påståendet motivering, precis som det senare gör.

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-15 06:46 #26 av: Woodland

Jag vidhåller att det är en farlig illusion att tala om för en person att denne är född på nytt medan denne lever i slarv eller synd. 

J.C. Rylie (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-16 06:56 #27 av: Woodland

Du kan inte förväxla barnslig tro med barnsligt tänkande.

John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-17 08:00 #28 av: Woodland

Om en konflikt skulle uppstå mellan den Helige Andes vittnesbörd till den kristna trons fundamentala sanning och föreställningar baserade på argument och bevis så är det den förstnämnda som ska ha företräde framför den senare. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-18 07:33 #29 av: Woodland

 Låt det finnas en dörr till din mun, så att den kan stängas när det behövs, och låt den vara noggrant låst så att ingen kan väcka din röst till vrede, och du betalar tillbaka ovett med ovett. 

Ambrosias av Milano (c.430-397) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-19 06:41 #30 av: Woodland

Det enkla faktum att den kristna gemenskapen som grundar sig på tron på Jesu uppståndelse, uppstod och blomstrade i själva staden där han avrättades och begravdes är ett starkt bevis för den tomma gravens historicitet. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-20 08:09 #31 av: Woodland

Den största Guds kraft kommer när han inte befria oss från svåra förhållanden och ändå upplever vi ett segerrikt liv. Det är makt!

Robert A.J. Gagnon (1958 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-21 08:01 #32 av: Woodland

Och detta är namnet*  han ger sig själv i samband med att han gav budorden till Moses på berget. För i sig själv sammanfattar och innehåller Han allt som existerar, utan begynnelse i det förflutna eller slut i framtiden; som någon stort hav, gränslöst och obegränsat, överskridande alla begrepp om tid och natur, bara antytt mycket svagt. 

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

* 2 Moseboken 33:19  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-22 07:13 #33 av: Woodland

Den enda människan som är uppriktigt glad inför döden, den enda som kan säga självsäkert "Att dö är vinst" är personen som har sagt "För mig är livet Kristus".

Dr. Martin-Lloyd Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-23 08:10 #34 av: Woodland

 Anförtro det förflutna till Guds nåd, det nuvarande till Guds kärlek och framtiden till Guds försyn. 

Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-24 08:28 #35 av: Woodland

Hur kan man konstruera en moral om det inte finns någon inneboende moral i hur saker och ting är? Du kanske kan lura dig till att tro att du hade "skapat" en moral, men det är allt det skulle vara, en illusion.

 John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-25 07:39 #36 av: Woodland

Richard [Carrier] tar extremistens position att Jesus från Nasaret aldrig ens existerat, att det inte fanns någon sådan person i historien. Det är en position som är så extrem att att kalla den marginell skulle vara en underskattning; det finns inte ens på kartan av samtida studier av Nya testamentet. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-26 07:47 #37 av: Woodland

Tanken att vi lever i en postmodern kultur är en myt. I själva verket är en postmodern kultur en omöjlighet; den skulle vara helt obeboelig. Ingen är en postmodernist när det gäller att läsa etiketterna på en medicinflaska kontra en låda med råttgift! Du bäst tror att texterna har objektiv mening! 

William Lane Craig (1949)

 *bland annat att tilltron till objektiva sanningar raserats, inga ideologier eller religioner anses längre vara tillförlitliga och tilltron till vetenskapen har gått förlorad, gränser suddas ut, och där ingenting är på förhand givet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-27 07:54 #38 av: Woodland

Det enda sättet du kan vara mättad med tankar om Kristus är att mätta dig med boken som handlar om honom. 

John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-28 06:59 #39 av: Woodland

Våra egna onda böjelser är mycket farligare än yttre fiender. 

Ambrosias av Milano (c.430-397)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-29 07:31 #40 av: Woodland

Blotta möjligheten ger ingen motivering för att förneka det jag tydligt förstår. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-30 07:31 #41 av: Woodland

Kom ihåg Gud oftare än du andas. 

Gregorios av Nazianzos (329 -390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-31 07:46 #42 av: Woodland

Den högsta formen av själviskhet är om man nöjer sig med att gå till himlen ensam. 

J.C. Rylie    (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-01 07:21 #43 av: Woodland

 Framgångsrik evangelisation innebär inte endast skörd utan också sådd och vattning. Vi får aldrig tro att vårt försvar har misslyckats för att en icke-troende ej förblev övertygad av vår sak. För ett möte är inte slutet på historien. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-02 07:40 #44 av: Woodland

Ateism är en saga för människor som är rädda för Ljuset. 

John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-03 06:57 #45 av: Woodland

Om du önskar att lyda Ordet utav tacksamhet för allt vad Kristus har gjort för dig och om du ser att denna önskan producerar ett övergripande lydnadsmönster har du klarat ett viktigt test som tyder på förekomsten av frälsande tro.

 John MacArthur (1939 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-04 07:43 #46 av: Woodland

Tro är enkelt, reflektion över vår tro är inte det. 

Ryan M. Reeves

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-05 07:21 #47 av: Woodland

Okunnighet om bibeln är roten till alla fel. Kunskapen om bibeln är det bästa motgiftet mot alla moderna irrläror.  

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-06 08:39 #48 av: Woodland

Tro är tillit eller engagemang för det du tror är sant. 

William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-07 06:48 #49 av: Woodland

Vi är inte skapade endast för oss själva, utan till gagn för alla våra medmänniskor. 

Gregorios av Nazianzos (329-390)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-08 07:16 #50 av: Woodland

Att söka ut Guds ändamål i lidande, att kuva korruptionen det är sänt     för att tillrättavisa, att tysta era hjärtan i Guds vilja. detta är ert arbete.

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-09 07:12 #51 av: Woodland

Vi måste börja med Skriften, inte med erfarenheter. Vår egen medvetenhet är ingen säker guide även för att förstå våra egna erfarenheter. Vi kan vara mycket ofullkomliga tolkar av vad som händer med oss ​​eller någon annanstans. Endast skriften är pålitlig. Det finns mycket som är dolt från vår medvetenhet även i våra egna liv. 

Ian Hamilton (1950-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-10 08:16 #52 av: Woodland

Många misstag har uppstått från goda människor, som drog felaktiga slutsatser från sina erfarenheter. För även sann erfarenhet, när den blir feltolkad, blir en källa för felaktig undervisning. Detta har ibland hänt i väckelser. 

Ian Hamilton (1950)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-11 06:14 #53 av: Woodland

Det är bättre att få Guds godkännande än världens applåder.

Thomas Watson  (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-12 08:03 #54 av: Woodland

Ateism är någonting besynnerligt. Inte ens demonerna utövade den lasten för de också "tror och darrar" .  

Charles Spurgeon  (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-13 08:07 #55 av: Woodland

I fri vilja är det sinnelaget som väljer. Personen som agerar väljer alltid enligt den starkaste böjelsen de har vid valets tillfälle.

Johnathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-14 08:03 #56 av: Woodland

 Att ångra sin synd är en lika stor nåd  som att inte synda.

Thomas Watson  (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-15 08:01 #57 av: Woodland

Nya under kommer att uppenbara sig i Kristus om vi skådar honom i evighet.

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-16 07:28 #58 av: Woodland

Det finns två typer av människor i världen — endast två typer. Inte svarta eller vita, rika eller fattiga, men de som antingen är döda i sin synd eller döda från synden.

 Leonard Ravenhill (1907-1994)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-17 06:59 #59 av: Woodland

Jag har funnit att ju mer jag reflekterar filosofiskt över Guds attribut desto mer överväldigad blir jag över hans storhet och mer exalterad blir jag över bibelns lära. Medan att enkelt åberopa mysterium i förtid stänger ner reflektion om Gud, är noggrann och allvarliga försök att förstå honom rikligt belönade med djupare förståelse om vem han är, mer förtroende för hans verklighet och omsorg, och en mer intelligent och djupare dyrkan av hans person.

 William Lane Craig (1949)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-18 08:17 #60 av: Woodland

Ett köttsligt sinne anser att det är en ära att hämnas, men ett nådigt sinne finner ära i förlåtelse. 

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-19 08:10 #61 av: Woodland

Det sanna botemedlet för självrättfärdighet är självkännedom.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-20 08:24 #62 av: Woodland

 Kristendom, att dela den kristna tron gemensamt, ger dig omedelbar vänskap, och det är anmärkningsvärt, eftersom den överskrider kulturella skillnader.

 John Lennox (1943)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-21 07:19 #63 av: Woodland

Världens historia är världens dom.

Freidrich von Schiller

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-22 05:52 #64 av: Woodland

Människans hela liv tills han omvänds till Kristus är en förödande labyrint av vandringar. 

John Calvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-23 07:35 #65 av: Woodland

Ju närmare du kommer Gud, desto mer av världen måste du lämna. De två är polära motsatser, ömsesidigt exklusiva, inkompatibla.

Paul Washer (1961)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-24 08:27 #66 av: Woodland

 Många andar är i världen och kyrkan och de vitsord de uppvisar är fantastiska gåvor av sinnet, vältalighet och logik. Kristen, se noga. Fråga efter såren från spikarna. 

 Justin Martyr (100-165)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-25 08:19 #67 av: Woodland

Även ditt stoft är Herrens och förbundslöften ruttnar inte i graven.  

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-26 08:16 #68 av: Woodland

Det enda sättet du kan mättas med Kristi tankar är att mätta dig själv med boken som handlar om honom.

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-27 07:44 #69 av: Woodland

Desperat är den ondska som föraktar botemedlet.

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-28 09:19 #70 av: Woodland

Tro inte att du inte får något gott från bibeln bara för att du inte ser det dag för dag. De största effekterna är inte de som hörs mest och är lättast att observera. Det kan vara mycket mer på gång i din själ än vad du tror genom din bibel-läsning.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-29 08:28 #71 av: Woodland

Kristus har tagit vår natur till himlen för att representera oss och har lämnat oss på jorden med sin natur för att representera honom

John Newton (1725-1807)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-30 08:28 #72 av: Woodland

Guds tjänare har ingenting att göra med det gensvar han får genom sin predikan; hans uppgift är att leverera Guds ord i dess obesmittade renhet och lämna resultatet till den som har kallat honom.

Arthur Pink (1886-1952) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-01 08:57 #73 av: Woodland

 Helvetet är sanning för sent känd.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-02 08:15 #74 av: Woodland

Alla andra religioner i världen är religioner att GÖRA men kristendomen ensam är religionen som är GJORT.

Mark Dever (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-03 08:45 #75 av: Woodland

När Gud ger dig tröst, är det din stora synd att inte observera hans hand i den.

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-04 08:10 #76 av: Woodland

Även våra tårar av ånger måste tvättas i Lammets blod. Våra bästa verk kan aldrig förtjäna oss den minsta ynnesten från Gud

Jerry Bridges (1929-2016) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-05 08:01 #77 av: Woodland

Ljuset från mänskligt resonemang skiljer sig inte mycket från mörker.  

John Calvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-06 07:04 #78 av: Woodland

Det ultimata provet på ett moraliskt samhälle är den världen som det lämnar till sina barn

Dietrich Bonhoeffer  (1906-1945) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-07 07:23 #79 av: Woodland

Bevisa allt genom Guds ord; mät allt genom Bibelns mått Jämför alla med Bibelns standard, väg allt i Bibelns saldon; undersök alla genom Bibelns ljus; testa allt i bibelns degel.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-08 07:36 #80 av: Woodland

När en hednisk kung frågade vad som skulle bli resultatet om han och hans folk litade på Kristus och ångrade sina synder och mottog den helige Andes gåva svarade Brendan av Birr. "Om du tillhör Kristus’ kommer du att erfara under efter under och varje under blir sant".  

Brendan the Elder of Birr (died 572)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-09 08:41 #81 av: Woodland

Utan motgång vissnar nåden. Djävulen är bara Guds mästerliga fäktare så vi lär oss hantera våra vapen.

Samuel Rutherford (1600-1661)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-10 08:11 #82 av: Woodland

Gör ingenting som du inte vill att Gud ser.

Säg ingenting som du inte skulle vilja att Gud hör.

Skriv ingenting som du inte vill att Gud ska läsa.

Gå ingenstans där du inte skulle vilja att Gud hittar dig.

Läs ingen bok om du inte vill att Gud  säger "visa den för mig".

Spendera aldrig din tid på ett sådant sätt att Gud skulle behöva säga till dig "Vad gör du?"

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-11 08:16 #83 av: Woodland

Om en person bekänner tro på Kristus och faller bort eller inte gör några framsteg i gudaktighet betyder det inte att han har förlorat sin frälsning. Det avslöjar att han aldrig var verkligt omvänd.

Paul Washer (1961)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-12 09:45 #84 av: Woodland

Tror inte att jag kommer att be dig att göra Jesus Herre i ditt liv. Det är det mest befängda jag någonsin kunde göra. Jesus Kristus är Herre i ditt liv oavsett om du tjänar honom eller inte. 

Paul Washer (1960-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-13 07:28 #85 av: Woodland

Tron vet aldrig vart den leds men den älskar och känner den som leder.

Oswald Chambers  (1874-1917)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-14 06:59 #86 av: Woodland

 Vi anser att helgelse är först och främst Guds gärning men i helgelsen använder Gud medel annars hade inte Paulus uppmanat oss att strida och kämpa. 

 J. Ligon Duncan III  (1960 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-15 06:21 #87 av: Woodland

 Söndagar är en försmak och fragment av himlen. Den som anser att de är en börda och inte ett privilegium kan vara säkra på att hans hjärta behöver en mäktig förändring. 

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-16 06:14 #88 av: Woodland

Dagens kyrka kan inte förbli trogen om den tolererar falska lärare och lämnar deras läror okorrigerade och icke bemötta.

Albert Mohler (1959)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-17 10:06 #89 av: Woodland

Kärlek betyder att älska de icke älskvärda - annars det är ingen dygd alls.

G. K. Chesterton (1874-1936)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-18 07:04 #90 av: Woodland

Be ofta, för bön är en sköld för själen, ett offer till Gud och ett gissel för Satan. 

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-19 06:58 #91 av: Woodland

Gud är den enda källan och upphov till sanning. Synd är det som Gud säger att den är. Domen är det som Gud säger att den är. Frälsning är det som Gud säger att den är. Himmel och helvete är det som Gud säger att de är.

Steve Lawson

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-20 05:49 #92 av: Woodland

 Det spelar ingen roll vad människan säger utan bara vad Gud säger. Ett ord av vad Gud säger är värt mer än tio tusen bibliotek med vad människan säger. “Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare.” Romans 3:4   

Steve Lawson 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-21 07:04 #93 av: Woodland

 När mörkrets krafter är vända mot dig och strävar efter att förstöra din glädje för evigt, ingenting är mer dyrbart än att ha Guds Ord redo för striden. Kampen för glädje är inte för de obeväpnade.

John Piper (1946-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-22 07:04 #94 av: Woodland

Billig nåd är predikande av förlåtelse utan att kräva ånger.

Dietrich Bonhoeffer  (1906-1945)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-23 08:04 #95 av: Woodland

En ateist sa en gång till mig "Varför kommer inte din Gud och visar sig fysiskt för oss?". Jag svarade. "Han gjorde och de spikade upp honom på ett kors.” 

Ken Ham

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-24 08:40 #96 av: Woodland

Att känna sig djupt bekymrad och ändå foga sig i det är det som krävs av de kristna.

John Charles Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-26 08:06 #97 av: Woodland

Många människor tror att kristendomen är att göra alla de rättfärdiga saker som de hatar och undvika alla de dåliga sakerna de älskar för att gå till himlen. Nej, det är en förlorad man med religion. En kristen är en person vars hjärta har förändrats; denne har nya känslor. 

Paul Washer (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-27 08:03 #98 av: Woodland

Kristus är ersättaren för allt, men ingenting kan ersätta Kristus.

Harry Ironside

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-28 07:21 #99 av: Woodland

Skriftens mest skrämmande sanning är att Gud är god och vi inte är det.

Paul Washer (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-29 07:22 #100 av: Woodland

Var inte rädd för ett brustet hjärta; var inte blyg för en ångerfull sinnelag. Det är en av de största barmhärtigheterna som Gud ger en man eller en kvinna.

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-30 07:16 #101 av: Woodland

Även om mitt minne avtar, minns jag två saker klart: Jag är en stor syndare och Kristus är en stor frälsare.

John Newton (1725-1807)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-31 08:39 #102 av: Woodland

Ödmjukhet är att ge efter. Det är motsatsen till egen-vilja. Ödmjukheten är ett formbart och mjukt hjärta, vilket gör mig underdånig och lyhörd för Guds vilja.

William Gurnall (1617- 1679)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-01 08:24 #103 av: Woodland

 Stor nåd och små gåvor är bättre än stora gåvor och ingen nåd.

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-02 07:31 #104 av: Woodland

När en man blir frälst blir han räddad från Gud. Guds rättskipande kom för dig. Gud räddade dig från sig själv, Gud räddade dig för sig själv och Gud räddade dig av sig själv. 

Paul Washer (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-03 07:47 #105 av: Woodland

Sanningarna som jag känner bäst till har jag lärt mig på knä. Jag vet aldrig någonting väl tills det bränns in i mitt hjärta genom bön.

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-04 07:09 #106 av: Woodland

Mannen som har mött Gud söker inte efter någonting; han har hittat det. A.W. Tozer (1897 -1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-05 07:15 #107 av: Woodland

Be ofta, för bön är en sköld för själen, ett offer till Gud och ett gissel för Satan.

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-07 08:46 #108 av: Woodland

Jag spelar noterna som de är skrivna men det är Gud som gör musiken. 

Johann Sebastian Bach  (1685-1750)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-08 07:02 #109 av: Woodland

Sträng predikning gör hjärtan mjuka. Mjuk predikning gör hjärtan hårda. 

John MacArthur (1939 - )

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-09 05:53 #110 av: Woodland

 Gud utarbetar sitt eviga syfte, inte bara trots mänskligt och sataniskt motstånd utan med hjälp av dem. 

William Gurnall (1617- 1679)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-11 07:42 #111 av: Woodland

 Jag är glad att det inte finns något sådant som "slumpen", att inget lämnas åt sig själv, men att Kristus har herraväldet över allt. 

 Charles H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-13 08:34 #112 av: Woodland

När vi fångas av Guds ord upptäcker vi sann frihet. 

Alistar Begg  (1952)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-14 10:16 #113 av: Woodland

SYND - Trotsandet av Guds rättvisa. Våldtäkt på hans barmhärtighet. Hån av hans tålamod. Ringaktning av hans makt. Förakt för hans kärlek.

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-15 08:11 #114 av: Woodland

Var hård mot dig själv och mjuk mot andra. Bär ditt eget kors och lägg aldrig ett på någon annans rygg.  

A. W. Tozer  (1897-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-16 07:25 #115 av: Woodland

En man blir inte frälst mot sin vilja, men han görs villig genom den Helige Andens ingrepp. En mäktig nåd som han inte vill motstå kommer in i honom, avväpnar honom och skapar en ny varelse av honom, och han är frälst. 

Charles H Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-17 07:47 #116 av: Woodland

Du kommer att dra ditt nästa andetag endast för att Gud tillåter det. 

Paul Washer (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-18 09:27 #117 av: Woodland

När lydnad mot Gud motsäger vad jag tro kommer att ge mig glädje, bör jag fråga mig själv om jag älskar honom.

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-19 09:42 #118 av: Woodland

Utkorelsen är i huvudsak ett beslut av Gud för oss vilket vi aldrig skulle ha gjort för honom.

Michael Horton (1964)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-21 09:04 #119 av: Woodland

Du kan göra mer än be efter att du har bett, men du kan inte göra mer än be tills du har bett.

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-22 07:45 #120 av: Woodland

Akta dig för de som säger att helvetet inte finns och förkunnar nya vägar till himlen.

 Charles H. Spurgeon (1832-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-23 07:43 #121 av: Woodland

Ondskan kan inte lyckas, även om den är ond på samma vis som godhet är god. Godhet är så att säga sig själv. Ondskan är bara förstörd godhet. Ondskan är en parasit inte en ursprunglig sak.

C. S. Lewis  (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-25 05:50 #122 av: Woodland

Människan är utan tvekan i större fara från välstånd än från motgång. För när saker går smidigt smickrar de sig själva  och berusas av sin framgång. 

John Calvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-26 06:29 #123 av: Woodland

 Oro bär morgondagens last med dagens styrka —bärande två dagar på en gång. Det går in i morgondagen innan tiden är kommen. Oroandet tömmer inte morgondagen på sin sorg; det tömmer nuet på sin styrka. 

Corrie ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-27 10:58 #124 av: Woodland

Förlusten av själen är inte en fabel. Hur hemskt är det inte att vara på ett oändligt avstånd från Gud. 

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-28 09:10 #125 av: Woodland

 Att anse att jag förtjänar himlen är ett säkert tecken på att jag inte har någon förståelse för evangeliet.

Dr. Sinclair Ferguson (1948)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-29 06:07 #126 av: Woodland

Troende, kom frimodigt för trots Satans viskningar och ditt eget hjärtans tvivel är du mycket älskad.

Charles Spurgeon. (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-30 06:44 #127 av: Woodland

Spela inte innan du har stämt din instrument. Börja dagen med Gud.  

Hudson  Taylor (1832 -1905)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-01-31 09:36 #128 av: Woodland

 Synd och helvete är gifta om inte omvändelse proklamerar skilsmässa. 

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-01 08:12 #129 av: Woodland

 Den som är ödmjuk behöver inte frukta något fall. Den som är anspråkslös, inget högmod; Den som är ödmjuk, ska alltid ha Gud som sin vägledare. 

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-02 07:39 #130 av: Woodland

Den som är ödmjuk behöver inte frukta något fall. Den som är anspråkslös, inget högmod; Den som är ödmjuk, ska alltid ha Gud som sin vägledare. 

John Bunyon (1628- 1688)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-03 08:01 #131 av: Woodland

En kyrka som livnär sig på upprymdhet är ingen nytestamentlig kyrka. Behovet av ytlig stimulans är ett säkert kännetecken på den fallna naturen, densamma som Kristus dog för att befria oss från.

A.W. Tozer (1897 -1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-04 08:58 #132 av: Woodland

Din eviga framtid ligger hos Gud. Om du inte vill ha   att göra med honom nu måste du svara på hans anklagelser senare. Vet detta: "Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer".

William Gurnall (1617- 1679)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-05 07:55 #133 av: Woodland

Det är vanligt att människor fabricerar tvivel när de har en böjelse att överge sanningen.

Samuel Rutherford (1600-1661)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-06 08:25 #134 av: Woodland

 Varje kristen är antingen en missionär eller en bedragare. 

Charles H Sprugeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-07 07:17 #135 av: Woodland

 Om du lägger till något till Kristus, förlorar du Kristus. Frälsning är endast i Kristus allena, endast genom nåd allena, genom tro allena.

John Stott (1921-2011)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-08 08:06 #136 av: Woodland

 Gud använder aldrig någon stort tills han har prövat dem djupt.

 A. W. Tozer (1897 -1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-09 07:21 #137 av: Woodland

 Tro på Guds ord och makt mer än du tror på dina egna känslor och upplevelser. Din klippa är Kristus, och det är inte klippan som ebbar och flödar, utan ditt hav.

Samuel Rutherford (1600-1661)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-10 07:42 #138 av: Woodland

 Den som predikar evangeliet kan  inte avgöra vem i hans publik som hör till de utvalda och vem som inte gör det. Men Gud vet. Och kommer att välsigna sitt ord till de hjärtan som han har utvalt för frälsning.

 R. B. Kuiper (1886-1966) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-11 08:34 #139 av: Woodland

Mina kära bröder, försök inte att göra evangeliet smakfullt för köttsliga sinnen. Dölj inte korsets anstöt, för att inte gör det effektlöst. Evangeliets vinklar och hörn är dess styrka: Att beskära dem är att beröva det dess makt. Nedtoning är inte en ökning av styrka men dess död.    

Charles H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-12 07:33 #140 av: Woodland

Kristna har ni en ledsen förbittring över andra saker men inte över synd? Världsliga tårar faller till jorden men gudfruktiga tårar samlas i en skål. (Ps 65: 9)

Thomas Watson  (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-13 08:00 #141 av: Woodland

 Om vi inte predikar om synd och Guds dom över den kan vi inte presentera Kristus som en Frälsare från synd och Guds vrede. Och om vi är tysta om dessa saker och predikar en Kristus som bara räddar från själviskhet och sorgerna i denna värld, predikar vi inte bibelns Kristus. . . sådan predikning kan lugna vissa men de hjälper ingen. För en Kristus som inte ses och söks som Frälsare från synd kommer inte att rädda någon från själviskhet eller någonting annat.  

  J. I. Packer  (1926)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-14 08:38 #142 av: Woodland

 Skrifterna är de suveräna oljorna och balsamerna; Ordets predikning är att hälla ut ur dem.

Thomas Watson  (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-15 07:36 #143 av: Woodland

Den rådande idén verkar vara att jag kommer till Gud, frågar honom om något jag vill ha, och att jag förväntar mig att han ska ge mig det jag har bett om. Men detta är en mest upprörande och förnedrande uppfattning. Den populära inställningen förminskar Gud till en tjänare, vår tjänare: gör våra bud, utför vårt nöje, bevilja våra önskningar. Nej, bön är att  komma till Gud och berätta om mitt behov, överlämna mig till Herren och låta honom att ta itu med det på det vis han tycker är bäst.

AW Pink (1886-1925)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-16 08:02 #144 av: Woodland

 Stanna upp och tänk på det här: Varför skulle kristendomen vara mer intresserad av doktrinen än de andra världsreligionerna? Därför att vi inte tror att frälsningen är ett etiskt själv-frälsningsarbete. 

 J. L. Duncan III (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-17 07:47 #145 av: Woodland

 Gud sötar utvändig smärta med invändig fred..

Thomas Watson  (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-18 09:49 #146 av: Woodland

 Det finns en väsentlig skillnad mellan de gudfruktigas bortgång och de ogudaktigas död. Döden kommer till den ogudaktige mannen som en straffpåverkan, men till de rättfärdiga som en kallelse till deras Faders palats. För syndaren är det ett verkställande, för helgonen en avklädning av deras synder och svagheter. Döden till de ogudaktiga är den värsta fruktan. Döden till helgonen är slutet på terrorn och början på härligheten. 

Charles Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-19 07:39 #147 av: Woodland

Det rätta sättet att växa är att växa mindre i ens egna ögon.

Thomas Watson  (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.