Övrigt

Helar Gud människor?

2015-02-14 18:36 #0 av: copse

Saxat från denna tråd på grund av Off Topic.

-----

#7 av: Juel70

#4 Jag har blivit helad många gånger, men så här långt efteråt så kan jag ju inte bevisa något. Men det finns en del bra sunda healing videos på you tube där man dokumenterar helande. (Det finns också osunda videos) 

Men läkaren som undersökte mig efter helandet blev förvånad och undrade om jag hade opererat mig, vilket jag inte hade. Om du vill höra hela historien, så säg till. 

Bara jag är ett mirakel för jag skulle nog inte levt idag.  Men det har jag svårt att tro att du skulle kunna tro på eftersom du inte känner mig Glad

Fariseerna anklagade Jesus på hans tid att han drev ut demoner med hjälp av satan. Jag tror man ska vara försiktig med att döma, så att man inte begår nån synd mot helige ande som dom faktiskt gjorde Tystad vad jag vet.

-----

#16 av: Boxman

#7

Finns det någon form av fynd, resultat eller observationer som skulle få dig att förkasta din övertygelse om att gud helar människor?

-----

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2015-02-15 08:53 #1 av: [Juel70]

Boxman -  Kort och gott :Nej Jag är säkert  förvissad om att Jesus helar än idag.

Anmäl
2015-02-15 09:08 #2 av: Boxman

#1

Finns det då något annat sätt på vilket man, empiriskt, skulle kunna pröva din gudstro?

Anmäl
2015-02-15 09:18 #3 av: [Juel70]

#2 Jag är inte så intresserad av att försöka bevisa min tro som en testbar hypotes.  Det räcker med dom personliga bevis jag har fått av Herren själv.

Anmäl
2015-02-15 09:24 #4 av: Boxman

#3

Så din uppfattning är alltså att det inte går att formulera någon form av testbar gudshypotes. Har jag förstått dig rätt då?

Anmäl
2015-02-15 09:58 #5 av: [Juel70]

Läs om vad jag skrev Glad

Anmäl
2015-02-15 10:41 #6 av: Boxman

#5

Du skriver bara att du inte är intresserad av att formulera någon testbara hypotes, men nämner ingenting om huruvida du anser att det går eller inte.

Anmäl
2015-02-15 12:29 #7 av: [Juel70]

#6 För Gud är allt möjligt.

Anmäl
2015-02-15 13:18 #8 av: Joppo

Om nu er gud helar människor, borde inte den kristna populationen leva signifikant längre och friskare än de som inte tror eller tror på andra gudar? Jag ställde denna fråga i den andra tråden, men det var ingen som svarade på den.

Rimligtvis borde ju detta påstådda helande göra nåt slags avtryck... förutsatt att det existerar vill säga.

Anmäl
2015-02-15 13:25 #9 av: [Juel70]

 #8 Nu vart jag helad i halsen och jag vet inte om det är avgörande för en längre livstid Glad Men största helande har ju skett i mitt inre och det är avgörande = evigt liv.

Anmäl
2015-02-15 15:08 #10 av: Boxman

#7

Juel70

Jag försöker en sista gång: Finns det något sätt på vilket man, empiriskt, kan pröva din gudstro?

(Och notera nu att jag alltså inte undrar huruvida du, personligen, tycker det är intressant eller inte -- jag undrar huruvida det är möjligt eller inte).

Anmäl
2015-02-15 15:50 #11 av: [Juel70]

Kanske nån annan bättre kan svara. Tycker det fanns rätt bra svar i förra tråden.

Anmäl
2015-02-15 17:15 #12 av: Woodland

# 8

Om nu er gud helar människor, borde inte den kristna populationen leva signifikant längre och friskare än de som inte tror eller tror på andra gudar?

Ursäkta att jag missade din fråga i den andra tråden.

En legitim fråga och en som också ställs av bekännande. Svaret blir inte nödvändigtvis. Gud har inte lovat hälsa, rikedom och ett långt liv på denna jord. Vissa kan erfara det men de är inte i majoriteten. Vår Frälsare blev bara 33 år gammal, dog urfattig och föraktad. Jesus sade I världen får ni lida. Det låter inte muntert men han tillade - men var vid gott mod Jag har övervunnit världen.

Vi troende är medborgare av ett annat rike. Vår slutdestination är inte här på jorden utan ovan där. Personligen lägger jag inte mycket tanke på detta med under och tecken i den fysiska kroppen. En persons omvändelse är ett under långt mycket större än att en sjukdom botas och sådana får vi höra om även här på Jesus i Fokus. Skrattar 

Helande händer hela tiden om vi räknar med de naturliga lagar som Gud har byggt in i skapelsen, men du anser ett gudomligt ingripande som inte går att förklara bort, eller hur? Ja. Det händer. De kallas ibland för "spontana" av läkare men ibland kan en läkare kalla det för vad det är - ett mirakel. Jag fick själv etiketten "mirakeltös" av min läkare i min barndom. Hon ingick i ett team av flera läkare som opererade på mig i cirka fem timmar. Jag kom in till sjukhuset i mycket dåligt skick. Detta  var innan det fanns de tekniska hjälpmedel och mediciner som det finns idag. (Jag vill påpeka att dinosaurerna redan var utdöda vid den tiden. Skämtar) Jag har berättat förut om hur jag kom tillbaka på operationsbordet. Jag har hört berättelse från de som är med och arbetar på akuten och erfar hur en patient klarar sig mot alla "odds" medan andra som har de bästa förutsättningar och borde klara sig plötsligt dör.

Men gudomligt helande är relativt sällsynt. Gud gör inte det på löpande band eller ens när människor ber och ber och ber och fastar med mera. När Jesus gick på jorden helade han de som kom till honom.  Många gjorde inte det.  Inte ens när lärjungarna evangeliserade blev alla botade. Varje helande är ett specifikt gudsingripande. Den kristne kan be om det men alltid med "ske din vilja".

Jesus själv tillrättavisade de som ville ha alla sorters tecken. Det står så två gånger i bibeln: Sedan sade några skriftlärda och fariséer till honom (Jesus): "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken." Han svarade dem: "Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken." 1 Matteus 12:38-39 och igen "Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jonas tecken."1 och han lämnade dem och gick sin väg. Matteus 16:4 

Det finns många kristna som talar mycket om mirakel och under men Jesus berättade att det var hans ord som var det som gällde. Han berättade om Abraham och den rike mannen i dödsriket i Lukas 16:19-31 Slutklämmen är i sista versen - Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.

Mirakel har en tendens att bekräfta den troendes tro och befästa den icke troendes skepsis.

1 Jesus död, begravning och uppståndelse är Jonas tecken.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-02-15 17:15 #13 av: Woodland

# 10

Med Juels tillåtelse svarar jag - Nej. Vetenskap är för begränsad. Också hänvisar jag till svaret i tråden "Den testbara gudshypotesen."  Vill du inte diskutera vidare om mirakler och helande är frågorna om "hypotesen" bättre i ursprungstråden.

 "Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig (Gud) inte." 1 Kungaboken 8: 27.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-02-17 10:08 #14 av: OlgaMaria

Lever kristna längre?

En mycket komplicerad fråga... men något jag tror att man kan säga med ganska stor enkelhet är att kristendom och demokrati går hand i hand. Speciellt protestantism och demokrati. Sverige t ex är ett väldigt avkristnat land idag men har en lång historia av protestantisk kristendom och det präglar fortfarande vår kultur och lagar, och Sverige är kanske ett av världens mest demokratiska länder. Demokratin har utvecklats i västvärlden hand i hand med en utspridd kristendom.

Demokrati är inget säkert skydd mot krig, men två demokratier har aldrig krigat med varann.

I den utvecklade världen lever man längre. I de flesta av de utvecklade länderna har man en lång historia av kristendom, och det stämmer alltid för de länder som utvecklades först, även om nu många olika länder börjar komma ikapp.

Developed countries: 77–90 years 

Developing countries: 32–80 years

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Longevity

Långt liv beror på många olika faktorer, och helande är antagligen en av de mindre faktorerna. Jag har t ex blivit helad flera gånger, men dessa händelser lär sannolikt inte förlänga mitt liv då det inte handlade om mer än mindre tillfälliga åkommor. 

Det som påverkar desto mer är ju frihet från krig, trygghet, tillgång till sjukvård och ett fungerande rättsväsende, jämlikhet och en övertygelse om alla människors lika värde, att livet är heligt.

Sen är det möjligtvis också så att bekännande kristna generellt lever längre än andra. http://www.christianpost.com/news/report-christians-live-healthier-longer-49976/

Jag tror att en stor anledning till att kristna kan tänkas leva längre är att man har en respekt för livet som Gud har gett en - att man lever ansvarsfullt, är mindre benägen att missbruka droger och alkohol, att begå självmord, eller engagera sig i kriminell verksamhet.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-02-18 16:49 #15 av: Joppo

#14 Att hävda att kristendom och demokrati går hand i hand tycker jag är rent felaktigt. Under de tvåtusen år som kristendomen existerat har demokrati varit en synnerligen ovanlig företeelse. Dessutom är ju vissa av grunddoktrinerna inom själva läran odemokratiska.  Det första budordet är ett tydligt sådant exempel. 

Visst har säkert kristendomen ha en viss inblandning i demokratiseringen, men jag tror att andra faktorer varit betydligt viktigare så som exempelvis arbetarrörelsen och den moderna vetenskapen.

Dessutom är det ju också så att de kristna länderna stått bakom massor av död i form av krig, slaveri och allmän taskig människosyn.  Nu menar jag såklart inte att kristendomen är den primära orsaken till dessa grymheter, men det blir lite konstigt när du helt väljer att bortse från dem när du försöker att framhäva kristendomen som nån slags magisk kompass som leder till frid och fröjd.

"Jag tror att en stor anledning till att kristna kan tänkas leva längre är att man har en respekt för livet som Gud har gett en - att man lever ansvarsfullt, är mindre benägen att missbruka droger och alkohol, att begå självmord, eller engagera sig i kriminell verksamhet."

Jag tror jag läst att dessa påståenden är felaktiga. Rent statistiskt är kristna människor i princip lika goda kålsupare som andra religiösa eller ateister. Jag kommer dock inte ihåg var jag läst det, så jag kan tyvärr inte länka till själva datan.

Ämnet berörs till viss del i denna artikel: https://www.psychologytoday.com/blog/our-humanity-naturally/201103/misinformation-and-facts-about-secularism-and-religionAnmäl
2015-02-18 17:40 #16 av: OlgaMaria

#15 Slaveri ses idag som helt naturligt i stora delar av världen. Men inte i den kulturellt kristna delen av världen. Men i Asien och muslimvärlden är det fullständigt normalt med slaveri. Kristna har kämpat mot slaveri ända från början. Visst har kristenheten många gånger gjort dumma saker, och det tog lång tid innan slaveri blev onormalt, men redan i nya testamentet finns det starka budskapet om jämlikhet mellan fria och slavar och en vädjan om att behandla alla lika. Det är en väldigt stor kontrast mot t ex Indien med sitt kastsystem där slaveriet är extremt utbrett ännu idag.

Arbetarrörelse utan kristendom har oftast inneburit kommunism och folkmord. Jo jag tror kristendom varit extremt viktigt för demokratins utveckling. Men visst har det gått långsamt.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-15 19:21 #17 av: saradormin

Det finns dolda lagar som gud skapat och när man bryter mot de, så manifesterar de i någon sorts påminnelse som skapar sjukdomar. 

Gud bryr sig inte så mycket om vårt fysiska, gud bryr sig om själen och utveckling. Ber man gud om öppna vägar och dörrar till andliga eller avslöja de negativa, så svarar han direkt.

Anmäl
2015-03-15 19:30 #18 av: [Juel70]

#17 Jo då,  han bryr sig verkligen om oss på alla sätt och vis. Det står i bibeln och många har nog också upplevt det Glad Jesus helade också människor och uppmanade oss att gå i hans fotspår. 

Luk 10:9:

"Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er. "

I Markus 16:18 så står det:

 De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

Anmäl
2015-03-15 19:37 #19 av: saradormin

Du måste tänka djupare på de jag menar, inte bara attackera mig impulsivt. 

LÄS NOGA VAD JAG SKRIVIT I INLÄGGET #17

Anmäl
2015-03-15 19:38 #20 av: saradormin

Kan du inte analysera själv, behöver du andras ord för svara.

Anmäl
2015-03-15 20:39 #22 av: [Juel70]

#19 

Jag attackerar inte dig (om du syftar på stora texten, så blev det så när jag kopierade in)  Det är bibelns ord. Inte mina ord, men Guds ord är skrivna i mitt hjärta och hans ord lever i mig. Det är min andliga mat.

Du kan inte klargöra för vad dessa "dolda lagar" är utan  "sök själv" skriver du. På andra ställen skriver du att det är en Självanalys.  Du har inte tagit emot helige ande som ska hjälpa oss att förstå allt.  Hur skulle du kunna då få "hemlig" information, utan att vara en del av Guds ande? (Född på nytt)

”Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. (Joh 14:16-17)

”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn,han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. (Joh 14:26)

”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. (Joh 15:26)

”Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. (Joh 16:13)”

Anmäl
2015-03-15 20:39 #23 av: [Juel70]

En av den helige Andes främsta uppgifter här i världen är, enligt bibeltexterna, att vara en sanningens Ande, att leda församlingen fram till sanningen, med sanningen och i sanningen. Detta handlar om läran. I Johannes första brev 2:18-27 och 4:1-6 samt i Johannes andra brev v 7-11 skriver Johannes och om hur församlingen skall kunna skilja mellan sanningens och villfarelsens ande, hur man kan avslöja vad som är en falsk ande. I detta fall, i de församlingar han skriver till, är det en speciell villolära som tydligen vill göra sig gällande i församlingen. Därför skriver Johannes att den som förnekar att Jesus Kristus har kommit i köttet eller i mänsklig gestalt, han är en bedragare. Alltså, när någon kommer och talar sådant som strider mot apostlarnas undervisning, då vet man att det är villfarelsens ande och inte Guds Ande som talar genom dem.

På liknande sätt skriver Paulus i 2 Kor 11:1-4 och varnar för att ta emot ett annat evangelium, en annan Jesus, en annan Ande än det ni en gång tog emot. När läran inte stämmer, är det inte Guds Ande som talar.

Anmäl
2015-03-15 20:41 #24 av: [Juel70]

”Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, folk som… ” (1 Tim 4:1-3.)

Kanske låter Gud dem omvända sig och komma till insikt om sanningen, så att de nyktrar till och slipper ur den fälla där de hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja.” (2:25-26).

Anmäl
2015-03-15 21:37 #25 av: Barnatro

#8 Jag Googlade helt snabbt på frågan ifall troende lever längre och vad jag kan se har man kommit fram till att de gör det. Man gjorde en studie redan 1999 som visst visade på detta, eller i alla fall på att de som går regelbundet i kyrkan gör det. (Garderar mig med att jag inte har läst den själv dock...)

Anmäl
2015-03-16 05:46 #26 av: saradormin

#22, #24

Inte konstigt de varnat er för sånt, bara för ni inte ska vakna. Ni är som fisken i havet omedvetna om allt utanför havet.

Anmäl
2015-03-16 08:25 #27 av: [Juel70]

Jag är gärna en liten fisk i ett hav och omedveten (Fast det är nog att ta i) om allt utanför havet, så länge det är Jesus som äger havet (vilket han ju faktiskt gör) Glad  Kanske man är en liten doris (från hitta Nemo) som följer "Jesusfisken" för det finns ju hajar i vattnet.

Anmäl
2015-03-16 08:54 #28 av: white lady

Döda fiskar simmar inte.

Anmäl
2015-03-16 11:13 #29 av: [Juel70]

#28 Är jag en död fisk menar du? Skrattar

Anmäl
2015-03-16 12:14 #30 av: white lady

O nej Juel70. 

Jag menar att döda fiskar bara följer med flödet.

Det gör väl inte du ?

Anmäl
2015-03-16 12:27 #31 av: OlgaMaria

Jag säger er sanningen: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Joh 12:24

Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Rom 6:8

SkrattarKramas

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-16 12:32 #32 av: [Juel70]

#30 Jo jag följer ett flöde. Guds flöde.   Jesus säger att vi är döda för den här världen eftersom vi inte tillhör den här världen, men vi har överflödande liv i Jesus kristus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.