2018-02-25 07:35 #0 av: Woodland

Guds kärlek är ett stort och viktigt ämne. Gud är kärlek står det i Guds ord men det är inte det enda ordet som beskriver hans egenskapar såsom vi människor kan förstå dem. Han är helig med mera. I denna artikel ger Sproul ett förtydligande över Guds kärleksuttryck såsom bibeln ger bild av dem.

Detta stycke är den andra i en serie av tre här på sajten om Guds kärlek. Den första var Belåtenhetens kärlek. Artikeln Ett kärleksfullt ombesörjande är på samma tema.

Välviljans kärlek ©

av   R.C. Sproul (1939-2017)

Ordet välvilja härleds från det latinska prefixet bene, vilket betyder "bra" eller "god", och det är roten för ordet "vilja". Varelser som utövar viljans fakultet genom att göra val kallas viljemässiga varelser. Även om Gud inte är en varelse, är han ett viljemässigt väsen i den mån att han också har viljans fakultet.

Vi är alla bekanta med Lukas berättelse om Jesu födelse, där den himmelska änglaskaran lovar Gud genom att deklarera: "Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag" (Lukasevangeliet 2: 8-14 översättning 1917). Även om vissa hävdar att välsignelsen ges till män av välvillighet, är rotens mening detsamma. Kärlekens välvilja är attributen av en god vilja mot andra. Nya testamentet är fyllt med referenser till Guds goda vilja till hela mänskligheten även i vår fallenhet. 

Även om Satan är en ondskefull varelse (en som har en ond vilja både mot oss och Gud), kan det aldrig tillskrivas Gud att han är ond. Han har ingen ondska i sin renhet, ingen skadeglädje i sina handlingar. Gud "gläds inte" i de ondas död - även om han förordar den. Hans domar över ondskan är grundad i hans rättfärdighet, inte i någon förvrängd elakhet i hans karaktär. Liksom en jordisk domare gråter när han skickar de skyldiga till straff, gläder Gud sig över straffets rättvisa men upplever ingen glädje från smärtan av de som rättvist har straffats.

Denna välviljans kärlek, eller välvillighet, sträcker sig till alla människor utan urskiljning. På detta sätt älskar Gud även de fördömda.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.