Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

EN KÄRLEKSFULL OMBESÖRJANDE

2018-02-11 07:52 #0 av: Woodland

Guds nåd kan aldrig minskas till den erfarenhetsnivå som kan anses vara "vanlig". Även om Guds nåd är en vanlig sak är det alltid och överallt ett uttryck för någonting som Han ger vilken varelsen är oförtjänt av.

Ett kärleksfullt ombesörjande©  

av   R.C. Sproul (1939-2017)

Under senare år har vi haft nöjet att få skåda uppfinningen av ett ord som tidigare var okänt, eller åtminstone inte använt. Det ord som har gått in i vår tids ordförråd är ordet oxymoron. Ett typiskt exempel på en oxymoron kan vara beteckningen "jätteräka". Ord som används för att beskriva en viss sak verkar vara självmotsägande eller åtminstone stå i ett motsattsförhållande. Ur detta perspektiv kan man säga att i teologin är frasen "allmän nåd" en sådan oxymoron (engelska: "common grace", där ordet common betyder "allmän" men kan i annan kontext också översättas som "vanlig"). Jag säger det av denna anledning: Guds nåd kan aldrig minskas till den erfarenhetsnivå som kan anses vara "vanlig".  Även om Guds nåd är en vanlig sak är det alltid och överallt ett uttryck för någonting som Han ger vilken varelsen är oförtjänt av. Att Gud ger någon nåd alls till fallna varelser är verkligen en ovanlig manifestation av Hans suveräna generositet. Vi förtjänar inte sådana förmåner.

Efter att ha skrivit detta måste vi dock se på den specifika avsikten med  att använda begreppet "allmän" med hänsyn till nåd. Den allmänna nåden skiljer sig inte så mycket från vad vi kanske kallar ovanlig nåd, utan snarare från vad vi kallar "speciell nåd". Allmän nåd hänvisar till flera begrepp eller erfarenheter som vi observerar som kristna. Å ena sidan inser vi att i Guds gudomliga försyn skänker han förmåner inte bara till de troende, utan lika till troende och icke-troende. Med hänsyn till sådana förmåner och sådan aktiviteter är Guds gemensamma nåd knuten till två olika aspekter av Guds kärlek. Som jag förklarade i min artikel i Tabletalk från maj 2004 skiljer vi bland tre olika typer av Guds kärlek, varav två innebär gemensam nåd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-11 13:44 #1 av: Woodland

Den första av dessa aspekter är Guds välviljas kärlek. Uttrycket välvilja betyder helt enkelt "god vilja". Och Guds kärlek till mänskligheten kan definieras med avseende på att han har en allmänt snäll disposition till alla sina varelser, fallna som de må vara. Detta upphäver naturligtvis inte Guds hållning av vrede och ilska gentemot de som fortsätter i olydnad och motsätter sig den rätta dyrkan och tacksamhet som skapelsen är skyldig Gud. Men Guds välviljas kärlek återspeglar Hans goda vilja mot alla varelser.

Denna disposition eller vänlighet som Gud visar mot alla varelser är urskillningslöst kopplad till den andra typen av kärlek som vi använder för att definiera Guds karaktär. Det är hans välgörenhets kärlek. Där välvilja har att göra med Guds vilja, har välgörenhet att göra med Guds handlingar som de angår till Hans verksamhet på  hela det skapade rikets vägnar. Vi ser att han inte bara har en gudomlig vänlighet mot sina varelser utan han agerar med en kärleksfull försörjning gentemot hela mänskligheten.

Jesus sade att  regnet faller över såväl rättfärdiga som orättfärdiga.  Om två bönder lever sida vid sida och varje dag arbetar för att frambringa jordbruksprodukter vet vi att båda bönderna kräver solljus, liksom en tillräcklig mängd regn för att frambringa en hälsosam gröda. Om de två bönderna skiljer sig i fråga om tron, den ene en kristen född på nytt och den andra en icke-troende, förväntar vi oss inte att solen bara ska lysa  och regnet bara ska falla på den troendes fält, medan Gud samtidigt håller undan gåvorna av regn och solsken från den icke-troende. Tvärtom skördar båda bönderna fördelarna av Guds nåd. Han är inte skyldig  någon av bönderna regn och solsken eftersom båda dessa saker kommer från hans suveräna överflöd. Ändå utgjuter han dessa gåvor allmänt till både troende och icke-troende. I detta avseende, när vi talar om Guds kärlek i Hans välgörenhet, är hans välgörenhet allmän, det vill säga att hela världen gynnas av Guds nåd i viss mån.

Vi ser också på de gåvor som Gud ger och skänker människor. Vi kan se otroende läkare som utövar sitt yrke med kanske en skicklighet överlägsen den troendes. Det är inte bara den troende som är en begåvad läkare, en begåvad musiker eller en begåvad revisor. Gud välsignar alla slags människor med gåvor och talanger, och alla dessa gåvor strömmar från Hans nåd. De är inte begränsade till troende.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-02-11 17:33 #2 av: Woodland

På samma sätt ges Guds lag till gagn för hela mänskligheten. Gud upprättade ursprungligen  regeringen med en ängel som vaktade ingången till Paradiset. Sådan regering involverar ett tyglande av ondska. När Gud ger sådana restriktioner mot ondskan är denna återhållsamma makt en fördel för hela världen. Så fallen som världen är och så många grymheter som begås av onda individer eller korrupta regeringar, skulle världen visa upp mycket större fördärv och dekadens om inte för ondskans behärskningen  genom Guds allmän nåd. Vi ser att Gud, i sin allmän nåd, håller tillbaka ondskan från att agera otyglad, även bland de mest ogudaktiga folken och nationerna.

Slutligen, de strävanden som vi som kristna ger vår uppmärksamhet och som har goda fördelar för det hela är handlingar av gemensam nåd. Till exempel marscherar vi med ateisten och andra religioner för att bekämpa vanlig ondska som abort och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Dessa frågor är inte frågor som är reserverade för kristna utan för det mänskliga samhällets välfärd. Allmänna nådeämnen orsakar ofta kristen att arbeta i arenor där det finns en blandning av vete och ogräs som växer ihop.

Den nåd som i slutändan är mest betydelsefull för vårt bekymmer är den speciella nåd av återfödelse eller den speciella Guds kärlek kallad hans välbehags kärlek, vars fördelar endast riktas till hans utvalda. Endast de utvalda får den nåden, och det är det som skiljer de utvalda från de icke-utvalda. Vi får inte tänka på den gemensamma nåden som en frälsande nåd som ges urskillningslös eller tillförs urskillningslöst genom Guds avsikt för hela mänskligheten. Det skulle vara att gå in i en semi-pelagiansk eller arministisk förståelse av allmän nåd. Den allmänna nåden  innefattar inte den gudomliga och suveräna selektiva nåden som är reserverad för Hans utvalda.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.