2018-02-18 10:06 #0 av: Woodland

Guds kärlek är ett stort och viktigt ämne. Gud är kärlek står det i Guds ord men det är inte det enda ordet som beskriver hans egenskapar såsom vi människor kan förstå dem. Han är helig med mera. I denna artikel, som är den första av tre, ger Sproul ett förtydligande över Guds kärleksuttryck såsom bibeln ger bild av dem.

Belåtenhetens kärlek ©  

av   R.C. Sproul (1939-2017)

I sin monumentala biografi av Jonathan Edwards (1703-1758) citerar George Marsden ett stycke från Edwards personliga berättelse: "Sedan jag kom till denna stad [Northampton] har jag ofta haft ljuvliga känslor av belåtenhet i Gud med tanke på hans härliga fullkomlighet och Jesu Kristi excellens. Gud har framstått för mig, ett härligt och vackert väsen främst på grund av hans helighet. Guds helighet har alltid för mig varit det mest underbara av alla hans attribut." (s. 112).

Om vi ​​noterar Edwards språk, hans val av ord för att beskriva hans hänförande glädje i Guds härlighet, observerar vi hans betoning på Guds ljuvlighet, skönhet och förträfflighet. Han berättar att han njuter av en "ljuvlig belåtenhet" i Gud. Vad menar han? Är inte termen belåtenhet ett ord som vi använder för att beskriva en viss självgodhet, vila på ens lagrar, en slags lat tröghet som går tillsammans med en ytlig slags tillfredsställelse? Kanske. Men här ser vi ett levande exempel på hur ord ibland ändrar sin betydelse över tiden.

Det  Edwards menade med en "ljuvlig belåtenhet" hade inget att göra med vår samtida dos av självgodhet. Det hade snarare att göra med en känsla av förnöjsamhet. Detta "välbehag" skall inte förstås på ett hänsynslöst hedonistiskt eller sensuellt sätt, men snarare som en förtjusning i det som är extremt tilltalande för själen.

Rötterna till denna betydelse av "belåtenhet" spåras av Oxford English Dictionary (vol 3), där den primära betydelsen som ges är faktumet eller tillståndet att vara nöjd med en sak eller en person; lugnt nöje eller tillfredsställelse i någonting eller någon. Referenser citeras för denna användning från John Milton, Richard Baxter och J. Mason. Mason är citerad, "Gud kan inte ha någon riktig tillfredsställelse i någon annan än de som är lika honom."

Jag bemödar mig med den tidigare engelska användningen av ordet belåtenhet eftersom det används på ett avgörande sätt i den historiska ortodoxa teologins språk. När vi talar om Guds kärlek, skiljer vi mellan tre typer av hans kärlek - välviljans kärlek, ombesörjande kärlek och tillfredsställelsens kärlek. Orsakerna till skillnaderna är för att notera de olika sätten på vilka Gud älskar alla människor, på ett sätt, och det speciella sättet som Han älskar sitt folk, de förlossade.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.