Bibeln

Liknelsen: # 1 såningsmannen

2016-06-26 12:13 #0 av: Woodland

Det Herren har avslöjat om sig själv i skriften ger oss inte tillåtelse att välja och vraka.  Å andra sidan befaller det oss att tolka det han har avslöjat inom de begränsningar han själv pålägger--det vill säga med fullt erkännande av händelselinjens utveckling  i skriften och dess mycket mångfaldiga litterära stilarter. Att ignorera det förstnämnda är en typisk liberal villfarelse och att bortse från det sistnämnda är en typisk fundamentalistisk villfarelse. Donald Arthur Carson 1

I föregående inlägg redogjorde jag för bland annat D.A. Carsons förklaringar av Jesu bruk av liknelser. Skriftställen som var i fokus var en kommentar Jesus insköt mellan en liknelse om såningsmannen och de fyra sädesslagen och förklaringen av den. Jesus själv ger tolkningen och upplyser oss att människor kommer att reagera olika inför evangelium. 

Denna liknelse riktade Jesus naturligtvis åt sina lärjungar som var uteslutande av hans eget folk, judarna.  Hans använde ordet "säd" för att ge en bild av sin egen vittnesbörd om Guds rike, sitt ursprung och uppdrag, med mera. Vi bör hålla i tankarna att åhörarna tillhörde förbundsfolket. Liknelsen bör först och främst läsas med det i minnet men som med allt i skriften bör vi inte utesluta att den har stor betydelse även för oss.  Jesus sade i Lukasevangeliet 8:10 "Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter." En troende kan i allra högsta grad räkna sig in i denna Kristi förtrolighet. 

Liknelsen om de fyra jordmånerna för säden (Guds ord) finns i tre av de fyra evangelierna.  Matteusevangeliet 13:1-9 och förklaringen i verserna 18-23Markusevangeliet 4:1-9 och förtydligandet i verserna  13-20 och i  Lukasevangeliet 8.    

Herren delar upp sina judiska åhörarna i fyra grupperingar:

1. Vägkanten: De som totalt förkastar undervisningen och upplever att djävulen plockar allt ur deras minne. De glömmer orden lika fort som de hör dem, lägger inget vikt på dem och förblir blinda

2. Stengrunden:  De tillfälliga bekännarna som snart vänder sig bort  och dukar under till frestelser eller under förföljelsetider.  Jesus säger att när de får höra ordet tar de emot det med glädje, men det har inte någon rot; de tror bara till en tid, och i frestelsens stund avfaller de. Jesus upplevde detta under sin vandring på jorden därför att folket, fastän de hade sett så många mirakler, fann det svårare och svårare att förlika sig med hans undervisning. Till slut lämnades han nästan ensam. 

3. Törnena: De upptagna som har inte tid för Gud, som jagar andra bekymmer och lockelser och tappar sitt skenbara intresse. Aposteln Johannes varnar för detta.  Paulus upplevde detta med sina medarbetare.

4. Den goda jorden: Sist har vi de som tar emot av Guds nåd och upplever andlig "frukt" i sina liv. Men där Guds ord får fäste växer det och bär frukt i ståndaktighet (Luk 8:15) 30, 60 eller 100 gånger sådden. Det finns grader i en troende människas livsfrukt men inte i frälsningen.  Paulus skrev i Efesierbrevet 2: 8 -9 "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,  inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." Men han fortsätter i vers 10 - "Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." Varje troende har en livsuppgift med varierande verksamhetsgrad, inflytande och frukt. Men Gud själv har förberett allting. Orsaken att det är så är för att ingen skall berömma sig i sig själv eller efter den egna förmågan utan "Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren!" 2 Korintierbrevet 10:12-18

1 "What God has disclosed of Himself in Scripture does not permit us to pick and choose. On the other hand, it mandates that we interpret what he has disclosed within the constraints that he has himself imposed--i.e., with full recognition of the developing plot line in Scripture, and of Scriptures highly diverse literary genres. Ignoring the former is typically the liberal fallacy; ignoring the later is typically the fundamentalist fallacy." Donald Arthur Carson 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-22 15:45 #1 av: Woodland

Sprouls behandling av denna liknelse:  

Jesus behandlar frågan om vem som är och inte är verkligen frälst i hans liknelse om såningsmannen (Matt 13:. 1-9). Det är viktigt att notera denna berömda liknelses kontext. Strax innan den, säger någon till Jesus, "Se, din moder och dina bröder står utanför och ville tala med dig" (Matt. 12:47). Men Jesus svarar: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?" (v. 48). Sedan pekar han på  sina lärjungar, och säger: "Se Min mamma och mina bröder! Den som gör min Faders vilja som är i himmelen, är han min bror och syster och mor "(v. 49-50). Jesus säger att hans sanna syskon är den som gör Faderns vilja, inte den som helt enkelt gör ett beslut att följa honom.

Vi bör alltid komma ihåg att ingen tvingade Judas att bli en lärjunge. Judas valde att följa Jesus; han gjorde sitt eget beslut att gå in i Jesu skola, och han stannade med vår Herre tre år under dennes jordiska verksamhet. Men Jesus sade att han var en djävul (John 6:70). Det var inte att Judas verkligen konverterade och sedan föll ut ur nåd och blev förlorad; snarare att han, trots att han var nära Jesus, aldrig var en omvänd man. Detta borde ge oss en tankeställare medan vi betraktar våra egna själars tillstånd.

Lite senare i Matteusevangeliet ger Jesus en förklaring av liknelsen om såningsmannen. Det är ett utav de sällsynta tillfällena i evangelierna där vi ges en förklaring av en liknelse. Denna förklaring är väldigt användbar eftersom denna liknelse skiljer sig från den normala typen av instruktion som vi läser i liknelserna. De flesta liknelser har bara en poäng. Därför är det i allmänhet farligt att förvandla liknelser till allegorier, som tenderar att ha symboliska betydelser strödda genom hela berättelsen. Men liknelsen om såningsmannen närmar sig nivån av en allegori eftersom Jesus ger den flera applikationer.

Jesus börjar sin förklaring genom att säga: "Hör då liknelsen om såningsmannen: När någon hör ordet om riket och inte förstår det, den onde kommer och rycker bort det som har såtts i hans hjärta. Detta är sådden på vägen "(Matt 13: 18-19.). Den första gruppen han talar om representeras av utsäde som föll på vägen. Under antiken sådde en bonde sin säd först vid planteringstid och sedan plöjde han marken. Men varje frö som föll på en vägbana eller fotsteg plöjdes inte ned. Liggande på den hårda vägen hade det inget sätt att slå rot och slukades av fåglar. Jesus liknar fåglarna till Satan. Många människor är som en av dessa frö. De hör evangeliet predikas, men det gör ingen inverkan på dem. Det slår inte rot i deras liv.

Jesus fortsätter: "Den grunda, steniga marken är som den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med verklig glädje, men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Efter en tid, då svårigheter eller förföljelser kommer, avtar entusiasmen och hon överger sin tro. "(v. 20-21).

Om du går till stora evangelisationsmöten eller tittar på en på TV kan du se enorma folkmassor tränga sig fram i kyrkan i svar på evangeliets kallelse. Faktum är att jag en gång såg en rapport om en massiv internationell evangelisk kampanj där miljontals människor förmodligen hade beslutat att följa Kristus. När jag läste det undrade jag hur många av dessa beslut att följa Kristus var sanna omvandlingar och hur många av dem var oäkta. Folk gillar det de hör på sådana evenemang och kan bli känslomässigt rörda till att fatta ett beslut att följa Kristus. Men det är ett faktum att många av dem som kommer fram vid evangeliska möten snart överger sina åtaganden helt och hållet. Deras respons, född av stundens ingivelse, är ofta grundlös.

Jag vill inte vara alltför hård i min reaktion till rapporter om framgångar i evangeliska händelser. Jag inser att alla utåtriktade evangeliska verk möter ett problem  med att mäta effektivitet. Kyrkor i allmänhet gör det genom att rapportera antalet medlemmar i sina församlingar och hur mycket de har vuxit med under en tidsperiod. Evangeliska avdelningar gör det ofta genom att rapportera antalet människor som kommer fram, räcker upp en hand, undertecknar ett kort, eller ber en bön. Dessa avdelningar vill ha någon form av statistik för att mäta responsen människor ger.

Men hur mäter man en andlig verklighet? Alla som har varit inblandad i evangelisationsarbete vet att vi inte kan se hjärtat, så det näst bästa är att räkna antalet beslut som människor gör. Men Jesus varnar om detta här i liknelsen om såningsmannen när han säger att många människor höra evangeliet med glädje—men fortsätter inte i tron. Denna andra typen av utsäde faller på stenig mark—mark som är så grund att fröet inte kan slå rot, och så snart solen går upp börjar plantorna vissna. Resultatet är att de dör bort och aldrig bär frukt. Jesus säger oss att dessa människor faller bort på grund av de vedermödor och förföljelser som oundvikligen uppstår i vägen för tron. 

Jesus förklarar den tredje typen av utsäde: "Marken som var täckt av törnbuskar kan jämföras med en människa som hör budskapet, men låter vardagens bekymmer förkväva Guds ord. Hon gör mindre och mindre för Gud." (Matt . 13:22). Detta frö är en kategori av människor som också hör och tar emot Ordet, men som är överväldigade av världsliga bekymmer. Liksom törnen "förkväver" världsliga bekymmer ordet.

Slutligen säger Jesus: "Men den goda jorden liknar den människas hjärta, som lyssnar till budskapet och förstår det och går ut och för trettio, sextio eller till och med hundra andra in i Guds rike." Den som hör ordet och förstår det. Han bär verkligen frukt (Matt 13: 23a).

Uppenbarligen finns det då många som svarar på evangeliets budskap med glädje men som i slutändan inte fortsätter i tron. Inte alla som hör Guds ord blir frälsta, och detsamma gäller för många som till en början ger gensvar. De som verkligen blir frälsta är de som visar sig vara ordets görare. När fröet slår rot och växer blir det till frukt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-14 17:04 #2 av: Woodland

Liknelsen # 2 - Som det var i Noas dagar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.