Gud

GUD SOM OFÖRÄNDERLIG

2019-03-16 08:27 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 7 i serien handlar om Guds oföränderlighet.

Detta är en av de gudomliga fullkomligheterna som inte är tillräckligt begrundad. Det är en av Skaparens förträffligheter som skiljer honom från alla hans varelser. Gud är ständigt densamma: hans väsen utsätts inte för förändring, inte heller hans egenskaper eller hans beslut. Därför jämförs Gud med en klippa (5 Mosebok 32: 4), som förblir oföränderlig, när hela havet som omger den ständigt är i ett fluktuerande tillstånd. Trots detta, även om alla varelser är föremål för förändring, är Gud oföränderlig. Eftersom Gud inte har någon början och inget slut, kan han inte veta av någon förändring. Han är evigt "ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker." (Jakob 1:17).

För det första är Gud oföränderlig till sitt väsen. Hans natur och varande är oändligt, och utan mutationer. Det var aldrig en tid då han inte fanns. Det kommer aldrig att komma en tid när han ska upphöra att vara. Gud har inte utvecklats, vuxit eller förbättrats. Allt som han är idag har han alltid varit, och   kommer alltid att bli.

"Jag, Herren, har inte förändrat mig" (Malaki 3: 6), är hans egen absoluta bekräftelse. Han kan inte förändras till det bättre, för han är redan perfekt; som perfekt, kan han inte förändras till det sämre. Helt opåverkad av något utanför sig själv är förbättring eller försämring omöjlig. Han är ständigt densamma. Han kan bara säga "Jag är den jag är" (2 Moseboken 3:14). Han är helt oberörd av tidens gång. Det finns ingen rynka på evighetens panna. Därför kan Hans kraft aldrig minska, och hans ära aldrig försvinna.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-17 08:07 #1 av: Woodland

För det andra är Gud oföränderlig i sina egenskaper. Oavsett  vilka som var Guds attribut innan universum skapades    genom ordet är de exakt desamma nu och kommer att förbli så för alltid. Nödvändigtvis så; därför att de är de perfekta, de väsentliga egenskaperna hos hans väsen. Semper idem (alltid densamme) är skrivet över var och en av dem. Hans makt är oupphörlig, Hans visdom är oförminskad, Hans helighet är obefläckad. Guds attribut kan inte förändras lika lite som hans gudom kan sluta vara. Hans sanningshalt är oföränderlig, för   

"Evinnerligen, HERRE, står ditt ord fast i himmelen." (Psaltaren 119: 89). 

Hans kärlek är evig: "Jag har älskat dig med en evig kärlek" (Jeremia 31: 3) och

"Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista." (Joh 13: 1). Hans nåd upphör inte, för den består  "evinnerligen" (Ps. 100: 5).

För det tredje är Gud oföränderlig i hans rådslut, hans vilja varierar aldrig. Kanske är vissa redo att protestera när vi läser 

"då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta." (1 Moseboken 6:6). 

Vårt första svar är, motsäger skrifterna sig själva? Nej, så kan inte vara.

 4 Moseboken 23:19 är klar: 

“​​Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig." 

Förklaringen är enkel. När han talar om sig själv, formar ofta Gud sitt språk anpassat för våra begränsade förmågor. Han beskriver sig själv som klädd med kroppsliga lemmar, som ögon, öron, händer.

Han talar om sig själv som "vaknade" (Psaltaren 78:65), som att han “stiger upp tidigt" (Jeremia 7:13 i den engelska översättningen. Jämför Psaltaren 121:3-4 - kommentar Woodland) ); men han varken slumrar eller sover. När han inleder en förändring i sina kontakter med människan beskriver han sin förfaringssätt som "omvändelse". Ja, Gud är oföränderlig i hans råd. 

" Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra." (Romarbrevet 11:29). 

Det måste vara så, för “… han är den ende,

    vem kan stå honom emot?

Vad han vill, det gör han." (Job 23:13).

“Förändring och sönderfall ser vi runt omkring. Må han som inte ändras, förbli med dig.”  (sångvers- kommentar Woodland)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-18 09:29 #2 av: Woodland

Guds syften ändras aldrig. En av två saker får en människa att ändra sig och ändra sina planer: brist på framsynthet för att förutse allt eller brist på förmåga att utföra dem. Men eftersom  som Gud är både allvetande och allsmäktig, finns det aldrig något behov av att Han reviderar sina förordningar.  

"Men Herrens plan består för evigt, 

hans hjärtas tankar från släkte till släkte."    (Ps 33:11) 

Därför läser vi om, "hur orubbligt hans beslut är"  (Hebreerbrevet 6:17)

Här kan vi uppleva det oändliga avstånd som skiljer den högsta varelsen från Skaparen. De skapades tillstånd och förändring är ömsesidiga termer. Om den skapade inte var föränderlig av naturen, skulle den inte vara en varelse; den skapade skulle vara Gud. Av naturen förflyttas vi mot intet, eftersom vi kom från ingenting. Endast Guds vilja och bevarande håller tillbaka vår förintelse. Ingen kan bevara sig vid liv ett enda ögonblick. Vi är helt beroende av Skaparen för varje andetag som vi drar. Vi erkänner gärna med psalmisten, "han har givit vår själ liv," (Ps 66: 9). Förverkligandet av detta borde få oss att underkasta oss en känsla av vår eget ingenting i hans närvaro. 

"Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till”.  (Apostlagärningar 17:28)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-19 06:38 #3 av: Woodland

Som fallna varelser är vi inte bara föränderliga, utan allting inom oss är emot Gud. Som sådana är vi "irrande stjärnor" (Judas 13), utanför vår riktiga bana. 

“Men de ogudaktiga är som ett upprört hav,

ett som inte kan vara stilla," (Jesaja 57:20). 

Fallna människan är ombytlig. Jakobs ord om Reuben gäller med full kraft åt alla Adams avkomma, "Du sjuder över som vatten" (1 Moseboken 49: 4). (instabilt som vatten - kommentar Woodland)

Således är det inte bara ett tecken av fromhet, utan också visdom för att beakta befallningen, "Förlita er inte på människor" (Jesaja 2:22).

Ingen människa är att lita på. "Lita inte på furstar,

    inte heller på människor som ej kan frälsa." (Ps 146: 3).

Om jag inte lyder Gud i detta, då förtjänar jag att bli lurad och besviken av mina kamrater. Människor som gillar dig idag, kan hata dig imorgon. Mängden som ropade, "Hosanna Davids son," ändrade sig snabbt till "Bort med honom, korsfäst  honom”. Här är en gedigen tröst. Människans natur kan vi inte förlita oss på, men Gud är trofast!

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-20 08:58 #4 av: Woodland

Oavsett hur instabil jag må vara, oavsett hur nyckfulla mina vänner visar sig vara, Gud ändras inte. Om han växlade som vi gör, om han ville en sak idag och en annan imorgon, om han styrdes av infall, vem skulle kunna förlita sig på honom? Men han är alltid densamme. Hans syften är fasta. Hans vilja är stabil. Hans ord är säkert. Han är en klippa på vilken vi kan ställa oss, medan den mäktiga forsen sveper bort allt omkring oss. Guds bestående karaktär garanterar fullbordan av hans löften: 

"Om än bergen viker bort och höjderna vacklar,

så skall min nåd inte vika från dig

    och mitt fridsförbund inte vackla,

säger Herren, din förbarmare.” (Jesaja 54:10).

Här är uppmuntran till bön. "Vilken tröst skulle det vara att be till en Gud som likt kameleonten ändrade färg varje ögonblick? Vem skulle lägga fram en anhållen till en jordisk prins som var så nyckfull att han skulle bevilja en petition en dag och förneka den en annan?" (S. Charnock, 1670). 

Om någon frågar vad är nyttan av att be till En vars vilja redan är fastställd, svarar vi, för att Han kräver det. Vilka välsignelser har Gud lovat utan att vi söker dem?

 "om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. " (1 Johannesbrevet 5:14). 

Han har beviljat allt som är gott för hans barn. Att be om något som strider mot hans vilja är inte bön, men fullkomligt uppror.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-21 06:48 #5 av: Woodland

Här är de ogudaktigas skräck. De som trotsar honom, bryter hans lagar, ära honom inte, utan lever sina liv som om han inte existerade, får inte anta att när de till slut skall ropa till honom för barmhärtighet, han kommer att förändra sin vilja, återkalla sitt ord och upphäva sina fruktansvärda hot. Nej, han har förklarat: 


"Därför skall jag också handla i vrede. Jag skall inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om de ropar högt i öronen på mig, skall jag ändå inte lyssna till dem." (Hesekiel 8 : 18).


Gud kommer inte att förneka sig själv för att tillfredsställa deras lustar. Gud är helig och oföränderlig. Därför hatar Gud synden, hatar den evigt. Därför är straffet evigt för alla de som dör i sina synder. 

Den gudomliga oföränderligheten, liksom molnet som var mellan israeliterna och den egyptiska armén, har en mörk och en ljus sida. Den garanterar genomförandet av hans hot, liksom fullbordandet av hans löften; och grusar hoppet som de skyldiga hyser: att Gud kommer att ha totalt överseende med sina svaga och irrande varelser, och att de kommer att bli mycket lättare bemötta än vad hans egna deklarationer i sitt ord skulle leda oss till att förvänta oss. Vi bemöter dessa bedrägliga och förmodade spekulationer med den högtidliga sanningen, att Gud är oföränderlig i sannhet och syfte, i trohet och rättvisa.  (J. Dick, 1850).


 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.)  

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,    GUDS ÖVERLÄGSENHET och GUDS SUVERÄNITET

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.