Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

All SANNING ÄR GUDS SANNING av R.C. Sproul

2017-10-21 10:53 #0 av: Woodland

Forntida greker sökte till exempel den ultimata verkligheten. De sökte en grundprincip för enighet som skulle ge mening utifrån mångfalden. Denna ultimata enhet är vad teologivetenskapen ger. Teologins vetenskap ger den nödvändiga förutsättningen för modern vetenskap. Detta är just den punkten som ledde den framträdande filosofen Antony Flew till hans omvandling från ateism till deism – nämligen den väsentliga nödvändigheten för verkligheten att ha en sammanhängande grund för att möjliggöra eventuell kunskap.

All Sanningen är Guds Sanning ©

av R.C. Sproul

Ett fåtal av de böcker som jag har läst har gjort ett varaktigt intryck på mitt sinne och tänkande. En av dem läste jag över femtio år sedan. Bokens titel var "Den moderna vetenskapens metafysiska grundval" och den gjorde ett bestående intryck på mig eftersom den tydligt framhöll vikten av att förstå att alla vetenskapsteorier förutsätter vissa filosofiska premisser. De filosofiska premisser som ligger till grund för den vetenskapliga undersökningen tas ofta för givna och ges aldrig ens en hastig utforskning. Men i en tid då en hård debatt rasar mellan vetenskap och teologi är det viktigt att vi tar ett steg tillbaka och ställer frågor om de förvetenskapliga teoretiska grunderna för hela kunskapsverksamheten.

Ordet vetenskap betyder "kunskap". Vi brukar ha en begränsad syn på ordet som om kunskap endast gäller empirisk undersökning. Förutom den materiella kunskapen måste vi också ta hänsyn till formell sanning. I detta avseende måste vi överväga matematik som en genuin vetenskap, eftersom matte i sin formella dimension ger verklig kunskap. Faktum är att om vi tittar på historien om vetenskapliga framsteg ser vi att motorn som har drivit nya genombrott och fört fram nya paradigmer oftast har varit motorn för formell matematik. Men det är förvånande att se hur ofta människor som är involverade i materiell vetenskaplig forskning glatt förbiser de filosofiska förutsättningarna för sitt eget arbete.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-21 18:01 #1 av: Woodland

I Carl Sagans berömda bok "Kosmos", baserad på hans tv-serie med samma titel, gör han följande uttalande: "Kosmos är ett grekiskt ord för universums ordning. Det är på ett sätt motsatsen till kaos. Det tyder på en djup sammankoppling av alla ting." I den här till synes ofarliga definitionen av hela strukturen i Sagans verk antar han att universum som undersöks av vetenskap är ett kosmos snarare än ett kaos. Han talar om kosmos "som tyder på en djup sammankoppling av alla ting." Det här är den stora förutsättningen för vetenskaplig utredning, nämligen att det universum vi försöker veta om är sammanhängande. Det finns en underförstådd djup och grundlig sammankoppling av alla saker. Alternativet till kosmos, som Sagan har angivit, är kaos. Om universum i sin rot är kaotisk kollapsar hela det vetenskapliga företaget. Om universum är kaotiskt och frånkopplat är ingen kunskap alls möjligt. Även diskreta bitar av atomdata kan inte förstås inom ramen för fullständigt kaos, så förutsättningen för en sammanhängande och rationell ordning av allt är forskarnas skrikande förutsättning 

Denna uppfattning om en antagen sammanhållning har sina rötter i den gamla filosofiska utforskningen. Forntida greker sökte till exempel den ultimata verkligheten. De sökte en grundprincip för enighet som skulle ge mening utifrån mångfalden. Denna ultimata enhet är vad teologivetenskapen ger. Teologins vetenskap ger den nödvändiga förutsättningen för modern vetenskap. Detta är just den punkten som ledde den framträdande filosofen Antony Flew till hans omvandling från ateism till deism – nämligen den väsentliga nödvändigheten för verkligheten att ha en sammanhängande grund för att möjliggöra eventuell kunskap. Denna ultimata sammanhållning kan inte tillhandahållas av denna världs ovisshet. Det kräver en övergripande ordning.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-22 07:15 #2 av: Woodland

Under medeltiden uppstod en kris i filosofins område i och med återupplivningen av vad muslimska tänkare kallade "integrerad aristotelianism". I deras försök att uppnå en syntes mellan den aristoteliska filosofin och muslimsk teologi skapade dessa tänkare ett koncept som kallades "dubbelsannolikhetsteori." Dubbelsanningsteorin hävdade att det som var sant i religion kunde vara falskt i vetenskapen, och det som var sant i vetenskapen samtidigt kunde vara falskt i religionen.  

För att översätta detta till moderna kategorier skulle det vara något som detta: Som en kristen kunde man tro att universum kom fram genom en avsiktlig gärning av en gudomlig Skapare och samtidig tro på att universum kom fram omotiverat genom en kosmisk olycka . Dessa två sanningar som granskas av logik verkar vara motsägelsefulla. Ändå skulle dubbel-sanningsteorin säga att sanning är motsägelsefull, och att man kan hålla båda dessa motsägelsefulla idéer samtidigt. Denna typ av intellektuell schizofreni regerar för dagen i vår egen tid där människor mellan måndag och lördag inte tror att Gud hade någonting att göra med formationen av kosmos för att bli skapelsetroende på söndagen, utan att se att de två koncepten är fullständigt oförenliga.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-22 16:23 #3 av: Woodland

Vid denna tidpunkt uppstår frågan: "Nåväl, räknas logik verkligen i vårt försök att förstå verkligheten?" Återigen, om vi ska anta sammanhållning och kosmos måste logiken räknas inte bara för en sak utan för allt. Thomas Aquinas svarade på de medeltida muslimska filosofernas aristotelianism  genom att ersätta dubbla sanningar med begreppet blandade artiklar, och särskilja natur och nåd (inte dela dem, som många av hans kritiker hävdar).

Aquinas sade att det finns vissa sanningar som kan komma till kännedom genom en särskild uppenbarelse och att dessa inte urskiljs från forskning av den naturliga världen, samtidigt som det finns vissa lärdomssanningar från naturstudier som till exempel inte finns i Bibeln. Man finner inte människokroppens cirkulationssystem tydligt framlagd i Skriften. Vad Aquinas sade var att det finns vissa sanningar som är blandade artiklar, sanningar som kan vara kända antingen från Bibeln eller genom en naturstudie. Bland de blandade artiklarna inkluderade han kunskapen om Skaparens existens.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-23 08:11 #4 av: Woodland

Den grundläggande punkten som Aquinas argumenterade, i samförstånd med sin berömda föregångare, Augustinus, var förstås att all sanning är Guds sanning och att all sanning möts högst upp. Om vetenskap strider mot religion, eller om religion strider mot vetenskapen, måste åtminstone en av dem vara fel. Det har varit tider i historien där vetenskapen har korrigerat inte Bibeln, men dåliga tolkningar av Bibeln, så som vi såg i Galileo-skandalen. Å andra sidan kan biblisk uppenbarelse fungera som intellektuella bromsar på grundlösa vetenskapliga teorier. I vilket fall som helst, om kunskap är möjligt måste det Sagan förmodade fortsättningsvis antas – nämligen att för att sanningen ska vara känd, för att vetenskapen ska vara möjlig, måste det finnas en sammanhängande verklighet som vi söker lära känna.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.