2015-04-04 16:23 #0 av: Woodland

Har Jesu död och uppståndelse paralleller i hedniska religioner?

Det är ytterst viktigt att förstå hur oväntad och obehaglig Jesu korsfästelse och uppståndelse var för den värld som kristendomen föddes i. Kritiker drar ofta paralleller till döende och uppstående gudar i hedniska religioner men kristendomen hade inte sitt ursprung bland hedningarna.

Kristendomen utkom ur och höll med en högt anti-hednisk form av judendom.1  Sättet som Jesus dog och uppstådde var motbjudande för de flesta hedningar, så att utan vidare kvalifikationer dra vaga paralleller till döende och uppstående gudar är missvisande. Judarna fann också korsfästelsen frånstötande och de förväntade sig inte någon individs uppståndelse innan den allmänna uppståndelsen vid tidens slut.2

Men det finns ett mer direkt sätt att adressera detta ämne. Vad sade de tidiga kristna och icke-kristna källorna i sina kommentar angående den kristna korsfästelsen och uppståndelsen?

Paulus refererar till Jesu korsfästelse som en svårighet för både judar och icke-judar. 3  Justin Martyren 4 förutser hån av Jesus lidande bland icke-kristna judar när han kommenterar, “Säg inget ont, mina bröder, mot honom som blev korsfäst, och behandla inte hånfullt såren varigenom alla kan bli helade, såsom vi har blivit helade.” 5 Han fortsatte i samma del av sin skrift att antyda att icke-kristna judar har blivit lärda av sina ledare att håna Jesus på detta sätt. Han förmanar dem att “Förlöjliga inte Guds son; lyd inte de fariseiska lärarna, och håna inte Israels konung, såsom de styrande i era synagogor lär er att göra efter att ni bett era böner.” Origen kommenterade att Jesu lidande “i de flesta människors ögon drar skam över de kristnas lära.” 6

Antikens judar förväntade en uppståndelse av alla de döda vid tidens slut 2, men inte en uppståndelsen av en individ före dess. När Paulus nämnde Jesu uppståndelsen för hedningarna i Aten i Apostlagärningar 17:32 möttes det av hån och tvekan7. Det är troligen ingen tillfällighet att en hånfull respons nämns först i texten och att Lukas redogörelse av Paulus presentation avslutas där, följt av att Paulus lämnar dem8. Läs också Festus reaktion till Paulus 9 . Sebastian Moll noterar, “Det kan nästan säkert anses att en hednisk publik hade tagit Marcions 10 parti på den punkten.”11  Justin Martyren förväntar att hans hedniska publik kommer vara skeptiska till uppståndelsekonceptet .12 Celsus, en första århundradets hednisk kritiker av kristendomen, hänvisade till fysisk uppståndelse som “motbjudande”, “omöjlig”, och “maskens hopp*”13  Angående det kristna uppståndelsekonceptet skriver Tertullian14 överdrivet  i sin skrift 15: “om en kristen lovar återkomsten av en man från en man, och den faktiska Gaius från Gaius, kommer folkets rop att bli "stena honom!"; de skulle inte ens ge honom ett förhör.”

Översatt med författarens tillstånd. Eventuella kommentarer välkomnas i ett inlägg.

1 (Apostlagärningar 17:23, Romarbrevet 1:22-3, 1 Korinthierbrevet 10:14-22, Galaterbrevet 4:8, Efesierbrevet 2:12 med mera).
2   (Daniel 12:2, Johannesevangeliet 11:24)
3 (1 Korinthierbrevet 1:23)
4 Kyrkofader (100-165 AD)
5 (Dialogen med Trypho, 137)
6 ("Mot Celsus", 3:28)
7  (Apostlagärningar 17:32)
8 (Apostlagärningar 17:33)
9  Apostlagärningarna 26:23-25
10 Marcion, en tidig irrlärare som förnekade den fysiska uppståndelsen.
11 ( i Sara Parvis och Paul Foster, edd., Justin Martyren och Sina Världar [Minneapolis, Minnesota:Fortress Press, 2007], 151)
12 (citerad i Origens, "Mot Celsus", 5:14).
13 (First Apology, 19)
14 Kyrkofader (160-220 AD)
15 (Apology 48)