2015-04-03 17:35 #0 av: Woodland

Rättegången mot Jesus är ett enda stort hån mot allt vad rättvisa heter. Jesus, den mest oskyldiga mannen i världshistorien, finner man ändå skyldig till ett brott och döms till döden genom korsfästelsen.

Förhören av Jesus innan korsfästelsen består av sex olika delar, tre inför det religiösa ledarskapet och tre inför romerska styret. Det religiösa ledarskapets anklagelse mot Jesus var "hädelse", att han påstod sig vara Guds son, Messias.

1] Direkt efter gripandet i Getsemane förs Jesus till Kajfas hus, där han först förhörs av den tidigare översteprästen Hannas, svärfar till den dåvarande översteprästen Kajfas. (Johannesevangeliet 18:12-14, 24)

2] Efter att Hannas förhör Jesus fortsätter sedan översteprästen Kajfas med sitt förhör. (Johannesevangeliet 18:19)

3] Jesus förs sedan bunden till förhör hos Stora Rådet, det religiösa judiska ledarskapet bestående av 71 ledamöter, fariséer och saddukéer. Tidigt på fredag morgon är förhören klara och man är då fast beslutna om att får Jesus dödad. Därför tar de honom vidare till landshövdingen Pilatus för att få detta verkställt (Matteusevangeliet 26:57-68, 27:1-2, Markusevangeliet 14:53-65, 15:1, Lukasevangeliet 22:54, 63-23:1).

4] Pilatus förhör Jesus samtidigt som översteprästen anklagar honom häftigt i "bakgrunden" och vill få honom dömd till döden. Men nu är deras anklagelser väldigt annorlunda i jämförelse med tidigare. Nu handlar det istället om anstiftan till folkligt upplopp, att han skulle ha förbjudit folk att betala sina skatter och han påstod sig  vara kung. Pilatus finner däremot ingen grund för att döma Jesus till döden utan skickar honom till Herodes, som också var i Jerusalem under påsken. (Lukasevangeliet 23:1-7)

5] Herodes som länge velat träffa Jesus blir mycket glad över att se honom. Han ställer många frågor utan att Jesus svarar, även här finns översteprästerna och de skriftlärda med i bakgrunden med sina anklagelser. Efter att Herodes och hans soldater hånat och gjort narr av Jesus, sätter de på honom en praktfull dräkt och för honom tillbaka till Pilatus igen. (Lukasevangeliet 23:8-12)

6] Jesus förhörs sedan en sista gång av Pilatus som på nytt finner honom oskyldig. Han blir även varnad av sin fru som haft en dröm om denne Jesus. Pilatus försöker lugna judarnas ilska genom att låta Jesus gisslas (det romerska gisslet var en fruktansvärt straff, bestående av 39 piskrapp.) Pilatus erbjuder även, utan framgång fången Barabbas till korsfästning istället för Jesus. Istället kärver de att Barabbas släpps och att Jesus korstfäst, dessutom hotar Stora Rådet med att berätta för Rom om oroligheterna i Jerusalem. Pilatus som alltså inte finner Jesus skyldig till något brott, låter ändå deras vilja gå igenom och sänder Jesus till korsfästelsen. (Matteusevangeliet 27:11-31, Markusevangeliet 15:1-20, Lukasevangeliet 23:13-25, Johannessevangeliet 18:28-19:16)

FÖLJDE INTE SINA EGNA LAGAR

Stora Rådets förhör och försök att få Jesus dömd visar verkligen på hur stor ilska och hat de kände mot Jesus. Genom sitt handlande åsidosatte de nämnligen många av sina egna lagar, nedan följer några exempel:

1] Inga rättegångar skulle hållas då det var högtider.

2] Varje medlem i domstolen skulle rösta individuellt, antigen för att fälla eller för att frikänna, men Jesus dömdes genom bifallsrop utan en sådan omröstning.

3] Om någon dömdes till döden skulle en natt passera innan domen genomfördes. I Jesus fall var det bara några timmar som gick innan han hamnade på korset.

4] Judarna hade ingen beforgenhet att döma någon til döden.

5] Inget rättegång skulle hållas på natten, vilket denna alltså gjorde.

6] Den anklaghade skulle alltid ha ett ombud eller liknande som hjälp i förhöret, men Jesus hade ingen.