Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Jesus

VAD ENDAST JESUS KUNDE ÅSTADKOMMA

2014-04-17 09:43 #0 av: Woodland

Detta drama som syntes som ett enda stort nederlag. Inte visste människorna som var inblandade att de tog del i någonting som var planerat innan världen ens blev till.

De flesta människor i väst känner till berättelsen om hur Jesus dog på ett kors. För många idag är denna händelse något de inte ägnar mycket tanke åt. Vad har det för betydelse för gemene man vad som hände för 2000 år sedan långt borta i Israel?

Detta drama som syntes som ett enda stort nederlag. Inte visste människorna som var inblandade att de tog del i någonting som var planerat innan världen ens blev till. Alla typer av mänskligheten var representerade i denna händelse. De fientliga och likgiltiga trodde att de behärskade hela händelsen. Av de som förrådde, förnekade och svek skulle några blev förlåtna, men inte alla. Var detta verkligen allt? Nej och åter nej.

De judiska ledarna var avundsjuka och makthungriga. De såg Jesus som ett hot och resonerade att det var bättre att han röjdes undan än att ockupationsmakten Rom gav sig på folket. Han hotade deras ställning och de ekonomiska vinster de åtnjöt i tempelkommersen.

Romarna såg honom som en potentiell upprorsmakare. Landshövdingen Pilatus hade sista ordet och det minsta han behövde var ett uppror rapporterat till kejsaren i Rom. Han hade redan problem med sin överordnade och vill inte chansa att den uppretade skaran som ropade ”korsfäst honom!” skulle gå bärsärkagång genom gatorna. Fastän Pilatus konstaterade att fången var oskyldig lånade han villigt ut sin maktapparat till denna grymma avrättning. Tja, denna jude var inte romersk medborgare så det var bättre att ta det säkra före det osäkra och snabbt undanröja hotet.

Skaran som följde Jesus och åt av bröd och fisk och såg sina sjuka helade var en ombytlig grupp. Inte mindre än en vecka sedan hade de slängt sina kläder framför den lilla åsna som han red på. De tog emot honom nästan som om han vore en kung. Euforian visste ingen gräns. Men det var en hel vecka sedan. Rykten och rädsla var allt som behövdes för att de skulle vända sig mot honom.

Jesus egna efterföljare darrade och höll sig borta, förutom en som vågade stå bredvid Jesu mor vid korsets fot ända fram till slutet. Resten sprang och gömde sig om man inte räknar en utav dem, Judas, som verkligen spelat Jesus fiender i händerna genom att förråda honom till sina banemän.

I det fördolda pågick någonting som endast Gud själv vet vidden av. Här i denna händelse blev Gud försonad med sin skapelse.

Endast genom denna man, Jesus, kunde detta hända därför att han var mer än människa. Aldrig svek han det moraliska ideal som Adam var ämnat till. Aldrig hade han den minsta upproriska tanke mot Gud. Alltid gjorde han Guds vilja. I honom fanns en som kunde bära bördan: det mänskliga i gudomlig renhet. Han var också Gud. Han var en värdig kämpe. Genom att denna man var mänsklig kunde han representera Adam, som syndade helt medveten och drog alla med sig när han föll, och i hans fullkomlighet var han den ende som mäktade med uppdraget.

Genom tiderna var blodet av ett offerdjur en symbol för denna händelse. ”Livet finns i blodet” står det skrivet. Ett oskyldigt djurs liv fick bli en bild för alla som ville vara försonade med sin Gud. De förstod inte vad det betydde förrän efter denna händelse. I Jesus blev allting tydligt och alla frågetecken rätades ut.

Hans Fader i himlen betalade ett oerhört pris för att visa alla varelser genom alla tider vad gudomlig kärlek innebar. Han överlämnade honom, sin mest älskade, till de som i sina väsen var onda och orena. Ingen kunde göra allt detta till Jesus förutom Gud själv och endast därför att Jesus gick med på det. (se Jesaja 53 nedanför)

Jesus bar världens synd i sin kropp. Vi kan aldrig föreställa oss hur det var för honom när Fadern lätt all sin vrede över synd passera över honom. Himlen blev svart, fåglarna slutade sjunga, jorden bävade och templets draperi revs itu. Döden besegrades i Jesus, för den kunde inte hålla honom kvar. Satan förlorade den makt han hade införskaffat genom Adams förräderi.

Jesus offrades, liv för liv, genom den helige Anden och till slut ropade han att det var ”fullkomligt fullbordat”.

Fortsättningen nedanför - # 1 Korsfästelsen, #2 Jesu Sista Ord på Korset

* Jesaja 53

Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?

Som en späd planta sköt han upp inför honom,
 som ett rotskott ur torr jord.
 Han hade varken skönhet eller majestät.
 När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

Han var föraktad och övergiven av människor, 
en smärtornas man och förtrogen med lidande,
 lik en som man skyler ansiktet för,
 så föraktad att vi räknade honom för intet.

Men det var våra sjukdomar han bar,
 våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt, 
slagen av Gud och pinad. 

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
 slagen för våra missgärningars skull.
 Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, 
och genom hans sår är vi helade.

Vi gick alla vilse som får,
 var och en gick sin egen väg, 
men all vår skuld lade Herren på honom.

Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig 
och öppnade inte sin mun.
 Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, 
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, 
så öppnade han inte sin mun.

Genom våld och dom blev han borttagen. 
Vem i hans släkte besinnar
 att när han rycktes bort från de levandes land,
 blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse?

Bland de ogudaktiga fick han sin grav,
 men hos en rik var han i sin död,
ty han hade ingen orätt gjort, 
och svek fanns inte i hans mun.

10 

Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. 
När du gör hans liv till ett skuldoffer,
 får han se avkomlingar och leva länge,
 och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.

11 

Genom den vedermöda hans själ har utstått
får han se[a] och bli tillfreds.
 Genom sin kunskap[b] förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga,
 och deras skulder är det han som bär.

12 

Därför skall jag ge honom de många[c] som hans del, 
och de starka skall han få som byte,
 eftersom han utgav sitt liv i döden
 och blev räknad bland förbrytare,
 han som bar de mångas synd
 och trädde in i överträdarnas ställe.

Fotnoter:

Jesaja 53:11 får han se Jesajarullen från Qumran och Septuaginta tillägger: "ljus".

Jesaja 53:11 kunskap betyder inte bara vetskap utan också gemenskap, här Messias syndfria gemenskap med Gud.

Jesaja 53:12 de många i betydelsen alla människor, se not till Matt 20:28.

*Text: BibleGateway.com

Bild

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-20 09:29 #1 av: Woodland

Korsfästelsen

Korsfästelsen anses som den mest bevisade händelsen i antiken.

Den bibelkritiska "Jesus Seminar" satte upp  kriterian att två oberorende källor ger en händlse en bättre chans för att vara historisk. Kända skeptiker Bart D. Ehrman citerar elva källor om korsfästelsen! Elva. Paul Maier (1960-2004 Professor i antikhistoria vid West Michighan University) sade "Mycket i den antika världen beror på ett vittne och två gör att det kan inte ifrågesättas."

Medicinsk information,  kritisk information och utombiblisk information finns för att stödja korsfästelsen, förutom Paulus som anses vara ett trovärdigt vittne. Det finns cirka 17 utombibliska källor där 12 nämner korset och detaljer runt Jesus död inom 100-150 år av Jesus liv.

Några av dessa är -

1. Tactitus, en romersk historier (55-120 efter Kristus) skrev att "Christus (Kristus)...led det extrema strafet under Tiberius regering genom händerna av en ac våra procurators, Pontus Pilatus."

2. Lucian, en grekisk satirist skrev "Kristna...tillber en man hittils denna dag...som...var korsfäst av den orsak..[De] tillber en korsfäst viseman..."

3. Mara Bar-Serapion en syrisk författare skrev "Inte dog den vise kungen för gott; han levde på de läror som han hade givet."

4. Josefus, judisk historiker skrev Pilatus dömde honom att korsfästas och dö." (det finns tvivel på resten av stycket men dessa ord anses äkta) Josefus nämner också Tiberius Kejsare.

5. En gnostik källa "The Gospel of Truth" "Jesus var spikad till ett träd."

6. Samariten Thallus skrev att "hela världen blev mörk."

7. Phlegon (80 efter Kristus) skrev om en eklips under Tiberius Kejsarens tid.

Se mer information i artikeln UPPSTÅNDELSEN.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-04-03 18:03 #2 av: Woodland

JESU SISTA ORD PÅ KORSET

"Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör" (Lukasevangeliet 23:34)

"Amen säger jag dig: Idag skall du vara med mig i paradiset." (Till rövaren som ber om en tanke - Lukasevangeliet 23:43)

"När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: 'Kvinna, se din son.' Sedan sade han till lärjungen:'Se, din mor.' Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig." (Till hans mamma Maria och lärjungen Johannes - Johannesevangeliet 19:26-27)

"Eli, Eli, lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig" (Matteusevangeliet 27:46)

"Jag törstar." (Johannesevangeliet 19:28)

"Det är fullbordat." (Johannesevangeliet 19:30)

"Och Jesus ropade med hör röst: "Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.'" (Lukasevangeliet 23:46)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.