Bibeln

Tolkning av liknelse om senapskorn och surdeg

2017-12-20 11:32 #0 av: setfree

Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker.  Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.” Mat 13:31

Hur kan ni tro att jag talade om bröd? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg.”  Då förstod de att det inte var för surdeg i bröd han varnade dem, utan för fariseernas och saddukeernas lära. Mat 16:11

Hur är er bild av dessa liknelser? Vad menar Jesus? Vad representerar fåglarna? är träd bra eller dåligt?Är det bra att trädet är stort?

Jag har som vanligt min bild av det, men är intresserad av er syn. Ju fler som skriver, desto bättre.

Anmäl
2017-12-21 08:21 #1 av: Woodland

I varje fall  där himmelriket nämns är det en positiv sak som åsyftas tänker jag. 

det större än alla örter och blir till ett träd -  I en av sina liknelser använde Jesus ordet träd (egentligen en buske) om senapskornen för att förklara  hur evangeliet skulle spridas fastän dess början var ringa och begränsad. Jag tycker trädet är bra. Jag tänker också på stenen i Daniels drömtydning. Detta med fåglar som bor i trädet då tänker jag mig att demoniska krafter med falska läror förstör i de synliga kyrkorörelserna. 

till slut blir alltsammans syrat - Och liksom surdeg genomsyrar mjölblandningen är Guds rikes evangelium  någonting som sprids i världen. 

Däremot i Matteus 16 använder Herren ordet surdegen om fariseernas och sadduceernas lära (vers 12) och detta är utan tvekan en negativ sak. 

Då tänkar jag på det som John Gertsner sade om Matteus 23 där Jesus  uttalar de  upprepade gånger "Ve er" över denna ecklesiastiska elit1. Elitens synd var att de hade genom tiderna dödat profeterna och Herren visste att nu smidde de planer för att döda honom,  Sonen.  Och denna elit  i sitt motstånd mot Gud hindrade3 "barnen" från att komma till Herren. (Ja tänker på den blinda mannen i Johannes 9 som uteslöts ur synagogan och därmed allt socialt liv.) Jesus ville samla Jerusalems "barn" så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni (eliten) ville inte.  Och följden känner vi till.  Guds ord är fantastiskt och konsekvent.      

 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig1. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn2, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte3. 38 Se, ert hus kommer att stå öde. 39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn." 

Vad har du för bild? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-21 08:45 #2 av: setfree

#1 Surdeg gör att brödet jäser och blir lite mer smakrikt och gott. Det blir mer attraktivt. Vad är det för fel med det kan man undra.

Om vi sockrar evangeliet och gör det mer "lättuggat" så är det som att använda surdeg. Ett evangelium som inte kräver att vi lägger ner vår gamla människa som ska dö.

Fåglar är en bild på demoner som kan bygga sina bon i den struktur som kommer sig av att vi urvattnar bibelordet. När kyrkan får politisk och ekonomisk makt så lockas "fel" personer dit som får inflytande över vad som predikas etc.

Min personliga tolkning är att satans listigaste drag är att ge kyrkan möjlighet till makt. Det är lätt att bli påverkad av pengar och makt. Vi kan se hur antalet kristna växer i länder med förföljelse som exempelvis Kina. I takt med den ekonomiska utvecklingen i Europa och USA så kan vi konstatera att kraften i evangeliet har minskat.

Jag lyssnade på ett bibelstudie nyligen där denna syn presenterades. Min tolkning har jag lagt till utöver detta. Nu kan man ju tycka att Fariséernas lära inte var lättuggad så bilden haltar lite. Man kan ju undra hur ett bröd blir utan jäst och surdeg som inte fanns för 2000 år sedan. Ska vårt kristna liv vara som att äta ett stenhårt bröd och inte smakar gott alls? Är det så det kristna budskapet ska presenteras?

Ni får gärna bygga på med andra tolkningar om ni vill eller om ni tycker att min tolkning är fel.

Anmäl
2017-12-22 09:37 #3 av: OlgaMaria

Tycker det viktiga är att låta kontexten tala för sig själv. 

Varför skulle himlens fåglar vara demoner eller onda människor? Jesus gör en positiv beskrivning av himmelriket som ett träd, som erbjuder boplats och trygghet. 

Himmelriket är som en surdeg. Surdegen är inget negativt här. Himmelriket är något som sprids och arbetas in i världen (degen).

Fariséernas och saddukeernas lära är en annan slags surdeg som också har kraft att sprida sig. Det gäller att lyssna efter himmelrikets surdeg/lära och ingen annan.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-12-22 10:21 #4 av: setfree

#3 Visst kan man se det så.

Fåglarna kan representera hednafolk. Trädet växer så att alla jorden folk kan ta sin boning i Guds rike. Jag är inte fast i min åsikt utan kan se olika tolkningar.

Orsaken till att jag startade tråden var en predikan på TV där en annan syn presenterades. Jag har nog tidigare sett det som något positivt att trädet växer upp. Jag blev lite förundrad över att man kan se det på olika sätt.

Varför tre mått mjöl? Betyder det något?

Anmäl
2017-12-22 10:39 #5 av: OlgaMaria

#4 Ja det är intressant med de tre måtten. Jesus verkar anspela på 1 Mos 18:6 där Abraham säger till Sara att ta tre mått mjöl och baka bröd.

Finns olika tolkningar om vad tre kan innebära. Men jag har lagt märke till många tredjedelar i profeterna och Uppenbarelseboken. Tänker att tre delar tillsammans kanske utgör en helhet och att himmelriket till slut har blivit spritt i de olika delarna.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-12-23 08:03 #6 av: Woodland

#2

Det fanns syrat och osyrat bröd i Gamla testamentet. De hade inte den sortens jäst som vi har idag. I den judiska symboliken var osyrat bröd det som gällde i templet. Oblaten som används i flera kyrkors nattvard skall efterlikna det. Missionärerna jag kände i Afrika berättade att det fanns recept på osyrat bröd som cirkulerade och som bakades för nattvarden.  

Ja, att förfalska evangeliet är en fruktansvärd synd så kanske surdeg är en passande liknelse. 

Som jag tänker mig: Den renaste tiden i kyrkan måste har varit under apostlarnas tid men även då fanns det falska lärare och läror som apostlar fick bekämpa. Jesus är historiens Herre och använde dessa jordiska riken att befrämja evangeliet. Som du skrev finns det alltid en fara i pengar och makt och det är på grund av vår fallna naturen.

Jag ser detta med evangeliets kraft som konstant. Historiskt sett har det funnits tider där det nästan verkade ha försvunnit bland ett folk och land men rätt som det är reser Gud upp några män och den helige Ande ger framgång. Flera experter anser att det var väckelsen i England på 1700-talet som räddade landet från att gå samma väg som Frankrike med dess "reign of terror".

Men å andra sidan kan vi också konstatera att det Herren varnade kyrkorna för i Uppenbarelseboken har skett. Turkiet har idag nästan ingen kristet vittnesbörd. Som det står på flera ställen i bibeln: Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare?

Nej, våra kristna liv bör vara en ljuvlig gemenskap med vår Herre. (Om vårt inre liv inte kännetecknas av detta bör vi fråga om vi har upplevt Herren över huvud taget.) Jag tycker vi skall presentera evangeliet som Guds kraft till frälsning. Vi skall vara ärliga och uppriktiga och som Paulus sade " För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några.   Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv skall få del av det." Denna briljanta man sydde tält och dess emellan debatterade han med judiska ledare och grekiska filosofer. Han gjorde detta under bra och dåliga förhållanden - allt för att sprida den goda nyheten. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-24 12:04 #7 av: Woodland

#3

Varför skulle himlens fåglar vara demoner eller onda människor?

Du kan ha helt rätt. Det behöver inte betyda detta men jag återknyter till andra liknelser som tistlarna och vetet. Och vers 4 i samma kapitel: "När han sådde föll en del av kornen på stigen bredvid, och fåglarna kom och åt upp dem" och förklaringen i vers 19 "Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar den människas hjärta, som hör de goda nyheterna om riket men inte tar dem på allvar. Och genast är djävulen där och plockar bort säden ur hjärtat." 

Samma koncept om fåglar finns i Uppenbarelseboken 18:2  "Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar."

John MacArthur påpekade i en predikan någonting som jag fann väldigt hjälpsamt i att förstå dessa saker.  När Jesus talade om riket i Matteus 13 hade judarna redan avvisat honom som Messias. Lärjungarna hade stora förväntningar om Jesus som Kung. Han berättade för dem att han skulle dö och det kunde de inte handskas med. "Vad hände med ditt rike?" Och i dessa liknelser berättade Jesus för dem om det som är mellanakten och det är att riket existerar invärtes i människans hjärta bland de som Herren frälser. Det lever vi i tills Kristus kommer tillbaka. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-12-25 11:54 #8 av: Condor

#0

 I Markusevangeliet bygger fåglarna bo i trädets skugga, men hur som helst, med himlens fåglar kan bara vara änglar vara menade. Demoner är ju helvetets fåglar.

 Himmelriket nämns ju på flera ställen, t.ex. Lukas 17:21

inte heller skall man säga: Se här! eller Där! Ty guds kungarike är i er mitt

En utförligare beskrivning finns i Tomasevangeliet:

Jesus sade: ”Om någon säger till er, se, riket är i himlen, då kommer ju himlens fåglar före er. Om de säger till er, riket är i havet, då kommer ju fiskarna före er. Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni lärt känna er själva, skall ni bli kända, och ni skall förstå att ni blivit födda av Livsanden. Men om ni inte lär känna er själva, ja, då lever ni i fattigdom, och ni är verkligen fattiga.”

 Himmelriket existerar alltså inte fysiskt och befinner sig inte på en plats på jorden eller annat ställe i universumet. Men ändå finns det överallt, omkring oss och i oss (på andlig nivå). Det är bara det att det är så litet att vi inte ser det om vi inte låter det gro och växa, men för den sakens skull måste det falla på en åker som man har plogat och inte på hård mark. Var och en av oss har sitt senapsfrö och sin åker i sig, men för att det ska bli till ett stort träd måste man ploga sin åker, dvs. man måste göra det som Jesus uppmanade folk till, som t.ex. rengöra sin bägare även inuti och ta bort sina bjälkar från ögonen. Då gror fröt och växer till ett stort träd. Först då lär man känna sig själv, dvs. sin gudomliga natur som vi föddes med. Vem som inte känner igen sig själv och sin gudomliga natur, han lever i fattigdom.

Det där med surdegen är också en sak som växer när degen jäser, meni jag gillar liknelsen med senapsfröt bättre.

Anmäl
2018-02-04 14:33 #9 av: unbreakable8

För det första tänker jag att senapsfröet faktiskt inte är det minsta av alla frön som finns.  Jag tror att surdegen kan ju vara både himmelriket eller som i fariseernas fall något dåligt, en förvillelse.  Det finns nog många surdegar i omlopp i världen idag.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.