Kyrkan

Visioner, upplevelser - Sanna eller Falska?

2013-02-12 12:56 #0 av: Woodland

Nytt ämne flyttat hit från denna tråd.

#67 skrivet av Mirjam76    2013-02-12 09:25

Hur ska man veta 100% att en vision eller upplevelse är från Gud?

Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken. Matt 10:27

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-12 13:52 #1 av: Camillhe

Det är väldigt bra frågor. Man kan skriva mycket om det och jag tror att jag redan i en annan tråd försökt svara på detta.

Bibeln är fullständig. Det ska inte komma några nya visioner eller profetior som inte redan finns skrivna i Bibeln. Så när man läser om en vision eller upplevelse är första steget att pröva den mot Bibeln. Stämmer den med Guds ord? Ja då kan den vara äkta.

Sen får man titta på sammanhanget där visionen/upplevelsen gjordes.

Mohammed hade tx en hel del visioner om Jesus och andra från bibelberättelserna, men vad ledde hans visioner till? Jo Islam.

Så frukten av visionerna visade inte på Gud, eller kärnan i kristen tro dvs säga Jesus som Guds son och hans offer.

Det finns många exempel och några har vi berört i den andra tråden.

Anmäl
2013-02-12 14:31 #2 av: [Mirjam76]

Vill du länka till den tråden är du snäll :)

T ex så är det en kristen man som fått visioner om väckelsevåg över ett land. Jag hade fått något liknande till mig. Det var som en bekräftelse på vad han hade sett. Hur kan jag vara säker på att det var från Gud?

Anmäl
2013-02-12 14:34 #3 av: Woodland

Varning M!  Detta är ett långt inlägg.   Man kan skriva mycket om detta men jag ger lite grundläggande vägledning.  Flera människor kommer säkert att skriva sina synpunkter om detta och jag kommer delvis att upprepa vad Camillhe skrev.  

 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 1 Joh. 4:1

Vi har en befallning att pröva det som framhålls att det kommer direkt från Gud, (bibeltolkningar och läror, en upplevelse, visioner osv.) För att kunna göra detta bör vi känna till Bibelordet och vara måna om att lära oss allt det som kännetecknar Herrens sanna verk.  

Det är många som tar Jesu ord i Matt 7:1 (Döm inte, så blir ni inte dömda.) som ett förbud mot en granskning av dessa saker.  Men Jesus talade om någonting helt annat i Matteus evangeliet.    

Ordet - Först och främst är Bibeln färdigskriven så inga nya uppenbarelser är godtagbara.  Att efter att man ha överbevisats, godkänna och ta till sig saker och ting på det andliga planet som strider mot Guds ord, är att förråda Jesus och förneka Honom och vad Han har gjort.  Så allvarligt är det.  I de flesta fall avviker falska läror så pass mycket från Guds uppenbarelse i ordet att de är lätta att avfärda. Andra behöver mycket mera granskning.  Även  Lite surdeg syrar hela degen. (Gal 5:9, 1 Kor 5:6)  Den kristne bör eftersträva att hålla sig till Guds uppenbarelse och var nöjd med det som Herren har visat genom tiderna. 

Guds ord är tillräckligt enkelt att förstå så att genom Den Helige Andes ledning bör vi kunna hålla oss ifrån falska läror. Man läser i trådarna här hur t.o.m. nyfrälsta har kunna "urskilja" bara genom en inre maning.  De kan inte klä det i ord ännu men de upplever Guds smörjelse som Johannes skrev om i 1 Joh. 2:27  Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.  Efterhand som de lär sig genom att de underordnar sig sina lärare i församlingen kommer de att förstå och kunna klä sin upplevelse i ord och föra det vidare.  (Jag vill påpeka att jag har mött människor som tar denna vers som ett förbud mot att underordna sig lärare, men vi vet om vi jämnför versen med andra verser, ser vi att Gud har placerat lärare i sin kyrka.)   Denna smörjelse är den Helige Andes inre maning bl.a.

När jag var yngre kom jag i kontakt med individer som ville ha "mer" och sökte en "fördold" kunskap i det andliga livet.  Under några år sögs jag med i detta.  Det verkade så djupt och andligt.  Jag kommer ihåg att när jag läste verk som de höll för djupa sanningar skrivna av sina lärare var det ologiskt - jag kunde inte få det att gå ihop!  Men mystik var det med ett sken av andlighet!  Nu när jag går igenom dessa texter ser jag hur röriga och fattiga de är.  Idag kan jag plocka isär dem, förklara deras brister för andra och avfärda dem väldigt lätt.  Kunskapen har kostat men är värd priset och i och med att jag själv föll i detta dömer jag inte personer som också fallit och är fast i det  (Matt 7:1) utan försöker att sprida ett sannt evangelium så gott det går.) 

Visioner - är inte så vanliga som många vill göra gällande.  Ibland är de önsketänkande, fantasier, osv. som ofta kommer i ett passivt mentalt tillstånd.  Visionerna vi läser om i Bibeln är givna under fullständig medvetenhet. Den förstärker Guds ära och Person och kolliderar inte på något endaste sätt med vad som står i Bibeln.  När en människa möter Den Helige Ande och får visioner leder det ofta till en nästan förkrossande känsla för jaget och även det undermedvetna.   Upplevelsen leder till en stor sann ödmjukhet och  Paulus skrev till Timoteus ang falska bekännare "ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft."  2 Tim. 2:3:5

Drömmar  - är oftast resultat av undermedvetna strömningar och kommer att dyka upp när hjärnan sorterar dagen i sömnen.  Om de är röriga och otydliga går de lätt att avfärda dem.  

Upplevelser - I och med att troslivet är svårt och ofta känns torftigt vill vi uppleva och känna.  Detta är mänskligt och Gud i sin barmhärtighet låter oftast sina nya barn ha härliga känslor och förnimmelser av Hans närhet och omsorg.  De får även andra bevis i livet som de ser Hans närvaro i.  Men han lämnar inte sina små där utanleder dem fram även i långa tider när det känns torrt och svårt.  Endast i dalarna växer vi.  Det är inte halleluja stunderna som är de mest välsignade alltid. 

När det gäller väckelse är de många som är helt inställda på det. Väckelse blir till en avgud!  Vi skall söker Guds ära och det är inte alls säkert att Han kommer med väckelse.  Det är helt upp till Honom.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-12 16:14 #4 av: [Mirjam76]

Tack för info. Tar lite tid att ta in allt, men något jag reagerade på är UPPLEVELSER.. att troslivet skulle kännas torftigt.. vilket det ju ibland kan göra!

Men jag har varit med om massor av ingripanden ,helanden, upplevelser med Gud. Mest var det ju i början när jag blev frälst. Då var jag runt 16 år. Men det är ju vad jag hört "smekmånad" eller nåt sånt. Men mina upplevelser höll i många år, men sedan hände saker i mitt liv som gjorde att jag gled ifrån Gud och föll in på fel spår i livet.

Men nu är jag ju tillbaka hos Jesus och sakta men säkert känner jag  den HA närvaro i mig.


Anmäl
2013-02-12 16:30 #5 av: [Mirjam76]


Kan berätta om en annan gång för många år sedan, när jag och min syster var på bönemöte. Vi blev jättepåverkade av den HA och började fnittra och skratta och alla andra blev ju lite irriterade och bad oss att vara lite tysta, men sedan  började jag känna stark hetta just precis där mjälten sitter... även min syster kände samma sak.  Nåt måste Gud gjort där.. men varför just där vid mjälten undrar man?  

Vad Gud gjorde, det kan nog bara Han själv veta och vi kanske inte ens ska veta om det.

Anmäl
2013-02-12 16:47 #6 av: Camillhe

Här är en mycket bra sammanställning skriven av Lennart JAreteg om hur man prövar "andarna":

Innehållsförteckning – Nio testpunkter

Här är vårt besiktningsprotokoll med nio testpunkter som vi skall gå igenom noga en efter en:

1. Varje ande som bekänner att Jesus ÄR Kristus och Gud, som kommit i köttet, han är från Gud

2. Förkunnelsen skall stämma med summan av Guds Ord

3. Den Helige Ande är Gud och inte något ”det”

4. Den Helige Ande är HELIG

5. Den Helige Ande pekar bara på Jesus och inte på sig själv

6. Den Helige Ande överbevisar om synd, rättfärdighet och dom

7. Vi skall inte be till den Helige Ande

8. Den Helige Ande kan inte ÖVERFÖRAS genom handpåläggning

9. Den Helige Andes gåvor fördelas på människor så som HAN vill

Anmäl
2013-02-12 20:04 #7 av: Woodland

Det är underbart att du är tillbaka hos Herren. Jag blir så glad när jag läser att du vill vara Hans.

Det du beskrev om vad som hände dig och din syster på bönemöten så upplevde Wesley bröderna något liknande en gång på vägen hem från en gudstjänst på 1700 talet. De var redskap som fick se tusentals komma till Gud under sin livstid. Deras predikningar och sångar är ännu tillgängliga. (Jag skriver allt detta för att du skall förstå att det som kommer härnäst är inte ett mått på din ställning hos Gud.) De drabbades av skratt och ett sådant kraftigt skrattanfall att de föll till marken. Upplevelsen pågick en stund. De ansåg att det var ett angrepp från Satan. I vissa kretsar idag anses hejdlöst skratt vara från den Helige Ande!

Det är inte ovanlig att när man som frälst kommer ut ifrån okulta rörelser och upplevelser att fienden vägrar släppa sitt grepp och gör anfall mot den nyfrälsta. Man kan se och uppleva saker som är lika falska som förut och lika farlig för han gör sig till en ljusets ängel och vill härma andliga upplevelser som Herren ger. Den nyfrälste tror att det nu är Herren som är i farten men det är det inte. (Jag talar av egen efarenhet) Dessa saker kan hända i bön, under gudstjänst, i sömnen osv. Det är så lätt att falla för detta för man har lätt att tro att endast Gud är i farten på bönemöten osv. Därför måste allt prövas. Listan Camillhe postade är allmänt vedertagen hos de kristna.

Varför Gud tillåter detta vet jag inte. Kanske är det så att vi skall lära oss skillnaden mellan sant och falskt, se vad finns i våra egna hjärtan och förstå att vi måste vandra nära Herren. Här gäller det att vänder om ännu en gång. Man skall inte söka eller förvänta sig upplevelser. Man bör ta tag i ens sinne och försöka inte tänka på eller önska dem. Studera bibeln och fördjupa dig i Guds ord ännu mera än vad du gör idag. Sök efter Herren i ditt sinne och hjärta genom att lära känna Hans visdom och väg för dig. Det kräver viss möda men genom att be till Herren att Han skall skydda dig från falska upplevelser och genom att du drar dig närmare Honom kommer dessa falska upplevelser att avta.

Bibellärarna jag lyssnar till berättar att människor som söker efter upplevelser får precis vad de önskar sig. De ignorerar varningar från ordet och söker efter allt annat är Jesus själv. Herrens dom kommer över dem och de överlämnas till falska läror och upplevelser. Som ett exempel i skriften hänvisas bland annat till Israels upplevelser i öknen när de ville ha både det ena och det andra. De fick som de ville men Gud straffade dem. Paulus varningar i 2 Tim 4:1-4 är väldigt aktuella idag.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-12 21:14 #8 av: [Mirjam76]

Woodland, ja det här hände alltså innan jag började hålla på med New Age. 

Nej, jag får inte ihop det, något som inte stämmer här. 

Den nyfrälste tror att det nu är Herren som är i farten men det är det inte. (Jag talar av egen efarenhet) Dessa saker kan hända i bön, under gudstjänst, i sömnen osv. Det är så lätt att falla för detta för man har lätt att tro att endast Gud är i farten på bönemöten osv.

Så allting jag varit med om med Gud skulle vara falskt?. Tror inte ett dugg på det. Det finns ju även vargar bland fåren, ulv i fårakläder och HA har nu en tid sagt att något inte stämmer här.

Jag vill en levande relation med Jesus.

Anmäl
2013-02-12 21:37 #9 av: Camillhe

Så är vi där igen Mirjam, när du inte får medhåll så är det för att Den Helige Ande inte är närvarande på sidan. Det har du skrivit tidigare och det blir ganska tröttsamt att läsa. Det står dig fritt att tro som du vill, att tänka som du vill och att debattera för din sak och det du tror på. Men det är fult att försöka slänga sådant i ansiktet på människor som lägger ner mycket tid och engagemang på att samtala med dig.

Det är ingen tävling i vem som har mest av Den Helige Andes närvaro i sina liv. Det handlar om att leva nära Gud och försöka förstå Hans ord. Det är det enda som betyder något.

Anmäl
2013-02-12 21:47 #10 av: [Mirjam76]

Snälla Camillhe, jag har väl aldrig påstått att det är en tävling. Jag var seriös med mina frågor ang visioner och upplever och när jag får svar som att "det inte är Gud, utan Satan"... ja då blir man ju RÄDD!  Det kommer definitivt inte från Gud att inge någon tvivel och fruktan.

Jag vill gärna diskutera upplevelser för att jag undrar hur andra kristna upplever kontakten med Gud. Jag tycker du blev väldans otrevlig nu. 

Det är ju inte första gången ni "tröttnar" på mig. Jag debatterar inte heller.

Men nu tycker jag att det räcker. Ni verkar vara fördömande mot mig. Så jag putsar av dammet och lämnar detta forum.

Anmäl
2013-02-12 22:37 #11 av: Woodland

# 8

Så allting jag varit med om med Gud skulle vara falskt.

Det är omöjligt för mig att säga att allting du har upplevt har varit falskt.  Jag har inte påstått det heller utan påpekat att mycket gudfruktiga Gudstjänare har upplevt liknande saker som av somliga skulle tolkas som en välsignelse när det i själva verket var ett anfall från fienden.  Jag står inte över Wesley bröderna.  Kan de har angripits så kan vem som helst  vara ett mål i Guds rike.  Vad var det Jesus lärde sina lärjungar?   "fräls oss ifrån ondo" (den onde).

Att tro att Gud bara ger ljuvliga känslor är inte alls i linje med Guds ord.  När Han korrigerar oss är det allt annat än ljuvligt.  Korrigeringen är ett bevis på barnaskap hos Honom*.   Det jag skrev är inte bara på skriftens grund men också den kunskap som Gud gett sina apologetiker i den kristna tron.  Så man måste fråga sig om den Helige Ande gör ett undantag med en individ eller är det Han har visat sina tjänare genom tiderna gällande ännu idag för alla.

Jag vill en levande relation med Jesus.

Ja, underbart.  Och Han vill ha en levande relation med dig.  Den sker i ljuset av sanningen i Hans ord.   Blir du illa berörd över vad jag skrev får du ta en paus för dig själv och överväga sanningshalten i det.  

*Hebreerbrevet 12

Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner:

Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet,
när du tuktas av honom.[a]
Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son
som han har kär.

Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far?Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.

Men var så säker att du kommer inte undan Hans kärlekshandlingar med dig.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-13 11:46 #12 av: Camillhe

Mirjam, du måste förstå att vi reagerar när du flera gånger anklagar denna sidan för att inte ha HA som du kallar det. Så säger man inte. Det är ett väldigt barnsligt sätt att uttrycka sig. När vi tycker att någonting inte stämmer överens med bibeln, då lägger vi ner tid och engagemang att visa varför vi inte tycker det. Och då har du i din tur möjlighet att göra precis samma sak och då kan vi resonera om saker. Vi kanske aldrig kommer fram till samma slutsats, och det är ok. Vi kanske aldrig kommer att tycka lika om allt, det är också ok. Du skriver väldigt mycket om dina upplevelser och jag förstår att de är viktiga för dig. Jag kan också förstå att det är en oerhört skrämmande tanke för dig att en del av dom kanske inte var från Gud. Det vi uppmuntrar till är att pröva dina upplevelser, visioner och drömmar mot Bibeln, och vi försöker ge dig verktyg för att kunna det. Woodland säger inte att alla dina upplevelser är från Satan, då får du läsa igenom hennes inlägg en gång till, noggrant.

Om dina upplevelser, drömmar och visioner var från Gud så håller de ju att prövas mot Guds ord, eller hur? Som kristen behöver man inte vara rädd. Gud beskyddar oss, däremot så måste man våga se in i sitt inre och ödmjuka sig inför Gud och be Honom visa en vad som är rätt och fel. Jag har också haft upplevelser i livet som jag trott var beröring av Den Helige Ande, men som jag sen tvingats svälja min stolthet och fått inse att vissa av dom faktiskt var jag själv som drogs med i atmosfären omkring mig, eller att jag sökte efter känslomässiga kickar för det var så jag trodde Gud kommunicerade och det var så jag blev upplärd att det skulle vara när man var kristen. Jag kommer från en karismatisk bakgrund, kyrkligt sett, och har haft min beskärda del i livet av predikanter som predikat en mkt obiblisk lära som min omgivning tog emot utan att pröva mot Guds ord.

Du skriver att vi har tröttnat på dig innan. Det stämmer inte. Vi har hela tiden välkomnat dig tillbaka efter att du avslutat dina konton och sen dykt upp igen med nya nick. Det är du som valt att lämna sidan flertalet gånger för att du inte tyckt om det vi skrivit och för att du låter känslorna ta överhanden, istället för att bara ta en paus när diskussionerna blivit för jobbiga så går du till drastiska åtgärder.

Jag vill inte att du lämnar sidan, jag tror du har mycket att vinna på att samtala med oss och jag tror att vi alla kan lära oss saker av varandra. Men du kan inte förvänta dig att få medhåll i allt.

Jag och Woodland har inte heller exakt samma syn på en hel del saker, ta homosexualitet som exempel. Jag har en helt annan uppfattning ang. det än de flesta kristna. Och jag kommer troligtvis aldrig att få medhåll, men det är ok. Jag framför det jag tror på och lägger fram mina argument, jag lyssnar på andras argument och jag vet vad jag tror. Det är möjligt att min förståelse av Guds ord i detta ämne är fel, och då ber jag Gud att visa mig det.

Anmäl
2013-02-13 22:14 #13 av: alexaa

Jag skrev förut att jag rekommenderade boken himlen finns på riktigt. Och nu vill jag bara tacka dig som skrev att man skall vara försiktiga med såndana böcker. Och jag har funderat länge att vad ska jag tro är boken sann? Men så pratade jag med en vän och hon hade hittat en blogg om en som prövade boken mot vad som står i bibeln. Och det höll inte till vad skriften säger. Jag minns inte exakt addressen men sök på Google azerhay.wordpress.com eller något liknande så borde du hitta dit. Men än en gång vill jag tacka er för att ni fick mej att öppna ögonen och inte tro på allt utan testa det om det håller med vad bibeln säger. tack!

Anmäl
2013-02-13 22:33 #14 av: Camillhe

Blir jätteglad att läsa att du hade hjälp av inläggen här. Du är varmt välkommen att samtala vidare om frågor som kan uppstå.

Anmäl
2013-02-17 07:43 #15 av: [Mirjam76]

Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar.2Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. 

3Den som vågar äta skall inte förakta den som inte gör det; den som inte vågar äta skall inte döma den som vågar, Gud har ju godtagit honom. 4Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? 

Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte, ty Herren är stark nog att hålla honom upprätt. 

5Den ene gör skillnad på dagar; för den andre är de alla likvärdiga. Var och en skall vara fast i sin övertygelse. 6Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren; han tackar ju Gud. 

Den som inte äter avstår med tanke på Herren, och han tackar också Gud. 7Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. 8Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. 9Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. 10Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol. 11Ty det är skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böjas, och alla tungor skall prisa Gud.

12Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.

Rom 14:1-

Anmäl
2013-02-17 13:45 #16 av: Woodland

Dessa verser är underbara och till god hjälp för oss när det gäller bedömning av matvanor, firande av dagar osv. Dessa verser kan dock inte användas för att försvara bibelstridiga läror eller praxis. Vi har mängder av andra verser som är mera träffsäkra när det gäller det.

Och det är en oerhörd tröst att oavsett om den troende lever eller dör så hör h/h Herren till. Det gör det ännu mera angeläget för oss att hålla oss till vad som är sant, gott och rent och inte blanda ihop saker som skadar vårt vittnesbörd. Detta är verkligen den Helige Andes förtjänst.

Ingen här har "dömt" någon utan vi har bara utövat urskiljning gällande andliga företeelser. Kunskapen i dessa saker har kostat på. Det är ingenting som skrivs utan att man känner ett stygn i hjärtat. Man måste lära sig att det finns en skillnad mellan vad som kommer från Herren och vad som kommer från oss eller, ännu värre, fienden. VEM som helst som vandrar med Gud på livets väg kan frestas och falla på den punkten. Du är lika älskad för det!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-17 14:08 #17 av: [Mirjam76]

"Dessa verser är underbara och till god hjälp för oss när det gäller bedömning av matvanor, firande av dagar osv."

Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren. Men det som går ut ur munnen, det gör människan oren.”

Matt 15:11

Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Matt 15:18

Tror du Jesus menar att man pratar om MAT/föda här?

Anmäl
2013-02-17 14:12 #18 av: [Mirjam76]

"Ingen här har "dömt" någon utan vi har bara utövat urskiljning gällande andliga företeelser."


Hur menar du att ni har utövat urskiljning? Hur vet du att det ni får till er kommer från Gud, samtidigt som ni snabbt dömer ut andras upplevelser?

Anmäl
2013-02-17 14:15 #19 av: [Mirjam76]

"Man måste lära sig att det finns en skillnad mellan vad som kommer från Herren och vad som kommer från oss eller, ännu värre, fienden. VEM som helst som vandrar med Gud på livets väg kan frestas och falla på den punkten."

Menar du att du redan lärt dig allt det? Menar du att du övervunnit alla kommande frestelser?

För ni ÄR snabba till att döma andras upplevelser och det känns inte alls till uppbyggelse eller av kärlek. 


Anmäl
2013-02-17 14:22 #20 av: Camillhe

I denna tråden har vi skrivit om HUR man bör pröva sina upplevelser. Ingen har gått in och sållat bland dina och sagt att DEN upplevelsen kom från Gud, men DEN kom från ngt annat.


Anmäl
2013-02-17 14:28 #21 av: [Mirjam76]

"Det du beskrev om vad som hände dig och din syster på bönemöten så upplevde Wesley bröderna något liknande en gång på vägen hem från en gudstjänst på 1700 talet. De var redskap som fick se tusentals komma till Gud under sin livstid. Deras predikningar och sångar är ännu tillgängliga. (Jag skriver allt detta för att du skall förstå att det som kommer härnäst är inte ett mått på din ställning hos Gud.) De drabbades av skratt och ett sådant kraftigt skrattanfall att de föll till marken. Upplevelsen pågick en stund. De ansåg att det var ett angrepp från Satan. I vissa kretsar idag anses hejdlöst skratt vara från den Helige Ande!"

Men jag har förtstått att vi inte har riktigt samma bibelsyn. Nu får ni åter härbärgera i ERAT forum. Finns andra bra forum för uppbyggelse och i kärlek. Där pratar vi inte om satan. Där fokuserar vi på JESUS. Tack för mig.

Anmäl
2013-02-17 15:12 #22 av: Woodland

# 17

Tror du Jesus menar att man pratar om MAT/föda här?


Ja och nej.  


# 18


Hur menar du att ni har utövat urskiljning? Hur vet du att det ni får till er kommer från Gud, samtidigt som ni snabbt dömer ut andras upplevelser?


I inlägg # 3 och 7 finns de olika kriterier som vi har fått av de som har gått före oss och som är baserade på Guds ord.  Listan i #6 är klassisk.


# 19

Menar du att du redan lärt dig allt det? Menar du att du övervunnit alla kommande frestelser? För ni ÄR snabba till att döma andras upplevelser och det känns inte alls till uppbyggelse eller av kärlek. 

Det jag skrev i mina inlägg har jag erfarenhet av - svar ja.  Det är därför jag upplever erkännadets smärta.   Syndfrihet är ingenting jag åberopar.  Därför jag känner till kraften i min eget fallna natur (contra den nya naturen vi får i omvändelsens under) är jag försiktig med vad jag anammar som andligt.  Och p.g.a. allt detta dömer jag inte dig.

# 21

Detta ämne är av stor vikt och intresse för många.  Jag är uppriktig glad att du stälde frågan och förhoppningsvis blir Camillhe's och mina svar till nytta för andra.  Det är synd att du inte kan se fördelen med dem.  Men jag önskar dig allt gott.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2013-02-20 23:29 #23 av: NiklasTyreso

Läser man gamla testamentets förbud mot att följa falska profeter framgår där att en falsk profet lär ut avfall från lagen.

Inom kristendomen har det omtolkats så att en falsk profet kommer med budskap som leder bort från tron på Jesus.

Anmäl
2013-02-21 10:29 #24 av: [Mirjam76]

Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlarmed mig, han skingrar. Matt 12:30

-------------------------------------

 Därför att de inte höll sig till tron utan ville hålla sig till gärningarna. De snubblade över den stötesten 33som skriften talar om: Se, i Sion lägger jag en sten som man snavar på, en klippa som man stöter emot. Men den som tror på den skall inte stå där med skam. Rom 9 : 32

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.