Kyrkan

Treenigheten

2011-11-14 17:53 #0 av: jeessiikaa

Vet inte riktigt om det här är rätt ställe att fråga men jag skriver här ändå :)

Jag har en läxa, där man ska förklara vad "treenigheten" är för något, jag har kommit fram till att det hör ihop med "Fadern, sonen och den helige anden" men finns det någon bättre förklaring? :)

Anmäl
2011-11-14 22:34 #1 av: Woodland

Du kan börjar här kanske.    Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-15 15:54 #2 av: jeessiikaa

tack så mycket! :P

Anmäl
2011-11-21 10:25 #3 av: Mona22

Fy vad invecklat.....Obestämd

Anmäl
2011-11-21 12:31 #4 av: scout

En enklare förklaring som borde räcka för att kunna svara på en skolfråga är att i grunden är begreppet "Treenigheten" ett teologiskt begrepp, alltså ett begrepp som har sitt ursprung i religionsforskningskretsar och inte ett Bibliskt begrepp.

Treenigheten är mycket riktigt som du redan funnit själv en beskrivning av förhållandet mellan Gud/Fadern, Sonen och den Helige Anden. Men i Bibeln beskrivs deras förhållande till varandra aldrig som just en treenighet. Utan det är alltså religionsakademikers försök till att förstå hur förhållandet ser ut.

På sätt och vis är det den ganska bra beskrivning.

Treenigheten avbildas ofta som en triangel där Gud, som också kallas Fadern eftersom han är alltings upphov, alltings skapare enligt den Kristna tron finns i toppen av triangeln. I de båda andra hörnen finns Sonen, som är Jesus Kristus, människans frälsare, dvs räddare och Den Helige Anden, som är satt till att vara människans hjälpare för de kristna här på jorden.

Att de tre blidar en enighet består i att de alla på samma gång representerar den kristna Gudomligheten, som är en. De är alltså inte tre gudar som är överens om saker utan de är alla tre delar av samma Gud. Jesus är alltså en del av Fadern och Fadern en del av Jesus och detsamma gäller för den Helige Anden, som är en del av de båda andra.

De utgör alltså inte en traditonell hierarki i mänsklig mening där Gud isf skulle vara överst och sen kommer Jesus och sist den Helige Anden, utan man skulle kunna säga att i Gud finns bara en nivå. Men i honom finns olika funktioner av att representera Fadern och Sonen och den Helige Anden. Men de har alla den gudomliga statusen och är sprungna ur samma gudomlighet.

Jesus uttrycker detta i nya testamentet med att säga saker som att "jag är i Fadern och Fadern är i mig", som på ett förhållandevis enkelt sätt kan uttrycka den här enigheten.

Hoppas detta kan vara till hjälp och lycka till med din skoluppgift!

 

 

Anmäl
2011-11-21 13:56 #5 av: Mona22

Tycker faktiskt det låter som personlighetsklyvning när de försöker beskriva hur det ligger till Obestämd.

 

 

Anmäl
2011-11-21 23:56 #6 av: Woodland

# 5

Vi vet att du håller dig till Vaktornets synsätt.

Den kristna Guden är tre personer i ett väsen. Det är inte detsamma som tre gudar.

 

# 4

Scout

Som du kan förstå har vi haft flera diskussioner om Treenighten här på JiF.

Du skrev - Men i Bibeln beskrivs deras förhållande till varandra aldrig som just en treenighet. Utan det är alltså religionsakademikers försök till att förstå hur förhållandet ser ut.

Konceptet finns och beskrivs som en treenighet men ordet treenighet är inte i bibeln.  Var det detta du ville säga kanske? Det kan vara lite knivigt att uttrycka eller förklara.

Du skrev - Men i honom finns olika funktioner av att representera Fadern och Sonen och den Helige Anden. . . De är alltså inte tre gudar som är överens om saker utan de är alla tre delar av samma Gud. Jesus är alltså en del av Fadern och Fadern en del av Jesus och detsamma gäller för den Helige Anden, som är en del av de båda andra.

Denna beskrivning är inte helt korrekt.  Det är modalism.

Gud är unik.  Den kristna Guden är tre personer i ett väsen. Det är inte detsamma som tre funktioner som representerar Fadern, Sonen och den Helige Ande.  Gud är inte 1/3 Fader, 1/3 Sonen och 1/3 Ande utan var och en är Gud och jämnställd med den andra och alla har  vad som kännetecknar personlighet.  James White (Grekisk språklärare och teolog skriver i sin bok “The Forgotten Trinity”  - difference in function does not indicate inferiority of nature. Övers. - funktionsskillnader bevisar inte naturskillnader.

MVH

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-22 09:37 #7 av: Mona22

#6 jag kan tänka själv faktiskt och jag har inte fått en vettig förklaring hur det kan vara så invecklat och att inget annat är på samma sätt som Gud påstås vara. Min man som är icketroende kan inte heller acceptera att det ska vara en personlighetskluven gud och därför kan han inte tro på någon gud om det verkligen skulle vara så det ligger till.

Bara för att det är allmänt vedertaget behöver det väl inte betyda att det är rätt ? Gud är frid och detta ger verkligen inte frid i mitt sinne, bara total förvirring, och jag är inte ensam...

Anmäl
2011-11-22 11:22 #8 av: OlgaMaria

Jag tror några saker... =) Detta, för det första:

Rom 11:33-36
O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!
Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.
Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare?
Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen?
Av honom, genom honom och till honom är allting.
Honom tillhör äran i evigheter, amen.

Vi kan inte förstå Gud, om vi kunde det skulle han kanske inte vara Gud!?

 

För det andra, tror jag att allt som Gud har gjort för att uppenbara sig för oss, genom Bibeln, ingripanden, Sonen och Anden, har han gjort för vår skull. Vi är hans avbild, hans barn och den brud han tänker komma tillbaka till för att fira bröllop med. =) Vi är de förlorade barnen som blev återlösta och befriade.

Allt Gud har gjort har han gjort för att förklara för OSS vem han är och vilka vi är för honom.

Korsfästelsen var för vår skull. Att Sonen kom var för vår skull. Att Anden bor i oss idag är för vår skull.

Jag tror att det skulle kunna finnas många ord för att förklara Gud men något som är framträdande i Bibeln är Fadern, Sonen och Anden. Kanske är de orden förvirrande för vissa, men tänk om det är så att Gud valt att uppenbara sig som Fader, Son och Ande därför att det är precis det vi behöver. Vi behöver en skapare, en återlösare och en hjälpare. Vi behöver också en kärleksfull långt-bortom-allt-helig-helig-helig Fader, men också en mänsklig vän eller bror som visar oss vad Gud tänkt att en människa ska vara, men också den där inre kraften och styrkan Gud-i-oss.

Tänk om det är så att vi behöver allt detta och att det är därför Gud valt att vara den han är, Fader-Son-Ande.

Jag tror vi bedömer Gud fel om vi tänker att det inte går ihop att vara både Fader och Son. Om det behövs en Fader och en Son för att återupprätta vår relation till Gud så är det klart att Gud kan vara det för oss. Sonen gick inte på jorden och hade en relation till Fadern för att han var Son i första hand. Han gjorde det därför att det behövdes, för att vi behövde just det och inget annat. Vi behövde en mänsklig förebild, någon som kom nära oss och visade och öppnade vägen tillbaka till Gud. Gud är den som längtar efter oss, HAN kom i form av en Son för att visa oss vägen till honom.

Läs Hebr 1:10-12

Och:
Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.
De skall gå under, men du förblir.
De skall alla nötas ut som en klädnad.
Som en mantel skall du rulla ihop dem,
och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme,
och dina år har inget slut.

Hebr 1 handlar om Sonen, vem han är och vad GT säger om Sonen. I dessa verser citeras psalm 102, en psalm som i sin helhet är tillägnad Herren (Jehova), Fadern. I Hebr rycks några av verserna (vers 26-28) från den psalmen ut och får nu handla om Sonen. Hebreerbrevets författare visar att de ord som talar om Herren, gäller Sonen. Sonen är Gud.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-22 11:42 #9 av: OlgaMaria

Lägg märke till verserna från Rom 11 som handlar om Gud:

Av honom, genom honom och till honom är allting.
Honom tillhör äran i evigheter, amen.

 

Jämför 1 Kor 8:6

Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

 

Rom 11 handlar om Gud, att vi är genom honom. Men 1 Kor 8:6 säger att vi är genom Jesus. Kan man bli mer likställda?

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-22 14:22 #10 av: Woodland

#8

Du skrev många bra saker i ditt inlägg och jag förstår att din poäng är Guds stora kärlek för människan.

Du skrev - Tänk om det är så att vi behöver allt detta och att det är därför Gud valt att vara den han är, Fader-Son-Ande.

Visst  åtnjuter vi Guds godhet i frälsning osv.!  Men att påstå att det är därför Gud valt att vara Fader-Son-Ande  är att framhålla att Gud i personlighet och väsen "gjorde sig" till något för människan.   Han är densamme från evigheternas evigheter.

Sonens relation till Fadern är av evighet.  Relationen hade varit lika djup och bestående oavsett om Han blev människa eller inte.  Gud är total själv-tillräcklig. Fadern gav Sonen och Sonen offrade sig genom Anden och detta är en kärlekshandling dem emellan som vi  inte kan fatta i sin helhet.  Vi människor är handlingens ämne eller kärleksobjekt. Effekten av kärlekshandlingen är vår frälsning.  Och det är stort.

Detta är inte för att kritisera för kritiken skull utan för att belysa Treenighetens skönhet i det kristna arvet.  Jag hoppas du och Scout förstår det.  Inget illa menat!  Glad

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-22 14:26 #11 av: Woodland

# 7

Håller med Theresia att vi kan inte förstå Gud fullt ut men om vi bekänner oss till den kristna tron måste vi också ta på allvar förklaringen som den primitiva kyrkan och dess djupt tänkande efterträdare utmejslade genom mycket studier och bön.  Och det är deras förklaring av Gud (i Treenighten) som håller när det gäller Guds försonings giltighet för alla människor och den är bekräftad i bibelordet.

 

Att förneka det som är grundläggande* inom kristendomen pga att man har frid i sin förnekelse är vanskligt.    Ens subjektiva upplevelser kan inte definera den kristna tron. Det finns också en falsk frid.  Mången håller sin väg för den i rätta, men på sistone leder den dock till döden. Ords. 14:12    Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden. Ords. 16:25

Jag tvivlar inte på din eller dins mans intelligens men för mig att godta att någon som påstår sig tro (eller inte tro) och inte erkänner  den kristna kyrkans beskrivning av Guds väsen är omöjligt.  Det skulle nästan vara som om jag påstod att jag var hjärnkirug och började operera.  Det hade varit någonting långt utöver min kunskap och befogenhet.

 

* Treenigheten, inkarnationen osv

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-22 14:56 #12 av: scout

#6 Woodland som skrev:

Scout

Som du kan förstå har vi haft flera diskussioner om Treenighten här på JiF.

Du skrev - Men i Bibeln beskrivs deras förhållande till varandra aldrig som just en treenighet. Utan det är alltså religionsakademikers försök till att förstå hur förhållandet ser ut.

Konceptet finns och beskrivs som en treenighet men ordet treenighet är inte i bibeln.  Var det detta du ville säga kanske? Det kan vara lite knivigt att uttrycka eller förklara.

Jag förstår att det förekommit många diskussioner kring treenigheten säkert både här och på andra ställen, eftersom (vuxna) kristna så gärna hamnar i tolkningsdiskussioner...

Men, mitt syfte här var inte att starta en ny sådan diskussion för den målgruppen utan att försöka hjälpa trådskaparen, som jag tror inte är så gammal i ålder och har en uppgift, en läxa för skolan att ta reda på ett för henne greppbart sätt vad begreppet treenigheten handlar om...

Det betyder, som jag ser det, inte att hon ska behöva lägga fram den mest bibelbitartrogna tolkningen av det utan bara förklara begreppet, så enkelt som möjligt. Utan krav på total exakthet, utan det räcker att kunna förstå det någotsånär, för det syfte som hon har. Det behöver inte ens göras utifrån ett strikt kristet perspektiv, utan kan faktiskt förklaras på rent sekulära grunder också. Särskilt med tanke på att begreppet som sådant inte kommer ifrån Gud.

 

Anmäl
2011-11-22 15:49 #13 av: Mona22

#11 okej, isåfall är jag inte kristen enligt er för jag kan inte acceptera det...
Men det är riktigt spännande att läsa om Hur det bestämdes att Jesus(sonen) och Gud(fadern) är samma väsen och just därför drar jag slutsatsen att jag inte tror på det.Det bestämdes om en tvåsamhet men sedan fördes 3e (anden) in.

Men det är okej att jag inte passar in i någon kyrka. Jag kan inte tro på något sådant som är så otroligt invecklat och det inte finns en riktigt bra förklaring på och inget annat likadant.

 

 

 

Anmäl
2011-11-22 16:39 #14 av: OlgaMaria

#10 Jag tror att Fader-Son-Ande är mänskliga ord som endast försöker beskriva något om Guds väsen. Det är också ord som Gud har inspirerat. Han vill vara känd som fader-ande-son.

Sonen beskrivs också som Guds arm i Jesaja.

 

Jes 50:2 Är min arm för kort för att friköpa er,
eller har jag ingen kraft till att hjälpa?

Tror att detta handlar om Sonen och Anden. Du kan söka i Jesaja på "arm". Finns på ett par fler ställen.

Gud, Guds arm, Guds kraft.

Sonen beskrivs ju också som Ordet. Ordet som utgår från Guds mun.

Gud, Guds ord, Guds kraft.

Skapare, Friköpare, Hjälpare

Fader, Son, Ande

 

Son är endast ett av de ord som beskriver Jesus och Fader endast ett av de ord som beskriver Gud. Gud är givetvis den han är, från evighet till evighet. Men jag tror att det är mycket för vår skull som Gud väljer just orden Fader-Son-Ande om sig själv.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-22 22:07 #15 av: Woodland

#14

Det är klart att allt är ord och mycket beskrivningar - Guds jollrande med människan.

Men tror inte du att Son betyder mer än så?  Jag ser i ordet Son en unik relation och inte bara en attribut av Hans väsen (makt, arm, uppgift eller styrka).  Han  kallades också "tjänare" men Son för mig betyder mer. Jag tror också att sättet som kyrkan använder Sonen på och dess frekvens understyrker titelns betydelse.

New America Standard Version av bibeln översätter Joh 1:18 ifrån de tidigaste manuskript så här - *No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him.


Så Gud (Sonen) i Guds (Faden) sköte har förklarat vem Gud är.  Denna Gud som förklarar är enfödde.  Sonens relation.   *Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.

I vilket fall är det helt fascinerade, tycker jag.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-11-22 23:59 #16 av: OlgaMaria

Ja, det är verkligen fascinerande! =) Jag tror också att titeln Son har en enorm betydelse, vill inte undergräva den, men jag tror att det mest har en enorm betydelse för oss. Jesus visade vad det var att vara son till Gud, han var vårt föredöme i allt. Han är vår medlare. Han ber för oss inför Fadern! Han säger bara det han hör Fadern säga.

Hur som helst är Gud awesome!!! =) =)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-11-23 20:10 #17 av: jeessiikaa

Tack så mycket för alla svar :D

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.