2018-08-19 07:48 #0 av: Woodland

Om Gud då eller nu visade sig som han verkligen var så skulle människan inte klara av det. Vi/de klarar inte av varken andligt eller fysiskt att Gud avslöjar sin härlighet. Så för att behålla människor levande och för att vi ska kunna kommunicera med honom visar Gud sig som i ett moln eller en eldpelare eller i mänsklig form i Gamla testamentet.

Denna artikel är en fortsättning av serien av ISRAELS TROSBEKÄNNELSETVÅ MAKTERNAMNET/HASHEM

ORDET

Jesus presenteras i Johannesevangeliets början med ordet “Logos” [λόγος, ου, ὁ]. Detta var ingenting Johannes plockade ur luften eller baserade endast på grekiskan. Som vanlig gudstjänstbesökare få vi ofta höra om anknytningen till det grekiska filosofibegreppet “Logos”. Men begreppet “Herrens ord” [dabar = דָּבָר] med personliga egenskaper fanns redan i Gamla testamentet. Genom Michael Heiser vägledning blir det klarare.  

Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. [Original ord: מַחֲזֶה machazeh]

Han sade: "Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

1 Moseboken 15:1 

En syn är något man ser! Abram ser och hör Ordet/Herrens ord. Machazeh   

Detta finns också i den kära söndagsskolelektionen om lille Samuel. 

1 Samuelsboken 3 

Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. v 1

Samuel kände ännu inte Herren, och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom.  

Herren kallade på Samuel för tredje gången. v 7-8

Detta betyder inte att Gud inte längre talade till Israel utan att synen av Ordet var sällsynt. Vi känner till berättelsen om hur Herren/Ordet kallade flera gånger på lille Samuel och till slut förstod prästen Eli vad som pågick.

Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: "Samuel! Samuel!" Samuel svarade: "Tala, din tjänare hör.” v 10 (verben stod och ropade är förkroppsligande språkbruk)

Och här är ett tydligt stycke i samma kapitel som visar förkroppsligandet av Ordet:

Och Samuel växte upp, och Herren [YHWH] var med honom och han lät ingenting av allt vad han sagt falla till marken. Hela Israel, från Dan ända till Beer-Sheba, förstod att Samuel var betrodd att vara en Herrens profet. Och Herren [YHWH]  fortsatte att visa sig i Silo, ty Herren [YHWH] uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ordvv 19-21

Med ovanstående verser kan man förstå att  Logos / Ordet i  Johannes 1:1inte är hämtad från grekisk filosofi som vi ofta antar utan egentligen finns i Gamla Testamentet.

Herrens ord kom till Jeremia och kallade på honom i den förkroppsligade formen.

Herrens ord kom till mig.    Men jag svarade: "O, Herre, Herre (YHWH Elohim)! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung."   Då sade Herren (YHWH) till mig: "Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig …  Och Herren (YHWH) räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun.  v.4-9

Det står också i verserna 11 och 13 Herrens ord kom till mig.

Här ser vi att det gudomliga Namnet räckte ut sin hand och rörde vid Jeremias mun. Detta är Israels Gud förkroppsligad. Det är inte detsamma som inkarnationen. I första versen är det ordet som det förkroppsligade ordet i Gamla Testamentet som rör vid honom. Juden som kände sitt Gamla Testament visste väl att Israels Gud YHWH ibland visade sig som en man och i vissa fall åtskild från han som var i himlen. Detta är samma koncept vi får när vi diskuterar Treenigheten.

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här.