2018-06-17 09:12 #0 av: Woodland

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes 3:16

Guds kärlek till världen ©

Idag kommer vi till till vad som måste vara en av de mest kända verserna, om inte den mest kända, i hela Skriften. När kameran panorerar  över publiken vid en fotbollsmatch ser vi ofta någon som håller upp en affisch med Joh. 3:16 skrivet på den. Även många icke-kristna kan berätta för oss vad Johannes 3:16 säger, eftersom de har hört det citerat så ofta. Versen verkar synas överallt.

Samtidigt finns det kanske ingen vers som är mer missförstådd än den här. Många människor går inte längre än ". . . så älskade Gud  världen", och förutsätter att denna kärlek betyder att allting är okej och att vår Skapare inte kräver några anspråk på oss. Men versen antar faktiskt att allt inte är OK. Eftersom Kristus presenteras som det enda sättet att undvika att gå under, tar versen för givet att alla kommer att gå under utom honom. När Guds Son kommer, kommer han till en värld där alla förgås i synd.

Detta gör undervisningen av Guds kärlek till världen anmärkningsvärd. Om världssystemet var gott och människor alltid gjorde det som var lovvärt, skulle Guds kärlek inte alls vara så fantastisk. Det är trots allt lätt att älska det som är bra. Guds kärlek är ofattbar eftersom han älskar världen trots att den är korrupt och syndig. Paulus vidhåller samma sak i Romarbrevet 5: 6-8 när han skriver att Guds kärlek bevisas genom att Kristus dog för människor medan de ännu var syndare. På grund av Guds stora kärlek kan vi inte heller tillskriva någon del av frälsningen som vår förtjänst eller förträfflighet. Frälsning både påbörjad och fulländad är ensamt vår Skapares verk. John Kalvin kommenterar att Jesus säger inte att "Gud motiverades för att befria oss, för att han uppfattade i oss något som var värt en sådan stor välsignelse, utan tillskriver vår frälsnings ära helt till sin kärlek".

Notera också det Johannes 3:16 inte säger, nämligen, att Gud älskar alla i världen på exakt samma sätt. Denna vers talar om vår Herres allmänna kärlek till skapelsen, en kärlek som föranledde honom  att agera så att skapelsen inte skulle gå helt förlorad. Denna kärlek innebär inte nödvändigtvis att alla kommer att räddas, och ett villkor för frälsningen är faktiskt givet  - tron på Guds Son. Denna kärlek betyder inte nödvändigtvis att Herren älskar alla till frälsning eller att alla är kapabla att tro på Kristus. Sådana ämnen är helt enkelt inte  en angelägenhet för denna vers, vilken endast berättar för oss att vem son helst kommer att räddas om han tror endast på Jesus för frälsning.

CORAM DEO (Inför Gud) Att leva inför Guds ansikte

Vår kultur tenderar att tro att det är självklart att Gud älskar världen. Likväl vet vi  att ingenting tvingar Gud att älska skapelsen. Faktum är att med tanke på syndens verklighet det skulle vara rättvist av Herren att inte hysa annat än hat för världen . Guds kärlek är inte en självklarhet, så vi borde vara tacksamma för den och vara försiktiga med att aldrig tala om Hans kärlek som något han är skyldig oss eller något som Han måste visa oss.

© Tabletalk magazine Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Läs gärna mer om Guds kärlek enligt bibeln i dessa artiklar: Ett kärleksfullt ombesörjandeVälviljans kärlek, Välgörandets kärlek, och Belåtenhetens kärlek.