Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

PROTESTANTER OCH ROMERSKA KATOLSKA LÄRAN

2015-03-06 23:23 #0 av: Woodland

Hur stor är skillnaden mellan den protestantiska och romersk katolska läran? Det är många protestanter som idag inte känner till hur stor skillnaden är mellan den protestantiska och romersk katolska läran är. De tror att det är klädseln, ceremonierna och/eller kulturen som skiljer dem åt. Det finns ett visst obehag bland många protestanter gällande påvedömet och en tveksamhet gällande RKK syn på Maria.

 Finns ett sant evangelium i den katolska kyrkan?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-06 23:24 #1 av: Woodland

RKK anser sig vara den enda sanna kyrkan.  Endast denna kyrka har nåden som delges genom sakramenten och endast genom henne finns frälsning.  Men den “frälsningen” är inte d.s. som vad en bibeltroende protestant menar.  Vi kan säga att vi är frälsta av tro och att himlen är vår p.g.a. vår tro i Jesu försoning. En katolik kan aldrig säga att h/h är frälst och är säker på himlen.  De flesta i RKK räknar med att komma till skärselden.  De få av de troende som kommer direkt till himlen är martyrer eller någon som dör direkt efter de har mottagit nattvarden och inte haft tillfälle att synda mera i ord, tanke och gärning.

Från och med 1870 är Påven ofelbar när han talar från stolen (ex cathedra).  

Det är RKKs hållning till Maria, Jesu moder, som möter patrull bland de flesta informerade protestanter.  Den tidiga kyrkan stred mot de som förnekade Jesus mänsklighet.  Det är därför Johannes skrev –  

1 Johannes 4:2  Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud,     De tidiga kyrkofäderna fick också försvara detta med Kristus mänsklighet och gjorde det genom att poängtera Marias roll som mor.  Maria lyftes fram därför att Jesus fick sin mänsklighet från henne.  Det var som ett försvar för Inkarnationen.  Med tiden kom Maria mer och mer i rampljuset, s.a.s.  Detta som ett resultat av otaliga påståda visioner (oftast med åtföljande falska obibliska läror) och mirakel.  

Så med facit i hand ser vi idag vad en katolik är bunden att tro och bekänna:

att Maria avlades utan synd, (Immaculate Conception)  som står i strid med hennes egna ord i lovsångsbönen i Lukasevangeliet 1:47 och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.

  • att hon är nådens Mediatrix dvs förmedlare som innebär att Jesus underordnar sig Maria i himlen såsom Han gjorde det vid brollopet i Kana och har tilldelat henne uppgiften att delegera nåd över vem hon vill.
  • att hon har upptagits till himlen direkt efter döden, fastän det finns absolut inget bibliskt stöd för detta.
  • att hon räddar dem från Satan, köttet och Jesus därför att genom en bön från henne Han deras domare blir tillfredsställd. 

Skärselden hänger över dem och det finns ingen förlåtelse såsom en frälst protestant upplever det.  Man kan förstå att denna kärleksfulla relation vi som frälsta har med Jesus finns inte utan omvägen genom Maria.

En katolik som inte bekänner sig till detta kan inte räkna med att tillgodose sig av sakramentens nåd.  

 Den som är vaken ser hur Maria dyker upp i syner och visioner.   1968 sågs en Maria gestalt ovanför en koptisk kyrka i Zeitoun, Egyptian.  Maria ses som en förenande gestalt inom den RKK gentemot andra närliggande kyrkor och även bland muslimer som hyser en stor respekt för henne.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-06 23:25 #2 av: Woodland

 Marias bön

Vad lär man sig i den Romersk Katolska Kyrkan när det gäller att be till Maria enligt deras lära? Är det hela sanningen när de påstår att man bara ber till henne om hjälp? Döm själv . .  

Bön till Maria 

"Salve Regina"

Var hälsad heliga Drottning, Barmhärtighetens Moder! Vårt liv, vår sötma och vårt hopp! Vi, stackars uteslutna Evas barn, ropar till dig. Till dig skickar vi upp våra suckar, vår sorg och vår gråt i denna tårarnas dal. Vänd dina barmhärtiga ögon emot oss du älskvärda Förbedjare. Efter vår jorde tillvaro visa oss till den välsignade frukten av din livmoder, Jesus. Åh nådiga, Åh älskande, Åh ljuvliga Jungfru Maria

Alfonsus de Liguori (1696-1787) var den främsta förespråkaren för Marian Rörelsen som förhärligar Maria. Han skrev en bok ”Marias Härligheter" som är välkänd, inflytelserik och vida läst. I denna bok påstår de Liguori att Maria har fått regeringsmakten över hälften av Guds rike; Maria regerar över barmhärtighetsriket och Jesus regerar över rättvisans rike. De Liguori undervisar att människor bör be till Maria som en medlare och se på henne som ett tillitsfullt objekt i hopp om bönesvar. Boken säger det finns ingen frälsning utan Maria.

Vissa påstår att hans syn på Maria är extrem och inte representerar den Romerska Katolska Kyrkans lära. Men istället för att tysta ner de Liguori som en kättare, helgonförklarade kyrkan honom och deklarerade honom en ”Kyrkans Doktor”. En sådan titel är till för en person vars läror är viktiga och auktoritära. Dessutom är hans bok gynnad och officiellt beordrad av kyrkan. Dess läror har influerat påvar.

Påve Benedict XV sade om Maria att ”Man kan med rättfärdighet säga att med Kristus FRÄLSTE HON SJÄLV mänskligheten” 

Påve Pius IX sade ”Vår frälsning är baserad på den heliga Jungfrun. . .så om det finns något hopp och andligt helande för oss mottager vi det enbart och endast från henne.”

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-06 23:25 #3 av: Woodland

Ett annat sätt som den RKK skiljer sig från bibeltroende Protestanter har att göra med bön till helgon och änglar för hjälp eller assistans.

De talar till döda människor och ser dem också ibland - liknande killen i Sjätte Sinnet.

En bibeltroende protestant, precis som en Toratroende jude, anser att bön till de som avlidit, from eller ej, är avgudadyrkan.  Endast bön till Gud själv är tillåtet i skriften.  Bön är en tillbedjans gärning.

Det finns flera sätt som RKK försöker kommer runt skriftens klara förbud men ingen av deras ursäkter håller. RKK erkänner att ingenting i GT stödjer deras synsätt men ingenting i NT stödjer det heller.  Deras praxis av att böja knä inför en staty eller bild och tända ett ljus medan man ber den avlidne om hjälp är utan grund i skriften.  

Vad man ser i detta är precis vad man kan läsa sig till i inläggen ovan angående Maria - en påstådd annan omväg till Gud istället för att gå direkt till Jesus som är den enda vägen till Fadern. Dvs helt obibliskt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-06 23:28 #4 av: Woodland

PÅVEN

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 

 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 

Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?  Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.  Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.  Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 2 Tess. 2:1-12

Den romerska katolska kyrkans “prinsar” har installerat en ny påve och därmed sitter en ny man på Antikrists1 tron i Rom.  Nu är det en man som sitter på stolen och ger sig ut för att vara Guds ställföreträdare på jorden som skriften ovanför säger - motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. v.4

I sitt ämbete är han i själva verket "laglöshetens människa" men många lockas av alla ceremonier, lögner i lärorna förkläda i fromma ord och dragning till det politiskta inflytande som Vatikanen utövar.  

Många ledare av de protestantiska etablerade kyrkorna svansar nu efter den Romersk katolska kyrkan, förblindade av kyrkans prakt och bedövade av sin egen okunnighet. Dessa protestantiska ledare har förrått reformationens evangeliska landvinningar för en bedräglig “enhet”. 

De har glömt de miljontals martyrer vars blod har utgjutits och alla falska tecken och under (som Fatima visioner) som denna kyrka har ängnat sig åt genom tiderna. De talar tyst om dess korruption som bl.a. uppenbaras i dagens pedofilskandaler och inblanding i olika länders politik.

De tror att denna kyrka har ändrat sig därför att dess företrädare talar om respekt m.m. och sträcker ut handen.   Men den har inte ändrats!  Den har inte det, för den kan inte det för den får inte det. 

Frågan som kvarstår är varför vill så många protestantiska ledare och kyrkor alliera sig med Vatikanen? Dessutom varför bedrar dessa ledare  den enskilde medlemmen med fagra tal om “enhet” genom att offra skriftens evangelium? 

1 ordet i grekiskan betyder inte bara "mot Kristus" utan kan läsas "istället för Kristus."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-06 23:29 #5 av: Woodland

Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 2 Thessalonikerbrevet 2

Paulus skriver att avfallet kommer först.  Därför måste Antikrist eller fördärvets man komma inifrån den bekännande kyrkan. För att vidare illustrera att Påven uppfyller kriterian för dessa verser kan vi titta närmare på namnen som Påven tilltalas med och som används bland katolikerna och jämföra dem med skriften.

Helige Fader - Endast en gång användes detta tilltal och det var av Jesus själv när Han bad sin översteprästerliga bön i Johannesevangeliet 17.

Kristus ställföreträdare (Vicar of Christ) -  Påven anses vara Guds representant och auktoritet på jorden.  Enligt Jesus är den Helige Anden ställföreträdaren för Jesus.  Johannesevangeliet 15:26-27 

Mest Helige – Detta tilltal är en hädelse och uppenbarligen så för var och en som tror på bibelordet.  Endast Gud är den mest helige.

Extreme Överste Präst – På 500 talet gav kejsar Justinius denna titel till Roms biskop.  Endast en är vår överstepräst, Jesus Kristus.

Pontifex Maximus - Var titeln på den hedniska religösa ledaren i Roms samhälle.  Till en början var det en avskild befattning med en hel del makt men kejsar Augustus tog själv titeln när han samlade makten till sig ca 12 fKr.  Denna titel använde kyrkofadern Tertullian som en förolämpning när han skrev om Roms biskop på sin tid.  Det är inte en officiell titel men används flitigt ändå.

5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram2 Tessalonikerbrevet 2

Paulus skrev inte ut namnet på kejsaren för att inte bli anklagad för uppvigling. Enligt flera av kyrkofäderna ansågs “det som håller honom tillbaka” (Antikrists tillkomst ) vara Romarrikets regeringsform med kejsare i den västra delen av det delade Romarriket.  

Och detta stämmer överens med profesian i Daniel 7:

 20 Likaså ville jag ha förklaring till de tio hornen på dess huvud och till det nya hornet som sköt upp senare och för vilket tre andra horn föll av och som hade ögon och en mun som talade skrytsamt och såg större ut än de övriga. och  25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.   

Vidare i Uppenbarelseboken 17 beskrivs denna skökan som är i stor kontrast till Jesus Kristus' Brud.

Det är välkänt på båda sidor av kontroversen att Rom hade ingen biskop förre 140 e.Kr. Påven är inte en arvtagare till Aposteln Peter utan till Roms kejsare. Det var kejsar Justinius som gav Roms biskop herravälde över alla de troende i Romarriket.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-06 23:30 #6 av: Woodland

Den RKKs synsätt på nattvardsbrödet och vinet är också påtagligt annorlunda än ett flertal protestantiska kyrkors. Under mässans rit förvandlas brödet och vinet som genom ett under till Kristi verkliga kropp och blod. Brödet och vinet slutar att vara bröd och vin. Realpresens är resultatet av denna förvandling av brödet och vinet som kallas transsubstantiation. (Realpresens finns också i den lutherska kyrkan men den lutherska kyrkan anser att Jesus är närvarande i nattvarden men att brödet och vinet inte förvandlades.) 

Enligt den RKK katekes artikel 1376-    Konciliet i Trient sammanfattar den katolska tron genom att förklara: ”Eftersom Kristus, vår Frälsare, har sagt att det som han bar fram under brödets gestalt verkligen var hans kropp, så har man i kyrkan alltid haft denna övertygelse, som det heliga konciliet på nytt lägger fram: genom konsekrationen av bröd och vin sker en förändring av brödets hela substans till Kristi, vår Herres, kropps substans och av vinets hela substans till hans blod; denna förändring kallar den katolska kyrkan med en lämplig och riktig term för transsubstantiation.[66]

Med detta synsätt offras Jesus om och om igen varje mässa, dygnet runt över hela världen. Som bibeltroende anser vi att skriften är klar: Han offrade sig en gång för alla och intog sedan sin rättmätiga plats hos Sin Fader i himlen.

1377-      Kristi eukaristiska närvaro börjar med konsekrationen och fortsätter så länge som de eukaristiska gestalterna finns kvar. Kristus är helt och hållet närvarande i var och en av gestalterna och helt och hållet i varje del av dem, så att brödsbrytelsen inte bryter sönder honom.[67] 

 I och med att katolikerna tror att det förvandlade brödet i verkligheten är Kristi kropp, blod, själ och gudomlighet är det vanlig praxis för brödet att exponeras för tillbedjan i en guldmonstrens. Det finns intressen inom kyrkan som uppmuntrar eukaristisk tillbedjan.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl