2019-06-01 10:53 #0 av: Woodland

Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Ef. 3:10

“Guds visdom är attributet enligt vilket han lyckas med sina syften och planer, arrangerar sina medel och för fram helt perfekt de resultat som han önskar sig.” Dr. Martin Lloyd-Jones

I en predikan deklarerade han att Guds frälsning och den kristna kyrkan är den yttersta uppvisningen av Guds visdom. Den är större än skapelsen av naturen och universum med all dess komplexitet. Den kyrka som Guds folk tillhör är det mest underbara ting som världen har skådat. 

Guds visdom gjordes känd för alla som står inför Guds tron i den andliga världen. Änglarna och de höga himmelska väsena förundras också över den. Det står till exempel i 1 Petrusbrevet 1:12 om frälsningen “detta önskar änglarna att få blicka in i.” I original språket förmedlar versen att änglarna böjde sig ner såsom någon gör när de skall undersöka någonting noggrant.     

Lloyd-Jones påstod (med vördnad) att synd var ett oerhört problem för Gud - det största problemet som konfronterade Gud. Å ena sidan är Gud kärlek men å andra sidan är han rättfärdig och kan inte godkänna synd. Han är alltid densamme och i hans fullkomlighet blir synden ett oövervinnerligt problem för de skapade. Hur skulle han rädda människan och inte överträda sin rättfärdighet? (Romarbrevet 3:26)

Förlåtelse är inte lätt. Vidden av detta begrep änglarna i och med att de stod så nära Gud. De var vittnen till deras fränders fall, för endast Guds dom fanns för deras bröder. De bevittnade att dessa är bundna i kedjor som straff för deras synder. (1 Moseboken 6, Judasbrevet vers 6)   Det fanns ingen förlåtelse. De hade aldrig sett förlåtelse. Så när Adam föll och mänskligheten med honom kunde änglarna inte se en utväg för människan. Men Gud hade andra planer för att rädda människorna än den han hade för änglarna.

Problemet var hur kunde människorna bli räddade på ett sätt som uppvisar Guds kärlek men likaså hans rättvisa, helighet och evig sanning? En plan måste till. Och den som genomfördes är den största av Guds visdomsgärningar. Men hur var det med denna räddningsplan? 

Lloyd Jones frågar: Hur kunde änglarna fatta att den andra personen i Treenigheten skulle komma till jorden som ett barn, leva perfekt och dö för ett fallet släkte och uppstå igen? De tillbad honom och såg honom hos Fadern. De förundrar sig över den. 

I Psalm 85: 11 står det om frälsningen “Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas.” Författaren i Gamla testamentet hade inte hela bilden klart för sig (1 Petrusbrevet 1:12) men det har vi på denna sidan korset och uppståndelsen. 

Kyrkan långt från att vara en eftertanke är den mest lysande av Guds gärningar. Den är inte temporär. Det finns inget tänkbart bortom kyrkan därför att hon är slutänden av Guds plan och det fullkomliga uttrycket av Hans visdom.