2016-05-21 22:32 #0 av: Woodland

Ebrahim Firouzi konverterade från Islam till kristendomen och har varit in och ut ur fängelse i Iran sedan 2011. Fastän han skulle släppas i januari 2015 omprövade de ansvariga honom och utökade hans straff med fem år!

Ebrahim arresterades första gången den 11 januari 2011. Vid den tiden förhördes han och hölls i fängelse i 154 dagar och därefter blev han villkorligt frigiven. I Iran betyder den villkorliga frigivningen att myndigheter kan återarrestera någon när som helst för att slutföra vederbörandes dom. Han greps igen i mars 2013 och hölls i 53 dagar. Den 13 juli 2013 dömdes han till ett års fängelse eller två år i exil för brotten:

  • - Propaganda mot Irans islamiska regim. 
  • - Anordning av evangeliska aktiviteter.
  • - Kontakt med utlänningar och anti-islamiska revolutionära nätverk utanför landet.
  • - Administrerande av en kristen hemsida. 

Den 21 augusti 2013 greps Ibrahim igen tillsammans med två vänner. Han anklagades för spioneri. Medan hans vänner senare släpptes mot borgen hölls Ibrahim i Evinfängelset i Teheran fram till oktober 2014 då han överfördes till Rajai Shahrfängelset nära Karaj.

Han skulle släppas den 13 januari 2015 men istället behölls han i förvar, omprövades i mars 2015 och belastades med "agerande mot den nationella säkerheten, insamling och samverkan." Han dömdes till fem års fängelse.

Be för honom!