Jesus

KRISTI HERRAVÄLDE

2019-12-27 08:03 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 37 i serien handlar om KRISTI HERRAVÄLDE.

“Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan.” (1 Petrusbrevet 3:15) Med tanke på sammanhanget är det slående att notera att det var Guds Ande som först fick Petrus att skriva dessa ord. När Petrus gjorde det fylldes utan tvekan hans hjärta av sorg och djup motsägelse. Han säger: "Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas." (v. 14). Vid ett oförglömligt tillfälle hade han varit rädd för de otrognas "terror". I Pilatus palats blev människorädslan en snara. Men i vår text berättar han om det gudomliga botemedlet för befrielse från människofruktan.

“Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan.”  Mot denna bakgrund innebär detta först och främst att låta vördnad för Kristi herradöme äga era hjärtan. Uppehålla er ständigt på det faktum att Kristus är Herre. Eftersom han är Herre är all kraft i himlen och på jorden hans; därför är han mästare i varje omständighet, tillräcklig för varje nödsituation, kapabel att tillgodose alla behov. När en kristen bävar i närvaro av sina fiender beror det på att han tvivlar på eller har förlorat synen på Kristi trofasthet och kraft.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-28 07:52 #1 av: Woodland

“Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan.” (1 Petrusbrevet 3:15) Motivet för att lyda denna föreskrift bör inte vara vår egen frid och tröst, utan hans ära och härlighet. För att skydda sig mot människans prestation skall den helige odla Herrens fruktan, så att Kristus kan bli förhärligad. Herren Jesus förhärligas när hans förföljda folk bevarar ett lugnt uppträdande och orubblig styrka inför all opposition. Men detta är möjligt endast om våra hjärtan är upptagna med honom, och särskilt med hans herravälde.

“Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan.” Dessa ord har en bredare tillämpning. Hur lite bekännande kristna uppehåller sig med Kristi herradöme! Hur sorgligt otillräckligt är den sanne kristnes syn på Den som har ett namn som är över alla andra namn! "Då får jag lära känna [få en bättre kunskap om] Kristus " (Filipperbrevet 3:10), det borde vara våra hjärtans dagliga längtan och våra läppars allvarliga bön. Vi behöver inte bara växa i "nåd" utan också i "kunskapen om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus" (2 Petrusbrevet 3:18).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-29 07:55 #2 av: Woodland

Vi känner verkligen inte till mycket om Kristus. "Ingen känner [perfekt] Sonen, utom Fadern" (Matteus 11:27); ändå har mycket avslöjats om honom i Skrifterna. Men hur lite studerar vi dessa skrifter med det bestämda syftet att söka en bättre, djupare och mer fullständig kunskap om Herren Jesus? Hur begränsad  är inte omfattningen av våra studier? Många bildar sig sina föreställningar om Kristus från de första fyra böckerna i Nya testamentet och läser sällan vidare utöver dessa böcker.

Evangelierna behandlar Kristus liv under hans dagar av förödmjukelse. De framställer honom som en tjänare, som inte kom för att bli betjänad, utan för att själv tjäna. Sannerligen visar Matteus evangelium kungariket av en som var här som Guds tjänare; ändå är det som den avvisade kungen. Det är sant att Johannes evangelium skildrar den gudomlige Sonens gudomliga härlighet; ändå som den som var okänd i världen som han hade skapat, och som avvisad av sina egna till vilka han kom (Johannes 1: 10-11). Det är inte förrän vi läser bortom evangelierna sim vi finner att Jesus från Nasarets herrevälde har verkligen uppenbarats.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-30 07:29 #3 av: Woodland

På pingstdagen sade Peter: "Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias." (Apostlagärningarna 2:36). Den Förödmjukade är segrare nu. Han som föddes i ringhet har upphöjts "över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande." (Efesierbrevet 1 : 21). Den som utstod att få sitt ansikte täckat med människornas orena spott har fått ett namn mer förmer än änglarnas (Hebreerbrevet 1: 4). Den man som kröntes med törne har blivit “krönt med härlighet och ära" (Hebreerbrevet 2: 9). Han som hängde i synbar hjälplöshet på ett kors har tagit sin plats och sitter “nu på Majestätets högra sida i höjden" (Hebreerbrevet 1: 3).

I motsats till evangelierna är Nya testamentets brev alla skrivna med tanke på en förhärligad Kristus. De behandlar en förhärligad Frälsare. Hur mycket har vi inte förlorat genom att försumma dem! Varför är det så att när tanken om Kristus kommer till vårt sinne vänder vi tankarna tillbaka till tiden "Medan han levde här i köttet"? Varför är våra hjärtan så lite upptagna av den himmelske Kristus? Varför mediterar vi så lite över hans upphöjelse, hans plats och regerande vid Guds högra hand? Är det inte för att vi så sällan läser breven?


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-12-31 08:13 #4 av: Woodland

Många kristna finner att epistlarna är mycket svårare än evangelierna. Naturligtvis gör de det, därför att de är så okända. Går man in i en obekant stad är dess planering av gator och förorter okänd. Det är svårt att hitta. Så är det med breven. Den kristne måste bo i dem för att bekanta sig med innehållet.

Det är bara i breven som kristendomens särprägling läggs fram - inte i evangelierna; Apostlagärningarna är övergången; och det mesta av Uppenbarelseboken tillhör framtiden. Enbart breven behandlar den aktuella tidsordningen. Men dagens predikningar tar sällan upp detta. Kristna vänder sig sällan till dem i sin privata läsning av Ordet. Men endast i breven är kristendomen fördjupad - kristendomen har att göra med en uppstånden, förhärligad och återinsatt Kristus. Således, om vi ska hålla  Herren Kristus skall ni hålla  helig i våra hjärtan.  måste vi tillbringa mycket tid i breven.

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,  GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,  GUDS HELIGHET,  GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,   GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER,   GUDS KÄRLEK TILL OSSGUDS NÅDERIKA EVANGELIUMKRISTI FULLHETKRISTI UTSTRÅLNING,   KRISTI NEDLÅTELSE , KRISTI MÄNSKLIGHET , KRISTI PERSONKRISTUS TJÄNARENKRISTUS SOM FÖRAKTADKRISTI KORSFESTELSE , KRISTI ÅTERLÖSNING och FRÄLSAREN KRISTUS.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.