Gud

GUDS MAKT

2019-04-01 07:54 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 9 i serien handlar om Guds makt.

Vi kan inte ha en rätt uppfattning om Gud om vi inte tänker på honom som allsmäktig, såväl som allvis. Den som inte kan göra allt han vill och utföra allt enligt sitt eget behag kan inte vara Gud. Liksom Gud har en vilja att realisera vad han anser vara gott, så har han makt att utföra sin vilja.

Guds kraft är förmågan och styrkan, genom vilken Han kan förverkliga allt han vill, allt som hans oändliga visdom styr, och allt det som hans viljas oändliga renhet kan besluta. . . liksom helighet är skönheten i alla Guds attribut, så är makt det som ger liv och handlingskraft åt allt det perfekta i den gudomliga naturen. De eviga rådsluten skulle vara  förgäves om makt inte fanns för att utföra dem. Utan makt skulle hans barmhärtighet   endast vara ett svagt medlidande, hans löften tömma ord, hans hot bara en fågelskrämma. Guds kraft är som Honom själv: oändlig, evig, ofattbar. Den kan varken kontrolleras, hindras eller omintetgörs av de skapade. (S. Charnock).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-02 07:33 #1 av: Woodland

"En gång har Gud sagt det,

    två gånger har jag hört det:

Hos Gud är makten" (Ps 62:12). 

"Gud har talat en gång"; inget mer är nödvändigt! Himmel och jord skall förgå, men hans ord skall vara i evighet. "Gud har talat en gång"; hur passande för hans gudomliga majestät! Vi stackars dödliga kan tala ofta och ändå inte bli hörda. Han talar endast en gång och dånet av hans makt hörs på tusen berg.

Ur glansen framför honom bröt molnen fram

med hagel och klot av eld.

Herren dundrade i himlen,

    den Högste lät höra sin röst

med hagel och klot av eld.

Han sköt sina pilar och skingrade dem,

med blixtar i mängd förvirrade han dem.

"Gud har talat en gång” Se hans oföränderliga myndighet. 

Ty vem i skyn kan jämföras med Herren?

Vem bland Guds söner är Herren lik?   (Psaltaren 89:7)

Alla som bor på jorden räknas för intet,

han gör vad han vill med himlens här

och med dem som bor på jorden.

    Ingen kan stå emot hans hand

eller säga till honom: "Vad är det du gör?” (Daniel 4:32)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-03 08:58 #2 av: Woodland

Detta* visades öppet när Gud blev inkarnerad och levde bland människor. Till den spetälske sade han:  "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska." (Matteus 8: 3). Till den som hade legat i graven fyra dagar ropade han: "Lasarus, kom ut!” och den döde steg fram.

Stormen och de väldiga vågorna tystnades av ett enda ord från Honom. Flera tusen demoner kunde inte motstå hans auktoritativa befäl.

"Makt tillhör Gud" och endast Honom. Inte en enda skapad  i hela universum har kraft så liten som en atom om inte Gud tillåter den. Men Guds kraft förvärvas inte, den är inte heller beroende   på någon annan myndighets erkännande. Makten tillhör Honom i sig.

Guds kraft är som Honom själv, självexisterande, självbärande. De mäktigaste människorna kan inte lägga till så mycket som en skugga av ökad makt till den Allsmäktige. Han sitter inte på en tron försedd med stöd ​​och lutar sig inte på någon hjälpande arm. Hans hov är inte upprätthållet av hans hovmän och lånar inte sin prakt från hans skapade varelser. Han är själv den stora centrala källan och Upphov till all makt (C. H. Spurgeon)

* [att Gud talade- förtydligande Woodland] 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-04 10:04 #3 av: Woodland

Hela skapelsen vittnar inte bara om Guds stora makt, utan också om hans totala oberoende av allt skapat. Lyssna på hans egen utmaning:

 "Var fanns du när jag lade jordens grund?

Svara, om du har så stort förstånd.

 Vem har bestämt hennes mått - du vet!

Och vem spände mätsnöret över den?

Var fick hennes grundpelare sina fästen?

Vem lade hennes hörnsten, " (Job 38: 4-6). 

Människans stolthet ligger fullständigt i stoftet!

Makt används också som ett namn på Gud, "Människosonen sitter på maktens högra sida" (Mark 14:62), det vill säga vid Guds högra sida. Gud och makt är så oskiljaktiga att de är ömsesidiga. Eftersom Hans väsen är enormt, inte begränsat till plats; eftersom det är evigt, och kan inte mätas i tid; så är det allsmäktigt, och begränsas inte med hänsyn till handlingar. (S. Charnock).

"Se, detta är endast utkanterna av hans verk,

en svag viskning är allt vi hör om honom.

Hans dånande kraft, vem kan förstå den?" (Job 26:14). 

Vem kan räkna alla praktexempel av hans makt? Även det av Hans kraft som visats i den synliga skapelsen är helt bortom våra kunskaper och förståelse, ännu mindre kan vi tänka oss allsmäktigheten själv. Det finns oändligt mer kraft inbäddad i Guds natur än vad som ges uttryck för i alla hans verk.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-05 06:38 #4 av: Woodland

 “Utkanterna av hans verk" (Job 26:14 inlägg #3)  ser vi i skapandet, försynen, frälsningen men endast en liten del av hans makt ses i dessa. Anmärkningsvärt kommer detta fram i Habakkuk 3:4; "där är hans styrka dold."  Det är knappast möjligt att föreställa sig något mer högtravande än bilder av hela detta kapitel * men inget i det överträffar storslagenheten i detta uttalande. 

Profeten (i en syn) såg den mäktige Gud som sänkte kullarna och splittrade bergen, vilket vi skulle se som en fantastisk demonstration av hans makt. Nej, säger versen, detta är snarare att "dölja" än att visa hans makt. Vad betyder det? Så otänkbar, så enorm, så okontrollerbar är Guds kraft, att de skrämmande omvälvningar som Han åstadkommer i naturen döljer mer än de avslöjar av hans oändliga kraft!  

Det är väldigt vackert att länka samman följande avsnitt vilket uttrycker Guds okontrollerade kraft:  han “skrider fram över havets rygg" (Job 9: 8). “. . .på himlavalvet vandrar han”. (Job 22:14), detta berättar om ofantligheten av hans närvaro. "Du far på vindens vingar." (Ps 104: 3), vilket betyder den fantastiska snabbheten i hans verksamhet. Detta sista uttryck är mycket anmärkningsvärt. Det är inte så att "han flyger" eller "löper", men han “far på vindens vingar" - på det mest häftiga av elementen, kastas runt i yttersta raseri och far fram med nästan otänkbar snabbhet, ändå är de under hans fötter, under hans fullständiga kontroll! 

*[Habackuk 3 - kommentar Woodland]

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-06 08:28 #5 av: Woodland

Låt oss nu begrunda Guds makt i skapelsen. 

"Din är himlen, din är också jorden.

Du har grundat världen och allt som finns i den.

Norr och söder har du skapat," (Ps 89: 11-12). 

Innan människan kan arbeta måste han ha både verktyg och material. Men Gud började med ingenting, och genom sitt ord allena gjorde han allting.Med vårt intellektet kan vi inte   fatta detta. Gud   

“sade och det blev till,  han befallde och det stod där." (Ps 33: 9).

Ursprungsmaterialet hörde hans röst. "Gud sade,"Låt det vara ... och det skedde så.“ (1 Moseboken 1). Med all rätt kan vi   utropa:

 "Du har en arm med hjältekraft,  mäktig är din hand, hög är din högra hand.” (Ps 89:14)

Den som ser uppåt mot midnattshimlen med förnuftets ögon och ser de kretsande underverken kan inte undgå att fråga, av vad bildades dessa mäktiga klot? Fantastiskt att skildra - de producerades utan materia. De kom från tomhet. Den ståtliga strukturen av universell natur framkom ur ingenting. Vilka instrument användes av den främsta Arkitekten för att forma delarna med en sådan utsökt finhet och ge dem en sån vacker glans? Hur blev det hela sammankopplat till en fint proportionerad och nobel slutlig konstruktion? 

Ett påbud fullbordade allt. Gud sade “Låt dem bli till." Han lade inte till något mer och omedelbart uppstod den underbara strukturen, utsmyckad med all skönhet, uppvisande otaliga fullkomligheter och inför hänförda serafer visade den stora Skaparens makt. "Himlen är skapad genom Herrens ord,

alla dess härskaror genom hans muns ande.", Psaltaren 33:6 (James Hervey, 1789)

  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-07 09:13 #6 av: Woodland

Tänk på Guds bevarande kraft. Ingen varelse har makt att bevara sig själv. 

"Kan papyrus växa där marken inte är sank, skjuter vassen upp där det inte finns vatten?" (Job 8:11) 

Både människor och djur skulle förgås om det inte fanns örter för mat, och örterna skulle vissna och dö om jorden inte var försedd med uppfriskande regnskurar. Därför kallas Gud bevarare av "människor och djur" (Ps. 36: 7). Han "uppehåller allt genom sitt mäktiga ord." (Hebr 1: 3). 

Bevarandet av jorden från havets erosion är ett annat vanligt exempel på Guds kraft. Hur kommer det sig att de rasande elementen hålls inom de gränser där han först etablerade dem och deras strömningar fortgår utan att översvämma jorden och krossar den lägre delen av skapelsen? Vattnets naturliga belägenhet är att vara över jorden, eftersom vatten är lättare och att vara omedelbart under atmosfären, eftersom vatten är tyngre. Vem håller tillbaka denna naturliga egenskap? Definitivt inte människan, han kan inte. Det är Skaparens beslut som ensam lägger band på vattnet och han sade: 

“Hit får du komma, men inte längre, och här skall dina stolta böljor lägga sig" (Job 38:11). 

Vilket utomordentligt  praktexempel av Guds kraft är bevarandet av världen!

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-08 08:25 #7 av: Woodland

Tänk på Guds regerande kraft. Betrakta hans begränsning av Satans ondska.

 "Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka." (1 Pet 5: 8). 

Satan är fylld av hat mot Gud och bär på en förfärlig fiendskap mot människorna, särskilt Guds barn. Han som avundades Adam i paradiset, nekar oss nöjet att njuta av någon av Guds välsignelser. Kunde han få sin vilja fram, skulle han angripa oss på samma sätt som han behandlade Job; han skulle skicka eld från himlen på jordens skörd, förstöra boskapen, få en orkan att riva våra hus och täcka våra kroppar med varbölder.

Men så lite som människorna inser det, lägger Gud i stor utsträckning band på honom, hindrar honom från att utföra sina onda planer och begränsar honom inom sina planer.

Tillika begränsar Gud också människornas naturliga korruption. Han tillåter tillräckligt av syndens utbrott för att visa vilken farlig förödelse som är resultatet av människans fall från sin skapare. Men vem kan föreställa sig det fruktansvärda resultatet som skulle bli för människorna om Gud tog bort sin stävjande hand? 

"Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod." (Rom 3:15) 

Sådan är varje Adams efterkommandes natur. 

Då skulle obehindrad sedeslöshet och hårdnackad galenskap   segra i världen, om Guds kraft inte ingrep för att stänga dess dammluckor. Se Psaltaren 93: 3-4

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-09 08:34 #8 av: Woodland

Betänk Guds kraft i hans domar. När han griper in kan ingen motstå honom.  Hur fruktansvärt detta exemplifierades vid översvämningen! Gud öppnade himlens fönster och bröt upp djupets stora fontäner och hela mänskligheten (förutom de i arken) blev hjälplös inför hans vredes storm och sveptes bort.1 Ett regn av eld och svavel föll från himmelen och slätternas städer utrotades. Farao och hela hans här var maktlösa när Gud blåste på dem vid Rödahavet.3  

Vilka skrämmande ord finns i Romarbrevet 9:22: 

“Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?" 

Gud kommer att uppvisa sin mäktiga kraft på de fördömda, inte bara genom att fängsla dem i Gehenna, utan genom att bevara deras kroppar såväl som själar bland de eviga bränningarna i sjön av eld. 4    

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.