Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

VÄLGÖRANDETS KÄRLEK

2018-03-04 07:33 #0 av: Woodland

Guds kärlek är ett stort och viktigt ämne. Gud är kärlek står det i Guds ord men det är inte det enda ordet som beskriver hans egenskapar såsom vi människor kan förstå dem. Han är helig, med mera. I denna artikel ger Sproul ett förtydligande över Guds kärleksuttryck såsom bibeln ger bild av dem.

Detta stycke är den sista serien av tre här på sajten om Guds kärlek. Den första var Belåtenhetens kärlek den andra var Välviljans kärlek. Artikeln Ett kärleksfullt ombesörjande är på samma tema.

Välgörandets kärlek ©

av   R.C. Sproul (1939-2017)

Denna typ av kärlek, välgörandets kärlek, är nära kopplad till välviljans kärleken. Skillnaden mellan välvilja och välgörenhet är skillnaden mellan benägenhet och handling. Jag kan känna mig tillmötesgående (gynnsam, benägen) mot någon, men min goodwill förblir okänd tills eller om jag   ger uttryck för den genom någon åtgärd. Vi förknippar ofta välgörenhet med gärningar av vänlighet eller barmhärtighet. Vi noterar här att själva ordet "välgörenhet"  ofta används som en synonym för kärlek. I välgörenhets bemärkelse är  vänliga handlingar gärningar av välgörandehetens kärlek.

Jesus betonade denna aspekt av Guds kärlek i undervisningen om de som gynnas av Guds försörjning: "Du har hört att det var sagt," Du ska älska din nästa och hata din fiende. "Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa  och hata din ovän. Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga."(Matteusevangeliet 5:43-45 SFB).

I detta stycke ålades Jesus övningen av kärlek mot ens fiender. Observera att denna kärlek inte är definierad när det gäller varma, mjuka eller optimistiska känslor utan beteende. I detta sammanhang används kärlek mer som ett verb än ett substantiv. Att älska våra fiender är att älska gentemot dem. Det innebär att göra väl mot dem.

I detta avseende är kärleken vi skall visa en återspegling av Guds kärlek gentemot hans fiender. Till de som hatar och förbannar honom visar han välgörenhetens kärlek. Guds välvilja (god vilja) visas i Hans välgörenhet (vänliga handlingar). Hans sol och regn ges lika till rättfärdiga och orättfärdiga.

Vi ser därmed att Guds välvillig kärlek och hans välgörande kärlek är universella. De täcker till hela mänskligheten.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-03-04 16:18 #1 av: Woodland

Men här är den största skillnaden mellan dessa typer av kärlek och Guds välbehags kärlek. Hans välbehags kärlek är inte universell, och den är inte heller ovillkorlig. I vår tid rutinmässigt nekas eller fördunklas tyvärr den härliga gudomliga kärlekens karaktär av en heltäckande universalisering av Guds kärlek. Att annonsera utan urskiljning till människor att Gud älskar dem "ovillkorligt" (utan att noggrant särskilja bland de särpräglade typerna av gudomlig kärlek) är att främja en riskabel falsk känsla av säkerhet hos åhörarna.

Guds välbehags kärlek är den speciella glädje och njutning han först och främst upplever i sin enfödde Son. Det är Kristus som är Faderns älskade, i högsta grad; Han är Sonen i vilken Fadern har funnit "behag".

Genom barnaskap i Kristus delar varje troende i denna gudomliga välbehags kärlek. Det är kärlek åtnjuten av Jakob, men inte av Esau. Denna kärlek är reserverad för de frälsta, i vilka Gud glädjer sig - inte för att det finns något som är naturligt härligt eller förtjusande i oss - men vi är så förenade med Kristus, Faderns älskade, att kärleken Fadern har för Sonen spiller över på oss. Guds kärlek till oss är behaglig och ljuv i sig själv - och för oss - som Jonathan Edwards förstod så väl.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.