2014-01-01 22:45 #0 av: Woodland

Jesus sade till lärjungarna: Jag såg Satan falla som ett blixt. Se, jag ger er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Men gläd er över. . att era namn är skrivna i himlen. Luk 10:18

Jesus sade till lärjungarna: Jag såg Satan falla som ett blixt. Se, jag ger er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Men gläd er över. . att era namn är skrivna i himlen. Luk 10:18

Enligt Hes. 28 vet vi att Lucifer, latin för dagsstjärna, är en kerub. Guds tron i himlen bärs av keruber och Lucifer hade den förnämsta positionen ovanför Guds tron med auktoritet och satt till att vara beskyddare. Han var den mäktigaste av alla de skapade himmelska skarorna; ofattbart vacker, mäktig och intelligent. Han ledde tillbedjan i himlen genom musik och var täckt med ädelstenar och guld.  

När högmod tog tag i hans sinne gjorde han uppror mot Gud.  En tredjedel av Herrens änglar anslöt sig till Lucifers uppror.  Vi kan läsa i Jes. 14:12 – Ack , fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryninens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: “Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor (andra angelvarelser) skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.” 

Som en kerub har han fyra ansikten: ett människoansikte, ett lejonansikte, ett oxansikte och ett örnansikte. Han har fyra vingar, människoliknande händer och fötter som kalvars. Han är evig förlorad. Han frestade Eva i paradiset genom att säga - “Har Gud verkligen sagt . . .?” Han ifrågasätter Guds ord och vill så tvivel i människors sinnen. Han har vissa titlar i bibeln – Demonernas furste (Matt 12:24 )världens härskare (Joh. 12:31), världens gud (2 Kor. 4:4), fursten över luftens rike (Ef. 2:2).

Han vill gärna ha ära, bön och tillbedjan för dessa saker tillhör HERREN Gud.

Men hur är det med de troende?

Teologen och bibelläraren R.C. Sproul förklarar hur det är ställt mellan den kristne och fienden dvs Satan.

>>Satan är en metamorfisk karaktär. (I motsatts till Gud som alltid är densamme  förvandlar han sig själv efter sina syften. Woodlands kommentar) Han uppför sig som en “ljusets ängel” och vill ge sken av en viss sorts godhet för att motta beröm. Världen är hans arbetsfält.

Den förste Adam som hade sällskap med Eva i paradiset, frestades av Satan och föll. Den “andra” Adam, Jesus Kristus, frestades ensam i öknen 40 dagar av Satan och Jesus vann över honom. Jesus berättade för lärjungarna att han såg Satan slungas från himlen. (Luk. 10:18)  (Satan förlorade sin position men har ändå tillträde till Guds himmel som Anklagaren. Se Jobsbok Kap. 1: 6-11 och 2:1-6. Woodlands kommentar ) Satan kan inte lyfta ett finger utan Guds tillåtelse. 

Mot den troende agerar han på två sätt: frestelse och anklagelse. 

I Herrens bön “bevara oss från den onde (panaros Gr.)” vet vi att Herren beskyddar oss.

Job blev frestad genom smärta och anklagelser. Satan anklagar de kristna och visar oss hur dåliga vi är i ett försök att skilja oss från korset. När den helige Ande överbevisar oss om synd finns det en sötma i hans verk för han lovar oss förlåtelse och återställning. När Satan anklagar oss om synd är det för att förlama och förgöra oss.  Vi vet att vi är skyldiga inför en helig Gud men Jesus är vår rättfärdighet.  <<

Jesus sade  “Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd.” Jesus Kristus besegrade Satan totalt på korset. 

___________________________________________________________________

DENNA ARTIKEL ÄR URSPRUNGLIGEN ETT INLÄGG I EN TRÅD PÅ JIF FORUMET,

VILL DU KOMMENTERAR ELLER STÄLLA EN FRÅGA OM ARTIKELN GÖR DET GÄRNA HÄR.