Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

DEN PERFEKTA MÄNNISKAN

2018-04-01 08:55 #0 av: Woodland

Kristus är inte endast verkligt mänsklig - han är fullkomligt mänsklig. Endast Han har uppfyllt människornas kallelse att älska Herren framför allt annat. Det gör honom till den mest mänskliga personen som någonsin har levt, för endast Han har gjort vad människorna ämnades för att göra.

Den perfekta människan ©

av  R.C. Sproul (1939-2017)

 Under de senaste två århundradena har det skrivits mycket  i evangeliska kretsar om Kristi gudomlighet. Detta har varit både bra och nödvändigt, för många människor förnekar att Jesus är Guds inkarnerade Son.  Ibland är jag emellertid rädd för att denna betoning på Kristi gudom har lett till en obalans i doktrinen om Kristus. Det är korrekt att lyfta fram vår Herres gudomlighet, men Skriften betonar också hans mänsklighet. Om Jesus bara var Gud och inte en verklig man kunde han inte rädda oss. Hans mänsklighet är oskiljaktig från att han är den andra Adam, som fullgör all rättfärdighet och tar på sig alla skyldigheter  i Guds lagar som måste uppfyllas för att vi ska kunna få det eviga livet. (3 Moseboken 18:5, Romarbrevet 2:13)

Nya testamentet förkunnar Jesus Kristus som vera homo, verkligen mänsklig, liksom vera Deus, verkligen Gud. Hänvisningar till Jesu sanna mänsklighet finns i överflöd. Johannes jämför de som förnekar en verklig inkarnation med antikrist (2 Johannesbrevet). Paulus talar om Kristus som "född av en kvinna" (1 Korinthierbrevet 11:12Galaterbrevet 4:4). Evangelierna tillägnar Kristus de grundläggande mänskliga  egenskaperna. Han går, han talar, han blir trött, han äter, han dricker, han gråter, han uppvisar varje mänsklig känsla och varje dimensions fysiska aspekt av människan  (se till exempel Matteus 8:24,  Lukas 7:34John 11:35). Det finns en fullständig identifiering av Jesus med mänskligheten - förutom en väsentlig skillnad: den moraliska skillnaden. Kristus lyder fullkomligt Fadern; det gör inte vi.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-04-01 11:30 #1 av: Woodland

Kristus syndfrihet är avgörande för den bibliska förståelsen av  frälsning. Om Jesus skall vara vår medlare, om han skall vara vår förlossare, då är det viktigt att han är syndfri. Hur kunde hans försonande liv ha någon betydelse om han begick en enda synd? Han kallas lammet utan fläck eftersom hans perfektion är en väsentlig del av hans frälsningsroll som medlare vilken erbjuder ett fullkomligt offer inför Fadern att uppfylla det gamla förbundet och tillfredsställa Guds vrede. Jesu syndfrihet är avgörande för den fullständiga bibliska förståelsen av Hans offerdöd. Kristus tar Inte bara vad som ska vara vårt - nämligen straff för synden - men genom tillskrivelse ger han dem som är i honom endast genom tro det arv som han mottog för sin fullkomliga lydnad (Romarbrevet 3: 21-26).

Vissa har förnekat Kristi syndfrihet under förevändning av att skydda Hans mänsklighet. Om det finns något som binder oss tillsamman i den gemensamma mänskligheten, om det är något som är sant för alla personer i alla nationer och trosbekännelser, så är det att vi kommer tillkorta i våra normer. Vi överträder våra egna lagar, för att inte tala om Guds lagar. Jag vet ingenting som är mer vanligt för mänskligheten än synd. Om en människa i denna värld levde tio minuter i fullkomlig lydnad mot Gud, skulle det vara häpnadsväckande. Men kännetecknet på Kristus hela liv var syndfrihet (1 Petrusbrevet  2:22). Så hur kunde en syndlös Kristus verkligen vara mänsklig om syndfrihet bryter mot vad som är så vanligt för mänskligt beteende?

Vad vi verkligen frågar är detta: Är synd inneboende i sann mänsklighet? Vi kan endast svara nekande. Att säga att synd är inneboende för äkta mänsklighet kräver två slutsatser: För det första att Adam före fallet inte var en människa; för det andra, och mer allvarligt, att kristna i ett tillstånd av fullkomlig härlighet i himlen inte längre kommer att vara mänskliga.

Allt Skriften berättar om människor och synd tyder på att män och kvinnor,  ursprungligen skapade, var utan synd men var ändå verkligen mänskliga. Dessutom lär Bibeln att när vi blir förhärligade kommer vi att vara utan synd men ändå vara mänskliga. Synd är inte en nödvändig egenskap för det sanna mänskliga. Såsom mänskligheten skapades av Gud är synd ett främmande intrång.  Att vidhålla att synd är väsentlig i vår mänsklighet är att förneka den sanna mänskligheten både i vårt ursprung och vårt öde.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-04-01 17:08 #2 av: Woodland

Kristi syndlöshet bekräftas mest kraftfullt i hans uppståndelse. Syndens straff, bibliskt sett, är döden (1 Moseboken 2: 15-17Romarbrevet 6:23). Men det var omöjligt för döden att hålla honom kvar (Apostlagärningar 2:24). Varför? Eftersom Jesus var oskyldig till personlig synd hade döden inga rättvisa anspråk på honom. Han bar vår synd och skuld, och det är därför han dog. Men när vår syndaskuld avskrevs fanns  ingenting kvar för att hålla honom i graven (Kolosserbrevet 2: 13-15). Jesus, som var fullkomligt rättfärdig, måste uppväckas, för det skulle ha varit orättvist av Gud att låta en syndlös man ruttna i graven. Kristus blev uppväckt för vår rättfärdighet, uppstånden för att bevisa att han helt uppfyllde Guds krav på hans folks vägnar (Romarbrevet 4:25).

När vi bekänner Jesu syndfrihet bekänner vi inte bara att Jesus är en bra man eller en väldigt bra man eller den bästa mannen som någonsin har levt. Vi bekänner att Jesus är den perfekte mannen. Det finns en signifikant skillnad mellan den bra, den bättre, den bästa och den perfekte. Det förvånar mig att många människor kan säga att Jesus är en bra man, men inte att Han är den perfekte mannen. Men hur kan Jesus vara en bra man om han själv har felaktigt påståtts vara en perfekt man? Bara en dålig man skulle hävda att han var perfekt om han inte var perfekt. För att vara jämställd med Fadern, att bli sänd av Gud, för att vara världens Frälsare, skulle inte en bra man hävda sådana saker om sig själv om de inte var sanna. Jesus kan inte vara enbart en bra man. Han är antingen den perfekte mannen eller han är inte en bra man.

Kristus är inte endast verkligt mänsklig - han är fullkomligt mänsklig. Endast Han har uppfyllt människornas kallelse att älska Herren framför allt annat. Det gör honom till den mest mänskliga personen som någonsin har levt, för bara Han har gjort vad människorna ämnades för att göra.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.