2019-09-21 17:33 #0 av: Woodland

Utdrag och sammandrag av en predikan av Dr. Martin Lloyd-Jones om Efesierbrevet 6- 

Bibelns instruktion är "Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar." Som pilar riktar han in sig på den troendes  tankevärld. Han  angriper med  tvivel "Har Gud verkligen sagt?" Inget nytt. Han har hållit på så sedan första början.  Satan också är författare av och källan till alla falska läror. 

Människor som anser sig särskilt "upplysta" vägrar därför tro på det som står skrivet  till exempel om Jesus som Gud och människa. Till och med på Apostlarnas dagar höll han på att så tvivel. Tvivlets pilar riktades mot Jesus själv!   Det finns en frestelse att tvivla men det är inte detsamma som att tvivla. . Bibeln varnar på flera ställen för en ökning av sådan aktivitet i våra dagar (som här)

Han presenterar olika möjligheter : "Tänk på  hur dina nära och kära skulle reagera om du vänder dig till Gud ? Du kommer att förlora din sociala ställning! Du kommer att sväva i fysisk fara,  med mera." Svårigheter och tvivel. Inget nytt där heller.   Bibel säger "Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." Rädslan är ofta en föregångare till förnekelse och fall. Fienden angriper med fruktan för att göra oss modlösa och kraftlösa. 

Den ondes alla brinnande pilar

Som troende kan man vakna på morgonen och tankarna kommer flygande.  Dra inte slutsatsen att man inte är kristen!  De är den ondes alla brinnande pilar. Hans verk.  Detta är en stor tröst för den som kämpar.

Men vad gör man med alla dessa tankar som far som pilar in i tankevärlden? Hur kan man urskilja om dessa tankar kommer från oss eller från fienden? MLJ  har ett bra tips - Om du hatar dessa tankar och önskar att de inte fanns i ditt huvud vet du att de är inte dina. Fienden angriper med tankar om hädelse, förvirring, svårighet att koncentrera sig,  med mera. 

Vi kämpar en närkamp med en fiende som redan är besegrad. Den rådande anden i icke kristna länder är fruktan: rädslor för andar i djungeln/skogen, mörker, väsen, drömmar, aningar med mera. Folken är offer för sina rädslor. Dominerande rädslor är ofta orimliga och håller offret fånget.

Fienden kan också leda den troende in i en viss sorts depression där denne är helt upptagen med sig själv.  Vi fastnar i oss själva, ser bakåt och stannar i det förgångna. Vi tvivlar på att vi tillhör Herren, att vi är förlåtna, värdiga, rena och att våra liv är ett misslyckande. Vi är eländiga och olyckliga och fienden gläder sig. Vi skall inte  vara i ett sådant tillstånd för vi har Guds ord på att Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Herren tar emot avfällingen. Han omfamnar den återfunne sonen.  Vi skall inte rätt se bakåt och  vara deprimerade över gamla synder! 

Fienden använder också motsatsen - högmod. När man har övervunnit alla sina fiender smyger han in och föreslår att man är för mer än andra och kan ta  sig friheter.  Det är en ständig fara. När Paulus gav Timoteus instruktioner  att utse kyrkoledare skrev:  Han får inte vara nyomvänd, för då kan han bli högmodig och få samma dom som djävulen . . .   fastnar i djävulens snara. Tyvärr har detta hänt genom kyrkans tid att nyomvända har placerats i bräschen och fallit.

Högmod gör oss också överkänsliga. Vi blir väldig känsliga och lättstötta. Fienden använder också detta. Det leder till svartsjuka, avund, agg som växer ut från en känsla av att vi inte är tillräckligt uppskattade. Så gör fienden i Guds rike och i vardagen för  han vill fördärva Guds hantverk. Fienden spelar på vår stolthet och vår tendens till depression. 

Detta är ett verkligt praktiskt text stycke, eller hur? Du frågar vad har detta att göra med mig? säger medicine Dr. Lloyd-Jones och tillägger.  Min käre vän mycket av de svårigheter och den nedstämdhet du upplever i ditt kristna liv är ett  verk av djävulen och dess onda krafter. Du trodde att du hade orsak att  ha otalt med någon, eller hur? Men det var ditt fula högmod, ditt smutsiga högmod och fienden spelar på det som en mästerlig  pianist. 

Och så angriper han också den moraliska naturen genom att piska upp moraliska lustar, och ond åtrå och till och med angripa en människas kropp.  Aposteln Paulus fick uppleva det sistnämnda. Fienden vill skilja oss från Guds välsignelse. Det finns flera sätt på vilka han angriper men vi lämnar detta för tillfället. 

Och till sist . . . Vi är i en position där vi omfattas av dessa aktiviteter och det finns endast en sak att göra. Det står - Var starka i Herren och hans väldiga kraft.  Och   jag upprepar: Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Du står inför en mycket slug, intelligent  och kraftfull fiende som kan angripa dig från alla håll. 

Det finns endast en säker plats :Ta därför på er hela Guds vapenrustning  så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar när ni fullföljt allt. Amen.