2019-08-20 17:43 #0 av: Woodland

Det finns ett välkänt stycke i profeten Jesajas antika bokrulle som handlar om en lidande man. Texten i den svenska bibeln börjar i kapitel 52 (se nedan) och tas upp i hela kapitel 53. Kristna känner igen texten som en beskrivning av Jesus lidande och död genom korsfästelse . 

Tvivlare har länge vidhållit att detta stycke skrevs efter Jesus död och därmed är ett tillägg och inte historiskt tillförlitligt. Men med Kol-14-metoden har Jesajas skrift placerats mellan 351 och 230 före Kristus. Denna skrift är skriven långt före Kristus tid på jorden.   

I denna artikel av Ken Wolgemuth på “Reasons to Believe”  [reasons.org] förklaras att kol-14-metoden är tillförlitlig baserat på tre* självständiga processer: radioaktivt sönderfall, årsringar på träd och årsavlagringar (kallade varvig lera) i Suigetsu sjön i Japan. Denna sjös bottensedimentet har inte påverkas av syre eller ‘omrörts’ av maskar.

Kol-14-metoden har också fastställt att Dödahavsrullarna är av mycket gammalt ursprung. Dessutom har vetenskapsmännen visat genom radiometrikdatering att Siloams tunnel i Jerusalem var verkligen anlagd under Kung Hiskias regering som det står i Gamla testamentet (2   Kungaboken 20:20 ;2 Krönikeboken 32:3, 4). Man har endast haft den Gamla testamentliga texten att grunda detta åberopande på tills nu.  

*Man skulle kanske tillägga glaciärlager men detta nämns inte i denna artikel av Wolgemuth.

Herrens tjänares lidande och härlighet

Jesaja 52:13 till kapitel 53

13  Se, min tjänare skall handla  vist.

    Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.

14 Liksom många häpnade över dig,

    så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mäns

och hans gestalt mer än andra människors.

15 Han skall bestänka  många folk.

    Inför honom kommer kungar att förstummas,

ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem

och lära känna vad de aldrig har hört.

1 Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?

2 Som en späd planta sköt han upp inför honom,

som ett rotskott ur torr jord.

    Han hade varken skönhet eller majestät.

När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

3 Han var föraktad och övergiven av människor,

en smärtornas man och förtrogen med lidande,

lik en som man skyler ansiktet för,

    så föraktad att vi räknade honom för intet.

4 Men det var våra sjukdomar han bar,

våra smärtor tog han på sig,

    medan vi höll honom för att vara hemsökt,

slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,

slagen för våra missgärningars skull.

    Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,

och genom hans sår är vi helade.

6 Vi gick alla vilse som får,

    var och en gick sin egen väg,

men all vår skuld lade Herren på honom.

7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig

och öppnade inte sin mun.

    Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,

lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,

så öppnade han inte sin mun.

8 Genom våld och dom blev han borttagen.

Vem i hans släkte besinnar

    att när han rycktes bort från de levandes land,

blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse?

9 Bland de ogudaktiga fick han sin grav,

men hos en rik var han i sin död,

    ty han hade ingen orätt gjort,

och svek fanns inte i hans mun.

10 Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida.

När du gör hans liv till ett skuldoffer,

    får han se avkomlingar och leva länge,

och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.

11 Genom den vedermöda hans själ har utstått

får han se[a] och bli tillfreds.

    Genom sin kunskap  förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga,

och deras skulder är det han som bär.

12 Därför skall jag ge honom de många  som hans del,

och de starka skall han få som byte,

    eftersom han utgav sitt liv i döden

och blev räknad bland förbrytare,

    han som bar de mångas synd

och trädde in i överträdarnas ställe.