2016-11-29 10:03 #0 av: Woodland

Nu i adventstider talas det mycket om väntan.  Johannes Döparens rop på det nära förestående gudsriket med Messias (Gr. Kristus) var ett rop om att himmelriket var nära.

artikeln om Johannes här på sajten beskrev jag det religiösa ledningsmotståndet mot Johannes. Han praktiserade dop och föreskrev det.  När fariséerna och de skriftlärda blev arga var det inte bara på grund av den stränga talen som Johannes förde mot dem utan antydan om att de behövde döpas. Som det står i artikeln var dopet praktiserat för de hedningar som omvände sig till judendomen.

Man kanske kan dra en parallell med en svensk som kan härleda sitt ursprung till vikingarna, är av adlig börd, inneboende i landet i många generationer och sedan blivit beordrad att ansöka om medborgarskap igen för att få räknas som svensk!

Det Messianska rike som judarna väntade på var inte riktigt detsamma som det Johannes annonserade. (Även Johannes skulle senare från fängelse fråga Jesus om han verkligen var den som skulle komma.)1 Judarna väntade sig ett jordiskt rike överlägsen i makt över alla riken och regeringar på jorden.  De hade inte i siktet att Messias skulle vara en herdekung, en lidande tjänare, ett lamm som skulle offras. Nej, de väntade på en som skulle befria Israel från yttre fiender och ockupationsmakter - Rom i deras tid. Även efter Jesu död och uppståndelse väntade judarna på en snar fullbordan.2

Jesus fullbordade alla förbund i Gamla testamentet. Han är förmer än Mose  och därmed den största profeten. Han är förmer än Levi och därmed den högsta översteprästen. Han är Herre, förmer än kung David, och därmed en kung för evigt instiftad av Gud.  Fastän det ännu inte är synligt är Jesu rike verkligt och en dag kommer det att bli synligt för hela mänskligheten.3  

Lukasevangeliet 7:18-23

Apostlagärningarna 1:6-11

3 Uppenbarelseboken 21:1-7