Livsfrågor

Profeter och siare

2015-12-28 07:45 #0 av: Woodland

Profeter och siare enligt de bibliska kriterierna

Det är inte ovanligt att det innan årsskiften dyker upp tidningsrubriker och artiklar om siare och profeters förutsägelser. I detta långa inlägg har jag lagt upp olika frågor och svar om ämnet i ett försök att sammanfatta olika synpunkter som har dykt upp i forumet. Det kan tillkomma fler frågor/svar. Håll till godo.

Fråga 1: Definitionen av ordet "profet". Vad är en profet enligt bibeln? 

Svar: En profet var en som förmedlade  Guds tankar till folket. Profeten tillrättavisade, vägledde och kallade folket tillbaka till Gud när de hade lämnat Guds väg. Mose ansågs vara Israels största profet men även han berättade att en större profet än han själv skulle komma till Israel. Detta blev uppfyllt när Jesus började förkunna Guds rike flera tusen år efter Mose. 

Att hävda sig vara en profet i Israel hade sina krav.  Dödstraff väntade de som inte uppfyllde dem.  Mose sade: “När profeten  talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom." 

Detta innebar att det judiska folket inte skulle lyssna till några krav eller vägledning från denna person. 

Fråga 2: Hur kan man enligt bibeln avgöra om en profet är sann?

Svar: Enkelt, en profet talar enligt bibelordet! En profet sänd av Gud profeterar rätt till 100%. Gud gör inga misstag. Det står om profeten Samuel: “Och Samuel växte upp, och Herren var med honom och han (Gud) lät ingenting av allt vad han (Samuel) sagt falla till marken.”  Vidare säger Jeremia till den falska profeten Hananja: “Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken.  Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse." Aposteln Petrus skrev: "Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning.Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud."  Vidare skrev Jesaja att om en profet inte talar “enligt dessa ord finns det ingen morgonrådnad (ljus) i honom.

Fråga 3: Bör man döma? 

Svar: Enligt bibeln, ja. Som kristen är detta en nödvändighet. Enligt Jesu ord "Döm inte, så blir ni inte dömda" är det förbehållet Gud att döma människors hjärtan. Men vi har också befallningen i skriften att vi skall döma och pröva andarna, så som Aposteln Johannes skrev: " Mina älskade, tro inte på alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen".

Fråga 4: Är det fel att uppsöka de som sysslar med ockulta förutsägelser?

Svar: Ja, absolut. Det är en förolämpning mot Gud den högste att ta rådgivning av någon annan ande än honom.  Satan har en del-kunskap och han är begränsad av den helige Ande till vad han får lov att föra fram. Herren inte bara begränsar Satan men skickar också lögnens andar för att utföra sin plan. Ett klart exempel på detta står i 2 Krönikeboken 18:18-22 och 1 Kungaboken 22:19-23.

Fråga 5: Vad är i fokus för en bibliskt sann profet?

Svar: Jesus Kristus är det centrala. Gud motsäger inte idag de ord han gav för så länge sedan. Det är absolut centralt i all bedömning av förebådande att begrunda om Jesus Kristus är förhärligad i budskapet. Som det står i Uppenbarelseboken: “Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.” Den helige Ande har gett ett profetiskt budskap i bibeln. Enligt Jesus: “När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.”  Av alla de profetior i bibeln som ännu inte har fullbordats kommer dessa garanterat att fullbordas precis såsom de flera hundra som redan är uppfyllda i Jesus Kristus. När det gäller profetior är Bibeln 100% träffsäker.

Fråga 6: Om någon gör en förutsägelse som inträffar eller stämmer hur kan man kalla den för falsk: kan den vara träffsäker och fortfarande falsk?

Svar: Ja, absolut. Det är källan till förutsägelsen som avgör. Det är inte ovanligt att personer har börjat följa en viss rådgivare när dennes “reading”, astrologisk prognos eller profetia har slagit in.  Detta är ett test för att se det som finns i människors sinne. Kommer folket att älska och lyda Herren eller ej? Kommer de avfalla från den väg som de fördes in på? Här är två kriterium som kännetecknar en falsk profet: att det denne säger är en falsk förutsägelse i sig själv, eller att det är en sann förutsägelse med motiv att avleda folket från Gud.

Mose berättar för Israel att en falsk profet kan komma med en sann förutsägelse men att de (folket) skall undersöka dennes motiv: “Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under,  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty Herren, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till."

Fråga 7: Varför skulle Gud tillåta en falsk profets drömsyn eller profetia att gå i uppfyllelse? 

Svar: Från exempel vi har i bibeln kan vi dra vissa slutsatser. Gud tillåter detta delvis för att pröva sitt folks hängivenhet och lydnad (Se svar 6). Vidare för att fullborda sin plan (Se svar 4). I bibeln kan de troende läsa många olika tecken och signaler för att inte bli vilseledda.

Fråga 8: Fanns andarna bakom falska profeter på jorden när Jesus vandrade här?

Svar: Ja och de bekände hans överhöghet. De kände igen honom. Demonernas bekännelse är en utav de klaraste uttalanden i skriften när det gäller Frälsaren: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.

Demonerna ropade "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige."

Jesus tillät inte demonerna att bekänna Honom fastän de talade rätt om Honom till fullo! Han fördrev dem från deras offer.  

För att avrunda det hela står det så här i Jakobsbrevet: "Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar." 

Fråga 9: Vem är denne stora framtida fredsmäklare som framstående siare talar om?

Svar: På det andliga planet är önskan om att veta framtiden en djupt inrotad tendens och bördig mull för varje person som på ett eller annat sätt utövar spådom (över hela den andliga skalan). Förutsägelser av sådana som Nostradamus, Madame Blavatsky, Edgar Casey, Mary Bailey, Baba Vanga med flera har gett detaljerade beskrivningar av framtida skeenden som ibland har slagit in. De förutsägelser som inte har gjort det glöms bort så tillvida en mer skeptisk själ forskar vidare och påpekar dem. Förutsägelserna upprepas ofta i medierna för rubrikernas skull i de tillfällen när skribenterna hittar någonting som stämmer. 

Dessa profeters förutsägelsers fullbordan har statistiskt sett beräknats som att bäst ligga runt 50-80% kontra bibelns 100% fullbordan. Visa profetior slår in på grund av Satanisk påverkan och därigenom får profeten anhängare .  Välvilliga anhängare till olika esoteriska rörelser tolkar de ovannämnda profetiorna. Genom att träffa rätt till viss del fångas folks uppmärksamhet men sedan levereras den stora lögnen: den falske Messias. I bibeln kallas denna figur Antikrist ("mot Kristus"), den laglöse. I andra rörelser och religioner anses denne som skall komma som någon bra, en uppfyllelsen av allt människor vill ha. Namnen är olika: Maitreya, Imam Mahdi, Kristus, med mera. Det är värt att notera att denne figur finns i alla icke-kristna religioner. Vid dennes ankomst kommer en världsregering och en världsreligion att stadfästas. 

Många studenter av det profetilska i bibeln anser att fröna för denna “världsvida” ledare finns i föreningar av världens maktstruktur såsom G10-möten, miljörörelsen, FN med mera. Mera påtaglig är förenandet av religioner som instiftades 1996. “Interfaith” tar formen av en global religion där alla olika trosinriktningar dras samman och jämställs så till att föra in världsfreden.  Fältet av anhängare är brett: Dalai Lama, Stora Mufti i Kairo, Ärkebiskopen av Canterbury,  Sankaracharya Jayendra Saraswathi , Deepak Chopra, Sun Myung Moon (nu död), och många fler har arbetat och arbetar ännu för denna världsreligion.

Fråga 10: Vad är skillnaden på den Jesus de kristna väntar på jämfört med den som alla andra rörelser och religioner förväntar sig? (*se svar 9)

Svar: Jesus är Gud och Guds Son. Han kom första gången som ett litet barn: fattig, utlämnad och deltagare av mänskligt lidande. Efter hans död och uppståndelse har han återfått den härlighet som han villigt lämnade. När Jesus kommer tillbaka blir det inte för att maka en jordisk fred som den falska messiasgestalten. Jesus kommer för att döma världen.

Jesus varnade för inte bara falska profeter men även falska Messiasgestalter: "Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte.  Ty falska messaisgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om det alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: han är i de inre rummen, så tro det inte." 

Jesus kommer tillbaka och han sade med emfas att hans återkomst kommer vara synbar över hela världen och en skrämmande sak.  “Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”

Jesus sade att Satan är lögnens fader. I ett nötskal är den falske Messias en som lurar mänskligheten. Lögn och bedrägeri är inblandade och kännetecknar personen. Skillnaderna skrev Aposteln Paulus om: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.” 

Fråga 11: Hur skall man som  kristen förhålla sig till dessa saker?

Svar: Vi bör komma ihåg det Herren sade genom Mose: "Du skall inte vara rädda för dem." Lägg på minnet att Gud är totalt suverän och "Ingen vishet, inget förstånd, inget råd förmår något mot Herren." (Ordspråksboken 21:30). Dra närmare Jesus i bön och bibelstudium. Älska vår näste såsom oss själva och be för de som är fångna i framtidsrädslans träldom. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-01 23:11 #1 av: NiklasTyreso

En falsk profet i GT var en som profeterade avfall från Gud och Guds Lag.
En falsk profet enligt kristendomen predikar avfall från tron på Jesus som Kristus och frälsare.

Jona profeterade Guds dom över Nineve, men domen slog inte in! Jona var ändå sann profet, men Gud upphävde domen när folket vände åter till
Gud.

Anmäl
2016-01-02 10:14 #2 av: Woodland

#1 

Jag håller med om det du skrev i ditt första stycke och vill tillägga detta: det är införstått att oavsett motivet är en misslyckad förutsägelse i Herrens namn en lögn. Gud ljuger inte, gör inga misstag och talar inte fel. En falsk profet ljuger medvetet eller omedvetet och kommer därför under dom för som Jesus sade Satan är lögnens fader. Det har alltid varit och är ännu idag en mycket allvarlig sak att säga "så säger Herren" utan att citera bibelordet i det sammanhanget. 

Ditt andra stycke kräver lite djupare förklaring. 

Jona ropade "Om fyrtio dagar skall Nineve bli ödelagt." Ordet som översätts som ödelagt (haphak) i detta utrop betyder inte nödvändigtvis fysisk förstörelse. Det översätts oftare, det vill säga 90 gånger,  i Gamla testamentet som förvandling, omvandling, förändring med mera.

Nineves invånare hade inget förbund med Gud såsom Israel hade så de hade ingenting att förvänta sig.  De förstod att domen skulle verkställas och "chansade" på att avvärja den genom att klä sig i säckväv som ett tecken på respekt och ånger. Kungen sade, "Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredes glöd, så att vi inte förgås." Jona 3:9

 Som Allsmäktige visste Gud att Nineves invånare  skulle göra detta och det var faktiskt hans godhet (som han påminner Jona om senare i 4:11) som åstadkom detta. Men de förstod att om 40 dagar skulle någonting hända.  Antingen omvände de sig eller blev ödelagda. De förvandlade sig och profetian blev uppfylld.

Herren i sin godhet fördröjde domen över Nineve därför att folket visade ånger och ödmjukade sig.  Jesus själv berömde dem i Matteus och Lukasevangeliet för att de omvände sig i gensvar till en enkel profets utrop medan de styrande i Israel vägrade att erkänna Jesus som Messias fastän han hade gjort så många tecken och under. 

Jonas bok skrevs mellan 793-758 f.Kr.  Men Gud var inte färdig med  Nineve. Staden blev slutligen förstörd och återuppbyggdes aldrig igen vilket profeten Nahum förutsade i 612 f.Kr .

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-01-02 21:46 #3 av: NiklasTyreso

Gud vill att människor vänder om från synd till Gud. Jonas budskap åstadkom just det som var Guds vilja, så det blir absurt att kalla tjänaren en falsk profet.

Varför gjorde Gud sin tjänare Jona till en falsk profet om Gud visste i förväg att folket skulle vända om?

Hade människorna i Nineve fri vilja att välja att vända om eller var det förutbestämt av den allsmäktige som kunde förutse att de skulle vända om?

Jag tror allt vilar i Guds de allsmäktiges händer, utom människans fria vilja.

Anmäl
2016-01-03 09:20 #4 av: Woodland

Ja, det är absurt att kalla Jona en falsk profet,  Jesus gjorde inte det. Det gör inte jag heller. Jag har förklarat att profetian var ""Om fyrtio dagar skall Nineve bli ödelagt  (haphak-  förvandlatomväntförändrat)." 

Hade människorna i Nineve fri vilja att välja att vända om eller var det förutbestämt av den allsmäktige som kunde förutse att de skulle vända om?

Gud ville många saker med Jona's bok och det finns mycket att hämta där. Det är många som tror att människan har en helt fri vilja oavhängig från Gud. Bibeln ger ingen  sådan bild. Allt är förutbestämt* men människan fråntags inte ansvaret för sina val. 

*Jag har skrivit mera utförligt om detta i artikeln Herrens Eviga Dekret.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.