Jesus

Är Gud allsmäktig?

2008-12-29 17:52 #0 av: Kvasar

Kort och gott, tror du att Gud är allsmäktig?

Anmäl
2008-12-29 18:09 #1 av: Emaljoh4

jepp,

Anmäl
2008-12-29 18:46 #2 av: Sukram

näpp

Anmäl
2008-12-29 19:44 #3 av: Kefa

jo

Anmäl
2008-12-29 20:01 #4 av: Maria

Visst.

/Maria

 

Anmäl
2008-12-29 21:10 #5 av: Iram

Nej. Jag tror på att flera gudomar existerar, och den kristne guden endast är en av dem. Jag tror att den specifike guden bara kan ha makt över de som väljer att följa den. Såsom Allah har makt över muslimer osv.

Därför tror jag också att gudar kan försvinna. När ingen längre tror på dem eller minns dem, då är de borta.

Anmäl
2008-12-30 01:22 #6 av: savedbygrace

#5

Den uppfattningen (att Gud bara existerar för dem som tror på honom) gör Gud till ett mänskligt påfund. Det blir väldigt svårt att motivera eftersom det skapade inte kan vara större än skaparen. Som Hume sa: Floden stiger inte högre än sin källa.

Om inte Gud finns oberoende av oss finns han ju bara i vår hjärna. Men den Gud jag tror på finns i mig därför att han är mitt upphov, inte tvärtom. 

Om Gud bara existerar för att vi hittat på honom skulle han inte vara värd att tillbes. Själva anledningen till att Gud är värd att tillbes är ju att han är Gud, dvs allsmäktig och allvetande och vårt sanna ursprung. Där ligger vår sanna identitet. Människor som inte tillber Gud "tillber" alltid andra saker, och oavsett vad det kan vara kan man se hur viktigt det är för människor att lägga sin identitet i något utanför sig själv. På Bibelns tid tog sig detta ofta mer konkreta uttryck eftersom det fanns mycket s k avgudadyrkan (människor byggde alltså egna avgudar, typ statyer, som de dyrkade). Men det är precis samma princip idag: när inte Gud får vara Gud tillber människan det skapade istället för Skaparen.

Anmäl
2008-12-30 10:49 #7 av: Kvasar

Då kan med andra ord Gud göra en sten så tung att ingen orkar lyfta den, inte ens Gud själv. Och om Gud själv inte kan lyfta den så är han inte längre allsmäktig....

Eller?

Anmäl
2008-12-30 12:30 #8 av: Iram

Frågan löd:

"Kort och gott, tror du att Gud är allsmäktig?" Jag svarade hur JAG tror, men jag gör inte heller anspråk på att vara kristen. Jag fattade det dock så att frågan ställdes till vem som helst som ville svara, så jag tog mig friheten att svara. Men det är MIN tro, och inte alla andras.

Anmäl
2008-12-30 13:26 #9 av: Margareta

Ja det tror jag - att Gud är allsmäktig

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2008-12-30 13:43 #10 av: Kvasar

#9

Hur ställer du dej till frågan om stenen i inlägg 7?

Anmäl
2008-12-30 19:46 #11 av: savedbygrace

Frågan om stenen och Guds allsmäktighet har ofta framförts som argument mot Guds allmakt. Det är bara det att det i sig själv är en logisk motsägelse. Gud däremot är logisk till sitt väsen, och han gör inte det logiskt omöjliga. Det är ungefär som att säga att om Gud är allsmäktig kan han även göra fyrkantiga cirklar. Men en fyrkantig cirkel är per definition ingen cirkel!!

Jag tror personligen inte att man kan mäta Guds styrka i muskelmassa eller något sådant. Men anta att Gud skulle bygga den största stenen han bara kunde - den skulle aldrig kunna bli för stor för honom eftersom han alltid är större. Så länge han skapat stenen är han större än den. Och han kan ju inte skapa något större än sig själv eftersom han redan är oändlig. En sten som inte går att lyftas av den som är allsmäktig kan helt enkelt inte skapas. Därför är det en logisk omöjlighet.

Bättre än CS Lewis kan man nog inte säga det, så jag citerar honom: 

"Hans [Guds] allmakt innebär makt att göra allt som har en reell möjlighet, inte att göra det som är omöjligt i sitt innersta väsen. Du kan tillskriva mirakler till honom, men inte nonsens. Detta är inte någon begränsning av hans makt. Om du väljer att säga att "Gud kan ge fri vilja till en varelse, samtidigt som han förvägrar varelsen sin fria vilja", så har du inte lyckats säga "någonting" om Gud: meningslösa kombinationer av ord får inte mening bara för att vi lägger till prefixen "Gud kan." ... Det är lika omöjligt för Gud att utföra två alternativ som utesluter varandra, som det är för den svagaste av hans varelser; detta beror inte på att hans makt har stött på ett hinder, utan för att nonsens fortsätter vara nonsens även när vi talar om Gud."

Anmäl
2008-12-31 00:16 #12 av: Margareta

Jag tror som savedbygrace.

Om Gud är större än både himmel och jord - hur kan man ens fundera över en sten?

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2008-12-31 16:13 #13 av: kajsa56

ja det tror jag! allseende, allsmäktig o allvis!

bra skrivet savedbygrace!

Anmäl
2009-01-02 09:39 #14 av: Kvasar

Så Gud är med andra ord oändlig kan utföra underverk och mirakel, han är allsmäktig så länge han följer logikens lagar? Guds liv/ande har alltid funnits och kommer alltid att finnas, Guds existens har med andra ord varken början eller slut? Gud är överallt och ingenstans? Logiskt.

Anmäl
2009-01-03 23:44 #15 av: Margareta

Precis så logiskt är det Kvasar

/Margareta, sajtvärd för http://kolhydrater.iFokus.se
Bloggar om LCHF för oss som har svårt att gå ner i vikt på
Vägen till 65

Ger tillsammans med Bo Zackrisson och Sten Sture Skaldeman
ut LCHF-magasinet.
http://www.lchfmagasinet.se

Anmäl
2009-01-06 00:58 #16 av: savedbygrace

Kvasar.

Som svar på första frågan: Det handlar inte om att Gud är allsmäktig bara så länge han "följer logikens lagar" - däremot är han felfri och därför kan han inte bryta mot de lagar han skapat. Logiken är ett uttryck för Guds väsen, och Gud går inte emot sig själv. Det är precis samma sak som att sanning är ett uttryck för Guds väsen. Gud är inte sanning för att han talar sanning lika lite som han är logisk därför att han gör logiska saker. Han talar (bara) sanning därför att han är sanning och han gör (bara) logiska saker därför att han är logisk. Gud utgör själva definitionen av dessa egenskaper, liksom han är kärlek, är godhet, är barmhärtighet, är helig etc. Gud kan inte gå emot logikens lagar lika lite som han kan ljuga - helt enkelt därför att han bara vill göra det som är i enlighet med hans karaktär. Att Gud inte kan ljuga eller vara ologisk är ingen begränsning av hans makt, men det är en konsekvens av hans felfrihet.

För min del ser jag ingen motsättning mellan logik och under (får uppfattningen att du gör det). Detta eftersom man måste sklja på det som är logiskt omöjligt och naturligt omöjligt. Det logiskt omöjliga är t ex fyrkantiga cirklar eller att säga att ett är samma sak som två. Gud går aldrig emot logikens lagar. Det naturligt omöjliga däremot är det som inte följer naturlagarna, vilket vi kallar under. Det är naturligt omöjligt att väcka upp någon från de döda, men det är inte en logisk motsägelse (om det finns en sådan person som Gud som isåfall har makt att åsidosätta naturlagarna.).

Vidare har du rätt när du säger att Gud alltid funnits och alltid kommer att finnas. Han har ingen början och inget slut. Han bara är. Det är ju till och med Guds namn i Bibeln: "Jag är" (eller "Jahve" på grundspråket).

Det är förstås svårt att greppa för oss människor som är bundna av både tid och rum Men jag tror att för Gud är antagligen både nutid, framtid och dåtid som ett enda nu. Detta eftersom Gud står utanför tiden. (Det står t ex i Bibeln att han fanns "före tidens början".) Tiden har alltså inte alltid funnits på samma sätt som Gud alltid funnits. Han är den som skapat universum och därmed också tiden. Att tid och rum inte alltid funnits är för övrigt fullt förenligt med den vetenskapliga synen på universums födelse. Det mesta talar ju för att universum faktiskt har en början (Big bang) och inte är evigt. Före Big bang fanns varken energi eller materia, och således inte heller tid och rum. Men tid är något av det svåraste för oss att förstå och det är i princip omöjligt att vetenskapligt undersöka - helt enkelt därför att man inte har tillgång till några observationer utanför tid och rum. Men som svar på din fråga - Gud är evig därför att han inte har sin existens i samma dimension som vi. Han är och kommer alltid att vara. Han fanns före tidens början och han är dess upphov.

För mig är det inte ologiskt. Men jag har full förståelse för att det är det om man antar att den här världen är allt som finns, därför då kan det omöjligt finnas någon eller något som existerar utanför tid och rum. Tanken på en andra dimension blir möjlig först när man är öppen för möjligheten att det finns en evig Gud.

Anmäl
2009-01-09 19:24 #17 av: mumsan

Jag tror på en allsmäktig Gud.

Tack #16 för ditt inlägg.

Anmäl
2009-01-19 17:06 #18 av: maaro

Ja, jag tror på GUD, att vår Fader är allsmäktig.

Anmäl
2009-01-19 19:49 #19 av: living

Ja, Isaks och Jakobs Gud är allsmäktig.

Anmäl
2009-01-26 13:47 #20 av: Tzatu

Nej, jag tror inte på en allsmäktig gud

Anmäl
2009-01-26 14:03 #21 av: BattleBitch

Ja. Min Gud är allsmäktig =)

1Mos.17:1

2Mos.6:3

Job8:3

Jesaja 13:6

Upp.1:8

Upp.11:17

Upp.16:4

Anmäl
2009-02-04 23:14 #22 av: Hukanson

Jooda nog är han allsmäktig alltid, de e sant och visst. Han var i begynnelsen för 4 miljarder  600 miljoner år sedan när jorden formades till ett klot nästan som en orb och börja färdas runt solen på precis lagom avstånd för han hade liksom i baktanken att här skulle det växa både det ena och det andra i sinom tid. Han var nästan helt ensam ,bara en medhjälpare som skulle ta över arbetet när det mesta var klart. Så han skapade med ljuset och elden och vattnet på ett bra sätt och planerade arbetet så det blev ordning och reda. När klotet lugnat ner sig lät han livet uppstå som ett frö i vattnet. Detta frö innehöll allt som behövdes för att hela livsträdet skulle slå rot och börja växa in  i evigheten. Årmiljonerna rullade på och det blev dags för medhjälparen att ta över arbetet och han var ljusetsskapare i natt och dag och ville skapa människor till sin egen avbild, enligt sin faders vilja. Och han såg till att skapa människor först andligt och sedan ordnade han att de fick krypa ned i livetskroppar som han förberett för dem. De fick livets ande och blev levande människor. Sedan skapade han de nya andeboningar som behövdes för de andemänniskor som hade erfarenhet av att bo på jorden för de var annorlunda än de som inte ännu varit där. Så planerade han en lång evolution i många steg och faser och stadier men behöll själva grundiden om spiralformad trappstegsutveckling. En viktig del i planen var intelligenserna, som fick det viktiga arbetet att leda livet på jorden i rätta färdigheter och levnadssätt. Själv lade han sig vinn om att göra det sista viktiga arbetet att nedstiga med sin makt och myndighet längst ned i skapelsen så att han blev lagen för allt i skapelsen både objektivt och subjektivt. Därmed kände han sig nöjd och visste att han var både sig själv och allt han hade skapat som sin avbild. Mer allsmäktig än så kan man inte vara. Det är min tro.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-04 23:46 #23 av: Stevo

#0 Jag tror inte det finns någon gud, men jag tycker det vore en rimlig förmåga för Gud att inneha om han skulle finnas och vara universums skapare.

mvh

Stevo

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.