Livsfrågor

K.G. Hammar

2010-05-04 13:20 #0 av: Hallifax

K.G. Hammar är en person som jag tycker har en otroligt sund och nyanserad syn på religion och kristen tro -- en inställning som passar bra in i ett modernt samhälle, och inte på något sätt står i konflikt med den moderna vetenskapens resultat på samma sätt som en mer bokstavlig bibeltro gör.

"Det är upp till gud att bevisa sig, det är inte vår uppgift. Vad vi ska göra istället är att rensa fältet från en del av de färdiga former som vi har ärvt och plocka bort alla måsten. Man måste inte tro på något särskilt för att vara kristen. Det räcker att man säger att man vill vara med. Vad har jag för rätt att ifrågasätta det? Definitionsraseriet leder bara till exkludering," har han bland annat sagt. På det hela taget tycks han vara väldigt kritisk till en bokstavlig bibeltro, och menar att homosexuella har precis samma rättigheter som alla andra.

En bokstavlig bibeltro idag leder till en hel del problem, tycker jag. Framför allt därför att man måste aktivt förneka vetenskapliga teorier som evolutionsläran (och därmed medvetet förvilla unga troende), men kanske främst för de omoraliska värderingar det leder till om bland annat homosexuella. Därför tycker jag att det trevligt med en (f.d.) ärkebiskop som uttalar sig på det sätt han gör om kristen tro.

Vad anser ni om K.G. Hammar och om en (i någon mån) bokstavlig bibeltro? Jag vet att han har fått kritik från flera andra kristna.

Anmäl
2010-05-04 13:56 #1 av: OlgaMaria

Om man tycker att kristendomen ska vara politiskt korrekt och passa in i vårt samhälle mer än att likna det som Jesus predikade och lärde sina lärjungar så är väl K G Hammar skitbra. :-p Själv gillar jag Jesus bättre än dagens samhälle. Därför är jag kristen.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-04 14:05 #2 av: Hallifax

#1

Känner du själv någon gång att det innebär problem för dig att acceptera en bokstavlig bibeltro? Vad tycker du om samhällets acceptans av evolutionsteorin? Bara i dag, till exemepl, när jag åt frukost, kunde jag läsa om evolutionsteorin på baksidan av mitt mjölkpaket. Om fåglar som utvecklats från dinosaurierna. Är det bara en enorm missuppfattning som människor och forskare innehar?

Anmäl
2010-05-04 14:18 #3 av: OlgaMaria

#2 Om det är en missuppfattning eller inte har jag ingen uppfattning om. Min tro på Gud som skapare hotas heller inte av vetenskapen eller evolutionsteorin. Jag vet inte exakt hur det gick till när världen skapades för Bibeln beskriver inte heller det exakt, men att Gud är skapare tror jag på. Han har också skapat människan till sin avbild till att råda över sin skapelse. Evolutionsteorin har inte så mycket med det att göra. :)

Jag har haft en hel del problem med hur jag ska förhålla mig till Bibeln men det mesta har jag processat. Idag har jag bara ett problem kvar  (ifall jag inte upptäcker nya) och det är hur jag ska förhålla mig till preventivmedel. Jag tror kanske inte att preventivmedel ingår i Guds tanke, men det ställer till en del problem för mig, så det har jag lite att jobba på. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-04 17:25 #4 av: Camillhe

Håller med Theresia fullt ut. Jag är inte ett dugg imponerad av vad Hammar erbjuder och man kan kanske också fundera på om det inte är så att Svenska kyrkan verkligen behöver sina medlemmar för att överleva och att man kanske därför gärna vill vidga "kristendomen" till att passa alla.

Visst hade det varit underbart om man kunde göra om kristendom till att innefatta alla religioner, alla människor oavsett deras val i livet osv.

Samtidigt vad vore det för mening med religion överhuvudtaget då?

Vi gör alla olika val i livet, jag har valt Jesus, vad KG Hammar har valt vet jag inte riktigtFlört

Anmäl
2010-05-04 19:31 #5 av: Hallifax

#4

"...och man kan kanske också fundera på om det inte är så att Svenska kyrkan verkligen behöver sina medlemmar för att överleva och att man kanske därför gärna vill vidga "kristendomen" till att passa alla."

Det kanske är så. Jag undrar hur det kommer sig att just Sverige har blivit världens mest sekulariserade land, om det finns några tydliga anledningar eller om det bara är ren slump.

Anmäl
2010-05-04 19:48 #6 av: OlgaMaria

Intressant fråga, men Japan är mer sekulärt än Sverige.... Sverige är hur som helst världens allra mest individualistiska land. Ingenstans är familjevärden så svaga som i Sverige och jag tror att familjen är en bärare av religion, så där kan det nog finnas en förklaring.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-04 19:52 #7 av: Woodland

Det är upp till gud att bevisa sig, det är inte vår uppgift. Vad vi ska göra istället är att rensa fältet från en del av de färdiga former som vi har ärvt och plocka bort alla måsten. Man måste inte tro på något särskilt för att vara kristen. Det räcker att man säger att man vill vara med. Vad har jag för rätt att ifrågasätta det? Definitionsraseriet leder bara till exkludering KG Hammar

Helt i linje med en annan person -

"Kyrkorörelsen, som alla andra, är bara en temporär påskyndingsrörelse och tjäner som en tillfällig viloplats for det evolverande livet.  Eventuellt kommer det att upstå en UNIVERSAL kyrka och dess definitiva konturer kommer att uppenbaras mot slutet av DETTA ÅRHUNDRANDE. (dvs 1900 talet Fel.kom).  Den här kyrkan kommer att bli upfostrad av Kristus och Hans lärjungar när utgjutelsen av Kristus väsen och den SANNA andra tillkommelsen har skett.  Den kristna kyrkan, I ALLA SINA GRENAR, borde agera som en mittpunkt genom vilken världsupplysningen kommer att fullbordas.  Kyrkan i sin undervisningsroll borde ta de STORA GRUNDLÄGGANDE LÄRORNA och (splittra de gamla former i vilka de har blivit uttryckta och hållna) visa deras sanna och innersta andliga innebörd.  Det huvudsakligen uppgiften av kyrkan är att undervisa utan uppehåll bevarande det yttre bilden så att de kan nå så många som är vana vid kyrkans seder. Lärare måste vara tränade; bibelkunskap måste spridas; sakramenten måste ges ett MYSTISKT innebörd och kyrkans kraft att hela måste bli demonstrerade.

Vem skrev detta, tro?  Alice Bailey, modern till New Age rörelse. Obestämd

Mvh

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-05-05 23:39 #8 av: Hallifax

Jag tycker ändå vi ska vara glada att Sverige är så pass sekulärt som det faktiskt är. Det känns som att sekularisering och välfärd ofta går hand i hand i dessa frågor, även om det finns undantag, som USA.

Anmäl
2010-05-05 23:47 #9 av: OlgaMaria

Välfärd och kristendom går hand i hand... usa, gnosjö, länder i Afrika som helt förvandlas i och med att människor blir frälsta.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-06 00:12 #10 av: Hallifax

FN publicerade 2004 något de kallade "Human Development Raport" -- där man rankade 177 länder på ett "Human Development Index" och mätte livslängd, läs-och-skrivkunnighet, inkomst per kapita, utbildningsgrad och så vidare...

I toppen fanns Sverige, Norge, Australien, Danmark och Nederländerna. Alla väldigt sekulära länder, med hög ateism. Och bland de 25 högst rankade länderna var det egentligen bara USA och Irland som bröt mönstret. Alla andra länder vara sekulariserade. Och i botten naturligtvis länderna där en majoritet av befolkningen vara troende.

Så man ser en väldigt tydlig koppling mellan ateism, sekularisering och välmående samhällen. Och jag tror många gånger att det är så pass enkelt att religion leder till en slags vetenskapsförakt -- och inhumana värderingar i abortfrågor och kvinnosyn. En fundamentalism. Man dröjer kvar i ett primitivt, vidskepligt tänkande och underordnar sig guds vilja.

Jag tror att ett samhälle mår bra av att vara så sekulariserat det bara kan. Det bör vara fullständigt neutralt i dessa frågor -- och istället präglas av undervisning som bygger enbart på vetenskapliga evidens och ingenting annat.

Anmäl
2010-05-06 06:59 #11 av: Internettan

#10:

Så man ser en väldigt tydlig koppling mellan ateism, sekularisering och välmående samhällen.

Är ett välmående samhälle nödvändigtvis ett samhälle med välmående individer? Materiell standard kanske inte är svaret?

Och jag tror många gånger att det är så pass enkelt att religion leder till en slags vetenskapsförakt -- och inhumana värderingar i abortfrågor och kvinnosyn. En fundamentalism. Man dröjer kvar i ett primitivt, vidskepligt tänkande och underordnar sig guds vilja.

Och jag tror många gånger att det är så pass enkelt att vetenskap leder till en slags religionsförakt -- och förlorade värderingar i abortfrågor och ... annat. En fundamentalism. Man hamnar i ett komplicerat, begränsat tänkande och underordnar sig vetenskapens och maktelitens vilja.

Ju fler svar (sanna eller osanna) människan själv tycker sig ha kommit på desto mer tror hon att hon inte behöver Gud. Det är inte sann utveckling, det är mera att gå från en ytterlighet till en annan.  

Jag tror att ett samhälle mår bra av att vara så sekulariserat det bara kan.

Ja, men inte människorna som lever däri.

När vi kommer så långt att vi förstår att vetenskap inte är motsatsen till Gud, utan att vetenskapen pekar på Gud - då äntligen får vi se ett samhälle som verkligen mår bra.   

Anmäl
2010-05-06 10:16 #12 av: Hallifax

#11

Jag har svårt att tro att man blir speciellt lycklig av att leva under religöst förtryck i länder där aborter är olagliga, homosexuallitet är straffbart och kvinnan är underordnad mannen (som så är fallet i många kraftigt religiösa länder). Jag tror inte så mycket att det handlar om materialism -- utan snarare om individens frihet -- och samhällen som präglas av sundare värderingar.

Vilka värderingar menar du det är som går förlorade av att samhället blir mer sekulärt? Du får gärna specifiera.

Anser du att ateism och vetenskap leder till ett begränsat tänkande? Det är väl precis tvärtom. Om man ser till frågan kring vårt ursprung så står ju religioen kvar där den stod på medeltiden (ett övernaturligt väsen i himlen skapade oss), medan vetenskapen hela tiden rör sig framåt och hittar nya fynd. Tror man att gud är ansvarig för allt så tar ju frågorna slut där.

Anmäl
2010-05-06 13:56 #13 av: BattleBitch

Med tanke på hans uttalande så har han skapat en sekt, där han själv är ledare och själv skapar reglerna.

Kristna förljer bibeln och det som står i den, det gör inte han.

Anmäl
2010-05-06 20:26 #14 av: Hallifax

#13

Bokstavstroende har inte monopol på att få kalla sig kristna.

Anmäl
2010-05-06 22:20 #15 av: Internettan

#12:

Så det kan alltså bara finnas två poler, religiöst förtryck vs sekularisering, enligt dig? Kanske förtrycket inte handlar om religion i sig utan om vissa religioner och/eller en viss kultur? Sedan kan väl ateism också vara en motreaktion mot det religiösa förtrycket? När man (som i Sverige) inte längre behöver vara rädd för kyrkans maktmänniskor vänder man sig bort från "hela paketet" i sin strävan efter frihet.

Sen kan jag också tänka mig att människan är tränad i att tro på och lyda auktoriteter. Om makteliten säger att det inte finns någon Gud och har "bevis" för det så tror folk på det. Vi är absolut inte fria idag utan vi är i allra högsta grad styrda av det rådande "klimatet" och av de som sitter vid makten. Vi accepterar samhället som det ser ut och tror att det måste se ut så - hur knäppa vissa saker än är.  

Vilka värderingar menar du det är som går förlorade av att samhället blir mer sekulärt? Du får gärna specifiera.

Människovärdet. "Läran" om rätt och fel. (Idag är allt relativt/tillåtet) Abort sker på löpande band som om det inte handlade om människoliv. Människor uppmuntras till att följa alla sina fysiska impulser som om den kortsiktiga njutningen inte fick konsekvenser. Med vetenskapens hjälp ska vi få fram den perfekta människan, både när det gäller vilka människor som ska få födas/leva, vilka egenskaper vi ska prioritera hos de ofödda, vilka individer skolan ska forma och vilka prestationer de ska klara av för att "få vara med", hur vi ska se ut... osv osv. Vi har ett samhälle med en brottslighet som är hemsk, med massor av människor som är psykiskt sjuka eller som är utslagna av olika anledningar.

Hur ska de hitta hem när de tror att de kom till av en slump? Hur ska de hitta hem när de tror att de egentligen bara är ett djur som lever en kort tid och sedan upplöses för alltid? Kan det ens finnas ett värde i en sådan tillvaro? För vad spelar det för roll om 100 år om jag är snäll mot min nästa? Snällhet är ju bara en sak som finns för att den har befrämjat överlevnaden. Överlevnaden till en värld som lika gärna "kunnat inte finnas". Så fruktansvärt meningslöst.

Anser du att ateism och vetenskap leder till ett begränsat tänkande? Det är väl precis tvärtom.

Vetenskapen kan bara tro på det den kan se (eller på annat sätt mäta). Därför är den nöjd med svar som en troende aldrig kan vara. Vetenskapens svar är ofta nya frågor - men det märker inte vetenskapen där den går med sin sänkta blick. Har man bestämt sig för att Gud inte finns så blir ju pusslet betydligt mindre. Forskarna har nog snart pusslat färdigt.

Om man ser till frågan kring vårt ursprung så står ju religioen kvar där den stod på medeltiden (ett övernaturligt väsen i himlen skapade oss), medan vetenskapen hela tiden rör sig framåt och hittar nya fynd.

Den kristna religionen har redan hittat sanningen, till skillnad från vetenskapen som fortfarande inte löst rebusen ... Glad Hur menar du att religionen ska röra sig framåt? Gud ändrar sig ju inte. Ska Gud anpassa sig till oss människor? Religionen har förresten förändrat sig på så sätt att den inte är en människo-makt längre, i Sverige i alla fall. (Husförhör och "kyrkotvång" och ännu värre)

Vetenskapen tror sig ha svaren på allt men den kan fortfarande inte hitta svaret på frågan: varför?

(Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren?)

Anmäl
2010-05-07 00:04 #16 av: BattleBitch

#14

Kalla sig får man göra ;) Men att vara en kristen är en annan femma. Då måste du ju lära och leva efter bibeln =)

Anmäl
2010-05-07 00:17 #17 av: Hallifax

#16

Klart vi ska leva och lära efter bibeln. Jag har bland annat noterat väldigt många som jobbar på söndagar -- framför allt på ICA där jag bor. Enligt Andra Moseboken behöver de dräpas. Ska vi ta tag i saken du och jag och dräpa dem? =) Eftersom vi är kristna.

Anmäl
2010-05-07 04:45 #18 av: Camillhe

Är du kristen Hallifax?

(ps den egentliga vilodagen är lördag, men det blev lite fel i kalendern under århundradena, så dräp inte ngn som jobbar på en söndag)

Anmäl
2010-05-07 10:27 #19 av: BattleBitch

#17

Som tu är så upphävde Jesus det gamla lagförbundet, så du slipper dräpa och sånt som står i Gamla testamentet ;)

Du ska istället som Jesus sa "älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa av hela din själ" =)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.