2018-07-01 07:57 #0 av: Woodland

Unik bland världsreligionerna berättar kristendomen för oss att vi kan inte erbjuda försoning för oss själva.

Prästen Jesus  ©

Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för demHebreerbrevet 7:25

Under den gamla förbundsperioden fungerade profeterna som representanter för Gud, för de gav hans ord till hans folk. "HERRENS ord" kom till profeter1 såsom Hosea (Hosea 1: 1), så dessa profeter var talesmän för Gud.

Men i förhållandet mellan Gud och hans folk under det gamla förbundet var vår Skapare inte den enda som hade en representant - folket hade också det. Under det gamla förbundet var prästerna dessa företrädare, i synnerhet översteprästen från Arons släkt.

Vi ser tydligast översteprästens representationsarbete på försoningsdagen (3 Moseboken 16) det årliga tillfälle då han skulle ta blodet från offertjuren och offerbocken in i helgedomen för att sona prästernas och Israels synder.  Genom dessa djur företrädde översteprästen folket inför Gud och bekände nationens synder (också syndabocken som sändes ut i öknen vers 21) och vädjande om Herrens förlåtelse och offrande försoningsoffer för folket.

Gud själv etablerade prästens ämbete och de olika offren för försoning och förlåtelse, men vilken som helst skarpsinnig troende under det gamla förbundet skulle ha märkt en viss svaghet i detta ämbete och dessa offer. Bortsett från några perioder av nationell förnyelse förblev nationen Israel fast i allvarlig synd. Offren var ständigt återkommande; försoningsarbetet blev aldrig färdigt.   Översteprästen höll ämbetet permanent och ersattes vid sin död med nästa präst. Detta innebar att på ett sätt måste hela försonings förfarandet startas om igen med varje ny överstepräst eftersom det var en helt ny medlare som representerade folket.

Denna uppenbara svaghet i det gamla förbundets prästdöme och offerriter var självklart avsiktlig. Gud byggde in den själv i det prästliga systemet vilket vi lär oss i Hebreerbrevet. Författaren till Hebreerbrevet utvecklar ett bestående argument att det gamla förbundets upprepade offer visar att tjurar och getters blod kunde verkligen inte ta bort synd.

De kunde endast peka framåt till vår store överstepräst Jesus Kristus som erbjöd sig som försoningens sanna och slutliga offer. (Hebreerbrevet 9: 1-10,18) Troende i det gamla förbundet mottog inte några fördelar från djuroffren utan endast från Kristi offer, som dessa djuroffer förutsåg. Kristus är den perfekta prästen som kan ge fullständig frälsning på grund av sitt fulländade offer. Kapitel 7).

CORAM DEO: Att leva inför Guds ansikte

Unik bland världsreligionerna berättar kristendomen för oss att vi kan inte erbjuda försoning för oss själva. Vi kan be ständigt, plåga oss själva fysiskt och göra många andra botgörande handlingar, men vi skulle fortfarande inte uppnå försoning för oss själva. Endast Kristi fullkomliga offer sonar synden, och om vi har förlitat oss endast på honom för frälsning, kan vi vara övertygade om att våra synder har blivit försonade och att vi är Guds älskade barn.


 © Tabletalk magazine 02/2018 Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

1.  "HERRENS ord" - Detta var inte endast en röst som hördes utan också en beteckning på den andra personen i treenigheten. Lille Samuel såg honom i denna berättelse för han (Guds ord) stod (vers 10) och talade med honom. När han besökte profeter var det som HERRENS ord (v. 1).  Tillägg av Woodland