Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

TRAUMA AV HELIGHET av R.C. Sproul

2017-11-26 08:23 #0 av: Woodland

Varför skulle vi för att undgå från hotet av trauma uppfinna en gud vars karaktär är oändligt mycket hotfullare än det vi annars fruktar? Jag kan se mänskligheten uppfinna en välvillig gud eller till och med en dålig gud som lätt förskjuts. Men skulle vi uppfinna en helig gud? Var kommer det ifrån? För det finns ingenting i universum mer skrämmande, mer hotande mot människans känsla av säkerhet och välbefinnande än Guds helighet.

Trauma av helighet ©

av R.C. Sproul

När vi läser verk av artonhundratalets ateister finner vi att de inte var särskilt bekymrade av att bevisa att Gud inte existerar. Dessa ateister antog taktiskt Guds icke-existens. I stället sa de att efter upplysningstiden, nu när vi vet att det inte finns någon Gud, hur kan vi redogöra för religionens nästan universella närvaro? Om Gud inte existerar och mänsklig religion inte är en respons till Guds existens, varför är det så att människan verkar vara obotligt homo religiosus—att människan i alla hans kulturer verkar vara obotligt religiösa? Om det inte finns någon Gud, varför finns det religion?

Ett av de mest populära och kända svaren var argumentet som Sigmund Freud erbjöd. Som psykiater visste Freud att människor är rädda för många olika saker. Sådan rädsla är förståelig eftersom det finns alla sorters saker i vår värld som representerar en tydlig och nuvarande fara för vårt välbefinnande. Andra människor kan individuellt  få ett vredesutbrott och försöka mörda oss, eller så de kan samlas och attackera oss i stora krig. Men förutom den mänskliga sfären av rädsla och fara finns det också den opersonliga världen i naturen, särskilt i tidigare tidsåldrar när människor inte hade det skydd mot den naturliga världen som vi nu åtnjuter med modern teknik.

Även om naturliga hot ändå ibland anslår rädsla hos oss var folk i det förflutna på ett värre sätt utsatta för stormar, svält och översvämningar. När sjukdomar som kolera eller pest kunde utplåna hela befolkningar verkade livet mer bräckligt och naturen mer hotande.

Idag uppfattar vi att vetenskapen har ansvaret för att på något sätt tämja naturens orubbliga styrkor som orkaner, tromber, översvämningar och bränder. Och på många sätt har vetenskapen lyckats hjälpa oss att förhindra naturkatastrofer från att göra sitt värsta och att hjälpa oss att återhämta oss snabbt efter att naturen angripit oss. Men Freud sade att den forntida människans dilemma var hur man hanterar dessa saker när de destruktiva effekterna var mycket värre och svårare att återhämta sig från. Man kan samtala med en mänsklig angripare, underteckna ett fredsavtal med en utländsk makt eller på ett annat sätt förhandla om din säkerhet med människor som kan hota dig, men hur förhandlar man med sjukdomar, stormar eller jordbävningar? Dessa naturkrafter är opersonliga. De har inte öron att höra. De har inte hjärtan som vi kan bönfalla. De har inga känslor.

Om det var upp till oss själva skulle ingen av oss uppfinna Bibelns Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-26 13:17 #1 av: Woodland

Därför, hävdade Freud, växte religion fram eftersom människan personifierade naturen och gjorde den till något de kunde förhandla med. Människor uppfann tanken att naturkatastrofer var bebodda av personliga andar: en stormgud, en jordbävningsgud, en eldgud och gudar relaterade till olika sjukdomar. Dessa gudar utövade naturkrafter för att orsaka katastrofer. Efter att ha personifierat dessa faror kunde människan tillämpa de tekniker de använder för att förhandla med personliga fientliga styrkor  till naturens opersonliga krafter. Vi kunde för att avlägsna hotet till exempel bönfalla stormguden, be till stormguden, göra offer till stormguden, ångra sig för stormguden.

Så småningom konsoliderade människorna alla gudarna till en enda gudom som hade kontroll över alla dessa naturkrafter och sedan bönföll de honom.

Jag är fascinerad av Freuds argument eftersom det är en rimlig förklaring till hur människor kan bli religiösa. Det är teoretiskt möjligt att det fortfarande kunde vara religion även om det inte fanns någon Gud. Vi vet att vi kan föreställa oss saker som inte existerar. Faktum är att bibeln är full av kritik mot falsk religion som hittar på avgudar.

Ändå finns det en skillnad mellan möjlighet och aktualitet. Bara för att det som Freud sade är möjligt betyder inte det att det faktiskt hände på det sättet. Det stora hålet i hans teori är detta: om Freuds teori är sann, varför var då Bibelns Gud "uppfunnen"? Denna heliga Gud, som vi ser i Skriften, inspirerar mycket större trauma i dem som han möter än någon naturkatastrof. Vi ser till exempel hur även den rättfärdige Jesaja blev helt tillintetgjord genom mötet med Israels Gud ansikte mot ansikte (Jes 6: 1-7). Välmenande Ussa blev dödad när han försökte stötta den heliga guds ark (2 Sam 6: 5-10). Petrus, Jakob och Johannes såg först uppenbarelsen av Kristi gudom och att de hörde Faderns röst inte som en välsignelse utan som en skräck (Matt 17: 1-8).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-11-26 18:39 #2 av: Woodland

Varför skulle vi för att undgå från hotet av trauma uppfinna en gud vars karaktär är oändligt mycket hotfullare än det vi annars fruktar? Jag kan se mänskligheten uppfinna en välvillig gud eller till och med en dålig gud som lätt förskjuts. Men skulle vi uppfinna en helig gud? Var kommer det ifrån? För det finns ingenting i universum mer skrämmande, mer hotande mot människans känsla av säkerhet och välbefinnande än Guds helighet. Det vi ser genom hela Skriften är att Gud reglerar alla de hotande krafterna som vi fruktar. Men den samme Gud skrämmer oss mer än någon av dessa andra saker. Vi förstår att ingenting utgör ett större hot mot vårt välbefinnande än Guds helighet. Lämnade åt oss själva skulle ingen av oss uppfinna Bibelns Gud, han som utgör ett hot mot vår känsla av säkerhet mer primal och mer grundläggande än vad som helst i naturen.

Martin Luther och de andra reformatorerna förstod den här gudens heliga karaktär. För dem var evangeliets återhämtning mycket goda nyheter eftersom de kände till helighetens trauma och att det enda sättet att uthärda närvaron av den här helige Gudens dom var att täckas av Kristi helighet och rättfärdighet. Femhundra år efter den protestantiska reformationen behöver kyrkan desperat män och kvinnor som förstår trauman av Guds helighet. För då vi förstår heligheten ser vi att evangeliet är det enda som kan ge oss förtroende att när vi möter den här guden ansikte mot ansikte, kommer hans helighet att omfamna oss och inte förskjuta oss in i evig dom. Må Gud i hans nåd ge oss alla en förnyad syn på Hans majestätiska helighet.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.