Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

KRISTI ÖVERMAKT av R.C. Sproul

2017-09-30 19:12 #0 av: Woodland

Ingen ängel stiger till nivån av Guds Enfödde Son. Änglarna får inte dyrkas – men änglarna kommenderas att dyrka Kristus. Konungariket ges inte till änglar; det ges till Kristus som ensam sitter vid Guds Faders högra sida i kosmisk auktoritet. Kristus har på alla sätt överhöghet över änglarna och får inte förväxlas som en av dem.

Kristi Övermakt  ©

av R.C. Sproul 

Jag undrar om det är rätt att ha en "favoritbok" i Bibeln.  Den idén upplevs som när naglarna dras över krittavlan. Vad skulle få oss att föredra en del av Guds ord före en annan? Det verkar som att få höra Gud säga vad som helst borde vara en sådan glädje för själen att varje ord som kommer från hans mun skulle uppsluka själen i samma grad. Kanske när vi når härligheten, kommer vår glädje i honom och i hans ord vara så att det inte kommer att ha några jämförbara graderingar.

Tills dess lämnas vi till våra varierade förkärlekar. När jag tänker på "favoritböcker" i Bibeln placerar jag alltid Hebreerbrevet nära toppen. Varför? I första hand därför att denna bok mästerligt förbinder Gamla testamentet och Nya testamentet. Vad Augustinus sade är sant: "Det Nya är i det Gamla dolt, och det Gamla är i det Nya uppenbarat." Bron mellan de två är Hebreerbrevet.

Hebreerbrevet är en bok av jämförelser och kontraster. Det nya förbundet kan ses mot bakgrunden av det gamla. Den nya anses vara bättre. "Bättre" är det operativa ordet. Det nya förbundet är bättre eftersom det är mer inkluderande (det inkluderar hedningar); det har en bättre medlare; en bättre högste präst; en bättre kung; och en bättre uppenbarelse av Gud.

Vad det nya förbundet har som det gamla förbundet saknade är uppfyllelsen av den utlovade Messias. Med ett ord, vi har Jesus – Ordet blev kött. (Johannesevangeliet 1:14)

Ja, som författaren till Hebreerbrevet (som jag tror var Paulus, möjligen genom en amanuens) beskriver Jesu person och arbete, förändras jämförelsen snabbt till superlativ. Det räcker inte att se Jesus som helt enkelt "bättre" än vad som hänt tidigare. Han är mer än bättre; Han är den bäste.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-01 07:52 #1 av: Woodland

I detta avseende fokuserar Hebreerbrevet på Kristi överhöghet. Att tala om "överlägsenhet" är att tala om det som är "ovan" eller "över" annat. Det når nivån av "super". I vårt språk refererar det till det (eller vem) som är störst i makt, auktoritet eller rang. Det används också för att beskriva det (eller vem) som är störst i betydelse, signifikans, karaktär eller prestation – det (eller den) “ultimata.” 

På alla dessa områden är Jesus rankad som den ultimate eller högste – högst i makt, rang, ära, auktoritet, betydelse, etc.

Hebreerbrevets höga kristologi är inställt mot Gamla testamentets bakgrund. Hebreerbrevet börjar med Kristi vittnesbörd som Guds högsta uppenbarelse: "Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord...” (Hebreerbrevet 1:1-3)

Här är Kristi överhöghet Hans överlägsenhet över de Gamla testamentets profeter. Dessa profeter talade Guds ord – men Kristus är Guds ord. Han är inte bara en profet i en lång rad profeter. Han är profeten par excellence. Denna högsta uppenbarelse kommer från honom, han som är mer än en profet – Guds Son. I detta inledningsstycke av Hebreerbrevet finns det tillräckligt med tung vägande kristologi för att sysselsätta de mest skarpsinniga teologerna i hela deras liv utan att textens rikedom uttöms. Här ses Kristus som världens Skapare och den som upprätthåller den genom sin makt. Han är Skaparen av allting och arvtagare till allt. Han är Guds härlighets utstrålning. Återigen är det inte tillräckligt att säga att han är den högsta reflektionen av gudomlig härlighet. Nej, Han är den härligheten. Han är den uttryckliga bilden av Guds person, den som högst bär imago dei.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-10-01 18:41 #2 av: Woodland

Därefter framlägger Hebreerbrevet kontrasten mellan änglarnas person och funktion mot Jesus. Ingen ängel stiger till nivån av Guds Enfödde Son. Änglarna får inte dyrkas – men änglarna kommenderas att dyrka Kristus. Konungariket ges inte till änglar; det ges till Kristus som ensam sitter vid Guds Faders högra sida i kosmisk auktoritet. Kristus har på alla sätt överhöghet över änglarna och får inte förväxlas som en av dem.

Sedan beskriver författaren till Hebreerbrevet Kristi överhöghet över Moses. Säkert är Mose i rollen som lagens medlare den mest upphöjde personen i Gamla testamentet . Vi läser: "Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till.  Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus … Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi. . .”(Hebr 3: 1-6a NKJV)

Kontrasterna här är bland husets tjänare, husets byggare och husets ägare. Byggaren och ägaren är överlägsna husets tjänare. Mose kunde leda folket till det jordiska utlovade landet, men kunde inte leda dem till deras eviga vila.

Därefter ses Kristus som den högste översteprästen. Översteprästerna i forna tider offrade skuggor av den verklighet som skulle komma. De gamla offren uppoffrades regelbundet – Kristus erbjuder det sanna offret, en gång för alla. De gamla prästerna erbjöd objekt olika sig själva. Den högste Översteprästen erbjuder sig själv – ett perfekt offer. Han är både föremål och objekt för det högsta försörjningsoffret.

Slutligen skiljer sig Kristi prästadöme från det gamla genom att Kristus tjänar både som överstepräst och som kung. I det gamla förbundet skulle kungen i slutänden komma från Judas stam. Prästerna skulle invigas från stammen Levi (efter Aaron). Men Jesus var inte en av Levis stam. Hans prästerskap var ett annat prästadöme från en annan ordning – Melkisedeks ordning. Melkisedek gör ett märkligt framträdande inför Abraham som både kung och präst till vilken Abraham ger vördnad. Hebreerbrevet hävdar att såsom Abraham är större än Levi, och Melkisedek är förmer än Abraham, är Melkisedek klart större än Levi. Det eviga översteprästadömet och herraväldet ges till Kristus i uppfyllelse av Psaltaren 110.

Dessa referenser är bara några av de rikedomar framlagda i Hebreerbrevet som förklarar Kristi överhöghet.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.