2019-10-22 10:07 #0 av: Woodland

Guds plan var att utöka familjen genom människans skapelse. Bibelns berättelse är berättelsen om dessa två sfärer, osynliga och synliga, och deras korrelation. Aktiviteten i den osynliga sfären återspeglas i det som händer på jorden. Kampen för Guds rike pågår alltid.

Barnaskap hos Gud är en viktig del av bibelns budskap. Varje söndagsskolbarn har hört sången “Tryggare kan ingen var än Guds lilla barnaskara. . .” Denna psalm ger ett starkt budskap om trygghet och bevarande kraft som får fäste i alla barn som sjunger den. Det är en av många sånger, körer och musikaliska verk som hyllar detta med barnaskap hos Gud, och begreppet "Guds familj" är välbekant. 

Människor, både stora och små, är inte de enda medlemmarna i denna familj. Andliga varelser (elohim) tillhör också Guds familj.  Då ordet elohim används i skriften kan det handla om olika varelser men alla utan kropp.  De är inte mänskliga. De var skapade av Gud för gemenskap med honom. I detta stycke begränsar vi oss till de som nämns som Guds söner. De beskrevs som serafer, cheruber, änglar med mera.  

Bibeln säger klart och tydligt  att Gud är unik och inte en bland flera. Fastän det finns endast en Yahweh är han också elohim men är skaparen och allsmäktig. Bland de andra elohim i hans råd som är en del av hans familj finns en hierarki eller rangordning och de har olika uppgifter. Guds söner (beney elohim) beskrivs som andliga varelser med en högre nivå av ansvar eller rättslig befogenhet än änglarna. Serafer och keruber vaktar Guds tron från all orenhet och är av högre rangordning.  “Guds söner” beney elohim som också är av högre rangordning tituleras av Petrus och Judas som “höga makter. ”  

Ärkeängeln Mikael aktade sig för att ge sig direkt på Satan. Vi kan dra slutsatsen att denne var av högre rang än Mikael.  Detta står i Judasbrevet:   Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig."  Ängel (mal’ak) är en arbetsbeskrivning - en viktig men mindre uppgift. OBS! De har inte vingar.

Artikeln fortsätter här . .