2019-10-17 09:00 #0 av: Woodland

Tidigare talade Gud genom profeterna, men i "dessa sista dagar" har han talat genom sin son.

Profeten Jesus ©

Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt talade till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Hebreerbrevet 1:1-2

Tidigare talade Gud genom profeterna, men i "dessa sista dagar" har han talat genom sin son. Profeterna var inte Guds sista sätt att tala; snarare pekade de fram mot det sätt på vilket vår Skapare skulle ge oss sitt sista ord tills fullbordandet - Gud och människan Kristus Jesus.

Ändå borde vi inte läsa kontrasten mellan Jesus och de gamla förbundsprofeterna som en absolut. Det vill säga, tjänsterna av Jesus och profeterna har en grad av överensstämmelse. Jesus ersätter profeterna inte för att han är helt annorlunda än profeterna; Han ersätter dem för att han är profeten framför alla andra, uppfyllandet av allt som profeterna förväntade. Han inte bara talar Guds ord till oss,   han är Guds ord som blev kött (Johannes 1: 1-14). Han lär oss inte bara det kloka sättet att leva, men han är förkroppsligandet av Guds visdom (1 Kor 1:30)

Kristus är också överlägsen de gamla förbundsprofeterna i den meningen att han är uteslutande profetians ämne och objekt. Profetens ämne är profeten själv, den som talar de ord som Gud har gett honom. Varje gammal förbundsprofet var ett profetiskt ämne - Jeremia, Hesekiel, Obadja, Haggai och alla de andra som yttrade Herrens ord. Men de gamla förbundsprofeterna var inte föremålet för profetia, åtminstone inte i den meningen som Jesus är. 5 Moseboken 18: 15-22 avslöjade att Gud skulle skicka till sitt folk en annan profet "lik" Moses. På ett sätt var var och en av de gamla förbundsprofeterna en uppfyllelse av denna text. Var och en var lik Moses i den meningen att han talade Herrens ord till folket. Ändå var ingen av de gamla förbundsprofeterna en profet som Moses. Moses tjänade en unik roll i förvaltningen av det gamla förbundet, för att han var medlare av det förbundet, den genom vilken förbundet gavs och upprättades.

Endast en annan profet är en profet som Moses i den meningen att han är en profetmedlare, nämligen Jesus Kristus. Han är medlare av ett nytt och bättre förbund som faktiskt fullgör den försoning som krävs för att säkra Guds folks eviga arv (Hebreerbrevet 9:15). Mosaikförbundet var bara en skuggbild  av detta bättre förbund som förmedlades av en bättre profet som levererade bättre löften. Jesus är därför det främsta objektet med profetian.

CORAM DEO: Att leva inför Guds ansikte

Jesus fullbordade profetens arbete genom sin jordiska undervisningstjänst och genom att tala genom apostlarna. Nu när den apostoliska eran har upphört har nya uppenbarelser från Gud upphört, men genom sin Ande upplyser Jesus betydelsen av det apostoliska ordet - skrifterna - för oss. Vi måste ha Kristi Andes hjälp att förstå Skriften, sålunda måste vi be honom att välsigna alla våra studier av hans Ord.

 © Tabletalk magazine 02/2018 Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.