2019-10-16 09:00 #0 av: Woodland

All sanning är Guds sanning©

av R. C. Sproul

Forntida greker sökte till exempel den ultimata verkligheten. De sökte en grundprincip för enighet som skulle ge mening utifrån mångfalden. Denna ultimata enhet är vad teologivetenskapen ger. Teologins vetenskap ger den nödvändiga förutsättningen för modern vetenskap. Detta är just den punkten som ledde den framträdande filosofen Antony Flew till hans omvandling från ateism till deism – nämligen den väsentliga nödvändigheten för verkligheten att ha en sammanhängande grund för att möjliggöra eventuell kunskap.

Ett fåtal av de böcker som jag har läst har gjort ett varaktigt intryck på mitt sinne och tänkande. En av dem läste jag över femtio år sedan. Bokens titel var "Den moderna vetenskapens metafysiska grundval" och den gjorde ett bestående intryck på mig eftersom den tydligt framhöll vikten av att förstå att alla vetenskapsteorier förutsätter vissa filosofiska premisser. De filosofiska premisser som ligger till grund för den vetenskapliga undersökningen tas ofta för givna och ges aldrig ens en hastig utforskning. Men i en tid då en hård debatt rasar mellan vetenskap och teologi är det viktigt att vi tar ett steg tillbaka och ställer frågor om de förvetenskapliga teoretiska grunderna för hela kunskapsverksamheten.

Ordet vetenskap betyder "kunskap". Vi brukar ha en begränsad syn på ordet som om kunskap endast gäller empirisk undersökning. Förutom den materiella kunskapen måste vi också ta hänsyn till formell sanning. I detta avseende måste vi överväga matematik som en genuin vetenskap, eftersom matte i sin formella dimension ger verklig kunskap. Faktum är att om vi tittar på historien om vetenskapliga framsteg ser vi att motorn som har drivit nya genombrott och fört fram nya paradigmer oftast har varit motorn för formell matematik. Men det är förvånande att se hur ofta människor som är involverade i materiell vetenskaplig forskning glatt förbiser de filosofiska förutsättningarna för sitt eget arbete.

fortsättningen här  

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.