2019-10-21 09:00 #0 av: Woodland

"Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss."

 Romarbrevet 8:37

Vi går till Kristus för förlåtelse, men efteråt blickar vi alltför ofta till lagen för att få kraft att bekämpa våra synder. Paulus tillrättavisar oss sålunda: "Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?   Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?  Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? "1 

Ta dina synder till Kristi kors, för den gamla människan kan endast korsfästas där: Vi är korsfästa med honom.2 Det enda vapnet för att bekämpa synd är spjutet som genomträngde Jesu sida. För att ge en illustration – du vill övervinna ett vresigt humör; hur går du tillväga? Det är mycket möjligt att du aldrig har provat det rätta sättet: att gå till Jesus med det. Hur fick jag frälsning? Jag kom till Jesus precis som jag var, och jag litade på honom för att rädda mig. Jag måste döda mitt arga humör på samma sätt. Det är det enda sättet som jag någonsin kan döda det på. Jag måste gå till korset med det och säga till Jesus: "Herre, jag litar på dig att du befriar mig från det." Detta är det enda sättet att ge det en dödsstöt.

Har du begär? Upplever du att världen snärjer dig? Du må kämpa mot det onda så länge du vill, men om det är din skötesynd kommer du aldrig att bli befriad från den på något annat sätt förutom genom Jesu blod. Ta det till Kristus. Säg till honom: "Herre, jag har litat på dig, och ditt namn är Jesus, för du räddar ditt folk från deras synder: Herre, det här är en av mina synder, rädda mig från den!" 

Förordningarna3 är ingenting utan Kristus som ett medel för späkning. Dina böner och din ånger och dina tårar – alla dem tillsammans – är inget värda bortsett från honom.  Ingen förutom Jesus kan göra hjälplösa syndare helgade, eller hjälplösa helgon. Du måste vara erövrad genom honom som har älskat dig, om alls erövrad. Våra lagrar måste växa bland hans oliver i Getsemane.

Galaterbrevet 3:1-3

Galaterbrevet 2:19-20

3 Dopet och nattvarden.