2019-10-18 09:00 #0 av: Woodland

"Vem förtröstar du nu på . . ?"

Jesaja 36:5

av Charles Spurgeon

Läsare, detta är en viktig fråga. Lyssna på den kristnes svar och se om det är ditt. "Vem förtröstar du på?" 

"Jag litar på," säger den kristne, "en treenig Gud. Jag litar på Fadern, tror att han har valt mig innan världens grund var lagd.1  Jag litar på honom2 att försörja  mig  i försyn, att lära mig, att styra mig, rätta mig om så behövs och att ta mig hem till sitt eget hus där det finns många rum.3  

"Jag litar på Sonen. Sann Gud av sann Gud är han -- mannen Kristus Jesus. Jag litar på honom att ta bort alla mina synder genom sitt eget offer och att klä mig med sin perfekta rättfärdighet. Jag litar på honom att vara min förebedjare, att presentera mina böner och önskningar inför sin fars tron. Och jag litar på honom att vara min förespråkare4 vid den sista stora dagen, att föra min talan, och att rentvå mig.  Jag litar på honom för vad han är, för det han har gjort och det han har lovat att ännu göra. 

"Jag litar på den Helige Ande -- han har börjat att rädda mig från mina inavlade synder. Jag litar på honom att driva ut dem alla. Jag litar på honom att tygla mitt humör, att dämpa min vilja, upplysa mitt förstånd, att kontrollera mina passioner, att trösta min förtvivlan, att hjälpa min svaghet,  att belysa mitt mörker. Jag litar på honom att bo i mig som mitt liv, att regera i mig som min kung, att helga mig helt, ande, själ och kropp, och sedan ta mig upp for att bo med de heliga i ljuset för evigt." 

Åh, välsignade förtröstan! Att lita på honom vars makt aldrig kommer att ta slut, vars kärlek aldrig kommer att avta, vars vänlighet aldrig förändras, vars trohet aldrig kommer att misslyckas, vars visdom aldrig kommer att stå handfallen och vars perfekta godhet aldrig kan veta en förminskning!

Lycklig är du, läsare, om detta förtroende är ditt! Så lita på detta och du skall njuta av ljuv fred nu, och ära härefter och grunden för din tillit skall aldrig tas bort. 

Efesierbrevet 1:3-6

Filipperbrevet 4:19

Johannesevangeliet 14:1-3

1 Johannesbrevet 2:1