2019-10-15 09:00 #0 av: Woodland

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!

Johannesevangeliet 7:37

Tålamod fann sin fullbordade gärning i Herren Jesus och på högtidens sista dag vädjade han med Judarna, precis som han vädjar till oss idag och väntar på att vara nådig mot oss. Frälsarens tålamod är verkligen beundransvärd i och med att han står ut med oss år efter år trots vår provokation, uppror och motstånd mot den helige Anden. Under av under att vi ännu bor i barmhärtighetens land!

Jesus klara anrop uttryckte mest ömkan,  inte bara med styrkan i rösten utan ömheten i tonen. Han vädjar om försoning. "Vi ber å Kristi vägnar", säger aposteln, "såsom Gud som förmanar genom oss."1 Vilka ömmande, medlidande ord dessa är. Hur djup måste den kärlek vara som förmår Herren att gråta över syndare och, som en mor, locka sitt barn till sig .2 Våra villiga hjärtan svarar säkert på ett sådant anrop.

Resurser finns i överflöd: allt som en människosjäl kan behöva för att släcka sin törst. Försoningen skänker frid.  Evangeliet ger rikaste instruktion till syndarens förståelse. Jesus är det ädlaste affektionsobjektet  för syndarens hjärta. Sanningen som finns i Jesus tillför den renaste näring till hela människan. Törst är plågsam men Jesus kan ta bort den. Även om själen var helt utmärglad kunde Jesus återställa den.

Varje själ är välkommen i denna kungörelse. Inget villkor ges förutom törst: oavsett om det är törst uttryckt i girighet, ambition, njutning, kunskap eller vila. Han som lider av dessa är inbjuden. Törsten kan vara dålig i sig och inte ett tecken på nåd utan snarare ett tecken på syndens orimliga längtan efter tillfredsställelse i djup lust. Men det är inte godheten i människan som bjuds in. Herren Jesus skickar fritt inbjudan utan hänseende till personen.   

Personen betonas fullt ut. Syndaren måste komma till Jesus; inte till arbeten, förordningar eller doktriner men till en personlig Frälsare som bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä.3  Den blödande, döende uppståndne Frälsaren är det ende hoppets stjärna för en syndare.  Oh för nåden att komma nu och dricka innan solen går ner på denna dag!

Varken väntetid eller förberedelse ens antyds. Drickandet kräver ingen kondition. En dåre, tjuv, sköka kan dricka - syndens karaktär är inte ett hinder för inbjudan att tro på Jesus.  Vi behöver ingen gyllene kalk, ingen smyckad bägare där vi kan förmedla vatten till törstiga. Den fattiges mun är välkommen att böja sig ner och dricka av strömmarna. Blemmade, spetälska, smutsiga läppar kan röra vid strömmen av gudomlig kärlek. De kan inte förorena den utan renas istället själva. Jesus är källan till hopp. Käre läsare, hör Förlossarens kärleksfulla röst när han ropar till var och en av oss.

OM NÅGON TÖRSTAR  KOM TILL MIG OCH DRICK! 

2 Korinthierbrevet 5:20

 2 Matteusevangeliet 11:28-30

1 Petrusbrevet 2:24