2019-10-14 09:00 #0 av: Woodland

Beviset på att Gud finns är i skapelseverket.  Det kallas ibland för “naturlig teologi”.  Alla människor kommer att hållas ansvariga för den kunskapen en dag inför Gud.  Fastän mänskligheten har detta vittnesbörd av Gud har Herren Gud valt ännu ett sätt att dela med sig av sina tankar till mänskligheten och det är i skriften.

I och med att vi människor är begränsade nedlåter sig Gud och talar till oss på vår nivå. Jean Calvin skrev att Han talar till oss på ett sätt som liknar hur en vuxen talar till en baby. Han "jollrar".  Bibeln är Guds babyspråk till oss.

Det är nödvändigt att en troende människa håller sig till det som Gud berättar om sig själv i bibeln, annars kan man lätt göra sin egen gudabild och komma långt ifrån uppenbarelsen.  Tack vare Guds omsorg om sin egen visdom har Han gett kyrkan många fantastiska lärare genom tiderna och hon har ett rikt material att lära ifrån.

Gud är ande. Han är “annat” och inte på samma nivå som oss.  Han är inte skyldig människor någonting och därmed kan Han inte vara orättvis.   Han är inte en “gubbe på molnen” som många barn föreställer sig Honom och ritar honom.  Han har ingen kropp, utan är överallt (allestädes närvarande), och uppfyller himmel och jord.  Ingen kan gömma sig för Honom eller göra någonting som Han inte vet om.  

När Gud ställer en fråga är det inte för att Han inte vet svaret. Han är allvetande.  Han ändrar sig inte även om det står att Gud ångrade sig på några platser i bibeln.  För hur kan någon som är allsmäktig och vet slutet ifrån början inte ha allt under kontroll?  Nej, dessa saker står där för att vi skall förstå Hans vilja och tillvägagångsätt med sitt folk.

Men vad gör man med verserna i bibeln som beskriver Gud med händer, fötter, ögon, öron, mun, armar?  Hur bör vi ställas oss till emotionella beskrivningar som ånger, vrede, sorg, svartsjuka osv. ?  Varför står det att Gud vilade på sjunde dagen i skapelseberättelsen?

Bibeln använder ofta mänskliga egenskaper och karaktärsdrag när den beskriver Gud; hans gärningar, känslor och kroppsgestaltning.    Detta kallas för anthroposmorfinism från  kombinationen av  två Grekiska ord anthropos(man) och morphe (form).  Faktum är att t.o.m. vår beskrivning av Gud  som t.ex. allestädes närvarande är ännu ett anthopomorfiskt sätt att beskriva Honom. Det största äventyret i våra liv är att lära känna Gud.