2019-10-11 09:00 #0 av: Woodland

“Detta släkte skall inte dö….”

Om man inte är bekant med sammanhanget så får man gärna läsa åtminstone ett av evangelierna i länkarna (och för detta inläggs skull helst Lukas).  Det kan hända att det tar lite tid att sätta sig in i resonemanget om man endast är bekant med den framtida tolkningen av Uppenbarelseboken och alla de olika bibeltexter som används för att bekräfta den tolkningen. Det går naturligtvis bra att starta en tråd för diskussion

Vi finner Jesu påstående i MatteusMarkus och Lukas-evangelierna i ett svar på lärjungarnas frågor om Jesu rike var nära förestående. 

De svåra orden i dessa tre evangelier är:

Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. Matteusevangeliet 24:34 och Markusevangeliet 13:30 

Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. Lukasevangeliet 21:32   

Genom tiderna har olika förklaringar getts för att komma till någon sorts förståelse av Herrens uttalande i dessa verser. Han använder ordet  Amen och dess innebörd är ett ord som bekräftar det som sägs.   

I den profetiska litterära stilen av framåtseende profetior var det inte ovanligt för profeterna att tala om kommande dom genom katastrofer (inkluderande astronomiska omvälvningar) för att beskriva upplevelsegraden av den vånda, rädsla och förtvivlan som skulle råda. Till exempel: Månen förvandlas till blod, stjärnorna rasar från himlen, solen slocknar, med mera.1  Här använder Jesus själv detta talesätt i en förutsägelse. För att inte göra våld på texten bör dessa beskrivningar tolkas i den språkliga traditionen liknande de i Gamla testamentet.  

R.C. Sproul poängterar: Lärjungarna frågade inte hurvar eller varför dessa saker skulle hända. Jesus hade redan svarat på det. Utan det var när skulle dessa saker ske. Lärjungarna kunde knappast ta in detta som Jesus sade, så omvälvande var det. 

Det finns ingen tvekan hos Herren när han återger tidsaspekten. Han talade på liknande sätt vid förvandlingsberget i Matteusevangeliet 16:28  “Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike.”

Många olika förklaringar har lagts fram för att förena Jesu ord häri 16:28 med hans tillkommelse i makt och härlighet som världens domare vid tidens slut. Men här vid förvandlingsberget är det troligt att Jesus hänvisar till någonting som kommer att hända inom flera av lärjungarnas livstid, 40 år från detta. Han talar direkt till sina lärjungar: Några av er kommer att vara döda när detta händer,  men inte alla. Några av er kommer att leva och få se detta (Jerusalem och templets förstörelse 70 e.Kr.). Jesus kunde inte ge timmen eller dagen men han visste att det skulle ske inom de närmaste 40 åren.

Matteusevangeliet 10:23 säger Jesus: Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.  Vi vet att de första Kristustroende judarna skingrades ut i Israel kort efter Pingstdagen. På grund av det kan man utesluta att Jesus menar en händelse som låg långt i framtiden. Händelsen han menade var hans tillkomst i dom över Israel.

Nu tillbaka till ursprungstexten i inlägget: enligt R. C. Sproul kan ordet som översätts till “släkte2 betyda mer än en sak på grekiskan. Det kan till exempel beskriva en persontyp. Jesus använder detta ord för att beskriva ett ont och fördärvat släkte som inte vill tro! (Matteusevangeliet 17:17) Han beskrev den generationens otro i liknelsen av vingården.  (Matteusevangeliet 21:33-44)

Jesu beskrivning i Matteus 24, Markus 13 och Lukas 21:7.38  gick i uppfyllelse till 100% vid Jerusalems belägring med förstörelsen av det andra templet 70 år e.Kr . Det hände som han sagt. Detta bekräftas av icke-kristna källor och efterlämningar som visar att inte sten på sten av själva templet finns kvar. Både Josefus3, som troligen skrev ner ögonvittnesberättelser, och Tacticus. en Romersk historiker, ger detaljer. Enligt bådas texter såg människor soldater och vagnar i skyn runt staden och hörde en röst som sade, "Låt oss dra bort härifrån." Eusebius återberättar också detta.5 

Det är inte Jesu andra återkomst som Konung i domen som han syftar till här utan hans återkomst i dom över Israel.  Herren talar inte i dessa verser om sin slutgiltiga tillkommelse utan om vedergällningens tid (Lukas 21:22). Det var när det judiska folkets exklusiva förbundsförhållande kom att upphöra och hans rike kommer att gå ut till hela världen efter den helige Andes ankomst med predikan om de goda nyheterna. Han syftar här till Herrens vredesdag som genom Israels förskingring och templets förstörelse inledde hedningarnas tid. 

Jesaja 13:9-1134:4,   Hesekiel 32:7-8,  Sefanja,  Joel 2:30-31

2 "generation" i den engelska översättningen som allmänt betraktas som 40 år 

Josefus Bok 6 i "The Wars of the Jews". Jude som skrev för en romersk läsarkrets. Gällande ämnet i detta inlägg finns det här på engelska.

Tacitus (115)  se 13 här.

Länk till olika citat.