2019-10-10 09:00 #0 av: Woodland

 Ett annat svårt och gåtfullt uttryck som Jesus använde när han hade undervisat var "Lyssna, du som har öron!" Man tänker att det är väl klart att man inte kan höra om man inte har öron? Alla som lyssnade till Jesus hade väl öron på sidan av huvudet?! 

Detta är ett uttryck som var välkänt från profeten Jesajas bok. Man sjunger ofta kören "Herre här är jag sänd mig." Det är Jesajas ord i vers 8. Men man tänker inte ofta på uppgiften Gud sände Jesaja till.  Jesaja var den store profeten efter Mose. Som ung skickades han ut med en klar befallning från Gud; hans uppgift var att kalla folket till att vända tillbaka till Gud.  Men Gud gjorde klart och tydligt att han inte skulle lyckas rätta upp problemet! Inte bara att folket inte skulle lyssna till Jesaja men att Gud själv på det andliga området skulle förhärda åhörarens sinnen: göra deras hjärtan hårda, ögon blinda och öron döva. (vers 9-10) 

Detta kan jämföras med det hände med Farao i hans konflikt med Mose. Faraos hjärtat förhärdades. Det var inte så att Farao ursprungligen hade en sann vilja att lyda, utan tvärtom. Och för varje gång han vägrade eller gick emot sina löften att släppa Israels barn förhärdades hans hjärta mer och mer. Han fick se undren men även när alla de förstfödda hade dött vaknade han inte upp och insåg att han hade att göra med en kraft utöver hans egen. Det blev till hans fördärv. 

Det är ofta så att vi tänker att Gud vill att människor till varje pris skall komma till honom och om de bara ville så hade allt varit bra. Många har anpassat budskapet och metoderna att framföra det därefter. Men Herren säger själv bestämt att sådant anpassande inte är det som avgör. 

Jesus, som bland folket var större än Mose, utförde undren som bekräftade honom som Messias och uppfyllde tecknen i Gamla testamentet. Men de religiösa ledarna tog inte emot honom.  Och folket i sin helhet tog inte emot honom. Så Jesus sade klart och tydligt angående sitt folk: "På dem uppfylls Jesaja profetia... " 

Johannes skrev "Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud." Det är en väldig tröst för alla som arbetar i Guds rike. Guds syften kan inte misslyckas. 

Mer om detta i inlägget "Varför liknelser?" som är början på serien om Jesu liknelse.