2019-10-09 09:00 #0 av: Woodland

Varför visste inte Jesus?

[Man kan läsa detta inlägg rakt av eller kan man också göra en djupdykning i den information som länkarna ger. Detta är ett viktigt ämne med ofta förekommande frågor.]

Detta inlägg  gäller ett uttalande som står i Matteusevangeliet 24 och Markus 13: 1-27. I dessa kapitel talar Jesus om sin återkomst och i båda finns en mening som har förbryllat många i kyrkan genom tiderna:

Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (vers 36 respektive 32)

När Jesus i Johannes sade att Jag och Fadern är ett hävdade han en unik relation till Gud. I ljuset av detta påstående kommer frågan: Om Jesus är Gud hur kan han inte veta tiden för sin återkomst? Och om endast Fadern vet tiden för Jesu återkomst betyder detta samtidigt att den helige Ande inte vet? Hur skall man förstå detta?

Utifrån texterna kan man inte säga att Jesus talar i treenighetstermer. För att förlika denna “okunskap” som Jesus erkände i dessa verser med hans person bör vi titta på vad den kristna kyrkan fastställde om Jesus två naturer. Angående Jesus person som Gud och människa tvingas kyrkan utkristallisera läran eftersom angreppen mot den apostoliska (bibliska) läran om Kristi person och verk uppkom i flera skepnader1 under århundradens lopp. De irrläror som florerar idag är i stort sett desamma som under de fyra första århundradena. 

Konciliet i Kalcedon år 451 fastställde att Jesus var vera homo, vera Deus: sann människa, sann Gud. Det finns fyra berömda "negativ" i bekännelsen eller definitionen2. Det står att Jesus har två naturer "som inte genomgår förvirring, förändring, uppdelning eller separation". Båda naturerna finns i Jesus som en enda person. Han är inte uppdelad i två personer utan är en och densamme enfödde Sonen, Guds ord.   

Jesus talade i stycken i inledningen utifrån sin mänskliga natur och som människa visste han inte tiden för sin återkomst. Vi måste notera att han var ofelbar i sin mänsklighet för han syndade inte. Evangelierna återger exempel där den gudomliga naturen kommunicerade kunskap, så som när Jesus såg Natanael under fikonträdet  eller när han läste folks tankar som här och här. Dessa är övernaturliga händelser. 

Jesus uttalade profetior som människa. Det gjorde också profeterna i Gamla testamentet. De förblev människor; förmågan att profetera gjorde dem inte till Gud. Jesus hade i sin gudomliga natur övernaturlig kunskap till sitt förfogande men den gudomliga naturen  överförde inte allt den visste till Herrens mänskliga natur. Så när Jesus säger att han som Sonen inte vet tiden talar han utifrån sin mänskliga natur som inte är allvetande.  Så han är människa i sin mänskliga natur och Gud i sin gudomliga natur. Dessa två naturer är inte uppdelade i personen Jesus. Personen Jesus är allvetande därför att den gudomliga naturen är allvetande.   

Denna förklaring  är inte en separation mellan de två naturerna i personen Jesus utan en karakterisering av dem.  De begränsningar som han gav prov på måste tillskrivas hans mänskliga natur. Jesus som sann människa upplevde fysisk förgänglighet på samma sätt som alla människor gör.  Han växte i livmodern, föddes och blev en vuxen man, åt, hade avföring, svettades, grät, blev trött, med mera. Samtidigt behöll han sin gudomlighet.  Gud däremot blöder inte, hungrar inte, tröttnar inte, med mera. Så vi måste urskilja att när Jesus säger att  han inte vet tiden för sin återkomst talar han utifrån sin mänskliga natur. Enligt bibelläraren R.C. Sproul3 bör vi ta Jesus vid hans ord: han visste inte. 

1 Några har nämnts i flera artiklar och inlägg som härhär (gnostikerna, Cerinthus, Markions och Valentinus) och här om  Arius (inlägg #14-18 ).

2  Då vi följer de heliga fäderna, lär vi alla med en röst ut bekännelsen av en och densamma Sonen, vår Herre Jesus Kristus, som är fullkomlig i gudomlighet och fullkomlig i mänsklighet, samma sanna Gud och sanna människa, med en rationell själ och en kropp, med samma väsen som Fadern angående hans gudomlighet, och samma substans (essens) med oss när det gäller hans mänsklighet samma som oss i alla avseenden förutom synd, gällande hans gudomlighet född av Fadern före all tid, och i de  sista dagarna och för vår frälsning för oss när det gäller hans mänsklighet från Maria, jungfru Gud-bärare, en och samma Kristus, Son, Herre, enfödde, erkänd i två naturer, som inte genomgår någon förväxling, ingen förändring, ingen uppdelning, ingen separation; inte vid något tillfälle var skillnaden mellan de två naturerna borttagen genom föreningen, utan snarare bevarad attributen som tillhör båda naturerna och kommer samman till en enda person och en enda verklig varelse, han är inte skild  eller uppdelad i två personer, men är en och samme enfödde Son, Gud, Ord, Herren Jesus Kristus, precis som profeterna undervisade från början om honom och som Herren Jesus Kristus själv lärde oss, och som bekännelsen av fäderna överlämnade till oss.

Källan under rubriken "Definition  av tron."  Jag översatte denna definition från engelska. Är de någon som har en bättre översättning PM mig gärna. 

Why Didn't Jesus Know?