2019-10-08 09:00 #0 av: Woodland

Lukasevangeliet 13:1-5

Pontus Pilatus nämns i den Nicenska trosbekännelsen för att han spelade den offentliga rollen som domare i passionsberättelsen. 26 e.Kr.  tilldelades han en position som en lågt rankad tjänsteman i ett av de mest föraktade ämbetena i Romarriket. Enligt judiska källor som Filon och Josefus lär Pilatus ha varit en grym man som dömde nyckfullt och som var utan principer. I ett brev skrev Filon från Alexandria att Pilatus var en man som var obeveklig, våldsam, tjuvaktig, hård, grym och orättvis. Han övergav ofta habeas corpus och avrättade människor utan rättegång. Enligt dessa källor ersatte Rom till slut honom 36 e.Kr på grund av hans hårdhet, hätskhet och grymhet. Eusebios av Caesarea skrev senare att han begick självmord. Det kan finnas belägg för denna svidande bedömning. Man anar detta när man läser om Jesus rättegång där Pilatus överlämnade Jesus fastän han dömde honom som oskyldig till uppror. 

Just då kom några och berättade för Jesus om de Galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.”  Pilatus föraktade judarna och de föraktade honom. Med det som bakgrund kan man förstå att judarna var verkligen intresserade av att höra Jesus tankar om denna tragisk händelse i Jerusalem. 

De hedniska Romerska soldaterna hade tagit med sig sköldar med graverade hedniska inskriptioner in i Jerusalem och judarna var på gränsen till uppror. Kan detta har varit orsaken till soldaternas attack? Om så är fallet kan dessa judar ha varit inblandade i oroligheterna? Det berättas inte men troligtvis var de i templet endast  för att utöva sin religion. Så judarna undrade varför deras gode Gud tillät detta hemska dåd i självaste templet?!  Naturligtvis gick de till Jesus och berättade hur Galileerna hade blivit slaktade under tillbedjan på den heligaste platsen i hela Israel och, för dem, världen. Men hans svar var inte det de väntade.

Jesus frågade dem: "Menar ni att dessa Galileer var större syndare än alla andra Galileer, eftersom de fick utstå detta?  Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de.”  De fick inte höra den tröst eller indignation de hade väntat sig. Dessutom fortsatte Jesus med en annan händelse som de kände till. “Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem?  Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt."

Johannes evangelium försökte vissa av Judarna fånga Jesus i en ‘falsk dilemma’. Antingen föddes mannen blind på grund av sin egen synd eller var det på grund av sina föräldrars? Jesus svarade ingetdera! Det fanns ett tredje alternativ. Han föddes blind för att Jesus skulle bota honom och Gud skulle förhärligas i undret han upplevde.  

Jesus ville bortröja antagandet att en människas lidandet i denna värld är alltid i förhållandet till individens syndfullhet. Här i Lukas nämns två olika katastrofer.  Naturligtvis var soldaternas agerande i templet syndfullt och ont. Men när det gäller människan och Gud är linjen inte parallell eller på samma nivå, utan vertikal.  Allt lidande härstammar från syndafallet men man kan inte som en mall anse att allt lidande är direkt förknippat med individens andliga tillstånd. Detta förklaras i Jobs bok. Han som var den mest rättfärdiga människan på jorden och led oerhört. Jobs vänner trodde att han begick någon sorts hemsk eller hemlig synd och förtjänade straffet  han fick på grund av det men det stämde inte. 

Jesus sade inte “olyckor händer”. Jesus sade inte att “dessa var oskyldiga människor.” Hans svar till judarna var,   anta inte att dessa som dog i templet eller under tornet som rasade var större syndare än de flesta. Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.   Jesus svar var “Varför skulle inte det hända er?” I sitt svar poängterade Jesus att inför Gud finns det inga oskyldiga. Judarna utgick från att Gud var skyldig människan något. 

Frågan borde vara hur kan Gud vara så barmhärtig mot den djupt upproriska människan?  Judarnas reaktion till händelserna och deras frågor är desamma som våra i dagsläget. ‘Om Gud är god varför händer hemska saker?’ Jesus svar  - “Varför skulle det inte hända?” Svaret är alltid att vi är inte befriade från lidande, tragedier eller orättvisor från medmänniskor. Oavsett vad Gud tillåter i våra liv kan det aldrig ses som en orättvisa från Guds sida för Gud är inte skyldig oss någonting. Vi är skyldiga Gud något vi inte kan återbetala. Den enda boten är att ta Jesus på allvar med hans förmaning - om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt. 

Delvis hämtad ur R.C. Sproul  predikan här. 

Oändlig nåd mig Herren gav och än i dag mig ger. Jag kommit hem, jag vilsne var, Var blind men nu jag ser.