2019-10-07 09:00 #0 av: Woodland

Vissa av Jesus uttalanden är svåra att förstå rakt av, andra är svåra att ta till sig eller bådadera.

Dekanen och teologiprofessorn John W. Tweeddale ger fyra tolkningsredskap (här i kondenserad format): 

FörstaKänn till sammanhanget. Låt Skriften tolka Skriften. Varje biblisk text är infattad i ett bibliskt sammanhang. Ta tid att definiera svåra ord, finna okända platser och summera huvudpoängen i stycket. 

AndraKolla din teologi. Ingen tolkning bör motsäga teologin i skriften. Om din tolkning motsäger de kristna trossanningarna är det säkert att du har tolkat fel.

TredjeTa i akt de som har gått före i tron, för tolkning sker inte i ett historiskt vakuum. Bibelkommentarer, predikningar och bibellärare hjälper oss att förstå. Stäm alltid av det du kommer fram till med de som har djupare kunskap. 

FjärdeHa tillit till den Helige Ande. Jesu ord är inte svåra därför att de är obskyra utan därför att de är omöjliga att tro på utan den Helige Anden. 

Hela artikeln på engelska här