2019-10-05 09:00 #0 av: Woodland

"Honom skall du inge mod"  5 Moseboken 1:38

av Charles Spurgeon

Gud använder sitt eget folk för att uppmuntra varandra. Han sa inte till en ängel, "Gabriel, min tjänare Josua skall snart leda mitt folk in i Kannans land, gå och uppmuntra honom". Gud gör inte onödiga mirakler. Om hans syften kan åstadkommas genom vanliga medel kommer han inte att använda mirakulös makt. Gabriel hade inte varit hälften så bra som Mose för detta uppdrag. En broders medkänsla är mer dyrbar än en ängels beskickning. En snabbvingad1 ängel känner bättre till Mästarens befallning än folkets temperament. En ängel hade aldrig upplevt vägens hårdhet, eller sett giftormarna2  eller lett den hårdnackade folkskaran3 genom öknen såsom Moses gjorde.

Vi bör glädja oss att Gud vanligtvis arbetar för män genom män. Det formar ett brödraskap och när människor är beroende av varandra sammansmälter de till en familj. 

Syskonen, ta denna text som Guds budskap till er. Sträva efter att hjälpa andra och i synnerhet sträva till att uppmuntra dem. Tala glatt till den unga och ängsliga frågeställaren och försök kärleksfullt röja stötestenarna som ligger i hans väg. När du finner en nådens gnista i ditt hjärta, fall till dina knän i bön och be att gnistan blir till en flamma. Låta den unge troende gradvist upptäcka vägens ojämnheter men berätta för honom om Guds styrka, löftets visshet och Kristi gemenskap. Rikta in dig på att trösta den sörjande och inspirera den förtvivlade. Tala ett ord i rättens tid4 till han som är trött och uppmuntra med glädje de som är rädda att fortsätta gå på deras väg. Gud uppmuntrar dig genom sina löften5. Kristus uppmuntrar dig när han pekar mot himlen han vann för dig6. Och Anden uppmuntrar dig under tiden han arbetar i dig så att du både vill och strävar mot att se hans goda vilja ske.7 Efterlikna gudomlig vishet och uppmuntra andra enligt det du har läst här.

Poetiskt uttryck här i texten;  Gabriel har inte vingar. 

  4 Moseboken 21:6

3  2 Moseboken 32:9, Apostlagärningarna 7:51

4  Ordspråksboken 15:23Jesaja 50:4

5  2 Korinthierbrevet 1:3-4

6  Johannesevangeliet 14:1-3

7  Filipperbrevet 2:13