2019-10-03 09:00 #0 av: Woodland

Hur kunde Apostlarna som bekände Shema som den sanna Gudsbilden (Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en) sedan betyga Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.” (Johannes 1:18) Juden Johannes deklarerade att Jesus den Enfödde som Gud existerade samtidigt som Gud Fadern.

I en tidigare artikel har jag berört existensen av Jesus Kristus innan han föddes som människa. 

Denna artikeln är en djupdykning i ämnet och den första i en serie. Om detta är nytt för dig/er, läs gärna artikeln om Israels Trosbekännelse för lite bakgrund.  

Michael Heiser ger en förklaring:  

Judarna som kände skriften under tiden för det andra templet noterade att det fanns “någon” vid Yahwehs sida i flera av de berättelser som fanns i skriften. De kunde skönja att det fanns “någon” mer gudomlig närvaro i berättelserna. Detta föranledde att de förnam att det verkade vara två makter i Yahweh. De försökte lista ut identiteten och teorierna var många: Noa, Abram, Isak, med flera. Det utombibliska materialet från tiden mellan Gamla och Nya testamentet visade att diskussionen var livlig och motiveringar för de olika förslagen lades fram.

I sitt verk “Two Powers in Heaven” bekräftar Alan F. Siegel, som själv är jude, att idén förklarades inte som irrläror bland judarna förrän det andra århundradet after Kristus. Efter templets förstörelse försökte judarna att formulera och bevara sin identitet. De judiska rabbinerna såg konsekvenserna av denna tudelade bild bland den starkt växande kristna gruppen och i en annan form bland judiska gnostiker som ett hot och bannlyste tolkningen. De förklarade båda synvinklarna av en som irrlära.  

Om Gud då eller nu visade sig som han verkligen var så skulle människan inte klara av det. Vi/de varken andligt eller fysiskt klarar av Gud avslöjande sin härlighet. Som Heiser poängterar, även om han visade sig för folket har han ingen kropp så hur skulle till exempel Israel veta att han fanns där? Så för att behålla människor levande och för att kunna kommunicerar med honom visar Gud sig som i ett moln eller en eldpelare eller i mänsklig form i Gamla testamentet.

Här finns några bibelverser utskrivna i sina helhet som diskuterades på detta sätt: 

1. Angående förstörelsen av städerna Sodom och Gomorra -

Då lät Herren (YHWH) svavel och eld regna ner från himlen, 

från Herren  (YHWH) över Sodom och Gomorra.   (1 Moseboken 19:24)

Här är en YHWH i himlen och en på jorden. Detta bekräftas senare i Amosbok 4:11:   

Jag lät ödeläggelse drabba er,

liksom när Gud ödelade Sodom och Gomorra.

Ni var som en brand, ryckt ur elden.

Och ändå har ni inte vänt om till mig,

säger Herren (YHWH).   

Den som talar är Gud. Så varför referera till Gud i tredje personen: Jag och Gud (det vill säga “han”)?   

2. Detta framkommer igen vid Abrahams svåra prov - 

En tid därefter satte Gud Abraham på prov . .. Tag din son och offra honom Då ropade Herrens ängel (Malik Adonai) till honom från himlen: "Abraham! Abraham!" Han svarade: "Här är jag." Då sade han: "Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din ende son.” 

                                        1 Moseboken 19:22:11-12

Ordet ängel i vissa textstycken är inte endast en budbärare från Gud utan är Gud själv. Denna ängel benämns med orden Malik Adonai i den hebreiska skriften. Lägg märke till texten i sista meningen. I denna mening använde Ängeln ordet Gud och mig på en likvärdig nivå.  

3. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb.  Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp.   Då tänkte Mose: "Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp."

När Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: "Mose! Mose!" Han svarade: "Här är jag.” 

                                       2 Moseboken 3:1-4 

Där finns två i berättelsen Herrens ängel (Malik Adonai) som visade sig i lågan av den brinnande busken och Herren som såg att han gick för att se efter varför det brann.